ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Miljöteknik och elenergi Z, ENM011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-23 - 2011-11-13
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Att programmet inte fungerade för sista labben är ju lite sorgligt. Inte så mycket att göra åt, men ändå jobbigt för oss studenter»
- dålig information om att det fanns räkneuppgifter som skulle göras på miljödelen. föreläsare borde ha talat om det MYCKET tidigare än under själva räkneövningen i lv6! »
- 1)Har en önskan om att man skulle kunna se på time-edit huruvida det är el eller miljö lektion, då många fler kollar där än bär runt på lab-pm. 2)Det var oklart i Lab 1 att man skulle skriva laborationsrapport på hela labben och inte bara hemuppgifts delen.»
- Hur opponering skulle gå till var inte beskrivet i projekt-pm, borde varit tydligare »
- Flytande, lätt att byta tid med mera. »

Kurs-PM
29 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»12 44%
10 37%
++»4 14%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.62

Kurshemsida
29 svarande

- -»1 3%
2 6%
OK»14 48%
11 37%
++»1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.31

Lab-PM 1 Elektromagnetiska fält
29 svarande

- -»5 17%
3 10%
OK»12 41%
6 20%
++»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.96

Lab-PM 2 Datorlabb, likströmsmaskinen
29 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»13 44%
11 37%
++»4 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.62

Lab-PM 3 Praktisk, Elmaskiner
29 svarande

- -»1 3%
1 3%
OK»10 34%
13 44%
++»4 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.62

Lab-PM 4 Datorlabb, Krafteletronik
29 svarande

- -»1 3%
3 10%
OK»11 37%
10 34%
++»4 13%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.44

PM för projektet
26 svarande

- -»4 15%
8 30%
OK»9 34%
4 15%
++»1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.61

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- Ej svar = Ej läst!»
- De var slut på Cremona större delen av tiden för kursen.»
- behövs dom? föreläsningsanteckningarna är fantastiska.»
- hade varit bra om information funnits om när/vad av kurslitteraturen skulle användas.»
- Alla utdelade häften räckte fint. "Problemen" till elen var bra, lite svåra och långa ibland men lagom många för att man skulle kunna öva utan att tröttna.»
- Körde bara på utdelat material och föreläsningsslides.»
- Varför var vi tvugna att köpa en bok på för 500 kr när vi endast använde cirka 20 sidor? SKulle varit bättre om det var i ett kompendium.»
- Inte mycket från miljöfysik boken som ingick i kursen och den kändes därför onödig. El delen hade tydliga powerpoints som räckte gott som kurslitteratur i den delen.»
- MYCKET bristande litteratur inom el-delen. Hela kursen baserades i princip på powerpoints. Svårt att ta till sig och plugga på. Att det överhuvud taget fanns en el-bok verkar ha gått hela klassen och föreläsaren förbi.»
- Man behövde inget av det.»

Miljöboken, Fredrikholm
29 svarande

- -»6 21%
1 3%
OK»5 17%
0 0%
++»0 0%
Använde ej»16 57%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.25

Miljöfysik, Mats Areskoug
29 svarande

- -»7 25%
1 3%
OK»6 21%
2 7%
++»0 0%
Använde ej»12 42%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.82

