ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-1 Parallell programmering, TDA381

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»4 17%
Cirka 20 timmar»4 17%
Cirka 25 timmar»10 43%
Cirka 30 timmar»4 17%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.73

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»2 8%
25%»3 13%
50%»5 21%
75%»6 26%
100%»7 30%

Genomsnitt: 3.56

- Lektionerna var inte särskilt givande. Gick ofta i pausen för att jag tyckte de kändes ostrukturerade och improviserade. Genomgångarna inför labbarna, framförallt första labben, var svaga.» (25%)
- har gått på 3/4 av föreläsningarna, inte på några labbtillfällen etc. » (50%)
- Attended all lab classes.» (50%)
- Jag var inte på alla föreläsningarna» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 30%
Målen är svåra att förstå»3 13%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 30%

Genomsnitt: 2.56

- Vi kollade på målen i början av kursen innan man lärt sig alla nya ord, så då gav de inte så mycket. Jag brydde mig inte om att läsa dom ytterligare en gång i slutet. » (Jag har inte sett/läst målen)
- Eftersom det är mycket nya begrepp etc, så är det svårt att förstå.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»15 83%
Nej, målen är för högt ställda»2 11%

Genomsnitt: 2.05

- (Unless you fail me on the exam ,) )» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 40%
Ja, i hög grad»8 40%
Vet ej/har inte examinerats än»4 20%

Genomsnitt: 2.8

- Tentan kändes i viss mån lite slarvigt gjord. Kodexemplena saknade "," på flera ställen och hittade nått ställe där det kunde bli null-pointer-exception. Dessa fel spelar iofs mindre roll då man ändå förstod innebörden i själva frågan (med undantag för en fråga som kunde tolkas lite fel)» (I viss utsträckning)
- To be more specific, the examination tested most of the material covered in the course and lectures.» (Ja, i hög grad)
- Labbarna var väl bra. Dock lite svåra programmeringsmässigt med tanke på att jag läser Teknisk matematik och därför bara har läst 7.5hp Java innan. Erlang var en verklig utmaning.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»4 17%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»10 43%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 2.43

- Dåliga och mycket ostrukturerade föreläsningar. Skapade mer förvirring än klarhet.» (Mycket liten)
- många av föreläsningarna har varit på en teoretisk nivå som går utöver det som krävs i kursen, samtidigt som jag inte lärt mig allt jag behövde för att klara tentan. kanske kunde föreläsningarna istället lägga mer tid på att jobba med tentarelevant innehåll. det som tagits upp har varit mycket intressant men kan ju samtidigt ifrågasättas om man ska lägga tid på det när folk inte klarar tentan. beroende på hur många som klarar tentan och ej, givetvis.» (Ganska liten)
- Jag lärde mig mycket på föreläsningen. Men inte specifikt det som var relevant. » (Ganska liten)
- Sista föreläsningen gav en hint över vart man skulle lägga fokus på inför tentan.» (Ganska liten)
- Sidospåren överlag var okej men, vissa föreläsningar kändes som de gick bort från ämnet lite väl mycket.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»4 17%
Ganska liten»3 13%
Ganska stor»11 47%
Mycket stor»5 21%

Genomsnitt: 2.73

- I never bought the book, I did however read through last years slide. They actually clearified some minor points overlooked in the lecture (but probabely covered in the course)» (Mycket liten)
- Köpte inte boken. Jag hade en digital version som jag slog i ca 10ggr under kursens gång.» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har man kunnat läsa i en del, angående sådant som gås igenom på lektionerna. Dock är det en ganska tung och svårläst bok, det är mycket man inte riktigt förstår.» (Ganska stor)
- Bra bok, men det var dåligt att vi inte fick tillgång till lösningar till uppgifterna. Gjorde det MYCKET svårt att studera på egen hand...» (Ganska stor)
- kursboken och hemsidan har funkat bra och innehållit information som vi behövt samt länkar till mer information som vi behövt. det har varit ganska heltäckande » (Ganska stor)
- Hade klarat varken labbar eller tenta utan boken. Det var därifrån jag fick informationen jag behövde.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»12 52%
Mycket bra»9 39%

Genomsnitt: 3.3

- Last years material was good, webpage was good, handouts or slides for this year where incomplete to the extent of being almost nonexistent.» (Ganska dåligt)
- Mycket bra koncept med google groups. Det mesta kom ju upp på hemsidan efter ett tag.» (Ganska bra)
- Stora minuset var att vi inte fick lösningar till varken uppgifter eller exempel tenta. Vi fick däremot en motivering att det var "jobbigt" för den BETALDA examinatorn att hitta på nya uppgifter...» (Ganska bra)
- Aktiviteten på Google gruppen var väl inte så jättehög. Använde slides rakt tagna från föregående år, men de var okej.» (Ganska bra)
- kurshemsida, google-grupp och mailkontakt med handledare och kursledare har varit exemplariskt med snabba svar på mail och i gruppen. rättning av labbar gick extremt långsamt i början eftersom de anställda hade sin "lic thesis" att färdigställa, kanske borde man anställa labhandledare som inte samtdiigt jobbar med en sådan thesis » (Mycket bra)
- Bra hemsida, hade allt och lite till.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»2 8%
Ganska bra»8 34%
Mycket bra»8 34%
Har ej sökt hjälp»4 17%

