ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT Inledande Matematik Z1, TMV120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-23 - 2011-11-13
Antal svar: 75
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Det hade varit bra med en föreläsning om Matlab.»
- Lab PM var lite otydligt ibland»
- Matlab-PM var svåra att förstå»
- Hade varit fler som gått på Si:n om den inte låg sist på dagen tror jag.»
- Mycket bra info på kurshemsidan.»
- Föreläsningarna låg inte på nätet»
- Ingen introduktion eller förklaring till matlab. »
- Det var svårt att förstå hur matlab fungerar av laborations-pm»
- Mycket bra och snabb uppdatering av hemsidan»
- labb-pm inför matlab var ibland svår att tyda, uppgifterna var svåra att förstå!»
- Bra»
- Matlab instruktioner under all kritik... Gör video tutorials eller något som är enklare att förstå»
- Matlab handlar mer om att kopiera och klistra effektivt än att förstå vad man egentligen gör. Det hade enligt mig varit bättre att lära sig programmet i ett specifikt syfte där de steg man tar förklaras i detalj.»
- Svårt att förstå Labb-PM inledningsvis, blev bättre allt eftersom man blev mer bekant med MATLAB.»
- Labbarna var otroligt svåra eftersom man skulle göra för svåra saker utan att ens ha haft en genomgång om det.»

Kurs-PM
74 svarande

- -»1 1%
0 0%
OK»15 21%
30 42%
++»25 35%
Ej svar»3

Genomsnitt: 4.09

Kurshemsida
71 svarande

- -»0 0%
2 2%
OK»5 7%
18 25%
++»45 64%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.51

Laborations-PM
71 svarande

- -»12 17%
13 18%
OK»25 36%
14 20%
++»5 7%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.81

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Älskar mina anteckningar från lektionen mer.»
- Vi använde inte Linear Algebra boken i denna kurs?»
- Calculus är tung, men den är bra.»
- Svårt att förstå Calculus boken i dess förklaringar ibland»
- Använde mest Calculus»
- jobbigt att de är på engelska»
- linear algebra and its aplications användes inte alls, den kändes överflödig/onödig.»
- Inte använt någon av dom»
- Hade varit trevligt om en pdf-version av Calculus varit tillgänglig. Den är inte trevlig att bära med sig, speciellt inte när man har annan kurslitteratur, matlåda, termos m.m. att släpa runt på samtidigt.»
- Jobbigt att den är på engelska. Man skulle behöva ett lexikon för att fatta begrepp man knappt förstår på svenska ens.»

Calculus, A Complete Course, R Adams –, E Essex.
73 svarande

- -»0 0%
5 6%
OK»26 36%
26 36%
++»10 13%
Använde ej»5 6%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.77

Linear Algebra and Its Applications, D C Lay.
71 svarande

- -»0 0%
5 7%
OK»20 31%
12 18%
++»2 3%
Använde ej»25 39%
Ej svar»7

Genomsnitt: 4.34

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Väldigt dåliga MatLabledare»
- Joakim Becker är väldigt rörig och "osäker" i sitt sätt att lära ut. För min del så upplevde jag han övningar så dåliga att jag valde att helt strunta i dem, vet att fler gjorde samma sak eller bytte till en annan övningsledare.»
- En eloge till Jan Alve Svensson. Pedagogisk, entusiastisk, tillgänglig och engagerad - kunde inte ha önskat sig en bättre föreläsare/övningsledare!»
- Jan är en väldigt sansad och skön person när han håller föreläsningar. Väldigt engagerad.»
- Hade velat ha någon form av genomgång i Matlab. Iallafall de gundläggande funktionerna, det var omöjligt att sitta och gissa när man inte visste hur man skulle göra.»
- Jan Alves föreläsningar gick väldigt fortfram, kumde förklarat lite mer vad han skrev ner»
- Jan Alve var riktigt bra både föreläsare och övningsledare. Åse var lite petig gällande godkännande av matlab jämtfört med Jacques och Emil.»
- Jan Alve var jättebra och det märktes att han verkligen brydde sig om att alla skulle förstå och klara kursen»
- Jacq var bra labbledare, samtidigt som han var omotiverat dryg»
- Jan Alve är den överlägset bästa matematiklärare jag haft kontakt med. Joakim är lite rörig. Jacques är ibland jätteglad, trevlig och hjälpsam. Ibland lyssnar han inte, är otrevlig och ohjhälpsam. Han ger ett bittert och ovilligt intryck.»
- Åse Fahlander måste svara på frågor man ställer och kanske förklara varför. Inte komma med motfrågor. Det tar för lång tid att få hjälp och undervisningen blir lidande då folk som kört fast inte kan få hjälp när de behöver.»

