ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Konstruktionsteknik 11/12, MMF292

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 83%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Bra upplagd kurs»
- Arbetsbelastningen var mycket mycket hög! »
- Väldigt tydliga mål och en tenta, som utan att egentlgen vara "typad" följde dessa. Hängiven föreläsare som hade ett strukturerat och realistiskt upplägg av kursen.»
- Helt ok kurs, tydlig men inte alltid inriktad på lärande.»
- Delen i kursen med CATIA tog alldeles för mycket utrymme för att bara vara värd de få poäng som var utsatta. Delen var bra men det blev alldeles för mycket med båda samtidigt. »
- Studentportalen krånglar som alltid..»
- Konstruktionsuppgifterna krävde stor arbetsinsats, men spred ut arbetet bra under kursen, så tentan inte behövde ta så mycket pluggtid. CAD-delen var också den inte extra intensiv på slutet, detta är mycket positivt. »
- bra upplägg.»

Kursens mål var tydliga*
26 svarande

0 0%
0 0%
2 9%
12 54%
8 36%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
26 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
11 50%
11 50%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
26 svarande

0 0%
0 0%
2 7%
11 42%
13 50%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
26 svarande

0 0%
0 0%
4 15%
11 42%
11 42%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
26 svarande

0 0%
1 3%
3 11%
10 38%
12 46%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursdelen MASKINELEMENT gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Gillar upplägget med inlämningsuppgifterna skarpt.»
- Tentamen var bra och speglade det vi gjort i kursen på ett bra sätt.»
- Bra upplägg med inlämningsuppgifter, det hade dock varit nyttigt att göra någon form av studiebesök eller laboration. Många av de maskinelement man räknar på är väldigt diffusa för någon som aldrig meckat.. Kursen känns liksom lite bortkastad om man inte vet vad man ska tillämpa sina kunskaper på. Datorövningar hade också varit bra, ev. att CATIA-delen av kursen innehöll lite beräkningar.»
- Ibland lite högt tempo på föreläsningarna, vi gick igenom en del och hann inte alltid reflektera över vad allt betydde innan vi gick vidare. Dock gav inlämningsuppgifterna mera kunskap...»
- Konstruktionsuppgifterna var mot min förmodan väldigt lärorika... »
- Totalt sett ett bra upplägg, hade dock velat ha fler maskinelement att kolla och känna på i verkligheten, svårt att få en bild av vad man räknar på. Detta skulle ge en lättare förståelse.»

Föreläsningar
26 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 7%
Lärorikt»17 65%
Gav inte mig så mycket»7 26%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.19

Övningar
26 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 39%
Lärorikt»12 52%
Gav inte mig så mycket»2 8%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.69

Datorövningar
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 1

Laborationer
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 0

Projektarbete
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 1

Inlämningsuppgifter
26 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»21 80%
Lärorikt»4 15%
Gav inte mig så mycket»1 3%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.23

Gästföreläsare
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 2

Studiebesök
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 0

Grupparbete
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»20

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
26 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 11%
Lärorikt»18 69%
Gav inte mig så mycket»5 19%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.07

Självverksamhet
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 47%
Lärorikt»11 52%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.52

Fått hjälp och svar på frågor
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 47%
Lärorikt»12 52%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.52

Tillfällen för kritik (feedback)
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 21%
Lärorikt»10 71%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.85

Dugga
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 0

Tentamen
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 34%
Lärorikt»11 47%
Gav inte mig så mycket»4 17%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.82

Annat
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 0

3. Vilka moment i kursdelen CAD-modellering i system - CATIA - gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Bra kurs, lärorik, tveksamt om CAD-delen bara omfattade 1,5hp»
- Grupparbete fungerar inte bra och man lär sig mindre av det än att sitta själv.»
- Mycket bra upplägg rent modelleringsmässigt, det kändes verkligen som att man behärskade CATIA efteråt. Dock var det svårt att se momentet som en del av konstruktionstekniken, eftersom den mest fokuserade på visualisering och inte på beräkningar. Använde vi CATIAs fulla beräkningspotential?»
- Lika lärorik som Alias-kursen fast inte lika stressig. Kanon. Pedagogisk chalmerskurs!»
- Denna del av kursen motsvarar inte sin poäng! Tempot på föreläsningarna bli alldeles för högt och tid för att själv prova allt för lite. Man sitter i en kvav datasal fyra timmar i sträck och har ändå inte klarat allt man skulle göra den dagen! JAg känner inte att jag efter den här kursen lärt mig tillräckligt för att kunna presentera vad jag tycker läraren förväntar sig. Dessutom gås en del rendering igenom men detta fanns inga slides på, är detta oviktigt för mig?? Jag trodde vi skulle lära oss att göra bilder! »
- Läraren är väldigt otrevlig om man ställer en fråga denne inte gillar. Istället för att utgå från att folk är dumma kan man fundera över varför frågan uppkommer. Kanske behövs instruktionsmaterialet kompleteras lite? Alla lär sig på olika sätt, jag personligen har svårt att lära mig av föreläsningar utan behöver jobba själv och fråga saker. Oavsett hur man lär sig tycker jag att läraren ska kunna ge det underlag som krävs för en effektiv inlärning. Så det vore bra om läraren kunde försöka vara bättre i sitt bemötande och kompletera instruktionsmaterialet. »

