ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Hållfasthetslära V och AT, VSM031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-22 - 2008-01-31
Antal svar: 83
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Mats Ander»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

82 svarande

Högst 15 timmar»8 9%
Cirka 20 timmar»16 19%
Cirka 25 timmar»25 30%
Cirka 30 timmar»19 23%
Minst 35 timmar»14 17%

Genomsnitt: 3.18

- Väldigt sned belastning, inte så påfrestande ibörjan men sen med duggan och tentan så var det inte så mycket annat man kunde göra.» (Cirka 20 timmar)
- Definitivt mer i perioden när konstruktionsuppgiften ägde rum och kring tentamenstilfället.» (Cirka 25 timmar)
- Arbetsbördan har varit alldeles för tung i kursen och övriga ämnen har kommit rejält efter som en förlängning.» (Cirka 25 timmar)
- Jag tycker att kursen tog lite för mycket tid. Materian blev lite lidande av det.» (Cirka 25 timmar)
- har egentligen inte den blekaste aning» (Cirka 25 timmar)
- Hög arbetsbelastning, högre än på någon annan kurs särskilt mot slutet.» (Cirka 25 timmar)
- Arbetsbelastningen har varit otroligt hög! Har suttit i skolan i stort sett varje dag och pluggat (inkl helger) under hela läsperioden till minst kl sex!» (Cirka 30 timmar)
- Väldigt svårt att uppskatta den här tiden. Jag minns bara att det var en kurs som jag lade ner mycket tid på och som också krävde det. » (Cirka 30 timmar)
- Alldeles för mycket tid i relation till antalet poäng!» (Cirka 30 timmar)
- jobbade mycket med uppgiften» (Minst 35 timmar)
- Den stora arbetsbelastningen i den här kursen har gjort att mina kunskaper i materie- och vågteori är närmast obefintliga.» (Minst 35 timmar)
- Den var väldigt krävande den här kursen. Uppgifterna tog mycket lång tid att lösa och laborationen var oxå mycket tidskrävand.» (Minst 35 timmar)
- Hög arbetsbelastning» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

82 svarande

0%»0 0%
25%»7 8%
50%»4 4%
75%»20 24%
100%»51 62%

Genomsnitt: 4.4

- jag är Vx:are, så det körde ihop sig med andra kurser!» (50%)
- Hängde inte med så bra i början => inget kul att sitta och inte förstå något» (50%)
- minst» (75%)
- I princip allt utom vissa DR» (75%)
- Inte räknestugorna, då jag ej koncentrerar mig särskillt bra där. Endast om jag har ngn fråga.» (75%)
- Hållfasthetsföreläsningarna tillhörde dem "man inte missade"... » (100%)
- inte riktigt 100%, men närmare 100 än 75.» (100%)
- Vågar inte missa ngt. OM man missar ngt hamnar man lätt efter!» (100%)
- nästan 100 % säg 90 iallafall » (100%)
- Eventuellt missat någon föreläsning. Känns som att det var viktigt att hänga med i denna kursen för att det var så mycket att förstå. » (100%)
- Det fanns ingen som helst möjlighet till att utebli pga det hårda tempot.» (100%)
- uppskattar att jag deltagit på ca 90% av den schemalagda undervisningen inkl räknestugor» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

82 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 23%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»28 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»34 41%

Genomsnitt: 2.93

- har visats på föreläsning men jag har inte lagt ngn större vikt vid dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tittar inte på målen, utan följer planeringen och ser på de gamla tentorna vad man behöver kunna i slutändan» (Jag har inte sett/läst målen)
- Alla vet att om man gör uppgifterna och klarar tentan så är man igenom... det är överlag inte många som ens bryr sig om "målen" mer än att klara tentan och få sina poäng.» (Jag har inte sett/läst målen)
- har ögnat igenom dem i början av kursen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen formuleras tydligt med det kan ändå vara svårt att veta vad som "förväntas" av en i vissa delar. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

73 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»56 76%
Nej, målen är för högt ställda»17 23%

Genomsnitt: 2.23

- har inte läst målen» (?)
- efter att jag klickat i rutan gick den inte att klicka bort!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vet inget om de» (Ja, målen verkar rimliga)
- förutom att det hade underlättat om vi på at hade läst linjär algebra innan vi läst den här kursen. Det står ju tom under förkunskaper att man ska ha läst den kursen, och det hade hjälpt. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Den här kursen tar betydligt mer tid än den borde på de få poäng den är dispenserad över... » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det var för många del moment i kursen och mycket tid fick läggas på kursen, den borde varit fler poäng. » (Nej, målen är för högt ställda)
- eftersom man får högskolepoäng för konstruktionsuppgiften så innebär det att det inte är 7.5 poäng på tentan men det känns som en minst lika omfattande tenta som det är på de andra kurserna» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen ( Konstruktionsuppgift, muntlig teoridugga och skriftlig tentamen ) om du uppnått målen?

