ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-1 Teknik för ett hållbart globalt samhälle, ITS022

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»14 51%
Cirka 20 timmar»9 33%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.66

- » (Högst 15 timmar)
- om registrerad för att göra en inlämning som komplettering » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»3 10%
100%»23 82%

Genomsnitt: 4.64

- se ovan» (0%)
- Hade dubbelbokad annan kurs så hade inte möjlighet att närvara på majoriteten av föreläsningar.» (25%)
- Resterande 25% missat pga schemakrock med algoritmer» (75%)
- Obligatorisk närvaro...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 28%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 35%

Genomsnitt: 2.78

- Möjligtvis sett dom men kommer ej ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte så stor koll på målen..» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 9%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Har inte så stor koll på målen..» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»2 8%
I viss utsträckning»13 56%
Ja, i hög grad»6 26%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.34

- Riktigt dålig examination, bara att lära sig svar utantill. Många läste inte en enda artikel har jag hört! » (Nej, inte alls)
- Man lärde sig mycket när man letade information efter frågorna man fick innan, men eftersom man visste frågorna så lärde man sig inte mycket mer än bara svaret på specifika saker även om frågorna sträckte sig över hela kursen.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var mest en övning i utantillkunskap eftersom man kände till frågorna i förväg. Däremot lärde man sig samtidigt mycket när man memorerade och försökte förstå alla frågor. Skulle funka bra som övning, men testade inte vad man lärt sig speciellt bra.» (I viss utsträckning)
- Lite konstig poängfördelning på frågorna kändes det som» (I viss utsträckning)
- Kursens examination bör utvärderas och förändras så att man känner att föreläsningarna faktiskt är viktiga - nu finns det en negativ klang då dessa är obligatoriska, att du faktiskt skulle kunna klara kursen utan att vara där. Och då är det ju något som är fel.» (I viss utsträckning)
- Instuderingsfrågorna tog upp det mesta som var viktigt, men examinationen i sig kändes ganska flummig, hade fungerade lika bra/bättre som inlämningsuppgift.» (I viss utsträckning)
- Har inte så stor koll på målen..» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har ju inte fått resultaten än, så vet egentligen inte. Får jag bra så vet jag ju att jag fattat det som jag behövt.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»11 39%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.64

- Har som sagt inte kunnat närvara på jättemånga föreläsningar.» (Mycket liten)
- Jag har inte förstått vad syftet med föreläsningarna har varit eller vilka kunskaper vi skulle ta med oss ifrån dem. Är det verkligen motiverat att lägga 7.5 högskolepoäng på att instilla en känsla av miljömedvetenhet? » (Mycket liten)
- Det är väldigt svårt att få en sammanhållen och högkvalitativ undervisning med så många gästföreläsningar. Gästföreläsningar fungerar bäst som komplement till den vanliga undervisningen.» (Ganska liten)
- De flesta av föreläsningarna var jättebra, men examinationerna kräver inte att du ska ha lyssnat.» (Ganska liten)
- Mycket av undervisningen var enbart upprepning av samma grundprinciper, hade varit mer intressant med fler synvinklar osv.» (Ganska liten)
- Upplägget med så många olika föreläsare är egentligen inte optimalt tycker jag. Blir inget skönt flow i inlärningen. Hellre samma föreläsare hela kursen» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»15 53%
Ganska stor»6 21%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.39

- Har inte tittat på kursmaterial etc.» (Mycket liten)
- Mycket stor hjälp till inlärning inför tentan..» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 3

