ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM: Linjär algebra och geometri, TMA660

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-18 - 2011-11-01
Antal svar: 85
Procent av deltagarna som svarat: 56%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

84 svarande

1 (inte alls)»2 2%
7 8%
28 33%
42 50%
5 (över förväntan)»5 5%

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har läst kursen innan, och tyckte inte att vad man använder teknikerna och metoderna till kommer fram alls. » (1 (inte alls))
- jag lärde mig mycket på egen hand eftersomföreläsningarna inte var tillfredställande. » (3)
- Det gick väligt fort för mej i början, kanske för att jag varit borta från skolan länge.. Annars så kom jag bra igen sen. han dock inte med de lite svårare grejerna.» (4)
- Den var utmanande och krävde annat tankesätt än tidigare» (4)
- Hade inte egentligen några förväntningar» (4)
- Mycket väl. Har aldrig träffat på linjär algebra innan men tycker denna kursen var mer intressant än analysen. » (4)
- När man ser tillbaka på kursen tycker jag den har varit mycket spännande och lärorik. » (4)
- Jag tyckte att den var bra, även om vissa moment, som komplexa tal, kändes påskyndade. Hade varit bättre om vi hade gått igenom det tidigare, eftersom det ändå fanns tillfällen då vi slutade tidigare.» (4)
- Såg väldigt tråkigt ut när man såg att man skulle börja med den kursen. Men det var dock betydligt intressantare än vad jag kunde tänka mig.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

84 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
6 7%
29 36%
5 (mycket relevant)»45 56%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.48

- Jag har svårt att se vad vi ska använda allt detta till men jag har hört att det används mycket i bland annat mekaniken så jag anser att det är relevant» (4)
- Annars kan man väl knappast bli matematiker...» (5 (mycket relevant))
- Svårt att bedöma, men förståelse för vektorer och linjära system borde ju vara högst relevant för studier i fysik.» (5 (mycket relevant))
- Det säger iaf de äldre på utbildningen! Och jag tror dem!» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

83 svarande

1 (inte alls)»1 1%
4 4%
19 22%
39 46%
5 (Mycket bra avvägt)»20 24%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De två sista frågorna på tentan (främst den sista) testade inte kunskaper om kursen utan snarare intuition. Ett problem var också att dessa frågor gav för mycket poäng jämfört med andra frågor. Alternativt för höga betygsgränser (för 4:a och 5:a). Det gick inte att plugga sig till en 5:a. » (2)
- Skulle tro att om vi gått igenom egenvärden på kursen, hade de sista två frågorna på tentan varit lösbara för betydligt fler personer. Tråkigt att såpass många poäng bygger på det.» (3)
- ingenting alls på adjunkt eller rotationer» (3)
- A delen motsvarar kursens innehåll anser jag. Däremot så tycker jag att fråga 7 och 8 inte hade något med vad som sagts på föreläsningar och i boken. Jag kan hålla med om att sista uppgiften ska vara svår. Det har den varit tidigare år också men det har ändå varit möjligt att börja i någon ände. Årets tentafråga var mycket abstrakt och man förstod knappast vad som skulle visas.» (3)
- Anser att vissa teoridelar ej hade genomgåtts grundligt och att frågor kring dessa uppkom på tentan vilket gjorde det en del frustrerande.» (3)
- På del 1 var många av frågorna ganska bra och täckte det vi hade gått igenom, men det kändes inte som att vi hade gått igenom tillräckligt om komplexa tal (som dessutom gicks igenom någon föreläsning innan tentan). Även vissa frågor på del två kände jag mig helt oförberedd inför, och jag hade gärna gått igenom fler svårare uppgifter inför tentan. » (3)
- Del 1 speglade väl det vi skulle kunna, medan del 2 innehöll saker vi inte riktigt berört under föreläsningar på en bra nivå. » (3)
- Uppgifterna på Del 2 var betydligt svårare än allt vi gått igenom.» (4)
- Frågorna på del 2 var långt ifrån heltäckande. » (4)
- Hela kursen bygger på att man kan allt från kapitel ett. Jag tycker Maria lyckades få med frågor från de flesta kapitel och relevanta frågor på det hon gått igenom.» (4)
- Uppgifter med svårighetsgraden man stötte på i del 2 av provet hade man inte stött på i kursen. Kanske någon genomgång av liknande tal hade varit nyttigt.» (4)
- På två föreläsningar i slutet av kursen fick vi en sammanfattning av det viktigaste i kursen, det var värdefullt eftersom man kände hur saker hängde ihop. Frågorna på tentan speglade mycket väl dessa sammanfattningar.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Bra upplägg med lättare A-del och betydligt svårare B-del! Gillar inställningen "lätt att få godkänt, svårt att få överbetyg", samt den väldigt ärliga och tydliga beskrivningen av vad man förväntas kunna för respektive betyg.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Gillade tentan och övningstentorna. Trots att jag inte presterade på B-delen, så utmanade den på rätt sätt. Bra innehåll med de flesta (alla?) moment i kursen.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