75 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»17 22%
Ja, i hög grad»49 65%
Vet ej/har inte examinerats än»8 10%

Genomsnitt: 2.85

- tentan skiljde sig miycket från övningstentorna så det var svårt att förbereda sig» (Nej, inte alls)
- Det var alldeles för omfattande uppgifter på tentan. Mycket frustrerande att sitta 1½, timme och lösa en uppgift, upptäcka att man har ett fel och inte ha tid att rätta till det. Det kunde ha varit en uppgift mindre, eftersom flera av uppgifterna ändå berörde flera områden i kursen.» (I viss utsträckning)
- Konstruktionsuppgiften och tentan gav bra bevis. Den muntliga duggan kändes som utantillinlärning som inte utvecklade min kunskap alls.» (I viss utsträckning)
- svårt att få med alla momenten/delarna av kursen.» (I viss utsträckning)
- Bra med olika examinatinsformer! Dock var tentamen alldeles för svår i förhållande till antalet poäng den motsvarade. Dessutom känns det som att uppgifterna på tentamen var för tidskrävande. Inte rättvist för de stackars eleverna som hade pluggat hysteriskt mycket.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker den muntlga duggan inte var helt igenom rättvist upplagd. Detta med tanke på att vissa moment och kanske det mest avancerade gicks igenom bara tre dagar innan duggan medan de lättare hade gåtts igenom flera veckor tidigare. Att vissa "kom undan" lättare var inte en tvekan om. Dessutom fick jag från flera håll höra om att bedömmningen inte heller varit konsekvent och det är väl det minsta man kan begära. Någon/några hade blivit godkända efter att ha fått chansen på flera frågor eller genom att "diskutera" efteråt medan de flesta fick en chans på en just en fråga vilket jag trodde var reglerna. » (I viss utsträckning)
- Tentan var väl det som testade om man uppnått målen, de andra momenten tog mest tid i anspråk så att jag varken hann eller orkade plugga.» (I viss utsträckning)
- Årets tenta var avsevärt svårare än tidigare års tentor. Inför tentanmen räknade jag igenom ca fem gamla tentor som höll en jämn svårighetsgrad och i princip alla tog upp samma delar ur kursen. Årets tenta tog inte riktigt upp samma delar och uppgifterna var svårare.» (Ja, i hög grad)
- Konstruktionsuppgiften var en bra uppgift som gjorde att man gick igenom och lärde sig stor del av kursen, lite snävt med tid bara med returer osv. Tycker annars att det var bra former av examination.» (Ja, i hög grad)
- Jag anser muntlig teoridugga lite onödig på ett sätt. Det blir mest så att man tragglar in formler och bara lär sig det utan förståelse, tyvärr. Om man lär sig dom riktigt så är det jättebra, men tid att hinna göra det finns inte riktigt.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna (FÖ) varit för din inlärning?

82 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»14 17%
Ganska stor»41 50%
Mycket stor»22 26%

Genomsnitt: 2.97

- Har knappt hunnit närvara då jag har fått lägga ner jobb på övriga delar av kursen. Jobbar kvällstid.» (Mycket liten)
- Väljer mycket liten då jag endast deltog på ett fåtal.» (Mycket liten)
- Man dubbelkollar mest mot föreläsningsanteckningarna... » (Ganska liten)
- svårt att hänga med» (Ganska liten)
- Mer än en föreläsning var fullkomligt bortkastad iom att man satt och antecknade. Det vore bra om föreläsningsanteckningarna kunde läggas ut på hemsidan.» (Ganska stor)
- Vi har examinerats på vad som sas på föreläsningara och ej på vad som stod i boken. » (Ganska stor)
- Bra föreläsningar. Bra med olika lärare, ger variation. » (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningar, alla föreläsningar var väl strukturerade, lätt att hänga med, allt gick lagom fort, föreläsaren (Mats) pratade tydligt och på ett sätt så att det hela verkade intressant. Lyssnade och svarade väl på frågor som kom upp under föreläsningarna, helt enkelt väldigt bra föreläsningar även om det var mycket information att ta till sig. » (Mycket stor)
- Bra och pedagogiska föreläsningar.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna var mycket bra. Måste säga att Mats är nog den mest pedagogiska lärare jag haft på Chalmers.» (Mycket stor)
- Bra föreläsare som använder sig av olika pedagogiska metoder för undervisning. Blir intressant.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har demonstrationsräkneövningarna (DR) varit för din inlärning?

82 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»14 17%
Ganska stor»47 57%
Mycket stor»19 23%

Genomsnitt: 3.01

- Väljer mycket liten då jag endast deltog på ett fåtal.» (Mycket liten)
- missade många» (Ganska liten)
- Kändes som mkt T(x) och M(x) och inte så mycket mer som hanns med. » (Ganska liten)
- Har försökt hinna med så mycket jahg bara kunde här. Hjälper mycket.» (Ganska liten)
- Hoppade över en del med Brännare» (Ganska liten)
- Bra att läsa/lära/träna sig på exempel... » (Ganska stor)
- Bra med DR så man får se praktiskt hur man ska lösa uppgifter med det vi lärt oss från FÖ. Hade gärna bytt ut några av DR mot RS istället då det krävs en hel del egenräkning för att få förståelse också.» (Ganska stor)
- En av lärarna var svår i början, förklarade inte tillräckligt och gick för fort fram. Så småningom hann vi ikapp med kunskaperna och då var han mycket bra!» (Ganska stor)
- Med tanke på att det inte fanns ngt utförligt facit.» (Mycket stor)
- Bra att kunna titta på liknande uppgifter när man räknar själv.» (Mycket stor)
- men svårt ibland när de olika övningsledarna använder sig av olika metoder.» (Mycket stor)
- Bra system med DR och RS. Stor hjälp att få se tal lösas först innan man försöker själv. Göran var mindre bra (mumlade ofta och mindre pedagogisk)» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har räknestugorna (RS) varit för din inlärning?