- Det utdelade materialet på kurshemsidan, var ostrukturerat och ibland jobbigt att komma åt/hitta. Vissa utdelade föreläsningsslides var i .pptx-format (PowerPoint) vilket jag inte kan läsa eftersom jag inte använder Windows. Administrationen har över lag varit dålig, t ex har det legat föreläsningar schemalagda på timeedit som varit inställda (eller av annan anledning inte blivit av) utan att studenterna blivit meddelade.» (Mycket dåligt)
- Väldigt mycket olika artiklar, som låg oöverskådligt i många små mappar.» (Ganska dåligt)
- Blev en miss i kommunikationen ang en föreläsning (en onsdagsmorgon tror jag det var), vi var rätt många där men föreläsningen var inställd. Kurshemsidan ligger på den gamla studentportalen som egentligen inte ska användas längre.» (Ganska dåligt)
- Tyvärr var det ett ganska rörigt mappsystem vad gäller utdelat material från föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Det utdelade materialet fungerade hyffsat, kan önska att allt utdelat material är i pdf format och inte massa olika office-anpassade format.» (Ganska dåligt)
- Bra att allt material läggs upp på hemsidan, men vissa instruktioner av uppgifter kunde ha varit bättre. Vid ett tillfälle stog det på schemat att vi hade föreläsning när vi inte hade det.» (Ganska bra)

9. Hur tyckte du att fördjupningsuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?

28 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»3 10%
Bra»18 64%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.14

- Oklart att säga eftersom vi inte fick någon feedback på vårat arbete.» (Mindre bra)
- Jag tycker att fördjupningsuppgiften i sig var ok, även examinationen fungerade förvånansvärt bra, men det var inte så mycket lärdom i det hela...» (Mindre bra)
- Skönt att det inte är betygsgrundande så kan man lägga det på en lagom nivå.» (Bra)
- Ok, men hur presentationen skulle gå till var otydligt och salen för presentationen var illa lämpad för ändamålet.» (Bra)
- ej deltagit» (Bra)
- Man fick leta mycket information och sätta sig in i ämnet.» (Mycket bra)

10. Hur tyckte du att den individuella förändringsuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?

28 svarande

Dåligt»4 14%
Mindre bra»8 28%
Bra»12 42%
Mycket bra»4 14%

Genomsnitt: 2.57

- Var nog den jobbigaste uppgiften för mig, mycket pga av den var så personlig och fri.» (Dåligt)
- Som examinationsform mycket dåligt, annars helt okej.» (Dåligt)
- Förändringsuppgiften var ganska meningslös. Det var helt enkelt: gör vad du vill. Examinationen med en plansch var ganska meningslös» (Dåligt)
- Det var kul att testa på men det kändes som att gå på mellanstadiet igen.» (Mindre bra)
- Oklart att säga eftersom jag inte fick någon feedback på mitt arbete» (Mindre bra)
- Skönt att det inte är betygsgrundande så kan man lägga det på en lagom nivå.» (Bra)
- Ok, men använd inte "en planch" som redovisningsform, det här är Högskolan, inte mellanstadiet.» (Bra)

11. Hur tyckte du tillämpningsuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?

28 svarande

Dåligt»1 3%
Mindre bra»5 17%
Bra»21 75%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.78

- För lite tid till att göra något seriöst. Vi fick inte reda på det vi ville.» (Dåligt)
- Oklart att säga eftersom jag inte fick någon feedback på mitt arbete» (Mindre bra)
- Det kändes ganska meningslöst, man fick ingen djupkunskap.» (Mindre bra)
- Skönt att det inte är betygsgrundande så kan man lägga det på en lagom nivå.» (Bra)
- Det var ganska roligt men kändes inte som att det riktigt togs på allvar.» (Bra)
- Ok, men använd inte "en planch" som redovisningsform, det här är Högskolan, inte mellanstadiet. Svårt att hinna påverka något på den korta tiden vi hade.» (Bra)

