ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Materialteknik H11, LMS585

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-04
Antal svar: 39
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

39 svarande

Högst 15 timmar»10 25%
Cirka 20 timmar»13 33%
Cirka 25 timmar»10 25%
Cirka 30 timmar»4 10%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.35

- Det var så tråkigt..» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

39 svarande

0%»0 0%
25%»2 5%
50%»1 2%
75%»3 7%
100%»33 84%

Genomsnitt: 4.71

- Då jag kände de första veckorna att föreläsningarna inte gav något då de inte hjälpte mig att lösa talen så gick jag inte på föreläsningarna sen. När jag frågade folk jag känner om jag missat någon så svarade de att det hade jag inte.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

39 svarande

Jag har inte sett/läst målen»14 35%
Målen är svåra att förstå»10 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 12%

Genomsnitt: 2.15

- Målen är väldigt generella. Vi bad uttryckligen Kenneth om bättre kunskapsmål, gärna för varje kapitel (borde inte vara några större problem, i stort alla andra lärare har gjort det i sina kurser) men han tyckte det var dumt, eller så begrep han inte vad vi menade. Svaret var något i stilen med att vi ska kunna alla kapitel. » (Målen är svåra att förstå)
- Det kändes lite oklart i slutet vad man skulle kunna.» (Målen är svåra att förstå)
- Enligt föreläsaren skulle målen vara samma som "summary" i slutet av varje kapitel vi läste i boken. Detta stämde inte överens med det vi behövde kunna inför tentan. Riktiga mål för kursen behövs!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 13%
Ja, målen verkar rimliga»17 77%
Nej, målen är för högt ställda»2 9%

Genomsnitt: 1.95

- Riktiga mål för kursen fanns inte.» (?)
- Oklart.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Att målen är för högt ställda har att göra med kommentaren innan: om vi ska kunna allt i alla kapitel är det mängder med detaljer som ska lagras i huvudet. Detta är inte rimligt. Vi blev ju inte examinerade på allt i alla kapitel...» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»17 56%
Ja, i hög grad»10 33%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.43

- Riktiga mål för kursen fanns inte.» (Nej, inte alls)
- Chansade på allt» (I viss utsträckning)
- En avsevärt dålig tenta, och då refererar jag ej till att den var svår eller något sådant. Tentan innehöll uppenbara stavfel och svårtolkade meningar (som någon verkar ha översatt från engelska till svenska via google translate). En uppgift hade bland annat fel i de numeriska värdena, något som en student påpekade och som Kenneth sedan valde att INTE förmedla till resten av klassen. Bli intressant att se hur han skall rätta den frågan...Jag tycker personligen att sådant är helt oacceptabelt. Allmänt var det "konstiga" frågor. Iom att vi inte fått några direkt förståeliga kursmål var det otroligt svårt att studera till tentan (visar till Kenneths tidigare kommentar om att allt i boken ska vi kunna. Vissa lärare brukar skippa vissa onödiga kapitel eller delar. Tror helt ärligt att Kenneth aldrig öppnat boken eller läst den). Jag har också hört om liknande händelser från året innan.» (I viss utsträckning)
- Läraren skulle göra tentan svårare än förra året och detta gjorde han enligt mig att ta med uppgifter så han ej gått igenom (frågade folk i klassen) och som en talen i boken handlat om. Så jag och flera tycker att det var rena gissningsleken.» (I viss utsträckning)
- Väldigt bred kurs. Väldigt mycket olika metoder osv som man bara skrapar på ytan. Bättre att välja ut vissa och fokusera enbart på dessa. Det är upplägget nu fast kan bli bättre.» (I viss utsträckning)
- Tentan var skum och det kom flera frågor på härdning som det kändes som vi inte lagt ner så mycke tid på.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»10 25%
Ganska liten»8 20%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.41

