ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Miljöteknik och hållbar utveckling 11/12, PPU065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 80%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Det här är en väldigt otydlig kurs och mycket beror på läraren som inte visade oss tydliga mål. »
- Många oklarheter om vad som egentligen gällde, mycket förändringar under kursens gång. Den första gruppuppgiften var särskilt luddig. 4x10 h arbetstid för 2 A4-sidor och en plansch kändes väl tilltaget och tiden kunde ha lagts någon annanstans, t.ex. på leksaksprojektet, som kom igång väldigt sent.»
- Denna kurs behöver bantas.»
- Man kanske ska lägga lite kraft på att selektera ut vad som är relevent att lära ut i en 7,5 hp kurs istället för att bara slänga in allt man kan relatera till miljö. Och varför inte planera så att de föreläsningar som är relevanta för ett visst kursmoment ligger i anslutning till detta.»
- »
- Katastrofalt på alla punkter - otydliga mål, svårt att hitta uppgifter och dokument, svårt att få svar på frågor, alldeles för hög belastning.»
- Ojämn belastning då olika föreläsningar fungerade som bottlenecks i arbetsflödet för leksaksprojektet»
- Tog mycket tid att förstå uppgifterna, var svårt att förstå frågor på hemtentamen, vad som egentligen skulle besvaras. Det blev för många grupparbeten så samma gång. Arbetsinsatsen var egentligen normal, men de många momenten var stressande.»
- Projektarbetet skulle ha satts igång mycket tidigare. Mpnga föreläsningar som var av relevans för projektarbetet kom för sent i kursen och var därför inte av användning. »
- Ett stort projekt alldeles för sent utan schemalagd tid för det. »

Kursens mål var tydliga*
24 svarande

6 27%
5 22%
5 22%
5 22%
1 4%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
24 svarande

5 23%
6 28%
7 33%
3 14%
0 0%
Vet ej»3

Genomsnitt: 2.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
24 svarande

12 50%
8 33%
3 12%
1 4%
0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
24 svarande

0 0%
0 0%
1 4%
5 20%
18 75%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
24 svarande

7 29%
7 29%
6 25%
3 12%
1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- En otydlig hemtentamen (läraren korrigerade sig själv två ggr efter det han släppt tentan) gjorde att onödig tid sattes till att bara förstå frågan. Föreläsningarna var många och väldigt långa och upprepande. De var intressanta men målen otydliga. »
- Ostrukturerade föreläsningar, där ABCD-metoden togs upp var och varannan timme, det hade räckt med en gång. Fokus på gamla självklarheter. Leksaksprojektet var det som gav mest, när kunskaperna, som man nog egentigen hade redan innan kursens början, skulle sättas på prov. Föreläsningarna hade kunnat fokusera på metoder för materialval istället för konstateranden om att det är svårt men viktigt att välja rätt material. Kurslitteraturen kändes tillräcklig för kursmålen, men inte tillräcklig för vad mpnga i klassen förväntade sig av kursen. "Design för hållbar uveckling" kändes särskilt inkompetent skriven.»
- Tentamen var svår formulerad och lite luddig i sin utformning. Det fanns för mycket utrymme för tolkningar och av förvirring på vad frågan inkluderade samt vad som skulle besvaras. Powerpoints innehöll för lite uppstrukturerad information, svårt att använda som kursmaterial. De borde återspegla föreläsningarna bättre. »
- Som föreläsare kan det vara viktigt att kunna svara på frågor angående de lugga "frågor" man ställer under hemtentan. Om eleverna måste maila för att de fortfarande efter hela kursen inte förstår begrepp, är det ju fördelaktigt om föreläsaren i fråga tar sig i kragen och svara (och när denne gör det, kanske man kan svara på frågan????). »
- Flera mycket intressanta gästföreläsare, men VAR var den röda tråden och HUR skulle vi applicera det vi fick på föreläsningarna på det vi gjorde i kursen? För många moment och alldeles för lite tid gjorde att man fick stressa igenom allt utan att lära sig något på vägen. Därtill var hela kursen fylld av gissningar, svårt att få klara besked om vad som förväntades i de olika momenten.»
- Jag tycker övningarna när man läste på om ett område och redovisade för varandra var kanon! Pedagogiskt och effektivt. Mycket information på ett roligt sätt med lagom mycket jobb. »
- Med så pass många projektarbetet och liknande gav mig dessa ingenting då det bara blev bråttom med allting.. Föreläsningarna var på tok för många och han reciterade I stort sätt boken.. »
- Väldigt bra handledning av Johan Heineryd. »
- Känns som om det inte fanns koppling mellan vad handledare sa de ville att vi skulle göra och vad sen examinatorn ville se i projektet.»

