ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Web-applikationer, DAT076

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-06
Antal svar: 42
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»3 7%
Cirka 20 timmar»8 19%
Cirka 25 timmar»7 17%
Cirka 30 timmar»15 36%
Minst 35 timmar»8 19%

Genomsnitt: 3.41

- Workshopdelarna i kursen gick förhållandevis snabbt att ta sig igenom, där av den låga nerlagda tiden. » (Högst 15 timmar)
- Lite för mycket att göra på för kort tid ibland.» (Cirka 20 timmar)
- Större delen av tiden på labbar» (Cirka 25 timmar)
- Alla workshopsen tog mycket tid och det sista projektet tog väldigt mycket tid.» (Cirka 25 timmar)
- Mestadels till workshoparna» (Minst 35 timmar)
- Blev alldeles för mycket med både labbar och ett projekt.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»1 2%
25%»2 4%
50%»4 9%
75%»14 34%
100%»20 48%

Genomsnitt: 4.21

- Dvs föreläsningar» (0%)
- Ej haft behov av att alltid varit där.» (50%)
- Labbarna tog så mycket tid att man inte hann med föreläsningarna så mycket» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»15 36%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 21%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 34%

Genomsnitt: 2.53

- Sakna valet, Har läst, men glömt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Är detta en Java-kurs eller en kurs i distribuerade applikationer?» (Målen är svåra att förstå)
- Skillnaden mellan 4:a och 5:a tycker jag känns lite luddigt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 87%
Nej, målen är för högt ställda»4 12%

Genomsnitt: 2.12

- Kräver dock förkunskaper i ämnet.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Allt för många olika tekniker är inblandade, hade räckt med Server Sida + HTML + CSS » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»8 25%
Ja, i hög grad»17 54%
Vet ej/har inte examinerats än»4 12%

Genomsnitt: 2.74

- Har ej examinationen » (Nej, inte alls)
- Grupparbeten gör att vissa personer kan komma lätt undan» (Nej, inte alls)
- Om målet var att lära sig använda tekniker och språk från 90-talet, så ja.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var ett projekt. Det kändes lite väl fritt och jag hade föredragit om man fått ha handledarmöten. Det enda vi har gjort är dessutom att presentera projektet på ca 10 minuter och det känns inte som om det kan ligga till grund för hela betyget.» (I viss utsträckning)
- Om man räknar projectet som en typ av examination.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»20 48%
Ganska stor»14 34%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.39

- Helt meningslös» (Mycket liten)
- Föreläsningarna på engelska har tyvärr varit under all kritik, något som löses genom att köra kursen på Svenska då Joachim är en bra föreläsare.» (Mycket liten)
- hälften av undervisningen ställdes in, dåligt förberedd exempel. Hade han ens kollat igenom lektionen innan han gick in?» (Mycket liten)
- Kursen innehåller så mycket att även om föreläsningarna hjälper till lite kan bara en bråkdel täckas, så det är framför allt google som stått för undervisningen.» (Ganska liten)
- exempelkod osv hjälpte dock» (Ganska liten)
- Att gå igenom massa kod i varje föreläsning, när det är nya saker hela tiden blir lite rörigt.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte varit så givande, hade varit intressant med mer diskussion av olika tekniker och jämförelser och så. Nu blev det mer bara hur det görs i Java med Netbeans.» (Ganska liten)
- Inte överdrivet bra innehåll på föreläsningarna, hade man suttit och läst kursboken hade man lärt sig saker och ting både bättre samt snabbare.» (Ganska liten)
- Det kändes dock mest som om föreläsaren ville gå hem hela tiden. Jag tror man kunde ha gjort den här kursen mycket bättre.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»11 28%
Ganska liten»15 38%
Ganska stor»10 25%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.12