Genomsnitt: 3.52

- Men en "aid" på labbar är, igen, alldeles för lite när det lämnar sig inlämning...hur kan de missa detta kurs efter kurs? Se till att ragga "hårdare" efter folk om det är svårt att få frivilliga...» (Ganska bra)
- Asking questions in class risked having long, but interesting, answers (not surprising with a passionate teacher!) but i feel that they should be answered quickly or rather be dealt with on the google groups since it risks making prasad wander too far off from the subject during class time and miss some other more important concepts.» (Ganska bra)
- Google groups var ju utomordentligt. Man fick väldigt bra handledning på labbarna också, av Filippo!» (Mycket bra)
- Google group in particular worked well in getting help.» (Mycket bra)
- Lab teachers very helpful, teacher very open for discussion, using a google group was a good channel for dialog. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»15 65%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.69

- Laborationer gjordes i grupp om 2. Vi arbetade mycket själva och när det var dags att skicka in hade jag färdiga arbeten och min kamrat ingenting. Så allt vi skickade in var det jag skrivit och kodat. » (Mycket dåligt)
- The lab worked out really well!» (Mycket bra)
- Träffade en ny person som labbkamrat och det fungerade väldigt bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 73%
Hög»5 21%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.3

- Laborationer tar mycket tid, men fördelen är att man kan arbeta hemma om man inte fastnar mycket. Kurs innehållet gick snabbt att lära sig dock.» (Lagom)
- Labbarna var något svåra(Erlang framförallt), men det var ganska kul så det gick an. (Erlang var inte så kul, man fick fråga om väldigt mycket hjälp).» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»12 52%
Hög»8 34%
För hög»2 8%

Genomsnitt: 3.47

- Hade en aldeles lätt andra kurs.» (Låg)
- Vi hade totalt 9 labbar under perioden, bara 1 tenta. Labbar är trevliga =)» (Lagom)
- I took two other courses and didn"t really feel any pressure.» (Lagom)
- Har läst 200% parallellt.» (Hög)
- har läst 3 kurser vilket naturligt leder till en något hög belastning. under normala omständnigheter skulle det nog inte varit så farligt » (Hög)
- Den var bra. Arbetsbelastningen ska vara hög på en civilingenjörsutbildning.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»9 39%
Gott»9 39%
Mycket gott»3 13%