Föreläsningar
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 4%
Lärorikt»10 41%
Gav inte mig så mycket»13 54%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.5

Övningar
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»7 46%
Gav inte mig så mycket»8 53%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.53

Datorövningar
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 6%
Lärorikt»4 25%
Gav inte mig så mycket»11 68%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 2.62

Laborationer
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 25%
Gav inte mig så mycket»3 75%
Ingick inte i kursen»17

Genomsnitt: 2.75

Projektarbete
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 29%
Lärorikt»14 58%
Gav inte mig så mycket»3 12%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.83

Inlämningsuppgifter
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 9%
Lärorikt»8 36%
Gav inte mig så mycket»12 54%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.45

Gästföreläsare
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»16 69%
Lärorikt»7 30%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.3

Studiebesök
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 40%
Lärorikt»2 40%
Gav inte mig så mycket»1 20%
Ingick inte i kursen»16

Genomsnitt: 1.8

Grupparbete
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 26%
Lärorikt»15 65%
Gav inte mig så mycket»2 8%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.82

Kurslitteratur
23 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 21%
Lärorikt»13 56%
Gav inte mig så mycket»5 21%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2

Självverksamhet
22 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 25%
Lärorikt»10 50%
Gav inte mig så mycket»5 25%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 2

Fått hjälp och svar på frågor
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»9 50%
Gav inte mig så mycket»8 44%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.38

Tillfällen för kritik (feedback)
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 5%
Lärorikt»9 52%
Gav inte mig så mycket»7 41%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.35

Dugga
21 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»21

Genomsnitt: 0

Tentamen
24 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 4%
Lärorikt»10 43%
Gav inte mig så mycket»12 52%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.47

Annat
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»2 100%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 3

