ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1112-1 Objektorienterad programmering, DAT042

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»11 34%
Cirka 20 timmar»7 21%
Cirka 25 timmar»4 12%
Cirka 30 timmar»8 25%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.46

- totalt 60h varav ca 30h till labbarna och 20h till föreläsningar. » (Högst 15 timmar)
- Programmerat innan så jag behövde inte lägga så värst mycket tid på att lära mig det. Det gick fort att plocka upp olika mönster och programmeringsstilar som förmedlades i kursen.» (Högst 15 timmar)
- Jag har gjort labbar. Fann undervisningen (föreläsningarna) alltför långsam.» (Högst 15 timmar)
- Kursen var inte tidskrävande.» (Högst 15 timmar)
- Kunde ämnet mycket bra sedan tidigare så det enda arbete jag lagt på kursen har varit på laborationerna.» (Högst 15 timmar)
- lagom med moment.» (Cirka 20 timmar)
- Labbarna tog en del tid, något annat gjorde jag inte» (Cirka 20 timmar)
- Labbarna tog mest tid.» (Cirka 25 timmar)
- Speciellt lab3 tog groteskt mycket tid, kanske 70 timmar. Lite av en chock när den kom, och jag missade all annan undervisning i en vecka för att hinna klart.» (Cirka 30 timmar)
- Laborationerna tog ganska mycket tid.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»4 12%
25%»3 9%
50%»5 15%
75%»8 25%
100%»12 37%

Genomsnitt: 3.65

- Undervisningen var för långsam. Var på 1/2 föreläsning och det singlade sig framåt. Tycker kursen kan anta att vi kan mer.» (0%)
- Kan redan java. » (0%)
- Jag kände inte att jag lärde mig något av föreläsningarna så jag hoppade över dem. Samma med övningarna. Labbarna var däremot ganska givande. Jag hade lärt mig allt jag behövde kunna ungefär på gymnasiet i programmering A-C.» (25%)
- Jag har varit på ett flertal Handledarledda laborationstillfällen men har endast deltagit i 4-5 Föreläsningstillfällen. Deltog inte i föreläsningstillfällena då jag tyckte han hade alldeles för låg fart. Hann bli uttråkad på några minuter eftersom han var så övertydlig.» (25%)
- Vissa föreläsningar gav ingen hjälp alls.» (50%)
- gick på föreläsningar i början av kursen men fick inte så mkt av dem, för långsamt tempo / saker jag snabbare läser mig till sjläv så slutade gå på dem. har kodat en del innan, tror säkert föreläsningarna kan vara till nytta för de som är nya med java. har inte gått på labhandledning alls, känns onödigt. » (50%)
- Ok föreläsningar men det blir ofta svårt att koncentrera sig i powerpointracen som är så populära på datateknik» (75%)
- bra presentationer med relevant information.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 64%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 19%

Genomsnitt: 1.87

- Minns ej» (?)
- Gör aldrig det då man förstår vad man ska lära sig i en kurs.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Minns inte om jag sett målen, utgick mest från vad som kom upp på föreläsningar och labbar.» (Jag har inte sett/läst målen)
- javadoc och testning med junit har jag sett väldigt lite av och inget vi tvingats öva på (dvs, de flesta har efter kursen inte gjort det och vet knappt vad det innebär). designmönster är intressant nu i efterhand när jag börjar förstå vad det handlar om, men bara MVC har vi faktiskt övat på vad jag vet (kanske factory också i grindlabben men utan att nämna den vid namn?) . hade varit bra att tala mer om dessa och nämna namnen för att förstå poängen med dem. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»17 89%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

- Vet inte hur kursen upplevs för totala nybörjare, men jag tycker att kursen var för lätt.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- fler labbar och midnre föreläsningar hade jag fått ut mer av. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»10 41%
Ja, i hög grad»11 45%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.58

- Tentan var konstig. Examinatorn fick stå och skriva massor på tavlan för att det skulle gå att lösa den. Mycket irriterande.» (Nej, inte alls)
- Jag tycker examinationen har ett väldigt dåligt upplägg. Det är ganska svårt att lära sig massa olika programmeringsmönster på så kort tid. Man skulle skiva dessa tentor på dator med hjälpmedel. Det är för stora uppgifter för att man ska klara allt på första försöket på papper.» (I viss utsträckning)
- avsiktligt vilseledande tentafrågor och programmering på papper känns ganska irrelevant, de misstag man gör här är typiskt såna saker som eclipse hittar och som jag inte ser som jättecentrala. att de ska vara betygsavgörande till skillnad från de 30-40 timmar jag lagt på att lösa labbarna, vilket bara ger godkänt, känns fel. » (I viss utsträckning)
- Provet hade en dum fråga, hade vi haft en kompilator hade vi löst den direkt.» (I viss utsträckning)
- Tycker det kunde varit mer grundläggade programmering» (I viss utsträckning)
- vle testen var bra som komplement men jag tror inte det är något att tenta över. Det känndes som att de va mer en kunskap hur man googlar och använder matlab än kunskapen om vad det egentligen handlar om.» (I viss utsträckning)
- Det enda som inte testades var testning med JUnit.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»8 25%
Ganska liten»10 31%
Ganska stor»11 34%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.28

