ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-1 Mikroelektronik, MCC086

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-06
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»1 2%
Cirka 20 timmar»4 9%
Cirka 25 timmar»9 21%
Cirka 30 timmar»16 39%
Minst 35 timmar»11 26%

Genomsnitt: 3.78

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»1 2%
25%»0 0%
50%»2 4%
75%»8 19%
100%»30 73%

Genomsnitt: 4.6


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

40 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»11 27%
Vet ej, målen är svåra att förstå»2 5%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»21 52%
Målen är för högt ställda»6 15%

Genomsnitt: 3.22

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»4 9%
I viss utsträckning»19 46%
Ja, i hög grad»13 31%
Vet ej/har inte examinerats än»5 12%

Genomsnitt: 2.46


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»9 21%
Ganska liten»14 34%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»4 9%

Genomsnitt: 2.31

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»5 12%
Ganska stor»24 58%
Mycket stor»10 24%

Genomsnitt: 3.02

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»11 26%
Ganska bra»17 41%
Mycket bra»11 26%

Genomsnitt: 2.9

8. Hur bra har datorövningarna (måndagar i E-studion) fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»14 36%
Ganska bra»19 50%
Mycket bra»4 10%

Genomsnitt: 2.68

9. Hur bra har räkneövningarna (läsvecka 1&2 samt onsdagar i E62/63) fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»12 30%
Ganska bra»22 56%
Mycket bra»5 12%

Genomsnitt: 2.82

10. Hur bra har laborationen fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ok»14 34%
Ganska bra»17 41%
Mycket bra»9 21%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur bra har projekten fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Ganska dåligt»9 21%
Ganska bra»23 56%
Mycket bra»4 9%

Genomsnitt: 2.63

12. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Jag tror Jeppson skulle kunna organisera sina föreläsningar lite bättre.»
- Man fick lägga enormt mycket tid på att läsa in ämnet i boken. Inte det mest tidseffektiva inlärningssättet i en redan stressig kurs. ILAB fungerade bedrövligt dåligt.»
- Taskig attityd från Ejebjörk. Kom igen, skärp er! »
- Eventuellt lite för omfattande projekt (tidsmässigt) bra koncept i övrigt. För mycket schemalagd tid till räkningar.. Istället avsätt mer konsultations tid för projektet. Den vägledning man fick av övningsledarna var avgörande för att lyckas med projektet.»
- Övningsledarna förklarar enkelt och koncist sånt som Kjell kan prata dubbelt så länge om utan att iaf jag har förstått. Annars är Kjell bra men man får väldigt förutsättningar anteckningar från föreläsningen.»
- Viss övertid på lektioner.»
- Projekten var alldeles för tidskrävande, då vi knappt fick någon som helst ledning alls på hur vi skulle gå till väga. Att lägga timmar på skattjakt i kurshäftet för att föröka kombinera formler tycker inte jag är bra undervisning»
- I-lab var ett skämt. Vi har redan läst en kurs i mätteknik, ge oss mätdata istället.»
- Projektet var omänskligt stressigt och rent för hög arbetsbelastning! »
- Projetken har tagit orimligt lång tid i förhållande till att hela kursen bara är på 7,5p.»
- tar mycket tid med projekten och hinner inte räkna uppgifter»
- Första projektet tog för mycket tid. Andra projektet var lagom stort.»
- Ilab, vilket skämt! Men formen med munta var mycket bra!»
- Pingpong, nya studentportalen, gamla studentportalen. Varför kan inte allt vara standardiserat.»
- Doktoranderna borde svara på frågor och inte bara ge kryptiska frågor tillbaka. Kan dom inte svaret så säg det. Det är bättre än att låtsas som man kan men inte vill avslöja eller vad de nu håller på med. Skippa iLab! Sämsta skiten någonsin. Lägg istället in en riktig labb där mätdata hämtas. »
- Projekten fick vi alldelles för lite tid till. Så stora uppgifter gör att man får för lite tid till den parallella kursen. Glöm inte att vi läser två kurser samtidigt! »
- Röriga föreläsningar som saknar röd tråd.»
- Undervisning är rörig och dåligt planerad. Mer struktur och bättre rubriker är nödvändigt.»
- Saker och ting blir inte bättre av att man skickar dryga meddelanden på pingpong. Projekt 2 var betydligt bättre än projekt 1, det är det som gör att det inte blir ett "mycket dåligt" på den frågan. »


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»16 39%
Ganska bra»15 36%
Mycket bra»8 19%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 2.8

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

41 svarande

Sänkas markant»7 17%
Sänkas lite»25 60%
Förbli densamma»9 21%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.04

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

41 svarande

Sänkas markant»3 7%
Sänkas lite»23 56%
Förbli densamma»15 36%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.29


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Dåligt»9 22%
Godkänt»14 35%
Gott»9 22%
Mycket gott»3 7%