Electric Power Engineering, Thorbjörn Thiringer
29 svarande

- -»3 10%
2 7%
OK»6 21%
2 7%
++»1 3%
Använde ej»14 50%
Ej svar»1

Genomsnitt: 4.35

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Oskar var mycket bra lika så stefan! Johan Boman hade väldigt svårt att förklara sig på ett bra sätt. Likaså Ågot som var svår att förstå.»
- Johan Boman ler och se glad ut, men har inte så mycket att tillföra undervisningen. Kunde lika gärna bara delat ut ett häfte med info istället för dessa föreläsningar. Labbarna gav mycket dock. Bra övningsledare.»
- Johan och ågot var Ostrukturerade!»
- Eltekniken var väl genomtänkt bra studieteknik. Mijlön var det motsatta. Många föreläsningar visade delar av powerpointen som var exakt samma. Gästföreläsare var ok, men som alltid med gästföreläsare så blir det lite dimmigt. Framförallt när det blir så många. Miljöföreläsarna var väldigt ofta helt oförberedda och hade svårt att svara på frågor!!!! El: Vet inte om det är Oscar eller uppgifterna men tycker att det har varit lite svårt att se vad Oscar beräknat. Något Oscar borde bli bättre på är att förklara vad han ska räkna ut, snabbt förklara varför han gör på ett visst sett och sedan (obs viktigt) peka ut vad svaret blev. Annnars bra, talade tydligt och skrev hyfsat.»
- Chalmers tekniska lekskola»
- Johan försökte alltid hjälpa till och var engagerad. Stefan gjorde verkligen ett kanonjobb. »
- Stefan gjorde ett fantastiskt jobb. Bra engagemang!»
- Båda miljöföreläsarna hade riktigt dåliga upplägg. Saker introducerades alldeles för sent, i vissa fall ett fåtal dagar innan tentamen. Det fungerar inte.»
- Stefan gick igenom allt ganska lugnt och tydligt så allt var begripligt åtminstone på föreläsningarna.»
- Miljödelen saknar struktur och relevans. Gästföreläsare tar upp info som aldrig skulle komma på tentan, eller "tvingas" in som fråga på ett väldigt krystat sätt. Många föreläsningar överlappar andra på ett sätt som gör att elever tröttnar på att lyssna. Gästföreläsarnas roll är alldeles för stor. De saknar ofta pedagogik, relevans och tar mycket tid. Boman framstår ofta som lite oorganiserad och oförberedd. Som exempel så verkar han helt oförberedd på att svara på frågor om VAD SOM KOMMER PÅ TENTAN. Han skulle behöva en tydligare struktur på det tenterbara materialet i sin kurs och använda sig av miljöfysikboken i större utsträckning. De andra föreläsarna eller assistenterna skötte sitt jobb som förväntat.»

Föreläsare miljö Johan Boman
29 svarande

- -»8 28%
11 39%
OK»4 14%
5 17%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.21

föreläsare, övningsledare miljö Ågot Kirsten Watne
29 svarande

- -»3 10%
10 34%
OK»10 34%
6 20%
++»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.65

Föreläsare elteknik Stefan Lundgren
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 20%
9 31%
++»14 48%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.27

övningsledare, labassistent elteknik Oskar Josefsson
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»2 6%
13 44%
++»14 48%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.41

labassistent elteknik Emma Grunditz
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»13 61%
7 33%
++»1 4%
Ej svar»8

Genomsnitt: 3.42

labassistent elteknik Kalid Yunus
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»6 50%
4 33%
++»2 16%
Ej svar»17

Genomsnitt: 3.66

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- Miljö övningarna var katastrof! Aldrig varit med om något så dåligt och "plötsligt" innan tenta! Fick ingen föreläsning hur man skulle göra!»
- Ja tycker att det är dåligt av Boman att inte skriva "riktiga" lösningsförslag till miljödelarna i tentallösningarna. Han refererade endast till miljöfysikboken som ingen av mina kompisar hade, ett enkelt svar på en rad hade räckt i många fall!»
- Miljön och dess gästföreläsningar var väldigt diffusa i vad man skulle kunna efteråt. Miljön svår att veta vad man ska kunna! Eltekniken jätte bra, men skulle vilja se lite långsammare tempo första veckan. Flytta fram en miljöföreläsning och ta en el längre bak, då skulle elen vara mycket bättre.»
- intressant att få ut övningarna i miljön i slutet av lv5»
- miljöövningar och föreläsningar var ett skämt!! det är timmar av mitt liv jag aldrig kommer få tillbaka! gästföreläsningarna var kanon dock»
- utmärkt att dela ut föreläsningens powerpoint bilder under eltekniken! mycket repetition under de föreläsningar som handlade om miljön där olika föreläsare tog upp samma saker, kan bli mycket bättre.»
- brist på datorer på chalmersområdet. Det var därför svårt att hitta plats att jobba med miljöprojektet. En lösning skulle vara att boka datorsalar, iaf en gång i veckan.»
- Gästföreläsningarna av väldigt ojämn kvalitet. Vissa var fantastiskt bra (David Bryngelsson, Yngve Hamnerius) medan andra undrar man om dom ens visste vilken kurs de föreläste i (Lina Bertling).»
- Övningarna i miljön gav inte mycket. Det var oförberett och dåligt planerat. Att vi satt i en föreläsningssal var också konstigt»
- skulle behövas tydligare instruktioner om vad som förväntades av projektet. Tanken var god men vi hade kunnat göra det bättre om vi hade vetat vad som var syftet med projektet»
- Hade vi föreläsningar i miljö? Projektet över förväntan!»
- Väldigt varierande nivå på gästföreläsningarna, tyckte David Bryngelssons föreläsning om energi scenarier och föreläsningen om teknik eller samhälle var riktigt bra.»
- Miljöföreläsningarna känns väldigt osammanhängande och ofta irrelevanta. Det skulle behövas föreläsningar med tydliga mål för vad som skall läras ut, och inte någon form av allmän föreläsning "om miljö". Detta är utan tvekan kursens största brist. Miljöarbetet är bra, men de olika projekten man kan välja mellan varierar starkt i svårighetsgrad.»