84 svarande

<25%»11 13%
25-50%»3 3%
50-75%»14 16%
>75%»56 66%

Genomsnitt: 3.36

- Lärde mig bättre av självstudier» (<25%)
- Eftersom jag låg efter p g a nollning och inte tyckte att föreläsningarna gav särskilt mycket spenderade jag många av dem med kursboken i fysikbiblioteket. När jag började gå på föreläsningarna igen i läsvecka 6 tyckte jag att de var rätt okej, men lämnade fortfarande en del i övrigt att önska.» (25-50%)
- många upptäckte att vissa moment var lättare att lära sig i boken än på föreläsningarna => mer skolk från föreläsningarna» (50-75%)
- Efter ett tag kändes det mer givande att läsa i boken.» (50-75%)
- Ibland tror tyckte jag att det var svårt att hänga med. jag ville iaf inte säga rakt ut hela tiden att nu fattar jag inte, nu hänger jag inte med. De e förstås mitt eget fel, men jag vill ju helst komma på något o säga som föreläsaren kan jobba på. Men jag tror inte det skulle skada om om det ibland hade varit lite mer förklarande. » (>75%)
- Jag tycker att det är viktigt att gå på föreläsningar» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

84 svarande

1 (inte alls bra)»8 9%
14 17%
36 44%
22 27%
5 (mycket bra)»1 1%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker det är jättejobbigt när det inte finns nån struktur på hur tavlorna används.» (1 (inte alls bra))
- Föreläsaren skrev otydligt på tavlan, tappade bort sig i sina egna anteckningar samt talade tyst så det var svårt att uppfatta vad hon sa» (1 (inte alls bra))
- Gick lite väl långsamt.» (2)
- Vi ett par tillfällen roliga pedagogiska illustrationer där vi fick vara med interaktivt! Kul! Ofta saknades sammanhanget vid genomgångarna. Det skulle vara mycket bättre om man fick höra vad som ska gås igenom och varför, innan räkningarna bara satte igång på tavlan. Kommunikationen har blivit mycket bättre än mot förra året och drar bara ner marginellt. Bra att hon vågar fråga ibland om stavning o dyl när hon är osäker.» (2)
- Ganska ostrukturerade, (bland annat så använde hon ord och uttryck som hon inte hade introducerat innan). Föreläsningarna blev dock bättre ju längre in i kursen vi kom.» (2)
- Tyckte att det var svårt att veta vad som var viktigt och vad som var överbetyg.» (2)
- Vissa delar var bättre än andra. Ofta var det vissa ord som inte gick att förstå (inte bara vanliga svenska, utan även matematiska ord). Takten var ganska lagom, men ofta kändes det som att vi bara hoppade in på ett ämne utan att få någon introduktion på vad det var för något. » (2)
- Mycket oordning, jag tycker det behövs mer struktur för att föreläsningarna ska ge någonting.» (2)
- Förvirrade.» (2)
- Lite dålig struktur och svårförståeligt. » (2)
- Mycket av det som gick igenom på föreläsningarna var på en hög nivå, det var inte mycket av det som krävdes för godkänt-delen av tentan. Vet inte om det är något positivt eller negativt, men kanske borde varit tydligare vad som förväntas för att klara tentan och vad som är för högre betyg.» (3)
- Tyckte sammanfattningarna var mycket bra. Lite synd att en hel timme under sista föreläsningen gick åt till att kolla på trappstegsmatriser, men i övrigt bra. Ibland svårt att följa med i resonemangen på tavlan. Kunde varit lite bättre strukturerat för att slippa hoppa mellan olika delar.» (3)
- Vissa föreläsningar var svåra att hänga på då jag inte fick någon uppfattning om "vart man var på väg" med beräkningarna. Det hade nog hjälp om genomgångarna varit mer tydlig där och försök förklara den allmänna idén "lite viftande" först, innan de går vidare till definitioner och räknelagar. Ett exempel på detta är de allmänna rummen Rn, ett annat exempel är kolonnrummen och ett tredje exempel är minsta kvadratmetoden.» (3)
- vissa föreläsningar var alldeles för röriga, kändes ibland lite illa förberett och maria upptäckte slarvfel halvvägs genom föreläsningen» (3)
- Ganska mycket varierad hastighet. Lite svårt att hänga med ibland.» (3)
- Varierade mellan glasklart och otydligt. Framförallt att tänka på till nästa år är att skriva tydligare och större i ekvationer/bevis med många index. Ett j eller k som byter plats nånstans kan göra allting obegripligt.» (3)
- Bitvis oorganiserade och svårförståeliga men för det mesta ganska bra. » (3)
- Ibland svåra att hänga med. Många var bra medan andra kändes ostrategiska. T.ex. då Maria nästa bara skrev på tavlan och knappt nämnde någon fras för att förklara. Det känns konstigt att göra bevis som ingen ändå förstår. » (3)
- Jag kan tycka att du ibland glömmer att ta med det viktigaste i vissa saker. Ett exempel var adjukten. Istället för att besiva underdeterminanterna i adjukten så skulle det varit bättre om du från början förklarat vad en adjukt var. En sak som jag gillade med föreläsningarna var att du med jämna mellanrum hade en sammanfattning om vad vi gått genom och du gick även genom några exempel. Det var mycket bra.» (3)
- Eftersom jag låg efter p g a nollning och inte tyckte att föreläsningarna gav särskilt mycket spenderade jag många av dem med kursboken i fysikbiblioteket. När jag började gå på föreläsningarna igen i läsvecka 6 tyckte jag att de var rätt okej, men lämnade fortfarande en del i övrigt att önska.» (3)
- Ibland lite svårt att förstå pga den inte helt flytande svenskan men annars bra» (3)
- lite svårt att hänga med» (3)
- Det var mycket lättare att förstå när man läste i boken. Materialet framställdes krångligare än det var. Sammanfattningen som gjordes på en av de sista lektionerna var dock givande.» (3)
- I början hade jag lite svårt att förstå sammanhanget och nyttan av det vi gjorde men efter kursens gång föll allt mer på plats. Jag tyckte att föreläsningarna blev bättre och bättre.» (4)
- Taveldispositionen kan finslipas! Så att det blir lätt att göra snygga anteckningar.» (4)
- Lågt tempo i början.» (4)
- Mycket bra komplement till boken, dock kan jag tycka att text på tavlan blev lite litet och jag fick då och då fokusera på att tyda istället för att lyssna. Överlag bra.» (4)
- Jag gillar att Maria tog upp många exempel!» (4)
- Det var svårt att förstå vad föreläsaren menade ibland, men jag tyckte att det var bättre att gå på föreläsningar än att läsa in det själv. Det vore nämligen mycket svårare att lära sig det själv.» (4)
- Jag tycker att den praktiska uppvisningen med vektorer och studenter hade varit mycket mera uppskattad om den hade kommit lite tidigare i kursen när vektorer fortfarande var ett svårgripbart koncept.» (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

