ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Översyn Naturvetenskap Alumner 1986-1995

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-18 - 2011-10-31
Antal svar: 170
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Carl Johan Franzén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Övriga studenter

1. Från vilket program har du examen?*

Om du har flera yrkesexamina från Chalmers så vill vi att du anger din första examen som Högskole- eller Civilingenjör

170 svarande

Civilingenjör Teknisk fysik»86 50%
Civilingenjör Kemiteknik»79 46%
Civilingenjör Kemiteknik med fysik»4 2%
Högskoleingenjör Kemiteknik»1 0%

Genomsnitt: 1.52

- Även tekn lic i elektro.» (Civilingenjör Teknisk fysik)
- Inriktning biofysik/biokemi» (Civilingenjör Teknisk fysik)
- Studie-inriktning teknisk matematik» (Civilingenjör Kemiteknik)
- 4:e året i Frankrike på UTC» (Civilingenjör Kemiteknik)


Alumnienkät för dig med examen från Chalmers för 15-25 år sedan

2. Jag är...

168 svarande

Kvinna»51 30%
Man»117 69%

Genomsnitt: 1.69

3. Vilket år fick du examen från Chalmers?*

Vi avser här din första examen som Högskole- eller civilingenjör

170 svarande

1986 eller tidigare»14 8%
1987»19 11%
1988»19 11%
1989»17 10%
1990»8 4%
1991»18 10%
1992»19 11%
1993»20 11%
1994»22 12%
1995 eller senare»14 8%

Genomsnitt: 5.62

4. Har du vidareutbildat dig något efter den högskole- eller civilingenjörsexamen du angett i fråga 1?

Vi menar här en utbildning inom högskola/universitet

170 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Civilekonom»6 3%
Civilingenjörsexamen Kemiteknik (för högskoleingenjör Ki)»0 0%
Annan civilingenjörsexamen»0 0%
Tekn. Dr.»57 33%
Annan utbildning av längre karaktär»30 17%

- Ej examinerad.» (Tekn. Dr.)
- Docent, Fordonssäkerhet» (Tekn. Dr., Annan utbildning av längre karaktär)
- MBA» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Doktor i Nationalekonomi» (Civilekonom)
- Miljömanagement för färdiga civ ing 20 p» (Tekn. Dr.)
- Medecin för tekniker» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Projektledarutbildning» (Tekn. Dr., Annan utbildning av längre karaktär)
- Enstaka chalmerskurser» ()
- tekn lic» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Tekn. lic.» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Internationell Företagsekonomi (samarbete CTH och Handelshögskolan i GBG) 1987-1988» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Tekn.Lic. och MBA» (Annan utbildning av längre karaktär)
- MBA» (Tekn. Dr.)
- FDr» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Rotary International Ambassadorial Scholar, ett (1) år inom Chemical Engineering, PhD program, USA» (Annan utbildning av längre karaktär)
- MBA-utbildning» ()
- Företagsekonomi för civilingenjörer» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Separata kurser» ()
- Företagsekonomi» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Tekn. lic.» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Tekn Lic» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Warwick University UK » ()
- Teknisk licentiat examen. Snart även Tekn. Dr. fast i annat ämnesområde.» (Annan utbildning av längre karaktär)
- MBA Light på Handelshögskolan Stockholm» ()
- Teknologie Licentiat» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Läkarprogrammet» (Tekn. Dr., Annan utbildning av längre karaktär)
- Påbörjade doktorsutbildning direkt efter examen» ()
- JÖK och Företagsekonomi, tot 40p (gamla poäng)» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Både motsv kandidat o magister i två andra ämnen samt Fil Dr (motsv Tekn Dr)» (Tekn. Dr., Annan utbildning av längre karaktär)
- Lärarutbildning Gymnasiet» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Vidareutbildning på Chalmers i Marknadsföring och inköp» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Excecutive MBA» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Har läst väg- och vattenkurser och biologi och humanekologi.» ()
- Nej jag har inte vidareutbildat mej på den nivån» ()
- MBA, Ekon. Dr» (Civilekonom, Annan utbildning av längre karaktär)
- Doktorsexamen från medicinska fakulteten, i själva verket medicine doktor» (Tekn. Dr.)
- MBA (Chalmers/Handels Gbg)» ()
- Tekn. Lic.» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Jag flyttade till USA och doktorerade i kondeserade materiens fysik pa Florida State University.» (Tekn. Dr.)
- Jag har utbildat och fått en svensk och en svensk auktorisation som patentombud.» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Docentkompetens och docenttjänst.» (Tekn. Dr.)
- Fil kand GU - inst för geovetenskap» (Annan utbildning av längre karaktär)
- 20p projektledning på Chalmers» (Annan utbildning av längre karaktär)
- Medicine doktor Göteborgs universitet» ()
- Historia, ide"historia, grafisk programering (Lab view), konstvetenskap, Vindkraft...» (Annan utbildning av längre karaktär)

5. Hur många gånger har du bytt arbetsgivare efter examen?

170 svarande

Ingen»17 10%
20 11%
2-4»91 53%
5 eller fler»28 16%
Jag har bytt tjänst minst en gång men med samma arbetsgivare»14 8%

Genomsnitt: 3.01

6. Vilken är din huvudsakliga anställningsform idag?

168 svarande

Tillsvidareanställning»149 88%
Provanställning»0 0%
Tidsbegränsad anställning (t.ex. projekt, vikariat)»2 1%
Egenföretagare»13 7%
Forskarstuderande»0 0%
Studerande»1 0%
Arbetssökande»3 1%

Genomsnitt: 1.39

- Ingen, hemmapappa frivilligt» (?)
- Fast anställning» (?)
- Jag ar permanent anstalld pa International Rectifier i Los Angeles. Jag jobbar som Designer of Power Semiconductor Devices, IGBT.» (Tillsvidareanställning)
- Post Doc» (Tidsbegränsad anställning (t.ex. projekt, vikariat))
- Forskarassistent» (Tidsbegränsad anställning (t.ex. projekt, vikariat))

7. Vilken typ av organisation arbetar du inom?

168 svarande

Eget företag»14 8%
Annat företag»116 69%
Forskningsinstitut»4 2%
Statlig verksamhet»3 1%
Landstingsverksamhet»2 1%
Kommunal verksamhet»7 4%
Högskola/universitet»20 11%
Arbetssökande»2 1%

Genomsnitt: 2.84

- Privat företag» (Annat företag)
- Arbetar även som adjungerad professor.» (Annat företag)
- Konsultverksamhet» (Annat företag)
- Privat företag» (Annat företag)
- Konsultföretag» (Annat företag)
- Man skulle också kunna beskriva Vattenfall som statlig verksamhet.» (Annat företag)
- Konsultföretag» (Annat företag)
- Är en av fyra huvudägare (25%) men det räknas väl knappast som "Eget företag".» (Annat företag)
- Friskola» (Annat företag)
- Privat Foretag, International Rectifier i Los Angeles.» (Annat företag)
- Privat företag» (Annat företag)
- Som konsult arbetar man för andra uppdragsgivare.» (Annat företag)
- Kommunalt bolag (har avkastningskrav och liknar egentligen mest ett privat företag)» (Kommunal verksamhet)
- Både institut och högskola. » (Högskola/universitet)

8. Antal anställda vid din arbetsplats?

167 svarande

1-9»21 12%
10-50»10 5%
50-250»26 15%
> 250»110 65%

Genomsnitt: 3.34

9. Ange namn på organisationen / företaget där du arbetar!

Vid redovisningen kommer detta inte att länkas med några andra svar utan ska bara ge en lista på arbetsgivare.

