ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Termodynamik och statistisk fysik, FTF140

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-02
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

56 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
8 14%
31 55%
5 (över förväntan)»17 30%

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt OK måste jag säga. Bra innehåll, ungefär vad jag väntade mig. Lite synd dock att kemiska potentialen µ inte togs upp ordentligt i början.» (4)
- Roligt med statistisk fysik.» (4)
- det blev roligare mot slutet då man förstod mer! i högre grad i denna kurs än i övriga tycker jag.» (4)
- Mycket trevlig blandning mellan termodynamik och statistisk fysik och tydlig struktur.» (5 (över förväntan))
- Läste kursen förra året och tycker kursens upplägg har förbättrats jättemycket. Jag är imponerad att Göran jobbat så mycket med att förbättra kursen, det märks! Trodde inte att jag skulle gå på föreläsningarna i år, men sen visade de sig vara riktigt givande. Väldigt pedagogiska föreläsningar, roligt att lyssna på!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

56 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 1%
6 10%
16 28%
5 (mycket relevant)»33 58%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.44

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

56 svarande

1 (inte alls)»1 1%
0 0%
3 5%
32 57%
5 (Mycket bra avvägt)»20 35%

Genomsnitt: 4.25 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- ALLDELES FÖR LÄTT!» (1 (inte alls))
- Föreläsningarna innehöll mer teori än vad som examinerades.» (4)
- Utlovade blandningsuppgifter saknades.» (4)
- Tentamen hade visserligen moment från alla delar av kursen, men många saknades också, och tentamen var väldigt, väldigt enkel! Att hinna med 10 likadana uppgifter hade ändå lämnat gott om tid kvar på slutet, så fler uppgifter till nästa tenta -> mer täckning kanske vore en bra idé? Alt. svårare uppgifter då förstås.» (4)
- Den sista uppgiften framstod något malplacerad då innehållet endast hade gåtts igenom ganska övergripande och bokens härledning tedde sig något bristfällig med få steg och ...-metodik.» (4)
- Det var rättvist fördelat. Alla delar kom ju inte med, men det ska de ju inte göra heller, inte varje gång.» (4)
- Vi gick igenom så mycket så det är nog svårt att täcka alla delarna» (4)
- Kursen tog upp ett brett upplägg men examinationen visade att grundpelarna var ändå det viktigaste. Bra! Många kurser tenderar i att examinera specialfall och "10 min-föredrags-material" vilket då inte alls speglar kursen som helhet.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

56 svarande

<25%»5 8%
25-50%»5 8%
50-75%»8 14%
>75%»38 67%

Genomsnitt: 3.41

- Det gick minst lika bra att läsa boken. Mycket mer tidseffektivt. Man han läsa ett stycke två-tre gånger på den tiden Göran gick igenom det på föreläsningen.» (25-50%)
- Termo är inte så svårt så jag kände att man lärde sig mer om man satt själv med boken.» (50-75%)
- Varför ha föreläsningar kl 8? Helt kasst. Jag fungerar inte alltid den tiden på dygnet. Det har inte gått över i takt med att jag blivit äldre.» (50-75%)
- 100%» (>75%)
- alla» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

