ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjära system H11, SSY020

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-04
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

71 svarande

Högst 15 timmar»12 16%
Cirka 20 timmar»15 21%
Cirka 25 timmar»23 32%
Cirka 30 timmar»12 16%
Minst 35 timmar»9 12%

Genomsnitt: 2.87

- Varit för slö och haft personliga problem under första perioden.» (Högst 15 timmar)
- (Cirka 20 timmar)
- Det blev lite för lite i början pga sjukdom.» (Cirka 25 timmar)
- Jag har dålig uppfattning om hur många timmar jag la ner, kan va fler då jag var på alla lektioner..» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

71 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»8 11%
75%»11 15%
100%»51 71%

Genomsnitt: 4.57

- Genomförde alla laborationer och var på ett par föreläsningar» (50%)
- Möjligtvis bara 65%» (75%)
- Det har väl hänt att man har missat en föreläsning, men jag har försökt att gå på alla.» (75%)
- Ej alla räkneövningar» (75%)
- (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 17%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»43 62%

Genomsnitt: 3.24

- (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jag tror att mer MAtlab övning behövs» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»56 90%
Nej, målen är för högt ställda»5 8%

Genomsnitt: 2.06

- En viss repetition av elektriska kretsar hade behövts. » (Ja, målen verkar rimliga)
- (Ja, målen verkar rimliga)
- Matlab laborationer utan att ha kört programmet är svårt.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»16 24%
Ja, i hög grad»46 69%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.72

- Examinationen testade matematik kunskaper och förmågan att hålla koll på många variabler och värden med hjälp av penna och papper. Den borde snarare testa mer avancerade koncept och teorier med hjälp av enkla räkne-exempel. Tentamen var mycket svår jämfört med de typtal som räknats på förelösningar och övningar. Den var även mycket svårare än de övningstentor som delades ut.» (Nej, inte alls)
- Jag hade svårt att få tiden att räcka till. Med tanke på andelen folk som satt kvar efter 4h anar jag att kg inte var ensam om att känna så.» (I viss utsträckning)
- Tentan kändes alldeles för lång, och det kändes som att man hade större chans att få bra resultat på den om man gjort alla gamla tentor, än om man fått en djupare förståelse av kursens innehåll. Hade gärna velat se att det var färre, men mer utmanande uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Bra uppgifter men för många. Mycket ont om tid på tentan.» (I viss utsträckning)
- Tycker det var lite väl mycket matematik. Kunde varit mer koncentrerat på just elen, vilket faktiskt är det vi läst i kursen.» (I viss utsträckning)
- svår tentamen men IFK har ju haft det svårt i allsvenskan i år...» (Ja, i hög grad)
- (Ja, i hög grad)
- Fanns inte tillräckligt med tid för att hinna skriva tentan fullständigt» (Ja, i hög grad)
- Tentan var orimligt stor! Man måste ju ha en sportslig chans att HINNA svara på alla frågor! Om ni känner att så många frågor behövs för att testa våra kunskaper så får ni ju även öka på tiden till 5 el 6 timmar!» (Ja, i hög grad)
- Försov mig för första gången på 5 år....» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»6 8%
Ganska stor»29 40%
Mycket stor»35 49%

Genomsnitt: 3.38

- Det var väldigt dåliga salar där föreläsningarna hölls i och var därmed extremt svårt att hänga med. Svårt för föreläsare att anpassa sig efter miljön samt att det var dåliga sittplatser för åhörare.» (Mycket liten)
- När det gällde beräkningar i kursen då var undervisningen jätte bra men det som behövdes är mer förklaring om vad beräkningarna innebär. Det nämndes då och då men jag tror att det behövdes mer. jag behövdes kolla youtube och wikipedia för mer information. sista kapitlet i boken tänkte jag att det var värt att gå igenom fast vi gjorde inte pga brist på tid.» (Ganska stor)
- Problemet var att Bill verkade lite för ofukuserad ibland. Han irrade iväg på orellevanta anektdoter » (Ganska stor)
- Och det är därför synd att jag missade mer än jag ville.» (Mycket stor)
- nedskalat och förenklat för bästa (?) resultat» (Mycket stor)
- Göran var grymt bra övningsledare. » (Mycket stor)
- Skulle varit på fler...» (Mycket stor)
- Jättepedagogiskt! Jättebra, men jag tröttnade ibland faktiskt.. Men jättebra lärare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»9 12%
Ganska liten»19 26%
Ganska stor»28 39%
Mycket stor»15 21%

Genomsnitt: 2.69

- Ännu en kurs med värdelös litteratur.» (Mycket liten)
- Uppgifter i litteraturen har varit bra, men själva innehållet är stundtals svårbegripligt» (Ganska liten)
- Gjorde uppgifterna, men läste inte i boken. » (Ganska liten)
- Läste mest ur föreläsningsanteckningarna istället för kursboken, dessa var dock till stor hjälp. » (Ganska liten)
- inte boken varför anger man den som kursmaterial? Den används ju knappast alls» (Ganska stor)
- rättelse skulle bifogas med boken» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

