ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-1 Fysik 2, FFY143

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-06
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»15 38%
Cirka 20 timmar»14 35%
Cirka 25 timmar»6 15%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.97

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»3 7%
50%»4 10%
75%»11 28%
100%»21 53%

Genomsnitt: 4.28


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

39 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»4 10%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»35 89%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 3.69

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

39 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 10%
Ja, i hög grad»32 82%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.97


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»7 17%
Mycket stor»29 74%

Genomsnitt: 3.64

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»18 46%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»6 15%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 1.84

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»18 46%
Mycket bra»20 51%

Genomsnitt: 3.48

8. Hur bra har övningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»7 22%
Mycket bra»21 67%

Genomsnitt: 3.58

9. Hur bra har laborationen fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»6 15%
Ok»18 47%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 3.13

10. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Föreläsningsanteckningarna hjälpte mest»
- Läraren tar ofta upp uttryck och tecken, berättar vad de står för men skriver inte upp det på tavlan vilket gör det jobbigt när man går tillbaka i sina anteckningar o har glömt vad n står för, vore fantastiskt om det bara skrevs upp på tavlan :-) »
- Lite rörig hemsida, dock hyfsat funktionell»
- Mycket bra föreläsningar, bra förklaringar, mycket pedagogiskt. Laborationen var inte alls bra, innehållet var okej men utförandet hafsigt.»
- Stig-Åke är en mycket bra lärare. Han har bra upplagda föreläsningar och han förmedlar informationen på ett bra sätt. Hans entusiasm gör dessutom att det blir kul att sitta och lyssna. Att börja föreläsningarna med att kort skriva ner det viktigaste från tidigare föreläsningar i veckan är ett utmärkt drag som gör det lättare att lära sig och gör att anteckningarna blir bättre. Jag har knappt öppnat kurslitteraturen, men tror att det beror på de bra anteckningarna jag har tagit på föreläsningarna. Hade jag inte varit där så ofta hade jag antagligen varit tvungen att läsa mer i boken.»
- Stig-Åke är grym»
- Laborationen fungerade ej pga fel med kylningen, lite tråkigt.»
- Laborationen: Laborationshandledaren var oförberedd och det var lite trist att röntgenapparaten var trasig.»
- Tråkigt att laborationen inte gick att utföra. Annars en mycket bra kurs med en mycket bra föreläsare och övningsledare. Väldigt mån om att alla ska klara kursen, det märktes att han brydde sig och det är väldigt viktigt för motivationen. Kanske favoriserade lite...»
- Labben var alldeles för oseriös»
- Bra föreläsningar! Det räckte med att gå på lektionerna och övningarna för att klara kursen.»
- Tentamen och övningar hade inte samma svårighet! Kunde lika gärna struntat i att gå på övningarna och sedan bara pluggat på gamla tentor och klarat sig bättre. Riktigt dåligt!!!»
- Stig-Åkes engagemang smittar onekligen av sig, speciellt om man går på räkneövningarna.»
- Har ej varit på övningarna, kurslitteraturen är svår att ta till sig någonting ifrån, då den inte följer kursens upplägg. Laborationen kändes mer som ett övningstillfälle då vi mest räknade... Jag vill till slut ge en stor eloge till föreläsaren, han förklarar på ett mycket pedagogiskt sätt och är mycket kunnig!»
- Tråkigt med trasig röntgenapparatur...»
- Jag tyckte verkligen inte om HP Meyers kompendium. Var bortrest en vecka och det jag missade då var mycket svårt att ta igen. Tyckte inte vi fick tillräcklig undervisning i termodynamik för att motsvara 1/6 av tentan.»
- Bra kurs med enkel information att få tag på! Inga problem uppstod.»


