ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp1åk1: TEK040 Introduktionskurs

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-21 - 2011-11-19
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
52 svarande

0 0%
1 1%
14 26%
37 71%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
52 svarande

1 2%
4 8%
21 43%
22 45%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
52 svarande

0 0%
3 6%
19 42%
23 51%
Vet ej»7

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
52 svarande

0 0%
5 11%
22 52%
15 35%
Vet ej»10

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
52 svarande

0 0%
0 0%
7 13%
45 86%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
52 svarande

1 1%
12 23%
28 53%
11 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Fokus på att hålla det brett eftersom det är en introkurs. Vi gick inte på djupet vilket var bra, och man fick en bra övergripande bild över ekonomi.»
- Jag tycker det mesta var bra och jag trivs med utformningen av kursen.»
- Grupparbetet»
- Allt»
- Disruptiva innovationer. Spännande och relevant som man inte tidigare tänkt på.»
- Som helhet var den väldigt bra, man fick en bra grund i samhällsekonomi. Det som var mest lärorikt och bäst var Christian Sandströms föreläsningar. »
- lärarna»
- Kursens upplägg som helhet med olika examinationer.»
- Projektmomentet och tentamen sm var väl anpassad efter kursens innehåll.»
- Christian Sandström»
- föreläsningar. Också viktigt att powerpointarna alltid läggs ut. »
- Grupparbetet om ett förtag var sjukt lärorik och man lärde sig se på ett annat sätt !»
- Övningstilfällena. Dessa var givande.»
- Föreläsningsstrukturen.»
- Att få en bra grunduppfattning om begreppen mikro- och makroekonomi, för att ha en bra grund att stå på inför framtida kurser. »
- Christian som lärare»
- Föreläsningsupplägget. Det var väldigt strukturerat.»
- Tycker upplägget var mycket bra.»
- Christian Sandström var en imponerande kul föreläsare»
- momentet med projektarbete var givande»
- Jan och Christian!»
- Lärarna»
- Föreläsarnas engagemang ! De använde målande exempel som gjorde allt mycket lätt att förstå. »
- Christians föreläsningar var jätte bra! samt boken var jätte bra»
- Att föreläsarna uppmuntrar studenterna att ställa frågor»
- Christians föreläsningar och hans påkostade PP-bilder»
- Boken! Väldigt bra bok. Eklund förklarar visserligen allt flera gånger, men han gör det väl. Bilder och grafer hjälper också till. Engagemanget hos lektorerna!»
- Föreläsningar av Christian Sandström. De gav mest för han kopplade ihop teorin med verkligheten på ett bra och lärorikt sätt. »
- Eklund som kurslitteratur»
- Johan Berglind Utformningen är bra som den är!»