- Jag skulle uppskattat en tydligare struktur, jag gillar konceptet att ställa frågor som besvaras för inlärning. Men jag och många med mig anser att frågorna är otydliga vilket gör att svaret inte riktigt fastnar.. man vet ju inte vad han svarat på. Vad det gäller genomgångarna av övningsuppgifterna så besvarar de allt för sällan uppgiften korrekt, istället försöker man att ge ett svar som kan fungera på flera liknande uppgifter, men jag anser att idéen fallerar då man istället inte förstår hur exakt den frågan skall besvaras ergo man förstår inte heller hur de liknande uppgifterna skall lösas. Ställa frågor till klassen är en god idé men ofta är det svårt att greppa vad man vill ha besvarat och allt för ofta så missar halva klassen svaret för man svarar inte så högt och tydligt!» (Mycket liten)
- lärde mig bkt mer av wikipedia än själva undervisningen» (Mycket liten)
- Tycker inte att läraren är pedagogisk över huvudtaget och hans föreläsningar hjälpte inte så att man kunde lösa talen.» (Mycket liten)
- Jag lärde mig mycket mer av att läsa i boken än att gå på föreläsningarna. Föreläsningarna består för mycket av Powerpoint och föreläsaren hade svårt att hitta rätt arbetstakt. Övningstillfällen och laborationen var däremot väldigt bra. Föreläsaren var väldigt bra på att undervisa mindre grupper.» (Mycket liten)
- Det var liksom låtsaskunskap på något sätt» (Ganska liten)
- Ja vad ska man säga...övningstillfällena med Peter har varit mycket bra. Bra pedagogisk person och en chans att ställa frågor där man faktiskt får ett vettigt svar tillbaka. Föreläsningarna har varit ganska dåliga av många anledningar: 1: Varenda föreläsning har varit en orgie i power point, PP som Kenneth inte ens gjort själv utan direkt tagna från författarna till boken eller förlaget. Tyder på ett litet intresse för att engagera sig i att lära ut till andra. 2: Föreläsningarna har varit osammanhängande och det verkar inte finns någon röd linje för att lära ut eller för vad som säga. Hoppar mellan lite kladd på tavlan och power point. 3. Väldigt svårt att få en uppskattning av vad Kenneth vill få fram under sina timmar. Nya begrepp kastas ut utan förklaringar och frågor besvaras sällan. Ofta lyssnar han inte på vad folk säger, man blir ganska uppkäftigt bemött om man frågar (något som jag tror INTE är med mening, utan bara ett försök att vara rolig. Slår för det mesta fel. Spydiga kommentarer överskrider utan större problem 10 st per föreläsning). Enda anledningen att jag gått på föreläsningen är i fall att man skulle missa något som kan vara viktigt för tentan. Men med det sagt så är Kenneth helt ok när man är ensam med honom med frågor. Då är han lite lugnare, lyssnar och tar sig tid att förklara. Är ingen expert men en pedagogikkurs, lärarkurs och retorikkurs eller liknande hade kanske varit väl investerade pengar. » (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»5 12%
Ganska liten»7 17%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»11 28%

Genomsnitt: 2.84

- Fast det kom ju inte på tentan» (Ganska stor)
- Uppgifterna i boken var bra och även att läraren lade ut facit. Dock tycker jag att då läraren har en pärm med egna lösningar är det inte så jobbigt att skanna i de och lägga upp» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen har varit min bibel och lärt mig 95% av allt jag lärt mig i kursen, föreläsning står för 5%.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»10 25%
Ganska bra»16 41%
Mycket bra»13 33%

Genomsnitt: 3.07

- Han sa ofta att han skulle lägga upp powerpoints och lösningar men var ofta man fick säga till honom igen.» (Ganska dåligt)
- För mycket papper, boken var ej nödvändig tex. Datorprogrammet som skulle installeras tog alldeles för lång tid och var onödig i kursen som den ser ut idag.» (Ganska dåligt)
- kurshemsidan va som vanligt seg om den ens funka» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»19 48%
Mycket bra»16 41%
Har ej sökt hjälp»2 5%

Genomsnitt: 3.43

- om man frågade på föreläsningen så fick olika svar tex,( gräv inte mycket, lugn vi återkommer till detta senare) och när var det tenta dags så upptäckte man att man kan inte mycket och föreläsningarna var inte till något hjälp.» (Mycket dåliga)
- Jag tycker inte det är ok att en lärare svarar på en fråga jag har att "man bara vet hur man ska göra... jag vet inte hur jag ska förklara. Jag bara vet det. Om du hade varit en NÖRD då hade du vetat det"» (Ganska bra)
- Både Peter och Kenneth var mycket hjälpsamma och ville gärna hjälpa till och påpekade ofta att det var bara att komma in på deras kontor om det var nåt.» (Mycket bra)
- Bra möjligheter, Peter och Kenneths dörrar var alltid öppna. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 15%
Mycket bra»30 76%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.84

- samarbetet mellan elever plus wikipedia gjorde att man hade lite uppfattning om kursen.» (Mycket bra)
- Vi prokrastinerade ganska mycket tillsammans» (Mycket bra)
- Iom svårtydda mål och svårtolkade föreläsningar var vi ett gäng som körde hårt på att gå igenom och diskutera alla kapitel. Funkade bra. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 10%
Lagom»25 64%
Hög»9 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Känns dock som om examinatorn gör kursen svårare än vad den är.» (Lagom)
- Mycket att ta in» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»23 58%
Hög»12 30%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.25

