ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1, Sjöfartsjuridik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-11-06
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»6 20%
Cirka 20 timmar»11 36%
Cirka 25 timmar»7 23%
Cirka 30 timmar»2 6%
Minst 35 timmar»4 13%

Genomsnitt: 2.56

- Pga att examensarbetet pågår parallellt har väl kanske framför allt studierna av kurslitteraturen tidvis blivit lite eftersatta.» (Cirka 20 timmar)
- Vill man förstå ämnet krävs många timmars arbete» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 20%
100%»23 79%

Genomsnitt: 4.79

- Missade en halv föreläsning, men något sådant alternativ finns inte.» (75%)
- JObbar heltid så svårt att hinna till alla lektioner» (75%)
- Mycket bra undervisning. Man vill inte missa en enda föreläsning då det är så roligt att vara där.» (100%)
- Detta är den första kurs där jag faktiskt gått på alla lektioner då det varit väldigt givande och kul» (100%)
- Ca 95... missade en bit» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 63%

Genomsnitt: 3.43

- Har delvis läst målen» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»18 64%
Vet ej/har inte examinerats än»10 35%

Genomsnitt: 3.35

- Så varför kan man inte vänta med en utvärdering till efter tentaperioden?» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har inte fått veta om jag klarat examinationen ännu» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 16%
Mycket stor»25 83%

Genomsnitt: 3.83

- Robban rock"s !» (Mycket stor)
- Bästa läraren. Han har lärt mig allt med lätthet!» (Mycket stor)
- Givande och inspirerande föreläsningar med mycket inlevelse, om det ändå kunde smitta av sig. » (Mycket stor)
- Undervisningen har varit mycket bra! Föreläsaren har varit engagerad och haft förmågan att tydliggöra kursinnehållet med intressanta exempel ur sin egen erfarenhet.» (Mycket stor)
- Mycket kompetent undervisning. Underhållande och givande. Bra svar på frågor från klassen. » (Mycket stor)
- Bra föreläsningar Gort att ett emne som kan vara jobbigt har blivit roligt och intresant! » (Mycket stor)
- Robert får ämnet att bli intressant och på det viset läser man mer själv och blir nyfiken. Han får en att bli inspirerad på ett mycket bra sätt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»9 30%

Genomsnitt: 3.06

- Köpte boken av Ihre mest i onödan, känns det som. » (Ganska liten)
- kurslitterauren använde jag mig inte av men kursmaterialet på ping pong var bra» (Ganska liten)
- Läraren var viktigare.» (Ganska stor)
- Jag skulle vilja påstå att materialet som ligger på kurshemsidan,i kombination med föreläsningarna, varit betydligt mer givande än läsningen av kurslitteraturen.» (Ganska stor)
- Läst allt, men har kopplat allt jag läst till det Robert har berättat» (Ganska stor)
- Mycket bra hänvisningar till kurslitteraturen i kurs-pm.» (Mycket stor)
- Böckerna läste jag knappt, det jag la tid på var att slå i lagtexterna samt att plugga omtentor» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»17 56%

Genomsnitt: 3.5

- Uppenbarligen, då det sista materialet kom upp först dagen innan tentan.» (Ganska dåligt)
- Eventuellt strukturera upp innehållet på PingPong ytterligare lite grann.» (Ganska bra)
- Flera övningstentor eller övningsuppgifter med svar!!» (Ganska bra)
- Severin lade ut mycket material och materialet har varit mycket bra också!» (Mycket bra)
- Där fanns allt och lite till. Önskvärt hade väl varit fler övningar i de olika avsnitten.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 6%
Mycket bra»25 83%
Har ej sökt hjälp»3 10%

Genomsnitt: 4.03

- All heder till och hatten av för en av Chalmers bästa lärare!» (Mycket bra)
- Severin svarar alltid med entusiasm på alla frågor man ställer. Mycket beröm för det!» (Mycket bra)
- Otroligt bra svar på allt, inga konstigheter någonsin.» (Mycket bra)
- Läraren har alltid bra svar och intressanta vinklingar även till enkla frågor. » (Mycket bra)
- Väldigt bra har fått svar på frågor snabt och bra svar som går att använda sig av och förstå.» (Mycket bra)
- Han lägger ner oerhörd tid och energi på att hjälpa till och bry sig om. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»18 60%
Har ej sökt samarbete»4 13%

