ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Produktsemiotik 11/12, MPP071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Det vore bra om man kunde ställa frågor. Det kändes inte som att man fick några svar under lektionstid och mail fick man aldrig svar på.»
- Mycket förvirring kring scheman pga PingPong och TimeEdit.»
- Det var bra med mellanredovisningar av persona etc. för att på så sätt komma igång ordentligt med projektet redan från början.»
- kursPM och timeedit stämde nästan aldrig överens, och ändringar i schemat gjordes på ett anslag på pingpong vilket ledde till att de flesta inte såg det/glömde bort det.»
- Det var svårt att få kontakt med LI om man t.ex. undrade över schemat osv. »
- Klurigt med att ha koll på schemat och få svar på mail.»
- Examintationen verkade ha ett lite annat fokus än väntat. Feedbacken efter slutredovisningen fokuserade som väntat på arbetsgången, men det slutgiltiga resultatets formspråk och egenskaper, som kursen handlade om, verkade glömmas bort. Istället låg det mycket fokus på rendering i datormodelleringsprogram, något som inte undervisades i kursen, och som inte fick mkt utrymme i den modelleringkurs vi läst.»
- För mycket fokus på CAD-modellerandet. Allt som behövdes kompletteras efter sista presentationen var problem eller liknande i CAD och inte något som hade med själva produktens uttryck att göra. Kändes på så sätt onödigt att komplettera då detta ej är en kurs i CAD, även om det är ett delmoment. »
- Ganska flummig kurs... Alias är roligt men det blev mest fokus på det och inte så mycket på resten av examinationen»

Kursens mål var tydliga*
17 svarande

1 6%
4 26%
8 53%
1 6%
1 6%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
17 svarande

1 7%
5 35%
3 21%
2 14%
3 21%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.07 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
17 svarande

8 50%
5 31%
1 6%
1 6%
1 6%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
17 svarande

0 0%
4 23%
7 41%
4 23%
2 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
17 svarande

1 5%
9 52%
2 11%
3 17%
2 11%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Gästföreläsningarna var väldigt bra och givande, kändes bra att få fler infallsvinklar på ämnet eftersom den övriga undervisningen var väldigt fokuserad på Rune Monös bok.»
- Lars-Ola Bligårds föreläsning i slutet av kursen var bra, och framför allt greppbar. Många andra föreläsningar var svåra att helt förstå, och vi fick aldrig någon konkret beskrivning på vad som kan ses som ett tecken.»
- Mycket frustration i klassen över hur begrepp som exempelvis tecken förklarades. Dålig attityd från examinatorn som helst ville gå vidare när klassens frågor blev för intensiva... Denne hade absolut ingen förståelse för att få/inga hade förstått innebörden av begreppet, blev irriterad. Kritiken som gavs vid redovisning var obalanserad och ganska inkonsekvent. Håkan bedömde dock ungefär samma faktorer för varje person.»

Föreläsningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 6%
Lärorikt»7 43%
Gav inte mig så mycket»8 50%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.43

Övningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»6 66%
Gav inte mig så mycket»2 22%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2.11

Datorövningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 60%
Lärorikt»2 40%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 1.4

Laborationer
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Projektarbete
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 30%
Lärorikt»8 61%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 1.76

Inlämningsuppgifter
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 20%
Lärorikt»9 60%
Gav inte mig så mycket»3 20%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Gästföreläsare
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 30%
Lärorikt»6 46%
Gav inte mig så mycket»3 23%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.92

Studiebesök
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 0

Grupparbete
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 16%
Lärorikt»7 58%
Gav inte mig så mycket»3 25%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.08

Kurslitteratur
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 13%
Lärorikt»5 33%
Gav inte mig så mycket»8 53%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.4

Självverksamhet
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 35%
Lärorikt»8 57%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.71

Fått hjälp och svar på frågor
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 8%
Lärorikt»5 41%
Gav inte mig så mycket»6 50%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.41

Tillfällen för kritik (feedback)
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 33%
Lärorikt»5 33%
Gav inte mig så mycket»5 33%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Dugga
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Tentamen
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

