ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-1 Matematisk statistik och diskret matematik, MVE055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»13 32%
Cirka 20 timmar»8 20%
Cirka 25 timmar»9 22%
Cirka 30 timmar»9 22%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 2.42

- 70h totalt - 10 per vecka i snitt. jag har läst lite statistik innan, hade nog behövt lägga dubbelt så mkt tid om detta var helt nytt för mig. » (Högst 15 timmar)
- Några timmar kvällen innan VLE. De obligatoriska inlämningsuppgifterna. Utan obligatorium gör jag ingenting!» (Högst 15 timmar)
- Deltog inte i föreläsningarna då det han sa var som grekiska för mig. VLE:n pluggade jag istället på och boken var tydlig.» (Högst 15 timmar)
- Blev inte så mycket föreläsningar...» (Högst 15 timmar)
- Jag fattade inte så mkt på föreläsningarna så det blev att jag inte gick. » (Cirka 20 timmar)
- Inför projektinlämning och VLE-test har man fått lägga ner extremt mycket tid.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»7 17%
25%»3 7%
50%»10 25%
75%»6 15%
100%»14 35%

Genomsnitt: 3.42

- Föreläsningarna var undermåliga. Skrattretande undermåliga. » (0%)
- Gick på de första, hade svårt att förstå vad föreläsaren egentligen gick igenom. Studerade på egenhand istället.» (0%)
- Gick på en föreläsning, förstod ingenting. Insåg att det var som vanligt - obegripliga krumelurer på en tavla.» (0%)
- Dålig kvalité på föreläsningen. Jag bestämde mig tidigt efter 2-3 föreläsningar att det inte gav något att sitta där. Hoppas verkligen att det blir förbättring om Chalmers ska hålla kvar ett bra rykte. » (0%)
- Två föreläsningar var nog sedan slutade jag gå på dem. Förstod inte vad han sa, och det underlättade inte att han sa det på engelska.» (0%)
- Endast självstudier» (0%)
- har gått på ungefär hälften av föreläsnignarna och någon enstaka storgruppsövning» (25%)
- Jag förstod inte vad han sade på föreläsningarna och han skrev oläsligt på tavlan så det kunde jag inte läsa. Föreläsningarna gav mig inget så jag var inte där.» (25%)
- Huvudsakligen räknestugor etc.» (50%)
- Missade lite föreläsningar och övningar» (75%)
- 100% föreläsningar men ej övningar förutom sista veckan.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 65%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 15%

Genomsnitt: 1.8

- som alltid är målen något svåra att förstå när kursen börjar men det mesta går att förstå efter avslutad kurs. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 78%
Nej, målen är för högt ställda»4 21%

Genomsnitt: 2.21

- jag hade läst en del statistik innan så har svårt att säga om det är rimligt. tempot har varit högt och det skulle varit tungt utan förkunskaper. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen skulle varit mer än 7.5 hp. Det blev för mycket när man utöver VLE uppgifter och test även hade projekt som skulle lämnas in. Framförallt den första uppgiften var urdåligt formulerad. Man förstod inte alls mycket av vad som skulle utföras i uppgiften.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»12 46%
Ja, i hög grad»9 34%
Vet ej/har inte examinerats än»4 15%

Genomsnitt: 2.61

- Då uppgifterna i VLE-testen innehöll samma meningsuppbyggnad som VLE-uppgifterna under kursens gång kunde man lätt göra en PDF med alla uppgifter och hur man löser dem. Då kunde man söka igenom filen efter den precisa meningen och klara av uppgiften utan att ha lärt sig vad man gör. » (I viss utsträckning)
- Dåligt upplägg med det nya systemet 2st VLE-prov och en normal i slutet. Kursen bör snarast återgå till ett system som liknar de andra kurserna.» (I viss utsträckning)
- VLE-testerna testade väl praktisk tillämpning av statistik. den skriftliga tentan mer tveksam, vårt arbete inför den bestod av att försöka samla så mkt information vi kunde och trycka in på 2xA4 sidor (ca 16 normala A4sidor i minskat storlek) och tentan sedan att skriva av dessa definitioner. det återstår att se efter rättningen hur väl detta föll ut. om det föll väl ut var det ganska meningslöst eftersom vi bara kopierade text utan större förståelse. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»17 42%
Ganska liten»11 27%
Ganska stor»9 22%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 1.95