Föreläsare Jan Alve Svensson
75 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»1 1%
7 9%
++»65 89%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.87

Övningsledare Jan Alve Svensson
74 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 3%
12 20%
++»44 75%
Ej svar»16

Genomsnitt: 4.72

Övningsledare Richard Lärkäng
70 svarande

- -»1 8%
3 25%
OK»4 33%
4 33%
++»0 0%
Ej svar»58

Genomsnitt: 2.91

Övningsledare Joakim Becker
70 svarande

- -»3 11%
5 19%
OK»9 34%
9 34%
++»0 0%
Ej svar»44

Genomsnitt: 2.92

Laborationshandledare Jacques Huitfeldt
71 svarande

- -»3 6%
6 12%
OK»20 42%
11 23%
++»7 14%
Ej svar»24

Genomsnitt: 3.27

Laborationshandledare Emil Djupfelt
71 svarande

- -»0 0%
1 5%
OK»5 25%
8 40%
++»6 30%
Ej svar»51

Genomsnitt: 3.95

Laborationshandledare Åse Fahlander
71 svarande

- -»4 19%
5 23%
OK»7 33%
3 14%
++»2 9%
Ej svar»50

Genomsnitt: 2.71

Laborationshandledare Katarina Blom
70 svarande

- -»1 6%
1 6%
OK»7 43%
5 31%
++»2 12%
Ej svar»54

Genomsnitt: 3.37

4. SI-handledare

Betygsätt de olika SI-handledarnas insats.

Matrisfråga

- Gick inte på någon SI»
- Bra Si-ledare som verkligen ville hjälpa oss i matte och ständigt uppmuntrade oss att gå till Si-matten»
- Entusiastiska och trevliga. Mycket bra!»
- BRA med chokladbollar!»
- Riktigt bra jag lärde mig mest på SI-matten»

