ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Elteknik, LEU460

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-06
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 63%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»4 16%
Cirka 20 timmar»4 16%
Cirka 25 timmar»7 29%
Cirka 30 timmar»5 20%
Minst 35 timmar»4 16%

Genomsnitt: 3.04

- svår kurs med mycket innehåll» (Cirka 20 timmar)
- Alldeles för mycket fokus har lagts på denna kursen från min sida» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 8%
75%»4 17%
100%»17 73%

Genomsnitt: 4.65

- 51% kanske. Alla förläsningar Arto hade, INGA som MANNE hade... förutom den första han höll.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 8%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 56%

Genomsnitt: 3.34

- Känns lite luddiga, men det brukar mål göra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Kommer aldrig ihåg målen, Man kanske kunde ha en länk till målen på denna utvärderingssida så att man slipper leta upp dem varje gång denna fråga dyker upp?» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 72%
Nej, målen är för högt ställda»6 27%

Genomsnitt: 2.27

- Vi behöver en bättre grund för att hänga med det blir för mycket nytt med så omfattande innehåll.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 31%
Ja, i hög grad»15 68%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.68

- för olika övningstentorna.» (I viss utsträckning)
- JAg vill påstå att tentan var FÖR svår. Formelsamlingen var bristande i det att den inte förklarade vad variablerna/konstanterna var. Blev väldigt förvirrande. Sen vill jag påstå att möjligheterna att klara tentan på en grundläggande nivå var omöjligt. Lite för krävande, I förhållande till de utdelade gamla tentorna.» (I viss utsträckning)
- tentamen var svår» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»3 12%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»9 37%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.58

- Arto"s del var klockren. MANNE däremot... vet inte var jag ska börja. Jag var på en av hans föreläsningar, men insåg innan FÖRSTA RASTEN att det var mer värt att sitta på utsidan och läsa om ämnet istället.» (Ganska liten)
- Artos del var bra. Manne tycker jag gjorde en dålig insats som föreläsare. Dålig pedagogik och i vissa fall helt obegripbar. Att stå och läsa ett papper rakt upp och ner kan jag göra på egen hand om det skulle vara så!» (Ganska liten)
- svårt att hänga med. Många hade svårt att se sambandet mellan Mannes och Artos delar.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»5 21%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.82

- Häften utdelade av Arto har varit mycket bra, speciellt häftet om Maxwells ekvationer. Boken av Bengt Molin är både bra och skitdålig.» (Ganska stor)
- elektronikboken bra den andra mindre bra - byt ut eller komplettera med annat material» (Ganska stor)
- 3 böcker kändes lite mycket för en kurs ibland, men det fungerade.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»9 37%
Mycket bra»11 45%

Genomsnitt: 3.2

- Att räkna gamla tentor är ett bra sätt att repetera och få bekräftan på om man har hängt med. Därför bör gamla tentor finnas tillhands, med facit, tidigare än 5-6 dagar innan tentamen.» (Ganska bra)
- Hemsidan har varit uppdaterad näst intill dagligen med material och haft en bra uppföljning.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»3 12%
Ganska dåliga»8 33%
Ganska bra»7 29%
Mycket bra»4 16%
Har ej sökt hjälp»2 8%

Genomsnitt: 2.75

- Jag tror att ett övningstillfälle i veckan skulle göra den här kursen betydligt mer begriplig.» (Mycket dåliga)
- Fanns inga övningstillfällen, eller väldigt få.» (Mycket dåliga)
- en person upptog i stort sett all tid under samtliga raster vilket var den huvudsakliga tillfället att stlla frågor. Det bör schema läggas med övningstillfällen under hela kursens gång och inte bara sista veckan, så att man kan få ställa frågor på det man fastnat. De som försökt lösa uppgifter själva har fastnat och inte upplevt sig ha rätta förkunskaperna för lösning av problem. Svåra övn uppgifter kräver frågestunder!» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»19 79%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 25%
Hög»15 62%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.87

- laborationerna hade sin bidragande orsak till arbetsbelastningen, men man lärde sig mycket» (Hög)
- Väldigt mycket man ska lära sig på väldigt kort tid.» (För hög)
- Övningstillfälle känns som det borde vara obligatoriskt för den här kursen, med tanke på att det är väldigt mycket fysik och förståelse för flera olika saker som är viktigt. Utan det är det svårt att få tillfälle att ställa frågor då tempot på kursen varit högt i mitt tycke.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 25%
Hög»15 62%
För hög»3 12%

Genomsnitt: 3.87

- främst för hög på grund av dålig studieteknik» (För hög)
- Känns som att den här kursen hade kunnat ligga på vårterminen i ettan istället för styrprojektet, sen ha den sist nämnda under höstterminen istället. Detta skulle lätta på trycket i 2an, genom att underlätta för studenterna som precis har haft sommarlov.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»6 25%
Godkänt»9 37%
Gott»6 25%
Mycket gott»2 8%