55 svarande

1 (inte alls bra)»2 3%
7 13%
10 19%
19 36%
5 (mycket bra)»14 26%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.69 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Power-Point = 1p på den här frågan.» (1 (inte alls bra))
- Göran måste antingen sluta bläddra så fort i PP, eller sluta använda dem. Det är en bra sak att få ut PP i förväg. Det vore önskvärt att slippa höra "kan vi säga" eftersom det kan förvirra studenterna ganska (väldigt) mycket» (2)
- Sådär bra föreläsningar, vldigt svårt att förena overhead med att skriva på tavlan. Framförallt får man värdelösa föreläsningsanteckningar. » (2)
- De gav ingenting utöver kursboken, snarare mindre då mycket detaljer ofta hoppades över.» (2)
- Allt flippande fram och tillbaka i PPn gjorde det helt ganska förvirrade.» (2)
- Något oklar struktur. Intentionerna med numrering och rubriker blev bättre mot slutet men allmänna intrycket är något rörigt. Var tydligare med rubriker och styckesindelningar.» (2)
- Ganska röriga. Svårt att hänga med och få bra anteckningar när det hoppas så mycket mellan powerpoint och tavelskrivning. Ganska ofta glömde man av vad det egentligen var man skulle komma fram till pga av allt hoppande i bilder.» (2)
- lite rörigt med både power-point och tavla, men överlag bra» (3)
- var ostrukturerade ibland» (3)
- Trevliga men lite "flummiga". Svårt att veta vad som är viktigt och vad som är exakt eller aproximation. » (3)
- Lite rörigt ibland när det blev lite väl mycket power point inblandat. » (3)
- De var ok, men har förbättringspotential! Föreläsaren säger vissa ord och meningar väldigt ofta såsom "kan man säga". Används för ofta. Blir lite tjatigt att lyssna på. Bra att det var sparsamt med tavelskrivning i vissa fall. Jag gillar när föreläsningarna är mer av diskuterande form. Gärna fler räkneexempel dock eftersom det ju är till stor del det som sedan tenteras. Jag är skeptiskt inställd till power point i allmenhet och tycker generellt sett att de ska användas sparsamt på föreläsningar. Skriv inte saker på slides som eleven förväntas kunna! Tycker att det är bra med grafer, bilder och animationer på slides om man pratar runtomkring dem, vilket var det som gjordes för det mesta i kursen. Ibland kunde tempot varit lite högre på föreläsningarna men tror man ska akta sig för att höja det för mycket. Det var bra att föreläsningarna följde kursboken.» (3)
- göran gör ett bra arbete, dock blir det lite mycket information ibland så man kan bli lite trött. och mycket hoppande mellan power-point slides..» (3)
- Blev ganska ofta lite rörigt, bl.a. pga blandningen mellan power-point och tavla.» (3)
- Var väldigt jobbigt och irriterande med PP-slides. Föreläsningsanteckningarna blev röriga (oanvändbara) då det saknades delar i dem (man hinner inte skriva av pp) samt saknade bra rubriker.» (3)
- Föreläsaren har en dålig vana att slänga in ett "kan vi säga" i var och varannan mening (0.2-1 gång per minut), även när det inte är sånt som vi bara kan säga utan fysikaliska lagar (typ fotoner är masslösa). Om man kan uppmärksamma föreläsaren på det här på något bra sätt så skulle det höja den pedagogiska kvaliteten.» (4)
- Taveldelen kunde varit mer strukturerad.» (4)
- Mindre PowerPoint vore en fördel. » (4)
- Blev lite rörigt med bytet mellan powerpoint- och katederundervisning, även om tanken var god. Skippa tillbakabläddringen till viktig fakta utan skriv ner det på tavlan istället. Men annars bra och engagerande föreläsningar! Märks att Göran lagt ner en hel del tid på att förbereda inför kursen!» (4)
- Vissa moment gick lite för snabbt igenom.» (4)
- Det blir lite rörigt med växling av bilder fram och till baka. Tanken är god men förutsätter förmodligen annan programvara. Det vore bättre med bilder som har direktåtkomst istället för enbart sekventiell åtkomst.» (4)
- Bra kombination av tavla och powerpoint men tyvärr alltför rörigt för att översiktligt kunna studera anteckningarna efteråt. Skriv gärna upp på tavlan vilken/vilka slides härledningen anknyter till och skriv upp samtliga villkor på tavlan. För övrigt intressanta föreläsningar.» (4)
- Göran var duktig» (4)
- Bättre med mer text på tavlan, mindre prat om powerpoint bilder.» (4)
- Göran var rolig och kunde svara på frågor :)» (4)
- Mycket bra och pedagogiska förutom föreläsarens frekventa och smått enerverande användning av "kan vi säga" där det inte alltid passar.» (5 (mycket bra))
- Bra upplägg och bra framläggning.» (5 (mycket bra))
- Jämnfört med förra året har jättemycket förbättrats. Göran verkar ha tagit till sig kritiken och kursen var verkligen super bra!» (5 (mycket bra))
- Bra avvägning mellan slides och skriva på tavlan!» (5 (mycket bra))
- Jag tycker Göran är bra som föreläsare. Även om en del klagade på att han använde powerpoint tycker jag inte att detta var något dåligt. Han kan använda powerpoint till skillnad från många andra. Att han visade samma slides flera föreläsningar i rad var bra som repetition.» (5 (mycket bra))
- Bästa fysikkursen vi läser. En av de bästa föreläsarna vi haft hittills!» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

56 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
2 4%
6 12%
23 47%
5 (mycket bra)»16 33%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det kändes verkligen som att Dynefors inte förstod det han håll på med. Många gånger kom han med tveksamma förklaringar, och i vissa fall totala feluppfattningar och misskonceptioner.» (1 (inte alls bra))
- Dynefors var alltid inte så bra förberedd..» (2)
- jag deltog på några räknestugor men kände inte att det var så stimulerande så jag räknade själv mest.» (2)
- De sista kändes onödiga då uppgifterna skulle lösas i matlab och övningsledaren gav oss svaret i princip.» (3)
- Blev lätt långrandiga.» (3)
- Övningsledaren skymmer sikten ibland.» (3)
- Tyvärr var det väldigt svårt att följa Edits resonemang: otydliga lösningar med väldigt lite text gjorde räkneövningarna inte så givande. Bertil är jättebra men alla får inte plats i en sal. Erik är också väldigt bra.» (3)
- De var helt okej med vissa undantag. Erik får några pluspoäng för sitt lättsamma sätt - att dra lite på smilet när man sitter på räkneövning underlättar faktiskt.» (3)
- Erik var riktigt bra.» (4)
- bra räkneövningsledare som man kunde sin sak!» (4)
- Helt ok lite väl många kanske» (4)
- De olika räkneövarna hade väldigt olika sätt att göra saker på. De yngre borde lära sig lite av Dynefors, som hade nästan överdrivet strukturerade räkneövningar. Vilket är mycket bättre än när de yngre hoppade över att förklara vad de gjorde till och från.» (4)
- Dynefors var en bra räkneövningsledare.» (4)
- Kunde ha varit fler uppgifter» (4)
- Räknestugor är alltid bra. Fler sådana!» (4)
- Vissa räkneövningsledare var bättre än andra. » (4)
- Jag var bara på Bertils- men han var bra=)» (4)
- Ganska olika nivå på räkneövningsledarna och sättet som de la fram lösningarna på. På vissa övninagr fick man en djupare förståelsen för teorin eftersom denna gicks igenom, medan på andra var det t.o.m. oklart vad uppgiften var. Kan vara bra att åtminstone se till att man får samma kunskap oavsett till vilken övning man går till.» (4)
- Erik Werners räkneövningar var kanon!» (5 (mycket bra))
- Bra och rolig övningsledare (Eric). Gav bättre förståelse för vad vi gjorde på föreläsningen. Bra att övningarna var förskjutna så att man hade någon dag på sig att smälta nytt material.» (5 (mycket bra))
- Gick på Eriks räknestugor, och de var verkligen bra. » (5 (mycket bra))
- Bra exempel.» (5 (mycket bra))
- Bertils övningar: 5 De andra: 3 Jag var mest på Bertils så det får bli en 5:a» (5 (mycket bra))

