ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Sjöfartens miljöpåverkan, SJO570

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-11-06
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»9 32%
Cirka 20 timmar»10 35%
Cirka 25 timmar»6 21%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.17

- då kursmaterialet till stor del fanns på nätet och föreläsningarna gav bra grund, klarade man sig med lite hemma studier.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt många timmar då kursen var väldigt stor och spretig,» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»2 7%
50%»1 3%
75%»10 35%
100%»15 53%

Genomsnitt: 4.35

- Varför gå på totalt meningslösa föreläsningar?, har gått en stund in väldigt många gånger.» (25%)
- Gick under en pågående föreläsning när det totalt spårade ur och hamnade så långt från kursens innehåll att det inte gick att motivera ett sådant slöseri med tid.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 22%
Målen är svåra att förstå»4 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»14 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 11%

Genomsnitt: 2.51

- Flummiga» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»16 72%
Nej, målen är för högt ställda»6 27%

Genomsnitt: 2.27

- För högt är de väll inte, men de har inte så mycket med det inom miljö vi borde lära oss.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Bättre att skifta målen mot sådant som vi som maskinister skulle kunna ha nytta av i vår dagliga drift av fartyget.» (Nej, målen är för högt ställda)
- målen är inte för sjöingenjörer. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»15 60%
Ja, i hög grad»6 24%
Vet ej/har inte examinerats än»4 16%

Genomsnitt: 2.56

- Svårt att veta vad som man skulle kunna från all information vi fick» (I viss utsträckning)
- Tyckte att man kunde haft några mer relevanta frågor, t.ex. om tekniker för barlastrening, tekniker för avgasrening osv.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var konstig, att ha 10 frågor a 6p kan ge en väldigt felaktig bild av elevens kunskaper, fler mindre frågor som ger mindre poäng anser jag skulle vara mer rätt vist.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»10 35%
Ganska liten»9 32%
Ganska stor»6 21%
Mycket stor»3 10%

Genomsnitt: 2.07

- Var riktigt, riktigt dåligt, patetisk nivå på föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Inte mitt ämne men kändes som för många olika gästföreläsare» (Mycket liten)
- Det går inte att bygga en kurs på externa föreläsare som ska stå och upprepa varandra. » (Mycket liten)
- sex stycken föreläsare var väldigt mycket för mycket. Svårt att veta vad man skulle plugga på.» (Mycket liten)
- Inte mycket som verkade rätt under kursen, varför så många föreläsare? varför har inte föreläsarna pratat med varandra innan vad de skall ta upp på sina fl?» (Ganska liten)
- man kunde lära sig det nästa genom att kolla på Powerpointerna, och det var förmodligen också det bästa sättet att löra sig, det fans inte mycket utrymme för frågor hos vissa föreläsare... andra föreläsare var mycket mer generösare med frågor...» (Ganska liten)
- Rörigt med flera föreläsare. Har inte funnits någon röd tråd och organisation föreläsarna i mellan» (Ganska liten)
- kursen var stort basserad på föreläsningarna, dessa var dock tråkiga då det var alldells för mycket grafer och ett ointresse att deltaga uppståd.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»10 35%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»7 25%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.17

- Pdf:erna till lite hjälp annars inget.» (Mycket liten)
- Obefintlig, massa PP med bara överskrifter hjälper inte heller» (Mycket liten)
- Klasskamrater hjälptes åt. för min del lärde jag mig mest av dem. Men tog även ut info i utelat material. svårt att hitta eftersom det var så mycket från så många olika lärare/föreläsare » (Mycket liten)
- jag köpte inte boken, och jag kunde i princip svara på alla instudierings frågor och alla tenta frågor utan att ha läst ett ord i boken. bra eller dåligt?» (Mycket liten)
- Köpte inte boken. Har inte läst boken. Har inte tittat i boken.» (Mycket liten)
- 300 kronor rätt i sjön. Har knappt öppnat boken då allt man behövde veta från instuderingsfrågorna stod på föreläsarnas powerpoint.» (Mycket liten)
- öppnade inte ens böckerna vi skulle köpa. Riktigt värdelöst! Lägga flera 100kr på böcker man inte använder är inte alls okej.» (Mycket liten)
- Endast utnyttjat föreläsarnas presentationsmaterial till inlärning för tentamen.» (Ganska liten)
- instuderingsfrågorna» (Ganska stor)
- PP var många gånger bra, men varför skulle vi köpa böckerna? aldrig öppnat dem och kommer nog aldrig göra det heller...» (Ganska stor)
- bökerna som var till kursen köpters men användes inte, » (Ganska stor)
- Det va helt meningslöst att köpa de böcker som stod som kurslitteratur. Räckte helt klart med de PDF som lades upp på PingPong» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»3 10%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»11 39%

