ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1, Maskin och elteknik, LNC071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»10 47%
Cirka 20 timmar»4 19%
Cirka 25 timmar»5 23%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2

- Hade gärna lagt mer tid om målen och engagemanget från lärarens/skolans varit tydligare. Har inte haft något att utgå ifrån» (Högst 15 timmar)
- Har tentat ämnet förut och har erfarenhet av ämnet sedan tidigare arbeten.» (Högst 15 timmar)
- tog väldigt lång tid in på läsperioden inna kursen drog igång. inget som Johan kan hjälpa, men om chalmers skall vara en ledande skola borde vikarier kunnas tas in då en lärare är sjukskriven» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»5 23%
100%»14 66%

Genomsnitt: 4.42

- Jag hoppade över en del ellektioner» (75%)
- Det har ju tyvärr varit för få föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 23%
Målen är svåra att förstå»4 19%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 28%

Genomsnitt: 2.61

- Har skumat igenom kursens mål men kommer inte ihåg va det stod» (Jag har inte sett/läst målen)
- Hur ska man veta vad målen är i en kurs där nästan hälften av undervisningen försvinner?» (Målen är svåra att förstå)
- Visst fanns det mål, men inte en chans att uppnå dem såsom kursen artade sig. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 6%
Ja, målen verkar rimliga»13 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 12%

Genomsnitt: 2.06

- målen är väl satta efter STCW och då kan man liksom inte ändra på dem? » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen nådde upp till knäna på målen ungefär.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»2 10%
I viss utsträckning»12 63%
Ja, i hög grad»2 10%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 2.31

- Hydraulik, Kylvattensystem, Smörjoljesystem, Läns- och ballastsystem, Startsystem, Fjärrövervakning Drift- och underhåll- punkter på kurs-PM:et som tentan i mkt liten grad eller inte alls behandlade» (Nej, inte alls)
- misstänker att det var en för lätt examination, oturligt på grund av skador och dålig uppbackning för Johan. » (I viss utsträckning)
- Tentan tog upp det vi gått igenom på förel. plus lite till.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»6 28%
Ganska liten»8 38%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.23

- Jag har inga förkunskaper alls i detta ämne och har därför uppfattat föreläsningarna som för avancerade.» (Mycket liten)
- Har inte deltagit.» (Mycket liten)
- Halva undervisningen försvann så jag kan inte påstå att föreläsningarna gett mig så mycket.» (Ganska liten)
- Förkunskaper sedan jag läste klass VIII första gången räckte väl» (Ganska liten)
- det jag lärt mig har Johan lärt mig. » (Mycket stor)
- Eftersom ppt inte varit något vidare självstudiematerial måste man gå på lektion för att förstå vad Johan menar med sin ppt bild.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»8 38%
Ganska liten»9 42%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.85

- Tidigare kunskap + "maskinlära för sjöpersonal"» (Mycket liten)
- Den engelska boken förvirrade mer än vad den lärde» (Mycket liten)
- Instuderingsfrågor var ej till kurslitteratur, därav en onödig utgift på 500 kr för kursbok» (Mycket liten)
- Har inte pluggat.» (Mycket liten)
- 500 kr i sjön» (Mycket liten)
- Jag har fått min kunskap mestadels från annan litteratur.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»3 15%
Ganska dåligt»6 30%
Ganska bra»7 35%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 2.6

- Dåligt i början, bättre sen. Dock kom inte allt utlovat material upp alls (elföreläsningar)» (Ganska dåligt)
- Administrationen verkar ha strulat ihop det med Johans schema och kunde inte hitta någon att fylla in för honom när han var borta. Yngve verkar inte veta vilka förkunskaper vi har och även det borde väl ligga på administrationen (?)» (Ganska dåligt)
- Material kom hela tiden försent. Det ska ligga uppe minst några timmar innan lektion, gärna någon dag innan så du hinner kolla igenom ppt. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»5 25%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»7 35%
Har ej sökt hjälp»2 10%

