ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Vektorfält och klassisk fysik, FFM232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-10-31
Antal svar: 48
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

48 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
9 18%
27 56%
5 (över förväntan)»12 25%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Rolig och intressant kurs.» (4)
- jag lärde mig något enormt mycket» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

47 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
2 4%
14 29%
5 (mycket relevant)»31 65%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61

- Känns som vi bahandlade mycket som vi ska ta upp senare i andra kurser- men kursen gav en vidare förstålse för begreppen» (3)
- Man fick en mycket bättre förståelse av koordinatsystem. Förstod till exempel hur Jacobianen till ytintegraler m.m fungerar.» (5 (mycket relevant))
- Kul att få se hur man kan använda den mattematiken som man lärt sig tidigare. Kul med fysikaliska tilllämpningar!» (5 (mycket relevant))
- Kursen gav mig enormt mycket förståelse för relationen mellan fysik och matematik. Tror att det är något som kommer fortsätta byggas på under resten av min utbildning, och kändes som att denna kurs var en väldigt bra grundpelare.» (5 (mycket relevant))
- Det något fysikaliska "tänket" tillämpat på matematiska problem var väldigt givande.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

46 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
8 17%
21 45%
5 (Mycket bra avvägt)»17 36%

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- vet ej» (?)
- Jag skrev ej tentamen pga personliga problem.» (3)
- Hade vi pratat om hur man räknar på energier verkligen? I övrigt tyckte jag det var bra!» (3)
- Väl typade tentor..» (3)
- Det enda som var synd var att man kunde få en 3a från att kunna de första kapitlen i boken (1-5) vilket var ganska likt flervariabeln. För högre betyg behövdes fortfarande alla moment, men då jag själv hade svårt att hinna med allt i slutet av perioden så blev det gärna att man räknade mycket sådana uppgifter för att garanterat klara det. Förhoppningsvis kommer jag försöka tenta upp kursen i framtiden så jag får lärt mig alla moment lika bra, men motivationen för att göra det sjunker ju lite om man redan klarat den.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Vissa uppgifter i kompendiet var väldigt tidskrävande, och blev mycket gald över att ingen uppgift av sådan karaktär kom på tentan.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

47 svarande

<25%»1 2%
25-50%»3 6%
50-75%»4 8%
>75%»39 82%

Genomsnitt: 3.72

- svar: <25% jag hade andra föreläsningar samtidigt men va mycket nöjd med de få föreläsningar som jag deltog i» (<25%)
- var sjuk, hade varit på fler föreläsningar annars» (25-50%)
- Mycket bra föreläsare med stor karisma och pondus.» (>75%)
- Jättebra föreläsningar, försov mig någon gång och det kändes väldigt tråkigt.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

48 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
3 6%
16 33%
5 (mycket bra)»28 58%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tyckte ibland att föreläsningarna var svårtillgängliga, även om det är delar som vi förväntas kunna från tidigare kurser/tidigare i kursen, skadar det inte att vara tydlig. » (2)
- En förbättring vore om Martin skrev upp mer av vad han säger så att man får med allt, hur man ska angripa problem, själva tankesättet och inte bara kasta in formler och förenklingar utan förklaring.» (3)
- Stundtals lite svårt att hänga med, men definitivt mycket bättre än när jag läste kursen för två år sen.» (4)
- Föreläsningarna var bra men jag tyckte att det var svårt - såpass svårt att jag gav upp emot slutet av kursen - att gå ifrån föreläsningarna till problemen i boken. Det saknades (en lämplig mängd) exempel utöver de som togs upp på förelsningarna, dessutom fanns det få eller inga riktigt grundläggande problem där man kunde testa sin förståelse ( tyckte jag medan jag fortfarande brydde mig om att försöka lösa problem... sedan gick det som det gick på tentan...)» (4)
- Inspirerande, men kan lite osturkturerade ibland.» (4)
- Riktigt bra föreläsare förutom att han har en sövande röst ibland.» (4)
- Jag tycker att Martin borde försöka skriva upp lite mer av tankegången i uppgifts-lösningen och teorigenomgången. Det han säger är jättebra förklarade. Men det blir svårt att få med allt i anteckningarna. » (5 (mycket bra))
- Cederwall gör kursen :)» (5 (mycket bra))
- nöjd som fan,han hade väldigt inspirerade föreläsningar» (5 (mycket bra))
- Det var en fröjd att lära sig av Martin, han var verkligen jättebra.» (5 (mycket bra))
- Väldigt intresseväckande föreläsningar. Väl strukturerade, och » (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 4%
6 24%
9 36%
5 (mycket bra)»9 36%
Deltog ej»22