82 svarande

Mycket liten»21 25%
Ganska liten»29 35%
Ganska stor»18 21%
Mycket stor»14 17%

Genomsnitt: 2.3

- Räknar helst själv.» (Mycket liten)
- Det var alldelles för lite räknestugor!!» (Mycket liten)
- Jag har endast gått på några få. Det tog för lång tid innan man fick hjälp så jag gav upp.» (Mycket liten)
- Enklare och bättre att gå till kontoret direkt och få hjälp personligen. » (Mycket liten)
- Jag var inte på så många räknestugor eftersom salarna var överfulla och det tog alldeles för lång tid att få hjälp.» (Mycket liten)
- Väljer mycket liten då jag endast deltog på ett fåtal.» (Mycket liten)
- Har endast besökt en räknestuga för att ställa fråga om konstr.uppg. Var mycket folk och lång väntetid för att få hjälp. Folk skrev upp sitt namn på frågelistan på tavlan innan de ens hade någon fråga för att väntetiden var så lång.» (Mycket liten)
- För många i salarna» (Mycket liten)
- har varit bra att kunna gå dit och ställa frågor» (Ganska liten)
- Man hann aldrig komma till och fråga, och drar sig från att göra det då folk blir sura om man frågar för många gånger... » (Ganska liten)
- missade många» (Ganska liten)
- Var alldeles för få räknestugor i början och mitten av kursen, de flesta kom i sista veckan av kursen, och eftersom vi hade Materie- och vågteoritentan först var man tvungen att prioritera att räkna på den tentan den veckan. Så fler räknestugor i början och mitten av kursen hade varit till stor hjälp då det var väldigt lätt att köra fast. » (Ganska liten)
- Inte varit på så många» (Ganska liten)
- kändes inte lönt att gå dit, för de flesta av de gånger jag var där hann de aldrig komma till mitt namn på listan, så oftast fick jag aldrig någon hjälp på räknestugorna. Det är dessutom ganska så hög ljudnivå där, så om de är så liten chans att man får ngn hjälp så är det lättare att koncentrera sig hemma eller i andra lokaler på skolan, så att man får ngt gjort. » (Ganska liten)
- Lite lärartid per student.» (Ganska liten)
- Jag gick inte på så många.» (Ganska liten)
- var sällan där» (Ganska liten)
- Bra att kunna fråga när man behöver.» (Ganska stor)
- Eftersom laborationen tog så mycket tid fanns det inte mycket tid att gå till RÖ, utan man tog den tiden till labben. Hade velat ha flera RÖ i början av kursen oxå, lite mer utspritt över hela LP. » (Ganska stor)
- Fler räknestugor, under hela kursen ( inte bara på slutet)!» (Mycket stor)
- På tok för få räknestugor!» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

82 svarande

Mycket liten»3 3%
Ganska liten»22 26%
Ganska stor»42 51%
Mycket stor»15 18%

Genomsnitt: 2.84

- Har inte hunnit läsa boken så mycket. Men den är nog ganska bra.» (Ganska liten)
- Har inte hunnit läsa så mkt...» (Ganska liten)
- bra komplement till lektionerna med läsning i boken, men tyckte inte gröna Lundh var lika nödvändig för förståelse i kursen som det framgick. » (Ganska liten)
- Kurslitteraturen är inte av någon högre kvalitet. Jag tycker det behövs en bok med mer anknytning till beräkningar förutom ren teori. Nu var man fullkomligt beroende av räkneövningarna och hade man några funderingar kunde man inte få någon hjälp från boken. Teoridelen är också torr i den meningen att den saknar exempel från verkligheten och i stort sett bara bygger på redogörelser av bevis. » (Ganska liten)
- Har inte läst något i boken. Bara tittat på tabeller och liknande. » (Ganska liten)
- boken är väldigt svår att använda för att lära sig. kan tänka mig att den är mycket bra som handbok för den som är lite mer insatt i ämnet» (Ganska liten)
- Boken var väl rätt bra... » (Ganska stor)
- Läroboken känns ganska träig, utan övningsuppgifter som den är. Mats Anders övningar fungerar dock väl!» (Ganska stor)
- Man borde kunna slå upp viktiga formler och satser m.h.a. registret i boken. Många av dem står inte med.» (Ganska stor)
- Jag tyckte att man lärde sig teorin mycket bra på föreläsningarna, men boken var bra som komplement.» (Ganska stor)
- Ok bok, lite tråkig och rörig. Den täcker allt (har jag för mig) vilket är mycket bra. Kursboken har dock uselt register. » (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»42 51%
Mycket bra»39 47%