3. Saknade du något i kursen?

- Nej»
- Nej.»
- nej»
- Nej»
- Inte som jag kommer på nu..»
- Tillfälle att diskutera med föreläsarna angående nationalekonomin.»
- Nej.»
- Mer anknytning till den ekonomiska läget idag.»
- mera diskussionstillfällen»
- Diskussionstillfällen! Efter varje lektion/någon lektion kunde föreläsaren sagt en öppen diskussionsfråga som fick oss att förstå bättre och reflektera till undervisningen. Man hängde inte riktig med på föreläsningarna för att de spårades ut på mkt annat och anteckningar var svåra att föra. Därför hade det varit bra att kortfattat haft en sammanfattningsdiskussion på 5 minuter max efteråt för att sammankoppla! »
- Jag saknade en lite mer grundläggande genomgång i början.»
- Nej»
- Christian som lärare hela kursen. »
- Vi som elever kunde bett om genomgång av svåra tal under övningen.»
- Ett "övningstillfälle" i veckan hade varit skönt, där man kunnat diskutera med lärarna mer ingående, och inte bara lite hastigt efter eller innan föreläsningar... »
- Det var inte helt up to date, och borde förnyas lite.»
- Nej»
- nej»
- Grupparbetet borde kanske ge mer än 1 poäng extra på tentan»
- Ja, mer diskussion kring saker som händelser i världen nu!»
- En utförligare kretik på grupparbetet. Vi hade Jan Jörnmark som handledare. De kommenatarer vi fick var att allt var bra och att endast referenserna borde snyggas till. Det uppskattas självklart att allt anses vara bra, men jag har svårt att se att det inte var något som kunde ha gjorts bättre. Kretiken behöver inte nödvändigtvis innebära saker som måste ändras i just detta arbetet, snarare saker att tänka på inför kommande arbeten. »
- Tillfällen för diskussion om de olika kapitlen. Kanske ha ett tillfälle i veckan för diskussion och frågor på ämnen man just gått igenom. »
- Fler tillfällen till diskussion. T.ex. kan man ha föreläsningar som är upplagda på det sättet att studenterna får komma med sina frågor, föreläsningen går ut på att dessa frågor ska besvaras.»
- Nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Delen om disruptiv innovation känns väldigt specifik för just Chalmers och kanske inte är helt nödvändig. Dock ett fräscht inslag.»
- Nej»
- Nej.»
- nej»
- Grupparbetet var givande, men inte så givande som det var tidskrävande.»
- Det var en väldig blandning av allting. »
- Nej..»
-
- Kan tycka att vissa föreläsningar svävade bort från själva kursmålen, även om de nog var tänkta att vara relevanta. Tydligare fokus hade eventuellt underlättat.»
- Nej.»
- nej»
- Matlaben bör antingen tas bort eller göras om. Som det är nu är den inte speciellt givande. Det skulle behövas föreläsningar eller lite bättre kurslitteratur för att man ska förstå vad man gör.»
- Nej»
- Nej inte direkt.»
- Vet ej. »
- nej»
- Nej»
- mycket dösnack...»
- Nej»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Får säga att både Christian och Jan var duktiga och höll i bra föreläsningar. Bra kurs att börja sin ekonomiutbildning med då det kändes som om att kursen beskrev allt men ändå ingenting (fick bra överblick om vad ekonomi är men samtidigt kändes det som att vi inte gick in på något i detalj)»
- Utmärkta föreläsningar av både Christian och Jan. Jan kan dock vara något utsvävande vilket gör att mycket tid går till saker som kanske inte alltid är så relevanta för kursen, men å andra sidan är det väldigt roligt vilket gör att man uppskattar kursen mycket mer. »
- Projektarbetet var intressant och kul, och har gett en framtida kontakt i näringslivet för oss. Tryck på att kontakta företaget för att fixa information till uppsatsen. Kan ge mycket! Vissa föreläsningar var lite luddiga och inte helt relevanta till vad de skulle handlat om. Litteraturen är riktigt bra och intressant.»
- Till skillnad från i tex matten kändes det som att man lika gärna kunde skita i alla föreläsningar och bara läsa Eklund-boken.»
- Jag hade Christian med grupparbetet och han var jätte bra handledare! Bra feedback och kontaktbar, fick en verkligen att tänka på rätt spår och vilja fortsätta om det var svårt ! »
- Upplägget på just matlab är och var inte bra. Det hade varit bra om man kunde haft genomgångar på tavlan om vissa begrepp/syntax och istället för att försöka läsa sig till sätt svar få lite kunskap bakom. Det är väldigt svårt med matlab för någon som aldrig programmerat tidigare.»
- Kurslitteraturen är väldigt bra, men blir lite långtråkig ibland. Väldigt mycket text för att säga något litet...»
- Grupparbetet var bra men gav relativit lite "poäng" för den tid vi la ner, kanske skulle bonuspoängen ökas till två i alla fall?»
- Bra projektarbete!»

Att få hjälp och svar på frågor
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 26%
Lärorikt»26 61%
Mindre lärorikt»5 11%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.85

Föreläsningar
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 53%
Lärorikt»22 42%
Mindre lärorikt»2 3%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Övningar
46 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 18%
Lärorikt»6 54%
Mindre lärorikt»3 27%
Ingick inte i kursen»35

Genomsnitt: 2.09

Projektarbete
50 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 25%
Lärorikt»21 53%
Mindre lärorikt»8 20%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 1.94

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»43

Genomsnitt: 1.5

Laborationer
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»45

Genomsnitt: 0

Studiebesök
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»45

Genomsnitt: 0

Gästföreläsare
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»43

Genomsnitt: 2.5

Kurslitteratur
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»27 51%
Lärorikt»24 46%
Mindre lärorikt»1 1%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.5

Självverksamhet
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 45%
Lärorikt»22 55%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 1.55

Tentamen
50 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 20%
Lärorikt»36 72%
Mindre lärorikt»4 8%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.88

Tillfällen för kritik (feedback)
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 11%
Lärorikt»19 54%
Mindre lärorikt»12 34%
Ingick inte i kursen»10

Genomsnitt: 2.22

Matlab
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»4 100%
Ingick inte i kursen»41

Genomsnitt: 3

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.42


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.42
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från