Föreläsningar
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»14 56%
Lärorikt»10 40%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.48

Övningar
26 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 82%
Lärorikt»3 13%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.21

Datorövningar
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»19 79%
Lärorikt»5 20%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.2

Laborationer
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 0

Projektarbete
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 37%
Lärorikt»10 62%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»9

Genomsnitt: 1.62

Inlämningsuppgifter
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 62%
Lärorikt»8 33%
Gav inte mig så mycket»1 4%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.41

Gästföreläsare
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 0

Studiebesök
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»23

Genomsnitt: 0

Grupparbete
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 45%
Lärorikt»10 45%
Gav inte mig så mycket»2 9%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.63

Kurslitteratur
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 50%
Lärorikt»4 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 1.5

Självverksamhet
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»10 47%
Lärorikt»11 52%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.52

Fått hjälp och svar på frågor
25 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»11 45%
Lärorikt»13 54%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.54

Tillfällen för kritik (feedback)
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»17 77%
Gav inte mig så mycket»3 13%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.04

Dugga
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 2

Tentamen
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»1 100%
Ingick inte i kursen»22

Genomsnitt: 3

Annat
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 0

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Inlämningsuppgifterna»
- Maskinelement: Inlämningsuppgifterna, tentamen, kurs PM, mål och struktur i kursen fungerade bra. Catia: Motorprojektet var kul och visade en röd tråd och inledningen var pedagogisk. »
- Ritteknik och modellering, inlämningsuppgifter»
- Det mesta. Hela catiadelen samt tydligheten i maskinelementsdelen.»
- Det egna arbetet i slutet som på något sätt gav en helhet och slut på kursens moment.»
- Inlämningsuppgifterna i maskinelement var ett bra sätt att lära sig på och borde behållas.»
- Inlämningsuppgifter, i båda momenten av kursen var dessa mest givande»
- Konstruktionsuppgifter var bra»
- Inlämningsuppgifter det var mycket lärorikt, dock bore det vara förutsätt att klara av att göra dem utan ledning. Alldeles för mycket att göra i CATIA (mycket högt tempo)men det var ändå lärorikt..»
- Allt. Kursen var jättebra»
- Göran, riktigt bra upplägg och tydliga instruktioner. Konstruktionsuppgifterna. »
- Ritningsdelen och övergångarna mellan systemen (CATIA till Alias.) »
- Inlämningsuppgifterna i maskindelen var jättebra, de gav tillfälle att gå igenom varje del metodiskt för att verkligen uppnå förståelse. Mycket bra information om läromål och tenta, lätt att få hjälp och svar på frågor.»
- Göran Brännare! Han kan vara chalmers mest intresserade lärare! Mycket bra! Han tar sig tid, hans kontor är öppet om man vill komma dit och få hjälp eller bara sitta å plugga! »
- Info blad»
- Tenta»
- Konstruktionsuppgifterna. Catia är ett bra moment, men väldigt tungt.»
- Konstruktionsuppgifter/inlämningsuppg.- Gav så mycket träning inför tentan. Samt övningar CAD. - Mycket roligt att få lära sig kommunicera mellan Alias, Catia, Showcase. Riktigt bra och nyttigt!»
- det mesta var i stort sett bra.»
- Bra med grupparbete i CAD-delen. Bra med bonuspoängen i maskinelement. »

