ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/TM/Kf, MVE025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-20 - 2011-11-10
Antal svar: 82
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

82 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
18 21%
48 58%
5 (över förväntan)»16 19%

Genomsnitt: 3.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade redan läst den med Jana en gång, så jag visste vad den innehöll och att det skulle bli lite annorlunda. » (3)
- Trodde att det skulle vara mer likt tidigare analyskurser.» (3)
- BOB ÄR SÖT» (4)
- Förväntade mig inte att kursen skulle bli så intressant som den blev» (4)
- Hört talas om att den skulle vara rolig, men i själva kursinnehållet hade jag svårt att se några roande moment. Men det kanske är jag som har dålig humor...» (4)
- Roligare än jag hade väntat mig, mer förståbart än jag vågat hoppas på.» (4)
- Hade hört mycket gott om den och den va verkligen bra!» (4)
- Jätterolig kurs.» (5 (över förväntan))
- Trodde den skulle vara tråkig, men var jättekul verkligen.» (5 (över förväntan))
- visade en gren av matematik som jag inte uppmärksamat över huvudtaget och ökat mitt intresse för matematik» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

82 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
4 4%
8 9%
35 43%
5 (mycket relevant)»34 41%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.22

- Den är väldigt matematisk, vilket jag förstår krävs, men ibland känns det tungt. Jag uppskattade iaf när man kunde knyta teorin till nobelpris och tillämpningar.» (2)
- BOB ÄR SÖT» (4)
- Föreläsaren skulle kanske kunna dra mer kopplingar till användningsområden?» (4)
- Svårt att säga men det är den väl antar jag» (4)
- Jag har en känsla av att den är väldigt relevant men utförliga exempel på tillämpningar prioriterades inte, inte för att jag känner att det behövdes.» (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

81 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
11 13%
41 50%
5 (Mycket bra avvägt)»28 34%

Genomsnitt: 4.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt värdelöst att inte ha poängsättning utskriven på tentan. Vad var egentligen poängen med det?» (2)
- Kändes lite onödigt att man fick ett formelblad med laplacetransformer när det inte kom något om det på tentan. Hade gärna sett att det kom frågor angående Laplacetransform då den biten känns mest relevant för tillämningar och fortsatta kurser. » (3)
- En fråga på laplacetransform hade varit bra. Mycket teori, som jag uppfattade det var fråga 5-8 teori.» (3)
- Lite för lätt tenta..» (3)
- Då det saknades poäng och betygsgränser på tentan var det svårt att lägga upp tentaskrivandet och vilka uppgifter det var viktigast att lägga tid på.» (3)
- Lite svårare typtal än janas, men lättare bevis. Det var en roligare tenta.» (4)
- Det hade varit bra om poängen för varje fråga var utskrivet på tentan» (4)
- Jag saknade uppgift rörande Laplacetransform, och dess applikationer på diff-ekvationer» (4)
- Cauchys integralformel kanske var lite överrepresenterad. Hade kanske varit bra med en uppgift med Laplace- eller Z-transform när vi fick ett formelblad med dessa som nu inte behövdes.» (4)
- Mkt bra att de blev ett tydligt avsteg från de tidigare "typtentorna"» (4)
- Möjligtvis lite väl lätta tal. Kunde valt typtal med mer klurigheter.» (4)
- En helt OK tenta, lite irriterande när det inte står hur många poäng som varje uppgift ger.» (5 (Mycket bra avvägt))
- klara kursmål» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

82 svarande

<25%»2 2%
25-50%»4 4%
50-75%»6 7%
>75%»70 85%

Genomsnitt: 3.75

- Önskar att jag kunnat gå på dem, min frånvaro hade inte att göra med Bo.» (<25%)
- varit sjuk» (25-50%)
- BOB ÄR SÖT» (>75%)
- Avstod från någon i början när vi gick igenom komplexa talplanet (kändes som att det var mer relevant för KF)» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

