ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-1 Transformer, signaler och system, SSY080

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

48 svarande

Högst 15 timmar»9 18%
Cirka 20 timmar»14 29%
Cirka 25 timmar»9 18%
Cirka 30 timmar»12 25%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.75

- Gjorde enbart labben, klarat tentan sen tidigare.» (Högst 15 timmar)
- Nerlagd tid under läsperioden kan illustreras med e^t.» (Cirka 20 timmar)
- Plugget var nog mest koncentrerat på slutet...» (Cirka 25 timmar)
- Läste en annan mkt tidsslukande kurs paralellt med denna vilket försvårade studerandet.» (Cirka 25 timmar)
- Tidskrävande kurs» (Cirka 30 timmar)
- Bara laborationsdelen i kursen tar ju minst 20 timmar.» (Minst 35 timmar)
- 240 totalt» (Minst 35 timmar)
- Kursen behövde verlkigen all fokus man kan lägga för att man skall ha en chans att klara sig.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

48 svarande

0%»1 2%
25%»4 8%
50%»5 10%
75%»18 37%
100%»20 41%

Genomsnitt: 4.08

- Gjorde enbart labben, klarat tentan sen tidigare. Var på två räknestugor bara.» (0%)
- Jag gick inte så ofta på övningstillfällen.» (75%)
- Föreläsningar krockade ganska mycket med min andra kurs» (75%)
- Var sjuk en dryg vecka» (75%)
- Ej gjort labbarna vid detta tillfälle. Har dem klara sedan tidigare.» (75%)
- Jag har deltagit i all undervisning som inte krockat med flervariabelsanalys (vilket dock blivit ett par gånger)» (100%)
- Övningen på måndagar krockade tyvärr med min andra kurs, men annars har jag varit på allt.» (100%)
- Tackar för bra föreläsningar som hjälper till att smälta ner mycket av ett ganska gediget kursinehåll» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

48 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 39%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 31%

Genomsnitt: 2.47

- Letade inte precis heller.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

38 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»30 78%
Nej, målen är för högt ställda»8 21%

Genomsnitt: 2.21

- Denna kurs borde komma tidigare efter man läst envariabel analys och elektriska kretsar och fält. Redan i början av läsår 2 kanske. Känns som man glömt bort mycket sedan läsår.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är den överlägset svåraste kursen jag läst hittills och jag har bara reglertekniken kvar på hela min utbildning inkl master. Den motsvarar minst det dubbla antalet poäng jämfört med vilken annan kurs som helst som jag har läst inkl samtliga kurser jag har läst på master-nivå som t ex Algorithms, Advanced Course och Advanced Functional Programming.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket inehåll för att man skall känna sig tillfreds att man behärskar varje enskilt moment. Hadde varit bättre att ha någon del i en senare kurs så att man kunde få mer tid på sig att ta till sig de enskilda momenten.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»15 36%
Ja, i hög grad»20 48%
Vet ej/har inte examinerats än»5 12%

Genomsnitt: 2.7

- Ganska svår tenta (vilket enligt ryktet även var att vänta). Saknade dock uppgifter på de mer grundläggande sakerna såsom signalmanipulering och ren faltning (tidigt i läsperioden). Mycket fokus på Laplace och Z-transform.» (I viss utsträckning)
- Tentan testade i för hög utsträckning algebraiska kunskaper och för lite om de relevanta kopplingarna man bör förstått under kursen» (I viss utsträckning)
- Glapp mellan hur frågorna var formulerade i uppgiftshäftet jämfört med tentan.» (I viss utsträckning)
- för stort fokus på manuella beräkningar» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt svår i mina ögon.» (I viss utsträckning)
- Han gjorde en svår tenta denna gången medans tidigare tentor var mycket enklare.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»4 8%
Ganska liten»14 29%
Ganska stor»19 39%
Mycket stor»11 22%

