ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt ledarskap och entreprenörskap H11, LMU215

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-04
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»7 17%
Cirka 20 timmar»22 55%
Cirka 25 timmar»5 12%
Cirka 30 timmar»5 12%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.27

- Har haft en kurs som krockat med lektionen på måndagar så skulle tippa på att jag lagt ner i genomsnitt 6 timmar» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»13 32%
100%»25 62%

Genomsnitt: 4.55

- sjuk, missa två föreläsningar» (75%)
- Hade mer än gärna deltagit 100% om jag hade haft möjlighet, jobbade!» (75%)
- En föreläsning/vecka krockade med en föreläsning i en annan kurs. » (75%)
- mer än 75%» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 5%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»28 71%

Genomsnitt: 3.58

- Har sett dem men la inte ner mycket tanke på dem hade egna mål om vad jag ville få ut från kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Ledarskaps delen 100% bra, juridik och entrepenärskapsdelen sådär...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Men vet inte om tentan stämde överens med målen, Ledarskapsbiten pratar jag om då.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»37 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Det känns som att ledareskapsdelen av kursen inte var något nytt. Vi har i programmet läst i stort sätt samma sak två gånger tidigare. » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

40 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 30%
Ja, i hög grad»25 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 7%

Genomsnitt: 2.77

- En fråga på statistiken över kvinnor respektive mäns eftergymnasiala utbildning av småföretagare 2008 (1 e) ÄR KATASTROFALT, Dan sa på sista föreläsning att frågor på sådan statistik INTE skulle komma, och snälla.. vilken nytta och på vilket sätt visar en sådan fråga att jag kan ledarskap/entreprenörskap. (OBS! annars väldigt bra!)» (I viss utsträckning)
- Vissa frågor var väldigt "exakta". Som tex att ange en procent siffra. Intrycket jag fått innan var att sådana frågor inte skulle kunna komma på tentan utan mer övergripande frågor. Juridikdelen: Föreläsaren sa på en föreläsning "Ni behöver inte fokusera på att läsa på om stiftelser, det kommer ni inte testas på under tentamen" Ändå kom en fråga om stiftelser. Mycket dåligt gjort...» (I viss utsträckning)
- I stort sett bra, men ser ingen som helst mening att man ska memorera "procentandel män och kvinnor med egna företag som har eftergymnasial utb", framför allt inte när siffrorna är från 2008!» (I viss utsträckning)
- Tyckte att fokus på tentamen låg ganska fel i jämförelse med hur fokus legat på föreläsningar. Tex. nämndes bara stiftelse i förbifart som något man kunde läsa vid intresse och kom sen som tentafråga. Samma med företagsrekonstruktion. Och även inom ledarskapet kändes det som att " man pluggat på fel saker".» (I viss utsträckning)
- Examinationen var riktigt intressant vad gällde dem praktiska delarna. Men tentan tycker jag var svår förstådd och tog upp en del oväsentliga frågor.» (I viss utsträckning)
- Det fanns inslag på tentan där man bara skulle rabbla upp en lista, helt meningslöst» (I viss utsträckning)
- Tyckte att biten med krav på saker man skulle ha med på tentan gick lite väl fort. Det mer rekvisit och sånt» (Ja, i hög grad)
- Dock frågor om procent kvinnor och män tycker jag är oväsentliga tentafrågor» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 7%
Ganska stor»17 42%
Mycket stor»20 50%

Genomsnitt: 3.42

- Bra upplägg på övningarna» (Ganska stor)
- Inspirerande lärare!» (Mycket stor)
- Bra när Kaj ger verkliga exempel på fall/incidenter agående juridik. Bra med verkliga exempel även från Susanne och Dan i ledarskap och entreprenörskap.» (Mycket stor)
- Tillgången till alla powerpoint presentationer har varit jättebra.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»8 20%
Ganska stor»23 57%
Mycket stor»8 20%

