ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Manövrering och girplanering, LNC301

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»6 28%
Cirka 25 timmar»3 14%
Cirka 30 timmar»6 28%
Minst 35 timmar»6 28%

Genomsnitt: 3.57

- Snälla ta bort port sim inlämnings uppg man blir ju bara frustrerad» (Cirka 20 timmar)
- förelösningar, navsim, förberedelser, plugg...tiden rinner iväg» (Cirka 30 timmar)
- det var mycket som tog mycket tid i anspråk. » (Minst 35 timmar)
- Portsim och förberedelser inför navsim har tagit mycket tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 14%
100%»18 85%

Genomsnitt: 4.85

- Reto är grym!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 14%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 66%

Genomsnitt: 3.33

- Reto gick tydligt igenom detta första tillfället, han ska ha en femma för det!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 61%
Nej, målen är för högt ställda»7 38%

Genomsnitt: 2.38

- Väldigt bra kurs, men för mycket moment för så lite poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Antingen så har alla andra kurser för låga krav eller så har denna för höga krav i förhållande till nerlagt arbete. En mycket intressant och vesäntlig kurs men den borde åt minstone vara 7,5 poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»14 73%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 3.05

- För stor tenta» (Ja, i hög grad)
- lagom avstämd nivå på tentan tycker jag.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»7 33%
Mycket stor»12 57%

Genomsnitt: 3.42

- Föreläsningar med powerpoints är det sämsta som finns när det kommer till inlärning. Det fanns en lärare som hette Göran Larsson som aldrig använde sig av power points utan man fick vara aktiv och rita och skriva av hans exempel på tavlan en mycket bra lärande form. Det går inflation i power points på chalmers tråkigt tycker jag» (Mycket liten)
- Jag hade gärna haft någon form av undervisning i samband med portsim-övningarna. Som det var nu så fick man spendera väldigt många timmar på att testa sig fram utan att egentligen veta vad man gjorde. Det gav inte mig speciellt mycket.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningar.» (Ganska stor)
- Tack vare Reto och hans informativa ppts. » (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»7 33%

Genomsnitt: 2.95

- Hur svårt kan det vara för läraren att sammanställa den kunskap vi behöver i ett kompendium på svenska och sälja i kokboken » (Mycket liten)
- Har inte öppnat boken...= bra föreläsningar.» (Mycket liten)
- Det var en massa referenslitteratur på nätet, det fanns inte en chans att man skulle kunna hinna igenom allt med tanke på hur många delmoment det var i kursen.» (Ganska liten)
- Bra powerpoints från föreläsningarena.» (Ganska stor)
- Bra ppt, boken hann jag tyvärr inte läsa ut men den verkar vara bra att ha. Ref. litt. har varit väsentligt, bra inscanningar! Mer sånt!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 19%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 3.19

- kurs-PM var sällan riktigt uppdaterade och ofta får man lita mer på rykten som går i klassen om vad som gäller hellre än vad som står på PM och liknande. » (Ganska dåligt)
- bästa ping pong-sidan. välstrukturerad och lätt att hitta med lektionsuppdelning» (Mycket bra)
- Alltid legat ute innan lektion.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»7 33%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.47

- I samband med föreläsningarna, mycket bra. I samband med simulatorkärningarna, inte alltid så bra. Det förväntades att vi skulle komma dit och göra fel och lära oss av det, men det känns rätt dumt när vi inte har en chans att komma tillbaka och göra rätt efteråt.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»19 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

- Främst i simulatorkörningarna» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 14%
Hög»7 33%
För hög»11 52%

Genomsnitt: 4.38

- Många olika moment att utföra, vilket gjorde att man pluggade aktivt under hela kursen och inte bara veckan innan tentan. gav kunskap som "satt sig"» (Hög)
- egentligen var inte arbetsbelastningen för hög, men däremot tog det en massa tid att göra planeringarna inför NAVSIM och köra Portsim.» (Hög)
- Förberedelser med navsim och portsim tog mycket tid» (Hög)
- Case studies var ett intressant moment, men helt fel tillfälle. Den här läsperioden har varit helvetisk, då passar det inte att slänga in ytterligare ett moment som bara tar tid utan att egentligen bidra till kunskaper som rör kursen.» (För hög)
- många portsim övningar som tar tid» (För hög)
- Helt klart för hög med tanke på alla andra kurser, däremot vill jag lära mig så mycket jag gjort, men på bekostnad av att ta bort någon av de andra kurserna. Vi hade förel, port-sim, nav sim, förberedelser för nav sim, colreg-grupparb.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 14%
Hög»6 28%
För hög»12 57%

Genomsnitt: 4.42

- vet att många klagat på att den varit för hög men tycker att denna period har varit bra (frånsett maskin). tvingats ta tag i saker och ting på ett tidigt plan, vilket givit resultat i denna kurs» (Lagom)
- Det var för mycket inlämningsuppgifter och grupparbeten. Detta i samband med en hel del obligatoriska moment under perioden gjorde det svårt att få allt att gå ihop ibland.» (Hög)
- alla kurser under denna läsperiod har innehållit en hel del arbeten, inlämningar och diverse förberedelser vilket tar mycket tid och när alla kurser har det plus tentor blir belastningen högre än tidigare läsperioder» (För hög)
- Tre grupparbeten i tre kurser samtidigt. OMÖJLIGT att få ihop! » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»3 14%
Gott»9 42%
Mycket gott»8 38%