Genomsnitt: 3.86

- Ämnet uppmuntrar till diskussion.» (Mycket bra)
- Svårt att besvara frågan då jag ej sökt samarbete med övriga studenter i någon större utsträckning. I den mån detta förekommit har det dock fungerat mycket bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»25 83%
Hög»5 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Som sagt, tentan berättar hur det gick» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 53%
Hög»11 36%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.56

- Detta har dock inte så mycket med kursen som sådan att göra utan beror mest på att examensarbetet varit så tidskrävande då jag gör detta själv.» (Hög)
- Inte hundra att ha x-jobbet tillsammans med juridiken» (För hög)
- Ex-jobbet kräver mycket tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»5 16%
Mycket gott»25 83%

Genomsnitt: 4.83

- Läraren ska ha all beröm!» (Mycket gott)
- Intressant och lärorikt» (Mycket gott)
- Kursen har varit intressant och givande.» (Mycket gott)
- rolig kurs! ...med kunskaper man behöver i privatlivet. ibland gick föreläsaren ganska fort fram i föreläsningarna.» (Mycket gott)
- Mycket gott. Läraren lyckades att göra ett ganska tungt ämne mycket givande. » (Mycket gott)
- Rolig och bra kurs lärorik!» (Mycket gott)
- Utan den läraren som Robert är tror jag inte min lust för juridik hade blivit väckt.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren. »
- Läraren... Severin är en av de främsta föreläsarna. Tack vare honom blev ett tungt och avancerat ämne roligt och lättförståligt.»
- Civilrätten, det är grunden till att förstå resten.»
- Jag tycker att upplägget på kursen som helhet varit bra och bör bevaras till nästa år.»
- allt»
- Hela konceptet. Läraren. »
- Läraren Robert Severin rätt man på rätt plats. Helt underbar lärare»
- Uppskattade hela upplägget i stort»
- Robert»
- Läraren»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske lite mera exempel under lektionstid samt ta powerpointsen lite saktare.»
- Om något, se punkt 8.»
- Jag förstår att föreläsningstillfällena är begränsade, men det hade gett ännu mer om man gått igenom allt i god tid, så att man kunde haft en mer omfattande repetition.»
- Fler övningar efterlyses, eventuellt fler gamla tentor.»
- Nästa upplaga av Ihres bok bör korrekturläsas innan utgivning. Fler övningsexempel och övningstentor (med svar!) på kurshemsidan.»
- kanske någon tid utsatt för "plugghjälp" i tentaveckan där man kan ställa frågor. inget avancerat, bara en tid där läraren finns till hands i någon timme eller två»
- Eventuellt upplever man att vissa moment känns ganska irrelevanta för oss i maskin. Ex bärgning mm är sådant som mer berör de som läser till däck. Den tiden kanske skulle kunna användas till juridiska tips mer vinklade till vårt område. Installering av produkter, ta in offerter etc etc. »
- inget»
- Inga små salar. Hinna med rättegångsbesöket.»
- Man kan utveckla kvaliteten i PP»
- deltagande under rättegång eller föhandling vid domstol»
- Skulle vilja göra lite mer praktiska övnignar. Tex ett fall där vi får fel på varan, ett när vi får haveri.. osv. Vanliga saker som kan hända i vårt jobb.»
- Sjöfartsdelen i kursen bör vara mer maskininriktad. Exempelvis så finns det bättre saker för oss blivande maskinbefäl att studera än t ex bogsering.»

16. Övriga kommentarer

- Suverän kurs.»
- Håll stilen Robert !»
- Vill ge beröm till läraren Robert Severin för sin glada insats och entusiasm vid varje föreläsning. Utan honom hade kursen garanterat inte fått samma kvalitét som den fick den här terminen.»
- Tummen upp!!!»
- Tack för en mycket bra kurs!»
- Robert Severin har mycket god förmåga att lära ut och förklara, att alltid ge exempel på allt han gick igenom var suveränt. Han gjorde en först tillmötes "grå trist" kurs till en mycket intressant och rolig kurs.»
- Skulle vilja att utvärderingen kunde göras efter att resultatet blivit tilltgängligt»
- Mycket bra kurs! Fått en helt ny inblick hur rättsväsendet fungerar, samt hur man skall gå till väga vid juridiska frågor»


Kursutvärderingssystem från