Genomsnitt: 2.95

- Tillgången till alla powerpoint presentationer har varit jättebra. MEN de två böckerna har jag knappt använt, öppnade juridikboken en gång under kursen och köpte inte ens ledarskaps boken så är besviken och tycker synd om alla som köpt båda och slösat 700 kr i onödan.» (Mycket liten)
- Ledarskapsboken var under all kritik. Svårläst och svår att förstå. Kändes mycket onödig, bortslösade pengar. Borde förtydligas av föreläsaren att man klara kursen utan problem även utan denna bok. Juridikboken var bra. Bra att allt material från föreläsningarna fanns på kurshemsidan.» (Ganska liten)
- Ledarskapsboken är till större hjälp när man väl kommer in i den. Juridikboken köpte jag aldrig, då övningar, lagarna i sig och föreläsningar gav bra hjälp.» (Ganska liten)
- Ledarskapsboken var mycket svår att ta till sig någon vettig information ur. Det var väldigt mycket text som inte gav så mycket kött på benen. Juridikboken var lättläst men kändes som om den var allt för grundläggande och anpassas för högstadiet/gymnasiet.» (Ganska liten)
- Använde kurslitteraturen som komplement till föreläsningarna. » (Ganska stor)
- Boken i ledarskap var svår att läsa, upplevde inte att den följde en röd tråd, den var ostrukturerad och använde onödigt svåra ord. Däremot var boken i juridik riktigt bra!» (Ganska stor)
- Dålig bok i Ledarskap med alla filosofiska formuleringar!» (Ganska stor)
- Undervisningsmaterial - väldigt mycket. Kurslitteratur - betydligt mindre.» (Ganska stor)
- Mycket stort i juridiken. Ganska liten i ledarskapsdelen. Ledarskapsboken var som nämnt ganska "flummig" men var bra att ha och använda på det sättet som dan föreslog (fördjupa sig i vissa delar som man kanske inte riktigt förstår). Övningarna var jättebra!!» (Ganska stor)
- Ledarskapsboken är totalt värdelös, otroligt jobbigt att läsa. » (Ganska stor)
- Ledarskapsboken var svårforserad och innehåll mycket ordbajs. Alltså onödiga stycken. » (Ganska stor)
- Ledarskapsboken bör bytas ut. Tyckte den var mycket svårläst.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»17 42%
Mycket bra»20 50%

Genomsnitt: 3.42

- Det är inte alltid kan kan komma in på studentportalen» (Ganska dåligt)
- Studentportalen är ett skämt. Att en välrenommerad teknisk högskola år 2011 inte klarar av att hålla en hemsida igång är ett rent skämt!» (Ganska dåligt)
- Studieportalen låg nere största delen av tiden. Och är sjukt seg.» (Ganska dåligt)
- Bra om föreläsningsanteckningarna kommer ut innan varje föreläsning även för juridikdelen» (Ganska bra)
- Nya studentportalen är inge vidare bra... Men den gamla fungerar fortfarande vilket är tur. » (Ganska bra)
- Facit till jurdikboken hade underlättat mycket(!) om man hade fått tag på det i läsvecka ett istället för läsvecka sju» (Ganska bra)
- Dans del fungerade bra. Kaj lovade att lägga ut uppgifter med gjorde inte det osv..» (Ganska bra)
- Problem med studentportalen, gruppindelning etc.» (Ganska bra)
- Har sällan haft så stor hjälp av kurshemsida som i denna kursen» (Mycket bra)
- Förutom att den inte fungerade några dagar under tentaperioden» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»11 27%
Mycket bra»25 62%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 3.82

- Engagerande kurs gör att många har frågor och funderingar till lärarna. Då är det fullt förståeligt att man inte hinner få alla sina frågor besvarade» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 10%
Mycket bra»36 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Bra övningar där man jobbade med folk man aldrig träffat förr, gav bra diskussioner med många olika vinklar» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

40 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»33 82%
Hög»5 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.05

- Väldigt låg, speciellt med bara 3 övningar som obligatoriska.» (För låg)
- Ibland ett högt tempo på föreläsningarna. Främst en gång när vi knappt hann igenom hälften (?) av en pp-pres på 70 sidor. Där kanske upplägget borde ses över.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 10%
Lagom»22 55%
Hög»11 27%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.22

- Känns som om man läst på halvfart.» (För låg)
- Projektkurs samtidigt gav en hel del jobb, dagarna täcktes upp bra kan man säga» (Hög)
- läste 3 kurser» (Hög)
- Läste 150%» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 20%
Gott»18 45%
Mycket gott»14 35%