12. Hur tyckte du att duggan fungerade som lärmoment och examination i kursen?

27 svarande

Dåligt»4 14%
Mindre bra»8 29%
Bra»13 48%
Mycket bra»2 7%

Genomsnitt: 2.48

- Jag anser inte att det är bra att basera betyget för hela kursen på en 2-timmars "tenta" där man har fått 20 instuderingsuppgifter, och det handlar om att komma ihåg så många av svaren som möjligt. Exempelvis: En person som kämpar för att förstå varje fråga kan lätt nå upp till en 5:a. En person som har kollat på sin kompis svar, memorerat dessa, och skriver de på duggan kan också lätt nå en 5:a.» (Dåligt)
- En dugga på instuderingsfrågor tycker jag inte ska betygssätta en hel kurs på tre inlämningsuppgifter samt obligatoriska föreläsningar. » (Dåligt)
- Duggor ska INTE ligga i tentaperioden och INTE ensamt avgöra vilket betyg man får, då är det en tenta!» (Dåligt)
- Det var ju en tenta som man kallar dugga. Det enda detta medför är en jävla massa problem om man skulle underkännas på den kursen.» (Dåligt)
- Jag tyckte att tiden var för kort. Skrev konstant under de två timmarna. Utöka tentatiden med en timme så får man en mer rättvis chans att visa sina kunskaper. » (Mindre bra)
- Jag tycker inte dugga passar till en sån här kurs. De kunskaper som testas i duggan borde istället bakas in i inlämningsuppgifterna och det borde ges betyg på uppgifterna istället.» (Mindre bra)
- Man lärde sig lite av att studera och komma ihåg alla texter, men i slutändan känns det som att överbetyg går till de som är bäst på att komma ihåg saker utantill, snarare än de som lärt sig om hållbarhet.» (Mindre bra)
- Man kan få alla rätt på duggan utan att ha varit på föreläsningarna.» (Mindre bra)
- Som läromoment tyckte jag att den fungerade bra. Men det hade lika gärna kunna ha varit en inlämningsuppgift. Att betygsätta hela kursen begrundande på duggan kändes även ganska korkat.» (Mindre bra)
- ej deltagit men bra att dugga finns» (Bra)
- Jag gillade det här sättet att examineras på. Eftersom vi hade frågorna innan var det väldigt lätt att veta vad man skulle plugga på och det känns som att jag fortfarande har stenkoll på dem. Det gjorde det väldigt tydlig vad man förväntades kunna. Dock tycker jag det är missvisande att kalla den för en dugga. Som enda moment som ger ett betyg högre än godkänt är den på alla vitala sätt en tenta.» (Mycket bra)

13. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande:

Ange gärna varför du tyckte om den.

- Story of Stuff-filmerna. Plan B var också helt ok.»
- Intervju med Amory Lovins. Rakt på sak, inte överdrivet lång, och intressant innehåll.»
- Jag läste aldrig någon av litteraturen»
-
- Lovins, 2009»
- Plan B, kapitlet om energieffektivisering. Intressant att läsa om vad vi kan göra för att minska vår energiförbrukning. »
- Kommer ej ihåg.»
- Man behöver inte ens läsa någon text för att få en femma i kursen. »
- Rapport från regeringen »
- Texten av Lindenberg & Steg om målramverk var intressant. Man får en något sånär ny synvinkel på hur mål och handlingar kan förstås.»

14. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande:

Ange gärna varför du inte tyckte om den.

- Psykologirelaterade artliklar»
- Alla texter som var väldigt långa och bara jobbiga att ta sig igenom.»
- Jag läste aldrig någon av litteraturen»
-
- Ett miljöanpassat informations-samhälle: En rapport från IT-politiska strategigruppen»
- Kommer ej ihåg.»
- Vet ej»
-
- Boken var tämligen meningslös, den gav lite mer fakta, men jag känner att själva innehållet i litteraturen, samt kursen, är egentligen bara upprepning av sånt som man i vår generation förstått för länge sen.»
- IT för en grönare förvaltning. Dryg.»


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»5 17%
Har ej sökt hjälp»9 32%

Genomsnitt: 3.71

- Alltså kontakt med föreläsare pga att hemsidans information var tvetydig var hemsk. Svar upp till en vecka efter inskickad fråga. Svar på fråga gällande inlämningsuppgift, 3 dagar efter att inlämningsuppgiften skulle vara inne.» (Mycket dåliga)
- Ibland svårt att ställa på engelska.» (Ganska bra)
- Tog lång tid att få svar på mail.» (Ganska bra)
- Kursansvarig var sällan där, men hennes handledare gick att fråga» (Ganska bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»17 60%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.64

- Hade velat välja arbetsgrupp själv för arbetets skull, även om det var kul att träffa nya människor.» (Ganska bra)
- Engagemanget i min grupp var väldigt litet.» (Ganska bra)
- Mogna klasskamrater» (Mycket bra)
- Hade tur att hamna i en grupp med flera personer som jag kände till väl.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»2 7%
Låg»6 21%
Lagom»15 53%
Hög»4 14%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.85