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Mängden arbete måste minskas! CATIA-delen ska vara 1.5 HP, även med Chalmers veckor på 50 h blir det 5h i veckan. Nu hade vi 10h schemalagt, varav 8h obligatoriskt, i veckan! Och även om man jobbade hårt hela tiden utan paus gick det inte riktigt att bli klar i tid! CATIA delen är mycket intressant och lärorik och jag tycker inte innehållet bör minskas men det måste ges mer poäng i så fall! Vidare är det lite mycket detaljräkning i maskinelementdelen. Borde vara mer praktiska delar, alltså vilken typ av förband eller liknande ska väljas när. »
- Maskinelement: Inlämningsuppgifterna var bra men borde vara lösbara om man sitter själv vilket de inte är nu. Läraren borde vara tydligare i sina beräkningar på övningstillfällena. Strukturera upp med Givet och Sökt. Catia: Detta borde vara en separat kurs, den tar mycket tid (8-10 h varje vecka) och krockar med maskinelementdelen.»
- Mer praktiska övningar för att ge förståelse för vad man egentligen räknar på»
- Mindre ensidigt predikande i maskinelementsdelen, det var mycket sövande. Mer entusiasm skulle inte skada. För hög nivå på inlämningsuppgifterna => behov av ledning => inte så lärorikt. Dock bra att dessa inlämningar finns så man inte halkar efter. Demonstrera fler saker fysiskt i klassrummet, ex kopplingar. Mer inriktning på hur man väljer komponenter vore bra med tanke på vår inriktning. »
- Mer tid.»
- Catia-delen av kursen känns som en helt egen kurs och tar alldeles för lång tid jämfört med hur många poäng det motsvarar. Det blev därför alldeles för mycket att göra under hela den här läsperioden.»
- Antingen fler poäng på CAD-delen eller lägre krav!»
- Ge CATIA mer poäng, eller en egen kurs»
- tempot i CATIA-delen, timmarna motsvarar inte direkt högskolepoängen.»
- ingenting»
- CATIA delen tar för mycket tid för att motsvara så få poäng. Antingen borde kursen göras större men med samma arbetsbelastning som nu eller så skulle CATIA kursen kunna bli en egen kurs.»
- Lärarens bemötande. »
- Jag tycker att Catiadelen tog mycket tid,i förhållande till antal poäng. Dock tycker jag att det vi lärde oss var bra, så möjligen att den delen av kursen ges mer poäng. »
- upplägget med att det är både maskinelement och catia måste bli bättre! antingen borde de va värda mer poäng eller så borde catia ta mindre plats. CATIA tog ALLDELES för mycket tid och var ALLDELES för omfattande för att bara vara en del av konstruktionstekniken så som jag tror det är tänkt. »
- Dela på CAD och maskinelement, det är ju pinsamt att ni kan se det som en kurs när det faktiskt är två helt skilda grejer och dubbelt så mycket arbete som för en kurs»
- CAD-delen är alldeles för omfattande för att bara vara 1,5 poäng! Det är en bra och lärorik kurs i sig, och upplägget är också mycket bra, men den var schemalagd 8-10h/vecka och man behövde också arbeta så mycket för att hinna med alla moment. Det motsvarar betydligt fler poäng. Om 1,5 poäng skulle motsvara 10h/vecka skulle ju heltid vara 100h! Kopplingen mellan maskinelement-delen och CAD-delen var också mycket liten, nästan inga gemensamma beröringspunkter. Gör två separata kurser av dem!»
- Inget direkt..»
- Fler och bättre info blad, hur jobbigt att lyssna på en tutorial om. man kan läsa sig till det själv och själv lägga om tiden. Förläsningarna var nästan olidliga»
- Gör CADkursen till en separat kurs.»
- ML1 är en väldigt dåligt föreläsningssal. Föreläsaren i maskinelement behöver bli tydligare vid föreläsningarna - och inte prata in i tavlan när han skriver. Ge så många poäng som man förtjänar i catia-momentet. Ge gärna ut ett extra formelblad med formler som inte står i boken vid tentamen! - speciellt om de används i tentamen»
- Det är ett mycket högt arbetstempo, CAD-delen är nog mer än 1,5 hp. Samtidigt vill man lära sig det. Vet ej hur det ska kunna ändras.»
- i början kändes maskinelementdelen i kursen väldigt kontextuell snarare än allmängiltiga, men det visade sig att maskinelement var ett väldigt litet universum där allt räknades på samma sätt. detta hade kunna kommunicerats tydligare. »
- Inlämningsuppgifterna i maskinelement är för svåra för att man ska klara dem själv, kanske kunde man låta dessa vara på en lägre nivå. Det känns som att CAD-delen tar mer tid än de poäng den ger. Ibland svårt att hänga med i Håkans genomgångar, dålig luft i salen etc. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.34

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.34
Beräknat jämförelseindex: 0.83

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från