- jag har inte följt undervisningen och ser den som oerhört tidsineffektiv. har dock kollat en del på slides när jag vill se kodexempel på något som gåtts igenom, för att använda det i labbarna » (Mycket liten)
- Jag har mest kodat labbar.» (Mycket liten)
- Behövde bara läsa alla slides som var på kurshemsidan (sjukt bra)» (Mycket liten)
- när läraren berättar om sina slides tar det 2 timmar, jag kan läsa slidesen själv på 15-30 min» (Ganska liten)
- Jag svarade ganska lite, men det är mest för att jag programmerat mycket innan och hade lätt att läsa mig till saker.» (Ganska liten)
- Handledarna har varit fenomenala!! Dock har jag inte använt faktan från föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Labbarna gav mest.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»14 45%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»7 22%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 1.9

- ej införskaffat kurslitteratur.» (Mycket liten)
- Google har varit min kompis :)» (Mycket liten)
- hade ingen bok» (Mycket liten)
- Köpte inte boken, lånade inte boken.» (Mycket liten)
- Man behöver inte boken, har inte haft den och har inte haft några problem.» (Mycket liten)
- Köpte ingen litteratur» (Mycket liten)
- Jag kan redan java. » (Mycket liten)
- javas api har stått för den största delen. inte kollat i kursboken. läst några slides, främst inför tentan och på designmönster. slides med kodreferenser har varit användbara till observer- och actionlistener mönstren » (Ganska liten)
- Köpte inte kursboken. Läste igenom föreläsningsslides. Funkade rätt bra.» (Ganska liten)
- Använde boken sparsamt fast när man väl använde den så var den bra.» (Ganska liten)
- Hann inte läsa så mycket eftersom labbarna tog så mycket tid.» (Ganska liten)
- Jag köpte inte kursboken, men däremot var föreläsningsmaterialet mycket användbart. Det var bra att alla föreläsningar fanns tillgängliga ifall man missade någon eller behövde titta på något lite extra igen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»18 60%
Mycket bra»11 36%

Genomsnitt: 3.33

- labbarna kunde göras tillgängliga längre i förväg så att man kan välja sitt eget arbetstempo. ser ingen nackdel med detta. under de första veckorna har man ofta tid över och under de sista veckorna oerhört ont om tid. så är det varje läsperiod och jag skulle ha jämnat ut tempot genom att jobba mer i förväg med labbarna, om detta hade varit tillåtet. i övrigt har kurshemsidan och material varit tillgängligt och fungerat bra. » (Ganska bra)
- Inget att klaga på.» (Ganska bra)
- Tror jag? » (Ganska bra)
- Ingen fin hemsida, men den fungerade.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»13 40%
Mycket bra»10 31%
Har ej sökt hjälp»6 18%

Genomsnitt: 3.56

- Det var nog den sämsta service jag varit med om på hela min Chalmerstid, svar på mail får man minst en vecka efter sina frågor.» (Mycket dåliga)
- Jag var på ett labbtillfälle en gång och det tog jättelång tid att få hjälp. Var två salar och det fanns bara en handledare i ena.» (Ganska dåliga)
- Har skickat en fråga till en labbhandledare. Fick aldrig svar.» (Ganska dåliga)
- vissa labhandledare tar lång tid på sig eller svarar inte på mail. direktkommunikation via Fire önskas vilket skulle underlätta för alla när man pratar om labbreturer. » (Ganska bra)
- större möjlighet att ställa frågor innan tenta. vi kunde ej få tag på hjälp dagen innam. dåligt!» (Ganska bra)
- Vissa handledare vägrade svara på mejl. Helt och hållet. Annars så har laborationstillfällen varit bra tillfällen att hjälp.» (Ganska bra)
- Sätt inte alla handledare i labbarna i samma rum...» (Ganska bra)
- Labhandledarna var åsåm. » (Mycket bra)
- Hade dock gärna sett en till handledare på fredagar innan den skulle vara inne. Alla tänker på samma sätt: "Vi gör det sista dagen" och det blev väldigt svårt att få hjälp på fredagarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»3 9%
Mycket bra»23 71%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.68