- Framför allt är det väldigt många moment i kursen och allt är obligatoriskt. Är det inte så att chalmers har som policy att obligatoriska moment ska motsvara ett antal högskolepoäng > 0?» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»15 53%
Hög»11 39%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.32

- Kan inte med säkerhet svara bra på denna fråga dock då jag knappt medverkade i den parallellt pågående kursen.» (Lagom)


Bakgrund och påverkan

19. Har du tidigare läst miljökurser på Chalmers eller vid ett annat universitet?

28 svarande

Ja»1 3%
Nej»27 96%

Genomsnitt: 1.96

20. Har kursen påverkat din syn på frågor som rör hållbar utveckling? Om ja, i så fall hur?

28 svarande

Ja»24 85%
Nej»4 14%

Genomsnitt: 1.14

- Man har blivit mer miljömedveten och mer intresserad av miljöfrågor. Blivit vegetarian.» (Ja)
- Man är mer medveten» (Ja)
- Att man borde börja med sig själv» (Ja)
- Jag har blivit mer positivt inställd till hållbart förfarande i företag etc, när man nu sett hur mycket man kan tjäna på att arbeta hållbart. Mer vänligt inställd till KRAV-produkter på grund av information om hållbarhet globalt och miljöproblem.» (Ja)
- Att det finns en "trendig" framtid inom hållbar utveckling, att verktygen finns där, men att det bara gäller att ta tag i dem och börja jobba.» (Ja)
- Istället för att inte bry sig om hur man gör saker kan påverka miljön så tänker man en extra gång innan man gör något. Försöka tänka mer långsiktigt vad ens beslut kan innebära.» (Ja)
- Har gett förståelse för allvaret i problemet. Har ändrat mina vanor till viss del.» (Ja)
- Har blivit betydligt mer medveten om hur människans beteende och aktiviteter påverkar vår miljö.» (Ja)
- Stärkt vissa åsikter jag redan haft» (Ja)
- Bra föreläsare som kom dit» (Ja)
- Kursen gjorde så att miljöfrågan blev mer viktig för mig.» (Ja)
- Har insett vikten av att handla miljövänligt. » (Ja)
- Mer medveten» (Ja)
- Man tänker mer på miljö i alla sammanhang!» (Ja)
- Påverkat mina vanor.» (Ja)
- Jag kände mig ganska miljömedveten redan innan.» (Nej)

21. Har kursen påverkat synen på din blivande yrkesroll? Om ja, i så fall hur?

27 svarande

Ja»11 40%
Nej»16 59%

Genomsnitt: 1.59

- Vet ej» (?)
- Den har gett en kompletterande syn på vad man kan jobba med i framtiden. Som Marcus från miljögiraff sa så är Ingenjörsutbildningen ju väldigt tekniskt inriktad så kul med lite kurser som har mer med verkligheten att göra som den här. » (Ja)
- Man kommer förhoppningsvis tänka på detta även i framtiden och försöka påverka.» (Ja)
- blivit medveten om att alla val räknas» (Ja)
- Det kanske motiverar mer hur jag jobbar i framtiden där jag jobbar, eller var jag kommer att söka anställning, men det är svårt att säga.» (Ja)
- Som civilingenjör har man ett ansvar att se till att upprätthålla en hållbar utveckling.» (Ja)
- Tänka efter lite mera» (Ja)
- Man tänker mer på miljö i alla sammanhang!» (Ja)
- Inte om rollen, men hur jag kommer att utföra rollen.» (Nej)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»2 7%
Dåligt»5 17%
Godkänt»10 35%
Gott»6 21%
Mycket gott»5 17%