Föreläsningar elteknik
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»9 31%
8 27%
++»12 41%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.1

Föreläsningar miljö
29 svarande

- -»8 28%
6 21%
OK»11 39%
3 10%
++»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.32

Föreläsningar gästföreläsare
29 svarande

- -»1 3%
3 10%
OK»8 28%
12 42%
++»4 14%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.53

Övningar elteknink
29 svarande

- -»0 0%
0 0%
OK»9 34%
11 42%
++»6 23%
Ej svar»3

Genomsnitt: 3.88

Övningar miljö
29 svarande

- -»11 42%
7 26%
OK»7 26%
1 3%
++»0 0%
Ej svar»3

Genomsnitt: 1.92

Laborationer
29 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»11 37%
14 48%
++»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.65

Projekt miljö
29 svarande

- -»2 6%
5 17%
OK»16 55%
4 13%
++»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.96

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- Tempot på de olika delarna var bra men det totala innehållet var för mycket och för utspritt, särskilt med tanke på projektet.»
- Föreläsningarna i miljö och även övningarna hade ingen röd tråd och därmed kan jag inte betygsätta tempot.»
- hade vi övningar miljö?!?!?»
- Alltså tempot var ju lagom, men själva ämnet är helt knasigt. Antag hit och antag dit. Lite mer guidelines vad man skall antaga vore bra. »
- Projektet var kul men ganska omfattande för 1,5 hp.»

Föreläsningar elteknik
29 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»24 82%
För snabbt»5 17%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.17

Föreläsningar miljö
28 svarande

För långsamt»4 16%
Lagom»20 83%
För snabbt»0 0%
Ej svar»4

Genomsnitt: 1.83

Övningar elteknik
29 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»25 92%
För snabbt»2 7%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.07

Övningar miljö
29 svarande

För långsamt»1 4%
Lagom»20 95%
För snabbt»0 0%
Ej svar»8

Genomsnitt: 1.95

Laborationer
29 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»28 100%
För snabbt»0 0%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2

Projekt
29 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»25 92%
För snabbt»2 7%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.07

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Tentan hade för mycket frågor!»
- Tentan var helt och hållet för stort. Man skrev så fort man bara kunde och ändå han man inte göra klart alla uppgifter. Samtidigt som man egentligen skulle viljat sitta och bara samla tankarna så att man skriver ner bra saker. Detta han man inte heller.»
- Hemtenta.»
- Tentan var uselt upplagt, majoriteten av frågorna kretsade kring samma grundproblem, vattenuppvärmningen. Den projektgrupp vars inriktning var just vattenuppvärmning fick en uppenbar fördel på tentan då de var mer inlästa på grundproblemet än de andra studenterna och detta är självfallet helt och hållet oacceptabelt! Gör om, gör rätt!»
- Munta på miljödelen hade känts lämpligare eftersom den i allmänheten är lite mer "flummig".»
- för många frågor på tentan, tiden räckte inte till.»
- Kul med projekt men jag hade gärna lärt mig mer om fler områden än mycket om ett. Kanske kunde presentationerna varit längre så man kunde förstå mer? Eller en djupare introduktion till varje ämne (än vad som gavs under andra föreläsningen)? Det var svårt att ta till sig det alla andra jobbat med då man hade gått ganska djupt på sina områden. Redovisningen var bra men oppositionen var förskräcklig. Kanske man kan trycka lite mer på vikten av att ge varandra "feed back" istället för halshuggning? »
- Projektet var inte lärorikt. Den kan därför tas bort»
- Vissa delar av tentan (miljödelen) lades väldigt mycket tonvikt på sådant som bara nämnts i förbifarten, medan stora centrala delar inte alls frågades på.»
- Tentan var bra men stor. Jag säger inte att det är fel med stora tentor men i så fall måste man få en förvarning. Man måste få veta att tentan måste göras i ett högt tempo för att hinna.»
- Ellaborationerna var bra för förståelsen, allt teori blev tydligare med lite praktik. Tentan var bra men det var svårt att förbereda sig på miljödelen, oklart vad man skulle kunna och vad som kunde komma.»
- Tentan är starkt snedfördelad till el-bitens fördel, vilket känns konstigt för en "miljö"-kurs. Att man skriver tentan som en stor fråga med många under-rubriker hjälper INTE. Det får inte kursen att kännas som en helhet, det gör det bara svårare mentalt för elever som inte klarar vissa delar av tentan. Det tenterbara materialet inom miljön är tunt och känns väldigt lätt att lära in snabbt (vilket i sig är dåligt, då kursen faktiskt kräver 7 veckor)»