Annat
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»15

Genomsnitt: 0

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Det är bra att vi får underhålla våra kunskaper inom CAD, men man skulle behöva en lektion eller två för att återuppliva kunskapen innan man börjar. Dessutom hör det väl inte riktigt till examinationen i produktsemiotik om håkan gillar ens shaders i alias?! Hans åsikter får för stort utrymme i fel sammnhang. Jag vill få feedback på min form och mina tankar inte på vilka bilder jag valt till en expressionboard eller vilken bumpmap jag använt... »
- PSAn var bra, gav tid för att reflektera.»
- Gästföreläsningarna, projektet med radion, handledningen med Märit och Håkan var bra. »
- Radioprojektet, främst för att man underhåller kunskaperna i alias.»
- Radio projektet med handledning var bra det kändes som om man förstod hur kursen skulle bindas damman då. Även PSA-uppgiften var bra.»
- Aliasmod»
- Radioprojektet»
- Handledningen och arbetsgången. Man lär sig ett bra sätt att arbeta fram produkter anpassade efter en målgrupp.»
- bra med handledningarna!»
- Helheten. Det har bra och inspirerande att hela kursen var upplagd som en hel designprocess, det gjorde att man faktiskt kunde använda och tänka i de banor som föreläsaren pratade om. Handledningen var också bra.»
- Arbetet i alias var nödvändigt för att friska upp kunskaperna. »
- Radioprojektet»
- Aliasdelen, annars skulle kursen bli ännu flummigare (dvs ännu mindre konkret)»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- I en så pass estetisk kurs blir det väldigt motsägelsefullt att man först får höra att "ingenting är riktigt rätt eller fel" och sedan om man gör det minsta annorlunda än hur föreläsaren vill att det ska vara så får man höra att det är, just, fel. Det är dessutom väldigt svårt att tolka vad man ska göra för att få sitt arbete omtyckt. Det verkar väldigt godtyckligt vad som ger beröm och vad som ger kritik, känns snarare som en fråga om dagsform och tur»
- Förmågan att ge kritik hos examinatorn. Det var ofta oklart vad som skulle förändras och vad som var dåligt. »
- Schemat har stämt dåligt med time-edit vilket skapar mycket förvirring. Det har i många fall varit oklart vad som ingår i en uppgift och när det ska vara inne osv eftersom det har stått utspritt i power-points etc och ibland varit motsägelsefull information på olika ställen. Skulle vara bra att få ut ett papper för varje uppgift där all information finns samlad på samma ställe. Jag upplever att kursinnehållet varit samma länge, det känns som att många exempel är gamla och jag skulle vilja veta mer om vad som är aktuellt inom semiotiken just nu och vart den är på väg. Jag känner inte att jag efter kursen har någon uppfattning om vad semiotik är förutom det som tagits upp ur rune monös bok, det måste ju finnas någon mer som håller på med det här och några andra böcker osv. Jag tycker produktsemiotik verkar vara ett jättespännande ämne så jag tror att kursen har potential att bli väldigt mycket bättre om innehållet uppdaterades. Det skulle även varit bra med en föreläsning om hur man gör snygga presentationsbilder i alias eftersom kritiken vid redovisning kom att handla mycket om just hur vi gjort renderingar. Jag tycker det var synd, de flesta hade ju haft samma problem och om vi hade gått igenom sånna klassiska fällor innan slutredovisningen hade vi istället kunnat få mer kritik och feedback på själva formen och formspråket vilket jag uppfattade som det viktiga med uppgiften. Nu hamnade fokus istället på själva presentationen när jag istället hade velat höra mer vad handledarna tyckte om själva produkten.»
- Börja samköra kursPM och timeedit. PSA var en uppgift som var väldigt svår att tolka.»
- mest luddigt förklarade ämnet inom semiotiken, hennes svar på vår fråga vad ett tecken var att "ja men semiotiken är ju ett filosofiskt ämne det är inte meningen att man ska kunna förklara allt" (inte ordagrant vad Li sa men något i den stilen). Så vad man borde förändra med kursen är att man borde kanske ha lite mera gästföreläsare så att man får någon mer än Lis åsikt om detta filosofiska ämne! »
- Utrymme för ett mer fritt arbete och upplägg på t.ex. presentationsinnehåll.»
- Mer diskussion runt "tecken", fler övningar som strävar efter att definiera detta begrepp!»
- Bättre och tydligare anvisningar om vad som skall göras. Instruktionerna har varit otydliga, och svårtolkade. »
- Föreläsningarna var ofta otydliga och det var svårt att förstå vad begrepp och annat innebar. Föreläsaren lyckades inte göra sig förstådd i alla lägen.»
- Att det ska stå samma information på alla ställen på internet. om det finns något som inte stämmer ska det tas bort omgående för det leder till onödig förvirring och oklarheter!»
- Mindre fokus på CAD i den meningen att utvärderingen av presentationen endast kändes som en utvärdering av din CAD-modell. »
- Det var oklart vilka krav som faktiskt ställdes på alias modellen, var tydliga med att bra renderingar i alias är ett krav. Detta framgick inte så tydligt från varken föreläsningar eller kurs-PM.»
- Många av föreläsningarna blev luddiga och svåra att ta till sig. Detta trots att innehållet var intressant och nyttigt. Jag tror att anledningen till detta är just att mycket bygger på filosofi och är "flummigt", när detta sen appliceras på produkter på ett mer ingenjörsmässigt sätt tror jag det blir svårt för oss ovana. Antingen måste pedagogiken på föreläsningarna förändras och förbättras eller så bör man se över innehållet i kursen. Jag tror även man bör använda litteraturen som gavs mer, och kanske även se efter om man kan hitta annan litteratur som gör det enklare att ta tills sig kursinnehållet. I dagsläget var det i princip möjligt att klara kursen utan att ta sig igenom litteraturen alls. Man borde alltså ha fler moment som kräver kunskap från litteraturen. Sedan bör nivån som efterfrågas vid projektredovisning bli ännu tydligare. Renderingar m.m.»
- Mer obligatorisk del med litteraturen, samt gör om föreläsningarna så informationen blir lättare att ta åt sig. Just nu var det mycket man inte försod.»
- Li får gärna bli lite mer konsekvent och mindre bitsk!»
- Hela kursen behöver uppdateras, jag kan ärligt säga att kursen gav mig extremt lite och det jag har lät mig kan man skriva på ungefär två powerpointsides, vilket ju känns ganska onödigt att slösa en hel kurs på. Sedan har Li väldigt svårt att ta in konstruktiv kritiv som hon får och hon gillar att köra i sina gamla invanda spår. Kursen borde kanske ha lite mera gästföreläsare så att man får någon mer än Lis åsikt om detta filosofiska ämne! » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.74

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.74
Beräknat jämförelseindex: 0.43

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från