ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKITE 1112-1 Digital- och datorteknik, EDA432

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-06
Antal svar: 55
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

55 svarande

Högst 15 timmar»11 20%
Cirka 20 timmar»24 43%
Cirka 25 timmar»16 29%
Cirka 30 timmar»1 1%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.29

- Ovant de två första veckorna, med nollning och allt, men senare i kursen kom man in i takten och förstod bättre de krav och mål som ställdes.» (Cirka 20 timmar)
- Har pluggat på tok för lite utanför skolan.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket färre vissa veckor, mycket mer andra veckor.» (Cirka 20 timmar)
- Mycket jobb med arbetsboken utöver föreläsningarna » (Cirka 25 timmar)
- För lite tyvärr» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

55 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»1 1%
75%»11 20%
100%»41 74%

Genomsnitt: 4.65

- Låg efter från början pga programbyte till IT från F LV3 så jag satt mest med boken för att hålla huvudet över vattnet med labbarna.» (25%)
- Inte demo-övningar.» (75%)
- Egentligen 90% Inte gästföreläsningar och inte de sista föreläsningarna» (75%)
- Tyckte ej att de gästföreläsningar vi hade gav något som bidrog till undervisningen, men det kunde dock vara intressanta ämnen som togs upp.» (75%)
- Har gått på alla SIM, labbar och föreläsningar» (100%)
- missat 1, max 2 fö» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

55 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 14%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»38 69%

Genomsnitt: 3.38

- Rolf har knytit an till målen vid nästan varje föreläsning, vilket är bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Rolf har även tydligt visat målen under kursens gång.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Tänker på formuleringen "att bygga en dator", vi bygger ju aldrig någonting egentligen. Det är möjligen lite missvisande.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Har inte tittat på målen så noggrant.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

50 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»48 96%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.04

- Har inte tittat på målen så noggrant.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 31%
Ja, i hög grad»33 64%
Vet ej/har inte examinerats än»2 3%

Genomsnitt: 2.72

- Gillade dock ej kryssfrågorna i del a» (I viss utsträckning)
- dock tycker jag det var dåligt att dela upp tentan i två delar» (Ja, i hög grad)
- Har inte tittat på målen så noggrant.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»21 38%
Mycket stor»32 58%

Genomsnitt: 3.52

- Personligen förstod jag det mesta rätt bra fram tills att man började med själva programmeringen och då skulle jag nog tagit mer hjälp av övningsledare och liknande själv så skulle jag antagligen haft större förståelse för det på slutet.» (Ganska liten)
- Har använt allt förrutom den blåa boken som faktiskt kändes ganska onödig att köpa.» (Ganska stor)
- Labbarna har varit lärorika och bra. Kul att använda teori i praktiken.» (Ganska stor)
- Ibland svårförståerligt, men då kan man kompletera med arbetsboken för digiflex etc.» (Ganska stor)
- Var inte på så många föreläsningar, men det jag var på var mycket bra.» (Mycket stor)
- Men jag tycker att de svårare delarna kunde gåtts igenom lite långsammare. Fortfarande i lv5 tog vi mycket tid för att lösa karnaughdiagram vilken jag tyckte var onödigt.» (Mycket stor)
- Bra lärare!» (Mycket stor)
- Bra undervisning.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar och jag tycker att de alltid har förklarat kursinnehållet bra.» (Mycket stor)
- Väldigt bra undervisning som också tar hänsyn till studieteknik.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

55 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 16%
Ganska stor»26 47%
Mycket stor»20 36%

Genomsnitt: 3.2

- Mest varit DigiFlex boken som har hjälpt till» (Ganska liten)
- Den blåa boken har inte använts mycket. Snarare powerpoints från föreläsningar.» (Ganska liten)
- Svårt att hålla reda på vad som fanns var.» (Ganska liten)
- "Den blå boken" var ganska teoretisk och svår att läsa i början, vilket gjorde att jag gick ifrån den helt. I slutet av kursen förstod jag dock allt som sades i den.» (Ganska stor)
- Arbetsbok för FLEX har varit mycket nödvändig, övrigt material mer eller mindre.» (Ganska stor)
- Den blå boken e värdelös, ingen pedagogik alls..» (Ganska stor)
- Digiflex arbetsboken var jättebra. Öppnade aldrig den blåa boken knappt.» (Ganska stor)
- Övningsboken har varit bra men resten har knappt gett något.» (Ganska stor)
- Framför allt så var de gamla tentorna till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Framför allt Ext häftet och DigiFlex boken.» (Mycket stor)
- Arbetsboken var jättebra» (Mycket stor)
- Blåa boken väldigt lite, arbetsboken väldigt mycket.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»26 47%
Mycket bra»29 52%