Genomsnitt: 4.14

- stor blandning. skulle vilja lägga mer tid på varje moment och lära mig mer. Är lite för övergripande!» (Gott)
- Trots allt negativt jag skrivit så får kursen ett gott betyg för man har trots allt lärt sig nåt» (Gott)
- Lärde mig mycket och det var intressant, detta kommer att ligga på minnet lång tid! Kursen var rolig och intressant! bra föreläsningar!!!» (Mycket gott)
- väldigt rolig kurs. Bra organiserad. bra genomtänkt. allt ligger i bra relation till varandra och allt är relevant. Johan och Reto är bra... Var rädda om dom....(Högre lön)....=0)» (Mycket gott)
- En mycket bra och givande kurs men med något hög arbetsbelastning i förhållande till andra kurser.» (Mycket gott)
- Tack vare Reto, en betydligt mer tillmötesgående, empatisk och trevlig Cimbritz än vi såg i ARPA-kursen, bra ppt, bra upplägg» (Mycket gott)
- Mycket nyttig och lärorik kurs. allt fastnar i huvudet då man blandar teori med praktiska övningar både i portsim och simulator» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Reto Weber är mycket bra!»
- navsim och tenta, köra "riktig" båt»
- bra med sim-tid och kul att få köra båt. reto känns kunnig med mkt erfarenheter från verkligheten»
- simulator körning»
- Intressanta körningar i Navsim,man kände verkligen att man förstod vad man pratat om på lektionerna, som för övrigt hade oerhört bra presentationer. Dessutom har Reto förklarat väldigt bra. ATt få chansen att köra båt på riktigt var också väldigt kul och nyttigt. Helt klart den mest intressanta kursen hittills!»
- Båtkörning med origo och Skagerack och gärna mer med den varan det var väldigt kul»
- Navsim var väl bra, men uppdatera PM, så man har en chans att göra bra ifrån sig. körningarna med Skagerack, Origo. »
- Allt»
- Origo/skagerak körning var grym.»
- Praktisk båtkörning»
- ALLT»
- Bra med simulatorkörning. Bra med mavörering på riktigt med skagerak, origo»
- allt som kursen tog upp»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg in mer "riktig" båtkörning. Det var det mest givande på hela kursen och det var 4 timmar. Slopa portsim som bara är tidsprövande. Dessutom finns det bara 6 fungerande datorer att göra övningen på vilket är för lite.»
- Att ha portsim, navsim, tenta och case är ger för mycket belastning på kursen.»
- ta bort case studie och ta bort colreg från tentan!! »
- lite många slides på vissa power points. kan bantas lite»
- Färre delmoment, mer strukturerad referenslitteratur.»
- Mera körningar med Skagerack och Origo.»
- För mycket arbete för få poäng, extremt tidskrävade»
- Portsim tog alldeles för mycket (onödig) tid. Jag satt i minst 12 timmar, och många satt mer än mig. Om man fått uppgift 3 och 4 som lektioner istället, där man kunde få handledning av läraren så skulle man förmodligen lärt sig mycket mer. Nu kändes det mest som att man kämpade med ett irriterande dataspel. Det är svårt att se portsim som ett riktigt fartyg när man aldrig varit ute och "kört båt" på det sättet, det blir inte applicerbart även om man försöker. Dessutom var case studies tyvärr bara ett jobbigt moment under en oerhört stressig läsperiod med grupparbeten hela tiden. Det var intressant, men man hade så mycket att göra att man bara ville få det överstökat. Det fanns helt enkelt inte tid att försöka ta till sig det. Det skulle också uppskattas om instruktionerna inför Navsim-övningarna gjordes tydligare så man inte behöver lägga 4 timmar på sig för att förbereda en körning bara för att man inte riktigt fattar vad man ska göra.»
- Ta bort case study då det i mina ögon tillhör colreg kursen och ta bort inlämningarna i port sim»
- Under föreläsningarna skulle man kunna ta det lite långsammare, hinner inte med att anteckna medan föreläsaren pratar och byter ppt bild snabbt...»
- LabbPM, var tydliga på om det är uppkörning eller ej, examinera oss inte på sånt man inte kunnat. »
- inget»
- Mindre arbetsbelastning. Färre olika moment. Case studies.»
- Mer praktisk båtkörning. Case studies var intressant men blev nedprioriterat till följd av den höga belastningen. Bevara men kanske omarbeta upplägget. Känns som en viktig del som inte får förlora fokus.»
- Den här kursen ska få större plats!»

16. Övriga kommentarer

- Lärarna måste prata med varandra så vi inte får en till läsperiod där alla tre kurserna har väldigt många delmoment och gruppuppgifter hela tiden. Det blir bara låda på låda och man lär sig ingenting»
- Väldigt mycket moment för en kurs som bara är 5 poäng minska ner på momenten !»
- Annars en som sagt intressant och lärorik kurs!»
- Kursen kändes mycket större än 5 poäng. Om inte moment i kursen tas bort bör den bli minst en 7,5 poängs kurs.»
- Mycket intressant kurs!»
- Bra med övningstentor, men kände inte riktigt att man kunde hitta svar på alla tentafrågor. »


Kursutvärderingssystem från