83 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
15 22%
26 38%
5 (mycket bra)»26 38%
Deltog ej»16

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt bra! Möjligen ett par exempel till på tavlan, dessa gav väldigt mycket.» (4)
- Ett problem är att endast enkla grundfrågor gås igenom. » (4)
- Kan önskas att räkneledaren (Carl Tofft) tar det lite lugnare, ibland gick det väldigt fort och det var svårt at hänga med (trots frågor) vilket gjorde att man senare satt och inte förstod» (4)
- Bra att det var ganska lite teori och mycket eget arbete.» (4)
- Bra att räkna igenom tal direkt, och se det mer tillämpat. Hade gärna haft lite svårare tal också. » (4)
- Kunniga och duktiga» (4)
- Väldigt bra att man får se exempel på hur man räknar med det vi gått igenom på föreläsningarna. Bra att man kan få hjälp och ställa frågor. » (5 (mycket bra))
- Carl Toft gör ett riktigt bra jobb! » (5 (mycket bra))
- Skönt att vara en mindre grupp. Enklare att ställa sina frågor då.» (5 (mycket bra))
- Väldigt bra övningsledare! Hon kan vara bra för nästa årskurs också.» (5 (mycket bra))
- Carl Toft är en oerhört bra räkneledare. Han är väldigt pedagogisk och jag har fått ut väldigt mycket av honom. Han borde verkligen få vara räkneledare i fler kurser.» (5 (mycket bra))
- Klargjorde mycket av det som verkade helsnurrigt på föreläsningarna! Pedagogiskt, trevligt, livräddande.» (5 (mycket bra))
- Krockade med annan verksamhet under tisdagarna, tyvärr.» (Deltog ej)
- Gick inte på så många, tyckte att personen som höll i dem var lite otrevlig.» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om bonusuppgifterna?