Tentan
29 svarande

- -»4 14%
4 14%
OK»11 40%
5 18%
++»3 11%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.96

Projekt
29 svarande

- -»2 6%
4 13%
OK»15 51%
6 20%
++»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.06

Laborationer
29 svarande

- -»0 0%
2 6%
OK»17 58%
7 24%
++»3 10%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.37

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Det Väldigt många uppgifter på tentan. Tror att många som jag, kände att det var för lite tid till att besvara alla frågor.»
- Hela miljödelens innehåll var väldigt diffust. Avgränsningarna var alldeles för otydliga. Visste inte vad man skulle kunna till tentan.»
- Ingen aning om betyget, speciellt inte eftersom de rätta svaren fortfarande inte kommit upp på kurshemsidan trots att de enligt tentatesen skulle läggas upp 19 oktober!»
- Jag fick en 3a»

Betyg
29 svarande

6 20%
14 48%
8 27%
1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.13

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Kändes för mkt som två helt olika kurser!»
- Miljön, mindre gästföreläsningar, mer vettigt innehåll. Föreläsare som är förberedda och VET vad de ska göra när de kommer till lektionen. Blir smått förbannad när de kommer och frågar oss studenter vad vi var trodde denna lektion skulle gå ut på. Eller reptionslektionen som är helt oförberedd och enbart till för att ställa frågor. När HELA klassen vill se typuppgifter.!»
- Miljödelen var inte ok. Fick ingen bra undervisning i hur man räknar på miljöproblemen. Extremt repetitiva miljöföreläsningar. Växthuseffekten behandlades av olika föreläsare 3 ggr. Allmänt flummigt.»
- För brett, för utspritt och upplägget av tentan var under all kritik.»
- kursen uppfattas som två delar, där miljö-delen är mer lik filosofi än ett tekniskt ämne, hur vågar man kalla det "miljöteknik".»
- det hade varit bra om vi faktiskt fått lära oss det vi skulle kunna.»
- Miljöuppgifterna presenterades för sent. »
- hela kursens upplägg borde ändras. El delen och miljödelen var två helt separata ämnen som inte kopplades ihop och man borde då ist göra dem till två enskilda kurser. »
- Antanden i tentamen samt övningar.»
- Extremt rörig kurs, väldigt svårt att förstå vad man ska göra.»
- Nästan all som hade med miljön att göra var i bästa fall godkännt. Inget var bra förberet. Väldigt många fel i facit till tentorna och det stod till och med fel i de gamla tentafrågorna. Johan Boman är inte pedagogisk över huvud taget. Förklarar och skriver dåligt. »
- Denna kurs kändes som ett patetiskt försök att tvinga in en miljödel i en redan existerande elenergikurs. Det kändes som två helt separata kurser som inte hörde ihop på något sätt. Detta bidrog till att det var mycket spretigt, ena dagen räknar man på omvandlare för att nästa dag analysera skillnaden mellan miljöförklaring och LCA. Det bäst vore om det fanns två kurser, en miljökurs (Många andra linjer på chalmers har en dedicerad miljökurs, varför kan inte vi Z studenter ha det?) och en separat Elenergikurs. »
- Miljödelen var rätt värdlös. Kändes som om man mest fick höra om och om igen att "ni måste göra något för att jorden inte ska gå under". Räkningarna på miljödelen förstod jag ingenting av.»
- Att ägna en hel föreläsning och en laboration om elektriska och magnetiska fält kändes onödigt, det känns som ett väldigt specifikt och inte så omfattande problem. Jag tycker att miljödelen borde ägna mer tid åt vad som är problemen och vad som behöver förändras. Man hade nog kunnat väcka ett större intresse än vad man gjorde.»