- Volvo Aero»
- Preem AB»
- Gärdhagen Akustik AB»
- AstraZeneca»
- ESAB AB»
- CSC»
- Hans Andersson Chemical AB»
- Swerea IVF AB»
- Ericsson»
- Quflow»
- Chalmers»
-
- Eka Chemicals AB i Bohus.»
- Volvo personvagnar»
- Trioplast AB»
- Hi3G Access AB»
- Brigham and Women"s Hospital, Harvard Medical School»
- Universitetet i Namur»
- Post Lean Production AB»
- Lilla Edets kommun»
- Billerud AB»
- Forskning och utveckling Volvo Personvagnar»
- Göteborg Stad, kertsloppskontoret»
- Eka Chemicals»
- Eka Chemicals samt Mittuniversitetet»
- Acreo AB»
- Swerea KIMAB»
- TIBCO Software Inc.»
- SKB AB»
- Nässjö kommun»
- Peerialism AB»
- Chalmers»
- Besedo»
- Electrolux»
- Ericsson»
- EIS by Semcon»
- Borealis AB»
- STG»
- Inkit AB»
- Svensk Energi»
- Unilabs AB»
- IT Ledarna»
- Intertek»
- Volvo IT»
- Tekniska Verken i Linköping AB(publ)»
- SCA PACKAGING»
- Chalmers»
- Cybercom Sweden»
- Jeppesen»
- AstraZeneca»
- Lantmännen Agroetanol AB»
- GL&V Sweden AB»
- RUAG Space AB»
- Saab Electronics Defense Systems»
- AlbihnsZacco»
- Chalmers»
- AkzoNobel»
- Lunds universitet»
- Chalmers»
- Metso»
- ALS Scandinavia»
- Södra Skogsägarna Ekonomisk Förening»
- Borealis AB»
- Volvo»
- Tetra Pak»
- Region Skåne»
- Multicom Security AB»
- Chalmers»
- Mölnlycke Health Care AB»
- Geosigma AB»
- AkzoNobel AB»
- SCA Hygiene Products AB»
- AstraZeneca»
- Högskolan i Jönköping»
- Volvo AB»
- Elan IT Resource»
- Johnson Matthey AB»
- FREVAR KF (Fredrikstad vann,avløp og renovasjonsforetak)»
- Volvo Personbilar Sverige AB»
- Saab Dynamics»
- AkzoNobel»
- AstraZeneca Sweden Operations»
- Chalmers»
- Volvo Aero»
- Stora Enso Skoghall AB»
- STADA »
- Callista Enterprise AB»
- Fresenius Kabi»
- Vattenfall Research & Development AB»
- Envall Consulting AB»
- Semcon Caran»
- SCA Hygiene Products AB»
- Stora Enso Packaging Skoghall mill»
- AkzoNobel Pulp&Paper/Eka»
- Kapea»
- Vinnova »
- Faveo Projektledning»
- ScandGreen Energy»
- Inter IKEA Systems BV»
- Chalmers och Chalmers industriteknik»
- Volvo IT»
- Göteborgs Universitet»
- Chalmers tekniska högskola»
- Saab AB»
- Stena Recycling AB»
- RTI Electronics AB»
- Högskolan i Borås»
- FS Dynamics AB»
- Lernia Collage AB»
- Ericsson, Inc. USA»
- Nokia»
- Metso»
- Shell»
- Göteborg Energi»
- Tekniska Verken i Linköping Ab(publ)»
- Boss Media»
- TeliaSonera»
- Svensk Kärnbränslehantering AB»
- SCA»
- EnviroPlanning AB»
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB»
- SCA Hygiene Products»
- Ivory Tower AB»
- Perstorp Oxo AB»
- SCA Hygiene Products AB»
- Ericsson»
- Chalmers»
- Chalmers tekniska högskola»
- AstraZeneca»
- European Patent Office»
- Astra Tech»
- AkzoNobel»
- Frico SAS»
- ESAB AB»
- Volvo Personvagnar»
- Volvo Personvagnar»
- International Rectifier»
- SCA Hygiene Products»
- Buckman Laboratories AB »
- Västra Götalandsregionen regionkansliet»
- Chalmers tekniska högskola»
- Ericsson AB»
- Astra Tech AB»
- SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut»
- IFS World Operations AB»
- Sweco»
- Saab AB»
- Stena Metall AB»
- Embossic Consulting AB»
- AkzoNobel»
- Chalmers tekniska högskola»
- Lumina Adhesives»
- Cygate AB»
- Processindustri Steningsund, Ineos Göteborg Energi AB»
- MIBEJO Technology AB»
- Volvo Personvagnar»
- Sony Ericsson»
- Stora Enso»

10. Var är du huvudsakligen verksam?

153 svarande

Stockholm och Mälardalen»18 11%
Göteborgregionen»103 67%
Öresundsregionen»7 4%
Annan region i Sverige»25 16%

Genomsnitt: 2.25

- USA» (?)
- Belgien» (?)
- Europa» (?)
- USA» (?)
- Italien» (?)
- Holland» (?)
- Norge» (?)
- Danmark» (?)
- Brasilien» (?)
- Nederlämderna» (?)
- USA» (?)
- Japan» (?)
- UK» (?)
- Nederländerna» (?)
- Frankrike» (?)
- Los Angeles, USA.» (?)
- Europa och Asien» (Göteborgregionen)
- Mycket jobb i fabriker i Slovakien och Mexico» (Göteborgregionen)
- Östergötland» (Annan region i Sverige)
- Jag anser inte sydöstra delen av Södermanland ingå i mälardalsregionen» (Annan region i Sverige)
- Norrlandskusten samt Göteborg» (Annan region i Sverige)
- Help Skandinavien» (Annan region i Sverige)

11. Inom vilken bransch är du huvudsakligen verksam?

Ytterligare alternativ anges i fråga 12!

170 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Bioteknik»6 3%
Bygg och anläggning»5 2%
El- och kraftteknik»8 4%
Energi»24 14%
Finans»4 2%
Fordon»15 8%
Gruv och metall»4 2%
Handel»4 2%
IT»28 16%
Livsmedel»6 3%
Läkemedel»13 7%
Marknadsföring/reklam»3 1%

12. Fortsättning: Inom vilken bransch är du huvudsakligen verksam?

170 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Miljöteknik»15 8%
Offentlig förvaltning»6 3%
Process- och kemiteknik»35 20%
Sjukvård»5 2%
Sjöfart»1 0%
Skogsindustri»21 12%
Telekommunikation»20 11%
Transport och logistik»5 2%
Verkstadsindustri»18 10%
Arbetssökande»2 1%

- Universitet» (Arbetssökande)
- Polymer/Plastråvara» ()
- Spel» ()
- Vi är ett företag som bl a tillverkar och säljer kemikalier till massa och pappersindustrin, globalt. De första 19 åren var jag på säljsidan, och de senaste 3 på inköpssidan.» (Skogsindustri)
- Processindustri, PE film» ()
- Forskning» ()
- Konsult Lean mot diverse olika brancher, dock mest tillverkning» ()
- Tjänster: outsourcing» ()
- Hushållsprodukter» ()
- Utbildning/Forskning» ()
- Mjukvara» ()
- Energi» ()
- Certifiering» ()
- Managementkonsulting» (Verkstadsindustri)
- Tillverkningsindustri - förpackningar» ()
- Rymd» ()
- Immaterialrätt» ()
- Universitet och högskola» ()
- Forskning och utbildning» ()
- Säkerhetsbranschen» (Telekommunikation)
- undervisning» (Miljöteknik)
- Medicinteknik» ()
- Vatten och avlopp, samt avfall och energi» (Process- och kemiteknik)
- Läkemedelsproduktion» ()
- Konsumentprodukter» ()
- Immateriella tillgångar/Immaterialrätt» ()
- Media, inköp» ()
- Medicinsk teknik (ej läkemedel)» ()
- Vi är en konsultfirma som arbetar mot alla de branscher jag nämnt ovan, plus dessutom flyg- och försvar m.m.» (Miljöteknik, Process- och kemiteknik, Sjöfart, Skogsindustri, Verkstadsindustri)
- Utbildning» ()
- Internetspel» ()
- Forskning o utveckling av hygienprodukter» ()
- Brandfarliga vätskor, cisterner och rörledningar, raffinaderi, process- och kemiindustri samt bränslehantering (depåer, oljehamnar, bensinstationer). Regelgivning.» (Process- och kemiteknik)
- Hygienprodukter» (Process- och kemiteknik, Skogsindustri)
- Ekonomisk forskning» ()
- Akademin: Miljö och hållbar utveckling» ()
- Forskning» ()
- IP» (Offentlig förvaltning)
- Värmeprodukter» ()
- Forskning och Utveckling av Power Semiconductors.» ()
- hygienbranschen» (Skogsindustri)
- medicinteknik» (Process- och kemiteknik)
- Återvinning» (Miljöteknik)
- Materialteknik Medicinteknik» ()
- Medicinsk teknik Materialteknik» ()

13. Vad arbetar du huvudsakligen med?

Ytterligare alternativ anges i fråga 14!