82 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
7 8%
15 18%
38 47%
5 (mycket bra)»19 23%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag är inte nöjd med hur Bo föreläste, jag tycker att han skriver otydligt och ostrukturerat och är otydlig. Den vecka Jana undervisade var mycket bättre. Bo kan nog dock bli mycket bättre till nästa år om han vara försöker!» (1 (inte alls bra))
- Ostrukturerade. Föreläsaren kändes ofta oförberedd. Samma uppgifter räknades två gånger. Samma sak gicks igenom två gånger, fast lite olika, vilket bara gjorde att man blev förvirrad.» (2)
- Väldigt ostrukturerat och oförberett.» (2)
- Bo är trevlig och ödmjuk men att lära ut känns inte riktigt som hans grej. Det var bra att han förde en dialog med studenterna under hela kursen men att kunna få förståelse från innehållet i själva föreläsningarna kändes för mig ganska svårt. » (2)
- Ibörjan var det katastrof, sedan efter några veckor blev det bättre men ändå ganska ojämt. Framförallt saknade jag en uttalad struktur. Det var ofta så att Bo räknade ganska länge utan att man visste vad han gjorde och sen kom fram till något som var ganska viktigt och som man visste skulle gås igenom. För oss med koncentrationssvårigheter är det extremt jobbigt att inte veta var vi är på väg, vad som är målet, vad som är den röda tråden helt enkelt. Var tydligare och mer strukturerad tack. Bo är jättebra på att räkna uppgifter ur boken men behöver tänka igenom sin pedagogiska metod. Kanske en kurs? Bo är även väldigt hjärtlig, engagerad och trevlig vilket räddade kursen.» (2)
- bättre på slutet!» (3)
- Bo är en inspirerande föreläsare men han behöver förbättra strukturen på sina föreläsningar, så att man slipper först komma på vad det handlar om.» (3)
- Ibland var de väldigt virriga och osammanhängande. Skulle behöva mer struktur.» (3)
- Lite ostruktureade, fick ofta känslan av att det var fler än jag som inte hängde med i svängarna.» (3)
- Under en veckas tid hade vi Jana som vikarie. Jag tycker att Jana var mer pedagogisk än Bo.» (3)
- Upplevdes ofta ganska ostrukturerade och osammanhängande. » (3)
- Underhållande och bra på att förklara idéer, men det skulle vara bra med lite bättre struktur, så att man lättare kan följa med.» (3)
- Snudd på 4, Bo var lite rörig i början, men blev bättre efterhand » (3)
- Innehållet känns relevant och Bo är underhållande att lyssna på, men lite för slarvig över lag. Var noggrann och konsekvent med notationer i fortsättningen, även summationsgränser borde skrivas ut oftare!» (3)
- Ofta förvirrande och svåra att hänga med på. En förbättring vore om föreläsaren i förväg berättade vad föreläsningen innehåller och innan en ny genomgång säger vad den ska handla om, nu blev det ofta en överraskning och man förstod först efteråt vad han pratat om.» (3)
- Hade stor behållning av föreläsningarna, de var ett ljus i tillvaron. Föreläsaren kunde kanske varit lite tydligare ibland.» (4)
- De var mycket bättre mot slutet av kursen än i början.» (4)
- Även om viss stringens kan saknas i Bosses bevisföring så var föreläsningarna mycket värdefulla i min inlärning.» (4)
- Hade varit bra om det hade varit lite mer stringens och struktur i bevisen. Annars jättebra. » (4)
- Bo är en duktig föreläsare med en bra pedagogik men skulle i bland må bra av att strukturera upp framförallt bevisutlärningen. Jag anser att det ibland kunde vara svårt att veta vilka bevis som faktiskt skulle komma på tentan.» (4)
- Bo har fungerat väldigt bra som föreläsare det är dock lite jobbigt att han ibland hoppar över steg för att de är tidskrävande, men säger att vi inte får göra så på tentan. Ofta vet jag inte vilka steg det är som han hoppar över vilket gjorde mig lite förvirrad.» (4)
- Lite virrigt, men generelt väldigt, väldigt bra! Jag hade äran att läsa den här kursen för några år sedan med Jana som examinator, och jag måste tillstå att jag tycker att Bo"s sätt med mer övergripande tillvägagångssätt är väldigt bra!» (4)
- Bos föreläsningar var aningen röriga men annars bra. Föreläsningarna i vektoranalys däremot var extremt röriga och kändes orelevanta. hela momentet i vektoranalys och speciellt föreläsningarna känns som bortkastad tid.» (4)
- ganska bra, men kunde haft lite mer struktur, så man visste exakt vad som tillhörde till exempel ett bevis. » (4)
- Ibland hade jag velat ha lite mer struktur på föreläsningarna, i stort uppskattade jag föreläsaren och hans inställning till studenterna och våra frågor. » (4)
- Bo é skön men han slarvar lite med bevis ibland.» (4)
- Ganska rörigt på tavlan, hade underlättat för inlärningen med lite mer struktur.» (4)
- Bo har en tendens att vara lite rörig, lite mer struktur hade inte varit fel.» (4)
- Jag tycker Bo gör ett bra jobb överlag, men många klagar på strukturen på föreläsningarna. Det är svårt att improvisera framför tavlan och som student är det extra krångligt när föreläsaren räknar fel.» (4)
- Lite ostrukturerade, men ofta väldigt levande.» (4)
- Kunde ibland vara lite ostrukturerat men det blev bättre längre in på kursen» (4)
- Du lyckades göra föreläsningarna roliga och personliga, gillade skarpt!» (5 (mycket bra))
- Bo är en härlig prick.» (5 (mycket bra))
- Tråkigt att föreläsningarna byttes mot räkningstid. » (5 (mycket bra))
- Tyckte att Bo var en fantastisk föreläsare, om än lite dålig på att skriva på tavlan..» (5 (mycket bra))
- Bosse är förmodligen den föreläsare jag tyckt bäst om under hela min Chalmerstid, hans avslappnade approach gör allt mycket mera uthärdligt. Eftersom jag brukar strunta i de flesta bevis så gillade jag inte särskilt Janas vecka när hon bara harvade teori.» (5 (mycket bra))
- I början till mitten av perioden tyckte jag att Bo verkade lite rörig, men när man förstod teorin bättre så var föreläsningarna väldigt bra och kände att hans sätt att angripa problem ofta reflekterade hur jag helst också skulle göra det.» (5 (mycket bra))
- variationen Bo/jana var välkommen» (5 (mycket bra))
- Önskar att jag kunnat gå på dem, min frånvaro hade inte att göra med Bo.» (Deltog ej)