- Kursboken bra, labbanvisningarna totalt värdelösa om jag ska vara helt ärlig..» (?)
- Ej lärbok, men svårt och hitta på nätet resuser som efterfrågas.» (Mycket liten)
- Ej läst kurslitteraturen, dock lärt mig mycket genom workshopsen.» (Mycket liten)
- Ingen vidare litteratur, utan arbeta genom google 95% av gångerna jag behövde hitta något» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen dvs. (Slides = Mycket, mycket bra!)» (Mycket liten)
- google gav bättre hjälp» (Ganska liten)
- Allt finns på internet, något som borde gås igenom i början av kursen. Skulle vi själva lärt oss att söka hjälp, te.x via Stackoverflow eller något Java-IRC på Freenode så de eventuella problem kunna lösas snabbare.» (Ganska liten)
- Kollat i boken några enstaka gånger. Kändes helt klart som att kasta pengarna i sjön!» (Ganska liten)
- Han inte läsa hela boken men det jag hann med var väldigt bra, men det är ofta lättare att bara googla än slå upp något i boken.» (Ganska stor)
- Workshops och dylikt material var bra.» (Ganska stor)
- Google är din vän.» (Ganska stor)
- Kursboken är bra!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»6 14%
Ganska bra»24 58%
Mycket bra»10 24%

Genomsnitt: 3.04

- Kursen använder en egen websida som nog skulle vara bra om inte informationen var så ointuitivt distribuerat. T.ex. låg projekt-pm under "About" istället för "Project". En annan konstig sak var att för att anmäla sig för presentation av slut-projektet var skulle man skriva upp sig på Joachim"s dörr istället för att en lista skickades ut eller att man kunde anmäla sig på nätet. Kursen heter ju ändå "web applications" :P» (Mycket dåligt)
- Labbar drog ut på tiden, teknikkrångel» (Ganska dåligt)
- Förutom lite småfel i labhänvisningarna har det funkat bra.» (Ganska bra)
- Något förvirrande att placera projekt-information under about, annars fungerade kurshemsidan bra.» (Ganska bra)
- Kurshemsidans sortering borde vara tydligare. Konstigt att man ska gå in på "About" för att ladda ner projekt-PM.» (Ganska bra)
- Rörigt att första vilken kod som var vad ibland.» (Ganska bra)
- Gör så att länkarna i menyn leder till nya sidor istället för att ladda in nytt innehåll. Webläsarens navigeringsfunktioner ställs ur spel på ett mycket frustrerande sätt. Projekt-PM borde » (Ganska bra)
- Hemsidan var inte alltid logisk» (Ganska bra)
- Hemsidan med uppdateringar ska ha ett plus i kanten.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

41 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»12 29%
Ganska bra»19 46%
Mycket bra»8 19%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 3