- Föreläsningarna var undermåliga. Skrattretande undermåliga. Ibland kändes det som om lärarna inte heller kunde kursen. » (Mycket liten)
- Slutade gå på föreläsningar eftersom det inte gick att hänga med på vad föreläsaren sade. Han pratade på tok för snabbt, sluddrade stundtals och skrev oerhört slarvigt. Man kunde inte se skillnad på hans siffror och bokstäver.» (Mycket liten)
- föreläsnignar med Kyzysztof är svåra att hänga med i. Vi hade en svensk föreläsning om markovkedjor som var jättebra där jag och många andra snabbt lärde oss och förstod. det var en klar ljuspunkt i kursen. föreläsningarna har väldigt högt tempo och Krzysztof"s engelska och är "sådär" vilket gör det svårt att hänga med. jag hade föredragit ett mer interaktivt och långsammare format. föreläsningarna drar igenom enorma mängder statistik och begrepp som ingen lär sig och jag är övertygad om att många gånger förstod 80% av de närvarande ingenting av det som sades på föreläsningarna. det var min upplevelse. i många fall var det uppenbart att ingen förstod men ingen vågar / kan med att säga det högt, så föreläsaren bara drar på och hoppas att folk hänger med, vilket i bästa fall enstaka personer gör. no one is to blame, men det är tragiskt och slöseri med tid. » (Mycket liten)
- Föreläsarens pedagogiska metoder samklingade ej med mina behov, så jag slutade gå på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Se tidigare kommentar.» (Mycket liten)
- Var inte på föreläsningarna» (Mycket liten)
- Endast självstudier» (Mycket liten)
- Otydligt tal, skrift och förklaringar» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gav inget på grund av oläslig handstil och bristande mikrofonteknik. Den svensktalande handledaren var jättebra. De engelskspråkiga var självklart värdelösa när man ville ha en förklaring av en uppgift som var formulerad på svenska.» (Mycket liten)
- Svårt att följa med på föreläsningar då handstilen är väldigt svårförstådd (svårt att se skillnad på t.ex. X och x) och pedagogiken var inte utmärkt. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna har ibland inte riktigt knutit ihop väl med VLE-övningarna, utan man har fått leta mycket information själv, vilket iofs inte skadar, men föreläsningarna kunde göra jobbet bättre.» (Ganska liten)
- VLE-grejerna var rätt schyssta iofs. Men det var kasst att de hänvisade till en bok som inte fanns.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har enbart handlat om att hinna skriva ner allt. Att hinna lyssna dessutom har varit i stort sett omöjligt. Anteckningarna har varit bra att läsa igenom i efterhand.» (Ganska stor)
- Vle har varit suveränt däremot tydliga uppgifter som säger åt mig vad jag ska plugga på» (Ganska stor)
- Köpte inte bok så anteckningar + VLE stod för min inlärning.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»26 65%
Mycket stor»8 20%

Genomsnitt: 2.95

- jag skulle inte våga köra utan boken men när man har alla formlerna så är boken inte det viktigaste» (Ganska liten)
- Boken och VLE har varit bra för inlärning.» (Ganska stor)
- statistikmanualen på VLE-hemsidan var välskriven,bra. VLE överlag var bra och det jag lade mest tid på. Kursboken var ovanligt läsbar för att vara en mattebok. har använt den som referens och räknat några uppgifter i den. i övrigt har vi lagt stor tid åt att använda wolfram alpha, wolfram mathworld, wikipedia och google för att hitta statistikmaterial, instruktioner, förklaringar. DOCK: det upplevs väldigt spretigt med så många olika referenser, minst 3 böcker nämns på kurshemsidan, 4 buntar stenciler delas ut, och utöver det finns VLE-manualen och kanske något mer. Det blir för mkt att hålla reda på och ingen läser allt som nämns. Kunde man samla materialet mer? » (Ganska stor)
- Statistics Manual är pdf, dvs man kan använda CTRL+F!» (Ganska stor)
- Illa tvungen att läsa boken så var den trots allt min största källa till inlärning. » (Ganska stor)
- Boken var bra att ha. Internet var också bra.» (Ganska stor)
- Matematiska handboken på VLE var mycket bra. Tyvärr märkte jag att den fanns först i vecka 5.» (Ganska stor)
- VLE-systemets dokumentation var mycket bra, kursboken som vanligt väl verbose, annars ok.» (Ganska stor)
- Eftersom föreläsningarna var undermåliga så fick man leta kunskap på annat håll. » (Mycket stor)
- Lär man sig inget på föreläsningar måste man använda kurslitteraturen så mycket det går.» (Mycket stor)
- VLE hade bra förklaringar med en väldigt bra Manual till!» (Mycket stor)
- Boken var lätt värd varenda peng.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