6. Vad tyckte du om storgruppsövningarna?

81 svarande

1 (inte alls bra)»2 2%
7 10%
22 31%
29 41%
5 (mycket bra)»10 14%
Deltog ej»11

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är bra att de finns, men övningsledaren verkade inte ha så bra koll. Han hade svårt att förklara uppgifter, var inte bra förberedd, ej pedagogisk och glömde bort att vi ens hade övning TVÅ gånger. DÅLIGT!!!» (1 (inte alls bra))
- hade varit bättre med mindre grupper» (2)
- Det var lite otydligt när det var storgruppsövning, även om den fasta tiden var 13-15 på fredagar. Om man ska byta till fredag förmiddag istället bör detta komma upp på kurshemsidan.» (2)
- Ganska röriga och flummiga. Man vill ju gärna ha någon slags metodik visad för sig när någon som kan lösa en uppgift gör det men här kändes det inte som att det fanns någon. Och om det fanns någon så var det i alla fall inte något jag kunde ta till mej.» (2)
- Var snarare räknestuga än storgruppsövning.» (2)
- Hade hellre haft övningar i mindre grupper.» (3)
- Det borde räknats mer.» (3)
- Det funkade helt okej.» (3)
- Bra att få se lösningsexempel på den typ av uppgifter man skulle lösa själv, men det gav inte så mycket när storgruppsövningen låg en vecka efter planeringen.» (3)
- Bra när man fick räkna själv (fast hade såklart varit ännu bättre om det funnits räknestugor). Annars var det okej.» (3)
- Bättre än föreläsningarna.» (3)
- Effektivt sätt att få reda på vad man ska kunna räkna på. Men även här utfördes allt lite hafsigt tycker jag...» (4)
- Kanske att man ska gå igenom de uppgifter man ska göra under veckan istället för de som var förra veckan.» (5 (mycket bra))
- Bosse kan sina grejer.» (5 (mycket bra))
- Fått väldigt mycket hjälp där!» (5 (mycket bra))
- Bo är jättebra på att räkna uppgifter.» (5 (mycket bra))