- För mycket folk och för få handledare under labbarna» (Ganska dåliga)
- Hjälpen som funnits att få har varit den från handledarna, vilket inte har varit speciellt bra. Personerna i fråga verkar vara en samling dresserade apor från Ericsson som kan ett och endast ett språk, Java. Lösningen på alla problem är Java, något som speglats negativt i svaren man fått på frågor, "det där man man göra enkelt i java, bara 20k rader initieringskod, sedan är du klar". Fail.» (Ganska dåliga)
- Det var alltid väldigt mycket folk i labbsalarna och långa kötider för att få hjälp. Att den långhåriga snubben som skulle vara hjälplärare inte kunde så mycket gjorde inte saken bättre direkt!» (Ganska dåliga)
- Mycket tid gick åt när man fastnade på något moment i workshopsen eller att netbeans inte fungerade som det skulle och då var det ofta svårt att få hjälp. Det är inte rimligt att jag som student skall sitta fast på samma moment i 4-8h. » (Ganska dåliga)
- Man fick vänta väldigt länge på att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Väldigt långa kötider vissa sessioner. Ibland fick man inte hjälp alls.. Många problem vi hade i början relaterade till NetBeans i sig själv. Mitt login-konto hade t ex inte Tomcat.» (Ganska dåliga)
- Ofta för långa köer på labbarna» (Ganska bra)
- Det var lite trångt under labbarna och det dröjde väldigt länge innan man fick hjälp.» (Ganska bra)
- 8 timmar i veckan hade man möjlighet att få hjälp och det var ganska ok under workshop-delen utav kursen - dock var väntetiderna för att få hjälp under de två 4-timmars passen väldigt långa så man hann oftast inte med mer än 2-3 frågor. Jag hade gärna sett att man fick mer stöd i projektarbetet på slutet också. Sista veckan innan inlämning (dvs tentaveckan) var helt utan stöd vilket ställde till det.» (Ganska bra)
- Var för mycket folk för 3 handledare, man fick ofta vänta lång tid för att få hjälp, och när man väl fick hjälp så hinner man aldrig fråga så mycket som man kanske vill, för läraren måste snabbt vidare till nästa. Mer genomgång under handledningstimmarna hade också hjälpt, istället för bara hjälp när man fastnar. Förklara lite om laborationer och vad man ska göra och vad man kan stöta på. Labb PM som man fick ut sa oftast inte mycket, utan man fick gissa sig till.» (Ganska bra)
- Stor klass då alla labbade samtidigt, vilket gjorde att det tog ganska lång tid innan man fick hjälp. Kanske går det att dela upp så att halva klassen jobbar vid ett tillfälle och andra halvan jobbar vid ett annat tillfälle? » (Ganska bra)
- Hade varit bättre med någon extra lärare under övningslektionerna, då man ibland kan bli sittandes i väntan på hjälp i 1-2h» (Ganska bra)
- Skulle behöva mer tillfällen för att få hjälp, de sista veckorna hade vi inga föreläsningar det hade varit bra om man boka en sal och läraren var där så man kunde komma med frågor om projektet och labbarna» (Ganska bra)
- Bra om man frågade rätt kille..» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 14%
Mycket bra»34 82%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

- Workshops-inlämningarna har fungerat bra. Projektet har dock fungerar väldigt dåligt. Det går helt enkelt inte att tvinga folk med helt olika kunskapsnivåer att jobba på ett sådan här litet projekt. Det finns inte tid att lära upp folk och delegera arbete till alla. I vår grupp slutade det med att programmeringen skrevs av 66% av gruppen, resterande 33% fick titta på.» (Mycket dåligt)
- Projektet gick bra där jag och min kompis arbetade med, för oss, två helt främmande människor.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»7 17%
Hög»21 51%
För hög»12 29%

Genomsnitt: 4.07

- Hade kunna ta bort sista workshop vi hade.» (Lagom)
- Då dataingenjörerna inte har läst någon kurs i databaser krävdes det att man lade extra tid på att förstå de delarna som krävde kunskaper i detta. Tillsammans med en uppsjö workshops samt ett projekt i kursen har det varit stressigt i princip från LV2 och frammåt.» (Hög)
- Workshopparna tog enormt med tid och när vi av olika anledningar fastnade var det svårt att få hjälp. Vi blev en vecka försenad innan vi kunde börja med projektet för att först avsluta sista workshoppen och eftersom det via projekt-pm:et kändes som att man skulle göra en helt enorm applikation för att nå ett högre betyg så blev det väldigt stressigt.» (För hög)
- Det var riktigt frustrerande att ha både labbar och ett projekt samtidigt, plus att vi hade ett projekt i den andra kursen också. Labbarna var dåligt beskrivna vilket gjorde att dem tog lång tid och man höll på med dem långt över deadline tid. Att sen då trycka in ett projekt med deadline på var riktigt frustrerande.» (För hög)
- Sista veckan spenderade min grupp, på 4 personer, över 400 timmar på det projektet som skulle lämnas in.» (För hög)
- Sjukligt många inlämningar, kanske inte för många men på tok för stora i alla fall. Dom måste vara mindre alternativt bättre förklarade så vissa av dom inte tar 30h, det funkar inte så.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»10 24%
Hög»14 34%
För hög»16 39%