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var svårt att ta till sig övningsledarnas hjälp. » (2)
- Hade varit bra om några uppgifter demonstrerats första delen av övningarna medan den andra lämnades för egen räkning.» (3)
- var inte på så många dock.» (4)
- Deltog inte på alla, men de jag besökte uppskattade jag.» (4)
- Har haft mycket hjälp av bröderna salomonsson. Stort tack!» (5 (mycket bra))
- Nödvändiga för förståelsen för min del.» (5 (mycket bra))
- Sten är bäst! Hade aldrig klarat kursen så bra utan honom.» (5 (mycket bra))
- Men det hade behövts fler tillfällen! Det är såpass svårt att räkna att två timmar handledd tid är för lite.» (5 (mycket bra))
- Var på flertalet räknestugor, och de var väldigt givande. Fick väldigt bra hjälp de gånger jag frågade.» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

48 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 6%
15 34%
16 36%
5 (mycket bra)»10 22%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Förvisso intressanta uppgifter men det känns mest som att det tar tid.» (2)
- Jag tyckte att laborationerna var omfattande i förhållande till hur många poäng man kunde få på dem, särskilt med tanke på att bonuspoängen man fick för dem bara gällde ordinarie tenta. Jag tycker att det var bra uppgifter, men hade hellre fått högskolepoäng än bonuspoäng för dem. » (2)
- Kunde varit en genomgång av dem eller liknande, hade gjort dem mer intressanta skulle jag tro» (2)
- Det var lite dumt att man inte fick mer information om datorlaborationerna. Det kändes som att de mest nämndes i förbifarten i någon av de första föreläsningarna att "just ja, ni ska göra två datoruppgifter också".» (3)
- Bra för att värma upp Matlab efter sommaren, men så mycket mer tillförde de inte.» (3)
- Själva labbarna var bra, men det är väldigt svårt att veta vad som krävs för att få maxpoäng. Detta måste bli tydligare. Första gången jag läste kursen fick jag 1,5 p per labb. Denna gång korrigerade jag allt som man tidigare anmärkt på, men fick ändå bara 1,5 p.» (3)
- Jag antar att ni menar datorlabbarna?» (3)
- Jag upplevde att rapportskrivningen tog för lång tid jämfört med själva beräkningarna. Skulle hellre redovisa resultatet för en labbhandledare på en gång istället för att lämna in rapport. Speciellt eftersom rättningstiden var alldeles för lång.» (3)
- Särskilt den andra var bra! » (4)
- Bra övningar i att visualisera och lösa problem.» (4)
- Dock dåligt att vi inte fick tillbaka uppgifterna innan tentan. » (5 (mycket bra))
- De var lagom kluriga och gick att lösa även om man inte gått igenom teorin på föreläsning.» (5 (mycket bra))
- Illustrerade bra vad vektorfält kan användas till.» (5 (mycket bra))
- Framför allt laboration nummer 2 var bra.» (5 (mycket bra))
- Tvingade en att komma ikapp i teorin då man först inte förstod någonting, och sedan plötsligt gick allt ihop för en när man klurat ut teorin bakom.» (5 (mycket bra))
- Uppgifterna kändes relevanta för kursen, och även för den senare tentan.» (5 (mycket bra))
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