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Projektarbetet med leksaken»
- Ämnets fokus.»
- Leksaksprojektet, samt att kursdokument lades upp på dropbox - faktiskt ett väldigt bra alternativ till studieportalen. Vissa gästföreläsningar, t.ex. HE Melin, samt de om företags HU-arbete och ekonomiska system.»
- Bäst var alla de intressanta gästföreläsarna, tänker Creatables, Hans Erik Melin, marknadsmodell-killen med flera. Möjligheten att studera en egen produkt samt övriga kontakter med verkligheten är också i grunden bra. Johan Heinerud var snabb/effektiv/proffsig som handledare, mycket bra. »
- Fördjupningsuppgifterna var väldigt intressanta, synd att det fanns så lite tid när leksaksprojektet kom igång. Den egna förändringsuppgiften var väldigt intressant. Intressant med tydliga övningsuppgifter under föreläsningarna. »
- Johan Heinerud var mycket bra som handledare i leksaksprojektet. Gästföreläsningen om biomimik var väldigt intressant och rolig. Gästföreläsningen av Creatables var också kul!»
- Gästföreläsarna och handledarna»
- Det stora grupparbetet.»
- Gästföreläsarna, men knyt ihop dem med resten!»
- Leksaksprojektet»
- Upplägget med uppgifterna, det var bra och kul att hinna med flera deluppgifter.»
- Gästföreläsarna var helt kanon! Sluta aldrig med det. Inspirerande och intressant. Jag tycker främst kursen ska inspirera och ge en överskådlig bild av hållbar utveckling och gästföreläsningarna var kanon för detta. Jag tycker om bredden i kursen. Lite om mycket. För som sagt, vi ska mest vara medvetna och veta hur vi kan söka mer information. Jag tycker examinatorns engagemang var toppen. Stora ambitioner. »
- gästföreläsarna! individuella förändringsuppgiften och första arbetet (när vi redovisade/diskuterade i små grupper)»
- Val av sal till föreläsningarna var väl inte helt fel.. Gästföreläsarna var oftast bra också.»
- mer gästföreläsare»
- Gästföreläsare»
- Leksaksprojektet. Inspirerande gästföreläsare.»
- Gästföreläsningarna, projektet-skulle kunna ges större vikt.»
- gästföreläsare som lyckades lyfta kursstoffet till en högre nivå.»
- Bra med egen förändringsuppgift. Presentationssättet med smågrupper var givande och bör behållas. Bra med många gästföreläsare, samtliga var intressanta att lyssna på.»
- gästföreläsare»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- För det första måste föreläsaren ändra på sina föreläsningar, som det är nu är de väldigt ointressanta och känns mest som om han bara sammanfattar boken. Jag skulle föreslå en planeringsgång där man ser olika ämnesområden som de olika föreläsningarna behandlar och att man kanske drar upp vad som ska gås igenom inför varje föreläsning. För det andra måste kursen bantas, som det är nu gör vi allt förutom en tenta. Det är överdrivet att göra flera grupp-projekt, ett individuellt-projekt, presentationer av samtliga projekt och en hemtenta. Antingen har man ETT stort projekt med EN hemtenta eller bara flertalet projekt i grupp och individuellt. Som tur var så drogs ett av de tre projekten in, hade de inte gjorts hade de tre sista veckorna varit fruktansvärda. För det tredje så tycker jag det är löjligt att vi under mitten av kursen hade tre olika gruppformationer samtidigt, vilket var mycket förvirrande. Dela istället in grupper från första början som är samma genom hela kursen. Jag tycker även att det är dåligt av examinatorn att inte korrekturläsa hemtentan innan den skickas ut, flertalet syftningsfel och i vissa fall avsaknad av ord i meningar som gör att man inte har en rimlig chans att förstå vad examinatorn frågar efter. Detta är inte acceptabelt på högskolenivå!»
- Det fanns inte någon tid att arbeta med begreppen och applicera dem i projektarbetet eftersom föreläsningar avlöste varandra. Föreläsningar som sa ungefär samma sak. Mindre antal föreläsningar, inga fördjupningsuppgifter (dessa skapade bara svårigheter att få tid att jobba i gruppen), handledaren verkade inte ha fått mycket information och höll med om otydlighet etc. Mer tid för projektet. Denna läsperiod är väldigt tuff med Catia och konstruktion samtidigt. Jag lade ca 12-13 timmar varje dag för plugg, exkl. helgerna. TD håller på att ätas upp av sin egna prestationsångest.»
- Kursen borde vara mindre fokuserad på "stackars låglöneländer", "stackars regnskog" och "det är svårt" och mer fokuserad på vilka problem som egenligen ligger i vägen, kanske lite mer ekonomi och energiteknik? Också mer kunskap om olika metoder, t.ex. för val av material och tillverkningsteknik. Ny kurslitteratur - titta på vad andra chalmerister eller miljövetare läser? Man måste få lite kött på benen innan man bara kan kopiera lester brown eller ann thorpe och bli radikal miljöaktivist... »
- Den är för splittrad vilket medför att en massa saker görs halvdåligt istället för några görs bra. Hemtentan tillför absolut inget. Huvudföreläsaren borde tydliggöra vad han vill säga med en viss föreläsning. Frånvaron av detta ledde till många bortkastade timmar av visserligen intressanta anekdoter samt, som följd, låg närvaro. Även antalet modeller behöver det dras ned på. Det är inte ett fall av desto fler jag hinner nämna desto bättre. Vi vill gärna lära oss nåt.. »
- Fördelningen av arbetsbelastningen under kursens gång. Komprimering av föreläsningar i tid, för långa föreläsningspass. Mer tid för projekt (belastningen schemalagt var tung) ingen utrymme för det i början av veckorna. Gästföreläsningarna borde kunna komma in lite tidigare i kursen. »
