ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2011 HT - Flervariabelmatematik, MVE041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-14 - 2011-11-13
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Automation och mekatronik 300
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Information

Observera att svaren i denna enkät är helt anonyma och kommer inte kunna kopplas ihop, varken med dig eller dina övriga svar.

Betyg ges ofta i en relativ skala, där OK är tillfredställande och övriga alternativ används till att uttrycka eventuell positiv/negativ kritik.

OBS! Den klass med högst svarsprocent på kursutvärderingsenkäterna under en läsperiod bjuds på fika av SNZ.

1. Kursadministration

Betygsätt hur tillfredsställande de olika delarna av kursadministrationen uppfattades.

Matrisfråga

- Matlablektioner fungerade inte som vanligt.»
- Kunde varit mer tips i labbpm»
- är inte så intresserad av kurs-pm»
- Lite svårt att veta var man ska vara när det gäller uppgifter. Skulle vilja se ett veckoschema!»
- ibland svårt att förstå vad som efterfrågades på mathlab.»
- Bra upplägg»
- Laborationerna var ju helt galna i jämförelse med tid/hjälp/härledning. Antingen dra ner på svårighetsgraden eller ägna mer tid åt att förklara hur man gör.»

Kurs-PM
32 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»15 50%
11 36%
++»3 10%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.53

Kurshemsida
32 svarande

- -»0 0%
1 3%
OK»8 25%
12 37%
++»11 34%
Ej svar»0

Genomsnitt: 4.03

Labb-PM
32 svarande

- -»2 6%
5 16%
OK»7 23%
12 40%
++»4 13%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.36

2. Kurslitteratur

Betygsätt de olika delarna av kurslitteraturen.

Matrisfråga

- calculus är calculus»
- Bra att ha föreläsningsanteckningar på hemsidan som man kan ta en titt på om man missat en föreläsning eller bara vill repetera»
- Godkända- dock tycker jag att Thomas bör använda tavlan mer istället för att blint lita på sina OH-blad. Väldigt få anteckningar kan göras pga detta.»
- Mycket bra OH-slides, bra system att slippa stressa med att anteckna.»
- För det första, använd inte samma 20 år i rad, för det andra OH år 2011, hade jag inte ens i högstadiet. Ett skämt. »
- Dåligt att ha mestadels OH-bilder! Man förstår mer om man för exempel på tavlan.»

Calculus, a complete course, Adams,
32 svarande

- -»0 0%
4 12%
OK»13 40%
12 37%
++»3 9%
Använde ej»0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.43

Föreläsningsanteckningar, Thomas Ericsson
32 svarande

- -»2 6%
2 6%
OK»8 25%
12 37%
++»5 15%
Använde ej»3 9%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.78

3. Föreläsare/Övningsledare

Betygsätt de kursansvarigas insats.

Matrisfråga

- Thomas Ericsson framstod som om han var trött på det han sysslade med. Att tala monotont till ett par overheadbilder blir den gemene studenten lätt trött på. Pedagogik fanns inte över huvud taget. För få exempeluppgifter. Skicka Thomas på utbildning eller sätt in en ny föreläsare i kursen.»
- Adam tyslåten.»
- Thomas E har ibland en ganska nedlåtande attityd mot studenter, som att han förutsätter att studenter inte kan någonting. Klagar hellre på fel än uppmuntrar bra saker. Sa ju till exempel "det är ju ingen mening med att påpeka att något är bra gjort" om labbrapportreturerna. Adam är lugn och metodisk, mycket bra.»
- Tråkig inställning från Thomas Ericsson vid flera tillfällen. Om man frågar och inte förstår så fick man näsvisa svar.»
- Thomas måste sluta vara så bitter på eleverna och modernisera sig. »
- Man fick inte den hjälp man behövde och iblan fick man bara svaret "det här är gymnasiematte" viket inte löser några problem.»