7. Anser du att det behövs räknestugor utöver storgruppsövningarna?

82 svarande

Ja»53 79%
Nej»14 20%
Ingen åsikt»15

Genomsnitt: 1.2

- en i veckan ungefär vore bra. Kanske inte i början av kursen» (Ja)
- SI-matten var ju bra, och det hade varit skönt med vanliga räknestugor också. Att sitta i en stor föreläsningssal och räkna själv känns inte så bra. » (Ja)
- SI-matten hjälpte jättemycket! Daniel och Simon var jättebra SI-ledare!» (Ja)
- Det behövs inte så många, så det räckte med de storgruppsövningar som gjordes om till räknestugor och SNFs räknestugor.» (Ja)
- Det skulle inte skada men inte heller strängt nödvändigt.» (Ja)
- Personligen tyckte jag att det var svårt att ta sig tid att gå och ställa sina frågor under en specifik tid. Bättre att frågor får komma upp under räkneövning och att man kan fråga direkt!» (Ja)
- Ja, det vore bra. vi hade ju visserligen konsultationstid en gång i veckan och eftersom så få gick på desssa blev det de facto en räkneövning.» (Ja)
- SI:n har varit väldigt bra och hjälpt till mycket i mina studeier. Det är väldigt skönt att räkna andra uppgifter än de som finns i boken ibland.» (Ja)
- Räcker med en övning i veckan som vi haft nu, men kräver bättre/mer förberedd lärare. Demo på föreläsningarna och egen räkning som vi haft ibland har fungerat bra. SI matten har varit extremt bra, mycket lärorik.» (Ja)
- Det fanns det ju också... » (Ja)
- Hellre räknestuga än "consultation time". Där man kan sitta och räkna och ta problemen när dom kommer.» (Ja)
- Absolut! Räknestugor är bäst! Man kan få mer hjälp, och i lugn och ro. Och om det är något man inte fattar när föreläsaren förklarar, så är det bra att det finns någon annan (räkneövningsledaren) som kan förklara.» (Ja)
- Ja egentligen, det jobbiga är att det inte finns så mycket tid för det.» (Ja)
- Ja, om det finns resurser till det. Däremot har jag hellre kvar storgruppsövningarna om man annars skulle behöva ta bort dem.» (Ja)
- Herregud ja. Man hinner knappt räkna under kursen. Bonus till Bo som lät oss räkna på föreläsningar och fråga honom om hjälp om det behövdes.» (Ja)
- Eftersom kursboken innehåller så många fel både i uppgifter och facit kan det vara ett bra komplement.» (Ja)
- Bob är frågbar.» (Nej)
- Tycker inte just räknestugor behövs, men däremot möjlighet att fråga.» (Nej)
- Det som framförallt behövs, tycker jag, är tid att räkna själv på, det blir många föreläsningar på en vecka och alldeles för lite egen räknetid. SI matten är bra och en stor hjälp. » (Nej)
- som det är idag är bra» (Nej)
- Konsultationstid fungerar bra» (Nej)
- SI matten var guld värd.» (Nej)
- Det blir så rörigt i en räknestuga så jag orkar aldrig gå dit. Det var bra att ha en frågetid även om jag personligen inte behövde den men det var skönt att veta attd en fanns.» (Nej)
- Den konsultationstid som fanns fungerade som en räknestuga.» (Ingen åsikt)
- Hade inte varit helt fel» (Ingen åsikt)
- Det är ju trevligt att kunna gå och fråga, men jag personligen föredrar att studera själv.» (Ingen åsikt)
- Jag gillade varianten där vi räknade i föreläsningssalen och gick fram till Bo som satt vid katedern om vi behövde hjälp. Bo ställde också upp utöver lektionstid vilket är mycket uppskattat!» (Ingen åsikt)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

82 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
3 3%
16 19%
36 43%
5 (Mycket stor)»25 30%

Genomsnitt: 3.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken var bättre och materialet från tidigare årens kurser. » (1 (Mycket liten))
- Inte de bästa föreläsningarna precis..» (2)
- Lär mig mer av att studera på egen hand. Undervisningarna var mycket bra dock!» (3)
- Stor, tror jag. Svårt att säga!» (4)
- Har nästan helt och hållet använt anteckningarna istället för kursboken. Två tummar upp upp upp.» (5 (Mycket stor))
- speciellt SI matten!» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.91


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

82 svarande

Ja»2 2%
Nej»80 97%

Genomsnitt: 1.97

- Nja, som KF-are får man som vanligt lite skit från alla skitenödiga F-are, men annars var det nog inget att klaga på» (Nej)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

82 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
42 51%
37 45%
5 (För hög)»3 3%

Genomsnitt: 3.52

- Det kändes som mycket i början, men tyckte det balanserade sig väldigt väl tillslut till en god blandning som höll motivationen.» (3)
- Lagom!» (3)
- Precis lagom!» (3)
- Svårt att hålla fas i både vektorfält och komplex samtidigt, men att dra ner på tempot skulle missgynna kursen.» (4)
- Många föreläsningar och lite egen räknetid kräver att man stannar länge för att hinna med.» (4)
- Hög men inte orimligt hög.» (4)
- För hög på vektoranalysmomentet. Det är inte rimligt att ha så många föreläsningar och så stor examination för 1.5 högskolepoäng.» (4)
- Det är många föreläsningar vilket gör att kursen blir tungrodd eftersom nytt material hela tiden introduceras. Man kanske kunde ha ett något högre tempo i början och lägga mindre teori mot slutet.» (4)
- Hög och bra!» (4)
- Den är hög, men med rätta, det är en svår kurs och inget känns självklart.» (4)
- Väldigt tuff läsperiod överlag.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»17 20%
Mycket bra»57 69%
Har ej sökt samarbete»7 8%