7. Hur tyckte du att tyngden på matematik respektive fysik var på räkneövningarna?

56 svarande

Alldeles för mycket matematik»1 2%
För mycket matematik»7 14%
Lagom»39 81%
För mycket fysik»1 2%
Alldeles för mycket fysik»0 0%
Vet ej»8

Genomsnitt: 2.83

- Jag läser Fysik av en anledning. Jag vill veta vad ekvationerna säger mig om världen, inte hur man kommer fram till dem. Dock är det trevligt att se exempel på hur man kan göra, men alla uppgifter bör inte vara så.» (För mycket matematik)
- de flesta upgifterna från boken och därmed de som togs upp på räkneövningarna var för lite av problemlösningskaraktär, typ sätta in tal i en formel.» (För mycket matematik)
- fysik ftw!» (För mycket matematik)
- Examinationen bestod väldigt mycket av att räkna och inte så mycket på att förklara fysiken.» (Lagom)
- De var så som ämnet kräver.» (Lagom)
- Edit och Erik hade en välavvägd mix av fysikaliska resonemang och matematiska formler på sina övningar. Dessutom var de mycket pedagogiska.» (Lagom)
- Det var ganska mycket fysik, men det är ju just det som är meningen...» (Lagom)

8. Vad tyckte du om laborationerna?

56 svarande

1 (inte alls bra)»3 5%
7 13%
12 22%
17 32%
5 (mycket bra)»14 26%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kass. Engelskspråkig handledare som gick genom gymnasiekunskaper i fysik i en trekvart och som inte förstod en när man frågade. Dessutom var för tok för mycket dödtid då man satt och väntade på att vatten skulle frysa eller värmas upp, är sånt verkligen viktigt, kontra att man förstår principen och ser att det fungarar?» (1 (inte alls bra))
- Laborationen var helt onödig och gav ingen bättre förståelse av ämnet.» (1 (inte alls bra))
- Kändes väldigt ovärt att sitta och vänta på att etanol ska frysa, i övrigt en givande labb.» (2)
- Tror inte jag fick ut så hemskt mycket av den.» (2)
- känns som man kunde gjort mer av värmemotorlabben, kändes nästan lite väl "lätt" för att vara F, vilket i och för sig inte behöver vara en dålig sak. Det var trevligt att få se termo i en väldigt praktisk labb där man verkligen kunde gå in och undersöka småsaker om man ville» (2)
- Alldeles för dålig koll bland handledarna om kunskapsnivån hos laboranterna. Vår laborationsledare frågade om vi var lärarstudenter?! Sen fick vi knappt laborera själva då laborationsledaren berättade hela tiden varje steg och gav ofta på samma gång förklaringar...» (2)
- Inte så bra PM. Smått obegripligt vad det var som efterfrågades. Synd att det inte egentligen står något om Sterlingmotorn i boken.» (3)
- Det hade varit roligt med fler laborationer!» (3)
- Ganska långsam lab, handledaren gick igenom allt från grunden. » (3)
- labben känns som den kan bli mer genomarbetad så att man får mer med sig, bättre förståelse. men roligt att se något i praktiken och se P-V diagram ritas upp t.ex!» (3)
- För lite krav på studenterna faktiskt. Man behövde egentligen inte göra någonting mer än att sitta där för att bli godkänd (även om de flesta nog gjorde mer ändå...)» (4)
- Det var en trevlig labb, dock verkar det ha väldigt mycket att göra med vilken handledare man hade. Några hade tom haft en handledare som trodde att de läste till lärare. Dåligt om inte handleraren är mer informerad. Labben kändes inte jätte relevant, men var trevlig. » (4)
- Lägg till moment för att mäta glödtrådens temperatur i motorlabben» (4)
- Det var skoj att få lära sig mer om hur en värmemotor fungerar i praktiken, och samtidigt slippa pressen med att skriva en rapport. Den borde vara kvar, med samma fokus på att bara se hur det hela fungerar.» (4)
- Det är alltid kul att pröva lite själv och se att det faktiskt funkar» (4)
- Trevligt att få se sakerna i praktiken. Fler labbar hade ju inte gjort något iofs.» (5 (mycket bra))
- Lärorikt att tillämpa sina kunskaper.» (5 (mycket bra))
- MILAN FRIESEL ÄR KUNG!!!» (5 (mycket bra))
- relativt enkel lab, tycker jag» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