40 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»5 12%
Ganska bra»23 57%
Mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 3.02

- Dåligt med info gällande det mesta.» (Mycket dåligt)
- Hemuppgifterna vi fick i boken gav otroligt dålig förberedelse inför proven. Bör inte rekommenderas i fortsättningen. » (Ganska dåligt)
- Rörig hemsida» (Ganska dåligt)
- VLE var bra. » (Ganska bra)
- Jobbig hemsida» (Ganska bra)
- VLE är en mycket bra tanke i grunden, se bara till att uppgifterna på testen inte har exakt samma meningsuppbyggnad. » (Ganska bra)
- Gillar VLE! Även om jag nu inte gjorde så mycket.» (Ganska bra)
- VLE-systemet behöver ändringar på vart den hänvisar i hjälpen på många frågor. Väldigt många hänvisar till någon bok vi inte har eller säger att den inte ger någon hjälp för tentafrågor när man gör övningarna.» (Ganska bra)
- Återigen, vle-systemet var mycket trevligt att använda. Men att ha tester i det blir lite märkligt, eller ska vi säga inbjuder till halvfusk.» (Ganska bra)
- VLE fungerar bra och de självrättande uppgifterna är ett mkt tacksamt sätt att öva på. fler kurser borde ha ett sådant system. en anmärkning är att man borde kunna svara i bråkform då detta är exakt istället för att avrunda. VLE"s hjälpfunktioner var oftast tveksamt om de hjälpte överhuvudtaget, men när det fungerar är det bra. en hel del dubletter av frågor på svenska& engelska är förvirrande. kursadministrationen fungerade men kurshemsidan är väldigt rörig med information om allt blandat och deadlines, böcker etc i en enda röra. jag önskar en bättre kurshemsida överlag och mer struktur. » (Mycket bra)
- VLE är ett bra system. Webbsidan var enkel och det gick att hitta de länkar man behöver.» (Mycket bra)
- Inget att klaga på.» (Mycket bra)
- VLE systemet var riktigt bra! Jag tycker om att jag kan se direkt om jag har svarat rätt eller fel på frågan. Jag köpte inte någon kurslitteratur alls, utan fick all min information via självinlärning och den statistiska handboken. Handboken var också mycket överlägsen amerikansk kurslitteratur. Den ger information snabbt och enkelt istället för effekten "ordbajs" som uppkommer då författare får betalt per ord i Amerika.» (Mycket bra)
- Det var skitbra. » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

39 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 15%
Ganska bra»20 51%
Mycket bra»8 20%
Har ej sökt hjälp»5 12%