Jonas Kristiansen
71 svarande

--»0 0%
0 0%
OK»3 12%
10 41%
++»11 45%
Vet ej»47

Genomsnitt: 4.33

Bawan Faraj
71 svarande

--»0 0%
0 0%
OK»1 5%
12 66%
++»5 27%
Vet ej»53

Genomsnitt: 4.22

Edvin Spaxes
71 svarande

--»0 0%
0 0%
OK»2 8%
9 36%
++»14 56%
Vet ej»46

Genomsnitt: 4.48

Oscar Wennerström
71 svarande

--»0 0%
1 5%
OK»4 22%
7 38%
++»6 33%
Vet ej»53

Genomsnitt: 4

5. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Slutade gå på övningar då jag ville jobba med uppgifter istället för höra en repetition på föreläsningen»
- Svårt att få något begrepp om Matlab över huvud taget, skulle behövas en matlabkurs!»
- Komplicerat att förstå instruktionerna i matlab och därmed kunna göra det som är tänkt att man ska göra.»
- Hade varit fördelaktigt med korta genomgångar i matlab. Var ofta komplicerat att förstå hur man skulle göra men var lätt när man väl fick till det. Genomgångar skulle innebära att det skulle bli lättare att lära sig och mer tidseffektivt.»
- Introduktionen till Matlab gav en dålig grund att stå på inför vidare lektioner, flera av mina klasskamrater förstod inte grunderna och lyckades således inte med resten heller.»
- Upplägget för Matlab känndes väldigt opedagogiskt. Lite väl krångliga uppgifter eller konstigt formulerade, jag hade i alla fall svårt att fatta vad jag skulle göra ibland. En liten sammanfattning någonstans där dom mest vanliga funtionerna finns listade och förklarade hade nog underlättat oxå.»
- Hade velat ha någon form av genomgång i Matlab. Iallafall de gundläggande funktionerna, det var omöjligt att sitta och gissa när man inte visste hur man skulle göra.»
- Allt med Jan Alve har varit kanonbra. Matlaben var inte bra jämfört med det men man har fortfarande lärt sig något.»
- Svårt att förstå matlab, även om man följer instruktionerna. Ett tips vore att ha genomgångar...»
- Bättre genom gång om hur matlab fungerar, den yngre ledaren på tisdagar, förklarade inte alls ut sa bara kopiera»
- För dålig infornation om vad och hur man skulle arbeta i matlab. Otroligt svart att veta hur mycket man förväntades lära sig, otydliga mål!»
- Riktigt dålig genomgång av matlab, jag lärde mig inget de första tre lektionerna eftersom det bara var att kopiera exemplen på alla uppgifter. När vi kom till labb fyra och fem var det mycket svårare och vi fick väldigt dålig hjälp!»
- Tycker hela upplägget med Matlab varit Dåligt. Vi borde haft en enskild kurs i ämnet. Nu har vi bara fått ett papper med uppgifter nästan utan beskrivningar.»
- En tydligare inledning till matlab skulle öka förståelsen för programmet och hur det kan användas »
- Duggorna var extremt bra sätt att få oss att plugga hela tiden på. Mtlab var alldeles för svårt med tanke på hur mycket hjälp man hade att tillgå.»
- föreläsningar gick i en ryslig takt, och ibland var det svårt att hänga med. det var bra att ni hade genomgångar på övningarna så att man kunde förstå hur man skulle räkna och inte bara beviset på formeln. Duggorna var väldigt bra, det tvingade en att göra uppgifterna eftersom det var så lättförtjänta tentapoäng. Det var också väldigt bra att träna på dessa inför tentan så att man kände att man hade koll på det viktigaste. matlabbarna förstod jag inte mycket av det skulle vara bra om ni förklarade vad alla krumilurer i formen som man får i exemplet betyder och vad de gör, för när man inte har jobbat med matlabb är allt nytt och det är väldigt svårt att lista ut det själv. det var inte ovanligt att man fick vänta på att få hjälp i en timme eller mer, och när man väl fick hjälp ville hon inte säga hur man skulle göra, utan frågade vad tror jag trodde var fel, men det hade man ju aldrig någon aning om-det var ju därför man behövde hjälp. det är synd för jag känner att jag fattar fortfarande inte matlab och det kommer jag behöva i framtida kurser. »
- Svårt att förstå matlab utan genomgångar, man lärde sig inte så mycket på laborationerna när man inte visste vad man gjorde»
- matlabupplägget var konstigt. Att inleda med någon form av presentation hade varit mer effektivt än att man ska sitta och testa sig fram och famla i mörkret. Lite mer hjälp hade inte skadat. »
- Måste vara mer pedagogisk inlärning i matlab, funkar inte med en PDF och massa text, en förklarande halvtimme varje pass eller hänvisa till de video tutorials som faktiskt finns på matlabs hemsida!»
- "Ej svar" då jag anser att min åsikt framgår sedan tidigare.»
- För svårt om man inte har förkunskaper»
- MATLAB-undervisningen hade nog tjänat på ett något mindra ambitiöst tempo inledningsvis. Det är svårt att göra utan att förstå.»
- Jag tycker att det INTE ska vara någon genomgång på övningarna. Man får tillräckligt med föreläsningar som det är. Övningarna är ju till för att man ska kunna jobba med uppgifter själv och kunna fråga när man inte fattar. Tycker det är otroligt slöseri att det ska vara "föreläsning" på minst halva tiden. »
- Livbojjarna var mycket användbara, dessvärre var risken stor att fokus hamnade på att klara duggan för att få bonuspoäng istället för att lära sig innehållet i duggan.»
- Föreläsningarna en klass för sig, bra strukturerade och bra urval med exempel kontra vanlig teori bakom. Duggorna såg till att man hela tiden låg i fas med föreläsningarna vilket var riktigt bra, det var kanske lite väl snällt med 7 bonuspoäng till tentan dock. MatLaben var katastrof men det ska tydligen vara så i början. PDFerna var bra, demo via projektor etc vore klart bättre men i brist på utrustning i salen fungerade PDFerna bra.»