Genomsnitt: 3.52

- ful & rörig hemsida, men visst allt finns där bara man leter.» (Ganska bra)
- De första veckorna följde jag av misstag kurshemsidan för 2009 års kurs :)» (Ganska bra)
- Rörig kurshemsida, men det finns många bra saker i den!» (Ganska bra)
- för mkt lösa papper. personligen betalar jag gärna lite mer pengar för litteratur om det innebär mer struktur» (Ganska bra)
- Uppskattar att man fick vissa papper m.m. utdelat att anteckna i och läsa» (Ganska bra)
- Föreläsningsmaterial borde ligga uppe tidigare» (Ganska bra)
- Allt man har behövt har funnits på kurshemsidan. Mycket bra.» (Mycket bra)
- Hemsidan har ständigt uppdaterats med senaste nytt.» (Mycket bra)
- Alltid uppdaterat» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»14 25%
Mycket bra»30 54%
Har ej sökt hjälp»10 18%

Genomsnitt: 3.89

- få tillfällen att fråga» (Ganska dåliga)
- Demoövningarna har varit jättebra. Även simuleringspassen.» (Ganska bra)
- Dålig pedagogik från vissa handledare. När man ber om hjälp och inte förstår förklarar de för en, men om man fortfarande inte förstår förklarar de på samma sätt igen som om jag plötsligt skulle förstå. Det vore kanske bättre att förklara på ett annat sätt.» (Ganska bra)
- Långa köer på laborationer då de flesta fastnade på samma ställe men annars har det varit helt okej.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»9 16%
Mycket bra»45 81%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.8

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»42 76%
Hög»11 20%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.21

- Den var väldigt hög när det gällde labbar, mindre när det gällde tentan. Ett väldigt bra upplägg tycker jag!» (Lagom)
- Något hög om man ville göra alla rekommenderade uppgifter.» (Lagom)
- lägre i början, lagom mot slutet.» (Lagom)
- I och med att ämnet var helt främmande för mig har jag behövt läsa mycket, men har även lärt mig massor.» (Hög)
- Hög = lagom» (Hög)
- väldigt stressigt innan labbarna.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»28 50%
Hög»24 43%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.43

- I och med att jag läst programmering tidigare, så var den andra kursen inte jättesvår.» (Låg)
- Hög, men lagom hög.» (Hög)
- om jag inte hade haft lätt för dig å dat så hade det nog varit för högt då jag inte heller programmerat innan.» (Hög)
- Hänger på den andra kursen OOP. Inga förkunskaper och väldigt väldigt mycket nytt..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»4 7%
Gott»21 38%
Mycket gott»30 54%