Genomsnitt: 3.3

- Återigen dessa oengagerade utbytesstudenter som varken är inlästa på uppgiften eller har någon pedagogisk talang. Duktiga pedagoger hade kunnat ge en många gånger högre effektivtet i inlärningen.» (Ganska dåliga)
- För få tillfällen» (Ganska dåliga)
- Som sagt, den svenske killen var jättebra och alla andra var rätt värdelösa. Det var ju speciellt inlämningsuppgifterna som man behövde hjälp med, eftersom de var så obegripligt formulerade.» (Ganska dåliga)
- När man väl hittat handledarna fick man hjälp. Men en gång när vi behövde hjälp var ingen av handledarna där, Krzysztof var där, men han ville inte hjälpa oss trots att det var sista vardagen innan inlämning.» (Ganska bra)
- Ser gärna att det finns fler svensktalande handledare att fråga i fortsättningen. Detta eftersom vi fortfarande läser vår Grundutbildning. » (Ganska bra)
- har kunnat ställa frågor på föreläsningar och via mail till både föreläsare och till handledare. de svarar snabbt och utförligt och detta har fungerat mkt bra. » (Mycket bra)
- Fick all hjälp vi kunde önska. Trevliga handledare som kunde förklara bra (kanske undantaget den utländska tjejen som vid en demo-övning gick igenom en 1½,-timmes övningar på 20 min. Vände sig inte en enda gång för att kolla om lyssnade eller förstod. Alls.)» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»7 17%
Mycket bra»24 61%
Har ej sökt samarbete»4 10%

Genomsnitt: 3.66

- i en grupp med 4 pers var vi 1/2 som gjorde nästan allt arbete i inlämningsuppgifterna. svårt att organisera oss och få folk att göra något när de inte tar några egna initiativ och inte bidrar. detta har dock inte med kursen att göra utan är vårt problem att lösa» (Mycket dåligt)
- I en grupp på fyra så var vi två som jobbade, en som vimsade omkring och en oförskämt lat kille från årskursen över som gled igenom helt utan att lyfta ett finger.» (Ganska dåligt)
- Grupparbeten med omotiverade är ingen höjdare.» (Ganska dåligt)
- För labbarna har det fungerat bra med 2/3 medlemmar. Den tredje medlemmen är föreningsaktiv och har inte bidragit med speciellt mycket. Föreningen före allt annat tydligen.» (Ganska bra)
- Vi hade en person i inlämningsgruppen som inte bidrog med någonting, men vad gör man...?» (Ganska bra)
- Eftersom tentan gick ut på att ha ett välformulerat cheat sheet så var samarbete mellan studenter för att utforma det väldigt viktigt. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»2 5%
Låg»1 2%
Lagom»19 48%
Hög»13 33%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.41

- Har ju inte ens pluggat den här kursen och det finns en chans att jag får godkänt... Hade jag lagt en vecka på det hade jag säkerligen fått femma. Jämför med belastningen på andra program.» (För låg)
- Jag hade velat lägga ner mer tid och lära mig mer, men undervisningen var för bristfällig. Notera att jag ändå fick bra betyg...» (För låg)
- Fler obligatoriska inlämningar. Om studier skall vara 40 timmar per vecka så är det rena skämtet när man lägger max 10 tim/vecka effektiv tid.» (Låg)
- Lagom många inlämningar.» (Lagom)
- Bara man kom ihåg att börja med projekten tidigt.» (Lagom)
- hög belastning men inte för hög. mkt intressant och givande kurs. om föreläsningarna varit bättre och mer givande hade det underlättat eftersom vi lagt många timmar på att tolka konstiga begrepp och försöka förstå saker som vi haft svårt för trots att vi hittar dem överallt på internet. » (Hög)
- Tyvärr så tog denna kurs upp mer tid än Java-kursen. Man kan nästan ifrågasätta om det verkligen var en 7.5hp kurs?» (Hög)
- Relativt hög för mig. Många nya koncept. Genom att inte gå på föreläsningar har jag dock sparat mycket tid då jag tycker självstudier slår föreläsningar i tidseffektivitet om inte föreläsaren är ovanligt pedagogisk.» (Hög)
- För mycket med både VLE-uppgifter, 2 VLE-test och 3 stycken projekt. Man fick många gånger lägga den andra kursen åt sidan.» (För hög)
- Gick för snabbt igenom för mycket, tror att läraren håller med oss» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

39 svarande

För låg»2 5%
Låg»0 0%
Lagom»17 43%
Hög»15 38%
För hög»5 12%

Genomsnitt: 3.53

- Andra kursen var Java... pluggade inte på den heller och det finns god chans för femma där.» (För låg)
- Jag fick slita desto mer med den objektorienterade programmeringen» (Lagom)
- den tunga statistikkursen kompletterar den lättare javakursen. i timmar räknat har jag lagt ungefrä lika mkt på båda men i ansträngning säkert det dubbla på statistiken. » (Hög)
- Tillsammans med Javan blev det lite mycket ibland. » (Hög)
- Jag läste tre kurser samtidigt och det var mycket att göra hela läsperioden.» (Hög)
- Matten lagom programmering hög.» (Hög)
- jag läste java och denna kurs samtidigt, eftersom jag kunde skippa att plugga på java hann jag med denna kurs» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