Genomsnitt: 3.46

- Fast jag var tvungen att betala extra för att kunna skriva ut allt. Men det blev kanske billigare än om det hade varit en bok ändå...» (Ganska bra)
- Super tills att det inte mailades ut att tentorna var färdigrättade 14/1.» (Ganska bra)
- Vissa saker kom ut lite sent till kurshemsidan, ex komplemmenteringar till DR.» (Ganska bra)
- Ganska ok, har för mig att det uppstod nåt problem med de utdelade materialet men det var nog inte så allvarligt. » (Ganska bra)
- Mycket bra ordning och reda på saker och ting.» (Mycket bra)
- Jättebra kommunikation över nätet och bra struktur gällande utdelat material. Det känns att det har lagts ner mycket tid på den pedagogiska biten!» (Mycket bra)
- Mycket bra information om allt vad som gällde kursen under de första minutrarna på föreläsningarna och även på hemsidan.» (Mycket bra)
- det har fungerat mycket bra» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

82 svarande

Mycket dåliga»4 4%
Ganska dåliga»15 18%
Ganska bra»30 36%
Mycket bra»27 32%
Har ej sökt hjälp»6 7%

Genomsnitt: 3.19

- Väldigt, väldigt bra. Tillmötesgående och kunde komma upp och ställa frågor i princip när som helst.» (Mycket dåliga)
- Mycket dåliga vid arbete med konstruktionsuppgiften. Ibland kunde man få vänta på hjälp i över 30 min» (Mycket dåliga)
- kom man inte dit i tid fick man aldrig ställt frågan som man kom dit för att ställa» (Ganska dåliga)
- Dock var det bra att man kunde gå och fråga på instutitionen, men lite tidsödande ibland...» (Ganska dåliga)
- Dålig ang. matlab» (Ganska dåliga)
- Väntetider på kanske en halvtimme. Dåligt med hjälp vid matlabtillfällen.» (Ganska dåliga)
- Bra på räknestugor och DR... osv.. Men när de gällde matlabinlämningnen/konstruktionsuppgiften fanns där ALLDELES FÖR LITE stöd och hjälp att få. För få lärare på alldeles för kort tid och alldels för många elever. (Vilket dessutom gjorde att arbetssituationen blev svår för att luften i klassrummet tog slut och alla blev än mer stressade och nervösa.) Att man sedan kunde nå lärare på sina kontor var ju såklart till en fördel, men det var inte lätt ändå. Vi vill ha mer lärarhandledd direktundervisning under matlabmomentet! (för kommande kursdeltagare då)» (Ganska dåliga)
- Fler RÖ under kursens gång.» (Ganska dåliga)
- Speciellt när det gäller konstruktionsuppgiften!! Under all kritik!!!» (Ganska dåliga)
- för många teknologer/övningsledare gjorde det lite svårt att ställa följdfrågor till fågorna som besvarades. övningsledarna var ofta stressade efterssom många väntade på hjälp» (Ganska dåliga)
- Gärna fler räknestugor, var lätt att köra fast när man räknade. » (Ganska bra)
- Jag slutade gå på räknestugorna eftersom de var näst intill omöjligt att hinna få hjälp där, det var mycket bättre att gå upp till institutionen» (Ganska bra)
- Kölistorna blev långa och varje person behövde ganska mycket hjälp så ibland fick man ingen hjälp alls om man hamnade på nedre delen av listan.» (Ganska bra)
- Gick bra att fråga i rasterna och möjligheten fanns ju även att gå upp till lärarna på maskin (något som jag iofs inte utnyttjade).» (Ganska bra)
- Möjligheten att ställa frågor fanns dock fick man räkna med att bli dumförklarad!» (Ganska bra)
- Per-Anders och Peter gjorde ett underbart jobb, fick mycket okonstruktiv kritik från Mats.» (Mycket bra)
- Mkt bra att man kunde komma upp o ställa frågor, alltid mkt hjälpsamma. Men fler räknestugor hade ändå varit bättre! » (Mycket bra)
- Bra att man kunde komma och ställa frågor på kontoret.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

82 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»26 31%
Mycket bra»54 65%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Jag har mest pluggat själv, men har även ibland diskuterat med andra om problem som uppstått.» (Ganska bra)
- Trevligt folk!» (Mycket bra)
- kanonbra» (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»13 16%
Hög»26 32%
För hög»41 50%