Föreläsningar
73 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»3 4%
22 31%
++»45 64%
Ej svar»3

Genomsnitt: 4.6

Övningar
74 svarande

- -»1 1%
5 7%
OK»19 28%
24 36%
++»17 25%
Ej svar»8

Genomsnitt: 3.77

Duggor
73 svarande

- -»1 1%
1 1%
OK»2 2%
7 9%
++»60 84%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.74

Laboration 1 - Introduktion till Matlab
74 svarande

- -»12 16%
28 39%
OK»20 28%
8 11%
++»3 4%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.46

Laboration 2 - Mer om funktioner och grafik i Matlab
74 svarande

- -»14 19%
26 36%
OK»21 29%
8 11%
++»2 2%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.4

Laboration 3 - Programmering i Matlab
73 svarande

- -»15 21%
24 34%
OK»22 31%
7 10%
++»2 2%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.38

Laboration 4 - Intervallhalveringsmetoden
74 svarande

- -»14 19%
25 35%
OK»19 26%
10 14%
++»3 4%
Ej svar»3

Genomsnitt: 2.47

Laboration 5 - Linjärisering och Newtons metod
74 svarande

- -»14 20%
23 32%
OK»18 25%
10 14%
++»5 7%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2.55

6. Tempo i kursen

Matrisfråga

- I Matlab gick tiden åt för att försöka förstå hur man skulle lösa uppgiften.»
- Gick knappt på några övningar då det inte den undervisningsformen inte passade mej något vidare.»
- Duggorna gjorde att det flöt på bra eftersom dom flesta såg till att lära sig det som behövdes för att klara duggorna. Elektroniska duggor är grymt bra!»
- om man inte hoppar så många steg på en och samma gång och räknar så mycket huvudräkning under föreläsningarna är det större chans att fler förstår, gillade förövrigt dina Jan-Alves recept och hans sätt att arbeta systematiskt.»
- Satte övningar för snabbt pga att man inte fick jobba i 2 timmar utan bara i 1.»

Föreläsningar
73 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»64 90%
För snabbt»7 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.09

Övningar
72 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»58 96%
För snabbt»2 3%
Ej svar»12

Genomsnitt: 2.03

Laborationer
74 svarande

För långsamt»1 1%
Lagom»32 45%
För snabbt»37 52%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2.51

Duggor
74 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»71 98%
För snabbt»1 1%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.01

7. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Kanske skulle man försöka använda beräkningskapaciteten i matlab och försöka få mer förståelse för matten den vägen»
- Tentan var för svår, speciellt jämför med övningstentorna från tidigare år.»
- Byt ut en av de elektroniska duggorna mot inlämningsuppgifter. Detta ger alla en bild av hur man ligger till med uträkningarna och visar att man inte endast sitter och tittar på supportvideor på MapleTA.»
- Större och luftigare tentamensal. Det bör förtydligas att duggorna inte är själva huvudstuderingen. Jag använde knappt boken alls, t.ex. Och det var dumt.»
- Nej»
- Duggorna är väldigt bra, men kanske går att göra något åt att man lite för snabbt innan man är säker på sitt svar tar till "How did i do" knappen.»
- Hade velat ha någon form av genomgång i Matlab. Iallafall de gundläggande funktionerna, det var omöjligt att sitta och gissa när man inte visste hur man skulle göra.»
- Tentan var inte alls vad jag hade förväntat mig, tycker det kom mycket av sådant vi inte alls gått igenom ex arccos värden.»
- De elektroniska duggorna var riktigt bra »
- labborationerna fungerade inte men jag vet ingen bättre examinationsform »
- Någon slags genomgång av matlab väldigt bra duggor med bra respons, man lärde sig mycket på dem.»
- Skulle gärna ha sett demonstrationer på laborationerna.»