Genomsnitt: 4.09

- Totalt 2st projektarbeten som kräver mycket tid. Flera workshops och dessutom behöva lära sig om databaser innan, eftersom vi inte haft någon kurs om det innan, gör att man känt sig ohälsosamt stressad under hela läsperioden. Är meningen att man ska jobba 8-12 timmar per dag 6-7 dagar i veckan?» (För hög)
- På grund av den andra kursen jag läste (Transformer, Signaler och System) så fick jag lov att prioritera bort den här i slutet och projektet blev lidande i väldigt stor grad.» (För hög)
- Jobbig kurs paralellt med denna som jag inte hann med.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»6 14%
Godkänt»17 41%
Gott»12 29%
Mycket gott»5 12%

Genomsnitt: 3.34

- Det här är en kurs som inte borde köras för akademiker. Branchen går för snabbt fram för att lärare och handledare ska kunna hänga med (speciellt Java-utvecklare som stannat på 90-talet), något som slutar med att vi elever lära oss utdaterade tekniker och språk. Kursen borde kort och gott läggas ner, den passar inte på Chalmers.» (Mycket dåligt)
- Ett problem att den gick på engelska, eftersom föreläsaren inte kunde föreläsa på engelska.» (Dåligt)
- Att bygga upp webapplikationer på sättet man gör i den här kursen kan vara bland det mest ologiska och röriga jag varit med om. Hade jag vetat mer om vad den handlade om innan så hade jag absolut inte valt den! Att det tog oss 4 personer att knåpa ihop vad vi fick ihop under en vecka tycker jag är löjligt ineffektivt. Samma projekt skulle jag uppskatta att jag själv skulle lyckas koda ihop i PHP på halva tiden det tog oss 4. Och då har jag inte ens kunskaper i det språket...» (Dåligt)
- Föreläsaren borde inte ha tagit bort föreläsningar då han fick stressa istället på de han behöll. Inte okej,» (Dåligt)
- Projektet hade behövt 1-2 veckor till för att kunna hinna med allt som ska göras. Hade gärna sett att workshopsen kortades ner till det mest väsentliga så att man kan börja med projektet tidigare.» (Godkänt)
- Gavs en grundligt genomgång av olika J2EE tekniker men jag tycker att det saknades en sammanfattning om hur man kombinerar allt till ett väl strukturerat projekt. » (Godkänt)
- Jag tycker kursen varit spännande och innehållsrik men arbetsbördan har varit väldigt hög och vi hade behövt ha bättre tillgång till hjälp när netbeans/glassfish/derby eller vad det nu må vara krånglar.» (Gott)
- Roligt kurs, men högt arbetstempo, därför inte "mycket gott"» (Gott)
- Förutom att det man lär sig känns på tok för komplicerat och retarderat för att man någonsin ska använda sig av det i verkliga livet, så var det en bra kurs.» (Gott)
- Väldigt bra kurs. Tyvärr tog vissa labbar väldigt lång tid när man stötte på problem, trots all hjälp. Detta handlar mer om komplexiteten i ämnet än kursen dock.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna, projektet»
- Ett project istället för tenta.»
- Det är kul att få göra ett lite större projekt som omväxling»
- workshop/projekt upplägget, möjligtvis något bantat och med fler, utspridda handledningstillfällen.»
- Delmomenten och föreläsaren.»
- Workshopparna, bra med Java-miljö eftersom man inte behöver lära sig ett nytt språk.»
- Hjälpläraren Adam, tror han hette så. (Inte killen med långt hår).»
- De workshops vi hade var väldigt bra och gick igenom de olika delarna av kursen.»
- Se kommentarer ovan.»
- Upplägg med stort fokus på labbar och hjälp, samt introducerande lektioner.»
- Projektarbetet (sista) - dock modifierat.»
- Föreläsare är bra, vet vad han snackar om.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer schemalagd laborationstid, större labbsalar så alla får plats.»
- Byte av plattform, tomcat/glasfish är allt för instabilt. Jobbigt att veta ifall man har gjort fel eller om det är platformsfel som orsak felet. Skippa XML delen.»
- Om projektet i denna kurs ska vara så stort som det är i dagsläget bör antalet workshops minskas eller vara mindre omfattande för att man ska hinna lägga den tid som krävs på projektet.»