Genomsnitt: 4.32

- Bra att arbetsbördan var uppdelad under hela perioden. Övningsskrivningen efter två veckor var mycket bra för att få en att komma igång med lärandet.» (Lagom)
- Det kändes mycket inför muntan, men så lärde jag mig än del också..» (Lagom)
- Man la ner så mycket jobb på dugga, munta o labb att man lixom tappade sugen lagom till tentaveckan. Tentan känns inte som den svåra och jobbiga delen i kursen...» (Hög)
- På gränsen till för hög, men det beror mkt på vad man gör det till. Viktigt att fokusera på rätt delar och inte hänga upp sig på detaljer.» (Hög)
- den var rejäl, men jag lärde mig också en hel del, trots att jag inte klarade tentan» (Hög)
- Det var väldigt mycket med både muntan, matlab och tentan. Muntan och matlaben krockade ganska mycket med inlämningar och redovisningar i vår andra kurs, Byggnad och struktur.» (För hög)
- Kursen var väl omfattande. Både kostruktionsuppgift och duggafrågor som tog väldigt mycket tid och sedan en lika stor tenta som i alla andra ämnen. Trots plugg varje helg lämnades ingen tid till den andra kursen. Jag tycker även att kostruktionsuppgiften var för stor eftersom vi inte har gjort något liknande innan.» (För hög)
- Hemuppgifterna var tidskrävande vilket gjorde det svårt att kunna utföra alla rekommenderade uppgifter.» (För hög)
- Den kurs jag lagt mest tid på, under hela min lästid på Chalmers» (För hög)
- Duggan och konstruktionsuppgiften utkonkurerade materie- vågteorin totalt! Jag har lagt 75% av min studietid på hållf under perioden men ändå blev resultatet på materietentan avsevärt bättre.» (För hög)
- Tung kurs.. Fler borde ha klarat den med tanke på hur mycket tid så många lade ner. Är det fel på kursen eller är 60% av kursdeltagarna tröga? Jag tycker att det var för svårt. » (För hög)
- snarare 10p än 5» (För hög)
- Blev för mycket med dugga, frivilig tenta, inlämningsuppgift och hålla dig i fas med kursplan. » (För hög)
- För många moment!» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 16%
Hög»32 39%
För hög»36 44%

Genomsnitt: 4.28

- Då jag bara läste den kursen på V känns det orelevant för mig att svara på.» (?)
- läste inte fysikkursen utan annan kurs samtidigt, men tror att de övriga hade en relativt tung period» (Lagom)
- beroende på att jag läste mer än 100%» (Hög)
- Hög, men så ska det ju vara på Chalmers!» (Hög)
- Väldigt hög. Vi hade två tuffa kurser samtidigt och man fick jobba både dagar, kvällar och helger om man ville klara sig bra.» (För hög)
- Det var väldigt mycket att göra så man hann inte med att läsa kursmaterialet så mycket. Man hande fullt sjå med att hinna räkna lite i båda kurserna.» (För hög)
- Se ovan. 75% av studietiden ägnade jag åt hållf men snittade ändå ca 15 timmar per vecka åt materien (för studiedagbok så jag har koll på timmarna)» (För hög)
- Arbetsbelastningen var för hög enbart pga hållfasthetsläran!» (För hög)
- Hållf tog nästan all tid vilket var dåligt» (För hög)
- Synd på materie- och vågteorin! Är säkert en precis lika viktig kurs som hållfasthetslära (samma antal poäng), även om man inte fick det intrycket!!» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

82 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»7 8%
Godkänt»34 41%
Gott»28 34%
Mycket gott»12 14%