170 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Administration/ekonomi»11 6%
Beräkning/simulering»16 9%
Chef»53 31%
Doktorand»0 0%
Drift och underhåll»5 2%
Forskning»46 27%
Företagsledning»15 8%
Försäljning»18 10%
Industridoktorand»1 0%
Information»5 2%
Inköp»7 4%
Konsult»25 14%
Kvalitet»15 8%
Marknadsföring»14 8%

14. Fortsättning: Vad arbetar du huvudsakligen med?

170 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Miljö»20 11%
Patent»11 6%
Processutveckling»17 10%
Produktion»6 3%
Produktions-/processledning»6 3%
Produktutveckling/konstruktion/design»45 26%
Projektering»4 2%
Projektledning»63 37%
Systemutveckling»17 10%
Säljare»6 3%
Teknisk support»16 9%
Utbildning»22 12%
Arbetssökande»2 1%

- Forskning» ()
- Projektledning inom Samhällsbyggnad» (Projektledning)
- Intellectual Property» (Patent)
- Verksamhetsutveckling, förändringsarbete» (Projektledning)
- Teknisk Produktchef för produkter på marknaden» ()
- verksamhetsutveckling oh säkerhet» ()
- Registrering av läkemedel» ()
- Finansiering » ()

15. Vilken typ av ansvar har du?

170 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Personalansvar»59 34%
Produktions/processansvar»18 10%
Projektledaransvar»75 44%
Resultatansvar (ekonomiskt)»44 25%
Säljansvar»17 10%
Teknisk specialist/expert»74 43%
Konstruktionsansvar»9 5%
Forsknings- / utvecklingsansvar»51 30%
Strategiskt ansvar»45 26%
Arbetssökande»5 2%

- Inköpsansvar av strategiska råvaror och komplementprodukter för den Europeiska marknaden.» ()
- Seniorkonsult och ägare av företaget» ()
- Marknadsansvar» (Projektledaransvar)

16. Hur nöjd är du med din utbildning på Chalmers som helhet?

1 = inte alls nöjd, 5 = mycket nöjd

168 svarande

1 0%
1 0%
16 9%
95 56%
55 32%

Genomsnitt: 4.2

17. Vad i din utbildning tycker du varit mest värdefullt i din karriär?

Ange max 3 svarsalternativ!

170 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Studieinriktningen»18 10%
Matematiken»43 25%
Bredden inom naturvetenskap i din utbildning»61 35%
Bredden inom teknik i din utbildning»79 46%
Teoretiskt och tekniskt djup inom ditt ämne, specialisering»29 17%
Laborativ träning»16 9%
Undervisningen inom Människa-Teknik-Samhälle (MTS)»3 1%
Undervisningen inom Miljö och hållbar utveckling»4 2%
Träning av muntlig och skriftlig kommunikation»19 11%
Träning i att angripa öppna problem (dvs utan entydiga svar)»95 55%
Träning av andra generiska förmågor (t.ex. projektplanering)»13 7%
Träning i entreprenörskap»2 1%
Utbildningsmiljön»17 10%
Entusiastiska och inspirerande lärare»11 6%
Utbildningsupplägget, högt tempo, parallella kurser, valfria»45 26%
Examensarbetet»32 18%
Företagssamverkan under utbildningen»1 0%
Nätverk och social gemenskap»39 22%
Utlandsstudier»16 9%
Vet ej»4

- Matematiken är också viktig» (Bredden inom naturvetenskap i din utbildning, Träning av muntlig och skriftlig kommunikation, Träning i entreprenörskap)
- Mycke av ovanstående fanns inte på min tid.» (Bredden inom teknik i din utbildning, Träning av muntlig och skriftlig kommunikation, Träning i att angripa öppna problem (dvs utan entydiga svar))
- Utbildningen = förutsättningen för att få möjlighet att utvecklas som generalist och ledare.» (Bredden inom naturvetenskap i din utbildning, Träning i att angripa öppna problem (dvs utan entydiga svar), Utbildningsmiljön)
- Jag var med i spexet i tre år och det lärde mig kommunicera med andra människor. Det är den viktigaste lärdomen från Chalmers!» (Matematiken, Bredden inom teknik i din utbildning, Utbildningsupplägget, högt tempo, parallella kurser, valfria)
- Konfronteras och tvingas hitta en lösning på svåra problem.» ()
- Det var för lite muntlig och skriftlig presentation. Detta lärde jag mig först under mina doktorandstudier.» (Matematiken, Teoretiskt och tekniskt djup inom ditt ämne, specialisering, Träning av muntlig och skriftlig kommunikation)
- Känslan av att tillhöra en grupp där ny kunskap upptäcks» (Matematiken, Bredden inom naturvetenskap i din utbildning, Teoretiskt och tekniskt djup inom ditt ämne, specialisering, Utbildningsmiljön)
- Examen har varit en värdefull dörröppnare» (Träning i att angripa öppna problem (dvs utan entydiga svar))
- Driv, förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt. Skriftlig och muntlig framställning. » (Bredden inom teknik i din utbildning, Teoretiskt och tekniskt djup inom ditt ämne, specialisering, Utbildningsupplägget, högt tempo, parallella kurser, valfria)
- Undervisningen under doktorandtiden var mycket nyttig, både vad gäller kommunikation och för att befästa grundkunskaper. » (Bredden inom teknik i din utbildning, Teoretiskt och tekniskt djup inom ditt ämne, specialisering, Träning i att angripa öppna problem (dvs utan entydiga svar))
- Teknisk fysik pa Chalmers ar valdigt unikt utbildning. Man kan jobba inom manga olika tekniska omraden. » (Matematiken, Bredden inom naturvetenskap i din utbildning, Bredden inom teknik i din utbildning, Teoretiskt och tekniskt djup inom ditt ämne, specialisering, Laborativ träning, Undervisningen inom Människa-Teknik-Samhälle (MTS), Undervisningen inom Miljö och hållbar utveckling, Träning i att angripa öppna problem (dvs utan entydiga svar), Utbildningsmiljön, Entusiastiska och inspirerande lärare)
- språk» (Bredden inom teknik i din utbildning, Undervisningen inom Människa-Teknik-Samhälle (MTS), Träning av muntlig och skriftlig kommunikation)

18. Vilka av nedanstående saker skulle du lägga störst vikt vid om du skulle nyanställa en nyutexaminerad civilingenjör idag?

Ange högst fem svarsalternativ.

170 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Studieinriktningen, fördjupningen»85 50%
Enskilda kurser»8 4%
Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik»55 32%
Chalmers varumärke»37 21%
Examensarbetet»50 29%
Företagssamverkan under utbildningen»9 5%
Studieresultat, betyg»63 37%
Språkkunskaper»50 29%
Nätverk och kontakter»16 9%
Föreningsaktivitet»14 8%
Studenkårsengagemang»11 6%
Utlandsstudier / Utlandserfarenhet»15 8%
Laborationskurser»4 2%
Teoretiska kurser»15 8%
Generella kompetenser»41 24%
Problemlösningsförmåga»113 66%
Personliga egenskaper»136 80%
Ledaregenskaper»28 16%

- Samarbetsförmåga.» (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Studieresultat, betyg, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- Ovanstående beror naturligtvis delvis på vilken typ av tjänst jag rekryterar till.» (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Språkkunskaper, Generella kompetenser, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- Kommunikationsförmåga och självständighet.» (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Examensarbetet, Språkkunskaper, Generella kompetenser, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- Drivkraft Tekniskt bondförnuft. Dvs ha en känsla för teknik» (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Generella kompetenser, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- I slutändan är det givetvis den personliga kontakten som avgör, om personen blir anställd eller inte.» (Studieinriktningen, fördjupningen, Enskilda kurser, Chalmers varumärke, Examensarbetet, Företagssamverkan under utbildningen)
- Studieresultatet måste vägas in, men det är inte alls alltid bättre med riktig höga betyg. Helheten av flera faktorer är viktigare.» (Examensarbetet, Studieresultat, betyg, Språkkunskaper, Utlandsstudier / Utlandserfarenhet, Personliga egenskaper)
- Personliga egenskaper absolut prio 1» (Generella kompetenser, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper, Ledaregenskaper)
- Jag ser examina som ett gott betyg på målmedvetenhet, ambition, intellektuell spänst etc» (Chalmers varumärke, Personliga egenskaper)
- Generell kunskap om relationsdatabaser och systemutveckling. Kunskap om hur informationssystem kan användas för att stödja och leda organsationer är ovärderlig» (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Utlandsstudier / Utlandserfarenhet, Problemlösningsförmåga, Ledaregenskaper)
- Intresse och engagemang pragmatisk inställning målinriktad tillämpbara kunskaper» (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Examensarbetet, Generella kompetenser, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- Magkänsla. De tre sista rutorna är naturligtvis intressanta men enligt mig omätbara och omöjliga att veta vid anställning. » (Studieinriktningen, fördjupningen, Studieresultat, betyg, Språkkunskaper, Föreningsaktivitet, Teoretiska kurser)
- Driv, förmåga att ta ansvar och arbeta självständigt. Skriftlig och muntlig framställning. » (Studieinriktningen, fördjupningen, Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Nätverk och kontakter, Problemlösningsförmåga, Ledaregenskaper)
- Försöker dock undvika att anställa nyexade. Svårt som litet företag att lära upp någon helt ny.» (Studieinriktningen, fördjupningen, Föreningsaktivitet, Studenkårsengagemang, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- Jag skulle vara försiktig med att anställa någon med långa studieuppehåll och personer som inte tagit ut examen» (Chalmers varumärke, Examensarbetet, Studieresultat, betyg, Ledaregenskaper)
- förmåga till teamarbete förmåga att driva arbetet framåt» (Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)

19. Vilka av nedanstående saker skulle du lägga störst vikt vid om du skulle nyanställa en nyutexaminerad Högskoleingenjör i kemiteknik idag?

Ange högst fem svarsalternativ.