Genomsnitt: 3.25

- Tycker att engagemang saknas. Det enklaste man kan göra som kursansvarig är vad som jag tycker gjordes här. Boka in gästföreläsningar, dela ut ett par relativt fria inlämningsuppgifter, dela ut läsmaterial, anordna en ren "läs in och glöm" dugga och sätt sedan hela betyget utifrån den.» (Mycket dåligt)
- Dålig administration, oengagerade lärare, otydliga mål, osammanhängande undervisning...» (Dåligt)
- Splittrad kurs. Vet inte vad fokus ligger. Många föreläsare som man kan undra vad de gör där. Jag blev bara trött.» (Dåligt)
- Flummigaste kursen jag läst på Chalmers hittils.» (Godkänt)
- Sammantaget mycket bra, nyttig och intressant kurs.» (Gott)
- Fått en mycket större inblick i hur vi människor påverkar naturen och att det finns saker varje person kan göra för att göra saker bättre.» (Gott)
- Har fått ett kraftigt förändrat miljötänk, åt det positiva hållet.» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- förändringsuppgiften»
- Föreläsningarna som behandlade många olika ämnen inom hållbar utveckling. Jag ser positivt till att de också är obligatoriska för att man då kan "garantera" att studenterna har hört informationen som getts under föreläsningarna.»
-
- Mycket bra ordning på kurshemsidan, alla föreläsning-slides + relaterat material fanns tillgängligt. Inte ofta det händer annars, speciellt när man har gästföreläsare.»
- Duggan»
- Fördjupnings- och förändringsuppgiften.»
- Svårt att komma på någonting bra»
- Instuderingsfrågorna»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- längre tid på tentan, färre föreläsare»
- Jag tycker att det är för många moment (tre inlämningsuppgifter, obligatorisk närvaro och dugga). Duggan borde tas bort.»
- Obligatoriska föreläsningar ska inte behövas om examinationen är tillräckligt bra.»
- All kurslitteratur (artiklar etc) borde examineras gradvis under kursen snarare än i slutet på en tvåtimmarsdugga. Kurslitteratur kunde t.ex. ingå mer i fördjupningsuppgifterna, eller någon extra mini-inlämning eller något.»
- Eventuellt, om det går, låta gästföreläsare ha mer koll på vad som har sagts under tidigare föreläsningar så att de inte behöver upprepa något studenterna redan vet.»
- Tycker man kan få dugga frågorna i början av kursen då jag tror att man på föreläsningarna kommer lyssna bättre och skriva ner saker.»
- Inför en betygsskala på inlämningsuppgifterna! Det direkt motverkar syftet att kräva en rapport utan betygsskala. Är mycket besviken över att det mesta av arbetet under kursen faktiskt inte är värt någonting alls i betyget. Färre moment! En tydligt beskriven inlämning samt en tenta utan obligatoriska föreläsningar tycker jag skulle fungera mycket bättre.»
- Färre delmoment. Tydligare beskrivning av uppgifterna.»
- Tydligare instruktioner kring vad fördjupningsuppgiften skall handla om hade varit toppen. Man skulle kunna dela in den i att man antingen fick ganska utförlig information kring vad man skulle skriva om, eller så fick man själv välja fritt. Men viktigt att man i alla fall kunde få uppgiftens innehåll tydligt definierad om man ville.»
- Gruppuppgifterna och de flesta föreläsningarna var meningslösa.»
- Skaffa ett starkare band mellan förläsningar och examination.»
- Ta bort duggan, det sticker i studenters ögon när ni kallar det dugga. Alla jag studerade med var otroligt irriterade för detta. Det är tillräckligt med arbeten för att det inte behöver vara en Dugga. Alternativt ta bort ett par arbeten och ha en "dugga" som ni kallar tenta.»
- Planscherna var meningslösa. Om föreläsningarna ska vara obligatoriska bör de göras mer intressanta och inte innehålla samma sak varje vecka.»

25. Övriga kommentarer

- Man lärde sig ingenting nytt, och man behövde i princip inte göra någonting för att få ett bra betyg i kursen. Kursen var i allmänhet alldeles för slapp och ointressant, och man förstår varför man måste tvinga elever att gå på föreläsningar genom att ha en gräns på 80 % närvaro.»
- Jag tycker egentligen att själva grundpoängen i kursen är bra, men det bör kanske bara vara en ej betygsatt kurs för en halv läsperiod för att bättre reflektera mängden arbete som behöver läggas ner samt förståelsekravet för att nå de betygsatta kraven.»


Kursutvärderingssystem från