Genomsnitt: 3.1

- PP med bara överskrifter gör det svårt att läsa det som saknas.» (Mycket dåligt)
- För mycket PP. Dålig namnsatta. För Många bilder per PP. = timmar av letande i PP.» (Mycket dåligt)
- PingPong har användts flitigt och väl men blev väldigt rörirgt med flera olika föreläsare och deras power points och instruderingsfrågor» (Mycket dåligt)
- Det är tydligen svårt att skicka ut och ha klart instuderingsfrågor i början av kursen så att man hänger med i tempot. När man kämpat igenom de 8 A4 sidor instuderingsfrågor tas en A4 sida bort SISTA veckan innan tentan, eftersom den inte skulle vara med i kursen överhuvudtaget. Riktigt dåligt! Man kan ju läsa igenom och se vad som ska vara med i kursen innan man skickar ut instuderingsfrågor från en annan liknande kurs!» (Ganska dåligt)
- Var det enda som fungerade i denna kursen.» (Ganska bra)
- tycker att det fungerat bra, det hade varigt bra om man kunde fått PDFerna på kvällen innan, då kunde man antecknat rakt på den under föreläsningen....» (Ganska bra)
- Bra med powerpoint på pingpong!» (Mycket bra)
- det jag märkte, var att Selma var bra på att ge ut information om vad som gällde, sen att material fanns till hämytning i tid var bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 22%
Ganska bra»5 18%
Mycket bra»4 14%
Har ej sökt hjälp»12 44%

Genomsnitt: 3.81

- som sakt, vissa föreläsare svarade bara på de frågor som de behagade, och andra var mycket generösa... känns som det kan ha med bakrundskunskap att göra...» (Ganska dåliga)
- Svar fick man men blev bemött att denna frågan har jag redan svarat på 2 gånger idag.» (Ganska dåliga)
- snabbt på mail och lektioner» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»19 70%
Har ej sökt samarbete»4 14%

Genomsnitt: 4

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»3 10%
Låg»7 25%
Lagom»16 57%
Hög»2 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Jag tentar pluggar endast.» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»3 10%
Låg»5 17%
Lagom»16 57%
Hög»3 10%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.78

- tycker att om det går så kan man konbinera tekniska kurser med teoretiska, de kurser vi hadde nu var båda helt teoretiska, då menar jag att det inte är några uträkningar eller liknande....» (Lagom)
- Passade på att läsa en annan kurs eftersom dessa två va så dåliga.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Dåligt»12 44%
Godkänt»8 29%
Gott»2 7%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 2.4