- Inte lika stora och svåra workshop labbar. Fick lägga i princip all tid för att bli klar med dom. Andra kursen blev drabbad pga detta.»
- Utnytja föreläsningstiden, istället för att sluta 15 min tidigare och låta studenterna läsa det viktigaste själva»
- Aporna från Ericsson (handledarna) och språket (engelska) som kursen gå på. Ta in personer som har lite mer livserfarenhet, någon som inte jobbat med Postens internsystem hela sitt liv och låt kursen gå på Svenska. Byt ut äldre tekniker som Java EE (som för är ett skämt att jobba med/mot) för att istället introducera något mer lättjobbat, likt PlayFramework. Ser dock till att inte byta ut Java, språket är det enda vi akademiker har kunskap om i större mån. Jag tror även att det är bra att fråga sig själv vad syftet med kursen är, 1. Utbildar vi oss för att bli en utav de 10k dresserade aporna på Ericsson? 2. Skaffar vi den kunskapen vi har för att driva utvecklingen framåt och på så vis förbättra de vi redan har? Om svaret är nr 1. så tycker jag att kursansvarig lyckats väldigt bra. De få som överlever kursen kommer säkert fastna på Ericsson, någon annan lär inte anställa oss.»
- Skulle gärna velat att kursen (förutom grundläggande tekniker som Javascript/CSS/HTL/XML) tittat på fler populära webbramverk än bara J2EE. T.ex. PHP, Ruby on rails och ASP.NET. Förstår att det inte finns tid till något djupare men kanske 2+ föreläsningar på slutet som behandlar övriga ramverk samt skillnader/likheter dem emellan? Ont om tid till projektet. Kan bero på att projekt PM"et ser väldigt skrämmande ut med tanke på krav / vad man borde ha.»
- Det borde finnas info om andra plattformar, inte bara java/glassfish. Det kan vara översiktligt, men bara så man får en bättre helhetssyn.»
- Använd git istället för svn. Minska arbetsbördan något. Var tydligare med vad som förväntas av projektet - helst inför åtminstånde ett möte mellan projektgrupp/handledare.»
- Antingen labbar, eller Projekt. Inte både och. Mer handledare så man kan få hjälp längre och mer. Mer genomgångar utav labbarna så man förstår mer exakt vad man ska göra och vad för problem man kan hamna i. Labb PM måste förklara bättre. Det är alltid svårt att sätta sig in i någons kod, ännu svårare om man inte får någon info om den heller.»
- Mindre klass.»
- Netbeans och glassfish är INTE en trevlig miljö att sitta i. Konstanta teknikkrångel gör kodningen till en börda.»
- Använd modern webbteknologier som HTML5 och CSS3. Använd ramverk som Spring. Använd högnivå-ORM-implementationer som Hibernate. Introducera studenterna till moderna open source-miljöer som Ruby on Rails, Django, Java Play! - det behöver inte vara djupgående, men visa att det finns alternativ till överstora java-stackar. Ge en mer stabil grund i javascript. Gå över till Git. Se övriga kommentarer för detaljer.»
- Sparka han som inte kan något. (Killen med långt hår).»
- Se kommentarer ovan.»
- Vissa labb-delar som t.ex. Criteria API skulle kunna om möjligt beskriva ännu mer steg för steg för att minska labb-tid. Kanske ändra så att slutarbetet inte väljs fritt, utan följer ett tema, t.ex. bokningssystem eller social webportal? Blev lite osäker på hur mycket som förväntas fungera av den tidiga alpha versionen.»
- Eftersom det verkar som att det är en hel del problem med Netbeans + GlassFish + entitetsklasser så kanske man bör se över denna del av kursen. Programmet hängde sig i princip hela tiden för oss.»
- När det inte längre är lektioner bör de timmarna bli övningar/labbar»
- Ta bort några moduler och engagera mer i sista arbetet, det hade kunnat vara jättekul om vi bara hade haft mer tid.»
- Större möjlighet till handledning. Det var alldeles för många som behövde hjälp under labtiderna.»
- införa lektioner när föresläsningarna upphör i mitten av perioden. det skulle hjälpa betydligt med projektfrågor och annat.»
- Sparka hjälpläraren med långt mörkt hår(kommer inte ihåg namnet), för googla problemen kan man göra själv istället för att han ska göra det åt en på ens egna dator.. Sänka antalet inlämningar alternativt göra dom lättare eller få bättre beskrivningar.»