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 5%
Mycket bra»27 69%
Har ej sökt hjälp»10 25%

Genomsnitt: 4.2

12. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

39 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»37 94%
Höjas lite»2 5%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.05

13. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

39 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 2%
Förbli densamma»37 94%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»2 5%
Gott»17 43%
Mycket gott»19 48%

Genomsnitt: 4.38

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Stig Åke, stiggE»
- Laboration»
- Examinatorn»
- Läraren och Föreläsningsanteckningarna på DC från 94.»
- Stig-Åke»
- De dubbla övningstillfällena på en vecka»
- Stig-Åke.»
- Stig-Åke ska vara kvar, han är grym»
- Stig-åke!»
- Stig-Åke.»
- fler än 2 övningspass i veckan. »
- Stig-Åke och labben»
- Stig-Åke Lindgren och hans anteckningar.»
- undevisningen»
- Innehållet - betydligt intressantare än Fysik 1.»
- Stig-Åke Lindgren»
- Dubbla pass övningar.»
- Allt bör bevaras, inget dåligt med denna kurs!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kryssuppgifter liknande det i matematik, ger stor motivation till att arbeta och med och reflektera över kursens innehåll under kursens gång o inte spara allt till slut, bonus på tentan för deltagande behövs men den behöver inte vara så stor»
- Hitta någon bra litteratur som är mer kompakt än serway, och innehåller mycket bilder. Inga amerikanska böcker där det bara är massa text. Kan Stig-Åke skriva något likt föreläsningsanteckningarna för termon, fast lite mer strukturerat och uppdelat i kapitel?»
- Innehållet i föreläsningarna, göra det mer tydligt inte berätta för mycket information som är utanför kursen»
- Kurslitteratur och övningsuppgifter. Övningshäftet är som det är nu ifrån 1996 då kursen var betydligt större och hälften utgår därmed.»
- Laborationen. Bättre genomgång före och bättre eftersnack. Med bättre menar jag tydligare, roligare, grundligare m.m..»
- Jag.»
- Laborationen bör kanske bytas ut om utrustningen är trasig och verkar ha varit så tidigare också. Jag tyckte visserligen att själva räkningen gav mycket, men man kanske borde lägga upp det på ett annat sätt om man vet att maskinen inte fungerar.»
- Vid ett tillfälle nämndes plasmoner och att dem kan användas för att beräkna radiofrekvenser som reflekteras mot atmosfären. Information som denna sätter teorin i ett sammanhang och gör kursen mycket mer intressant, därför skulle jag vilja se mer av det.»
- Ingenting»
- Fler övningsuppgifter att räkna på hade varit bra att i alla delkapitel av kursen»
- Termodynamiken borde antingen få ta en större del av kursen eller tas bort. Antagligen det senare. Det känns inte så kul att stressa igenom den delen.»
- nytt studiematerial, som är lätt att förstå. »
- Termodynamikdelen känns onödig i det att den blir så kort och utan fokus.»
- Vi borde läsa en kurs i termodynamik istället för en vecka i slutet.»
- Vet inte om det är möjligt då det verkar ha varit så varje år, men det hade varit trevligt om laborationsutrustningen fungerar.»
- Det va tråkigt att röntgenapparaten till labben inte fungerade. jag hade gärna velat genomföra hela experimentet.»
- Övningsuppg.»
- Kanske att ett system som liknar kryssuppgifterna inom våra matematikkurser kunde införas även inom fysiken?»
- Kurslitteraturen. Se till att få med lite mer termodynamik.»
- Inget skall förändras den är bra som den är!»

17. Övriga kommentarer

- Mycket rolig kurs och känns verkligen som om man lärt sig något viktig och med kursen, mycket förståelse. Mycket bra övningspass. Har bara gått på övningspass och gjort uppgifter där och behövde inte studera mycket utöver det då det var 8h vecka. Bra jobbat stig-åke»
- Om nu dessa har någon påverkan någon gång så spara denna läraren. Han är en av de mer pedagogiska samt kunniga av lärarna.»
- Underbar Lärare.»
- Kul kurs!»
- Allt är bra!»
- Stig-Åke engagerar!»
- KÖP INTE HP-Mayer. jag köpte den innan han sa att vi inte behövde den och för min del va det pengarna i sjön. Öppnade den endast en gång och läste en sida till ingen nytta.»
- Fysik 2 var en rolig och (förhoppningsvis) användbar kurs.»


Kursutvärderingssystem från