170 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Studieinriktningen, fördjupningen»61 35%
Enskilda kurser»8 4%
Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik»40 23%
Chalmers varumärke»26 15%
Examensarbetet»34 20%
Företagssamverkan under utbildningen»6 3%
Studieresultat, betyg»48 28%
Språkkunskaper»34 20%
Nätverk och kontakter»13 7%
Föreningsaktivitet»4 2%
Studenkårsengagemang»6 3%
Utlandsstudier»6 3%
Laborationskurser»13 7%
Teoretiska kurser»12 7%
Generella kompetenser»34 20%
Problemlösningsförmåga»85 50%
Personliga egenskaper»111 65%
Ledaregenskaper»18 10%

- Inte aktuellt.» ()
- Samarbetsförmåga.» (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Generella kompetenser, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- Ej aktuellt» ()
- Kemist är långsökt i min bransch» ()
- Ovanstående beror naturligtvis delvis på vilken typ av tjänst jag rekryterar till.» (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Språkkunskaper, Generella kompetenser, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- Jag kommer inte anställa en nyutexaminerad Högskoleingenjör i kemiteknik idag» ()
- NA» ()
- Drivkraft Tekniskt bondförnuft. Dvs ha en känsla för teknik» (Studieinriktningen, fördjupningen, Generella kompetenser, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- Ej tillämpbart» ()
- Anställer inga högskoleingenjörer - ej behöriga som doktorander» ()
- Skulle knappast anställa K-ingenjör, är det nyexad skulle jag anställt en V-ingenjör pga branschen. Krävs några yrkesår på nacken för att inriktningen skall vara ointressant» (Personliga egenskaper)
- Ej relevant. Inget behov av kemiingenjörer.» ()
- skulle ej anställa högskoleingejör i kemi» ()
- Intresse och engagemang pragmatisk inställning nogrannhet, strukturerad tillämpbara kunskaper» (Examensarbetet, Laborationskurser, Teoretiska kurser, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- Utvecklad i presentationsteknik ser jag som en viktig faktor vid bedomning av en ny person/kandidat. » (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Språkkunskaper, Generella kompetenser, Personliga egenskaper)
- Inte aktuellt.» ()
- Varför just kemiteknik?» (Utbildningens bredd inom naturvetenskap och teknik, Chalmers varumärke, Språkkunskaper, Problemlösningsförmåga, Personliga egenskaper)
- inte intressant att anställa Högskoleingenjör i kemiteknik utan lång dokumenterad yrkeserfarenhet.» ()
- Tror inte vi skulle anställa en högskoleingenjör pga kundkrav som ofta kräver längre utbildning.» ()
- (vet ej)» ()
- Skulle önska att högskoleingenjörerna var duktigare och mer vana vi laborationsarbete. Många lägger mycket viktigt på problemlösning men få pratar om förmåga att agera proaktivt och att förutse/förebygga problem.» (Studieinriktningen, fördjupningen, Generella kompetenser, Personliga egenskaper)

20. Är det något du tycker utmärker Chalmersingenjörer ( alumner) i positiv bemärkelse jämfört med andra ingenjörer?

- Nej. Spridningen mellan chalmeristerna är mycket större än mellan utbildningsställena. »
- Nej»
- Modernt svenskt management (andra är här från andra länder, den positiva svenska resultatinriktade kulturen finns ju i Sverige) , ifrågasättande av vissa saker/accepterande av andra=gilla läget, mycket god allmänbildning och då inte bara teknisk»
- Kompetens»
- Identiteten som Chalmerist.»
- Nej»
- Hög social kompetens.»
- Bra kvalitet, drivande.»
- De ingenjörer som utbildades i närtid från egen examen: Relativt hög styrning av utbildningen (inte för mýcket fria val) ger en hög jämförbar kvalitetsnivå. Högt tempo kombinerat med mycket lärar och lab styrd tid - hög kvalitetsnivå, krav på egna studier på kvälls/helgtid.»
- Vet ej»
- nej»
- Kreativitet, kulturella intressen, allmänbildning»
- Jag litar på att den som klarat Chalmers (eller KTH)klarar tuffa utmaningar.»
- nej»
- Det finns flera högskoler som har bra utbildning»
- Nej»
- Studenter från i synnerhet Chalmers och KTH och i mindre utsträckning LTH, LITH, LUTH och Uppsala är vassare än mindre högskoleorter. Något med forskningsanknytningen i undervisningen antar jag och att det är en längre tradition vid dessa universitet i att vara student.»
- Duktiga och prestigelösa»
- Nej»
- God problemlösningsförmåga»
- Vet ej»
- Nej»
- kvalitet (man vet vad man får)»
- Stolta över att ha gått på Chalmers.»
- Nej»
- Jämfört med ingenjörer från exempelvis Kina, Japan, Frankrike har Chalmersingenjören än bättre förståelse för tillämpad teknik - en klar fördel!»
- Jag tycker att Chalmerister (även KTH.are) har ett mer rörligt intellekt jämfört med personer från landsortsuniversiteten, såsom Karlstad, Sundsvall etc. Dvs de kan snabbare förstå ett problem och är inte låsta till tidigare lösningar och fast i gamla spår.»
- Bra, duktiga, kompetenta. Helt klart är de som gjort en forskarutbilning bidrager med ytterligare erfarenhet/kompetens.»
- Nej»
- Aldrig tänkt så specifikt på att göra den jämförelsen. Har ofta stött på riktigt kompetenta Chalmersingenjörer, men också från andra lärosäten.»
- nej»
- Nej, kommer mest i kontakt med Chalmersingenjörer, så har lite att jämföra med.»
- God gemenskapskänsla.»
- Generellt hög kvalitet»
- Man vet ungefär vad personen har för bakgrund och vad man får, jämfört med andra mindre högskolor.»
- Nej, tycker nog inte att jag sett någon större skillnad»
- Bra matematikkunskaper»
- Större nätverk. Bredare kompetens.»
- Tycker Chalmerister på det stora hela är trevliga även i jämförelse med de från andra högskoleorter.»
- Nej»
- Fråga 20/21 Vare sig positivt eller negativt. Däremot upplever jag att teknologer har en större empati en ekonomer. »
- Nej»
- Vi är bäst och har mest kul!»
- Nej»
- Kompetens före prestige»
- Samhörighet och nätverkande»
- Ja, en kvalitetsgaranti!»
- Nej»
- Har ej tillräcklig erfarenhet/underlag av att jämföra alumner med andra ingenjörer i detta avseende»
- Sammanhållning»
- De fem stora svenska högskolan levererar alla bra ingenjörer med liten skillnad sinsemellan. Att fler läser mekanik (beräkning) på Chalmers jämfört med de andra högskolorna är positivt för oss. »
- Glada och positiva, bra på att kommunicera, god bredd i kunskaperna, förmåga till självständigt arbete»
- Nej»
- Chalmersandan. »
- Vet ej har ingen kontakt och det är synd. »
- Hög kompetens kombinerat med stor ödmjukhet»
- Möjligen bättre nätverk i Göteborgstrakten.»
- Alla Chalmersingenjörer jag mött är otroligt stolta över att ha gått på Chalmers och har ett själförtroende som de fått under studietiden - eftersom man "matades" med hur bra man var och hur bra utbildnignen var. Detta gör att de aldrig är rädda för att ta tag i och försöka lösa ett problem - och med den inställningen lyckas de också för det mesta! Detta skall ni vara extermt rädda om!»
- (vet ej)»
- Nej det kan jag inte säga. Jag jobbar med ingenjörer från alla svenska och många utländska skolor. Alla är såklart olika men jag kan inte generalisera.»
- Trevliga med bra självförtroende»
- efter Mer an tio ar i USA jag kan saga att utbildning pa chalmers har manga goda bemarkelse jamfort med andra hogskolor a. Kavlite bade utbildning och lararkaret b. Laboratorier c. Utbildninges bredd d. Forskar utbildningen»
- Inte egentligen»
- Stolthet över utbildningen och Chalmers.»
- Nej»
- Sociala. Problemlösare - inget är svårt!»
- Sammanhållning»
- Jag kan inte göra några generella jämförelser, för det mesta beror på den enskilda personens personliga egenskaper»

21. Är det något du tycker utmärker Chalmers alumner i negativ bemärkelse jämfört med andra ingenjörer?