- har labbat med en person där vår programmeringskunskap är i varsin ände av skalan och vi har båda lidit av det, borde ha tänkt efter innan vid val av labpartner. jag förlorar tid och han hinner inte lära sig det han behöver. kanske kunde man vid kursintroduktionen ställa en enkel fråga där folk får ranka sina förkunskaper från 0-3 och sedan matcha oss enligt det. jag tror att det skulle leda till bättre labgrupper. många väljer på auto att labba med nån de känner och den här historien jag beskriver är inte alls ovanlig.» (Ganska dåligt)
- Gruppuppgifterna var ju hemska.» (Ganska dåligt)
- tycker ni borde lära ut någon teknik att samarbeta, typ saros eller sub för att synka arbetet.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»5 15%
Lagom»16 50%
Hög»7 21%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.18

- belastningen kunde varit högre utan problem, gärna en labb till som gör något intressant med ett designmönster. men anpassa inlämningstiderna. lab2 behöver inte 2 veckor, och det blev tight på slutet med lab3 och 4 på kort tid. lab2 kändes ganska onödig i allmänhet men är väl en bra övning för nya - kanske kunde varit frivillig inlämningsuppgift och lämna plats åt en intressantare lab istället. lab3 och 4 var väldigt givande då jag lärde mig en hel del nya saker (actionlistener, observer, classbyname, m m ) trots att jag läst en 7.5hp javakurs tidigare, så ta inte bort dem. möjligen kunde ni lämna lite större frihet i lösningen av lab3.» (Låg)
- Labb 3 var lite för omfattande för att man skulle hinna göra allt i tid. Sedan skulle labb 4 in en vecka senare vilket gjorde att det inte gick att göra klart den i tid på grund av returen från labb 3.» (Lagom)
- Nnnstans mittemellan Lagom och hög egetnligen. » (Lagom)
- Vissa av labbarna var tunga men man hade tid till det. Hade dock gärna sett att man byggt ut kursen en liten aning.» (Lagom)
- Framför allt för ojämn» (Hög)
- Labbarna tar all tid.» (För hög)
- Laborationerna var konstigt uppdelade. Den laborationen som var jobbigast att lösa var även den största. Det inses lätt att det måste finnas en laboration där man måste tänka ut arbetsgången själv, men samma laboration borde inte vara den största och mest komplicerade.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»1 3%
Låg»1 3%
Lagom»15 46%
Hög»12 37%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.46

- Pluggade i princip ingenting, men klarade båda kurserna ändå» (För låg)
- javakursen är rätt lätt men statistiken tung så de kompletterar varandra hyfsat. javakursen tillåter ganska fritt arbetstempo medan staten har väldigt många hårda deadlines. totalt sett väldigt många deadlines i läsperioden. » (Hög)
- Inget som egentligen har med programmeringen att göra. Den parallella statistikkursens många moment med både delprov och projekt gjorde att arbetsbelastningen kändes väldigt hög. » (Hög)
- Dock inte relaterat till javakursen» (Hög)
- Laborationerna gav inte tid för annat...» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

32 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 9%
Godkänt»14 43%
Gott»10 31%
Mycket gott»4 12%