48 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 2%
8 16%
26 54%
5 (Mycket stor)»13 27%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- var sjuk som sagt» (3)
- Jag är sådan att jag hellre läser in material. Detta var väldigt svårt i denna kurs. Kompendiet måste i princip läsas med hjälp av föreläsningarna. Jag kan inte räkna ihop antalet timmar jag försökte lura ut väldigt enkla saker, i sammanhanget men inte de generella fallen vilka är vad man hittar på Internet, såsom rymdvinkel. Dessa termer används men definieras inte. Sedan går man till föreläsningen och så är det något superenkelt. » (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.1


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

47 svarande

Ja»1 2%
Nej»46 97%

Genomsnitt: 1.97

- Inget stort, men tycker att det är tråkigt när föreläsaren pratar så stark om vilka kurser man ska välja i trean. Självklart får man rekommendera kurser, men att säga att man inte är en fysiker för att man inte väljer specrel är lite dumt.» (Ja)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
24 52%
19 41%
5 (För hög)»3 6%

Genomsnitt: 3.54

- Det var inte lika många uppgifter att göra på de senare kapitlen, så man hann ifatt hyfsat till tentan.» (3)
- Lagom» (3)
- Ganska hög men det krävs nog för att man ska hinna lära sig allt man ska.» (4)
- Det var inte mycket material men om man inte är en bra student tog det väldigt lång tid att lösa vissa problem etc. det är väl så det skall vara antar jag. » (4)
- Det är en väldigt svår kurs som tar mycket tid.» (4)
- Trots att det var en 4.5hp kurs kändes den som minst 6hp, men tror det var för att Martin gärna lärde ut på en lite högre nivå för att motivera förståelse och också att kursmaterialet var såpass kortfattat.» (4)
- Det går inte att förneka att det var mycket att göra i kursen, men samtidigt kändes allt relevant, så belastningen kändes befogad.» (4)
- I alla fall jämfört med Komplex som är en 6p kurs. Kanske "för få" poäng på denna kurs? Denna hade större arbetsbelastning.» (5 (För hög))
- För en kurs på "bara" 4,5hp fick man lägga ner en hel del tid.» (5 (För hög))
- Uppgifterna är väldigt svåra och tar mycket tid.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

48 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 22%
Mycket bra»30 62%
Har ej sökt samarbete»7 14%

Genomsnitt: 3.91

- Har inte sökt samarbete i någon större utsträckning, men då jag gjort det har det fungerat bra.» (Ganska bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

48 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»16 33%
Mycket bra»25 52%
Har ej sökt hjälp»7 14%

Genomsnitt: 3.81

- Per stannade ofta kvar lite extra på övningarna.» (Mycket bra)
- Eftersom deltagandet på räknestugorna var förhållandevis lågt var det » (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

48 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
1 2%
1 2%
12 25%
5 (mycket prisvärd)»33 70%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 4.63

- dumt att man inte skulle använda föregående års kompendium, stod ju nästan samma i det» (4)
- Kunde vara bra om någon kompletterandw litteratur rekommenderades, då alla moment inte förklaras så noga i kompendiet.» (4)
- Det är en trevlig bok.» (4)
- Kompendiet är kanon! Uppgifter av enklaste slaget kanske saknas lite. Teorimässigt är det enligt mig lättförståeligt!» (5 (mycket prisvärd))
- Den bästa kurslitteraturen hittills. Men kanske inte så konstigt när den är specialanpassat till kursen, borde vara så till fler kurser :)» (5 (mycket prisvärd))
- Mycket prisvärt, dock önskas lite mer exempel till nästa utgåva. Ibland var steget från lätta uppgifter till de svårare lite väl stort och inget exempel fanns som kunde ge en knuff i rätt riktning.» (5 (mycket prisvärd))
- I förhållande till riktlinjen var den mycket prisvärd. Sedan kan man ju tycka att det är dumt att sätta ett pris på vad kunskap får kosta. Har hellre en väldigt pedagogisk bok med många exempel, än en kortfattad bok som är billig. Det dock ingen kritik emot kurslittersturen i den här kursen specifikt, utan bara en allmän reflektion. » (5 (mycket prisvärd))
- Boken är ju skriven för kursen, så hade varit konstigt om den inte följden kursen» (5 (mycket prisvärd))