Genomsnitt: 3.85

- Brist på räkneövningar gjorde att vi satt många kvällar och pluggade tillsammans.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

81 svarande

Mycket dåliga»3 3%
Ganska dåliga»4 4%
Ganska bra»27 33%
Mycket bra»33 40%
Har ej sökt hjälp»14 17%

Genomsnitt: 3.62

- På de storgruppsövningar som man fick räkna på var kön lång. Det fanns inga räknestugor. Och på rasten i föreläsningarna var Bo borta.» (Mycket dåliga)
- Eftersom vi bara hade en konsultation i veckan så var möjligheterna väldigt dåliga.» (Mycket dåliga)
- Det behövs räkneövningar» (Ganska dåliga)
- Enda möjlighetenatt ställa frågor var i princip på rasterna i föreläsningarna. Föreläsaren var bra på att svara på frågor, men det var för lite tid.» (Ganska dåliga)
- Hade därför varit bra med räkneövningar där man kunde ställa frågor till räkneledaren. » (Ganska dåliga)
- Konsultationsledaren kom försent och glömde ibland av att komma alls, men när han var där fick vi bra hjälp.» (Ganska bra)
- Det kändes som att det var okej att fråga om man undrade något.» (Mycket bra)
- Få gick på konsultationstiden.» (Mycket bra)
- Det var bra med konsultationstid en gång i veckan, det hade do´,ck inte skadat med något tillfälle till. Bo kompenserade ju lite genom att göra viss föreläsningar till konsultationstid ibland , vilket var bra tycker jag.» (Mycket bra)
- Fick till och med komma förbi Bos kontor i tentaveckan och ställa frågor! Tack för det!» (Mycket bra)
- Föreläsaren svarade ofta på frågor från studenter och det fanns ju en konsultationstid.» (Mycket bra)
- Bo ställde upp utanför lektionstid då vi bad om hjälp, vilket är mycket uppskattat!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

82 svarande

1 (ej prisvärd)»1 1%
4 5%
20 25%
22 28%
5 (mycket prisvärd)»31 39%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 4

- Boken var dålig, den förklarade dåligt och var tråkig att läsa i.» (1 (ej prisvärd))
- Boken gav i mig i stort sett ingenting alls. Jag kunde sitta och klura med boken i timmar och bli helt knäckt, medan en kurskamrat kunde förklara samma sak på tio minuter så att jag förstod.» (2)
- Lånade boken men använde den knappt. Den verkade inte bra...» (2)
- Tyckte inte riktigt om boken. Jäkla amerikaner och ordbajseri» (3)
- Boken var bra på vissa kapitel, men delarna rörande transformer och möbiusavbildningar var inte alls bra.» (3)
- Complex variables mycket prisvärd, en första kurs i matematisk fysik var aldeles för dyr för 1.5 hp, orelevant bok dessutom.» (3)
- Inte dålig men inte bra. Borde vara mer konsis i sitt utförande och inte ha så mkt beskrivande skönliterär text.» (3)
- Boken är billig, men jag gillar den inte riktigt. Vet inte om det är layout eller om författaren är en dålig pedagog eller något annat.» (3)
- Vektoranalysboken var helt värdelös men komplexboken var värd pengarna.» (3)
- Kursboken innehåller många fel. Det känns som en stor osäkerhet vid inlärningen.» (3)
- Mycket billig bok. Vissa områden förklarades dock riktigt uselt (t.ex Möbiustransform). På räknestugan annordnad av SNF lärde jag mig en alternativ metod för att bestämma en Möbiusavbildning som var mycket lättare att förstå. Den borde läras ut på föreläsning nästa år.» (4)
- Billig men dålig» (4)
- Mycket billig kursbok i "huvudkursen". Dock är denna ganska svårgenomtränglig i sin struktur och minimalt med illustrationer. Jag har köpt kompletterande litteratur.» (4)
- Riktigt bra bok, stundvis svårt att hänga med men riktigt bra. » (4)
- Men vektoranalys boken var alldeles för dyr. 170 kr för 1,5 hp» (5 (mycket prisvärd))
- Boken är väl värd ynka 120 kr » (5 (mycket prisvärd))
- Absolut den mest prisvärda boken jag har köpt hittills!» (5 (mycket prisvärd))
- Jag lånade boken av en phadder.» (Köpte inte boken)
- Lånade boken» (Köpte inte boken)
- Boken är inte särskilt pedagogisk och väldigt dåligt korrekturläst.» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