1 (Mycket liten)»4 7%
7 12%
10 17%
20 35%
5 (Mycket stor)»15 26%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- epsilon» (1 (Mycket liten))
- Boken var det lärorikaste.» (3)
- Bra arbetsplaner!» (4)
- mestadels räkneövningarna har hjälpt» (4)
- Räkneövningarna hjälpte mycket, då det knappt finns några räknade exempel i kursboken. Föreläsningarna, som sagt, behövdes ej om man läste boken.» (4)
- Föreläsningarna gav otroligt mycket. » (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.9


Duggor

10. Vad tyckte du om nivån på uppgifterna på dugga 1?

56 svarande

1 (alldeles för lätta)»0 0%
4 7%
45 86%
2 3%
5 (alldeles för svåra)»1 1%
Skrev den inte»4

Genomsnitt: 3

- Lätta.» (2)
- De kunde varit lite svårare. 14 % maxade. Inte riktigt F-stil.» (2)
- Bra avvägd» (3)
- Att en av uppgifterna bara var att derivera en funktion var lite underligt. Men eftersom de andra var mer anknutna till kursen så är det ok. Det är bra att ha en blandning, trots allt.» (3)
- har inte pluggat så mycket innan duggan så tycker jag att det är svårt» (3)
- Ge formelblad om du säger att man inte skall behöva kunna formler utantill.» (4)

11. Vad tyckte du om nivån på uppgifterna på dugga 2?

56 svarande

1 (alldeles för lätta)»0 0%
0 0%
30 61%
16 32%
5 (alldeles för svåra)»3 6%
Skrev den inte»7

Genomsnitt: 3.44

- Lagom, men man blev lurad på att man inte behövde lära sig några formler utantill då det inte fanns formellista.» (3)
- Bra! Tror anledningen till det dåliga resultatet främst berodde på att många lagt mycket tid på kvanten och försummat termon lite de senaste två veckorna innan tentan,» (3)
- Bättre än första. På uppgift två skulle man derivera två gånger, eller använda Dynefors axiom som säger att sekanten mellan skicktningskonc. i G-x diagramet är parallell med linjen från GA0 till GB0 (axiom för att vi inte fick ett bevis eller ens antydan till förklaring). Axiomet använde jag, och det var mycket effektivt på duggan.» (3)
- Har svårare att ha någon åsikt om denna då jag var mindre förberedd.» (3)
- Nivån var bra men var dåligt förberedd.» (3)
- Ganska svåra faktiskt.» (4)
- Man hade behövt lite formler! Kanske inte formeln för Z, men de andra som man inte kunde som man hade behövt kunnat. Det räcker verkligen inte att ha en hum om en viss formel när man måste derivera just den formeln för att kunna lösa en uppgift. Det blev alltså lite svårt när man inte kunde något som man enligt Göran inte behövde kunna (han sa att man inte skulle behöva kunna några formler), till exempel Cv=du/dt.» (4)
- Ge formelblad om du säger att man inte skall behöva kunna formler utantill.» (4)
- Skulle säkert varit bättre om det inte var så att vi hade så mycket att göra i kvantkursen till samma dag. Kanske skulle vara en bra ide att prata lite med de som håller i de andra kurserna så att det inte blir så stora krockar?» (4)
- Den andra uppgiften var jättesvår. Dock kanske det är okej att ha en svår uppgift per dugga.» (4)
- Det uppfattades av mig som att avsnitten i boken rörande blandningar tedde sig alltför översiktliga och det var få uppgifter där vi som studenter fick lära oss att räkna på löslighetsgap.» (4)
- Den andra duggan kändes svårare än den första.» (4)
- Uppgift ett var lite svårtolkad. Uppgift 2 var Uppgift 3 var riktigt straight forward, även det var lite oklart att man skulle kunna alla härledningar. Missförstod fråga fyra och tycker att det kunde ha förmedlats tydligare vilka formler som man förväntade sig att kunna utantill inför duggan.» (4)
- absolut svårare då det var krångligare koncept med statistiken och potentialer. » (4)
- finns mycket många formler som måste utantill» (5 (alldeles för svåra))

12. Vad tyckte du om antalet uppgifter på duggorna i förhållandet till tiden?

56 svarande

1 (alldeles för få)»0 0%
3 5%
45 86%
4 7%
5 (alldeles för många)»0 0%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.01

- Kunde varit fler uppgifter, men med samma totalsumma bonuspoäng.» (2)
- En till hade varit lagom.» (2)
- Ganska lagom. Kan man det gåtts igenom hinner man utan problem.» (3)
- Det var konstigt på dugga 1 fick vi bara skriva 1.5 timmar, fast alla jag pratat med trodde vi skulle få sitta i två timmar, så det blev ju stressigt när man efter en timme fick veta att det bara var en halvtimme kvar. På dugga 2 fick vi sitta två timmar...» (3)
- Det var ingen tidspress vilket var bra. » (3)
- Jag gjorde bara första, men där tyckte jag man hade tillräckligt med tid» (3)
- kan dock vara bra att det är samma tid på duggorna och att det stämmer överens med tiden som angivits i schemat. På digga 1 så bestämdes det tydligen att den skulle vara 15 min kortare än angivet.» (3)
- även om det bara var 4uppgifter så hade lite mer tid varit uppskattat.» (4)
- om man kan så är det lagom tycker jag» (Vet ej)