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

48 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
0 0%
6 12%
21 43%
5 (Mycket stor)»20 41%

Genomsnitt: 4.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att det var väldigt svårt att förstå vilka delar som var viktiga i kompendiet, det kändes mer som föreläsningsanteckningar än ett kompletterande material. Jag hade antingen velat ha ett häfte som var mer konkret och fokuserade och tydligt klargjorde vad som var "poängen", eller en annan lärobok. » (1 (Mycket liten))
- Lite svårt att förstå kompendiet ibland. Har behövt söka annan litteratur för att förstå vissa kapitel.» (3)
- Utan föreläsningar så förstår man inte mycket av kompendiet.» (3)
- Skulle ha nytta av mer exempel i vissa delar av boken, framförallt i avsnittet om indexnotation.» (4)
- Jag skulle gärna ha fler lösta exempel, det var så otroligt generella lösningar både på föreläsningarna och i kompendiet så det var svårt att tillämpa det på mer specifika problem.» (4)
- Om jag inte räknar på det lär jag mig inte. Och om man undrade något kunde man läsa sig till det, eller, om inte det gick, fråga.» (5 (Mycket stor))
- Väldigt välskriven. Innehåller allt man behöver kunna i ett kort och koncist format.» (5 (Mycket stor))

15. I hur stor utsträckning anser du att uppgifterna i kompendiet motsvarade tentauppgifterna?

48 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
5 10%
20 43%
5 (mycket väl)»20 43%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var svårare än tentauppgifterna, större variation hade varit bra (i boken). Dvs lite fler enkla.» (3)
- Ett antal uppgifter i kompendiet skulle jag bedöma som svårare än tentamensuppgifterna, vilket är klart positivt. » (4)
- Äntligen en kurs där tentan inte är absurt mycket svårare än de uppgifter man löser i kursen.» (5 (mycket väl))
- Väldigt bra uppgifter, men det skulle vara bra om det fanns möjlighet att köpa kompletterande material med lösningar till uppgifterna.» (5 (mycket väl))
- Kanske lite för väl...? :)» (5 (mycket väl))
- Uppgifterna stämmer väl överens, hittade exempelvis uppgifter med identiska fält i kompendiet som på en gammal tenta. (Dock olika områden).» (5 (mycket väl))
- Många av dom var svårare än tentafrågor, men det är ju bara bra så man kan känna sig säker på dom.» (5 (mycket väl))
- Skrev en tentamen.» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.25


Kommentarsfrågor

16. Vad anser du om undervisningsformen?

Var förhållandet mellan föreläsningar och räkneövningar bra?

48 svarande

Ja»31 91%
Nej»3 8%
Vet ej»14

Genomsnitt: 1.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- I och med att inte alla går på övningarna var de tillräckligt många, men om fler skulle gå på dem så skulle nog fler tillfällen behövas.» (Ja)
- Det behövs fler räkneövningar. Ta bort storgrupsövningen och lägg till en räkneövning. Man lär sig inte när andra räknar, utan när man själv gör det.» (Nej)
- Jag hade uppskattat fler föreläsningar eller storgruppsövningar istället för räknestugor då jag inte förstod handledarna på räknestugorna.» (Nej)

17. Examinationsform

Tycker du att nuvarande examinationsform är bra?