81 svarande

1 (Mycket liten)»3 3%
12 14%
22 27%
26 32%
5 (Mycket stor)»18 22%

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker egentligen inte om boken så mycket, men när man inte fattade mycket (pga ostrukturerade föreläsningar) så var jag tvungen att lära mig från boken ändå.» (?)
- - Boken är väl inte bästa sättet att lära sig genom, men föreläsningarna var förklarande så kombon blev bra.» (2)
- Boken har nästan enbart använts till att göra uppgifterna i den. » (2)
- Boken har konstiga exempel och förklarar väldigt krångligt. Se efter om det finns en annan bok för den är onödigt svår att förstå.» (2)
- Det finns många exempel i boken vilket är bra. » (3)
- Vektoranalysboken var helt värdelös men komplexboken var bra.» (3)
- Var lite krångligt dock med konforma avbildningar - Bo a vid flera tillfällen att han inte höll med om svaren i boken vilket är ju lätt för han att säga men gör det svårt för oss att lita på boken/oss själva vid räkningen..» (4)
- uppgifterna från SI matten var väldigt bra» (5 (Mycket stor))
- Jag måste räkna själv för att lära mig och uppgifterna fanns ju i boken.» (5 (Mycket stor))
- Tyckte boken var dålig i början, men återigen, när förståelsen kickade in uppskattade jag den väldigt mycket.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.54


