ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekatronikprojekt H11, SSY025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-18 - 2011-11-04
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»9 32%
Cirka 20 timmar»8 28%
Cirka 25 timmar»4 14%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»3 10%

Genomsnitt: 2.42

- Man klarar sig på den tiden som är utsatt på schemat. (Bra) » (Högst 15 timmar)
- Har vart på alla övningar/föreläsningar. Inte mycket mer än så» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»0 0%
50%»1 3%
75%»5 17%
100%»21 75%

Genomsnitt: 4.6

- Det krockade mycket med kurser på johanneberg och jobb i början av lp.» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 18%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 59%

Genomsnitt: 3.22

- Länka till målen i enkäten.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Länka till målen i enkäten.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 25%
Ja, i hög grad»15 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.87

- Länka till målen i enkäten.» (?)
- kursen är väldigt uppdelad» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»12 42%
Mycket stor»12 42%

Genomsnitt: 3.25

- Gammal undervisning då det var mest tillämpning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»3 10%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»8 28%

Genomsnitt: 2.96

- Bertils bok hjälper mycket» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»19 67%

Genomsnitt: 3.6

- STUDENTPORTALEN ÄR VÄRDELÖS! En teknisk högskola som 2011 inte klarar att ha en fungerande hemsida, skärpning!» (Mycket dåligt)
- Studentportalen är inte bra...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 11%
Ganska bra»8 29%
Mycket bra»16 59%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.48

- Kunde få vänta rätt länge vissa labbar» (Ganska dåliga)
- Det skulle behövas 2st handledare vid labbarna. » (Ganska dåliga)
- hade varit mycket bättre med om det fanns en till person som kunde hjälpa. ibland fick man vänta länge tills man fick hjälp.» (Ganska bra)
- Hade varit bra med en extra handledare.» (Ganska bra)
- Kanonlärare» (Mycket bra)
- Systemet där man måste följa efter Göran för att få hjälp är dåligt. Borde använda något kösystem men Göran vill ej det.» (Mycket bra)
- Göran har genom hela kursen varit mån om att hjälpa oss med våra problem. Eftersom han var ensam blev det långa kötider med att få hjälp. Han kanske skulle behöva en extra labbassistent?» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Min labbpartner saknade de nödvändiga förkunskaperna från elektriska kretsar och maskinorienterad programmering. Jag fick dra lasset själv.» (Mycket dåligt)
- Just att skriva en rapport blir mycket bättre om man gör det själv.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»17 60%
Hög»8 28%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.28

- Det blir väldigt mycket vad man gör det till. Har man förstått tidigare kurser i programmet genomförs den med låg arbetsbelastning om man vill.» (Låg)
- Man fick ju verkligen utnyttja de labbtillfällen som fanns.» (Hög)
- krävdes att man jobba utanför labtid å andå va de många som inte va klara, blev mindra tid att lägga på raporten» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 10%
Lagom»17 60%
Hög»6 21%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.25

- jag hade bara den här kursen så jag vet inte...» (Lagom)
- Läste 150%» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 7%
Gott»15 53%
Mycket gott»11 39%

Genomsnitt: 4.32

- Rolig.» (Gott)
- Bra sammanfogning av tidigare kunskaper » (Gott)
- Trevligt med lite praktiska inslag» (Mycket gott)
- Nyttigt med praktiskt arbete så man får se vad det är man har lärt sig. Nyttigt även att lära sig hur man jobbar i projekt» (Mycket gott)
- Rolig kurs med ett roligt projekt helt enkelt!» (Mycket gott)
- Mycket roligt och lärorikt projekt. Jag kände att jag växte i mina färdigheter» (Mycket gott)
- mycket bra för att visa vad mekatronik handlar om. innefattar mycket av det som jag hoppas få se ute i arbetslivet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- allt annat som inte har nämnts i fråga 15 och 16 !»
- Loggboken och duggan. Loggboken var bra till rapportskrivningen och duggan ser till att alla i grupperna motiveras att de faktiskt ser till att lära sig något.»
- lärorikt projekt där man får se helheten»
- strukturen»
- Göran! Han är super bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Läraren får dela studenterna i grupper själv. Då blir risken att "vissa" blir utan grupp mindre. Ta bort parametrisk identifiering, eller gå genom det lite mer grundligt så man fattar va man gör istället för att följa stegen i kompendiet och inte nån aning om grejen.»
- Nått som alltid faller bort i denna typen av kurser är någon typ av systemtänk i C-programmeringen. Kanske kunskapen saknas hos lärarna? Hur ska man bygga upp ett inbyggt system för att nå bästa resultat? System med felhantering och återställning? Vad kan ske i avbrott? osv..»
- Det borde tillkomma en extra handledare.»
- Ev en medhjälpare till läraren på labbarna. Det tog tid och få hjälp. »
- Tycker konceptet känns bra»
- kändes som projektet var lite stort, blev svårt att hinna med»
- PRBS-signalen, samt fler handledare »
- En extra labbassistent till Göran»
- laga den trasiga pumpen till tankarna !»

16. Övriga kommentarer

- Jag hade gärna velat jobba med båda delarna av projektet och visst, läraren sa att man kunde byta i gruppen om man ville, men när ingen annan i gruppen vill, funkar det inte riktigt, så det var lite synd tyckte jag. Jättebra med dugga, men borde det inte stå med i kurs-pm?! Om det inte ingår i kursens "struktur" kan man väl inte begära att man måste klara duggan annars får man gå om kursen, det känns lite fel bara. men som sagt bra med en dugga så man vet hur man ligger till.»
- STUDENTPORTALEN ÄR VÄRDELÖS! En teknisk högskola som 2011 inte klarar att ha en fungerande hemsida, skärpning!»
- Bra upplägg, blev som ett "mini" examensarbete. »


Kursutvärderingssystem från