- Föreläsningarna låg inte i fas med leksaksprojektet utan kom alldeles försent vilket gjorde att informationen inte kunde användas på ett bra sätt. Det är inte okej att ha en föreläsning 3 dagar innan inlämning som "kan vara bra för idégeneringen i era arbeten". Det var lite kort om tid för projektet i allmänhet, eller så var det otydligt hur omfattade det egentligen skulle vara. Det bev iaf väldigt stressigt den sista veckan och man han inte reflektera över de beslut man tog i arbetet. Någon slags rekommendation för vad man bör läsa, och när man bör ha gjort det, av kurslitteraturen hade varit trevligt eftersom det var ganska mycket. Det gick absolut inte att läsa in sig på allt i samband med hemtentan... Thomas behöver lära sig att bli tydligare i allt han gör. Det var svårt att hänga med på vad alla kursmomenten gick ut på, vad man skulle göra, när man skulle göra vad och varför vi gjorde vissa saker över huvud taget. Han kan även försöka korrekturläsa nästa hemtenta. Det kändes väldigt oseriöst och störande att få en tenta där 90% av meningarna innehöll stavfel och grammatiskt inkorrekta formuleringar. Dessutom var själva frågorna väldigt otydliga och svårtolkade. »
- Allt utom gästföreläsarna och handledarna!»
- arbetsbelastningen och strukturen. »
- ALLT! Alldeles för spretigt innehåll, för många moment, för hög belastning, oklara mål och uppgifter, vinklad kurslitteratur. Enormt besviken på kursen i stort, hade sett fram emot miljöfokus men känner inte att jag har lärt mig ett dugg.»
- Det var för många parallella projekt vilket ledde till att man inte kunde fokusera på ett och göra det bra. Kursen innehöll för många moment. Det hade räckt med t.ex. endast leksaktprojekt och hemtenta, där hemtentan omfattar den del av kursen som nu var andra projekt. Då blir det lättare att göra ett bra projektarbete. Det var för lite tid leksaksprojektet. Det hade varit bättre om detta istället hade startat i början av kursen. Även tillfället med polymerexpert låg för sent eftersom det var svårt att riktigt komma igång med projektet innan detta. Det skulle underlätta om kurs-PM inte uppdateras så många gånger under kursen eftersom detta leder till förvirring. Jag tycker även att det hade varit roligt att lära sig mer miljöTEKNIK och räkna på saker.»
- Nu kändes det som om varje projekt var väldigt stort, vilket gjorde att det blev en mycket stor arbetsbelastning. Minska varje projekt lite kanske om man ska ha kvar alla.»
- Hur uppgifter förmedlas. Det måste bli tydligare vad som ska göras och när. Om inte får man säga att det är fritt. För nu visste inte folk om man fick göra som man ville eller var tvugna att följa oklara beskrivningar. »
- Lite för mycket olika moment»
- informationsflödet! det är inte ok att maila ut info om schemaändringar, saker som ska läsas och dyligt kvällen innan. Dessutom stämde nästan aldrig informationen på kurs-PM överens med vad som sades till klassen, vilket var väldigt jobbigt. Kursen i sig var bra och intressant. Men den kändes dåligt planerad med arbetsbördan och framför allt informationen vi fick. Jag förstår nu verkligen vad Thomas menade med "ni ska inte tro att det blir en lätt kurs bara för att det inte går att få mer än G". Vilket jag för övrigt anser som en onödig kommentar då vi i alla fall inte jag upplever att vi på TD någonsin gör annat än vårt bästa. Kursen fick mig faktiskt att bli lite illa till mods i slutet, vilket var väldigt synd. »
- Vart ska man börja. Hela kursen bör göras om från grunden. Upplägget är inte hållbart överhuvudtaget. För att vara en projektkurs med 4 projekt så är det ju nästan skrattretande att de knappt finns någon projekttid att jobba på. Kombinera detta med de faktum att vi slutade kl 17:00 i stort sätt varje dag så förstår man problemet. Projekten är också alldeles för många som sagt och blir bara en stor börda i slutändan. Väldigt många föreläsningar var VÄLDIGT onödiga och kan lätt skippas. I det stora hela var detta en kurs som endast gav mig lite miljömedvetenhet, dock inte mer än vad Al Gores film gjorde.. Jag blir bara förbannad nu när jag hör ordet miljö, eller hållbar utveckling vilket inte är rätt. Denna kurs är ett grovt misslyckande helt enkelt. »
- upplägget hos föreläsningarna, mycket malande information, inte så mycket miniövningar...»
- Grupparbeten»
- Kursadministrationen fungerade undermåligt! Oklart om vad som gällde, vad som hade ändrats, och vart informationen fanns. Se över kurs-pm så att deadline för projekten blir tydligare. Reflektera om examination behövs på *allt*. Hemtentan var defintivt tung ovanpå allt. Fundera också om föreläsningarna gav något utöver kurslitteraturen.»
- Skulle velat kunna lägga mer energi på att läsa litteratur och göra projektarbetet. Istället för småinlämningar skulle denna energi kunna läggas på leksaksprojektet. Jag skulle hellre vilja ha ett projekt och en dugga/tenta på teori från litteratur»
- kursens spretighet och många examinationsmomentet gjorde att jag inte tillägnade mig innehållet för egen skull utan att för att klara kursen.»
- Svårt att börja med en så pass stor uppgift som leksaksprojektet så sent i kursen. För många olika moment i kursen. Väldigt rörigt med PM och administration i kursen. Både powerpoints och hemtentan gav ett slarvigt intryck. »
- Minska ner på delmoment i kursen. Kursen innefattar allt för mycket, resultatet bli en väldigt splittrad och osammanhängande kurs. Omfattningen av leksaksprojektet måste förtydligas, arbetsbelastningen blev alldeles för hög i slutet. »
- Tidsupplägget, sjukt mycket föreläsningar över hela kursen men på slutet ska man klämma in ett stort projektarbete också. Hemtentamen var inget vidare, gav absolut ingenting var bara ett slöseri med vår tid. Kändes som om det bara var något examinatorn slängt ihop på lunchen, fullt med stav och meningsfel, så det var ibland svårt att förstå frågorna. Känns som att det inte hade varit fel av examinatorn att korrekturläsa innan. Sen är det helt idiotiskt att skriva frågor som kräver material som vi inte fått ut och sen inte stryker frågan utan förväntar sig av oss att hitta faktan själva när det inte varit med i föreläsningarna och inte finns särskilt tydligt i böckerna heller. Sen vet jag inte vad som hände när vi tyckte att belastningen var för hög och vi ville stryka ett kursmoment och examinatorn istället flyttar det till tentaveckan. Sen när är det mindre att göra på tentaveckan, hjärnsläpp????»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.74

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.74
Beräknat jämförelseindex: 0.43

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från