71 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»9 12%
Ganska bra»41 57%
Mycket bra»19 26%

Genomsnitt: 3.08

- väldigt många fel i utdelade facit» (Mycket dåligt)
- många fanns inte med på Bills lista för utskick!?! sånt här får ju inte gå fel!» (Ganska dåligt)
- Bill, Rätta fel i bok och tentafacit!» (Ganska dåligt)
- Mycket problem med hemsidan. Sen är det inte riktigt ok att lägga upp fjolårets tenta mindre än 24h timmar innan våran tenta. » (Ganska dåligt)
- svårt att komma in på hemsidan.» (Ganska dåligt)
- Mycket fel på det som gavs ut. Är inte okej att lämna ut ett facit till uppgifter och sedan stämmer det inte.» (Ganska dåligt)
- Väldigt många av de facit han lade ut på hemsidan var fel, så det var svårt att kolla på gamla tentor och försöka förstå något. Det måste han rätta tills nästa år!» (Ganska dåligt)
- Lite väl många fel i Bills uträkningar» (Ganska bra)
- Känns lite oengagerat att inte använda PingPong, blir mycket bättre struktur på allt då» (Ganska bra)
- Felen som inte hade rättats i utdelade lösningarna av gamla tentor trots att samma materialet hade utdelats i tidigare tillfälle, Dvs förre året.» (Ganska bra)
- Många fel i lösningarna för de gamla tentorna!» (Ganska bra)
- Under tentaveckan var det minst en dag då kurshemsidan inte kunde nås.» (Ganska bra)
- lite för mycket fel i facit.» (Ganska bra)
- I vanlig ordning strulade kurshemsidan och chalmers sidan generellt.. men annars har jag inga klagomål» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»27 38%
Mycket bra»33 46%
Har ej sökt hjälp»10 14%

Genomsnitt: 3.73

- Skulle eventuellt behövas en extra lärare på övningarna.» (Ganska bra)
- Clas, vår övningsledare ville väl men hade inte alltid möjlighet att svara på frågor, oftast bara dem som han hade förberett innan.» (Ganska bra)
- Har man inte jobbat med matlab innan kunde det vara svårt att hitta någon att fråga personligen (inte över mejl).» (Ganska bra)
- fler övningstillfällen» (Ganska bra)
- Under övningstillfällen så har uppgifterna som blev gjorda på tavlan tagit lite lång tid ibland, vilket resulterat i mindre tid att fråga om egna uppgifter.» (Ganska bra)
- läraren var jätte hjälpsam. Han svarade på frågor när som helst även under helg.» (Mycket bra)
- Där verkade däremot vara mycket hjälp man kunde har tagit del av.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»14 20%
Mycket bra»50 71%
Har ej sökt samarbete»3 4%

Genomsnitt: 3.75

- Fick göra hela inlämningen själv» (Ganska dåligt)
- Vissa människor vet inte hur man samarbetar. » (Ganska dåligt)
- Fick hjälp, men ville samtidigt inte dra ner farten på deras studerande då jag själv låg efter.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»37 52%
Hög»30 42%
För hög»2 2%

Genomsnitt: 3.45

- Kändes som att allting kom på samma gång som den andra kursen vi hade samtidigt, så bättre planering där (vi hade till exempel dugga och inlämningsuppgift till dagen efter)!» (Lagom)
- (Lagom)
- Eltekniken tog upp mycket av tiden.» (Lagom)
- Men jag la ner inte nog med tid» (Lagom)
- Den var nog lagom egentligen, men kändes mycket mitt egna.» (Lagom)
- Hög för mig, men bara för att jag hamnade bakom i början, annars skulle det har varit lagom.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»33 46%
Hög»31 43%
För hög»7 9%

Genomsnitt: 3.63

- Men jag la ner inte nog med tid» (Lagom)
- (Hög)
- Hade varit mer praktiskt att läsa eltekniken året innan när man läste styrprojektet, sen läsa den sist nämnda parallellt med linjära system istället... personlig åsikt.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

71 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Dåligt»5 7%
Godkänt»16 22%
Gott»33 46%
Mycket gott»15 21%