13. Hur många duggor tycker du vore lagom att ha i kursen?

56 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

7 12%
49 87%
6 10%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Vet ej»3

- Bra upplägg som det är.» (2)
- En dugga och en inlämningsuppgift vore nog bäst.» (1)
- Det tvingar studenten att hela tiden ligga i fas, men samtidigt gör det att man inte enbart behöver plugga duggor» (2)
- Väldigt lagom med två. Att ha fler duggor blir bara löjligt.» (2)
- Bra som det är nu.» (2)
- Tycker att det var ett bra upplägg. Helst inte fler än två i alla fall. Alla prov är som urladdningar. Jag blev i alla fall ganska skoltrött efter dugga 2.» (2)
- jag tycker det är bra som det är! det blir att man pluggar inför duggorna och lär sig en hel del! sen kändes det enklare med repetition inför tentan.» (2)
- Det skulle kännas konstigt att ha fler än två, tror två är perfekt» (2)

14. Vilka duggor skrev du?

56 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Dugga 1»51 91%
Dugga 2»48 85%

- Jag skulle ha skrivit dugga 2 också men jag hade en tredygnslabb och inlämningsuppgifter i kvantfysiken mitt under duggan.» (Dugga 1)
- Bra!» (Dugga 1, Dugga 2)
- Personligen anser jag att det underlättade oerhört att få läsa in lite av kursen kontinuerligt under läsveckorna och det hjälpte oerhört i studierna inför den slutgiltiga tentamen.» (Dugga 1, Dugga 2)
- klarade inte bra, men kom till duggan ändå.» (Dugga 1, Dugga 2)
- Hade en tredygnslabb som kom in och gjorde att jag ej hann förbereda mig till andra..» (Dugga 1)
- Hade dock mycket annat i kring dessa så jag hann inte "duggaplugga" inför endera.» (Dugga 1, Dugga 2)

15. Det har uppkommit förslag på att byta ut en av duggorna mot en inlämningsuppgift, tror du detta vore bra?

56 svarande

Ja»14 31%
Nej»31 68%
Vet ej»11

Genomsnitt: 1.68

- Så länge inlämningen inte är obligatorisk tycker jag det är en bra idé. » (Ja)
- Då får man diskutera mer med andra och kanske ökar sin förståelse för ämnet.» (Ja)
- Om denna ger motsvarande bonuspoäng till tentan - byt ut båda!!» (Ja)
- Tycker att dugga-upplägget fungerar bra, men en inlämning skulle också vara ok.» (Ja)
- Det är nog också bra.» (Ja)
- kanske...» (Ja)
- Duggorna fungerade bra tycker jag.» (Nej)
- Det är massor av inlämningsuppgifter i kvanten den perioden. Dugga är bra.» (Nej)
- Varför bryta ett vinnande koncept? Vi har dessutom redan inlämningar i kvanten, då tycker jag att duggor är trevligare i termon!» (Nej)
- Det beror egentligen på hur uppgiften utformas, men behövs det verkligen en inlämningsuppgift till den här perioden?» (Nej)
- Inlämningsuppgifter har man tillräckligt många av ändå (i andra kurser). Det som gör duggorna så bra är att man under kursens gång faktiskt repeterar som om det vore en tenta, vilket gör att kunskapen sitter mycket bättre.» (Nej)
- I HEL**** HELLER, DÅ FUSKAR ALLA SOM VANLIGT!» (Nej)
- Jag gillar själv upplägget med dugga, det är ett mer övergripande test än vad en inlämningsuppgift är. På en inlämningsuppgift läser man ju bara det som faktiskt behövs för inlämningen, till en dugga måste man kunna allt, så du lär dig kursen bättre med dugga. Anser jag» (Nej)
- Fördelen med en dugga är att lika stort fokus läggs på samtliga ämnesområden som kan förekomma på duggan. Detta bidrar till en god inlärning och ökad förståelse inför tentamen. En inlämningsuppgift skulle tyvärr endast kunna belysa ett fåtal aspekter och därmed inte vara till lika stor hjälp för oss studenter på tentamen, vilken skall avspegla innehållet för hela kursen.» (Nej)
- Vi har redan en massa inlämningar denna läsperiod. En dugga är på ett mer konkret sätt förberedande inför tentan. Jag tror inte det vore fördelaktigt att "slösa tid" på en inlämningsuppgift. Det brukar vara en mycket liten del av arbetet som faktiskt ger något inlärningsmässigt..» (Nej)
- Kan inte se någon anledning till det.» (Nej)
- Jag tror man lär sig mindre då.» (Nej)
- Det är bra som det är nu. Dessutom har vi ju redan inlämningsuppgifter i kvant-kursen.» (Nej)
- Man lär sig fler saker på att plugga till en dugga jämfört med att göra en inlämningsuppgift.» (Nej)
- Man tvingas öppna böckerna för en dugga.» (Nej)
- Två duggor är mycket bättre än en dugga och en inlämningsuppgift. Duggainlärning hjälper mer inför inlärningen av tentan är slutsatsen jag drar från andra kurser eftersom man då läser igenom och övar på berörda kapitel i boken. Vill man få studenter att plugga jämnare under en kurs så är duggor outstanding. Jag har skrivit kursen tidigare år då det fanns inlämningsuppgit och tycker att årets upplägg är ett stort kliv frammåt. Duggor ger också möjligheten att i ett tidigt stadie på kursen lära känna lärarens typ av frågor lite grann även om det sen givetvis brukar skilja lite mellan dugga- och tentafrågor.» (Nej)
- med 2 duggor får man ju plugga mer allmänt på kursens innehåll och vet inte riktigt vad som kommer. det tycker jag var bra, det kanske man inte gör om man har en inlämningsuppgift då denna löses med ett visst avsnitt i boken kanske.» (Nej)
- Kanske ingen dum idé att istället för dugga 2 ha en inlämning som behandlar statistisk fysik. Om det går att lägga på en lagom nivå dock. Lätt hänt att många skippar den tror jag om det bara ger bonuspoäng och är alldeles för svår.» (Vet ej)
- Jag tycker inlämningar är bra för inlärningen och det ger inte samma stress för studenterna. Men ibland verkar föreläsare anse att man inte kan veta om studenten skrivit inlämningen själv och lägger därför inte så mycket vikt på såna moment när slutbetyget ska vägas in, och det är ju inte så bra. Så det beror väl på Görans värderingar i frågan. » (Vet ej)
- Man kan ju tänka sig att det hade varit najs med tal som inte är så typade, men vet ej om man hade hunnit med inlämning i termo också...» (Vet ej)
- Det är möjligt att det skulle kunna vara bra.» (Vet ej)