48 svarande

Ja»42 95%
Nej»2 4%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skulle hellre se mer inlämningsuppgifter/labbar, tror man lär sig mer på det.» (Nej)
- Labbar som är obligatoriska men inte ger högskolepoäng är inte okej vad jag vet. Vidare var de mest en övning i matlab inte i vad kursen examinerade. » (Nej)

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

48 svarande

Ja»48 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsaren och att tentan motsvarar övningsuppgifterna lika bra»
- kursen var bra »
- Föreläsaren (Cederwall är ashärlig och bäste pateten!) kompendiet, datoruppgifterna, tentaupplägget»
- Föreläsaren»
- Kompendiet»
- Martin Cederwall som föreläsare!!!»
- Kompendium, upplägg, examinator»
- Cederwall.»
- Martin Cederwall»
- Cederwall»
- Föreläsaren, Martin Cederwall - bäst»
- Kompendiet och föreläsaren.»
- Martin och Sten!»
- Räkneövningarna, jag skulle gärna ha fler. »
- Inlämningsuppgifterna»
- Martin Cederwall»
- Martin som föreläsare.»
- Martin och hans kompendium.»
- Cederwalls kompendium som kurslitteratur.»
- Cederwall.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ge mer info kring datoruppgifterna»
- lösningsförslag till fler uppgifter i kompendiet vore bra»
- Tydligare skriva upp tankegångar under föreläsningar»
- Datoruppgifterna»
- Laborationerna. det räcker med en. De diskuterades i princip ingenting under föreläsningarna.»
- Vet ej»
- kursen kunde ge mer hp med tanke på arbetet som krävs»
- Demonstrationer på räkneövningarna som kompletterande studiematerial för fördjupning och ökad förståelseä»
- Tror kursen hade gjorts mer rättvisa om den var något bredare (ngn hp till och kanske gå igenom lite mer tillämpningar, blev ganska inriktat på värmeledning mot slutet)»
- Det hade varit trevligt om de första räkneuppgifterna i varje kapitel varit mycket lättare, så att man kunnat börja med att få en känsla för om man har grepp om och förstår nya metoder innan man ger sig på uppgifter med svåra räkningar. Fler räkneuppgifter i boken på ungefär samma nivå som de tentauppgifter som endast kräver svar hade varit bra.»
- Lite fler exempel i kompendiet.»
- Fler enkla problem, fler exempel på svåra problem. »
- datorlabbarna bestod främst av bildproduktion i matlab, tycktes som att man inte riktigt behövde förstå matten bakom. Kanske borde man i handledningen ge lite mindre hjälp i hur man utformar matlab-koden och/eller kräva utförligare analys av resultaten.»
- Handledning för datorlaborationerna kanske?»
- Fler räknestugor»
- Skulle vara önskvärt med mer exempel i kompendiet, exempelvis någon lite lurigare uppgift med fältlinjer och indexnotation.»
- Ingenting.»
- Kompendiet behöver mer än bara svar som facit. Särskilt på teori/bevis-uppgifter där det för nuvarande inte står någonting i facit. Det skulle underlätta avsevärt om det fanns förklaringar och lösningar till dessa uppgifter.»
- Mer utförliga anteckningar av föreläsaren och mer tillämpningar/specifika problem, som det är nu saknas det på något sätt ett steg mellan formler, härledningar, lösta problem/exempel och de applicerade problem man själv löser.»
- labbarna. »

21. Övriga kommentarer

- Tack för en väldigt bra och lärorik kurs.»
- väldigt rolig och lärorik kurs»
- Det hade varit väldigt bar om lösningarna till de gamla tentorna var fullständiga (alltså att alla steg var med) så att man kunde följa upp ordentligt när man jämförde med sina egna lösningar.»
- Jag gillade förläsningarna i kursen. Jag gillade den pedagogiska stilen hos föreläsaren. »
- Hade vart bra att få tillbaka båda inlämningsuppgifterna innan tentan så man vet hur många bonuspoäng man har.»
- Hade väldigt kul. Om folk hade vetat om denna kurs tror jag antal avhopp under ettan hade varit avsevärt lägre.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 1.06

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.58
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från