Föreläsare Thomas Ericsson
32 svarande

- -»5 16%
3 10%
OK»8 26%
8 26%
++»6 20%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.23

Övningsledare Adam Andersson
32 svarande

- -»0 0%
4 16%
OK»13 54%
7 29%
++»0 0%
Ej svar»8

Genomsnitt: 3.12

4. Innehåll kursmoment

Betygsätt kvaliteten på innehållet i de olika kursmomenten.

Matrisfråga

- För lite tid till sista labben!»
- mkt god dokumenterad handledning i lab3»
- Övningar enbart med Adam, ingen demostrationsövning»
- Som nämnt tidigare- Laborationerna var inte riktigt 100% genomförbara.»
- MATLAB det klart roligaste med kursen, speciellt optimeringslabben. Föreläsningar helt ok.»
- För svårt»
- För lite hjälp på Matlab»

Föreläsningar
31 svarande

- -»3 9%
6 19%
OK»10 32%
7 22%
++»5 16%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.16

Övningar
31 svarande

- -»0 0%
2 7%
OK»12 46%
9 34%
++»3 11%
Ej svar»5

Genomsnitt: 3.5

Laboration 1: Matlab med kurvor och ytor
32 svarande

- -»0 0%
5 16%
OK»10 33%
12 40%
++»3 10%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.43

Laboration 2: System av ickelinjära ekvationer
32 svarande

- -»1 3%
5 16%
OK»9 30%
12 40%
++»3 10%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.36

Laboration 3: Optimering
32 svarande

- -»2 6%
6 20%
OK»7 23%
11 36%
++»4 13%
Ej svar»2

Genomsnitt: 3.3

5. Tempo i kursen

Matrisfråga

- En MATLAB-lab till hade inte varit fel, men kanske blivit svårt att klämma in i schemat.»
- Var på övningarna men ej med på några räkneexempel»

Föreläsningar
32 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»24 85%
För snabbt»4 14%
Ej svar»4

Genomsnitt: 2.14

Övningar
32 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»24 92%
För snabbt»2 7%
Ej svar»6

Genomsnitt: 2.07

Laborationer
32 svarande

För långsamt»0 0%
Lagom»17 56%
För snabbt»13 43%
Ej svar»2

Genomsnitt: 2.43

6. Examinationsform

Betygsätt examinationsformen.

Matrisfråga

- Tentamen var knappast i samma svårhetsgrad som tidigare års tentor. Denna kommer antagligen att ha en avsevärt högre kuggprocent. »
- Ska jag vara helt ärlig så undrar jag hur den person som gjorde tentan tänkte. Den var betydligt svårare än de gamla tentor som fanns tillgängliga, detta gäller alla uppgifter.»
- Hade gärna haft duggor»
- nej»
- Nej. Nuvarande sätt är bra»
- nej»
- Tentan kändes betydligt svårare än tidigare tentor, men det kan ju vara tidspressen och den stressade situationen som gjorde sitt.»
- Tentan utgjordes nästan enbart av svåra frågor, i motsats till tidigare tentamina. Laborationer var för svåra.»
- Nej men tentauppgifterna kändes mycket svårare än de svåra uppgifterna i boken. Hur ska man då lära sig?»
- Tentan var sjuuuuuuukt mycket svårare än tidigare tentor. »
- Frustrerande med fel på begränsningen i uppgift 5, lade ner mycket tid på att försöka lösa den.»

Tentamen
32 svarande

- -»4 12%
7 21%
OK»14 43%
5 15%
++»2 6%
Ej svar»0

Genomsnitt: 2.81

Laborationer
32 svarande

- -»3 9%
3 9%
OK»13 41%
8 25%
++»4 12%
Ej svar»1

Genomsnitt: 3.22

7. Betygsprognos. Vilket betyg tror du att du får i kursen?

Observera att svaret är helt anonymt och kommer endast att användas till att jämföras med den riktiga betygsstatistiken.