- Nej. Spridningen mellan chalmeristerna är mycket större än mellan utbildningsställena. »
- Nej»
- En viss obefogad hybris»
- Nej»
- Nej.»
- Nej»
- Teknokrater, mindre representerade i företagsledande positioner än andra civilingenjörer»
- Nej»
- Har hört att idag så sker mycket av studierna på egen hand jämfört med tidigare liknande vanliga universitetsutbildningar, vilket jag anser leder till urlakning av kvalitet och mått på kapacitet.»
- Vet ej»
- nej»
- En viss självgodhet - Chalmers är inte lika med världen»
-
- nej»
- absolut inte»
- Nej»
- Obenägenhet att flytta från västkusten kanske, men till Stockholm brukar det inte vara några problem att få folk att flytta»
- Nej»
- Vet ej»
- Nej»
- nej»
- Stolta över att ha gått på Chalmers.»
- Nej»
- Sämre på att presenetera egna resultat både muntligt och skriftligt - i jämförelse med ingenjörer från exempelvis USA. Chalmersingenjören är därvid bättre på tillämpad problemlösning men sämre på kritiskt tänkande.»
- Det finns en del intelligenssnobbar»
- Nej»
- Nej.»
- nej»
- Nej.»
- Nej»
- nej»
- Chalmers är (baserat på min erfarenhet) mer teoretiskt och mindre tillämpart - bra för doktorander och forskarstudernade men mindre bra för näringslivet.»
- Nej, tycker nog inte att jag sett någon större skillnad»
- Egentligen inte»
- Nej»
- Fråga 20/21 Vare sig positivt eller negativt. Däremot upplever jag att teknologer har en större empati en ekonomer. »
- Vet ej»
- Vi borde marknadsföra oss bättre.»
- Nej»
- Nej»
- Nej»
- Nej»
- Har ej tillräcklig erfarenhet/underlag av att jämföra alumner med andra ingenjörer i detta avseende»
- Nej. Högskolan i Aalborg levererar ingenjörer med bättre förmåga att omedelbart kastas in i industriella projekt. Detta skiljer dem från ingenjörer från alla svenska tekniska högskolor och även från DTU.»
- Lite väl stort självförtroende och optimism. Mer realistisk världsbild behövs»
- Nej»
- Vår undervisning var lite för teoretiserad. Jag märker när jag har kontakt med studenter från Linköpings tekniska högskola att de tycks ha arbetet mer med förståelse och inte bara knackat in en massa data. »
- Möjligen ovilja att se att andra discipliner kan behövas för att lösa ett problem (beteendevetare, miljövetare, informatörer).»
- De är ju kaxiga - men jag vet inte om det är negativt?»
- (vet ej)»
- Nej - se ovan.»
- Att vi inte ar sa kanda runt om i Varlden trots valdigt bra utbildning pa chalmers.»
- Nej»
- Nej»
- Händer då och då att examensarbetare behandlar labingenjör mm utan högskoleutbildning på ett nedlåtande sätt.»
- nej»
- Kan ha svårt att flytta från Göteborgsregionen.»

22. Är det något ämne eller kompetens som du anser saknas i dagens ingenjörsutbildning men som borde ingå?

- På min tid var det inte möjligt att specialisera sig i någon vidare omfattning. Fanns 20p valfria kurser samt exjobb men hade varit värdefullt med lite annat upplägg. 2 års grundläggande studier i matematik, kemi, fysik, etc följt av 2 års mer riktade program av typen Läkemedel/Bioteknik, Process, Polymer etc. Vet att utbildningen ser annorlunda ut idag men inte helt klar på vilket sätt den har förändrats»
- Mer språk, kommunikation»
- Resultaträkning, bokslut»
- På min tid saknades presentations- och kommunikationsträning i stort sett helt. »
- Mer professionell presentationsteknik som använder retorik och psykologi.»
- Entrepenörsskap, Organisation & ledarskap, självkännedom, gruppdynamik m.m.»
- Företagsekonomi, organisation.»
- Vet inte hur det är idag - men på min tid (-83 - -88) var det alldeles för lite inriktningsalternativ mot just massa och pappersindustrin. Det fanns då bara en kurs i 4:an»
- Nej»
- Vet ej.»
- Vet ej»
- Ekonomi, projektledning»
- Presentera sig själv och sina resultat är otroligt viktigt»
- Lite om lagstiftning, t ex miljölagar, ekonomi»
- Jag är inte uppdaterad på hur läroplanen ser ut nu men själv hade jag gärna läst mer miljö och arbetsmiljö.»
- Beräkning»
- projektledning, samverkan över grändser»
-
- Förmågan att kunna arbeta självständigt med preparativt utvecklingsarbete»
- Praktisk materialteknik är ett växande problem. Simuleringar och teoretiska beräkningar finns det gott om, för att inte tala om nanoteknik, hos dagens jobbsökande. Men en koppling mellan teoretiska fysikaliska kunskaper och praktisk materialvetenskap, det vore intressant. Både för oss och för våra kunder.»
- Praktisk erfarenhet av att jobba i ett större företag, dvs projektledning, budgetering, personalansvar mm»
- Jag har nytta av att ha gått teknisk linje på gymnasiet för att lättare diskutera med kollegor som läst tex maskinteknik. Min civilingenjörsutbildning kunde haft mer orientering i andra ingenjörsämnen för många kursare hade naturvetenskaplig bakgrund. Det är bra med bredd. Specialkunskaperna kan man skaffa i yrkeslivet.»
- vet ej hur upplägget ser ut idag»
- Kravställning, specifikation, och dokumentation.»
- Personlig utveckling. ledarskap»
- For lite kemi i Teknisk fysik utbildningen»
- Introduktion till andra viktiga funktioner i ett företag som t ex marknadsföring och sälj.»
- Jag känner inte till dagens utbildning så väl, men baserar mitt svar på den grundutbildning jag gick... 1. träning i lösning av bedömningsproblem (begränsad mängd lösningar) och öppna problem (oändligt många lösningar) 2. insikt i gruppdynamik (hur fungerar personer i grupper och varför) 3. argumentationsteknik - att kunna argumentera för sin lösning (se även punkt 1.)»
- Vet ej»
- Mer djup inom data- och informationsteknik. (högnivåmodellering, programmering, diskret matematik, teknisk kommunikation (skriftlig & muntlig), datakommunikation, internetteknik)»
- Mer praktisk kunskap om pumpar, kompressorer, ventiler, destillation, etc. Processäkerhet»
- Mer experimentell kompetens, men inte på bekostnad av grunderna i naturvetenskap»
- Kritiskt tänkande. Språk. Muntlig & skriftlig presentation tillämpat under hela utbildningen (inte bara några specialkurser för detta).»
- Den mjuka sidan om självinsikt, hur man fungerar med andra och uppfattas av andra.»
- Kan inte svara, för länge sen jag gick ut. Jobbar inte med rekrytering av nyexade utan bara av de som jobbat minst 5 år, och bara den kategorin jag anställt de 5 år jag jobbat som chef»
- De flesta ingenjörer behöver kunna mer ekonomi än det man får med sig från Chalmers. Vore bra att lägga med några kurser i åk 3-4. »
- lösa öppna skarpa problem med medvetenhet om projekt- och grupprocessen. »
- Är tyvärr inte uppdaterad på vad som tillkommit utanför "teknikkurserna".»
- Vet ej»
- Generell kunskap om relationsdatabaser och systemutveckling. Vet inte omdetta ingår idag, men kunskap om hur informationssystem kan användas för att stödja och leda organsationer är ovärderlig»
- Jag vet inte vad som finns idag så jag relaterar igen till min tid på Chalmers. Nej, egentligen inte, men det viktigaste är att ämnena skall vara tillämpbara, dvs allt man lär sig skall kunna kopplas till något användbart och konkret - gäller även matematiken.»
- Projektledning och egen drivning av projekt. Borde vara tidigare än examensarbetet.»
- Vikten av disciplin på en arbetsplats (att komma i tid etc).»
- Ledarskap»
- Bättre balanserad självinsikt vad gäller egen förmåga på de första jobben. »
- Kan inte hur dagens ser ut Ekonomi-perspektivet samt marknadsperspektivet är viktigt»
- Mer kvalitets-, design- och ledaskapstänk jämfört med när jag gick.»
- Presentationsteknik - såväl personlig som teknisk.»
- Kunskap om immateriella tillgångar/immaterialrätt och sätta det i ett sammanhang vad gäller arbetstagare / arbetsgivare.»
- Projektledningskunskap»
- Jag skulle vilja att miljöteknik varit mer intressant är på 90-talet, men det är det antagligen nu.»
- Kommunikativ förmåga i tal och skrift»
- Vet ej»
- Har ej tillräcklig erfarenhet/underlag för att besvara frågan»
- Mer modellering»
- Systemkompetens»
- Teoretiska nivån får inte sänkas från tidigare nivå.»
- Försäljnings- /förhandlingsteknik.»
- Driva projekt»
- Marknadsföring, presentationsteknik, engelska, arbeta i forskningsprojekt»
- Är inte insatt i vad som ingår i dagens utbildning.»
- Har hängt med dåligt, men på min tid saknades definitivt flera delar, t ex förståelse för branschen, en djupare förståelse över ens framtida roll, att ha tid att gå in på djupet, allt blev så ytligt att man knappt lärde sig något alls i vissa kurser. Efter examen förväntas man ta tag i verkliga problem i industrin men har knappt varit utanför lärosalen och labbet. Mer tid i apparathallar och liknande. Mer tid ute i industrin. Mentorskap. Diskussionsgrupper. »
- En bättre syn på hur den akademiska världen fungerar»
- Se ovan. Det är en styrka att ingenjörer tror att de kan lösa vilka problem som helst, men det borde vara bra att fatta när andra kompetenser också behövs. »
- Jag vet inte hur den ser ut idag. Jag jämför bara med hur den såg ut när jag gick. Jag tycker det är väldigt viktigt att inte "snuttifiera" utbildnignen - hellre raka spår med huvudriktnignar som kemiteknik, Teknisk fysik osv än en massa smala inriktingiar. Vi som jobbar och anställer folk nu vet ändå inte vad som sklijer de olika inriktnignarna åt om det görs för snävt - och då väljer man ändå att anställa en med en bredare bakgrund för att få lite bredd på kunnandet.»
- Jag har inte egen erfarenhet av detta, men jag oroar mig för att jag hör representanter från industrin som säger att det är svårt att få tag på duktiga studenter. För mig är det oklart varför det är så. Är de för dåliga när de kommer från gymnasiet? Är ingenjörsutbildningen för dålig? Är de helt enkelt inte intresserade av att jobba i industrin? Alla tre??? Jag arbetar med Europeisk ekonomisk utvecklingspolitik och hör likartade bekymmer i hela Europa. Detta hotar inte bara Sveriges utan hela Europas konkurrenskraft?»
- Alla bör ha en god grundkunskap om hållbar utveckling samt kunna använda denna kunskap inom sina respektive ingenjörsområden.»
- Jag har lite dålig kunskap om dagens läroplan men ett par saker som år viktiga och som saknades "på min tid": 1) Säkerhetsarbete. (På lab, i produktion osv). I industrin tar vi mycket seriöst på detta och nya ingenjörer har inte det strikta tänkande man skulle kunna önska kring kemikaliehantering, märkning osv 2) Projektarbete (projektledning, projektmedverkan) - mycket viktigt helt enkelt.»
- Tycker att det blev mycket "korvstoppning". Känner att jag klarat kurser trots att jag inte förstått.»
- Mer numerisk analys. Mer problemlösning.»
- Vi studerar tillrackligt mycket tekniska amnen pa chalmers som ar valdigt bra. Men Jag tycker att det vore bra om teknologer hade obligatoriska amne 1. grundlaggande foretags ekonomin eller liknande som hjalper man forsta battre hur foretag fungerar. 2. Kurser som hjalper teknologer forsta hur foretage fungerar i allmanhet. Dessa amnen ar valdigt viktiga senare i arbetslivet. »
- Någon slags kunskap om immaterailrätt,dvs, patent, mönster varumärken mfl. Varför inte som en del av utbudet på MTS-dagarna»
- För uppdelat på små specialiseringar. Ganska många ingenjörer hamnar i industriell försäljning och då krävs det god förmåga att kunna mycket om olika ämnen.»
- Rapportskrivning, presentationsteknik, matematikkunskaper på vissa inriktningar (delvis resultat av dålig kunskap från gymnasiet).»
- samarbete i projekt»
- Jag känner inte till dagens utbildning men om jag tänker tillbaka på min egen: Kvalitets-system, Kvalitets-arbete Hur ett företag arbetar, organisation, externa kontakter mm Produktutveckling + Projektledning»
- Vet ej»
- Retorik eller snarare förmedling av resultat som kan förstås av alla.»
- Säkerhetstänkande när det gäller alla typer av praktiskt arbete.»
- Kvalitetsaspekter, GMP, GLP Lagkrav, myndighetskrav på verksamhet och/eller produkter (kanske ingår i dagens utbildning?)»
- Som Kemistudent fick jag lära mig att läsa ett processchema först på arbetsplatsen. Borde ingå i utbildningen symboler osv. Kunskaper i kvalitetsledningssystem som ISO 9000, ISO 14 000 osv. Kunskap i databasprogram som SAP.»
- Jag har för dålig kunskap om vad man idag läser på ingenjörsutbildningen (på Chmlmers)»
- Projektledning»