Genomsnitt: 2.77

- Gjorde enbart labben, klarat tentan sen tidigare. Var knappt på någon föreläsning/övning.» (Mycket liten)
- Vissa föreläsningar var bra, men många mindre bra - man borde ta det lite långsammare och förklara lite mer vad det är som gås igenom, snarare än att skriva milslånga integralberäkningar på tavlan. Ta det lite lungt!» (Ganska liten)
- Visst att vi läser på Chalmers, men jag tycker personligen att föreläsningarna gå för snabbt. Det är för mycket bevis, teorem och allt som hör där till. Börja i stället i andra änden och lägg fram ett problem, vad är det vi försöker lösa. Som det ser ut nu så får vi ett märkligt bevis kastat på oss utan någon större förvarning.» (Ganska liten)
- Det är rätt svårt när en föreläsare målar en bild, räknar en massa matte men ALDRIG förklarade hur dessa var relaterade till varandra.» (Ganska liten)
- Pedagogiken har till största delen varit usel. Föreläsningarna verkar för det mesta gå ut på att skriva upp saker på tavlan. Knappt några förklaringar om vad man gör, varför, etc. Detta är iofs inget nytt för Chalmers...» (Ganska liten)
- Läste mest boken då jag var upptagen under lektionerna» (Ganska liten)
- En del föreläsningar mycket bra, andra bara obegripliga.» (Ganska stor)
- Storgruppsövningarna gav ingenting. Gick inte att höra vad han sa och jag förstod inte när han gjorde uppgifterna. Det var bara rörigt.Föreläsningarna var däremot bra.» (Ganska stor)
- All cred ligger hos Yutao, Ants kanske hjälpte lite med...» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mycket bra. Det enda som är till nackdel är att det i en del av föreläsningarna blev alldeles för mycket skriva på tavlan utan att vänta in att man hann skriva ner det som skrivits.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

Mycket liten»7 14%
Ganska liten»17 35%
Ganska stor»17 35%
Mycket stor»7 14%

Genomsnitt: 2.5

- Dålig bok, dåliga exempel. När man pluggar på egen hand ger det mer att kolla på facit till övningar.» (Mycket liten)
- Det häftet som alla övningar finns i är bara förvirrande det e mycket bättre att slopa häftet och ta uppgifter i boken istället som har svar (nästan alla uppgifter i häftet kommer därifrån ändå)» (Mycket liten)
- Föreläsningar på Youtube har tro det eller ej varit den bästa informationskällan. Det verkar finnas en del universitet som lagt ut sina kurser i videoformat. Det kanske kan vara något att tips nästa års elever om?» (Mycket liten)
- Boken var helt jävla magiskt dålig. Jag lärde mig allt genom föreläsningar på Youtube.» (Mycket liten)
- Det som var centralt, enligt för, för att klara kursen var föreläsningar, övningar och laborationen.» (Ganska liten)
- Läste boken, men gav inte så mycket. Uppgifterna från häftet var det man spenderade mest tid med.» (Ganska liten)
- Boken - nästan inte alls, annat kursmaterial är dock viktigt. Laborationen jättebra.» (Ganska liten)
- hade ej boken, så övningshäftet var jättebra! plus ifall OHbilderna fanns som slides» (Ganska stor)
- Bra kursbok, men kanske inte så inspirerande. Man lockas inte att öppna den förrän man måste.» (Ganska stor)
- Bra kursbok.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

48 svarande

Mycket dåligt»2 4%
Ganska dåligt»8 16%
Ganska bra»27 56%
Mycket bra»11 22%

Genomsnitt: 2.97

- Inte kursens fel, men tar och nämner de i vilket fall. Den nuvarande studentportalen är bland de buggigaste siterna vi har att göra med. Där av de låga betyget. » (Mycket dåligt)
- Fanns en ping-pong sida men den användes inte» (Mycket dåligt)
- Det utdelade materialet var ju inte komplett. Facit till uppgifter som man rekommenderades att göra fanns inte, vilket är undermåligt. » (Ganska dåligt)
- Tyckte labben var svår att förstå, tog ett tag innan man förstod vad man faktiskt skulle göra. Facit som vi fick till uppgifterna att göra under veckan var jätte dåligt, bara hälften av frågorna fanns det svar till» (Ganska dåligt)
- Sen med information på hemsidan» (Ganska dåligt)
- Det fanns inte mycket material utöver kursboken» (Ganska dåligt)
- Vid några tillfällen var material låst trots att jag var anmälld till kursen.» (Ganska bra)
- Inga problem här, förutom kanske att man borde lägga upp föreläsningsslides på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Använde den knappt, så har ingen egentlig åsikt om det.» (Ganska bra)
- Önskvärt vore om man kunde ladda ner allt utdelat material i en klump istället för var för sig.» (Ganska bra)
- Bra uppgifter utdelade. Kunde varit bättre lösningsförslag till uppgifterna. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»2 4%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»8 16%
Mycket bra»23 47%
Har ej sökt hjälp»11 22%