Tentamen
74 svarande

- -»0 0%
2 2%
OK»15 21%
35 50%
++»18 25%
Ej svar»4

Genomsnitt: 3.98

Duggor
74 svarande

- -»1 1%
0 0%
OK»3 4%
10 13%
++»58 80%
Ej svar»2

Genomsnitt: 4.72

Laborationer
74 svarande

- -»9 12%
17 23%
OK»29 40%
11 15%
++»6 8%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.83

8. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Ligger nog precis emellan 3 och U»
- Var dum nog att börja plugga lite väl sent.»
- Hoppas jag =)»
- Eventuellt 5a, jag kämpade på och gjorde många gamla tentor.»
- Vet inte än»
- Fick en 4a»
- En femma är redan kirrad.»
- Det är för mycket att ta in på så kort tid....»
- Min egen insats som reflekterar mitt betyg. Så jag la ner för lite tid i kursen känner jag.»

Betyg
74 svarande

12 17%
27 39%
24 35%
5 7%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2.32

9. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Förutsätter ni att man kan programmering när man kommer hit, bör ni ha det som intagningskrav. En enda lektion i Matlab. Det är det enda jag hade önskat. EN ENDA. Om det inte går bör det finnas en bättre inlednings-pdf där allt gås igenom från början-början. Sedan hade jag från Jan Alves sida kanske önskat några fler regelrätta Sats --> bevis.»
- Bättre strukturerad Matlab. »
- MatLab: För lite hjälp, förväntas kunna saker som föreläsare äger att man inte ska behöva kunna...»
- det saknas introduktion till grundläggande programmering i matlab. kursen kunde haft lite högre fart i början då man i princip "uppfinner hjulet på nytt" för att ge mer tid till de svårare sakerna i mitten och slutet.»
- Matlabundervisningen, jag som har programmerat tidigare kunde få visst grepp om det men det var helt klart lurigt, andra som inte programmerat tidigare hade inte en chans.»
- Labmaterialet för matlab måste oformas helt och hållet. »
- Sämst var matlab. Kraven Jan-Alve hade på oss var väldigt mycket lägre än vad de nitiska matlabinstruktörerna i verklighet krävde.»
- matlab-labbarna var förvirrande för personer som aldrig använt dem förut.»
- Matlab, framförallt instruktionerna.»
- Matlab laborationerna. Si-matten skulle schemaläggas mitt på en skoldag. »
- lite för mycke tid las på den grundläggande introduktionen de första två veckorna. Tid som kunde använts bättre till de svårare momenten senare då det blev svårt att hänga med.»
- Inga genomgångar till MATLAB. Åtminstone 1/3 av dessa tillfällen borde vara avsatt till att gå igenom vad de olika grundläggande funktionerna egentligen innebär! De första veckornas MATLAB-texter var tvetydiga och kunde göras mer sammanhängande. Fler "steg" behövs i beskrivningarna.»
- Hade velat ha någon form av genomgång i Matlab. Iallafall de gundläggande funktionerna, det var omöjligt att sitta och gissa när man inte visste hur man skulle göra.»
- Mindre genomgång och mer tid att svara på frågor under övningarna»
- Matlaben»
- Materialet och inriktningen, inte nivån, mot MatLab. Eempelvis, mer inriktning mot kommandon och MatLabs programspråk, än hela funktioner och MatLab som program.»
- MapleTAs pålitlighet»
- Matlab.....»
- Laborationerna - mer guidande information, kanske någon föreläsning om MatLab?»
- Önskar lite bättre intro till Calculus, tentafråga 5 otydlig?»
- Matlab. Måste göras tydligare vad man ska kunna och hur man ska lära sig det. »
- Detta har varit uppe innan, men Matlab var väldigt svårt att hänga med i. En introduktionskurs vore bra!»
- Matlab, se tidigare komentar»
- Matlab! Se ovan»
- Matlab var svårt att förstå. Det borde gå långsammare så man hinner få förståelse i det man gör.»
- Matlab var för svårt.»
- Matlab»
- Labbarna dokumenten man får måste en annan instuktioner där det beskrivs mer vad tecken i formeln gör och vad det innebär»
- Matlab»
- Matlab!»
- Matlab skulle man haft undervisning i »
- matlabb-upplägget! det var svårt att lära något när man knappt fick någon hjälp av handledarna. »
- Introduktionen till matlab bör innehålla någon slags föreläsning. Att ta bort ett övningstillfälle för att i stället gå igenom hur det hela fungerar lite snabbt tror jag skulle hjälpa väldigt många. »
- Matlab labsen, läs kommentarer ovan»
- MATLAB»
- Matlabgenomgångarna existerade inte ens och det enda vi fick var papper med text och ingen introduktion överhuvudtaget, kursen i sin helhet var dock bra.»
- Det enda dåliga i kursen var det som redan nämnts angående Matlab.»
- Man lärde sig ingenting av matlaben man bara tog sig genom den.»
- Det borde vara genomgångar i matlab!»
- Matlab. Börja matlab med en intro lektion! »

10. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Extrapoängen från duggorna, och att de är online»
- Jan Alve är min nya idol. Utöver det är de elektroniska duggorna riktigt bra.»
- Duggorna och online hjälpen»
- Jan Alve»
- Jan-Alve!!!»
- duggorna»
- Duggorna, tvingar en till att faktiskt plugga, och framförallt att man börjar tidigt jämfört med vad man hade gjort annars. Jag hade inte lärt mig något utan dem.»
- De elektroniska duggorna fungerade jättebra.»
- Duggor, Jan-Alve»
- Väldigt bra med onlineduggor och instruktionsvideorna som Jan-Alve gjorde.»
- online-duggorna»
- Jan-alve och de elektroniska duggorna»
- De elektroniska duggorna, Jan Alves instruktionsvideos och de elektroniska träningsduggorna. »
- Jan-Alve, elektroniska duggor»
- Jan-Alve! Onlineduggor! Awesome!»
- De elektroniska duggorna. Allt relaterat till föreläsningarna (tempo, upplägg etc.). Kurshemsidan var bra strukturerad och lättöverskådlig (exempelvis den kontinuerla färgläggningen av de moment som behandlats på föreläsningarna).»
- Jan-Alve Svensson bör sparas! Bra föreläsare med bra humor. Han visade stort engagemang vilket var oerhört uppmuntrande!»
- Online duggor»
- E-duggor, SI, övningar och Jan Alve!»
- Systemet med en dugga per vecka, SI-verksamhet.»
- Det mesta»
- Jan Alve Svenssom»
- Jan-Alve Svensson var underbart bra! Särskilt hans duggor och allmänna online-administration.»
- Elektroniska duggor, exempelräkning av uppgifter i Calculus»
- duggorna på internett och Jan-Alve»
- De elektroniska duggorna var väldigt användbara och gjorde att man var tvungen att hålla igång matten under tiden.»
- Duggorna»
- Jan Alve och hans metoder för att lära ut! Riktigt bra!! »
- Jan Alve som föreläsare var väldigt bra. De elektroniska duggorna, både de man får poäng för och de träningsduggorna.»
- Duggorna var kanonbra!»
- Jan-Alve»
- de elektroniska duggorna med video får ni inte ta bort, de var suveräna»
- Jan Alve och hans engagemang, dom elektroniska duggorna, bra si ledare (jonas och edvin)»
- Elektroniska duggor»
- Elektroniska duggor »
- duggorna»
- Duggorna på nätet»
- E-duggor»
- Duggor med instruktionsfilm var bra»
- Jan alve var en mkt bra lärare, han visade stort engagemang och hans online verktyg var underbara!»
- Duggorna»
- Jan Alve var en väldigt väldigt bra lärare som förstod oss elever bra och hade grymt bra didaktik.»
- Jan Alve bör klonas så att han kan ta hand om alla mattekurser.»
- Duggor online»
- Online duggorna»
- Jan Alve! Duggorna»

11. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Inte ens Matlab kan dra ner det Jan Alve gör :)»
- kurshemsidan var ovanligt välstrukturerad och lättanvänd.»
- Hade varit en femma om inte matlab räknats med.»
- Har varit bra i sin helhet.»
- Jan Alve Svensson.»
- Att det inte var genomgångar i Matlab är väl det enda att klaga på.. Men föreläsare Jan-Alve Svensson gjorde ett grymt jobb och visade STORT engagemang vilket var oerhört uppmuntrande!»
- Väldigt lätt att få tag på Jan Alve med frågor ett stort plus och bra videosar till dugguppgifterna»
- labbarna drar ner det, sen så är det matte inte det mest kreativa ämnet»
- Hade fått 5 om matlabben varit mer pedagogisk»
- Tack vare Jan Alves insats var kursen riktigt underhållande och lärorik.»
- Matlab drog ner en hel del.»

Betyg
74 svarande

0 0%
0 0%
11 15%
46 63%
16 21%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.06

12. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- För ett bra engagemang »
- Om Jan-Alve inte får detta pris är något fel. Han bryr sig oerhört mycket om att eleverna faktiskt ska lära sig. Han tar sig jättemycket tid till att förse sig om att sina elever får den hjälp de behöver. Fantastisk lärare!»
- det märks att jan alve lägger ner hela sitt hjärta i kursen. och jag uppskattar hur han ger personliga tips när man kört fast i duggorna utan att man ens ber om det.»
- Jan Alve Svensson förtjänar tre av dessa.»
- Låt honom ta en dubbel!»
- Jan-Alve Svenssons engagemang gör honom till värdig vinnare av detta pris.»
- Jan Alve var en väldig pålitlig, grundlig och nogrann föreläsare som visade en stor mängd omtänksamhet och hänsyn för oss nya studenter.»
- Jan Alve var riktigt pedagogisk framföral på filmerna som han la upp på duggorna »
- Jan Alve är utan tvekan den mest pedagogiska och bästa matte läraren jag haft!»
- hans engagemang för oss och att vi skulle klara kursen var helt enormt. Han gav till och med feedback på duggor som vi inte hade lämnat in. »
- Väldigt pedagogisk och engagerad jan alve med snabb respons på mejl och dugga problem alla dagar i veckan»
- Jan Alve var grymt bra! »
- Jan-alve var otroligt duktig och strukturerad, så det var relativt lätt att förstå och hänga med. Plus att han kändes väldigt engagerad, han gjorde ett riktigt bra jobb!»
- Jan är ambitiös, det märks verkligen att han vill att vi ska lära oss»

Föreläsare & Övningsledare Jan Alve Svensson
74 svarande

Ja»69 97%
Nej»2 2%
Ej svar»3

Genomsnitt: 1.02

Övningsledare Richard Lärkäng
60 svarande

Ja»0 0%
Nej»19 100%
Ej svar»41

Genomsnitt: 2

Övningsledare Joakim Becker
60 svarande

Ja»0 0%
Nej»24 100%
Ej svar»36

Genomsnitt: 2

13. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Jag tycker ni gör det bra såhär!»
- Tycker detta system funkar bra!»
- uttömmande och välgjord enkät med mycket möjlighet att förklara sitt svar.»
- Alla svar där man ska "värdera" på en skala bör INTE ha ett mitt-alternativ där man inte tvingas ta ställning över huvud taget. Använd istället alltid jämnt antal alternativ (på skalan man ska jämföra).»
- Mycket bra enkät.»
- Jag lärde mig häromdagen vad matlab instruktören (Åse) hette, kan tänka mig att alla inte kan namnet på dessa. Där kan det vara en fördel att t ex skriva "Åse, som hade onsdagslektionen i E-studion". Annars: bra jobb ni gör!»
- Locka med ett större pris än fika! ,)»
- Den känns komplett.»
- jag tycker den var bra»
- Den e bra»
- Det är en bra enkät så jag har inget att klaga på!»Kursutvärderingssystem från