84 svarande

1 (inte alls bra)»2 2%
3 3%
13 16%
28 35%
5 (mycket bra)»32 41%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Fullständig galenskap att få 5 bonuspoäng för att kopiera någon annans Matlabkod, speciellt på en tenta där det kräv 30/40 för godkänt, bättre att ha en dugga liknande i analysen.» (1 (inte alls bra))
- Lite svåra då vi inte hade haft genomgång på grunderna som man var tvungen att ha för att klara av uppgifterna. Jag fick även känslan av att vi inte hade lärt oss hur man skulle göra i matlab, men det ska jag skriva på den utvärderingen också.» (2)
- Lite väl tidskrävande för den oinsatte» (3)
- Oproportioneligt svåra, men åtminstånde relevanta för kursen.» (3)
- Fråga 2b var lätt att tolka fel.» (3)
- Det var bra att man fick tillämpa det man hade lärt sig om avbildningar och rotationer.» (4)
- Fråga 2 b var märklig. Det rätta svaret på frågan gav inte rätt svar. "Vad blir standard matrisen och motivera varför den blir så". Om man både visade hur man fick fram matrisen och hur den ser ut har man gjort det som frågas, men detta dög ej. "Vi på F och TM måste höja oss till en högre nivå", mycket tramsigt. Om ni vill har ett speciellt svar, fråga då efter just det speciella svaret. Annars godkänn alla rätta svar, även dom mindre vackra.» (4)
- Bra övning både matematiskt och i matlab. Dock var uppgifterna lite ospecifika. Framförallt 2b.» (4)
- Bra för förståelsen. Dock svårt att förstå vad som efterfrågades i fråga 2b.» (4)
- Uppgiften om ortogonal projektion var mycket bra, man kunde använda det man lärt sig i kursen och fick måla upp en bild, så att man verkligen förstod hur projektion "ser ut" i verkligheten. Uppgiften om att rotera/translatera/skala en tetraeder var ganska rolig men tveksamt hur relevant den var. Sista uppgiften, som handlade om en standardmatris för ortogonal projektion, var väldigt illa formulerad - knappast någon hade tolkat den rätt inför första uppgiftsredovisningen.» (4)
- Roliga, men den sista var inte så specifik att man fattade vad det var man skulle bevisa. Lite ont om tid med tanke på att vi inte hade genomgång på linjära avbildningar förrän såpass sent.» (4)
- Roliga och ett bra sätt att få mer praktisk insikt på en annan väldigt teoretisk kurs.» (4)
- Bra, fick bättre förståelse för vissa delar. Dock var det väldigt oklart att man skulle ha en skriftlig härledning att redovisa, och exakt vad den skulle innehålla fick vi reda på alltför sent. » (4)
- Bonusuppgifterna var roliga och var ett bra sätt att tillämpa sina kunskaper praktiskt.» (5 (mycket bra))
- Väldigt lärorika!» (5 (mycket bra))
- Det är roligt med grafik, det ger en mycket bättre känsla för vad man håller på med. Jag förstod direkt vad projektion och spegling var när jag såg en annan students bonusuppgift, vilket jag inte förstått innan. Ett förslag är att använda matlab på föreläsningarna för att visa detta.» (5 (mycket bra))
- Lagom svåra. Överraskades av att jag faktiskt fick ut mycket av dem i form av förståelse för Linjär algebra.» (5 (mycket bra))
- Lagom svåra. Helt okej! Bra kvalite också.» (5 (mycket bra))
- De var kluriga men oerhört lärorika. De var på en bra nivå.» (5 (mycket bra))
- Kul» (5 (mycket bra))
- De var lagom svåra och man lärde sig mycket om matematiken av att göra de.» (5 (mycket bra))
- Konceptet tycker jag är bra, kunde på grund av andra omständigheter inte delta, men hade definitivt gjort dem annars.» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