Genomsnitt: 3.77

- Jag kände personligen att det var svårt som det var att formulera en fråga på svenska, att sedan översätta frågeställning till engelska var nästan omöjligt.» (Mycket dåliga)
- Behövs fler tillfällen till räknestuga, räcker inte med en gång i veckan, krockade dessutom med min andra kurs.» (Mycket dåliga)
- För få tillfällen med räknestuga, dessutom sammanföll den med lektionstid i en annan kurs. Ha åtminstone två alternativ som man kan gå på per vecka!» (Ganska dåliga)
- Borde varit mer än 2h i veckan med schemalagt övningstid» (Ganska dåliga)
- Det borde finnas fler schemalagda tillfällen för labbarna med bemannad personal. I nuläget så kunde man fastna med tekniska problem som inte hade något med kursens inehåll som man skulle lära sig. Sådant känns väldigt frustrerande om man förlorar tid på något som kan ta max 1 minut att förklara för att man sedan skall kunna fokusera på kunskaperna som laborationen avser att lära ut. Detta speciellt i en kurs som är en av de tyngre vi läser på Datateknik.» (Ganska dåliga)
- Enda vettiga människan att tala med var Ants, bär man frågade på storgruppsövningen varken hörde eller förstod man inte vad killen sa.» (Ganska dåliga)
- Bra handledare, väldigt tillgänglig och hjälpsam, men gav ibland svaret rakt av istället för att förklara.» (Ganska bra)
- Handledaren vid räkneövningarna var jättebra och alltid tillgänglig även efter ordinarie lektionstid. Dock var de för få ordinare timmar schemalagda för räkning. » (Ganska bra)
- Yutao var guld värd.» (Ganska bra)
- Handledaren Yutao var en klippa och var till och med inne på helgen innan tentan och hjälpte oss.» (Mycket bra)
- Ken har varit fantastisk på att ställa upp för alla elever, även fast han har haft vissa kunskapsluckor emellanåt. Dessa luckor har han emellertid gjort allt efteråt för att täppa igen, och sedan återkomma med bra hjälp. » (Mycket bra)
- Övningsledaren Yutao Sui väldigt bra. Väldigt engagerad.» (Mycket bra)
- E ju bara att gå till stugan o fråga» (Mycket bra)
- Övningsledaren Yutao har funnits till hjälp i stort sett hela tiden.» (Mycket bra)
- Yutao var väldigt tillgänglig» (Mycket bra)
- Anledningen till att jag möjligtvis kommer klara denna kursen heter you tau våran hjälp lärare vilken har varit till extremt stor hjälp och varit tillgänglig 24/7 veckan innan tentan TACK» (Mycket bra)
- Vår övningshandledare var fantastisk!» (Mycket bra)
- Yutao var jätte bra, tyckte speciellt om att han var i skolan under hela tentaperioden, fast klockan var 17 en söndag kom han förbi och frågade om man undrade något eller ville ha hjälp» (Mycket bra)
- Yutao var en otroligt bra hjälp, var faktiskt genuint intresserad i hur man förstod kursen och ville hjälpa även då han inte behövde.» (Mycket bra)
- Yutao (hjälphandledaren) gjorde ett fantastiskt jobb.» (Mycket bra)
- Yutao var riktigt bra och hjälpte till på ett mycket bra sätt.» (Mycket bra)
- Frågade inte så mycket men lärarna verkade alltid vara tillgängliga.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 27%
Mycket bra»29 60%
Har ej sökt samarbete»4 8%

Genomsnitt: 3.7

- Hade svårt att få labbkamrat, så fick göra uppgiften själv vilket var lite tungt.» (Ganska bra)
- Varför inte använda ping-pong och dess forum till att t.ex. hitta labbpartners?» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 27%
Hög»25 52%
För hög»10 20%

Genomsnitt: 3.93

- Gjorde enbart labben, klarat tentan sen tidigare.» (Lagom)
- Laborationen kunde vi fått lite mer tid på anser jag.» (Hög)
- Tidskrävande, ganska svår kurs.» (Hög)
- Labben är ju helt bananas. Man ska börja jobba med den LV3, men får reda på teorin först fredag LV6 när labben ska in måndag LV7? » (Hög)
- Svår kurs» (Hög)
- Mkt svårt få den förståelse som krävdes mot kursens slut.» (För hög)
- Bättre med en något bantat inehåll och mer tyngd på det istället.» (För hög)
- Såhär mycket på såhär kort tid? Det funkar liksom inte så, ingen linjär algebra vi snackar om längre precis.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

48 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»10 20%
Hög»26 54%
För hög»11 22%