Genomsnitt: 3.52

- Jag har aldrig under min tid här på chalmers varit så nära att knäcka mig själv som under den gångna läsperioden. Känner mig fortfarande inte helt återställd.» (Mycket dåligt)
- För mycket. Kursen tar så mycket tid att man utvecklar en aversion mot allt som har med hållfasthet att göra. Mindre krav kring kursen gör den roligare.» (Dåligt)
- Om man nu måste kunna konstruktionsuppgiften och duggafrågorna och det ska vara nyckeln till att klara kursen, varför ska det vara en tenta också?» (Dåligt)
- Började bra, väldigt roligt! Efter ett tag blev det så mycket m konstr.uppg. så att jag inte hann räkna och hamnade efter... sen var det dugga. Tentaplugg i 2 dagar...» (Dåligt)
- Att man har både konstruktionsuppgiften och duggan å tänka på göra att man får för lite tid över till dom vanliga räkneuppgifterna.» (Godkänt)
- Eftersom tentan bara var 4,5 p förväntade man sig inte att det skulle vara så svårt att klara den. Jag satt varje kväll i nästan 2 veckor och pluggade teorin till muntan, ändå klarade jag mig på tentan med nöd och näppe. Känner att jag förtjänade ett högre betyg i förhållande till min arbetsinsats.» (Godkänt)
- Arbetsbelastningen på kursen motvarar mer än 7,5p känns det som.» (Godkänt)
- Förbättringar med hjälp vid genomförande av konstruktionsuppgift. Dessutom kunde muntan vara mer inriktad på att man ska lära sig när man ska använda respektive formel eller tas bort helt och hållet. Att härleda en formel tycker inte jag ökar kunskapen eller förståelse för vad formeln använd till. » (Godkänt)
- För många delmoment, för lite förståelse från Mats när det gällde svårighetsgraden av ämnet.» (Godkänt)
- Bra undervisning men för hög belastning.» (Godkänt)
- strukturerad, visste vad man skulle göra, men för tidskrävande. Hann inte med mycket av det jag ville göra/ borde/ planerade göra. Kursens upplägg hade en vilja at vara pedagogisk lyckades hyfsat....» (Godkänt)
- Jag lärde mig mycket, kämpade hårt, kämpade mycket hårt, lärde mig massor.. men ändå klarade jag inte kursen. Vad gick fel? Endast godkänt-omdöme för att jag faktiskt lärde mig så mycket som jag gjorde. Fel på mig eller fel på tentan? » (Godkänt)
- bra, nyttig och intressant kurs. Men det är alldeless för omfattande» (Godkänt)
- Det är ju till största del mitt eget fel att jag levererar 0 p på tentan, dock hade jag pluggat väldigt mycket under kursen. Många tunga moment under kursen medförde att räkneuppgifterna lades åt sidan för att hinna» (Godkänt)
- Har lärt mig väldigt mycket, men har inte haft mycket till fritid. Det har varit så mycket hela läsperioden att trots att jag pluggat dagar, kvällar, helger har jag inte hunnit RÄKNA några tal (förutom till övningsskrivningen) förrän själva tentaveckan, eller precis innan! Ska det vara så? Jag har trots allt ganska lätt för mig i skolan...» (Gott)
- Jag tycker det är en bra och viktig kurs för fortsatta studier, även om arbetsbelastningen var en aning för stor. När vi väl var klara med konstruktionsuppgiften märkte jag att jag hade lärt mig mycket på den, men när vi satt och gjorde den kändes det väldigt tungt. Den tog mest tid och man begrep inte alltid vad man skulle göra. » (Gott)
- en bra kurs,med många moment som kompletterade varandra. tom. bevisen lyckades vi lära oss. det känndes att det fanns höga förväntningar på oss och föreläsare/övningsledare hade höga ambitioner» (Gott)
- lärde mig mkt, men kursen var för tidskrävande. fick dock bättre inställning till duggan och konstruktionsuppgiften när de blivit godkända, det var inte förrän efteråt jag insåg att jag lärde mig väldigt mkt av dom.» (Mycket gott)
- Intressant och värdefull kurs för vidarestudier och kommande jobb, dock lite för hög arbetsbelastning.» (Mycket gott)
- En av de absolut roligaste kurserna hittils!» (Mycket gott)
- Jag hade inga höga förväntningar på kursen, men tyckte att det var riktigt intressant så mitt intryck är helt klart positivt.» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Konstruktionsuppgiften var bra.»
- dom roliga (och duktiga) assistenterna :D»
- Konstruktionsuppgiften var mycket givande och intressant. »
- Föreläsaren och kursboken»
- De olika examinationsformerna»
- midnre omfattande tenta, hade behövt ett par timamr till för att göra alla uppgifter ordentligt»
- Konstruktions ppgiften.»
- Matlab-uppgiften»
- Arbetet med labuppgiften»
- Föreläsningar och övningar var bra. Matlab var rolig, bara den inte krockar med andra kurser. Muntan var nyttig men jobbig. Jag tycker att det är jobbigt med redovisningar, men bra att kunna. »
- De flesta momenten. Mycket lär man sig i kursen. Konstruktionsuppgiften.»
- demonstrationsräkneövningarna»
- Duggan och muntan kändes mycket bra för sin egen inlärningen.»
- Konstruktionsuppgiften.»
- Det är bra delmoment, eftersom de är rimliga och är stor hjälp för inlärningen. »
- Alla moment borde vara kvar men det behövs mer tid till dem. »
- Konstruktionsuppgiften»
- Konstruktionsuppgift och räkneövningarnas upplägg.»
- konstruktionsuppgiften»
- Den goda kommunikationen, konstruktionsuppgiften som väl sammanfattade kursen.»
- Bra föreläsningar, konstruktionsuppgiften som gick parallellt med allt annat var bra»
- Konstruktionsuppgiften var mycket bra»
- Konstruktionsuppgiften var ett bra moment i kursen. Man lägge ner mycket tid på den och relaterar mycket av teorin till den. »
- Föreläsaren, Mats Ander, gjorde ett strålande jobb. Entisuasmerande och tydlig. Genomtänkt pedagogik.»
- bevisen och konstruktionsuppgigften fungerar bra för inlärningen»
- Assistenterna och deras tillgänglighet att svara på frågor (och det mycket direkta svar de gav på frågorna).»
- Typ av tenta och den muntliga duggan.»
- muntlig dugga, kanske lite annat utförande men det teoretiska gav bra förståelse»
- Konstruktionuppgiften»
- Undervisning, genomgångar.»
- viljan att hjälpa till hos lärare/ asssitenter»
- tydliga demonstrationsövningar»