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

16. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

55 svarande

Ja»1 1%
Nej»54 98%

Genomsnitt: 1.98

- Svarar någon någonsin ja på den frågan?» (Nej)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 5%
46 82%
7 12%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- I lägsta laget faktiskt. Vi kunde nog ha hunnit med hela boken om vi hade ökat tempot lite...» (2)
- Kom igen Göran, hårdare kan du!» (2)
- Väl avvägd» (3)
- För en gångs skull en kurs med helt okej arbetsbelastning.» (3)
- Det är en stor kurs, men jag tycker inte att innehållet behöver bantas ned mer. Innehållet var relevant och väl avvägt.» (4)

18. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 23%
Mycket bra»37 66%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.87

- Har dock mest samarbetat på labb.» (Ganska bra)

19. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»18 32%
Mycket bra»25 45%
Har ej sökt hjälp»10 18%

Genomsnitt: 3.78

- Varför finns inte "bra" som alternativ?» (?)
- Om man är beredd att armbåga sig fram på rasterna så finns det ju tillfällen att fråga läraren...» (Ganska dåliga)
- Göran har ibland varit lite svår att ta kontakt med. » (Ganska bra)
- Man var alltid välkommen till Erik.» (Mycket bra)
- Lite dåligt att det inte fanns möjlighet att fråga dagen innan tentan, men annars bra.» (Mycket bra)
- Göran har varit noga med att man får svar på sina frågor.» (Mycket bra)
- Göran är snäll och hjälpsam. Mycket bra med siffror är han också.» (Mycket bra)
- Erik Werner har varit super hjälpsam!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

20. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

56 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 1%
9 17%
18 34%
5 (mycket prisvärd)»24 46%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 4.25

- den var lätt värt sina pengar» (3)
- lite dyrt.» (3)
- lite dyr men samtidigt var den ju bra.» (3)
- Gillar verkligen boken. Lite synd att den inte markerar viktiga formler tydligare men överlag bra.» (4)
- Kursboken hade väldigt långrandiga och något flummiga utläggningar, och när det handlade om mer avancerade saker var det svårt att förstå vad författaren menade. Dessutom var stringensen pinsamt låg, särskilt i de sista kapitlen (t.ex. Bose-Einstein-fördelningar).» (4)
- bra bok, konkret text.» (4)
- Den har inget facit och det är typ det dummaste som finns. Det står på hemsidan att lärare kan köpa en facitbok. det hade varit bra om Göran kunde köpa den boken och dela ut svaren.» (4)
- Bästa boken någonsin :)» (5 (mycket prisvärd))
- En fantastiskt bra bok:) Jag kommer inte ihåg hur mycket den kostade men det spelar ingen roll! Även om den hade kostat 2000:- så hade den varit värd pengarna.» (5 (mycket prisvärd))
- En fantastiskt bra bok! Inte så dyr heller. Behåll!» (5 (mycket prisvärd))
- Jättebra bok!» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra bok, det enda som fattades var hårda pärmar :-)» (5 (mycket prisvärd))
- En av de bästa böcker jag använt i någon kurs någonsin. (!) Byt ej ut den!» (5 (mycket prisvärd))
- BYT INTE UT BOKEN! Det är en fantastisk lärobok på alla sätt. Den är inte till för att författaren ska briljera, och den är skriven på ett pedagogiskt och tillgängligt sätt. » (5 (mycket prisvärd))
- Bra och pedagogisk bok! Alla verkar tycka om den!» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket bra bok förutom övningarna» (5 (mycket prisvärd))
- Eventuellt bästa kursbokan vi har haft.» (5 (mycket prisvärd))
- Toppen bok!» (5 (mycket prisvärd))
- Bra bok och inte allt för dyr.» (5 (mycket prisvärd))
- Asgrym bok» (5 (mycket prisvärd))
- Boken är jättebra! Klart värd sina pengar. Mycket pedagogiskt upplägg och det uppskattas att författaren skriver med ganska enkelt språk då ämnet kan vara ganska svårbegripligt.» (5 (mycket prisvärd))
- Boken var slut. Både hos Cremona och ledande internetlevernatörer. Jag var utan bok de första två veckorna. Jag kopierade till slut upp boken från en pdf fil som jag lyckades få tag på. Tycker att det skall finnas tillräckligt många böcker till försäljning för att täcka klassens behov.» (Köpte inte boken)

21. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 1%
4 7%
14 25%
5 (Mycket stor)»37 66%

Genomsnitt: 4.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Uppgifterna i boken är alldeles för lätta i förhållande till tentauppgifterna.» (2)
- man kan klara tenta med anteckningen eller sammafattningen tycker jag» (3)
- Vi följde ju boken så det är klart att den var viktig. Sen kanske inte tentafrågorna hade så mycket att göra med bokens övningsuppgifter. Övningsuppgifterna under kursens gång var om inte för lätta så för få! Det finns inget värre än att öva på för lätta uppgifter och sedan ha tentauppgifter som är mycket svårare än de uppgifter man övat på under kursens gång. Vill se: *Fler övningsuppgifter *Facit till de svårare övningsuppgifterna » (4)
- Mycket bra med arbetsplanerna. Det hade dock varit bra om det funnits en generell planering tidigare (den här föreläsningen går vi igenom det här avsnittet i boken).» (5 (Mycket stor))
- Jättebra bok!» (5 (Mycket stor))
- 97% av inlärningen skedde (som vanligt) genom läsning av kursllitteraturen och lösning av problem däri (exklusive tentaplugg).» (5 (Mycket stor))
- använde kursboken mycket för all räkning» (5 (Mycket stor))
- Väldigt bra bok! En av de bästa vi haft. OBS!!! att förändra till nästa år: Även om boken är skit bra så är uppgifterna i boken värdelösa !!! Till nästa år skulle det vara bra med ett separat övningshäfte eller liknande för att bokens övningar är i princip sätta in i en formel o knappa på miniräknaren» (5 (Mycket stor))
- Synd att det inte fanns svar till alla uppgifter, eller ännu hellre: lösningsförslag.» (5 (Mycket stor))
- Tyckte mycket om de utomordentliga arbetsplanerna.» (5 (Mycket stor))
- Bra bok» (5 (Mycket stor))
- Kursboken var mycket bra.» (5 (Mycket stor))
- Jag är mycket tacksam för den nya boken. Powerpoint-dokumenten på hemsidan har också varit till stor hjälp. Skönt att slippa skriva det "egna pappret" till tentan!» (5 (Mycket stor))
- Boken var riktigt bra» (5 (Mycket stor))
- Slutade gå på föreläsningarna halvvägs in i kursen och vände mig bara till kurslitteraturen» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.55


Kommentarsfrågor

22. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

55 svarande

Ja»51 94%
Nej»3 5%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.05

- Det hade varit bra om det funnits en generell planering tidigare (typ: den här föreläsningen går vi igenom det här avsnittet i boken).» (Ja)
- Mycket bra information på hemsidan, tydlig och väl uppdaterad!» (Ja)
- Info skulle kunna komma ut tidigare.» (Nej)
- Arbetsbladen var bra, men de skulle kunna vara mer omfattande och jag förstod aldrig vitsen med att de inte gick och ladda ner alla arbetsbladen från början. Finns det någon mening med att ruva på dem och släppa dem en efter en? Som det var nu så hindrades inlärningen ibland av att man inte skrivit ut det senaste arbetsbladet. En traditionell lista med uppgifter att räkna hade inte varit fel, jobbigt att ha dem lite här och lite där.» (Nej)
- Katastrof med tentaresultatet som publicerades (utan att annonseras) den 1/11 och tentagranskning 2/11 UTAN ATT ANNONSERAS! Mycket dåligt. De flesta fick veta att resultaten kommit efter att granskningen genomförts.» (Nej)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken och arbetsbladen var till stor hjälp»
- Allt.»
- Kursboken är bra. Duggorna är jobbiga men bra.»
- Kursupplägget och examinationsformen.»
- Boken, Duggorna»
- arbetsplanerna och duggorna»
- Kursboken»
- BOKEN! »
- Kursboken och duggorna.»
- Duggorna, boken»
- ARBETSBLADEN»
- gillar upplägget rent allmänt»
- Bra räkneövningar och uppgifter som ger bra exempel på tillämpningar.»
- Boken !!»
- Arbetsplanerna och duggorna (2 st) - mycket bra för inlärningen!»
- upplägget, det är väl genomtänkt»
- Allt. Göran Wahnström och hela kursupplägget.»
- -Kursboken -Göran som föreläsare -Duggorna»
- Kurslitteraturen och Erik som räkneövningsledare»
- Jag tycker duggorna var mycket bra eftersom de fick en att börja plugga på riktigt tidigt i kursen.»
- Göran. Riktigt kul att lyssna på!»
- Boken. Mixen tavla + Power point är bra.»
- 2 duggor. Schroeder boken beydligt bättre än Mandl»
- Boken, Werner, Göran och upplägget»
- duggorna, upplägget i allmänhet.»
- Det mesta var bra :)»
- Kursboken var väldigt bra! Även upplägget med arbetsplaner och tydliga riktlinjer över vad som bör läsas/vilka uppgifter som skall göras.»