Genomsnitt: 3.97

- Gjorde enbart labben, klarat tentan sen tidigare.» (Lagom)
- flervariabel som jag läste e klart tyngre» (Hög)
- Hade ibland behövt några fler timmar på dygnet» (Hög)
- Den här kursen tillsammans med Software Engineering Project som krävde 200h var jobbigt att ha tillsammans.» (För hög)
- Flervariabel och Transformer, Signaler och system är en extremt dålig kombo om man vill ha en lätt läsperiod, det som stör mig mest är att vi hade transform tenta på onsdag morgon och flervariabel på torsdag morgon så man han knappt ladda batterierna innan flervariabeln» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

48 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»8 16%
Godkänt»16 33%
Gott»17 35%
Mycket gott»6 12%

Genomsnitt: 3.39

- För svårt. Väldigt svårt att veta var tyngdpunkten ska läggas inför tentan.» (Dåligt)
- Alltför omfattande i förhållande till antalet poäng» (Dåligt)
- Kände inte att den var kunskaper som jag kommer använda» (Dåligt)
- Innehållet i kursen är i huvudsak bra, men man lär sig främst teori och det räcker inte.» (Dåligt)
- Bra med hjälp, bra bok. Den ena föreläsaren repeterar alltid vad vi gått igenom förra gången och sammanfattar på slutet. Det är väldigt bra för inlärningen. Båda borde göra detta, för det är svårt att hänga med i vad vi gör annars.» (Godkänt)
- Ants är en bra föreläsare, dock kan johans föreläsningar bli lite segdragna» (Godkänt)
- Hade varit Mycket gott om labassistansen samt antalet tillfällen för bemanad laborationer hade varit fler.» (Godkänt)
- Intressant ämne, men väldigt svårt.» (Godkänt)
- Ants och Johan är mycket kompetenta och bra föreläsare. Jag anser dock att examinationskraven är lite väl tuffa, vilket statistiken visar också om man blickar tillbaka i tiden. » (Gott)
- En svår men bra kurs.» (Gott)
- Kursen är intressant men hela kursen borde kunna göras om från grunden med litteraturen och såna grejer.» (Gott)
- Bra kurs, men man kunde ha ett lite lugnare tempo. Satsa mer på att förklara syftet och bakgrunden till transformerna istället för att härleda transformpar.» (Gott)
- Dock för mycket på för kort tid..» (Gott)
- En jättebra kurs men eftersom jag hade svårigheter med den får den "endast" "Gott" i betyg.» (Gott)
- Bra med två lärare.» (Mycket gott)
- Både Ants och Johan gör ett väldigt bra jobb som föreläsare, även om saker och ting kan gå lite för snabbt i bland.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Yutao var som sagt väldigt snäll och hjälpsam.»
- Ants, Johan och Ken bör bevaras till varje pris. En vinnande triad. »
- Att man repeterar det vi gått igenom, så det får tid att sjunka in.»
- Ants blockflöjtsspel->frekvensplan. Fantastiskt! För övrigt mkt bra pedagogik.»
- yo tau(hjälpläraren)!!!!!»
- övningshandledaren och labben»
- Inlämningen. Möjligheten att diskutera igenom inlämningen med Ants i slutet av kursen var inte helt fel. Där lärde jag mig väldigt mycket.»
- Yutao!»
- Föreläsningarna!!!!»
- Mycket föreläsningar och öningar det är bra»
- Labben och redovisningen av denna.»
- Ants»
- Ants! Han är en väldigt bra föreläsare!»
- Yutao givetvis!»
- föreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Labben är bra, men den tog upp så sjukt mycket tid i slutet av kursen att många halkade efter med uppgifterna i boken och därmed fick det svårare att hänga med i kursen. Johan: När han skriver på tavlan så ser ingen vad han skriver för han står o täcker det, samtidigt så säger han inte alltid vad han skriver så man halkar efter i anteckningarna och missar då vad han fortsätter att skriva på nästa tavla. Han saknar även en inledande förklaring på vad som kommer gås igenom under lektionen. Han borde också kunna repetera lite från föregående lektion som jag upplevt varit mycket bättre i andra kurser. Och sluta dra anekdoter, visst de är kul men de hjälper oss inte att förstå vad i själva verket du pratar om.»
- Labben borde ge några hp. Det blev lite rörigt med 2 föreläsare tyckte jag.»
- Hemsidan: att det saknas fullständigt facit till övningar som rekommenderas för studenten. Examinationen: skulle personligen hellre se en löpande examination. T ex att labben skulle kunna ge mellan 0-6 bonuspoäng till tentan, där 2-3 poäng hade varit godkänt. »