- Konstruktionsuppgiften, Skumgummibalken :) och tillgången att få hjälp på kontoret.»
- Konstruktionsuppgiften var verkligen bra! Där lärde man sig det mesta man behövde inför tentan.»
- Jag tänkte skriva flera examinationsformer.. men det är ju bara tentan som spelar roll och de andra är obligatoriska moment.. Bra med obligatoriska moment som sätter press och gör att man inte hamnar efter. »
- Konstruktionsuppgiften och räkneövningarna»
- Demostrationsräkneövningarna var mycket bra!»
- Lab»
- Mats :) konstruktionsuppgiften var mkt bra. många moment kom in och bra tidig träning inför tentan»
- Man lärde sig väldigt mycket på konstruktionsuppgiften »
- Examinationsformen bör bevaras »
- Räknestugor, helst fler tidigare i kursen»
- raknestugor»
- Konstruktionsuppgiften var bra och uppläget kändes "verkligt"»
- Räkneövningar och räknestugor»
- Muntlig dugga ELLER konstruktionsuppgift... det får ju faktiskt finnas gränser»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler räknestugor. »
- Det hade vart bra med ytterliggare ett data tillfälle med lärare till konstruktionsuppgiften.»
- Konstruktionsuppgiften bör inte ta så lång tid att göra, eventuellet ge mer ledning så att det går fortare att genomföra den... »
- Konstruktionsuppgiften. Alldeles för mycket energi gick åt åt den.»
- Fler räknestugor, lite bättre tidsmarginal för konstruktionsuppgiften. »
- Mer hjälp vid räknestugor»
- mer handledd tid på konstruktionsuppgiften.»
- Färre frågor på den muntliga teoriduggan.»
- Duggan, även om tanken är att alla ska kunna alla uppgifterna är det inte så i verkligheten vilken gör att den blir orättvis, en person som kan 2 uppgifter kan få en av som och klara duggan ( vilken jag vet har hänt) medan en person som kan nästan alla kan ha otur och få en som den inte kan.»
- Tentan bör minskas ner, den är bara 4,5 p.»
- Facit - mer förklarande. Inga OH - man förstår inte vad man ska titta på och man hinner inte skriva av, som man lär sig av. »
- Arbetsbelastningen!»
- Tentan var för omfattande för 4p eller vad det nu var. Dessutom var det för många uppgifter, trotts vi hade 5h på oss var det otroligt ont om tid.»
- inget»
- Muntliga duggan.»
- Kursen skulle kanske kunna motsvara fler högskolepoäng. Tycker inte heller att det ska vara så stor tyngd på muntliga duggan. Den är skrämmande!!»
- En annan lärobok?»
- Uppgifternas omfattning på tenta och dugga. Då omfattningen var stor ledde detta till tidsbrist. Tiden avsatt för tentan, samt duggan är däremot bra.»
-
- Lite färre bevs till muntliga provet»
- Mer handledningstid för Matlab. »
- kanske viktigt med alla de olika delarna, men det kändes väldigt mycket med alla de olika momenten i kursen. Matlab uppgiften var väldigt betungande. Lite lägre krav på den. om det blev ngt fel var det väldigt svårt att veta vad man kunde göra för att rätta till felet, kändes ganska hopplöst när inte ens "lärarna" kunde hitta felen. »
- Muntliga duggan, alldeles för mycket att käsa in och ha i huvudet, hade räckt med 9 uppgifter istället för 18»
- Inte lika mycket uppgifter att räkna, ca 30 uppgifter /vecka vilka tar minst en timme styck + konstruktionsuppgift, hur ska det gå ihop?»
- I slutet av varje föreläsning kan man kankse relatera informationen till konstruktionsuppgiften Dessutom så kan man kanske förklara vilka dimensioneringsförändringar man måste ta hänsyn till om balken i konstruktioneuppgiften inte var kontinuerlig eller om man tar bort ett stöd här och där, vad händer då? osv. Det ökar till bättre förståelse för vad det är man håller på med. »
- mindre omfattande tenta»
- Kursansvarigas attityd mot studenterna. Jag har känt att alla frågor jag ställt till honom har fått irriterade motfrågor varför jag inte redan lärt mig detta. Det utlovades anonyma tentor, men det blev inte av, det uppmuntras till nästa år.»
- Kanske göra det möjligt att få fler bonuspoäng med sig till tentan.»
- lägg ut duggalösningar på kurshemsidan»
- Duggan»
- lättare tentamen»
- Belastningen.»
- Mängden som ska hinnas räknas igenom ( Alltså hur mycket man skall förstå)...»
- Mycket fler räknestugor, förska jämna ut arbetstrycket... kanske är lite svårt att kunna göra så mycket tidigt i kursen men det blir så farligt mycket att göra i slutet.»
- Kanske lite väl mycket schemalagd tid. Man vill ju även ha tid att lägga på egen räkning.»
- Mer tid till matlab-handledning. Mindre grupper under dessa handledningar. Mindre omfattande tenta. »
- Muntliga duggan. Jag tycker att en skriftlig tentamen kan testa kunskapen bättre. Då blir det inget lotteri i vilken fråga som man får.»
- minska omfattningen eller ändra så att kursen ger fler poäng»
- Minska arbetsbelastningen! Konstruktionsuppgiften måste minska i omfattning. Lättare tentor behövs!!! Ta bort den muntliga duggan helt, kommer inte ihåg någonting av sakerna som jag tryckte in till den!»
- Ta bort teori-duggan elller göra om den så att man får ett mindre moment att tänka på och minska lab»
- Minska kursens omfattning»
- Bättre kurslitteratur»
- Vissa fel i facit kan ordnas»
- För stora obligatoriska moment. Duggan var för orättvis.»
- Matlab-uppgiften borde inte ta så mycket tid. Första duggan borde ligga lite senare.»
- Allah tidskravande moment borge Inge ligga sista veckan. »
- Fler RÖ under kursens gång.»
- -tentan bör mer gå i linje med tidigare inlärt material -mer räknestugor»
- Muntan var orättvis, många gick dit och kunde tre frågor och lyckades pricka in en ev de frågorna medan jag själv kunde många fler än så men fick "fel" fråga och fick göra om... »
- Antingen tenta eller konstruktionsuppgift/bevis. Inte båda två.»
- se ovan! Borde kanske göras om till två kurser alt. minska ner på obligatoriska moment så att man hinner plugga lite själv! Alla lär sig inte bäst genom att nöta härledningar, som sedan dessutom måste redovisas muntligt!»
- fler övningsledare, och övningsskrivningar på fler kapittel»