39 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»8 20%
Godkänt»14 35%
Gott»12 30%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 3.05

- Jag har inte lärt mig ngt. » (Mycket dåligt)
- Kursen behöver en föreläsare som pratar förståelig engelska eller svenska.» (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna skulle helt kunna ersättas med youtube på projektor. En playlist där man valt ut de mest pedagogiska förklaringarna skulle ge väldigt mycket mer än detta klottrande av krumelurer.» (Godkänt)
- Upplägget för slutexaminationen var väldigt vag. Att förstå vad som skulle komma på sluttentan var trots allt inte speciellt enkel att uppfatta. Kursmaterialet som erbjöds för delarna som slutprovet innefattade var under all kritik. Vad gäller markovkedjor hade VLE-övningarna, föreläsningarna och kursmaterialet i princip INGET gemensamt, förutom titeln.» (Godkänt)
- Gillar att vi får lära oss grundläggande statistik. Jag tycker om att kunna det men inte att lära mig det.» (Godkänt)
- de som jobbar med kursen jobbar hårt och det mesta fungerar bra. i efterhand tänker jag att jag borde gått på övningstillfällen för att få hjälp och bättre förstå en hel del saker som jag inte förstod på förelänsingarna» (Gott)
- Intressant ämne att studera, men inte kul att plugga i dock.» (Gott)
- Hade hört att statistik skulle vara tråkigt etc etc, men tyckte det var riktigt intressant att lära sig! Mycket som går att applicera i vardagen.» (Mycket gott)
- VLE var sjukt värt, mer sånt. Gillade hur examinationen såg ut. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- VLE är grymt bra, men de bör noteras på lektionerna att man även ska kunna göra det på papper! Verkligen viktigt om man ser till hur tentan var uppbyggd.»
- gratispokerpengar.se»
- VLE var ett bra sätt att lära sig Statistsik»
- VLE»
- VLE och Markovföreläsnignen med fredrik boulund (tror jag det var)»
- Inlämningsuppgifterna! VLE! »
- VLE-testen. De gör så att man måste hålla sig i fas under större delen av kursen. Eftersom det är de som är de störst bidragande faktorerna till vilket betyg man får, tycker jag att de har fått helt rätt fokus. Dessutom är de testen _mer_ verklighetsanpassade än en tenta tycker jag, eftersom man sällan behöver bevisa något statistiskt påstående i arbetslivet.»
- VLE»
- VLE-övningarna, men man måste kanske försöka se till så att man verkligen förstår vad man gör.»
- VLE»
- VLE»
- Trots allt har det funnits gott om schemalagd tid för kursen, bevara gärna detta.»
- VLE»
- VLE»
- VLE!»
- VLE + kort tentamen. Samma mängd projekt.»
- vle»
- VLE-*övningarna*, kursboken, den svensktalande handledaren»
- VLE uppgifterna på nätet var väldigt bra! Att man har delat upp tentan är också väldigt bra, för det underlättar arbetsbördan avsevärt jämfört med innan man hade det såhär.»
- Ants! Han är en väldigt bra föreläsare!»
- Allt. Hade inte problem med examinatorns engelska som en del verkade ha. han borde lära sig att skriva lite tydligare på tavlan bara (var lite kurigt med X, x, alfa och lite andra tecken, de såg likadana ut).»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsare, karaktär på kursen. »
- Ta bort projekt och byt föreläsare. Har också hört att en Bachelorkurs måste hållas på modersmålet, alltså svenska och inte engelska.»
- Tentan, kändes som tentan bestod mycket att skriva av sitt papper, hur mycket man kunde av tentan berodde mer på vad man hade skrivit med på pappret än av vad man hade för kunskaper. Kanske om examinatorn skriver ett eget papper som delas ut med tentan.»
- jag föreslår ett annat upplägg för föreläsningarna och bättre kommunikation med gruppen. som det är nu gör föreläsnignarna inte jättemycket nytta och närvaron har varit låg vad jag sett. »