- Gör om den till en 15-poängskurs»
- Hemlaborationen krävde kunskaper som man inte gått igenom på föreläsningarna ännu. Vi låg ca 1-2 föreläsningar efter vad man skulle behandla på hemlabben.»
- Man lärde sig mycket från labben, men det var jobbigt att man skulle använda Matlab, som de flesta inte har fått lära sig så bra. Så den största delen av tiden spenderades på att förstå sig på Matlab-kommandon. Fler övningstillfällen där man kan arbeta med uppgifter själv och få hjälp.»
- Johan kunde gå igenom lite mer matnyttig matte istället för bevis, åtminståne om man vill att fler ska få ut nåt. Sen ser jag inte riktigt vinningen i att ha labben så svårtolkad.»
- bort med övningshäftet det är bara jobbigt i och med att alla frågor ändå finns i boken fast i en annan ordning. När man ändå inte löser uppgifterna i häftet i ordning kan man lika gärna hoppa hit och dit i boken istället.»
- Lägre krav och ett omskrivet labb pm»
- Sättet att presentera nya koncept på. Precis som nämnt innan så bör ett problem läggas fram innan vi påbörjar något nytt, på de sättet så får vi reda på VARFÖR vi löser ett specifik problem istället för HUR. Faltning var är ett sådant exempel. De tog mig 3 veckor att förstå varför vi faltade. Att bara förklara att vi har g(t) * f(t) säger inte speciellt mycket. Nästa gång kanske man kan dra några paralleller till verkligheten?»
- Förklara vad som är så bra med frekvensplan...»
- Mindre föreläsningar och mer tid att räkna själv samt få hjälp, vore också bra med en dugga i mitten med chans till bonuspoäng. Bättre räkneuppgifter som mer liknade tentauppgifterna dvs. inte sa vilken metod man skulle använda utan mer byggde på förståelse av problemet och kursens innehåll. »
- Pedagogiken vid föreläsningarna. »
- Föreläsningarna. DVS om man kan försöka lugna ner tempot där en del föreläsare skriver på tavlan. Man vill gärna känna att man hinner med att lysna och smälta det som gås igenom istället för att vara ängslig att man inte skall hinna med att få allt nedtecknat. Laborationerna: De måste gå att dels göra tydligare frågor, fler frågor som gör att man känner sig hemma med MATlab programet som många av oss inte använt på mycket länge. Även tillgången på bemanad personal och bokade salar bör kunna förbättras.»
- mer konkreta exempel»
- Innehållet i labben bör anpassas så att man kan börja med labben utan att ha läst klart kursen. Frågeställningarna i labben hörde till de föreläsningarna för de 2 sista veckorna.»
- Vissa punkter i labb-pm kan förtydligas en aning. Lite matlab-demonstration på föreläsningarna hade inte skadat.»
- Använda ping-pong som huvudsaklig sida för kursen.»
- En till som hjälper till då det är många elever som har frågor som tar olika lång tid att svara på.»
- Mer tid för att räkna självständigt med tillgång till handledare. »
- Arbetstempot, byta ut Johan(mattedelen) alternativt skicka iväg honom på en kurs i pedagogik samt banta ner kursen eller göra tentamen lättare.»

16. Övriga kommentarer

- Räknestugan hamnade under samma tid som när min andra valbara kurs hade redovisningstillfälle för workshops. Borde schemaläggas bättre eftersom många läser de två kurserna samtidigt.»
- Man får tyvärr uppfattningen när man går kursen att dess sakliga innehåll inte är väsentligt att kunna i framtiden. Jag hörde det t ex från övningsledaren. Detta tycker jag var lite tråkigt och tog ifrån motivationen hos mig och många andra i kursen. För att klara en kurs av denna kaliber så är det viktigt med en morot.»
- Labben ligger liite i överkant i svårighet»
- Vill ge extra cred till Yutao, som alltid svarat på frågor och varit tillgänglig. Till och med använt sin fritid för att hjälpa till. Aldrig stött på någon mer hjälpsam.»
- Yutuo (stavning?) är värd en eloge för all sin hjälp.»
- Nope»
- Yutao!! Grym handledare! Han var otroligt engagerad i att hjälpa studenterna och var alltid positiv och glad.»
- Yutao!»
- Varför ger inte laborationen (som är obligatorisk) några högskolepoäng? Kanske var jag som missade, men var försvann kursrepresentanterna?»
- Tack för en bra kurs!»


Kursutvärderingssystem från