ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Inledande matematik 11/12, TMV176

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Kursen är mycket omfattande och tar mycket tid.»
- Bra med duggorna som "tvingade" en att arbeta under hela kursen»
- Bra struktur på föreläsningar. Övningsledarna var olika bra.»

Kursens mål var tydliga*
18 svarande

0 0%
2 11%
6 35%
2 11%
7 41%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
18 svarande

0 0%
1 6%
1 6%
5 31%
9 56%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
18 svarande

0 0%
1 6%
2 13%
9 60%
3 20%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
18 svarande

1 5%
0 0%
0 0%
2 11%
15 83%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
18 svarande

0 0%
3 17%
1 5%
6 35%
7 41%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Mycket bra föreläsare (Hossein)! »

Föreläsningar
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 83%
Lärorikt»3 16%
Gav inte mig så mycket»0 0%

Genomsnitt: 1.16

Övningar
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 27%
Lärorikt»9 50%
Gav inte mig så mycket»4 22%

Genomsnitt: 1.94

Datorövningar
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 11%
Lärorikt»10 58%
Gav inte mig så mycket»5 29%

Genomsnitt: 2.17

Kurslitteratur
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 16%
Lärorikt»9 50%
Gav inte mig så mycket»6 33%

Genomsnitt: 2.16

Självverksamhet
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 52%
Lärorikt»8 47%
Gav inte mig så mycket»0 0%

Genomsnitt: 1.47

Fått hjälp och svar på frågor
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 41%
Lärorikt»7 41%
Gav inte mig så mycket»3 17%

Genomsnitt: 1.76

Tillfällen för kritik (feedback)
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»8 50%
Gav inte mig så mycket»8 50%

Genomsnitt: 2.5

Dugga
18 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»9 50%
Lärorikt»8 44%
Gav inte mig så mycket»1 5%

Genomsnitt: 1.55

Tentamen
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»6 35%
Lärorikt»9 52%
Gav inte mig så mycket»2 11%

Genomsnitt: 1.76

Annat
2 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»1 50%

Genomsnitt: 2.5

3. MATLAB*

Matrisfråga

- I början var det svårt att förstå syftet med matlab. Vore bra om vi tydligare hade blivt rekomenderade någon form av kurs-litteratur. »
- Känner att jag behärskar matlab pga av nästan endast tidigare programmeringskunskap och så ska det inte vara»

Matlab-undervisningen fungerade bra*
18 svarande

Instämmer helt»5 27%
Instämmer delvis»10 55%
Instämmer inte alls»3 16%

Genomsnitt: 1.88

Jag behärskar nu grunderna i Matlab.*
18 svarande

Instämmer helt»8 44%
Instämmer delvis»10 55%
Instämmer inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.55

Det är meningsfullt att lära sig jobba med matematik i Matlab.*
18 svarande

Instämmer helt»4 22%
Instämmer delvis»9 50%
Instämmer inte alls»5 27%

Genomsnitt: 2.05

4. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- Hossein. Väldigt bra föreläsare!»
- Hossein som föreläsare.»
- Hossein »
- Föreläsningarna! Dem har vart grymma, både upplägg och lärare :) duggorna»
- Föreläsningarna»
- Hossein.»
- Duggor och delprov mycket bra! »
- Samtliga delar. Hossein var väldigt bra.»
- God struktur på föreläsningarna»
- Genomgång av uppgifter på föreläsningar och övningar. »
- Duggorna som sammanfattar sanningen bra»
- Föreläsaren.»

5. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Calculus är svår att läsa i. Ger inte så mycket. Men uppgifterna är ganska bra. »
- Vissa av övningsledarna var opedagogiska.»
- mer intressant matlab»
- Kurslitteraturen har nästan inte gett något förutom övningsexempel»
- Matlab för TD. Inte många som klarade av den.»
- Bör fundera på att byta calculus mot en annan matematikbok.»
- Tempot extremt högt, men kanske inte så mycket man kan göra åt det. »
- Kursens olika delar. Jag tycker att kursens upplägg (det vill säga vad vi skulle lära oss) var väldigt spretigt. Det var för många områden man skulle behärska, vilket kräver att man har en bra studieteknik. Men då denna kurs låg i första läsperioden kunde jag inte riktigt implementera en bra studieteknik, då väldigt mycket var nytt för mig. det var för mycket helt enkelt.»
- Tentan var kanske lite väl tung.»
- Förtydliga vad som är meningen med Matlabutlärningen.»
- Mer förberedda och samarbetande övningsledare. Repetition av teori även under övningarna ibland. »
- Svårt att få verklighetsförankring med matlab och övningarna var dryga.»
- Se till så att alla övningsledare håller en jämn nivå och att de använder sig av ungefär samma (matematiska) tekniker som föreläsaren.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.16

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.16
Beräknat jämförelseindex: 0.79

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från