Genomsnitt: 2.9

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projekt av samma typ som transistorprojektet. Lagom belastning. »
- Bra kursupplägg rakt igenom. Projekt med lagom tuggmotstånd såg till att man studerade kontinuerligt. Besöket vid MC2 var också väldigt uppskattat.»
- Tycker upplägget med projekt var bra. Dock tycker jag inte man ska behöva lägga tid på att göra "snygga slides" och Ilab.»
- Muntlig examination - bra. »
- Projekten.»
- Labben tyckte jag personligen var väldigt bra, man lärde sig mycket och fick bättre förståelse för ämnet. Andra projektet om transistorer tycker jag var väldigt bra och lärorikt också»
- Muntlig presentation.»
- Projekten och redovisningarna, kanske lite mindre arbetsbelastning dock. Teoridelen är nästan omöjlig att läsa på, säger Kjell att historiabiten får man läsa själv på Internet så är det rent lotteri om man ska få något som man läst på till tentan. »
- Projekten»
- Projektuppgifterna, dock något nedbantade.»
- Ha gärna kvar projekt, men ge inte omöjliga uppgifter»
- Projekt»
- Projekten var jätte bra, första var dock lite för stort.»
- Muntlig examination fungerade bra»
- möjlighet till hjälpmedel på tentamen, arbeta i projekt fokus på ingenjörsmässiga lösningar bok som är anpassad till kursen»
- kursupplägget med muntliga redovisningar.»
- De omfattande projekten, man hann lära sig en stor del av kursen bara genom att göra dem.»
- Räkneövningar med visade lösningsgångar på tavlan. Någon form av inlämningsuppgifter och projekt, men kanske någon förändring av arbetsbelastningen.»
- Projekten»
- projekten var bra»
- kursens mål»
- Kursboken»
- Projekten.»
- Projekten»
- Projektet är bra, men det tar FÖR mycket tid!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kjell Jeppssons inställning till sina elever. Det är endast tack vare två mycket duktiga hjälplärare som kursen varit det minsta hållbar.»
- Skrota ILAB, det fungerar knappt och tar tid utan någon pedagogisk vinst. Förstår att övningsledare inte kan ge svaret till projektuppgifter men man måste kunna fråga om hjälp då man kör fast ordentligt.»
- Lite mindre tempo, man har generellt inte tid för andra kursen. Tentan har för konstigt poängsystem. Kom igen. Skärp er! Inse att ni inte är center of atteniton.»
- mer konsultationsmöjligheter.»
- Gör om första projektet om dioder. Eller eventuellt skriv om kapitlet om dioder så det bättre speglar vad man behöver kunna i uppgifterna till diodprojektet. Som det är nu tar det otroligt mycket tid, och det är väldigt svårt att hålla sig någorlunda i fas i uppgifterna i den andra kursen (reglerteknik) under de två veckorna då man har det projektet»
- Om man ska ha separata poäng för tenta och projekt så skall tentan bara motsvara de 3 HP som man får för den. »
- Tentan?»
- Möjligheten att få svar på konkreta frågor.»
- Teoridelen av tentan var inte bra och det finns stor sannolikt att man glömma en formel på tenta och bör ändras.»
- Mindre första projekt»
- Arbetsbelastningen var på tok för hög. Kjell måste ha bättre struktur på föreläsningarna.»
- Jeppson bör strukurera sig lite på tavlan, skriva ner mer av vad han säger, det är ibland omöjligt att hänga med på det han pratar om.»
- Ta bort projekten eller ändra tentan så de som bara vill ha 3 i kursen inte behöver göra tenta. De som vill ha överbetyg gör tenta!»
- tydligare vad som ska ingå i projekten mer förståelse för svårighet att hinna med uppgifter mer inkluderande bok, med tydligare grafer och kopplingar till bilder och ekvationer.»
- Projekten, i synnerhet det första»
- iLab. Ett stort FIXA!»
- Föreläsarens attityd. Han ger ett tyket intryck och nästan biter tillbaka på frågor som han inte anser tillräckligt "klipska". Detta i sin tur leder till att man drar sig för att fråga saker, och hellre söker upp en övningshandledare istället.»
- Göra projekten lite lättare»
- Bättre hänvisning till vad i kurshäfte man kan läsa på i förväg till resp. föreläsning. Hänvisning till vilka övn.uppgifter som kommer att räknas på övningarna så att man kan förbereda sig innan man kommer dit. Tydligare mål om vad som krävs för att bli godkänd på tentan. »
- Bort med kaxigheten, att bara vilja lära ut till de som satsar på betyg 4-5.»
- Diodprojektet skulle kunna vara lite lättare»
- Jeppsson ställer orimliga mål på tentan. Det absolut värsta är att han aldrig kan ens vara lite självkritisk, utan utgår från att eleverna är dåliga.»
- iLab, doktoranderna, projekten»
- Tentan motsvarar inte vad jag förväntat mig. För det första anser jag att den är alldelles för omfattande, en tenta på 3hp ska absolut inte vara lika stor som en på 7,5hp. För det andra tycker jag att andra teroidelen på tentan saknade mikroelektronikhistoria och tillverkningsteori, något som jag pluggade mycket till. Att vi ska behöva plugga till samma saker två gånger (upprepade kunskaper på projekt/tenta) gör att man inte har tillräckligt med tid att plugga in det nya efter projekten.»
- Arbetsbelastningen på projekten. Den var mycket hög i förhållande till det övriga man behövde göra under perioden, men motsvarade en mycket liten del av kurspoängen och vägde inte så tungt vid betygsbedömning.»
- Tentan, uppgifter som är svårare än projekten på fyra timmar för en tenta värd 3,5 poäng? Dessutom utantillinlärning för att kunna svara på "förståelse"uppgifterna. Sedan en historiafråga som handlar om framtiden. Gör en normal tenta istället.»
- Annan föreläsare, ordentlig kursboken»
- Mängden tid som måste läggas ned måste minskas, trots att projekten var lärorika tog de mer tid än vad som är rimligt. Tentan bör också förändras. Ska man ha en teoridel ska det vara en teoridel och inte bero av att man kommer ihåg specifika konstanter. Sånt finns det tabeller till och det testar inte den kunskap som är viktig att få med sig.»