Matrisfråga

- Med en normal svårighetsgrad på tentan hade jag säkerligen pendlat mellan 3a och 4a. Tack för den!»
- Väldigt svår tenta»
- tentan var övermänskligt svår jämfört med de tidigare»
- När jag räknat gamla tentor har min uppfattning varit att tentan är svårare ju nyare tentan är. Anser även att tenta denna termin va mycket svår, svårare än övningstentorna. Jag tyckte att jag kunde kursens innehåll bra men hade ändå mycket svårt med tentan.»
- Svårt att ge betygsprognos, men det ryktas att Thomas Ericsson rättar extremt tufft så U känns inte som en omöjlighet...»

Betyg
32 svarande

16 50%
13 40%
3 9%
0 0%
Ej svar»0

Genomsnitt: 1.59

8. Vad i kursen anser du var dåligt och bör ändras?

(t.ex. informationsflöde, svåra kursmoment m.m.)

- Alltför svår tenta i jämförelse med äldre tentor.»
- Optimeringslabben för svår»
- Thomas Ericssons brist på engagemang och pedagogik. Och hur den tentan ens blev godkänd som tentamen är för mig ett mysterium.»
- Thomas attityd mot eleverna. »
- För svår tenta»
- Veckoschema för uppgifterna, diffekvationen från tentan bör gås igenom tidigare än enbart på repitionen»
- Tentans svårighetsgrad. »
- Laborationerna (Matlab) bör tänkas igenom.»
- Upplägget för MATLAB. Många svåra moment där det krävdes många timmar att lösa utan handledning.»
- Att tentan var så svår»
- tentauppgifterna var mycket svårare än några övningstal vi hade gjort tidigare. »
- Jag tycker inte det var dåligt med föreläsnings anteckningar på overhead men hade gärna haft lite mer exempel och moment på tavlan, "hur man gör".»
- Thomas»
- Matlab var för svårt och man fick för lite hjälp.»

9. Vad i kursen var bra och anser du bör sparas?

- Matlab, bra uppgifter men lite kort om tid.»
- Laborationerna»
- Övningsuppgifterna»
- MATLAB och det allmänna kursinnehållet var bra. Känns som det var ganska centrala grejer man lärde sig.»
- matlab, kul att äntligen känna att man började lära sig det»
- Bra att man kunde skriva ut det som visades på varje föreläsning.»

10. Sammanfattning av kurs

Betygsätt kursen som helhet. Kommentera gärna!

Matrisfråga

- Thomas kan vara mycket arrogant, när man till exempel ställer en fråga.»
- Bra att väva in verklighetsanpassade uppgifter i laborationerna, blir roligare så»
- Kursen som helhet och tentan i synerhet är för svår och håller för högt tempo.»
- Hade fått bättre betyg om tentan hade speglat kurs-pm bättre»
- Kursen var riktigt intressant men tentan var på tok för svår. »
- Under själva kursens gång kändes det ganska lugnt, uppgifterna i boken var inte överdrivet svåra men när man kom in i veckan innan tentorna och började plugga gamla tentor kände man direkt att de var mycket svårare än något man hade gjort tidigare. »
- Innehållsrik kurs där de olika delarna kom fram tydligt och begripligt. Bra matlab med ledningar men delar av laborationerna var ändå nya moment som kunde nämnts på föreläsningar.»
- Dåligt upplägg av föreläsningra med OH-bilder. För svår Matlab och för lite hjälp.»

Betyg
31 svarande

2 6%
6 19%
11 35%
11 35%
1 3%
Ej svar»0

Genomsnitt: 3.09

11. Pedagogiskt pris

Markera nedan vilken/vilka du anser bör tilldelas Z-sektionens pedagogiska pris.

Matrisfråga

- har andra i åtanke»
- Hel ok, men ej tillräckligt bra för ett pris»
- Absolut inte till Thomas»

Föreläsare Thomas Ericsson
32 svarande

Ja»4 15%
Nej»22 84%
Ej svar»6

Genomsnitt: 1.84

Övningsledare Adam Andersson
31 svarande

Ja»0 0%
Nej»18 100%
Ej svar»13

Genomsnitt: 2

12. SNZ & Kursutvärderingar

Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre?
Kommentera gärna utvärderingsmallen och betygssystemet!

- Mer fika om Z2 vinner!»Kursutvärderingssystem från