83 svarande

1 (Mycket liten)»11 13%
12 14%
27 32%
20 24%
5 (Mycket stor)»13 15%

Genomsnitt: 3.14 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde inte förstå något på föreläsningar, endast studerat boken (vilket gått mycket bättre).» (1 (Mycket liten))
- Vad menas med "undervisningen"? Föreläsningar? All tid som jag inte lagt själv på fritiden?» (1 (Mycket liten))
- Lärde mig det mesta på egen hand» (2)
- Det kändes som att jag lika gärna kunde ha läst i boken på fyra veckor och tentat av och fått ungefär samma resultat. Det största problemet var nog att föreläsningen inte skiljde sig så mycket mot vad man kunde lära sig i boken. Det fanns alltså ingen direkt fördel att gå på dem jämfört med att bara läsa igenom kurslitteraturen. Det skulle vara intressant med mer teoretiska föreläsningar så att man kan fokusera på det praktiska på räkneövningarna och vid hemstudier.» (2)
- Slutade att gå på föreläsningarna efter ca tre veckor för att jag tyckte att jag fick ut mer av att läsa på egen hand. Räkneövningarna har hjälpt mycket.» (3)
- Jag har varit på alla föreläsningar, men det mesta har jag ändå lärt mig av boken eller genom att diskutera med andra. Vissa moment har dock varit annorlunda än vad boken gör, så då har föreläsningarna varit bra (t ex minsta kvadratmetoden).» (3)
- förstår inte frågan helt...» (4)
- Förhållandevis mycket, tycker det var mindre greppbart än det analyskursen innehåller, så kände ett behov av åtminstone föreläsningarna.» (4)
- Som sagt, lite svårt var det att förstå var föreläsaren menade ibland på föreläsningarna, men utan dem hade jag inte förstått någonting.» (4)
- Jag har alltid läst i boken innan föreläsningar. Föreläsningarna har gjort så att jag förstått det jag läst bättre» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.59


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

82 svarande

Ja»2 2%
Nej»80 97%

Genomsnitt: 1.97

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

82 svarande

1 (För låg)»0 0%
4 4%
57 69%
20 24%
5 (För hög)»1 1%

Genomsnitt: 3.21

- Hög arbetsbelastning, men det ska det också vara.» (3)
- Bara att vänja sig.» (3)
- En helt och hållet lagom tung kurs. » (3)
- Som förväntat.» (3)
- Den var lagom. Jag gillade att det var högt tempo i början och att vi blev klara i god tid innan tenta. Fortsätt att ha detta upplägg.» (3)
- Precis lagom!» (3)
- Men så ska det vara.» (4)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»23 28%
Mycket bra»50 60%
Har ej sökt samarbete»8 9%

Genomsnitt: 3.79

- När jag väl hittade en kompis jag verkligen kunde plugga tillsammans med gick det bra. I början var de jobbigt.» (Ganska dåligt)
- i stort sätt inget samarbete.» (Ganska bra)
- Jag har hittat en kamrat som jag sammarbetar med. Vi diskuterar bevis och uppgifter. Det har varit en mycket bra lösning.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

82 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 3%
Ganska bra»38 46%
Mycket bra»28 34%
Har ej sökt hjälp»13 15%

Genomsnitt: 3.62

- mest på räknestugor...» (Ganska bra)
- Det har funkat bra. Jag har ställt några frågor i pausen men framförallt till Carl Toft som alltid ger bra svar.» (Ganska bra)
- Det går bra att ställa frågor både under och efter föreläsningen. Hade hon uppmuntrat mer till det så kanske fler hade vågat.» (Mycket bra)
- Maria svarade på alla frågor, både under föreläsning och i pauserna.» (Mycket bra)
- Maria var väldigt hjälpsam och svarade gärna på frågor.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

83 svarande

1 (ej prisvärd)»1 1%
7 8%
23 29%
38 48%
5 (mycket prisvärd)»10 12%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.62

- 70 kr/hp? Lycka till...» (2)
- 70 kr/hp, det kan inte stämma! Jag betalde 569 kr för de två böckerna vi blev hänvisade till att använda. 569/4.5ph = 126.5 kr! Det är nästan dubbelt till vad de vill sälja böckerna för! Detta borde ändras! Cremona får sänka priset! Det var även inte så bra innehåll i boken, den ja den behövdes. Förhoppningsvis får jag användning för böckerna i någon annan kurs?! Hoppas på det!» (2)
- Bra bok, viktigt komplement till föreläsningarna. Dock låg priset på 110-120kr/hp.» (3)
- Har inte så mycket att jämföra med.» (3)
- Jag tycker det är synd att det inte finns några extra kapitel med något kul på slutet.» (4)
- Dyra som skam (speciellt övningsboken) men det är inte mycket att be för.» (4)
- Det var svårt att förstå innehållet om man inte läst igenom det under typ 5 veckors tid. Och det ska ju inte ta 5 veckor att lära sig ett moment. Det fungerar ju inte.» (4)
- begagnat» (4)
- Det var lite dåligt att det stod så lite i boken om minstakvadratmetoden när den är en så stor del av kursen, förövrigt var boken bra.» (4)
- Helt ok.» (4)
- Läste inte hela men den var klart mycket bättre än Lays.» (4)
- Gjorde det lika lätt som det faktiskt var så man förstod.» (4)
- Tyckte att boken var riktigt bra.» (4)
- Lättförståd och bra räkneexempel» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte begagnat, så var prisvärt för mig, men vet inte hur prisvärt det är att köpa nytt.» (Köpte inte boken)
- Lånade boken, så vet ej.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