16. Övriga kommentarer

- Byt namn på kursen till Webbapplikationer! Web-applikationer är jättekonstig svenska...»
- Det är nog svårt med en sån här kurs men det är hela tiden väldigt mycket som kan krångla och man sitter i timmar med någon skitsak. Egentligen är väl det mest frustrerande och går kanske inte att göra så mycket åt...»
- Gillade kursen i övrigt förutom att labbarna var för tidskrävande. Satt i snitt säkert 45 timmar med varje labb och då blir det inte mycket tid över till andra kursen.»
- För mycket med både labbar och projekt, borde vara ena eller det andra»
- Sammanfattning, lägg ner kursen.»
- Kursen utger sig för att inte kräva några förkunskaper men det kändes verkligen som att man måste ha pysslat lite med html/css/javascript/php för att hänga med ordentligt.»
- Bra kurs. Mycket att göra.»
- Kursen känns bakåtsträvande. HTML5 och CSS3 framställs som fantasifoster som ligger i framtiden, även om alla stora webbläsare redan stöder det. Tycker inte att det är okej att framställa delar av kursstoffet som "svårt" eller "obegripligt" eller liknande, något som sades t.ex. om javascript. Sådana värdepåståenden klara man sig bättre utan. Lär oss i så fall istället hur man jobbar bra och strukturerat med javascript så att vi inte begår nybörjarmisstagen. Framtiden ligger i ramverken. Det håller inte att uppfinna hjulet på nytt varje gång man startar ett projekt. Vi borde iaf ha introducerats till något ramverk, t.ex. Spring eller Play. Vi borde heller inte lägga så stor vikt vid lågnivå-JPA. Vi borde istället ha lärt oss Hibernate, eller något annan lite mer abstraherad implementation. Att tvinga studenterna lämna in en monolitisk SVN-repo uppmuntrar till ostrukturerat arbete. Använd istället Git och möjliggör att en inlämning består av flera Git-repon.»
- Troligen så finns det nog en anledning till att vi lär oss språken som vi lär oss i den här kursen. Men jag tyckte inte det framkom särskilt bra alls, vilket enbart gör att den käns ännu mer onödig.»
- Det var en hel del smådetaljer som gjorde att man fastnade och inte kom vidare på de workshop som ingick. Tydligare instruktioner hade varit toppen för att undvika sådana här fällor som bara tar tid ifrån lärandet av de väsentliga bitarna av kursen.»
- Läraren var lite osäker på sin förmåga att hålla föreläsning på engelska. Vill bara säga att det har funkat jättefint och faktiskt varit bland de bättre föreläsningarna på engelska språkmässigt. I övrigt, kul kurs och jag är glad att jag läste den!»
- Vi fick lägga mer tid på att felsöka buggar i arbetsmiljön än vad vi faktiskt fick programmerat. Helt sannslöst. Det jag har lärt mig under denna kurs är att inte utveckla web-applikationer med dessa verktyg.»


Kursutvärderingssystem från