Genomsnitt: 3.56

- The teacher was new to the course. He introduced new material / focus for the course without proper preparation. Classes where so unfocused / chaotic that I saw them as a waste of time (it has to be pretty bad for me to skip classes). » (Dåligt)
- Labbarna var bra, medans teori delen kändes väldigt ofärdig och oproffsig. Examinatorn bedrev någon personlig "revolution" och försökte tom påverka hur studenter skall studera genom att "vägra" använda slides. Eftersom föreläsningarna "spårade ur" så pass att folk hade svårt att se den röda tråden borde slides med innehåll och viktiga koncept vara ännu viktigare. Tyckte inriktningen på tentan var mycket bättre en de äldre jag sätt, men om man skall ha denna inriktning borde man ha övningar där vi tränar på den teorin och mer (förberedda) exempel på föreläsningar. I almmänhet kändes teori delen, som sagt, oproffsig och ofärdig. Föreläsaren borde söka hjälp av erkänt duktiga föreläsare för att få struktur och lära sig förstå hur publiken/studentera fungerar.» (Godkänt)
- Tentan kom som en chock. De tidigare tentorna hade 6-7 frågor, och denna hade ca 18. Det var 6 uppgifter där alla hade a b c uppgifter. Detta gjorde att tiden var mycket knapp. Även om jag kunde svaret på alla frågor hann jag inte skriva klart under den ringa tid vi fick. » (Godkänt)
- Mer intressanta föreläsningar behövs. De ska vara planerade och strukturerade. Föreläsningarna under hösten 2011 var ofta baserade på 5-6 "keywords" som läraren sedan improviserade runt och hittade på exempel. Nästan alla föreläsningar var sånna. Kan fungera några lektioner, men inte en hel läsperiod.» (Godkänt)
- Mitt sammanfattande intryck är att kursen kommer att bli bättre om något år. Prasad är väldigt inspirerande, men det här året blev kursen ganska luddig. Det är svårt att veta vad som krävs och vad som kommer på tentan. Det känns inte som att föreläsningarna går igenom allt som kommer på tentan.» (Gott)
- I very pleased the course took a more theoretical turn than previous versions.» (Gott)
- mkt intressabt ämne, jag tycker detta borde var en obligatorisk kurs » (Mycket gott)
- Väldigt intressant, annorlunda men välfungerande upplägg!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Google groups.»
- Tenta som inte har krav att man kan ett visst programeringsspråk!»
- The exam was a lot better than last year. I also appreciate the pseudo code and your (mostly) interesting remarks of the sad state our education ,) This years "tea house" focused more on the core problems with concurrent programming which is IMHO great d(^_^o)»
- labbar, bok, föreläsare.»
- Typen av tenta och labbarna. Föreläsaren brann för sitt ämne men kunde inte hålla föreläsningar, hjälp honom och det kommer bli bra!»
- prasad är en bra föreläsare och jag tycker han ska fortsätta. vi hade en föreläsning med Russo som ska ta över vad jag förstår, och han talar dålig engelska vilket gör det svårt att förstå honom. »
- Tenta formatet. Testade alla moment vi gått igenom. Erlang - mycket vackert språk. »
- google group for discussion»
- Labbarna var roliga. Även om introduktionen till dem skulle kunna utvecklas lite mer. Kul att kursen involverar tre olika språk. (Java, erlang och JR)»
- KVS»
- Lab are very nice and give a good platform to learn the topic by doing.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Att på något sätt hjälpa oss tekniska matematiker komma in i Erlang innan labben... Det sades nästan inte ett ord om labben på föreläsningarna, och vi fick bara en vecka på oss (måndag - fredag). Flera gånger förklarade handledaren när vi frågade om hjälp att "det är nästan precis som i Haskell." varpå vi fick lov att förklara "...Vi har inte läst Haskell... Eller någon funktionell programmering över huvud taget".»
- JR känns lite klumpigt att ha i undervisande syfte då många av de problem man får inte är pga av semantiken utan syntaxen.»
- I think the labs should count for a larger part of the grade, since they require most of the attention during the course. Swap out JR for Ada, or some other relevant language. While JR is ok, it would be more fun to learn something that"s being used.»
- Well maybe the teacher shouldn"t spend that much time trying to justify why were aren"t using JR. You spent like 15 minuter at 3-4 different occasions... »
- Teorin. Kräv struktur. Kräv en plan.»
- kanske ha en närmare koppling mellan kursboken och labbarna eller mellan labbarna och tentan. trots att jag klarat labbarna mkt bra och förstått det mesta på dem så hade jag inte en chans på tentan. tentan tar upp samma ämnen men på en mer teoretisk och högre nivå, helt byggt på boken. i de flesta kurser lär man sig de tman behöver under labbarna så att även tentan går bra, här är det ganska isärkopplat. dock borde jag använt boken mkt mer än jag gjort under kursens gång, men som sagt det gick bra hela vägen innan tentan och allt är godkänt, så jag fick en överraskning på tentan när jag upptäckte hur mkt jag inte kan »
- 5 timmars tenta som i andra programmerings kurser. Det tar lång tid att koda på papper.»
- blackboard writing»
- Föreläsningarna bör vara mer planerade.»
- the ambiguity of having so many languages to deal with for the exam. »
- Work on getting the lectures into a state where the are of use. Work on slides, have a agenda for each lecture»

16. Övriga kommentarer

- Det finns väldigt mycket att säga om den här kursen.. Prasad är rolig och kvicktänkt, men kanske spånar och spårar iväg lite väl mycket ibland. I nuläget var det lite rörigt. DET ÄR JÄTTE JOBBIT ATT PLLUGGA TILL TENTAN GRRR MAN VET INTE HUR DEN SER UT ok hej»
- Passing the labs seems to depend on what grader you get. I solved a particular problem in the train assignment in the same way a different group did. They passed and I failed, since my grader did not approve of the solution. I"m a bit unhappy with that, and I suggest you work out some kind of document on what"s ok and what"s not ok. Consistency, please.»
- The labs were fun ^_^»
- [Allmän kritik]Datateknik borde sätta högre krav på de kurser de köper in när det gäller föreläsare. Skall man få föreläsa om man inte har läst retorik eller om man (år efter år) får dålig kritik? Kräv MER!»
- mkt bra kurs, intressant och bra uppgifter. glädjande med en programmeringskurs som inte är så oerhört detaljstyrd på labbarna till skillnad från haskell och java-kurserna varit, där i stort sett ingenting lämnas åt egen tankeverksamhet»
- Roligt ämne. Innehållsmässigt är det en bra kurs.»
- The teacher is very open for student input and dialog (big + for that). His lectures on the other hand need allot improvement to be of any use. The exam should reflect more the work done in the labs during the course.»


Kursutvärderingssystem från