- Kursen består av 2 kurser, vilket inte avhjälps av det nuvarande tentaupplägget. Eldelen är relativt bra, men saknar all form av vettig kurslitteratur. Detta är ett STORT problem och försvårar inlärningen mycket. Miljödelen är en ostrukturerad röra som varvas med olika gästföreläsare, vars "tenterbara" material kan sammanfattas under 10 minuter per föreläsning. Den saknar framför allt tydliga tenterbara mål. Man försöker att på bred front lära ut om miljö, men verkar inte veta hur eller vad eleverna skall kunna. »
- Projetet var lite flummigt och man visste inte riktigt vad som väntades från det. Tydligare PM.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Fick bättre förståelse för förra elkursen»
- Eltekniken gjorde den mycket mer intressant!»
- Stefan Lundberg hade bra föreläsningar trots att de var väldigt skrämmande svåra... Skulle vilja lyssna på dem igen så här i efterhand, hade nog varit mer begripliga nu.»
- Elektronik delen»
- Stefan! Jättebra med alla maskiner du drog med till föreläsningarna, det skulle varit svårt att förstå hur en elmotor fungerar utan dem.»
- Laborationerna i eltekniken var lärorika»
- Elenergin var det enda som jag kommer ha någon nytta av i framtiden, både som individ och som civilingenjör. »
- I princip hela el-delen. Det var jätteintressant att få lära sig hur olika typer av motorer fungerar.Det var ett väldigt bra upplägg och jag gillade att Stefan hade med sig åhörarkopior på sin power point så man kunde anteckna. Den unge gästförläsaren som faktiskt trodde på att vi har en framtid. »
- El-teknik delen var bra och labbarna rockade fett, det bästa var nog ändå projektet»
- Upplägget i allmänhet var bra, tycker inte att det är ett problem att kursen uppfattas som tvådelad.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- vill inte betygsätta kursen som helhet eftersom jag vill ge elan 4-5 och miljön en 1:a.»
- Elektronik 5 Miljö -1 Avg 2»
- eldelen var bra upplagd. miljödelen var splittrad och överlappande föreläsningar. »
- Som sagt borde hela kursens upplägg ändras. Hela miljödelen kändes som något som vi måste läsa utan att i framtiden kommer ha någon nytta av. Onödig helt enkelt.»
- Enda som räddar kursen från en etta var elenergidelen»
- Najs jobbat boys and girls!»
- Lite misslyckat att sy ihop två ämnen sådär, det känndes som att det var två kurser i en.»

Betyg
28 svarande

1 3%
10 37%
11 40%
4 14%
1 3%
Ej svar»1

Genomsnitt: 2.77

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- Labassistent elteknik Kalid Yunus. Han förklarade noga och på ett pedagogiskt vis flera gånger då vi bad om hjälp.»
- lite motsägelsefullt med två "Ja", men jag tycker båda var jättebra. ang. miljön... herregud (ateist)»
- Stefan Lundgren och Oskar Josefsson gjorde ett bra jobb.»
- Både Stefan och Oskar var bra föreläsare och svarade snabbt på mejl med frågor. »

Föreläsare miljö Johan Boman
27 svarande

Ja»0 0%
Nej»20 100%
Ej svar»7

Genomsnitt: 2

Föreläsare, övningsledare miljö Ågot Kirsten Watne
26 svarande

Ja»0 0%
Nej»19 100%
Ej svar»7

Genomsnitt: 2

Föreläsare elteknik Stefan Lundgren
28 svarande

Ja»16 76%
Nej»5 23%
Ej svar»7

Genomsnitt: 1.23

Övningsledare, labassistent elteknik Oskar Josefsson
28 svarande

Ja»16 88%
Nej»2 11%
Ej svar»10

Genomsnitt: 1.11

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Keep working»
- Lyxigare fika som belöning»
- Tejpa upp en exakt kopia av utvärderingen på Bomans dörr? Nej, kanske inte, men bra jobbat! Mycket kärlek till er i SNZ!»Kursutvärderingssystem från