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske labben. Den var inte så givande. »
- Om föreläsaren vill sluta "kan vi säga" så ofta och så omotiverat.»
- Inte så mycket faktiskt, lite mindre "kan vi säga" kanske.»
- Mindre PowerPoint. Ta med hela boken i kursen (det hinner vi!). En laboration till?»
- ha inte alla föreläsningar så tidigt på morgonen»
- Hanteringen av PP. »
- Bättre framförhållning med arbetsplanerna. Om man vill hinna med och läsa igenom vad som tas upp på nästa föreläsning är det inte så bra att arbetsplanen läggs upp på hemsidan kl. 23.30 kvällen innan.»
- Kompleterande övningsuppgifter»
- SVÅRARE TENTA. Det här var löjligt.»
- uppgifterna skulle kunna kollas igenom. Ofta var det bara att man behövde bläddra tillbaka ett par sidor och hitta rätt formel. En del av uppgifterna var svåra och det behövdes mer än vi faktiskt gått igenom på kursen, i alla fall borde vi fått lära oss hur man tänkte på vissa uppgifter. Lösningar till svåra uppgifter skulle kunna vara bra»
- Det vore helt OK att byta motorlabben mot något som handlar om fasomvandling hos en blandning. Det vara bra med en labb på blandningar och fasövergångar så att man får jobba lite mer aktivt med detta. Avsnittet är annars lite klurigt. »
- Andra övningar istället för bokens övningar samt skippa slides totalt på föreläsningarna.»
- Mer resonemang på tavlan och tydligare koppling mellan innehållet på presentationsslidesen och det som gås igenom på tavlan. Dessutom en liten kommentar apropå uttryck som föreläsaren använder sig av: "Skulle du möjligen kunna begränsa användningen av "kan man säga" som kommentar, då det ibland försvårar för oss studenter att avgöra vad som är ett påstående/en approximation och vad som är fakta?" Det vore mycket uppskattat! Annars en väldigt bra kurs.»
- en extra dugga kan vara bra»
- Eventuellt skulle man kunna lägga in en till laboration. Annars bör allt bevaras.»
- Teorigenomgången på stirlinglabben, den var inte så pedagogisk.»
- Föreläsningarna borde vara lite mer strukturerade och ha lite högre tempo»
- Det skulle vara väldigt bra med en rödare tråd på föreläsningarna och mindre flippande. Vore även bra om andra duggan inte krokade med kvantinlämningen till nästa år.»
- Kanske byta ut Edit, eller ge henne en kurs i pedagogik eller nåt.»
- Lite mindre prat om power point-bilder och mer förklaringar i föreläsningsanteckningarna. Pratet glömmer man bort, men anteckningarna är kvar, och det hade varit bättre om anteckningarna hade varit mer sammanhängande, dvs det är bättre med mer text på tavlan.»
- Fler räkneuppgifter Fler lite svårare räkneuppgifter.»
- lite mindre slides kanske? tydligare vad på powerpointsen som "behöver" skrivas ner, jämfört med det på tavlan. »
- Kommer inte på något direkt»
- Föreläsaren blev ibland otydlig på föreläsningarna, vilket möjligen går att förbättra, kanske genom en tydligare struktur på föreläsningen. Tanken med sammanfattningen som delades ut inför tentan var bra, men det kändes som att den inte riktigt fokuserade på rätt saker, dvs den var inte till jättestor användning i dess nuvarande utformning.»

25. Övriga kommentarer

- Det är bra att vi fick se samma Power-Point-bilder flera gånger i rad så att man verkligen fick en chans att lära sig allt. Detta är en av de få kurser där man faktiskt kunde förstå precis ALLT som kursen handlade om. Och det beror inte på att ämnet i sig är lättare än de andra ämnena som vi har läst.»
- Bra kurs, central för utbildningen.»
- Riktigt bra med de 16 arbetsplanerna, innehöll bra sammanfattningar och fingervisningar om vad som är viktigt och inte. Lärt mig otroligt mycket.»
- Luras inte om att man inte behöver kunna en massa formler utantill! Det är grymt tråkigt när man kommer till duggan och inte kan lösa en uppgift på grund av att man inte kan just en formel helt perfekt!»
- Oerhört viktig kurs! Mycket användbar även till vardags.»
- Höj nivån på kursen generellt.»
- som sagt, allmänt bra kurs, föreläsningarna och en del räkneuppgifter skulle kunna revideras lite»
- Dåligt att det var fel i samanfattningen vi fick ha med till tentan. såna saker får ju inte hända.-»
- Helt ok kurs»
- Intressant kurs. Göran är grym.»
- Avsnittet om blandningar 5.4 var ett intressant ämne, men ganska svårt. Kanske lite mer tid på detta nästa år?»
- Det får gärna vara lite mer teori på lösningsskisserna av duggor och tentor. tex Att man får lite förklarat varför just den formeln används.»
- Kursen är jättebra! Önskar alla kurser var så här!»
- Det var riktigt bra att Göran var så snabb med att lägga upp info på kurshemsidan :)»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.99
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från