19. Övriga kommentarer

- Genuint intressant och lagom utmanande kurs.»
- Riktigt klurig tenta, testade verkligen om man kunde sina saker.»
- Skärp er! Sluta bete er som småglin. Sluta gnäll och ta åt er av den kritik ni får! Otroligt omoget att bemöta konstruktiv kritik med "vi bryr oss inte". »
- Tycker kursen har varit väldigt lärorik även om den stundtals har varit ganska krävande. Svår tenta men samtidigt i högsta grad relevant. »
- Tentan! Fick information om att tentan kommer ligga fokus på det vi behandla i projekten. Tentan visade sig inte fokusera(förutom någon deluppgift och typ-tal) på projektet. Uppgifter på tentan kunde vara tydligare förklarat, diod-uppgiften om episkikt var inget jag läst/beskådad tidigare(gamla tentor/projekt/föreläsningar)(?).»
- Jag tycker det var en taskig tenta. Typer uppgifter Tal som vi inte tidigare stött på.»
- Väldigt röriga föreläsningar! »
- Tentamen hade frågor på saker som inte har berörts på varken föreläsningar eller i kurskompendiet (specialfallet av diod i uppg 4). »
- Att ha en dag med bokat grupprum i MC2 i tentaveckan med hjälpmöjlighet var riktigt bra! Tentans upplägg är hemsk. Man vet inte tydligt vad som förväntas att man ska kunna utantill (till del 1) och vad som man få ha hjälpmedel till (del 3), kan avhjälpas med bättre utformade kursmål samt hänvisningar i övningsuppgifterna (om de motsvarar "del 1"- eller "del 3"-uppgifter). Föreläsaren har inte förståelse för att studenterna tycker att ämnet är svårt, och är lätt att uppfattas som dryg.»
- Kanske va fel på tentan med tanke på extremt dåligt resultat typ. Om man kan Godkäntdelen på de senaste 15 tentorna kanske man ska klara denna också.»
- Robin bör få mer ansvar. Tjejen och ejebjörks kompetens som kursassistenter bör ifrågasätts»
- Väldigt (för) mycket arbete under vissa läsveckor. Bättre handledning från övningsledarna. Ganska meninglösa om de inte vill svara på några frågor. Ibland blir inlärning faktiskt mycket bättre och effektivare om kan få hjälp med att förstå och analysera de problem som ges i kursen»
- Tyckte föreläsaren hade svårt att ta till sig kritik. En av doktoranderna hade mycket dåligt bemötande. På vår redovisning uppfattade vi honom som otrevlig och vi fick ingen feedback på vad som var bra, det dåliga poängterades men förklarades aldrig. Laborationshandledaren hade däremot ett trevligt och hjälpsamt bemötande.»
- Jeppsson borde sluta favorisera och endast undervisa för eliten, det är många som är totalt ointresserade av mikroelektronik som går på programmet, de ska också ha någon nytta av kursen som ändå är en grundkurs.»
- Det gjordes tydligt att om man presterar bra på projektet så skulle tentan inte vara något problem. Detta är dock skitsnack då tentan inte reflekterade det man lärt sig i projektet speciellt bra.»
- Om det är så att större delar av klassen kan det som frågas om på projektredovisningarna, men någon vecka senare inte kan svara på frågor om det på tentan, har då hela klassen kollektivt tappat minnet eller kan det vara så att tentan är otydligt/konstigt formulerad och upplagd?»


Kursutvärderingssystem från