ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1_11/12_Financial Management, LBT813

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-10-30
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

(Med examinataion avses alla moment som är underlag för betygssättning i kursen.)

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
20 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
14 70%
6 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.3

Kursens mål var tydliga*
20 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
7 35%
13 65%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.65

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
20 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
7 38%
10 55%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.5

2. Fler allmänna frågor

Gradera påståendena på samma sätt som ovan.

Matrisfråga

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra
19 svarande

0 0%
0 0%
3 16%
9 50%
6 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.16

Kursen kändes angelägen för min utbildning
19 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
6 31%
12 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.57

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats
19 svarande

0 0%
2 10%
3 15%
10 52%
4 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.84

3. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- En mycket driven och hjälpsam lärare. Bra ämnen och fördelning av uppgifter»
- jag tycker absolut att föreläsningarna och övningarna var det bästa i kursen jag anser också att en tentamen var rätt sätt att examinera denna kurs på. »
- Kursen är relevant för utbildningen, tenta är ett bra sätt att kolla att man lärt sig det kursen ska ge.»
- Deluppgifterna (1,2,3,4.1,4.2,4.3,4.4,4.5) var bra. Lättare att förstå helheten när man själv får vara delaktig! »
- Övningarna var lärorika.»
- This year"s exam was really good, better than the previous we looked at before! »
- De två första inlämningsuppgifterna som handlar om att presentera key ratios för ett företag och presentation av en artikel.»
- Phil»
- överlag nöjd med kursen och Phil har verkligen tagit åt sig av kritiken förra året»
- Phil hade väldigt bra övningsfrågor som hjälpte till att förstå ämnet, utan de hade det inte fungerat för mig så jag tycker de var jätte bra!»
- Inehållet är väldigt rellevant och bör ej ändras. »
- Delmomenten»
- Den grundliga genomgången av kontrakten, och förståelsen för cashflow.»
- Övningarna, men kanske utan redovisningar, lite fler men mindre omfattande.»

4. Saknade du något i kursen?

- Något bättre struktur, men detta åtgärdades i slutet av kursen»
- Inte direkt mer än möjligheten att fråga någon på tentan samt kanske lite mer fast kurslitteratur då det blev väldigt mycket papper.»
- Lite tydligare genomgångar.»
- Mer diskussioner i klassen och mellan lärare (dock är det svårt eftersom den är på engelska, då "försvinner" lite på vägen - vill säga men ibland är det svårt att få fram). Nu är det mycket en pratar och resten lyssnar.»
- litteratur där man kan fördjupa sig och förstå vad som sägs på föreläsningarna. alternativt en svenska gästföreläsare som kan förklara/förtydliga vissa saker som är svåra att förstå.»
- En bok som man kunde utgå ifrån. »
- En bok där man kan slå upp alla orden och få en utförlig beskrivning av alla begrepp.»
- nej, inte mig veteligt»
- faktiskt inte, Phil var välplanerad och hade allt som behövdes med i kursen! »
- Fler övningar för att göra föreläsningarna mer inspirerande. »
- Det är lite svårt med engelskan ibland men det är ju samtidigt bra...»

5. Finns det något du tycker bör ändras i kursen?

- Jag tycker att småpresentationerna i mitten av kursen kändes lite önödiga. Jag föreslår att detta ändras till 1 presentation istället. jag tycker också att det var väldigt långa lektioner med tanke på att engelska inte är vårt modersmål blev det enormt påfrestande att gå 8-17 och bara ha föreläsningar. Jag tycker dessutom att det vore pra att ha lite mer praktiska övningar under lektionerna som vi sedan går igenom gemensamt. Det bli ett kort avbrott från att lyssna och man får bättre förståelse för vad som faktiskt föreläses om. Exempelvis övning 4.3 och 4.4 som var liknande övningar. »
- Föreläsaren kan försöka att inte gå igenom vissa saker så snabbt, man hänger inte med när det är på engelska. »
- Ibland är det ganska mycket upprepningar fast med andra definitioner. Med ett ämne som man aldrig har gått genom innan kan det bli svårt att förstå vad som är rätt och är fler saker rätt kan det snurra till det.»
- Presentationerna kan ändras. Alla behöver inte sitta och lyssna på alla. »
- More lectures at an early stage, it was to much new information the last week. »
- Kursens syfte är väldigt bra men borde utföras på svenska då man tappar mycket av syftet med kursen för att man inte vet vad begrepp heter på svenska, eller hur det fungerar i sverige. »
- Lite för många småuppgifter längs med kursen, som läraren gick igenom på lektionerna, inte de uppgifter vi fick göra individuellt och presentera för klassen.»
- möjligtvis att överväga varför vi läser den på engelska, känns inte helt relevant då de flesta av oss kommer stanna i sverige och arbeta»
- ja! förkortningar när man är ny i ett ämne, man tappar fokus när han använder så många förkortningar, det hjälper att lära sig bättre om han upprepar mer än att förkorta orden! och en annan sak är redovisningar som kändes som alla läste bara texter, lite annorlunda redovisningar skulle göra det intresantare faktiskt.»
- Skulle vara fördelaktigt att ha kursen på svenska. Svårt att hänga med på föreläsningarna, speciellt när det är heldagarr och bristande koncentration. Nu kan man det på engelska men förstår inte riktigt vad allt är på svenska. Det är ju trots allt i Sverige som majoriteten skall jobba. Skulle vara bra att ha någon form av litteratur så det finns sån möjlighet att läsa till tentamen. »
- Hålla rasterna!»
- Det delades ut en hel del material i form av artiklar och andra viktiga sammanställningar av information. Jag tror att dessa kunde ha nyttjas bättre genom grundligare uppföljningar på nästkommande lektion. Typ seminarium.»
- Färre redovisningar mer fokus på att lösa uppgifterna»