23. Vad tycker du att Chalmers bör förändra i våra utbildningar mot Kemiteknik, Teknisk Fysik och Bioteknik?

Om du även vill kommentera våra nyare utbildningar inom Bioteknik och Teknisk matematik går det förstås också bra!

- Se ovan samt att tydligare fokus bör läggas på ledarskap dvs hur man löser komplicerade naturkvetenskapliga/tekniska frågeställningar i grupp.»
- Chalmers står för kompetenta civilingenjörer. På min tid ville en del fakulteter hellre få fram blivande doktorander. Doktor är en utbildning men nyttan väsentligt överskattad om man inte jobbar inom det specifika område man doktorerat på. NB: Är du duktig på att laborera och sammanställa finns ingen som helst koppling till att du är duktig på att leda. Matematik är en tic box övning, det finns så många civilingenjörer som lärt sig bevis utantill men inte fattar hur avrundning går till eller vad som menas med signifikant siffra. Matematik måste förstås, inte passeras»
- Mer utlanstjänstgörning»
- Större möjligheter att välja enstaka högre kurser utanför egna sektionen. Jag hade inte formell behörighet att läsa det jag ville hos E trots att jag jobbat med elektronikkostruktion redan före utbildningen. Det har lett till svårigheter att få effektivt samarbete med "bastuklubbar" av E-are.»
- Lär ut Bayesiansk analys inkl en "sund" formulering av sannolikhetsläran.»
- Vet inte hur det är idag, men "sustainability" är nyckelordet och ledstjärnan för framtidens ingenjörer.»
- Mindre föreläsningar, mer aktiv inlärning genom att lösa problem i projektgrupper.»
- Vet inte hur det är idag. Men på min tid var det alldeles för lite företagssamverkan och för lite koppling till ingenjörsrollen i samhället.»
- Utbildningen skall vara för framtidens behove, inte för gårdagens»
- Högre tempo, mer tvärvetenskapligt, mer praktisk teknisk träning (dvs meka med bil/moppe etc)»
- Se ovan. »
- ingen åsikt»
- Integrera VA teknik i kemitekniken»
-
- Mer av bred utbildningsgrund inom kemi»
- Mer laborationer och mer koppling till tillämpad fysik är alltid välkommet.»
- Mer fokus på teknik och tillämpning. Matematik som medel och inte som mål. Nästan alla tekniska fysiker jag träffat utmärker sig som goda tekniska generalister. Bevara det! »
- Teknisk Fysik för teoretisk/matematisk, massor jag inte använt även om jag fortfarande är kvar på Chalmers.»
- Jag saknade en naturlig koppling till näringslivet och en En tydligare målbild över alla möjliga karriärer som erbjuds. Själv har jag jobbat med reglerteknik, programmering, som konsultchef, säljare, projektledning inom fordonsutveckling och nu projektledare på bank. Jag saknade även möjligheten att omsätta den dominerande teoribiten i praktik. Jag var svältfödd på praktisk tillämpning när jag äntligen fick börja jobba. »
- Teknisk fysik behöver integrera sina kurser bättre. Vi lärde oss t.ex. lösa diffekvationer på minst 6 olika sätt, utan någon diskussion om under vilka förhållanden respektive metod är att föredra. Jag skulle också vilja se en mycket starkare integration mellan matematikkurserna och fysikkurserna. T.ex. skulle det säkert främja inlärningen om man kombinerade matematisk fysik med elektromagnetisk fältteori för att få en tätare koppling mellan teori och praktik. En virveltråd eller ytdipol är bara abstrakta begrepp för en student och de behöver kopplas till en mening.»
- Känner inte till dagens utbildning alls.»
- Mer valfrihet inom kandidatprogrammen för att bädda för bredare utbud av specialiseringar (lita på studenterna).»
- När jag läste på Chalmers, klämde vi in tre kurser med fakta och kunskaper på en läsperiod, tentade av det hela, för att sedan glömma bort allt under den följande helgen! Värdelöst! Hoppas att utbildningen förnyats drastiskt sedan 90-talet!»
- Jag skulle vilja att man går igenom basala saker inom exempelvis mekanik lite mer nogrannt. När jag själv gick utbildningen gick vi exempelvis igenom statik på en vecka kontra maskinteknik som har en hel kurs med bara statik. Trenden var likadan i samtliga kurser på F.»
- Mer samarbete med industrin.»
- Jämfört med min utbildning så borde den innehålla mer av det som ovan kallas generella kompetenser såsom projektplanering.»
- Generellt behövs mer utbyte under utbildningen med företag.»
- Är tyvärr inte tillräckligt insatt i detaljer kring utbildningarna.»
- Mer innovationstänkande utanför normallt kunskapsområde, "creative thinking"»
- Ingen åsikt»
- Vet ej tillräckligt om hur de utbildningarna ser ut i dag.»
- mer ingenjörsnära, mer praktiska moment i smarbete med industri »
- vet ej»
- Skippa alla särarter och specialinriktningar. Jag har folk från K, Kf, F, M, GU-kemist mm som gör ungefär samma saker. Ge studenterna ett tryggt och rejält grundpaket att stå på. Specialutbildning fixar vi.»
- Vet ej, känns som om det var längesedan man pluggade svårt att veta hur utbildningen fungerar i dag.»
- Stärka inriktning mot laborationer och problemlösning med skriftlig rapportering. »
- Känner inte till nuvarande studieplaner»
- Statistiska/IT verktyg - moderna sådana. Obligatorisk och rigorös kurs i försöksplanering tidigt.»
- Kanske ha mer genomtänkta profiler i utbildningen. Tex inriktning mot ledarskap, inriktning på spetsteknik, generalister, mm»
- En tydligare koppling mellan teoretiska kunskaper och tillämpning i praktiken. Samt att detta genomsyrar utbildningen från första timmen till examen. »
- Har varit borta (utomlands 15 år) för länge för att veta vad som gäller idag.»
- Vet ej»
- Vet ej»
- Inom tvärdisciplinär ämnen är det viktigt med goda grundläggande kunskaper inom angränsande ämnen, t ex biologi inom bioteknik etc. Detta har i alla fall tidigare inte varit fallet.»
- mer programmering, med problemlösning obligatoriskt med Försöksplanering»
- Nej»
- Mer forksningsanknytning, jobba i ett forskarlag. Mer generell kunskap och mindre näringslivsanpassade kunskaper som ändå snabbt blir gamla»
- Detta är svårt att kommentera då jag inte är insatt i hur dagens utbildning är upplagd. Jag har förstått att mycket är ändrat redan nu.»
- Se svar 22 Vi klarade svåra matematiska problem. Men att själv kunna ställa frågorna som ska lösas, samt leta efter indata är betydligt svårare. Borde övas mycket mer. »
- Jag skulle gärna se att miljöriskbedömning och risk och säkerhet var en framträdande del. Det relaterar ju till de risker samhället utsätts för genom t ex produktion, transport och konsumtion av kemikalier och varor.»
- Se fråga 22»
- (vet ej)»
- Alla bör ha en god grundkunskap om hållbar utveckling samt kunna använda denna kunskap inom sina respektive ingenjörsområden.»
- Jag tycker att utbildningarna överlag är mycket bra. Självklart behöver man lära massor av specifika saker när man "kommer ut" men grunden är bra. Det är lite svårt att se poängen men dagens många varianter (KF, KB osv, osv) men samtidigt är det viktigt att modernisera för att vara attraktiv.»
- Jag gillade den naturvetenskapliga bredden F. Däremot tycker jag att teknikämnen ska vara fria att välja efter intresse. Det är bättre att specialisera sig mot något man gillar än att läsa en rad grundkurser. »
- Tekniosk fysik: mer användning av dagens mjukvaror för numerisk lösning av div. problem. Finita elementmetoder.»
- En sak som jag marte har i USA var att de betonar mycket problemlosning. Varje vecka far studenterna jobba med inlamningsuppgifter. Nar jag studerade pa chalmers hade vi inlamningsuppgifter for vissa kurser. Men det vore bra om man kunde ha det sa inom mer kurser. Ibland hinner man inte att studera forran tenta vecka vilket ar inte bra. Med inlamningsuppgifter sarskild for fysik och tekniska amnen kan man tvinga studenter att borja jobba tidigare.»
- Vidga tillämningsområdet, dvs fler valbara Masterprogram inom Teknisk Fysik.»
- Ingen aning»
- Projektplanering»
-
- Under utbildningen finns det ofta rätt och fel svar medan i verkligheten vet man sällan om det man kommer fram till är rätt eller fel. Mer träning är önskvärt i bedömning, utvärdering och motivering utifrån givna kriterier.»