Genomsnitt: 3.76

- Istället för att kursen handlar om att lära ut koncept, teori och praktiska exempel som behandlar Linjära System så har det istället varit en matematik kurs där de gäller att kunna räkna så mycket för hand som möjligt snarare än att förstå samband och kunna ta fram uttryck.» (Mycket dåligt)
- Hur tänkte ni med Matlabarbetet?? » (Dåligt)
- Kan kännas lite abstrakt men får för mig att innehållet kommer ge med sig i följande kurser såsom Reglertekniken.» (Godkänt)
- Förstår inte varför kursen behövs för de som läser data och vill inrikta sig på mjukvara. Borde vara valbar» (Godkänt)
- Man hade kunnat skippa projektet, det gav inget annat än stress..» (Godkänt)
- MatLab-delen gav ju inte mycket. MatLab verkar ju viktigt för våra fortsatta studier så då borde man ju även ta sig tid till att gå igenom det.» (Godkänt)
- Bra för att vara en el-kurs» (Gott)
- (Mycket gott)
- Bra föreläsare!» (Mycket gott)
- De föreläsningar jag var med på och även övningar var mycket bra. Jag gillar Bill och Göran. Mycket bra och roliga undervisare.» (Mycket gott)
- Det roligaste på länge! Fortsätt med inlärningssättet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällen i mindre grupper»
- Övningarna»
- Bra upplägg med avseende på tentamen. »
- Föreläsarna var mycket bra. Bra att börja med fourierserierna då det var den svåraste delen av kursen.»
- Bill och Göran»
- Föreläsningar är guldvärt i både den analoga och diskreta delen. Det hjälper mycket om man plötsligt förstå någonting i diskret-väg och kan gå tillbaka och titta på den analoga också.»
- Fourier i början»
- Göran men oxå Bills undervisning.»
- Inlämningsuppgiften, den var mycket lärorik»
- Göran Hult.»
- boken,övningarna»
- labb»
- den goda hjälpen då man mailar»
- upplägget av föreläsningarna»
- Båda föreläsarna och det generella upplägget.»
- Bill och Göran och Görans glugg. =)»
- Bill! Bör bevaras »
- Boken var bra, göran var bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgiften tydligare, t ex en framsida med inlämningsdatum och hur den ska lämnas in»
- Salarna, samt bättre kurslitteratur.»
- Lärarna bör urskilja s från 5 tydligare när de föreläser, ibland har det i princip varit omöjligt att urskilja dem utan att fråga. De kan tex lägga till en krok på slutet av s:et.»
- Laborationen, mer kunskap om matlab behövs.»
- Matlab. Antingen får ni lära oss det ordentligt eller skippa det helt. Att ha något halvdant tar bara tid utan att man lär sig.»
- Ändra på tentorna! Kortare tentor, men svårare räkningar - så att man inte ska behöva stressa genom alla uppgifter utan tänka lite mer på vägen.»
- Kortare tentor. Just nu för tillfället beprövas ens karriär som författare och inte ingenjör.»
- Mindre matematik som räknas med penna och papper. Mer Matlab där man kan mata in sin data. Mer tolkning av grafer och signaler. Mycket mer praktiska tillämpningar.»
- Kanske lite mer uppvisning av MATLAB i en datamiljö, med projektor eller i labb? Även datastudenter skulle nog inte vara emot lite extra vägledning.»
- Färre och mer komplexa uppgifter på tentan skulle uppskattas»
- Bättre planering kring inlämningsuppgiften, det var dålig info och rättning fortfarande inte färdig för någon jag pratat med. Börja rätta direkt så finns det mer tid i slutet...»
- Övningslektionerna. För min del vill jag främst gå dit och få hjälp med eventuella uppgifter, inte lyssna på en massa skit vi redan gått igenom»
- Lite mer hjälp med matlab. Nu vet ni iaf att mekatronikerna inte läser programmering i ettan. »
- Ta bort projektuppgifterna! Lärde mig ytterst lite i förhållande till all tid man lade ner.»
- skall det vara ett projekt där man behöver kunna matlab behövs en ordentlig introduktion!»
- Mindre stressig tenta!!!»
- matlab genomgångarna och felräknade facit»
- facit som inte behövs rättas utav studenter innan man kan använda det för egen skull!»
- tentorna, vissa hinner inte göra klart hela tentan för att det är för många uppgifter. Ibland skyndar man sig för att hinna med allt, då slarvar man mkt! »
- Bättre facit på hemsidan!»
- Den förbaskade tentan som kändes mer som ett intelligenstest vid tillfällen än som ett kunskapstest.»
- Mer praktiska exempel som starten på Dynamiska System & Reglerteknik, så att det inte blir så teoretiskt utan praktisk tillämpning. Är enklare att förstå när man har något att knyta an till.»
- det var la i stort sett bra »

16. Övriga kommentarer

- Bra föreläsare. Som vet och talar om vart det är vanligt att tänka fel. »
- Verkade som om Bill trodde att tentan var på 5-6 timmar...»
- Tentan var för lång, man hinner omöjligt räkna alla tal.»
- Läs ovanstående kommentar!»
- Gillade den humorn som bjöds, det uppskattas alltid»
- Många känner att man lärt sig något men vad det är och till vad är lite mer oklart...»
- Lärorik och jobbig (på ett bra sätt) kurs!»
-
- Varför inte göra ett riktigt projekt och skippa tentan?!?!»
- Grymma lärare, verkligen skitbra!»
- Smart upplägg av planeringen där vi gjorde det svåraste först. Mycket bra.»
- MYCKET ont om tid på tentan!»
- Annars är allt bra.»
- Ett gott skratt förlänger livet Bill ,)»
- Till Bill Karlström. Det vore fantastiskt om du till nästa kurs skulle kunna genomföra fler räkneexempel och om du har möjlighet att varva svår med lätta uppgifter så hade det varit ännu bättre. Annars är jag nöjd med kursen»


Kursutvärderingssystem från