83 svarande

1 (Mycket liten)»3 3%
4 4%
4 4%
29 34%
5 (Mycket stor)»43 51%

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag använde mig utav något som heter Khan Academy, utan det hade jag inte fattat något. Jag rekommenderar att kolla vad han gör på det man tycker är svårt» (4)
- Allt stod i boken. Dock kändes den stundtals onödigt tillkrånglad, den hade även för få exempel. » (4)
- Tycker kurslitteratur och föreläsning kompletterat varandra bra.» (4)
- Gått på alla föreläsningar och läst igenom boken! Då fattar man!» (4)
- pluggade parallellt i Sparr och Lay, de kompletterade varann bra.» (4)
- Jag har läst boken och kollat en hel del på Kahnacademy.org» (4)
- Väldigt användar bok även fast den kan kännas lite väl "babblig" vissa stycken.» (4)
- mer än föreläsningarna» (5 (Mycket stor))
- Ovärderlig. Mycket bra kursbok, gillar hur den bygger upp en förståelse för linjär algebra från grunden, och inte bara dyker rätt in i matriser och determinanter.» (5 (Mycket stor))
- Gick ej på föreläsningarna och läste mest själv. » (5 (Mycket stor))
- Väldigt bra bok. Många och bra exempel, dessa är lösta på ett bra förklarat sätt. Boken har varit till stor hjälp.» (5 (Mycket stor))
- Boken var rätt dyr men väldigt pedagogisk och bra.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.26