- Det beror på... Vissa föreläsningar var väldigt svävande och det var mycket upprepningar. Miljö är något som jag tycker är väldigt intressant, men när man kör powerpointbild på powerpointbild blir det väldigt tjatigt. Lärarna verkade kunna mycket, men det kändes som att det inte visste hur man lärde ut.» (?)
- Riktigt dåligt.» (Mycket dåligt)
- Sanslöst rörig och ostrukturerad kurs, på tok för många föreläsare och det känns som att de inte pratar med varandra och har någon gemensam plan för vad som ska ingå i varje föreläsning. Många saker upprepas av olika föreläsare och till slut blir det nästan omöjligt att hålla reda på det. Dessutom känns många saker oerhört irrelevanta för en kurs som heter Sjöfartens miljöpåverkan, även om det är bra att få ett större miljöperspektiv känns det som att det finns betydligt mycket mer att avhandla inom det område vi kommer arbeta än vad som gjorts i kursen. Det har i stället handlat om bitvis väldigt abstrakta miljöbegrepp.» (Mycket dåligt)
- Detta var den sämsta kursen jag har läst. Jag förstår inte hur man kan skapa en kurs och frösöka hålla den utan att ha struktur. Är det så svårt att låta alla externa föreläsare som byggde denna kurs tala med varrnade innan. Så att de iaf har den belkaste arning att deras föreläsningar handlar om samma skit! PINSAMT CHALMERS!» (Mycket dåligt)
- Spretig och ostrukturerad kurs.» (Dåligt)
- vi läser till ingenjörer inte miljöfolk. Det borde speglas i kursinnehållet...» (Dåligt)
- Dålig framförhållning med instuderingsfrågor. Dåligt att det ändras i dessa bara en vecka innan tenta.» (Dåligt)
- Låg nivå på många av föreläsningarna, mycket likadant, det enda ni ville ha sagt är att fartyg skitar ner och olja i vattnet är dåligt?» (Dåligt)
- Jag fick intrycket av att kursen hade kunnat hållas kortare om man hållit sig till det relevanta. Istället blev det oändliga föreläsningar om ex.vis analysmodeller och skillnaden mellan nekton och plankton. » (Dåligt)
- Borde ha varit mer anpassat för utbildningen vi går. Tanken med en miljökurs är väldigt god men som det varit nu är det fiasko. Det har varit kaos mellan dom olika föreläsarna har inte alls funnits någon organisation eller röd tråd mellan föreläsningarna.» (Dåligt)
- Lite väl mycket kemi ibland, jag såg ingen nytta med det. Vi är inga, och har inte ambitionen att bli, marinbiologer. » (Godkänt)
- kursen gav insikt i miljön, dock blev det tråkigt med samma föreläsning hela tiden,» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Marinfloc»
- Ingenting, absolut ingenting, eller jo Marin-Floc för det var riktigt bra, det enda bra på hela kursen. »
- Besöket från Marinfloc. Oerhört lärorikt och intressant, och något man kommer ha stor nytta av i framtiden.»
- Dagen med MarinFlock va riktigt bra, kursen absoluta höjdpunkt! Väldigt givande för oss ingenjörer.»
- marin flock labben »
- Bertils föreläsningar och Erik Fridells föreläsningar»
- Marinfloc, dom lärde ut miljökunskaper som är precis det som behövs för sjöingenjörer. Att låta dom hålla i lite fler föreläsningar eller ta in liknande kunskap och erfarenhet skulle förgylla kursen.»
- Marinfloc var helt klart de bästa på hela kursen! Riktigt vettigt! Kunde nästan haft en heldag med föreläsning och en dag med labbar!»
- Seminariet»
- MarinFloc, gästföreläsningar, det individuella arbetet om ett ämne. »
- Gästföreläsning med Marineflock»
- Eventuellt projektarbetet efter som det var det enda som gav möjlighet att studera något relevant. Gästföreläsningen från marinflock är det enda jag minns som riktigt bra.»
- Marinflocs besök»
- Att Marinfloc kom var det absolut bästa med kursen, detta måste hållas kvar!»
- 1 kanske 2 externa föreläsare som ska tala om olika saker!»
- Marinflock och de andra gästföreläsarna.»
- Kursen behöver bevaras då det har potential att vara en för utbildningen mycket viktig kurs.»
- Allt....sjukt nyttig info....»
- gästföreläsningen om bilgevatten separatorn»
- bertil»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget. Flera av föreläsarna behöver anstränga sig mer. Lämna ut ej genomgångna instuderingsfrågor?? Flera fel i Bertils p.p?? Dåligt!!»
- Lite svårt med så många olika föreläsare- man kan komma på frågor efter ett tag men så står "fel" gubbe där och föreläser. Att man skall hålla ett seminarium om en vetenskaplig artikel känns helt overkill. Vi har inte närmat oss några vetenskapliga artiklar i något av våra kärnämnen så varför då i miljökunskap?»
- Allt, det vore en god ide om föreläsarna visste något om sjöfarten. Se till att kursen har någonting med sjöfart att göra...»
- Det mesta, ärligt talat. Det känns som att kursen behöver en total omstrukturering. Ska det vara så många föreläsare som det varit känns det som att det är oerhört viktigt att det finns en tydlig planering så att alla är överens om vad varje föreläsning ska innehålla, så att man kan få den röda tråd som totalt saknats. Det bästa hade dock varit att rationalisera bort de allra flesta föreläsarna och i stället ha en eller kanske ett par på sin höjd. Det skadar nog inte heller att fråga sig "hör det här hemma i den här kursen" för en del föreläsare.»
- Jag som ingenjör skulle föredragit om kursen riktades mer mot de tekniska lösningar som finns/kommer finnas för att öka miljövänligheten. Alltså fler gästföreläsare likt MarinFlock! Ger inte mig ett jota att kunna rabbla upp ett antal "biologiskt aktiva" ämnen. »
- Färre lärare, det blir väldigt rörigt.»
- Färre föreläsare, bättre sammarbete dem emellan så de inte säger motsträviga uppgifter eller upprepar mycket.»
- Kursen spretar åt ganska olika håll och går inte ned på det konkreta som exempelvis sjöingenjörer behöver kunskaper om för att regelrätt och säkert jobba på en båt. Istället blir det föreläsningar om den marina miljön och biologi/kemi.»
- Mindre föreläsare, eller iaf prata ihop sig innan. Blev mycket upprepande och kändes dåligt organiserat och blev därför väldigt rörigt.»
- Föreläsningen om systemanalys med Karin Andersson var obegriplig och inte relevant för kursen, inget av detta var heller med på tentan.»
- Karins analysföreläsning tillförde ingenting vettigt. Instuderingsfrågorna går generellt att göra bättre.»
- Antalet olika föreläsare»
- Kuren i sin helhet.»
- tycker att en attityd förändring mot sjöingenjörer vore på sin plats... en av före läsarna började sin föreläsning med att säga att sjöingenjörer aldrig är nöjda och bara klagar....»
- Man blev väldigt trött av föreläsningarna. Det kan bero på att det bara användes datorpresentationer vid alla föreläsningar. Vid dessa föreläsningar uppmärksammades att skolans projektorer och ljussättning i salarna inte fungerar optimalt längre och detta bidrar till trötthet.»
- Kursen kanske borde planeras och inte bara ges ut till studenterna utan förståelse över hur de kommer bli av. -föreläsarna ska inte tala om samma skit -föreläsarna ska inte tala om orelevanta saker -föreläsarna ska inte slösa våran tid med att be oss läsa någon skum artikel som man inte fick ut ångot ut av -Bertil ska inte tala något mer om bioligi, han vet inte vad han talar om. Samt att när jag står i maskin så skiter jag i att de finns olika skikt i vattnet!»
- sammarbete mellan föreläsare och mindre grafer på ppt»
- Banta ner antalet föreläsare. Inte så mycket biologi term snack då detta kan och är svårt att förstå. Enda biologin jag har läst var i högstadiet för ett antal år sedan.»
- Innehållet, har varit för mycket kemi och krånglig bioligi, tror det varit svårt för många att förstå. Mindre föreläsare och en röd tråd genom hela kursen. Anpassa kursen mer till utbildningen. »
- kanske mängden olika föreläsare»
- det känndes som att vi hoppade ganska mycket. Många föreläsningar om många olika grejor, hade inte varit fel med en eller två repetiotionsföreläsningar på slutet som går igenom en sammanfattning av alla föreläsningarna»