- Mer rutin och bättre studieteknik har gjort att det går lättare. » (Lagom)
- Studerade i 150% takt denna period» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»7 17%
Dåligt»8 20%
Godkänt»15 38%
Gott»8 20%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.69

- man är besviken lite att i chalmers skall vara så dåligt kurs på grund av föreläsare, annars jag tror att kursen är en av de viktigaste som jag läst i kursen men det är helt enkelt vi hade otur med föreläsare som är expert på material teknik och har jobbat 15 år inom branchen men tyvär kan inte lära ut folk.» (Mycket dåligt)
- Jag tyckte kursen kändes oproffsig. Kenneth hade svårt att basvara frågor på ett förståeligt sätt och det var ibland svårt att veta vad som var det väsentliga i boken. Tentan var under all kritik med konstigt formulerade frågor, och vissa frågeställningar kändes inte som vi hade berört. Vad jag förstår så fanns det fel i både årets och föregående års tenta?! » (Mycket dåligt)
- Förutom labbtillfället och vissa övningar var kvaliteten på kursen låg. » (Mycket dåligt)
- Hade förväntningar att få lära mig hur materialval fungerar och hur man tänker på stora företag samt använda detta i verklighetstrogna uppgifter, känns mer som man fick lära sig om molykulär struktur etc. vilket känns mer som kemi...» (Dåligt)
- Det var ju inte vetenskapligt iallafall» (Dåligt)
- Tenta stämde inte överens med andra» (Dåligt)
- Intrycket, "Kursen görs mycket svårare än vad den egentligen är" dyker upp om och om igen (utvecklas i övriga kommentarer).» (Dåligt)
- Jag är delad har. Å ena sidan ett väldigt intressant ämne och det jag lärt mig själv på egen hand har gjort kursen bra. Å andra sidan en ganska dålig kurs med tanke på att de enda två positiva sakerna var övningarna med Peter och då man knackade på i deras rum. Endast pga av att ämnet är intressant ger jag kursen betyget godkänd. » (Godkänt)
- Bra bok och kurs men dåliga föreläsningarna» (Godkänt)
- Knappt. Hade höga förhoppningar om denna kurs men de besvarades inte. Väldigt många omvägar under föreläsningar.» (Godkänt)
- bra kurs men hade kunnat bli bättre, gästföreläsare väcker alltid lite xtra intresse å labbar är alltid bra för att knyta ihop det teoretiska. göra kursen mer spännande» (Godkänt)
- Det var verkligen inte ok att säga till eleverna att uppgifter från kapitel 19 inte behöver göras och dom inte kommer på tentan, för att sedan lägga in uppgifter från kap 19 i tentan... Det är INTE OK! Sedan så har jag förstått att det varit FLERA tryckfel i tentan och även i dem tidigare. Det är inte heller ok för en tentamen på Chalmers-nivå! Man skall vara stolt att gå på chalmers men flera kurser har haft brister i tentorna och utlärningen så man börjar att tröttna och skämmas för skolan tyvärr.. Denna kursen har dock varit bra och Kenneth har drivit den på ett intressant sätt, eloge! Men tenta-frågorna var jag inte ensam om att vara besviken över..» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällerna»
- Laborationen»
- Labben var mycket bra, man fick en ökad förståelse efter den.»
- Jag gillade aldrig konceptet med att vi aldrig fick någon formelsamling förrän på tentan. Men när jag skrev tentan så förstod jag. Tycker det ska bevaras! Alltså att man får formelsamlingen först på tentan.»
- Att vi får gå med tjejerna på design»
- Peter, lab, övningstillfället»
- Labben»
- Boken»
- Boken var bra.»
- Laborationen»
- labb»
- Kurslitteraturen och labbtillfället.»
- Peter, övningsledaren.»
- Laborationen och mycket undervisning.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Svensk kurslitteratur, karlebo materiallära!?»
- Kanske en extra labb eller studiebesök någonstans»
- Kenneth borde gå en kurs i pedagogik. Det var ingen struktur i kursen alls. Man visst aldrig vilket kapitel föreläsaren var på, han talade inte om vilka kapitel i boken vi hade, utan det fick vi reda på två veckor innan tenta när vi frågade, osv. Att boken är på engelska men föreläsningarna och tenta är på svenska ställer också till lite problem eftersom vi i sverige inte använder samma variabler som de gör i boken, om man då har pluggat med hjälp av boken och fått alla ekvationer därifrån blir det väldigt virrigt under tentan. »
- byt föreläsaren och övning assistenten, det verkar att de är duktiga på materialteknik utan tvekan, men inte som lärare»
- Att alla lösningar och facit ska komma upp med en gång, inte läggas upp efterhand. Utpekningen och utfrågningen under föreläsningarna.. Det var vissa som aldrig vågade sig dit för att han pekade ut oss. Det var ofta jag satt och kolla ner, för jag vågade inte få ögonkontakt ifall jag skulle bli utfrågad..»
- resten»
- Pedagogik och utförande av föreläsningar. Korrekturläsning av tentor INNAN tenta helst. Inga Power Point föreläsningar (om det inte belyser ett helt lysande exempel eller liknande)!!! »
- Föreläsningen. Föreläsaren borde skriva mer på tavlan och vara mer tydlig.»
- Skriva tentatal på saker vi gått igenom och ändra föreläsningarna.»
- Bättre struktur och mer pedagogiskt på genomgångarna.»
- Mer CES (programmet).»
- Powerpointsen som användes var otydliga och ostrukturerade. Mer genomgång av bilder som visas och bättre bilder med bara sånt man kan ta till sig direkt på lektionen vore bra.»
- Om Kennet tycker det är roligt att lära ut så borde han fråga sig varför studenter somnar på lektionerna. Rätt tacktik kanske inte är att överösa dem med konstiga frågor och skämt. Utan istället fundera över hur man gör kursen intressant och hur man fångar en publik. Vem orkar hålla intresset efter 30 powerpoint slides? Dessutom skriver han både slarvigt och ostrukturerat på tavlan så att det ser ut som ett skämt efter 20 min. »
- Salen är total orimligt, som att sitta i bagdag med värme och ljud»
- gästföreläsare, intressantare föreläsningar å inte så månotont»
- -Tydliga kursmål -Mindre Powerpoint (eller mer Powerpoint som föreläsaren har skapat själv) -Jämnare takt på undervisningen»
- Läsanvisningar (alt. prioriteringar) i boken måste bli bättre. Den är en rejäl tegelsten på engelska som ingen tar sig igenom. Det svaret vi fick på frågan "vad vi bör läsa?" var "boken". Tydligare vilka härledningar som eleven måste kunna. Kenneths upplägg med frågor till eleverna kan behållas men Kenneth måste ställa rakare frågor med rakare svar. Ofta vet inte ens eleven vad han är ute efter. »
- Mer specialisering på vissa centrala delar. Ordenttlig överblick över vad som skall gås igenom varje lektion. Exempel från verkligen och info om hur det vi lär oss används på riktigt - i viss grad hade vi det men absolut inte tillräckligt.»

