ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Ingenjörsmetodik 11/12, MPP082

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-24 - 2011-11-07
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

- Minns inte kursmålen.»

Kursens mål var tydliga*
17 svarande

0 0%
2 13%
6 40%
3 20%
4 26%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
17 svarande

0 0%
1 7%
3 23%
4 30%
5 38%
Vet ej»4

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
17 svarande

1 6%
0 0%
5 33%
5 33%
4 26%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.73 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
17 svarande

0 0%
1 5%
3 17%
9 52%
4 23%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
17 svarande

1 5%
2 11%
4 23%
4 23%
6 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Handledningen angående projektet god design var undermålig. Vi hade Tor skoglund som handledare och vi vi fick ingen vettig kritik från honom. Han sade emot sig själv och kunde inte svara på frågor om arbetet. Vi upplevde det som att han var ointresserad och därför inte hade lust att lägga tid på sitt uppdrag.»
- Föreläsningar med Örjan alltid toppen! De föreläsningar som inte gav så mycket är de som TD och M hade gemensamt. Självverksamhet? Hade vara en snabb inlämning i början där vi arbetade var för sig, annars allt i grupp i stort sett. Speciella feedback tillfällen har inte direkt förekommit, men hade vi något att säga så togs det upp och diskuterades bra.»

Föreläsningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 50%
Lärorikt»7 43%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.56

Övningar
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 50%
Lärorikt»7 43%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.56

Projektarbete
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 33%
Lärorikt»9 60%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.73

Inlämningsuppgifter
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 13%
Lärorikt»9 60%
Gav inte mig så mycket»4 26%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.13

Gästföreläsare
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 13%
Lärorikt»9 60%
Gav inte mig så mycket»4 26%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.13

Studiebesök
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 14%
Lärorikt»11 78%
Gav inte mig så mycket»1 7%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.92

Grupparbete
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 41%
Lärorikt»9 52%
Gav inte mig så mycket»1 5%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.64

Kurslitteratur
16 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»5 31%
Gav inte mig så mycket»11 68%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.68

Självverksamhet
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»5 55%
Gav inte mig så mycket»3 33%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.22

Fått hjälp och svar på frågor
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 33%
Lärorikt»7 46%
Gav inte mig så mycket»3 20%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.86

Tillfällen för kritik (feedback)
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 21%
Lärorikt»7 50%
Gav inte mig så mycket»4 28%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.07

Annat
2 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 0

3. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS i kursen?

- De praktiska övningarna (dålig design etc.), samt de många alumniföreläsningarna.»
- Studiebesöken och gruppuppgifterna tycker jag ska behållas.»
- Grupparbeten är toppen! God resp dålig design var bra!»
- Övningar med matriser m.m.»
- De föreläsningstillfällen då vi i klassen hade genomgångar, spånade kring brevlådor och andra produkter.»
- Grupparbetet och feedbacken!»
- Sstudiebesök och grupparbeten»

4. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS i kursen?

- Tor Skoglund som handledare.»
- Bör försöka ta in handledare som är, eller försöker visa, att de är intresserade av sin uppgift. Tor visade dessvärre lite intresse i sin roll som handledare vilket leder till att man som elev tappar intresse för uppgiften.»
- Möjlighet att byta grupper för god resp. dålig design. Skadar inte att få arbeta med flera, speciellt om man inte trivs hundra i den grupp man blev tilldelad första dagen.»
- Bättre handledning vid projektarbete. Vår handledare verkade inte särskilt intresserad av vårt arbete och gav oss helt olika riktningar vid varje möte.»
- grupparbetet god design kändes ostyrt och omotiverande. Det är svårt att producera något som känns meningsfullt med ett så litet arbete i så stora grupper. Individuellt eller parvis nästa gång kanske?»
- Många föreläsningar ihop med maskin kändes inte viktiga. »
- Tydligare handledning (god design). Tydligare direktiv om vad som ska göras. Kändes lite flummigt från och till.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.79

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.79
Beräknat jämförelseindex: 0.69

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från