Genomsnitt: 4.15

- Bra föreläsare, bra gästföreläsare. Bra variation. Lite för många delar på för få föreläsningar/HP.» (Gott)
- Både Dan och Kaj är väldigt bra föreläsare, tydliga och intressanta. Ett extra plus till Kaj för att vara förjävla go! Sussanes föreläsning om sin erfarenhet av att vara egenföretagare var vettig, men halva presentationen innehöll statistik om kvinnor respektive män i företag/positioner/lön. Utan tvekan minst meningslösa någonsin, absolut relevant och hade kunnat nämnas i typ en mening, inte i 45 minuter...» (Gott)
- Bra lärare! Tråkig gästföreläsare (entreprenören)» (Gott)
- Att lära sig förstå lagar känns nyttigt. Ledarskapsdelen får en att tänka mycket på just hur ledare är i olika situationer och så, känns även detta nyttigt att få sig en tankteställare.» (Gott)
- Var en intressant kurs men hade högre förväntningar, man borde hunnit lära sig mycket mer på en 7,5p kurs. Gillade Dans föreläsningar, Susannes var intressanta men lite väl mycket statistik, gick aldrig på någon av Kajs.» (Gott)
- Skulle vara kul med någon mer entreprenörsföreläsare! Bra mix av olika områden,intressant! » (Gott)
- Väldigt rolig och intressant kurs. Kul med områden man får praktisk nytta av i verkligheten. Juridikdelen väldigt intressant» (Mycket gott)
- Väldigt bra och givande kurs. » (Mycket gott)
- Intressant och väl genomförd kurs!» (Mycket gott)
- Rolig kurs med roligt innehåll och med mycket bra föreläsare!! lite synd på tentan bara, att den innehöll mycket som absolut inte framstod som viktigt. Vet att det var fler som kände så.» (Mycket gott)
- Väl strukturerat, bra föreläsare.» (Mycket gott)
- Föreläsningarna och övningarna får full pott!! trevliga lärare och ett mycket trevligt och ingripande ämne!» (Mycket gott)
- kändes allmänbildande» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Entreprenörskapsföreläsningarna.»
- Tycke kursen överlag är intressant och lärorik, specielt juridik delen.»
- Övningana. »
- De obligatoriska övningarna»
- Hela upplägget»
- Det mesta.»
- Dan och Kaj»
- Kursens upplägg med föreläsningarna och övningarna.»
- Dan»
- Dan och Kaj gör det bra. Den sista biten var lurigare.. Flummigt och svårt att greppea sussanes bit»
- Inslaget av juridik och juridikövningar.»
- Övningarna»
- Lärarna»
- Allt»
- Lärarna/föreläsarna.»
- Juridikbiten»
- Upplägget är bra»
- Dans del med power ponit, även Kullbergs del var bra. Tycker gästföreläsaren var väldigt rolig att lyssna på. Bra struktur av kursen över lag.»
- Övningstillfällena»
- Dan:) samt Martins entrepenörsföreläsning»
- juridiken»
- Juridikdelen är det som tilltalar mig mest.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ledarskapsboken, svårläst med att gammalt språk»
- Byt ledarskapsboken till en bättre bok som inte är skriven av 10 olika personer.»
- Fler exempeltentor. Kan vara bra att ge ut svar till någon exempeltenta så man vet vad som förväntas i svaren. Se över böckerna i kursen.»
- Vet inte om det är genomförbart, men kanske flytta ihop de olika delarna lite mer och inte ha de så utspridda under läsperioden? (alltså entreprenörsskap, ledarskap, affärsjuridik)»
- Ledarskapsboken var lite ojämn i kvalitet..»
- Kurslitteraturen då den inte bidrog med någonting för min del. Mindre vikt på statistik, jag menar hur relevant är en fråga om hur många företagare som har eftergymnasial utbildning.... Vad får jag ut som student av att lära mig det?»
- Alla frågor på tentan måste vara med från början! Ställer til ldet riktigt mycket när man får reda på att det finns en extra fråga när det bara är 1 timme kvar.»
- Tentan (ev byta ledarskapsbok, om det nu finns någon bättre, men kan förstå att det är svårt att hitta någon som belyser de olika delarna på ett sätt som den gör utan att det blir "flummigt".)»
- Bort med ledarskapsboken»
- Inte behöva skriva ut alla lagar, hade räckt med tre fyra stycken bara eftersom man inte använde många av dom»
- Att det finns tid och hjälp till olika instuderingsfrågor»
- Juridik delen bör struktureras lite bättre, ex. vilka juridik uppgifter bör man prioritera. Upplever ibland att föreläsarna har för långa pp presentationer så de bara stressar igenom dem. Var i juridiken vi inte hann med 30 slides....! Planera den tiden bättre!»
- Byt ut ledarskapsboken»
- Men struktur i juridiken, inte okej att hoppa 30 ppt slides och sedan ha med det på tentan samt att juridikläraren inte delade ut extra uppgifter vilket han hade lovat.»
- entreprenörskapsdelen, inte så mycket statistik, mera konkreta saker»

16. Övriga kommentarer

- Skolans tre bästa föreläsare tillsammans ger bra kvalité »
- Studentportalen är ett skämt. Att en välrenommerad teknisk högskola år 2011 inte klarar av att hålla en hemsida igång är ett rent skämt!»
- Att ställa en tentafråga om hur många procent män respektive kvinnor med eftergymnasiell utbildning som var egenföretagare är inte OK! På kurssammanfattningen ett par dagar innan sades det att sådana sorters frågor inte skulle dyka upp!»
- Tentan saknade sista frågan för väldigt många.»
- Kaj har visat respektlöshet mot oss studenter då han vid flera tillfällen kommit försent och oförberedd till föreläsningarna. »
- Har hört flera säga att vi inte gick igenom hur en styrelse fungerar för de skulle inte komma på tentan och sen gjorde de vilket jag tycker är dålig stil. Gick inte på alla föreläsningar själv så har dock inte hört de sägas själv.»
- Kul och bra!»
- Det märktes tydligt att ledarskapsboken hade olika författare på olika delar, vissa kapitel var lätta att förstå texten andra var helt otroligt svårgreppade»
- Väldigt rolig och intressant kurs! Kändes verkligen som jag lärde mig något jag kommer ha nytta av i framtiden. Dan visar igen att han är en av de bästa föreläsarna på Chalmers! »


Kursutvärderingssystem från