16. Övriga kommentarer

- Materialteknik är en kurs med många nya begrepp och ingen av de här begreppen har definierats ordentligt, allt resultat kommer från studenternas eget jobb och själv insats»
- Tycker inte att undervisningen har varit bra på föreläsningarna. Kenneth kanske är väldigt kunnig inom området men väldigt kass på att lära ut. Har faktiskt aldrig haft en dålig lärare under alla mina skolår förrens nu. Tycker att han ska sluta med sina "pappa-skämt", förklara tydligt vad han vill att vi ska lära oss i varje kapitel (räcker inte med "det som står i boken"). Lärade mig som mest när jag läste ur boken än från hans föreläsningar. Förövrigt bra och intressan kurs. Byt lärare. »
- Jag vill bara förtydliga att jag inte har något personligt mot Kenneth som person, jag har verkligen försökt att vara objektiv och konstruktiv i utvärderingen av kursen, men när jag skriver känner jag frustration och irritation bubbla upp. Det ställs krav på oss elever och i perioder är man ganska "körd" för att det är mycket att göra. Skolan är gratis men jag tycker att vi har lika stor rätt att ställa krav på lärare och kurser också. Mitt anseende för Chalmers som institution sjunk faktiskt en aning under denna kursen. Det tog mig ca 3 veckor innan jag kunde sitta en hel föreläsning utan att krevera pga hur dåligt upplägget var. Då lärde jag mig att helt enkelt stänga av och istället tänka "glada" tankar. »
- Bra övningstillfällen och bra övningsuppgifter.»
- Jag tycker denna kursen var under all kritik och inte värdig Chalmers.»
- färdig»
- Jag såg fram emot den här kursen men blev besviken av undervisningen. »
- Stavfel och obegripliga formuleringar får inte förekomma på en tenta. Korrekturläsning måste kunna tillämpas när det så uppenbart behövs som i de här kursen. Kursen görs svårare än vad den är: Kenneth ger aldrig raka svar. Det är inte sällan elever som inte förstår måste vända sig till någon annan i föreläsningsalen för att få ett kort bra formulerat svar. Mycket mer tydlighet krävs när det gäller fasdiagram. Det kenneth lägger fram som absoluta regler ena föreläsningen gäller inte på nästa. Martensit till exemepel.»
- Överlag en spretig kurs. Lär för lite om för mycket har det varit.»


Kursutvärderingssystem från