ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Systemkonstruktion, SSY046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-23 - 2011-11-13
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- inga bra problembeskrivningar, caduppgifterna hade felaktiga mått eller mått som inte fanns utsatta.»
- Borde stå i PM för inlämningsuppgifter när de senast ska vara inlämnade.»
- Bra utformat kurs pm speciellt biten där man fick se vilka föreläsningar som var om vad och vem som föreläser.»
- Inlupp1 var svår, hade önskat mer material»
- CAD-PMet var under all kritik. Fruktansvärt dåligt med ibland avsaknad av mått och ibland felaktiga mått. Riktigt otydliga figurer också.»

Kurs-PM
35 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»16 47%
13 38%
++»5 14%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.67

Kurshemsida
35 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»17 50%
13 38%
++»4 11%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.61

PM för inlämningsuppgifter
35 svarande

- -»1 2%
6 17%
OK»8 22%
13 37%
++»7 20%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.54

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Jätteskönt med en kurs utan kurslitteratur!»
- Skulle gärna haft mer material till inlupp1, då den var väldigt svår att göra pga att man bara hade en föreläsnings anteckningar på det.»
- Skulle vara bra med ett häfte som sammanfattade kursen på något sätt. Som det är nu så har vi ju bara föreläsningsanteckningarna och de hjälper till viss del men lite mer förklarande text skulle behövas.»

Utdelat material
35 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»21 63%
4 12%
++»2 6%
Använde ej»6 18%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.78

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Det var rörigt vid CAD övningarna, man visste inte vad man skulle göra, eller vem som var övningsledare.»
- Jonas är en bra föreläsare, men föreläsningarna kändes inte sammanknutna.»
- Bra gästföreläsning, hade varit kul med fler gästföreläsningar i andra kurser. »
- En av cad-handledarna var värdelös, jag behöver inte säga mer. Lily är namnet.»
- Jonas, du är grym!»
- Jonas är riktigt bra! »

Föreläsare Jonas Fredriksson
35 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»5 14%
12 34%
++»18 51%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.37

Föreläsare Göran Brännare
35 svarande

- -»0 0%
4 12%
OK»16 48%
8 24%
++»5 15%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.42

CAD-handledare
35 svarande

- -»0 0%
4 12%
OK»13 39%
13 39%
++»3 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.45

Gästföreläsare Erik Coelingh
35 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»4 21%
8 42%
++»7 36%
Ej svar»16

Genomsnitt: 4.15

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- För liten datorsal vid andra simulink-tillfället gjorde det omöjligt att få hjälp.»
- Mycket bra föreläsningar av Jonas, bra att ex. trefasmetoden repeterades som delmoment under flera föreläsningar, vilket knöt ihop kursen på ett bra sätt. Görans föreläsning skulle legat tidigare för att den skulle kunna göra nytta i projektet. Eriks föreläsning var mycket intressant och speglade kursens innehåll. PM till CAD-projektet var mycket undermåligt, då vissa mått ej gick att läsa och att vissa moment inte togs upp (ex. avfasning av vevhuset för att kolven ej skulle ta emot)Med tanke på att PMet gjordes 2008 är det ytterst oprofessionellt att dessa lättåtgärdade problem ej ordnats tidigare.»
- Projekthandledningen hjälpte egentligen inget, hade man frågor så kunde man ju ställa dem när man ville egentligen...»
- Har ej deltagit vid CAD, simulink och projekthandledningstillfällena.»

Föreläsningar
35 svarande

- -»0 0%
1 2%
OK»10 28%
17 48%
++»7 20%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.85

CAD-tillfällen
35 svarande

- -»0 0%
5 15%
OK»13 39%
12 36%
++»3 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.39

Simulinktillfällen
35 svarande

- -»2 7%
1 3%
OK»12 42%
11 39%
++»2 7%
Ej svar»7

Genomsnitt: 3.35

Projekthandledning
35 svarande

- -»3 9%
0 0%
OK»14 42%
13 39%
++»3 9%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.39

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Kanske ge ut inlämningarna tidigare i kursen»
- Hade varit trevligt om vi fick inlämningsuppgifterna tidigare i kursen.»

Föreläsningar
35 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»35 100%
För snabbt»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter
35 svarande

För långsamt»1 2%
Lagom»30 85%
För snabbt»4 11%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.08

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Det var för otydliga krav till projektet och till inlämningsuppgift 1 fanns det inget material att tillgå om man körde fast vilket gjorde att den inlämningsuppgiften blev väldigt besvärlig.»
- Trevligt med projekt i kursen.»
- Man fick alldeles för lite ledning i samband med inlämningsuppgift 2. »

Tentan
35 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»8 42%
7 36%
++»4 21%
Ej svar»16

Genomsnitt: 3.78

Projektet
35 svarande

- -»1 2%
3 8%
OK»7 20%
15 42%
++»9 25%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.8

Inlämningsuppgifterna
34 svarande

- -»1 2%
4 11%
OK»13 38%
11 32%
++»5 14%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.44