18. Är du nöjd med ditt tentamensresultat?

79 svarande

Ja! Godkänt resultat och jag är nöjd med betyget.»27 34%
Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.»18 22%
Nej! Mitt resultat är underkänt.»34 43%

Genomsnitt: 2.08

- Av personliga skäl skrev jag inte tentan.» (?)
- Klarade duggan och konstruktionsuppg men hann inte med så många räkneuppgifter. Missade tentan. Varken nöjd eller missnöjd. Sånt är livet - tar den någon annan gång!» (?)
- Mitt alternativ finns inte, Ja! jag är nöjd med mitt underkända resultat, Jag förtjänar inte mer. » (?)
- Tentan var bra men uppg 2 med momantdiagram tog väldigt mycket tid trots att den inte var så svår. Det tog väldigt mycket tid att bara räkna ut tal...» (Ja! Godkänt resultat och jag är nöjd med betyget.)
- Mycket skönt att klara en så tung kurs!!» (Ja! Godkänt resultat och jag är nöjd med betyget.)
- Jag är nöjd, men tycker rättningen av tentan varierade väldigt mycket från uppgift till uppgift, hur hårt man "bestraffades" för slarvfel etc.» (Ja! Godkänt resultat och jag är nöjd med betyget.)
- Men jag är inte nöjd med mina kunskaper i ämnet.» (Ja! Godkänt resultat och jag är nöjd med betyget.)
- Jag är mycket missnöjd över mitt betyg (3) när man ser det i förhållande till nedlagd tid. Presterade dåligt på tentan.» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Alldeles för svår och omfattande tenta med tanke på att den bara är 4,5 p av kursen.» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- fattas två p till femma» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Sett på hur mycket tid jag lagt i jämförelse med andra kursen var en 3:a inte så bra» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- det är mitt eget fel» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Med tanke på hur få uppgifter jag gjorde så kanske ändå...» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Tycker att jag borde ha förberett mig bättre inför tentan.» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Jag trodde efter att ha skrivit tentan att det hade gått bättre, men jag är ändå ganska nöjd över betyget.» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Tentan var svårare än de som hade givits åren innan.» (Nej! Godkänt resultat men jag är missnöjd med betyget.)
- Jag har inte sett tentan än, men känner på mig att den är "snålt" rättad då jag personligen tyckte det gick rätt bra på tentamen, men uppenbarligen inte... » (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- hann helt enkelt inte plugga in båda kurserna.» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- Tycker att årets tenta var mycket svårare jämfört tidigare tentor. Att förra årets tenta var lätt är inte vårt fel och det ska inte vi straffas för. Känns mycket tråkigt eftersom att man ändå förstod.» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- givetvis är jag inte nöjd med ett underkänt» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- Tentan var för svår, jag hade pluggat mycket. Men det sägs ju att hållf. är den svåraste kursen. Tycker ändå att jag hade tillräckligt med kunskap för att klara tentan men ändå inte gjorde det. Svårt att se om det är mig själv jag ska skylla, eller på att det är en väldigt omfattande kurs. Tufft iaf. » (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- Jag har aldrig pluggat så hårt till en tenta någonsin, aldrig kännt mig så säker på att jag skulle klara av en tenta och jag var 7 poäng ifrån godkäntgränsen! Det känns inte alls ok!!» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- Var aldrig nära då jag fick studera bevisen ända in på målinjen och vill inte säga att jag hade någon större nytta av det på tentan.» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)
- Som sagt... alla lär sig på olika sätt! I den här kursen fanns det inte något utrymme att läsa på det sätt som passade en själv bäst, alla förväntades vara likadana!Kan inte påstå att jag är missnöjd med mitt resultat längre trots underkänd, kändes dock väldigt tungt precis efter tentan!» (Nej! Mitt resultat är underkänt.)

19. Övriga kommentarer

- Trevliga och mycket kompetenta övningsledare. Jag personligen fick tidsbrist på både tentan och duggan. Muntan var lite väl omfattande, kanske skulle man kunna dela upp materialet på två redovisningstillfället eller minska omfattningen.»
- Kul och bra, men lite i mesta laget att göra.»
- Nej.»
- lättare»
- Jag lärde mig iaf väldigt mycket, och det är det viktigaste. Tentan får jag se till att klara nästa gång.. eller nästnästa.. »
- Konstruktionsuppgiften skulle vad jag har hört ta 40 timmar per man att utföra. Min grupp lade säkert ner runt det dubbla minst!! Trots det tog det längre tid för nästan alla andra!»
- Den muntliga duggan var väldigt stor och kändes ganska orättvis. Det var väldigt stor skillnad i svårihetsgrad mellan de olika frågorna. Ett förslag till förändring skulle kunna vara att ha kvar duggafrågorna man i stället för att ha en muntlig dugga kanske man kan ha en av duggafrågorna som en fråga på tentan.»
- Det var mycket svårt att hinna med alla tal som skulle göras och laborationen. Jag och många fler som jag vet hann bara räkna talen till första v å sen bara börja på talen till v 2.»
- När var granskningen?? Väldigt dåligt förmedlad.»
- Synd på en kurs som jag verkligen hade sett fram emot!»


Kursutvärderingssystem från