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

83 svarande

Ja»68 87%
Nej»10 12%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.12

- men det har varit väldigt dåligt balanserat, t.ex. all komplex matte kom på en föreläsning» (Ja)
- Hade vart lite smidigare om materialet (gamla tentor mm) hade lagts ut på kurshemsidan och inte ping-pong, men ingen stor grej.» (Ja)
- Krushemsidan var uppdaterad i tid!» (Ja)
- Jag tycker jag saknade en hel del gamla tentor och omtentor som jag gärna hade velat plugga på innan.» (Nej)
- kurshemsidan var ouppdaterad med datum etc.» (Nej)
- Lösningar till gamla tentor hade ändå varit trevligt.» (Nej)
- Det borde finnas gamla tentor med lösningar. » (Nej)
- Länken på ftek.se var gammal och gav fel iformation. Jag hittade aldrig någon annan kurshemsida. Under första delen av kusren var jag tvungen att fråga kamrater om allt» (Nej)
- Lösningar till tidigare tentor!!» (Nej)
- Anser att lösningsgången av gamla tentor borde lagts upp på hemsidan för en riktlinje då man kört helt fast. Fastnade man så fanns det ju inte mycket mer att göra än att strunta i den uppgiften och gå vidare till nästa vilket inte känns så bra inför en tenta ifall liknande uppgifter kommer på tentan.» (Nej)
- Det skulle vara smidigt att lägga upp lösningar på de gamla tentorna som hade lagts upp så man kunde verifiera ifall man räknat rätt.» (Nej)
- Tillgängliga Tentor med lösningar, framförallt för dom som av olika anledningar inte har deltagit då maria löst tentor på tavlar» (Nej)
- Sammanfattningarna som gjordes på föreläsningarna motsvarade inte innehållet på tentan. » (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Hur tentan var upplagd, svårighetsnivån på de olika delarna.»
- Sammanfattningen av det vi gjort, som Maria presenterade i slutet av kursen. Det var väldigt givande.»
- litteraturen, bonusuppgifterna»
- Bonusuppgifterna, kursboken var också bra, har dock inte sett den bok som använts tidigare så har inget att jämföra med.»
- Upplägget kändes bra»
- Sammanfattningarna. Lika bra bonusuppgifter.»
- svårt att se hur man kan ändra kursen, men räknestugorna var väldigt givande»
- Matlabuppgifterna var roliga och gav mig en del förståelse av de delarna de täckte.»
- Strukturen på tentan med A- och B-del, kursboken.»
- Själva kursinnehållet är bra. Tentamen var bra, fast med väldigt lite utrymme för slarvfel.»
- Teater-pjäsen»
- Bonusuppgifterna i matlab. Upplägget med en g- och en överbetygsdel på tentan var bra. »
- material på kurshemsidan. »
- Marias Humor»
- Litteraturen och kursupplägget. Sammanfattningarna var även till stor hjälp för att få en överblick över vad man gått igenom / kunde.»
- Bonusuppgifterna, De var lärorika»
- Bra med mycket exempel på nya saker, teatern om hur vektorer och punkter fungerar var väldigt bra, »
- Tentorna. Mycket bra format tycker jag som passar kursen.»
- Lika många exempel på tavlan och räkneövningarna!»
- Föreläsaren. Hon kan otroligt mycket om området och är intresserad. Det är en mycket viktig del tycker jag.»
- Föreläsningsplaneringen på hemsidan där man kunde se vad som skulle behandlas varje föreläsning.»
- Ha kvar det höga tempot i början av kursen och gör sammanfattningar då och då. Ha kvar Carl Toft som räkneledare»
- Kurslitteraturen.»
- Boken och bonusuppgiften om projektion och spegling»
- Tyckte i princip allt var väldigt bra, boken kändes nästan överflödig med föreläsningarna.»
- Kurslitteraturen»
- Det mesta egentligen.»
- Genomgångarna och Maria!»
- bonusuppgifter»
- Sammanfattningen på sista föreläsningarna.»
- Kurslitteraturen. »
- Ganska bra bok, och många av föreläsningarna var ok, förutsatt att svenska var bra.»
- Kurslitteraturen var jätte bra med tydliga exempel»
- svårighetsnivån»
- sammanfattningar av kursen som gjordes med några veckors mellanrum.»
- Planeringen, genomgång av övningstentor, bonusuppgifter.»
- Kursboken, tentamenformen.»
- Litteraturen»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det hade blivit mycket lättare att förstå olika geometriska koncept ifall man kunde illustrera dem bättre - det skulle kanske gå att göra med OH, powerpoint eller animeringar? Det blir svårt att förstå när föreläsaren ritar på tavlan.»
- Jag tycker att de första föreläsningarna var mycket lätta att förstå, men sen tog det ett ganska kraftigt skutt. Då var det svårt att hänga på.»
- mer pedagogiska föreläsningar»
- Strukturen på föreläsningar, tydligare vad som krävs för att klara kursen, och vad som krävs för högre betyg.»
- Gå igenom mer om komplexa tal! Det blev alldeles för kort föreläsning om det, med tanke på att det examinderades!»
- överbetygsdelen var det inte så mycket fokus på detta året, men det kanske inte går att få in det på något sätt.»
- Föreläsningarna, mer struktur på hur tavlorna används.»
- Lite bättre struktur på föreläsningarna. Uppgifterna på tentamens del 2 får gärna ha en starkare koppling till det vi gått igenom i kursen. Tänker främst på den sista uppgiften. »
- lite mindre röriga föreläsningar»
- Skulle gärna se att det som skrivs på tavlan blir lite tydligare, specifikt kunde u och v ibland blandas ihop och texten bli för liten (bättre att byta tavla än att skriva mindre).»
- Kanske lite mer räknade exempel på föreläsningarna, speciellt den typ av frågor som förekommer på B-delen på tentan.»
- Komplexa tal borde tas upp tidigare, kanske i samband med vektorgeometrin. Dessutom är polynomdivision i särklass det absolut mest komplicerade som gås igenom på kursen och borde därmed enbart beröras på del 2 på tentan.»
- Föreläsningarna var osammanhängande och krånglade till saker och ting. Uppgifterna på tentan bör handla om kursen och inte vara tagna ur luften. »
- Gör om bonuspoängsystemet.»
- föreläsningarna, som borde planeras bättre, så de får en bättre pedagogisk struktur och mindre stavfel/uttalsfel.»
- Bättre genomgång av uppgifter på tentans B-del.»
- Mer fokus på Del 2 - uppgifterna. De flesta uppgifterna i boken var sådana som förekom i Del 1, och det var svårt att förbereda sig för övre betygsdelen.»
- Att föreläsningarna alltid ska riktas till oss studenter och aldrig till tavlan»
- En föreläsning om basbyten i samband med linjärna avbildningar, i år var upplägget på just den punkten väldigt diffust.»
- lite i boken om nollrum, nolldimension, rang och kolonnrum, detta hade behövts förklaras tydligare under föreläsning»
- Jag skulle vilja se lösningar/svar till ett par övningstentor (förslagsvis de på pingpong). Särskilt B-delen var jobbig att veta om man har rätt metod, rätt svar, samt ger det mest optimerade svaret.»
- Gästföreläsare och fler räknestugor vore bra. Då kan man få lite vidare inblick i saker och ting.»
- Kanske någon genomgång av någon/några uppgifter motsvarande svårighetsgraden på del 2 av provet. Facit till gamla tentor hade inte heller skadat.»
- Mer sammanhang i föreläsningarna. Typ "Nu ska vi göra det här, det är bra för det här."»
- Var noggrann med att gå genom nya saker (som adjukten) grundligt först.»
- Eventuellt skulle man kunna se över den ordning i vilken momenten tas upp, särskilt i relation till Matlab-föreläsningarna. Mycket av det som gicks igenom på Matlabföreläsningarna blev begripligt först flera veckor senare när lin.algen kom ikapp. Kanske snarare en fråga för datorintrokursen dock.»
- En viss förändring av hur nya ämnen introduceras vore bra. Genomgångarna höll ett lagom tempo, men ofta var målet och syftet otydligt. »
- Kanske mer anteckningar till föreläsningar så inte vissa räknemissar kom med.»
- Jag tycker att Maria kan lägga lite väl mycket tid på att förklara de exakta bevisen och dylikt när egentligen mer tid borde läggas på att förklara koncepten bakom matematiken. Exempelvis så räknade vi igenom en gammal tenta på sista föreläsningen där lades en stor del av lektionstiden på att lösa olika matriser. Det vore bättre om hon hade förberett matrisuträkningarna och istället lagt vikt på att förklara det svåra med varje uppgift och vad man skall tänka på för att komma runt svårigheterna.»
- Mer fokus på hur man hittar komplexa rötter till polynom. Kändes som att man blåste igenom det lite väl fort i förhållande till hur klurigt det är.»
- Inget!»
- Ha en mer simpel inställning till området under föreläsningarna. Figurer och geometriska framställningar underlättar en hel del.»
- Lite mer teoretiska konkreta föreläsningar samt lite mer fokus på det viktiga och mindre fokus på småsaker som ändå var helt onödiga att kunna. »
- Att föreläsaren är mer förberedd, speciellt när bevis och satser ska gås igenom. Då är det bättre att ha med en fusklapp, eftersom det annars blir småfel och väldigt förvirrande. »
- Föreläsarens utlätningsteknik»
- Att det tydligare ska gå fram, vad man gör och VARFÖR. »
- Maria som lärare. Jag hade stora problem att första henne. Dels eftersom hon inte pratar så bra svenska och dels för att jag inte tyckte att hon var så pedagogisk.»
- Jag tycker det hade varit roligt om man fokuserade mer på delen om nollrum/kolonnrum samt vektorrum (delrum osv.). Tyckte det var den mest intressanta delen av kursen.»
- Lite mer konkreta ränkeexempel»
- Mer pedagogiskt upplägg samt att bevis-delen på tentan skall ha behandlats i kursen. Dvs. Att de aktuella bevisen varit diskuterade samt att vi gått igenom de avsnitten som var tydligen mest relevanta för del2. »