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

80 svarande

Ja»50 67%
Nej»24 32%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.32

- Hade nog velat höra mer om hur tentan skulle se ut tidigare under kursen, fast jag vet att det var lite svårt i år när det var en ny examinator. » (Ja)
- Men använd nuvarande kurshemsidan, inte fjolårets, och fyll i det tomma schemat!» (Ja)
- Svårt att hitta gamla tentor dock.» (Ja)
- Det hade dock varit önskvärt att ha en lite bättre kurshemsida» (Ja)
- Men man fick gå via förra årets kurshemsida för att hitta gamla tentor.» (Ja)
- Dock så tycker jag att Bo inte alltid var helt uppdaterad på vad som faktiskt gällde..» (Ja)
- För dålig kurshemsida, knappt något innehåll alls. På tenta tesen saknades uppgift om poäng per fråga samt vad som krävdes för de olika betygsnivårna. Det tyckte jag var väldigt dåligt» (Nej)
- Det hade kanske ändå varit schysst att ha en ordentlig kurshemsida med allting på istället för att referera till gamla kurshemsidor. Dessutom var det oklart i början hur det var med projektet som TM skulle göra, som i år istället blev 1,5 hp vektorfält.» (Nej)
- Uppdaterad kurshemsida skulle vara hjälpsamt!» (Nej)
- Hemsidan var inte uppdaterad alls, och man visste inte vad som var ändrat sen förra året.» (Nej)
- Kurshemsidan: Gör om, gör rätt! » (Nej)
- Kurshemsida var helt värdelös, man ska inte behöva leta upp ett pdf-dokument för att få reda på en del om den, allt ska stå på kurshemsidan.» (Nej)
- Inte utvecklat kurs-PM/kurshemsida än.» (Nej)
- en preliminär schema för föreläsningar, information om tentan på kurshemsidan, » (Nej)
- Känns som att kurshemsidan har varit dåligt uppdaterad. Sedan har det varit för lite information om upplägget, skulle det vara ett projekt, exempelvis. » (Nej)
- Informationen på hemsidan kunde kännas lite ouppdaterad.» (Nej)
- Jag vet att det är flera kurshemsidor, men det är sådär roligt att behöva hämta ett papper från en hemsida och sen behöva byta för att hämta nästa för att sedan behöva gå in på en gammal hemsida för att hitta tentor. » (Nej)
- Det mesta om kursen verkade ha kopierats från året innan. Hade varit bra om all information var uppdaterad och att föreläsaren hade haft bättre koll på exakt vad som ingick i kursen, t.ex. vilka satser som skulle kunna bevisas.» (Nej)
- Nja, lite dålig uppdatering på kurshemsidan» (Nej)
- Informationen har inte uppdaterats allteftersom tiden gått, ändringar har meddelats på lektionen. Inga poäng på tentauppgifterna är riktigt dåligt, speciellt då han inte var kontaktbar och hade lämnat chalmers då tentan skrevs.» (Nej)
- Bo sa att han skulle följa Janas planering, men gjorde inte det. Tog bort vissa satser och avsnitt, men sa egentligen aldrig vilka. Ett riktigt, uppdaterat kurs-pm som bo följer hade vart bra.» (Nej)
- Det hade varit bra med en tydligare planering för föreläsningarna.» (Nej)
- Vilka hjälpmedel som är tillåtna på tentan ska finnas tillgängligt tidigare.» (Nej)
- Dålig uppdaterad hemsida» (Nej)
- Dåligt uppdaterad kurshemsida» (Nej)
- Kurshemsidan sköttes dåligt. Behövde ofta gå tillbaka till tidigare år för att komma åt bl.a. gamla tentor, vissa länkar fungerade inte, den hade utdaterad info, etc.» (Nej)
- Det var svårt att veta vad som gällde från föregående år eftersom det var en ny föreläsare som hänvisade till äldre kurshemsidor. Att vara helt säker på vad det var som gällde.» (Nej)
- Bo gjorde inte ett bra jobb med att hålla kurssidan uppdaterad. Det saknades schema för vad som skulle gås igenom för varje föreläsningstillfälle, svårt att förbereda sig inför föreläsning. » (Nej)
- PM-et bar fortfarande Janas namn och jag fick känslan av att det fanns en viss lathet kring uppdaterandet av hemsidan.» (Nej)
- Hemsidan hänvisade ofta till Janas gamla sidor för t.ex gamla tentor.» (Vet ej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kursen var på det hela bra upplagd.»
- Den tydliga strukturen»
- Undervisningsglädjen!»
- SI-matten var jättebra. Att upplägget på tentan var lik tidigare års tentor var också bra. »
- »
- Bob <3»
- Svårighetsgraden på kursen»
- De utmärkta föreläsningarna.»
- Den sköna inställningen till matematik från föreläsarens sida.»
- Bo som föreläsare, focus på de delar av kursen som var nu.»
- SI:n, den hjälpte verkligen jättemycket:P»
- Övningsledaren för övningsgrupp 3, Johan, var mycket bra. Han skall behållas.»
- Innehållet.»
- SI matten»
- Bo - trevlig föreläsare.»
- Vet ej.»
- Bo kommer nog göra ännu bättre ifrån sig nästa år :)»
- Bo Berndtsson»
- Föreläsaren var mycket slarvig då han visade exempeltal på tavlan»
- ingenting»
- Konsultationstillfällena samt de "spontana" räkneövningarna som skedde istället för vissa föreläsningar vid ett par tillfällen. Mycket uppskattat!»
- Bo och hans glada humör och sköna stil»
- SI-matten!»
- Bo»
- SI-matten.»
- Bo som föreläsare, han var jättebra verkligen.»
- gott om lektionstillfällen behövs. En omfattande förståelse är svår att bygga upp på en läsperiod. Men kursen har uppmuntrat en att försöka och man har lärt sig otroligt mycket tycker jag»
- Bo!»
- Bo och hans intuitiva förklaringar.»
- Bo"s humor»
- Den röda tråden i kursen, allting byggdes upp på ett bra sätt.»
- Samma upplägg på föreläsningarna»
- Bo var en mycket bra föreläsare, men han hade behövt se igenom kursplanen lite mer noggrannt. Det kändes som att han använde Janas planering utan att riktigt läst igenom den ordentligt. »
- Tydlig lektionsplanering»
- Bosse! Hans insats var den bästa jag hittills sett under min tid på F. Hjälpsam, inspirerande och en mycket trevlig föreläsare.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- någon räknestuga vore bra»
- Inför räkneövningar i mindre grupper.»
- Vore ju skönt om bevis-listan blev lite kortare. Bara att tänka på den gör en stressad. »
- Kurshemsidan bör hålla samma standard som tidigare analyskursers. Tentauppgifter bör ha poäng givna vid tentan.»
- Bättre kurshemsida»
- En räknestuga hade kanske inte skadat.»
- räkneövningar, kurshemsidan»
- Tydligare struktur på föreläsningar, mer info om examinationen. Att vara med tydlig med vilka bevis som gås igenom!»
- Det kan tryckas lite mer på när det kommer ett viktigt bevis på föreläsningarna. Och att dessa skrivs ganska strikt, med Bo var det lite mer hipp och happ, här dök det upp ett bevis. Man blev undrande om var det började och slutade..»
- Jag tycker att det var lite jobbigt att Bo gick igenom vissa avsnitt en vecka men räknade uppgifter på de avsnitten som han gick igenom veckan innan. Det gjorde att man fick kämpa för att förstå hur man ska lösa vissa typer av tal, men sen gick han igenom hur man gör.Hade man fårr den genomgången tidiagare hade det varit väldigt mycket enklare att lösa uppgifterna.»
- Det borde stå maxantal poäng, betygsgränser och poäng per uppgift på tentamen. Det behövs mer struktur i föreläsningarna. »
- Ta bort vektoranalysen! Väldigt orelevant kurs. Om den nu måste vara kvar måste examinationsmomentet minskas, 13 uppgifter och 6 föreläsningar tar aldeles för mycket tid för att motsvara 1.5 hp. Vi har extremt mycket annat att göra under denna läsperiod.»
- Mer struktur på föreläsningarna, försök att stanna upp ibland och sammanfatta vad som gås igenom. Kurslitteraturen var förvisso billig, men dålig. Ny kursbok!»
- Bättre kurshemsida.»
- Kurshemsidan»
- Det MÅSTE finnas räknestugor. Mer strukturerade föreläsningar. Och ett kurs-pm som föreläsaren följer.»
- Tydligare struktur. Ofta klämmer föreläsaren in information på tavlan där det finns plats, istället för att sudda rent en redan avverkad tavla. Resultatet blir viss förvirring över problemlösningsgången.»
- Lite bättre struktur på föreläsningarna helst.»
- Man kanske kan ha en dugga på ett delområde eftersom kurser täcker såpass mycket? Ett tydligare schema om vad som gås igenom på vilken föreläsning behövs också, man kan faktiskt bli sjuk och missa föreläsningar som man behöver ta igen.»
- Bättre hemsida»
- Större tydlighet med vad som gäller för bevisen!»
- Föreläsningarna var dåliga och väldigt röriga, föreläsaren borde lägga mer tid på förberedelser.»
- En ökad struktur och tydlighet på lärandemål/examinations-krav»
- Man kunde tagit vissa moment lite snabbare kanske, och kanske inte behöva visa Rouché uppskattning (integralen över Cr->0) så ofta, men tror det var mer vissa studenters uppmanande snarare än föreläsarens önskning. Vi hann ju med allt också så det är väl bara bra kanske att förklara vissa delar mer ingående.»
- Något svårare tenta.»
- inget specielt»
- Bättre kurslitteratur, mer fokus på förståelse än teori behövs. Förklara gärna vad vi ska ha saker till och varför det fungerar. Bo behöver tänka igenom och planera föreläsningarna lite mer.»
- Något register på felen i kursboken. Bättre struktur på föreläsningarna så att man som student lättare kan hänga med på vad som gås igenom. Speciellt att föreläsaren innan en ny genomgång säger vad det handlar om.»
- Bo skall utvecklas mycket! »
- En dugga eller inlämningsuppgifter hade varit bra!»
- Räkneövningar»
- mer tydlig struktur under föreläsningarna»
- PM-et bör vara uppdaterat från början. Uppgifterna i boken var ibland inte särskilt relaterade till inlärningen, och ibland för lätta med tanke på kapitlet de tillhörde. »