Genomsnitt: 3.4

- Sämsta kursen jag läst under min Chalmerstid, FY!» (Mycket dåligt)
- Kursen var tråkig. :(» (Dåligt)
- det är en hel del saker som kunde förbättras och då framförallt labinstruktioner som kan kortas ner, lämna lite större frihet. jag och andra upplever ständigt att labbhandledarna ger retur på saker "bara för att" tills man nästan undrar om det är något personligt. trots att man löst en uppgift får man retur på saker som känns irrelevanta i sammanhanget. de "tvingar" på oss en mall som leder till irritation och merarbete för både oss och dem. dessutom svårt att kommunicera med dem ibland när svar dröjer och Fire saknar inbyggt mailsystem. Parallellkursen har som jämförelse betydligt friare labbinlämningar där handledarna faktiskt visar förmåga att se att "ja, ni har inte skrivit varje rad kod exakt enligt vår mall, men ni har löst problemet och det fungerar väl" och dessutom kommunicerar snabbare, och detta leder till ett väldigt mycket trevligare arbetsklimat och kommunikation. » (Godkänt)
- Hade gärna sett att man gick igenom Trådar lite grann.» (Godkänt)
- Java är som C++! :D» (Gott)
- Bra introduktionskurs, men framförallt är den lätt så extra tiden kunde vi fokusera på den andra kursen vi läste, matematisk statistik, för den var ett helvete» (Gott)
- en kurs som man förväntar sig att den ska vara.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tentamen är alldeles för svår»
- lab 3 och lab 4 »
- Bra labbar»
- memory-labben. lärde mig väldigt mycket där. »
- labbarna»
- Unos lugna ton.»
- Kurshemsidan fungerade bra, speciellt att så mycket material fanns tillgängligt.»
-
- Inget särskilt»
- Labbarna, men gärna med förbättrade labinstruktioner. De var inte bra författade.»
- Bra handledare!»
- Det är bra att vi får lära oss design patterns etc. Det är sådana mer teoretiska och abstrakta delar av programmeringen jag inte kan sedan tidigare.»
- Labbarnaaah. 8)»
- Jag tycker exemplen va perfekt, det var ofta många, bra och relevanta exempel på vad det egentligen används till! Mycket bra, det är ofta det glöms bort i kurserna!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- ge större frihet i detaljer kring att lösa labbarna. inte massa onödiga returer på ovidkommande saker som fungerar väl. låt labb2 vara en frivillig övningsuppgift och ersätt den med något intressant istället. »
- På ganska många föreläsningar tas saker upp som vi har användning av tidigare i labbar tidigare i kursen, kan vara bra att kolla på.»
- tentan,var för mycket. trots bra förberedelse så hann jag inte med allt.»
- Jag ser gärna att man i helklass går igenom laborationslösningar som andra har gjort. Välj ut dom som har varit bäst och lyft fram smarta sätt som elever har löst uppgifter på. Låt det vara anonymt om det är så.»
- Föreläsningarna, kanske säga till folk att man kan läsa slides hemma och spara lite av sitt liv»
- Allt, strukturera ert arbete gentemot oss studenter. Börja svara på mail och var tillgängliga. Handledarna på laborationerna var ofta sena, vafan försover de sig mitt på dagen eller?!»
- Inlämningssystemet för labbarna.»
-
- Genomgångar av vissa saker blev lite väl långdragna ibland»
- Inget särskilt»
- Labbinstruktioner, föreläsningarna.»
- Tempot på föreläsningarna! Mer tempo, färre exempel av samma sak. Hellre se fler tillämpningar av samma kod.»
- Labbarna. Ingen frihet gavs alls. Vid en labb fick vi en 12 sidor pdf som vi i princip skulle implementera rakt av. Kändes som om vi utbildades till att bli sk. "code monkeys" som bara översätter klartext till kod. Om man inte gjorde exakt som var beskrivit i detalj så fick man retur även om det fungerande. Jag kan förstå det i vissa fall om man helt har bortsett från poängen med labben. Men här kändes det som om man inte fick tänka fritt alls. Tentan. Mycket oklarheter. Flera rättningar gjordes under tentan. API dokumentationen var otillräcklig, tex saknades en hel del metoder för swing. I flera fall (men inte alla, vilket gör det extra otydligt) saknades information om att en metod kastar exception alls. Swing. Utdaterat GUI bibliotek som inte längre är aktuellt. Bör bytas till tex SWT.»
- Byt ut java mot något vettigt OO-språk som python eller Ruby. Låt IT-smurfarna hålla på med java.»
- Inte lägga så sjukt lång tid på trivialiteter. När på sista föreläsningen förklara vad raden "ArrayList<Integer> list = new ArrayList<Integer>()," eller något liknande när det redan förklarats 40 gånger tidigare under förläsningen. Hur man klickar på länkar. Osv. Jag var bara på 2.5 föreläsningar, de var sjukt tråkiga .»
- Håll koll på ifall det är läsligt de som står på tavlan eller inte, det var mycket svårt att läsa många gånger, urskilja x X och lambda speciellt. Kanske göra något för att skilja dom åt lite extra? »

16. Övriga kommentarer

- för att få mer feedback på kursen föreslår jag att man skapar ett kursforum / googlegrupp i början eller bygger in ett sådant i fire. där kan folk diskutera saker och ni kommer automatiskt att få kommentarer och synpunkter när de är aktuella. jag tror att många struntar i kursutvärderingen för att det redan är överspelat då, men om de såg möjligheten att förändra och ge synpunkter under pågående kurs skulle de ta den. »
- Trevlig kurs och Java är inte så hemskt som en del säger (än...)»
- Tycker det är synd att ni ställer krav på oss studenter när vi inte kan ställa krav på er...»
- Det enda som finns att anmärka på är hur inlämningssystemet för labbarna har fungerat. Språk för kursen är Java, där ett centralt begrepp är paket. Det känns inte seriöst att inte kunna hantera paketinlämningar. Testpprogrammen handledarna använde klarade inte av paket. Samtidigt så gillar varken eclipse eller netbeans paketlösa projekt. Det känns helt enkelt inte seröst att ha en kurs som bygger på Java och inte kunna hantera paket i labbarna. En ytterligare grej med inlämningen var att man inte fick använda någon form av fil-arkiv för att packa filerna. Det gjorde uppladdningsprocessen av ibland tiotalet filer väldigt tidsödande och det kändes väl inte heller superbra...»
-
- En rolig kurs, med roliga labbar. Man fick en känsla för hur man skulle kunna använda detta i verkligheten senare med tanke på memorylabben, samtidigt som man förstod hur man skulle handha problem såsom läsa och skriva till samma.»
- Det var ju lite roliga labbar. »


Kursutvärderingssystem från