24. Hur viktiga anser du att följande kunskapsområden kommer vara för civilingenjörer inom den kommande 10-årsperioden?

1 = Inte alls viktigt 5 = Mycket viktigt

Matrisfråga

kunskaper i matematik
168 svarande

1 0%
4 2%
30 17%
58 34%
75 44%

Genomsnitt: 4.2

kunskaper i naturvetenskap
168 svarande

0 0%
1 0%
20 11%
77 45%
70 41%

Genomsnitt: 4.28

kunskaper i teknik
168 svarande

0 0%
0 0%
14 8%
79 47%
75 44%

Genomsnitt: 4.36

kunskaper i ekonomi, arbetsorganisation och entreprenörskap
168 svarande

1 0%
9 5%
55 32%
72 42%
31 18%

Genomsnitt: 3.73

kunskaper i miljö och hållbar utveckling
168 svarande

6 3%
5 2%
44 26%
61 36%
52 30%

Genomsnitt: 3.88

25. Hur viktiga anser du att följande kunskapsområden kommer vara för högskoleingenjörer inom den kommande 10-årsperioden?

1 = Inte alls viktigt 5 = Mycket viktigt

Matrisfråga

kunskaper i matematik
159 svarande

1 0%
9 5%
48 30%
62 38%
39 24%

Genomsnitt: 3.81

kunskaper i naturvetenskap
157 svarande

0 0%
5 3%
45 28%
65 41%
42 26%

Genomsnitt: 3.91

kunskaper i teknik
159 svarande

0 0%
0 0%
11 6%
70 44%
78 49%

Genomsnitt: 4.42

kunskaper i ekonomi, arbetsorganisation och entreprenörskap
159 svarande

2 1%
8 5%
64 40%
67 42%
18 11%

Genomsnitt: 3.57

kunskaper i miljö och hållbar utveckling
157 svarande

7 4%
3 1%
39 24%
66 42%
42 26%

Genomsnitt: 3.84

26. Hur viktiga anser du att följande förmågor, insikter och erfarenheter kommer vara för nyexaminerade civilingenjörer inom den kommande 10-årsperioden?

1 = Inte alls viktigt 5 = Mycket viktigt

Matrisfråga

förmåga att bidra till forsknings- och utvecklingsarbete
167 svarande

0 0%
3 1%
21 12%
79 47%
64 38%

Genomsnitt: 4.22

förmåga att skapa nya tekniska lösningar
167 svarande

0 0%
1 0%
16 9%
66 39%
84 50%

Genomsnitt: 4.39

förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter
166 svarande

0 0%
0 0%
5 3%
59 35%
102 61%

Genomsnitt: 4.58

förmåga att integrera kunskaper från olika ämnesområden
165 svarande

0 0%
0 0%
10 6%
62 37%
93 56%

Genomsnitt: 4.5

förmåga att modellera, simulera, analysera och utvärdera tekniska system och processer
167 svarande

0 0%
6 3%
34 20%
76 45%
51 30%

Genomsnitt: 4.02

förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system
167 svarande

0 0%
4 2%
28 16%
83 49%
52 31%

Genomsnitt: 4.09

insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
167 svarande

4 2%
12 7%
45 26%
57 34%
49 29%

Genomsnitt: 3.8

förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
167 svarande

3 1%
8 4%
36 21%
59 35%
61 36%

Genomsnitt: 4

förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
167 svarande

1 0%
2 1%
20 11%
77 46%
67 40%

Genomsnitt: 4.23

förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
167 svarande

0 0%
0 0%
20 11%
58 34%
89 53%

Genomsnitt: 4.41

förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i nationella sammanhang
167 svarande

1 0%
2 1%
19 11%
67 40%
78 46%

Genomsnitt: 4.31

förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i internationella sammanhang
166 svarande

0 0%
0 0%
17 10%
59 35%
90 54%

Genomsnitt: 4.43

erfarenhet av samverkan med arbetsgivare inom utbildningen (t ex genom case, projekt, gästföreläsare, seminarier, studiebesök mm)
167 svarande

1 0%
18 10%
60 35%
63 37%
25 14%

Genomsnitt: 3.55

27. Hur viktiga anser du att följande förmågor, insikter och erfarenheter kommer vara för nyexaminerade högskoleingenjörer inom den kommande 10-årsperioden?