- Teoritentan var rena skämtet. Säkert 50% av oss studenter skrev av formler rakt av från ett formelblad utan att ha förstått någonting. Av de 10 poäng som gick att få på examineringen är jag värd max 1.5, resten är bara rena avskrifter från papper med noll förståelse.»
- Tentan och VLE-testen bör omstruktureras. Att enbart ha med "visa att", "bevisa", "härled" osv på tentan känns nästan orimligt. Det blir inte ett test på matematiskt kunnande, utan hur många timmar du lägger ner på att skriva på ditt papper. Tentan som var, var verkligen inte representativ för att visa kunskaper. Alls. Lägg mer bevis, om de ska vara med, på VLE-testen i sådana fall. Tentan kan helt enkelt vara en fortsättning där VLE-testen inte kan vara med. Som till exempel Genereating Functions. Vill man ha bevis under VLE-testen kan man t.ex. ha en halvtimma i ett annat rum/efteråt där man får ett papper med ett par utvalda bevis man ska skriva ner... Kanske. »
- Låt föreläsaren gå på en kurs i handstil»
- Den teoretiska delen behöver ses över.»
-
- Den sista tentan behövs omstruktureras, att ange satser eller skriva ner bevis testar inte de matematiska kunskaperna utan förmågan att memorera dem eller om man hade tur och råkat skriva ner just det efterfrågade beviset på pappret man fick ha med»
- Svenska föreläsningar, bättre upplägg på examination, lika stor belastning på denna kurs som andra 7.5hp kurser.»
- Kanske en extra 15-30min på vardera VLE test»
- För lite satsning på förståelse under föreläsningarna. Dålig examination. Lätt att lära sig metoder och klara kursen utan att kunna något om ämnet.»
- En del av VLE uppgifterna behöver lite polering.»
- Tentan. För mycket "Skriv ner definitionen för ...". vilket inte är speciellt intressant när alla får ha med sig ett formelpapper. Att man får ha med sig formelpappret är något jag tycker är bra dock.»
- VLE-testen var kanske lite för lätta. Många svårare delar som inte testades.»
- kanske ta bort något så kursen blir lite lättare»
- Krystof måste lära sig skriva ordentligt och sluta använda/missbruka den där micken, eller bytas ut. Hjälpmedlen i alla examinationerna bör begränsas, och speciellt på tentan!»
- Påminna om att projekten och påpeka att det tar lång tid (fast det kanske han sa) men det var nog mer vårt problem i gruppen om att börja sent. »
- Det bör vara en föreläsare som iallafall talar så bra engelska att man inte behöver lägga mer energi på att förstå vilka ord som sägs än på att förstå ordens innebörd.»

16. Övriga kommentarer

- I studieportalens kursbesrkivning står om teman: (citat nedan) vilket inte har någon verklighetsförankring. Det är tydligen många år sedan något sådant skedde och texten lever bara kvar på sidan. Det är tråkigt eftersom jag hade sett fram emot dessa praktiska temaföreläsningar men föreläsaren sa att han inte känner till det och att det absolut inte är en del av kursen nu. Organisation Undervisningen byggs upp kring teman. Inom varje tema ingår en temaföreläsning av en inbjuden talare kring en konkret tillämpning där matematiken är avgörande. Involverad matematik presenteras översiktligt och studeras sedan djupare inom ramen för den övriga kursverksamheten som består av:»
- Användbar kurs. Statistik är användbart! :)»
- Något jag saknade var avsaknaden att skriva enkla uttryck i VLE som den kan evaluera. T ex: 2/3 »
- Jag fick intrycket att många, speciell föreningsmänniskorna med Delta i spetsen, hade en person som kunde någonting och skrev ihop en tutorial för hur alla förekommande uppgifter skulle lösas, som sedan alla de andra dräggen följde och fick bra resultat. Det är ju fånigt.»
- Bra kurs. Gillart.»


Kursutvärderingssystem från