18. Övriga kommentarer

- denition remark equationsection :)»
- Riktigt rolig kurs!»
- Det kändes väldigt dumt att det inte stod skrivet hur många poäng man kunde få på varje uppgift på tentamen. Och även såklart betygsgränserna.»
- På tentamen stod det ej hur många poäng varje fråga gav, vilket jag tycker är orättvisa förutsättningar för en examination.»
- Jag tycker att kursen har varit intressant och lärorik med generellt bra kvalitet på föreläsningarna.»
- Föreläsaren behöver mer vana att föreläsa (i alla fall i detta ämne) men han har potential att bli bra tror jag men just i år var det svårt att följa honom ibland. Vi hade Jana som vikarie en vecka och jag fattade mer under den veckan av hennes föreläsningar än av alla jag hade gått på dittills för Bo.»
- Vektoranalysdelen var fruktansvärt mycket jobb. Det var verkligen inga gratis-poäng och jag fick rota runt i både envariabel-, flervariabel- och linjär algebra böckerna för att lyckas lösa problemen. Ganska nyttigt, men det var lite väl mycket tillsammans med komplexen. »
- Exempeltentan gav falska förhoppningar. Tentan som gavs var krångligare även om det var samma upplägg, och inte alls som Janas gamla tentor. (Inget fel med det, men kursdeltagarna kanske kan upplysas om det en extra gång) Poäng på tentan? Betygsgränser?»
- Den veckan som Jana var vikarie var den bästa veckan.»
- Tavelsuddningen tog sig efter hand.»
- Mycket bevistung och svår kurs.»
- Väldigt trevlig kurs, uppskattade den väldigt mycket, synd bara att den inte ingår i alla program så alla fick ta del av den.»
- Att blanda föreläsare fungerade oväntat bra tyckte jag. »
- nej»
- Bo gjorde ett bra jobb!!»
- Det var bra att Jana hoppade in när Bo var borta. Hon är grym. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.84
Beräknat jämförelseindex: 0.71


Kursutvärderingssystem från