1 = Inte alls viktigt 5 = Mycket viktigt

Matrisfråga

förmåga att bidra till forsknings- och utvecklingsarbete
150 svarande

3 2%
12 8%
59 39%
55 36%
21 14%

Genomsnitt: 3.52

förmåga att skapa nya tekniska lösningar
149 svarande

0 0%
5 3%
37 24%
70 46%
37 24%

Genomsnitt: 3.93

förmåga att planera och genomföra kvalificerade uppgifter
148 svarande

0 0%
3 2%
25 16%
65 43%
55 37%

Genomsnitt: 4.16

förmåga att integrera kunskaper från olika ämnesområden
148 svarande

0 0%
6 4%
39 26%
63 42%
40 27%

Genomsnitt: 3.92

förmåga att modellera, simulera, analysera och utvärdera tekniska system och processer
147 svarande

0 0%
8 5%
47 31%
69 46%
23 15%

Genomsnitt: 3.72

förmåga att utveckla och utforma produkter, processer och system
148 svarande

0 0%
5 3%
37 25%
82 55%
24 16%

Genomsnitt: 3.84

insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används
148 svarande

4 2%
11 7%
46 31%
54 36%
33 22%

Genomsnitt: 3.68

förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
148 svarande

3 2%
7 4%
52 35%
55 37%
31 20%

Genomsnitt: 3.7

förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens
148 svarande

0 0%
3 2%
27 18%
67 45%
51 34%

Genomsnitt: 4.12

förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
148 svarande

0 0%
1 0%
21 14%
57 38%
69 46%

Genomsnitt: 4.31

förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i nationella sammanhang
148 svarande

1 0%
3 2%
26 17%
67 45%
51 34%

Genomsnitt: 4.1

förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt i internationella sammanhang
148 svarande

0 0%
3 2%
43 29%
57 38%
45 30%

Genomsnitt: 3.97

erfarenhet av samverkan med arbetsgivare inom utbildningen (t ex genom case, projekt, gästföreläsare, seminarier, studiebesök mm)
148 svarande

1 0%
14 9%
61 41%
49 33%
23 15%

Genomsnitt: 3.53

28. Har du några övriga kommentarer gällande förändring av våra utbildningar?

Våra utbildningar är civilingenjör med inriktning mot teknisk fysik, teknisk matematik, kemiteknik, kemiteknik med fysik, samt bioteknik, och högskoleingenjör med inriktning kemiteknik.

Kortfattade svar tack!

- Enda kommentar är att jag hoppas att Chalmers fortsätter att hålla hör nivå på utbildningen och inte ger efter på de tekniska kraven/kompetensen till förmån för annat. »
- Kom ihåg! Civilngenjör= högsta allmänbildningen som finns Specialisera dig får du göra sen.........»
- Tightare samarbete mellan sektioner, tvärvetenskapliga kurser, helomställning för att nå god retorisk förmåga, och direkt inflytande i kursutveckling.»
- Kusrutveckling och undervisning behöver tillräckliga resurser för ett helhjärtad insats från de akademiska forskarna»
- Knyt MTS till naturvetenskapen - t ex intressanta personligheter, sociala strukturer bakom intressanta upptäckter osv. Bättre effekt än att bara träffa Theodor Kalifatides.»
- Ojdå - vart har E, D, I, M, A och VoV tagit vägen? Själv gick jag kemiteknik. Nä, har nog inga kommentarer. Satsningen på bioteknik tycker jag låter bra. I "mitt" moderbolag, med 60000 anställda har vi inget emot GMO, så länge det inte är bevisat skadligt. Det gör ju en hel del nytta också, för hur skall vi mätta alla munnar i framtiden. Glöm inte bort "Sustainability" bara, i allt framöver...»
- De ska ge en god bas för såväl kvalificerade specialister som generalister.»
- Mer kontakt med arbetsmarknaden - hur är det att jobba? Vad krävs på en arbetsplats? Hjälp med den personliga utvecklingen - hur blir man en mogen människa och en god medarbetare? Hur ställer man adekvata krav på sin arbetsgivare och vilka krav ställer de?»
-
- Nej, det är inom forskarutbildning förändringen krävs, men den ingår inte i denna studie, och jag har aldrig sett utvärderingsenkäter om forskarutbildningen!»
- Färre inriktningar, med större valfrihet inom inriktningen!!! Många inriktningar när en gymnasieelev ska välja bara förvirrar, bättre att få in dom och låta dom specialicera sig under de första två åren.»
- Återinför praktik på arbetsplatser, antingen på skoltid eller att skolan hjälper till att skaffa praktikplats. Det ger värdefull arbetslivserfarenhet. »
- Det vore mycket värdefullt med ett större utbyte mellan näringsliv och akademi. Ta in mycket mer gästlärare/gästforskare från näringslivet, och ge framförallt högskolelärarna mer praktisk näringslivserfarenhet. Det är alldeles för stort gap mellan teori och praktik.»
- Jag har genom åren rekryterat en hel del civilingenjörer (främst) från CTH och jag har nästan uteslutande varit nöjd. Känns som utbildningen fortfarande håller hög standard, som jag minns "från min tid"»
- Tack för tillfället att fylla i en alumnienkät!»
- Matematiken behövs, fast inte på så avancerad nivå som jag läste på F på 80-90-talet. Muntlig och skriftlig presentation är jätteviktigt. Man måste sedan förändra inlärningsprocessen, "korvstoppning" är värdelöst, värdelöst att lära sig saker utantill för att sedan glömma det. Mycket viktigt att skaffa sig verktyg för att skaffa sig information. Bibliotekskursen i Informationssökning var MYCKET värdefull!»
- Satsa på kompetensutveckling av föreläsare och övningsledare. Uppmuntra utbyte mellan olika universitet nationellt och internationellt.»
- Bevara/utveckla det generiska i Teknisk Fysik-utbildningen, med en bred bas i naturvetenskap och matematik. Utbildningen ska syfta till bred kunskap som kan användas för den tredje, fjärde etc anställningen, inte vara en smal yrkesutbildning för den första!»
- Mer löpande samverkan med industrin.»
- Chalmers bör inte falla i fällan att utveckla mer nischade civilingenjörsutbildningar, dvs strunta i att "känna" konkurrens med mindre högskolor. Chalmers starka varumärke borgar för kvalitet och det är M, K, F, V, Ind. ek. etc som är mest gångbara på marknaden. Införandet av bioteknik som egen linje har sänkt värdet av K-utbildningen vilket är negativt för basindustrin (skog, process). »
- Det är förmågan att tänka samt insikt om olika typer av system (organisationer, samhällen, databaser, processer, produkter) som räknas inte detaljerna»
- SAMTLIGA lärare skall ha yrkeserfarenhet utanför den akademiska världen!»
- Mycket bra utbildningar. Viktigt att slå vakt om baskunskaperna och få studenterna att inse att tjusiga namn på utbildningar inte alltid uppskattas av arbetsgivarna.»
- Dessbättre är alla studenter olika. Alla bör trivas med utbildningen som alltså ska vara så mångfacetterad som möjligt.»
- Mina svar gällande högskoleingenjörer kan lämnas utan åtgärd då jag inte känner till utbildningarna speciellt väl.»
- Ändra tankesätt - se inte ämnes områden i form av naturvetenskapliga kategorier. Se utifrån Ledarskap, specialist, generalist och liknande.»
- Alltid intressant när det kommer info om Chalmers -oftast positiv! Om några år är det dags att för våra egna barn att välja högskola och då vill jag gärna se att Chalmers är ett bra val för dem. Ser gärna att ni fortsätter satsningen på utlandsstudenter. »
- Meckla inte med de traditionella linjerna (som teknisk fysik) utan se till att behålla prägel och dignitet.»
- Mer ekonomi och entreprenörsskap. Smalna inte av utbildningen som har skett efter min tid, behåll bredd åtminstone bred grund. Man har stor nytta av att kunna lite av varje, men ibland var de små kurserna för "djupa", detaljerade och teoretiserade, ofta hade det varit bättre med en översiktskurs. T ex när man läste elektroteknik. I stället för att räkna på magnetfält och ström/spänning själv så skulle man haft mer nytta av att lära sig begrepp som eltekniker använder: ställverk, transformatorstationer, lågspänning, frekvensomformare.....vi ska ju inte bli eltekniker, men vi ska kunna prata med varandra!»
- se fråga 22»
- De frågor ni ställer i enkäten utgår från en arbetsgivares behov. Men samma frågor är relevanta i utbildningspolitiksdebatten. Detta är ett centralt område för Sveriges konkurrenskraft, likaväl som innovationspolitiken.»
- behåll systemet med relativt höga krav på tentamina och att man får göra om tentamen så många gånger man vill och hinner. Studietiden är också en viktig parameter.»
- 1. Inlamnings uppgifter for mer kurser 2. Kurser i foretags ekonomi 3. Kurser i miljo 4. Forelasningar angaende samhalleliga och etiska fragor»
- Mer entreprönörstänkande i utbildningen. Detta borde integreras i alla led. Det är viktigt att kunna tänka utanför vedertagna ramar.»
- Ekonomi och arbetsorganisation är viktigt Också att utveckla de sociala förmågorna Problemlösningsförmåga, analysera situationer, planera genomförande av det analyserna visar skall göras»
- Vilka kunskaper som är viktiga beror på vad man ska arbeta med. Det viktigaste är förmågan att ta in och använda ny kunskap.»
- Grundläggande kunskaper inom aktuella områden både teoretiska och laborativa/praktiska.»


Stort tack för din tid och insats för vårt förbättringsarbete!


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från