ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik fk H11, LMT211

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-04
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»3 14%
Cirka 20 timmar»4 19%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»5 23%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 3.04

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»3 14%
75%»11 52%
100%»6 28%

Genomsnitt: 4.04

- har haft kurser som krockar» (75%)
- Ej övningarna» (75%)
- övningstillfällena var ostrukturerade, det gav mer att sitta och räkna själv. vikarien vi hade vid ett övningstillfälle var mycket bra.» (75%)
- Alla föreläsningar men mer sporadiskt på övningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 71%

Genomsnitt: 3.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 25%
Ja, i hög grad»15 75%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.75


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»13 61%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.95

- Lars Larsson är ingen bra pedagog» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 15%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»8 40%

Genomsnitt: 3.25

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 47%
Mycket bra»11 52%

Genomsnitt: 3.52

- Chalmers hemsida har krånglat mycket» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»10 47%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.52

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»19 90%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 4.09

- mest hjälp har jag fått från kurskamrater» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 28%
Hög»13 61%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.8

- Det hade varit bra om antalet rekommenderade tal hade varit på en sådan nivå att man hade haft en chans att göra alla. Nu fick man gissa vilka som var vettiga att göra.» (Hög)
- vore bra om de utvalda räkneexemplerna var just utvalda inte 95% av upg i boken då kan man ju lika gärna plocka ut varann själv. lämpligt vore ca hälften så man hade möjlighet att göra alla och slapp känna sig super stressad» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 28%
Hög»7 33%
För hög»8 38%

Genomsnitt: 4.09

- Läste den här kursen och strömningsmekanik. » (Hög)
- se fråga 11» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Godkänt»5 23%
Gott»13 61%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 3.61

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- konstruktions upg. bra rep av mattlab och ger bra förståelse.»
- Konstruktionsuppgiften var bra. Att arbeta två i grupp är bra tycker jag för man lär sig mycket mer än när man arbetar många. »
- Räknestugorna tyckte jag var väldigt bra!»
- Duggan som ger bonuspoäng till tentamen»
- Inlämningsuppgiften. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lars Larsson pedagogiska förmåga ifrågasätter jag starkt. Han vet inte vad han gör, stannar upp mitt i saker och har ingen aning om hur han kan dit. Och om det är så att han faktiskt vet vad han gör, kan han inte förklara hur han gör ändå.»
- antalet rekomenderade upg»
- Lars Larsson bör inte vara övningsledare om han inte lär sig pedagogik. Hade honom i grundkursen också.»
- http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/5525 på denna länk finns också ledningstips till uppgifterna i boken som kanske vore bra att informera om, innan man kollar lösningen.»
- Övningstillfällena kunde ibland vara lite röriga och ostrukturerade. Att använda tavlan bättre och vara mer strukturerad så hade fler gått på övningarna. »
- Lars övningar är inte bra. Han förklarar inte tillräckligt vad det är han har gjort. »
- föreläsningarna vet väldigt bra men hos övningarna finns mycket att förbättra, han kan väl åtminstone låtsas som han vill lära oss någonting? jag tyckte att en övning var bra, det var den när vi hade en annan kille som övningsledare.»
- tydligare genomgångar vid övningarna»
- Ha inte så många räkneuppgifter»
- Övningarna. Tanken är bra med att någon går igenom tal men Lars är kanske inte rätt man för uppgiften. Det hade uppskattas ifall han hade försökt att ha lite struktur på genomgångarna. Det räcke inte med att han vet hur man gör, vi ska även ha en chans att förstå vad han gör på tavlan och kunna förstå lösningsgången. »
- Bättre salar, svårt att se!»

16. Övriga kommentarer

- Lars Larsson skulle kunna vara med struktuerad på tavlan under övningar!»
- tydligare kurs pm där det står vad som ska behandlas varje vecka. och där de som tas upp under övningarna står separat mot rekomenderade hem problem. lars borde få en kurs i struktur på tavlan. annars e han super:P»
- Jättebra att Bövik lade ut lösningarna till tentan direkt efteråt. Det är skönt att kunna kolla av :)»
- det hade varit bra om man hade löst någon diffekvation i matlab i programeringskursen. Det hade gjort det lättare att förstå hur man skulle gå till väga med inlämmningsuppgiften.»
- Övningsledaren som vi hade vid ett tillfälle (Anders?) när Lars Larsson inte kunde, gjorde ett mkt bra jobb.»
- Konstruktionsuppgiften kändes för mycket fokus på Matlab»
- Bra kurs! »


Kursutvärderingssystem från