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

Betyg
35 svarande

0 0%
22 66%
11 33%
0 0%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.33

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Simulinkföreläsningen borde lagts mycket tidigare än näst sista veckan...»
- Tydligare specifikationer om vilken nivå projektet ska läggas på. T.ex vore det bra om man mer specificerat vad simulering innebar. Inlämningsuppgifterna tog mycket tid, särskilt inlämningsuppgift 1. Detvå inlämningarna tillsammans med projektet och CAD-inlämningen gjorde att kursen inte kändes som 7.5 poäng utan bra mycket mer. Irriterande att alla grupper inte fick tillbaka resultatet på projektet samtidigt och särskilt irriterande att vi i Görans grupp inte fick reda på resultatet innan tenta. Har man lovat något ska det också hållas, annars får man säga från början att man inte kommer hinna om det är så. CAD-övningarna hade jag förväntat mig varit mer lärarledda. Nu slängdes man åt en uppgift utan att ha fått någon information. Materialet som fanns att tillgå var power-point-presentationer som skapats med tanke på att någon skulle prata till dem. Tur att handledaren som jag hade, en manlig, var så hjälpsam.»
- Bättre ritningar i CAD, gärna lite mer förklaring på vad man ska göra. Och så hade de inte vart fel om man kunde skaffa Catia redan dag 1 när kursen börjar.»
- Personligen ogillar jag CATIA, men vi ska lära oss det som används på marknaden. Har ingen uppfattning om vilken mjukvara som är störst på marknaden»
- Lite mer organiserad CAD-del hade varit bra, gärna lärarlett istället för självstudier...»
- Gillade gästföreläsningen, skulle vilja ha fler sådana.»
- Jag har fortfarande inte fått något mail med betyg från projektet. Det är idag en vecka sedan de första fick sina betyg, och fem dagar sedan vi blev lovade betygen, dvs innan tentan. Detta är rriktig kasst! Hur svårt kan det vara att skicka ett mail? »
- Instruktionerna till CAD-delen kunde varit tydligare än ett projekt PM från 2009 på maskin där vi inte ens behövde göra allt som stod i det.»
- Att det pga. alltför många föreläsningar gick tid till spillo som kunde användas till projektet mer då det fanns risk att man utifrån valt projekt och ambition, fick mycket att göra med projektet. Banta ner föreläsningarna lite om möjligt isf eller inlämningsuppgifterna (helst ettan, tvåan var intressant). Detta blev ju till störande moment under projektens gång vilket är synd då många projekt hade kunnat bli kommande kandidatarbeten förmodligen vilket skulle resultera i bra kandidatarbeten då man redan har första fasen gjord så gott som.»
- mer material som man kan läsa för att förstå inlupp 1»
- Hade varit trevligt om vi fick inlämningsuppgifterna tidigare i kursen.»
- Som sagt, någon sorts häfte som sammanfattar det viktigaste man lär sig i kursen, skulle vara bra att ha.»
- Förbättra CAD-PM, utöka CADen, anpassa kursen efter introduktionskursen, så det inte överlappar för mycket utan bara lagom.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Projektet»
- Kopplingen mellan olika moment från tidigare kurser, såsom mekanik och reglerteknik.»
- arbeta i CAD. Inlämningsuppgifterna.»
- Projektet och det vida spektrum av föreläsningar från olika ämnen för att skapa en överblick.»
- Jonas som föreläsare.»
- Projektet var bra. Bra kontakt mellan föreläsare och student. Bra att få lära sig CAD.»
- Jonas Fredriksson»
- Jonas!»
- projektet!»
- Projektuppgiften»
- Att det räcker att man får G på projektet för att få G på kursen. Dock tycker jag att man borde kunna få en 4a på kursen med en 4a på tentan även om man har G på projektet»
- Inlämningsuppgifter är lärorika och t.o.m lite roliga.»
- Vet ej. Det var inget i kursen som inte direkt var bra, å andra sidan så tyckte jag inte kursen i stort gav mig något. Men det antar jag är en smaksak!»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Kul projekt.»
- Osammanhängande kurs. Dålig information om projekt och inlämningsuppgifter.»
- En av de bästa kurserna hittills. Bra att få binda ihop sina kunskaper från tidigare kurser så att man förstår vad de är bra till.»
- Bra projekt Roligt o Lärorikt»
- Bra kurs! Dock var det extremt dåligt att man var tvungen att springa och leta efter Göran för att få reda på betyget på projektet. Och dessutom hade han inte betygen med sig förrän en halv vecka efter tentan.»
- En kurs som binder samman allt vi lärt oss innan. Kul, lärorikt och motvierande.»
- (3) Kursen kändes inte givande för mig, men kan se poängen med att ha en sådan sammanfattande kurs.»

Betyg
35 svarande

0 0%
3 8%
7 20%
19 54%
6 17%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.8

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Ta bort skäggtomten»
- Ansåg att Jonas var bra, men inte att det når upp till pedagogiskt pris.»

Föreläsare Jonas Fredriksson
33 svarande

Ja»17 73%
Nej»6 26%
Ej svar»10

Genomsnitt: 1.26

Föreläsare Göran Brännare
32 svarande

Ja»2 9%
Nej»19 90%
Ej svar»11

Genomsnitt: 1.9

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- I denna kursen skulle man kunna lägga till frågan om man skrev tentan. Annars är de bra!»
- Inget jag kommer på»
- Påminn gärna oss i klassen om att anmäla oss till tentan i tid :p»Kursutvärderingssystem från