18. Övriga kommentarer

- bra kurs»
- Fortsätt såhär, det blir bättre för varje år.»
- Hade underlättat när man försökt lösa gamla tentor om det funnits svar/lösningsförslag till uppgifterna.»
- Bra kurs, nu vet jag vad linjär algebra ska vara bra för!»
- Rolig och givande kurs. Lagom tung som en inledning, ser fram emot kommande kurser där fler tillämpningar gås igenom.»
- Föreläsningarna snarare minskade min förståelse för kursen och var oerhört ineffektiva. »
- Det var i slutet av kursen som man verkligen förstod, ty man hade lärt sig allt och man kunde se hur allt hängde ihop.»
- När Maria skriver på tavlorna i GD så är det nog enklare om hon i början drar ner allihop och skriver på den yttersta och skickar upp dem i turordning. Blir annars onödigt krångligt när hon byter tavlor. Bra att hon suddar tavlorna ordentligt. Borde träna på svensk meningsbyggnad, blir ibland svårt att förstå vad hon menar.»
- Under kursens gång har det kännts som om det funnits ett samspel mellan föreläsare och elever vilket gjort det väldigt trevligt att komma på dem»
- En teknikalitet men ett tips till föreläsaren är att skriva bokstavsindex större. GD är en stor sal och i,j och m,n är väldigt väldigt lika.»
- Skulle gärna vilja ha svar på till åtminstone någon av de gamla tentorna.»
- Nepp!»
- Maria är hur gullig som helst, men hon hade kunnat påminna sig själv något oftare om att det som är helt självklart för den som kan mycket väl kan vara rena grekiskan för studenterna...»
- Det hade varit bra om det någon stans låg uppe svar till uppgifterna till föregående års eximinationer.»
- Allt som allt är jag nöjd med kursen. Det enda jag vill påpeka är att det verkligen borde läggas upp lösningar till de tidigare tentorna, det hade hjälpt mycket. Annars tack för en bra kurs!»
- Jag tycker att det är lämpligt att introducera nya begrepp genom att presentera den sortens problem som gör begreppet intressant överhuvudtaget.»
- Inför gärna mer om komplexa tal. Det fanns nämligen ingenting att läsa om i kurslitteraturen.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.69
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från