Genomsnitt: 4.47

- I början var det en kurs jag inte kände något gott inför. Har inget intresse för elektronik, kopplingar, hårdvara, etc. Men Rolfs personlighet och kursens upplägg gjorde allting mycket roligare efter ett tag –, jag är riktigt förvånad över hur jag känner nu. Tittar jag tillbaka har kursen varit mycket lärorik och strukturerad. Det var ovant i början pga. det är första läsperioden, och vi var helt färska på universitet, men att ha denna kurs som förstakurs är mycket smart. Rolf har varit galet bra, och lätt att ha att göra med. Flexibel, rolig, förklarande. » (Gott)
- Bra kurs och föreläsare att inleda med på IT-programmet» (Gott)
- Rolf är en mycket bra lärare och energisk. » (Gott)
- Kul! :D Intressant och nytt (för mig) ämne, och med en positiv föreläsare med genomtänkta föreläsningar blev det lätt att ta till sig allt. » (Mycket gott)
- Intressant kurs som Rolf lyckades göra väldigt underhållande!» (Mycket gott)
- En väldigt nyttig kurs som visar att matten vi lärt oss i intro-matematiken faktiskt kommer till nytta i verkligheten också. Kul att lära sig grunden för datorer.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Rolf»
- Tycker att det mesta ska vara kvar till nästkommande år förrutom det som står i fråga 15»
- - ROLF - Demoövningarna - Ext.-häftet med övningar och förklaringar - Kurshemsidan - Gästföreläsningar»
- Rolf. Labbarna.»
- ROLF»
- Arbetsboken och labbarna»
- Rolf Snedsbøl»
- Laborationernas utförande var väldigt bra.»
- ROLF!»
- Föreläsare»
- Rolf»
- Rolf»
- Sim-pass och laborationer fungerar jättebra, digiflexboken är också bra.»
- Föreläsaren. Rolf är motiverad och engagerad, och han vet verkligen hur man förklarar och piggar upp.»
- Demopass, återkoppling på varje lektion»
- ALLT :D»
- Laborationerna och Rolf.»
- Uppgifterna i digiflex, laborationerna, konceptet Rolf har på föreläsningarna.»
- Det finns ingt som jag vill ta ur kursen som den "r nu. Allt borde vara kvar.»
- Demopassen osv.»
- Rolf! »
- Rolf, grymt inspirerande lärare som gjorde ämnet riktigt kul. :)»
- Allt»
- Rolf»
- ROLF!»
- Demo och simpassen »
- Laborationerna - viktigt så att man alltid hänger med. Annars riskerar många att inte plugga tillräckligt, och sedan inte klara tentan.»
- Laborationerna var väldigt bra utformade!»
- Repieitionsbiten i början av föreläsningarna.»
- Rolf»
- Laborationernas innehåll (man kunde lära sig lika mycket på 2 timmars laboration som 15 timmar med boken, och allt var användbart).»
- Rolf rofl»
- bra föreläsare och gästföreläsare roliga labbar»
- Väldigt bra föreläsningar med Rolf. Strukturerat och lätt att förstå vad som skulle göras inför laborationer. Man förstod lätt vilka uppgifter man bör plugga på.»
- Laborationerna!»
- Rolf Snedsbøl»
- Läraren»
- Laborationerna. De var extremt roliga och intressanta!»
- Arbetstempot»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske något lägre tempo i viktiga delar under föreläsningar. Handledare undersimpassen som gör / visar / rättar RÄTT samt faktiskt vill vara där och hjälpa till. Många gånger kände man sig väldigt mycket i vägen när man bad om hjälp. Speciellt av tjejen, kommer inte ihåg vad hon hette dock.»
- Bort med blåa boken krånglig och man klarar sig mer än väl med allt annat material, samt »
- Tycker att kurslitteraturen ska sättas ihop till en bok typ. Jobbigt med massa smågrejer. Och så bör digiflex finnas till linux och mac. Windows e inget bra. Det vet ni väl.»
- A-delen på tentan är bra men ett slarvfel på en mångpoängsuppgift kan göra att ett godkänt sätts på prov.»
- Långsammare genomgång på svårare delar»
- Svårt hinna med sim-uppgifterna innan labbarna.»
- Tentan var lite för svår.»
- Möjlighet att skaffa bonuspoäng till tentan»
- Demopassen, kan tyvärr inte ge särskilt konstruktiv kritik, mer än att jag inte kände att de passen gav så mycket.»
- Förtydligande av kursmaterialet som man köpte (bunten med papper). Det var inte helt klart när man skulle använda vad i början.»
- Simulator-programmen kändes omoderna och klumpiga (speciellt digiflex), och kurslitteraturen var svår att hålla reda på.»
- inget!»
- Inget jag kommer på...»
- Adressavkodning bör kanske komma lite tidigare i kursen. Som det var nu hann jag inte lära mig det helt innan tentan.»
- Mer praktiska exempel på nya saker skulle vara bra.»
- Jag vill gj"rna ha sett mer g"stf,rel"sningar. »
- Nånting mer begripligt än den blå boken?»
- Något borde göras sämre med kursen så att nästa att det finns något att skriva här vid nästa utvärderingstillfälle.»
- Inget jag kan komma på.»
- Inget»
- Mindre kurs litteratur eller i alla fall mer samlat. »
- Lite mindre fokus på den blå boken, "Grundläggande digital- och datorteknik". Dess förklaringar var ofta omständliga, samma fakta fanns alltid någon annanstans i en mer lättsmält form.»
- mer programmering?»
- Demo-övningarna»
- Inte så stor skillnad på tentafrågorna från tidigare år. Trist att inte hinna svara på allt fast man lagt ner tid så man vet att man klarar det.»
- Jag tycker att det funkade bra.»
- Ingenting»
- Mer huvudräkning, sånt som faktiskt kommer på provet. Istället för att lägga ner all kraft på att göra saker i datorn eller på labbarna. »
- Strukturering av hem-uppgifter, labbar och kursmaterial. Även säkerställa att facit till uppgifterna stämmer och är tillgängliga. Vilket inte var fallet speciellt i ext-häftet.»

16. Övriga kommentarer

- Bra gästföreläsare med»
- Rolf är bästa föreläsaren!»
- Det är viktigt med passion hos föreläsare, och det fanns det gott om!»
- Bra Kurs!»
- Rolf är en riktigt bra och inspirerande lärare.»


Kursutvärderingssystem från