16. Övriga kommentarer

- Det vore fint om man kunde få in mer tekniska aspekter av ex. scrubbers och katalysatorer. Som nyutdanad yrkesman kommer man ju inte ha lika gedigna kunskaper som övrig personal ombord vad gäller de äldre maskinerna. Då kunde man ju bli mer attraktiv om man kunde dylika maskiner från skolan då nuvarande personal ute kanske inte bekantat sig med dessa ännu om dom kommer ombord ungefär samtidigt som oss. »
- Sluta gärna slänga er med en massa "förfinade" synonymer på vanliga svenska ord. Det är helt onödigt.»
- Skulle vara bättre om vi fick lära oss om hur katalysatorer, skrubber och liknande lösniningar fungerar. Det är ändå det vi ska jobba med sen och det kan inte den äldre generationen så bra. så jag tror att efterfråga blir större på oss Ingenjörer om vi vet hur miljövänliga hjälpmedel fungerar.»
- Det hjälper inte heller att läraren första lektionen säger att vi ingenjörer inte kommer att gilla denna kurs. då gör man ju inte det...»
- Kunde vart mer inriktat för just ens kommande yrkesroll, i mitt fall maskinist, vad vi kan göra när vi väl arbetar för att förbättra miljöutsläppen, istället för att läsa en massa diagram.»
- Detta skall inte vara en separat kurs, den skall snarare läggas in i andra kurser, tex i förbränningslära etc. att ha en 7.5 poängskurs för det här är nog det mest pinsamma på hela programmet...»
- hoppas att jag har klarar tentan för jag vill absolut inte göra om denna kursen »
- Pinsam kurs! o relevant kurs! slöseri med tid!»
- Jag tycker att det var ganska trevligt att få lite allmänbildning om havet och hur det fungerar, kursboken förändringar under ytan var en väldigt fin och prisvärd bok tyckte jag»


Kursutvärderingssystem från