Genomsnitt: 3.08

- fick för lite hjälp med labbförberedelser.» (Dåligt)
- Återigen, Arto gjorde inget fel, anser honom vara en utav de bästa lärarna jag har haft på chalmers. Men Manne hade förmågan att suga den lilla glädjen man kände för att plugga. Hans föreläsningar hade väldigt dålig närvaro, på grund av att han inte verkade intresserad av ämnet, han kunde ofta inte svara på frågor, han verkade frånvarande, gav intrycket av att han läste rakt från sina anteckningar... m.m.» (Dåligt)
- kändes inte som att vi hann med allt vi borde» (Godkänt)
- Arto är väldigt duktig på det han föreläser om. Det känns lite som att det blir ganska mycket att ta in i den här kursen. Det kommer nya saker hela tiden och det är svårt att ta ikapp något om man skulle hamna efter.» (Godkänt)
- När förståelsen inte infinner sig trots ansträngningar så blir det inte lika roligt att läsa. För mycket på för kort tid. Elektriska kretsar bör vara mer förberedande.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arto»
- fokuset på maxwells ekvationer, gav mycket bra förståelse för var ekvationer kommer ifrån»
- Föreläsningarna har varit väl förberedda och bra. Laborationerna med duggor har varit bra se dock anm.»
- Arto»
- Uppläget med info till studenterna och uppdateringen av kurshemsidan på ping pong sköttes exemplariskt.»
- Allt bra bortsett från för få övningar.»
- Arto»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ett mer utförligt formelblad hade varit trevligt.»
- Manne»
- Inställningen hos föreläsarna. Intrycket har varit att dem hellre hade varit någon annanstans, vilket har gjort att man känner sig mindre motiverad att lyssna på dem. »
- mer genomgående elektronikdel. gärna annan kurslitteratur för elektronikdelen eller eventuellt kompletterande material, då vissa delar i boken av bengt molin är mycket bra medans andra är MYCKET dåliga. lite tråkigt då man spenderar en större summa pengar på boken. Det är inte för inte som det halvt-ironiska uttrycket "Bengt Molin ska dö" har myntats :D»
- Förkunskaperna behöver vara bättre för att mäkta med tempot. Det är larvigt med så korta duggor. Många tappade poäng pga tidsbrist och stress. Larvigt. Se till att ha tillräckligt med komponenter till labbarna en grupp fick vid ett tillfälle vänta 2 timmar på att få börja då det fanns för få delar.»
- Övnings lektioner med en lärare som kan svara på frågor.»
- Antalet böcker och MANNE»
- Lägga in ett övningstillfälle varje vecka så man kan sitta och göra uppgifter.»
- Det behövs avsatt tid för att öva då de utlovade räknestugorna oftast var korta alt. helt bortglömmda. Med andra ord minst ett tillfälle med övningsräkning då man har möjlighet att komma vidare med uppgifter som man har kört fast i. »
- Mer övningar..»
- Mannes föreläsningar. Alldeles för omständiga och opedagogiska. »

16. Övriga kommentarer

- Mannes del av kursen var osammanhängande och föreläsningarna var mycket svåra att förstå.»
- Man vill ju inte vara elak, men Manne Stenberg är en katastrofal föreläsare. Hade kunnat vara mycket bättre om han inte skrev av ett papper hela tiden. Dock ger Manne mkt bra hjälp utanför lektionstid, han kan ju om han vill.»
- Det finns en viss osäkerhet hos lärarna som snabbt smittar av sig till eleverna gällande kursens innehåll. Vid några tillfällen ställdes frågan: "någon som hänger med?". Det har varit svårt att hänga med men ställ kravet på oss med mer auktoritet så kommer vi nog hänga med lite bättre... Uppmana oss att förbereda oss inför varje föreläsning så kanske ytterligare någon hänger med på det ni säger!»
- Föreläsningarna har nästan bara gått ut på att läraren försökt skriva ner så mycket på tavlan som möjligt, vilket leder till att de flesta av studenterna inte hinner med och förstår vad föreläsningen handlar om.»
- Lite mer övningar hade inte skadat. Tentan var mycket svårare än tidigare års tentor, fast det kanske var bestämt att det skulle vara så.»
- för mycket trasigt i labbsalarna. vilket gjorde att man fick ont om tid för själva uppgifterna.»
- Hade kunnat vara en intressant kurs. Det var en intressant kurs i stortsett, tyvärr dog lite av "glöden" så att säga.»
- Tentan var väldigt svår om man jämför med tentorna åren innan. »
- Gärna mer hänvisningar till kapitel/sidor i böckerna.»


Kursutvärderingssystem från