6. Vilka moment har gynnat ditt lärande mest i kursen?

Välj ut ett eller flera inslag i kursen som du tycker varit till hjälp för din inlärning!
Ett minus som svar betyder att du inte tycker att momentet varit så givande för dig.
Svar för alla moment behövs inte.

Använd gärna fritextrutan för förklaringar!

Matrisfråga

- Tycker att en föreläsare som gör tenta ska vara tillgänglig för tentamen. »
- Vid de muntliga presentationerna var det alldeles för lång feedback ifrån lärare.»
- Saknade lite mer diskussion i klassen och med läraren, blev ibland lite för mycket envägskommunikation då läraren var mer mån om att informer om allt än att vi praktiskt fick diskutera det. »

Föreläsningar
19 svarande

0 0%
OK»5 26%
8 42%
++»6 31%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.05

Övningar/övriga lektioner
18 svarande

0 0%
OK»5 29%
8 47%
++»4 23%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.94

Att få hjälp och svar på frågor
17 svarande

0 0%
OK»2 11%
7 41%
++»8 47%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 3.35

Kurslitteratur och annat kursmaterial
18 svarande

0 0%
OK»10 55%
7 38%
++»1 5%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.5

Inlämningsuppgifter_ej i grupp
18 svarande

0 0%
OK»3 60%
1 20%
++»1 20%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 2.6

Projektarbete i grupp
19 svarande

0 0%
OK»5 31%
8 50%
++»3 18%
Vet ej/ Ingick ej»3

Genomsnitt: 2.87

Muntlig redovisning
18 svarande

0 0%
OK»6 33%
10 55%
++»2 11%
Vet ej/ Ingick ej»0

Genomsnitt: 2.77

Tentamen
19 svarande

0 0%
OK»0 0%
10 55%
++»8 44%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 3.44

Hemtentamen
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 3

Självverksamhet
17 svarande

1 7%
OK»4 30%
5 38%
++»3 23%
Vet ej/ Ingick ej»4

Genomsnitt: 2.76

Studiebesök
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 3

Feedback under kursens gång
18 svarande

1 5%
OK»5 29%
8 47%
++»3 17%
Vet ej/ Ingick ej»1

Genomsnitt: 2.76

Feedback vid examination
16 svarande

2 66%
OK»0 0%
1 33%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»13

Genomsnitt: 1.66

Laborationer
17 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»16

Genomsnitt: 3

Annat
16 svarande

0 0%
OK»0 0%
1 100%
++»0 0%
Vet ej/ Ingick ej»15

Genomsnitt: 3

7. Övriga kommentarer

- En mycket bra kurs med en mycket bra lärare! Svårt att hitta något stort att ändra, det är bara små detaljer som redan är framförda. //»
- Väldigt bra kurs, innehållet kändes väldigt angeläget och det var otroligt lärorikt. »
- Finns inte likvärdig kurs i svenska? De flesta facktermer har man inte hört på svenska innan man lärt sig de engelska. »
- Det har varit bra! En av de bästa kurserna hitintills enligt mig!»
- Är osäker på om det är bra att ha kursen på engelska. Avancerat fackspråk som man hellre vill lära sig på svenska först.»
- Good course with a lecturer who cares about our success.»
- Bra jobbat phil, jag uppskattar den tid har har lagt åt kursen! »
- Kursen var bra och hade ett tydligt upplägg. Det var hela tiden klart vad som förväntades av oss studenter och eximinationen motsvarade kursens innehål väl. »
- Phil, föreläsaren, har verkligen tagit till sig av förra årets kritik, tummen upp för det! »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från