Genomsnitt: 3.2

- De gånger en lärare funnits tillgänglig har man kunnat ställa frågor och ett bra bemötande.» (Ganska bra)
- Trist att vårt schema var så tajt att vi inte kunde lägga in extra tillfällen.» (Ganska bra)
- Johan har varit bra med tanke på de schemaproblem som varit och som han inte orsakat. Även bra med tanke på hans tåskada med efterföljande sjukskrivning etc.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 15%
Lagom»11 57%
Hög»3 15%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.21

- Bortsett från eluppgiften som var extremt flummig, tidskrävande och omotiverande.» (Lagom)
- För låg i början, vilket ledde till för hög i slutet» (Lagom)
- vet egentligen inte då jag inte vet om vi fått ut allt kursen bort innehålla.» (Hög)
- Med tanke på våra förkunskaper och den lilla tid som fanns.» (Hög)
- eftersom vi tillsammans med denna kursen hade två andra med väldigt hög belastning blev det att denna var jobbig också» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 25%
Hög»4 20%
För hög»11 55%

Genomsnitt: 4.3

- det var ju det där med inlämningsuppgifter och grupparbeten som skulle koordnineras.» (Hög)
- som ovan, alla kurser hade för många delmoment vilket höjde belastningen oerhört under denna läsperioden» (För hög)
- Den värsta perioden någonsin! Olindersson vill höja nivån, det gör man inte genom att smälla in så mycket på en lp. att man bara harvar igenom allt lite halvdant utan att minnas någonting. Tiden räcker inte till trots att man lägger dag som natt åt plugg.» (För hög)
- Det var för mycket inlämningsuppgifter och grupparbeten. Detta i samband med en hel del obligatoriska moment under perioden gjorde det svårt att få allt att gå ihop ibland.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»5 25%
Dåligt»9 45%
Godkänt»5 25%
Gott»1 5%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.1

- Att man inte ska få tillgodoräkna sig kursen trots att man har maskinbefälklass VIII för att den här kursen kommer innehålla betydligt mer var nog årets skitsnack. Sett till maskinteknik var det jag läst på GYMNASIET både bredare och mer djupgående.» (Mycket dåligt)
- Hade mkt höga förväntningar på denna kurs, då mina kunskaper inom detta område är begränsade. Att detta då blev en av de sämsta kurserna jag läst ser jag som en stor kunskapsförlust. Frustrerade och ledsamt att min utbildning inte tycks tas på större allvar, då jag i den investerar fyra år. Känner mig på något sätt bestulen på nyttig kunskap» (Mycket dåligt)
- Jag har upplevt simulatortillfällena som helt onödiga då jag inte förstått något. Men i och med att de var obligatoriska så har jag suttit av tiden där och sett ut att arbeta "aktivt" vilket var kravet för att få sin närvaro godkänd.» (Dåligt)
- Det var ostrukturerat och otydligt och det känns pinsamt att vi får ut en maskinbehörighet efter den här kursen.» (Dåligt)
- Dock ej pga läraren, utan olyckliga omständigheter» (Dåligt)
- fast det beror nog mest på administrationen och på stressen som blev.» (Dåligt)
- Pga förlorade föreläsningstimmar samt total oförståelse för eldelen. » (Dåligt)
- Uteblivna föreläsningar. Dubbelbokade lärare. Detta är givetvis inte lärarens fel. Vi har inte fått den undervisnigen som vi kan förvänta oss.» (Dåligt)
- Som sjöbefäl borde man lära sig så mycket mer om maskin» (Dåligt)
- Totalt obegripligt att inte klass VIII inte skulle kunna tillgodoräknas då jag lärde mig betydligt mer första gången jag läste den.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Då kurslitteraturen "a introcuction to marine engineering" finns som gratis e-book och dessutom håller en bra nivå så bör den absolut bevaras som officiell kurslitteratur.»
- inget gör om gör rätt»
- Lyhördheten från Johan som trots en motig start på kursen verkligen försökte ordna upp det för oss»
- inte mycket. Simulatortiden var bra men ger inget om man inte gått igenom systemen innan. »
- Maskin simulator övningarna måste vara kvar »
- maskinlabbarna.»
- Maskindelen»
- Johan verkar vara ambitiös»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Låt personen med Maskinbefälklass VIII tillgodoräkna sig tentan och sätt endast simulator + elteknik som krav.»
- Maskinsimulator är bra för att få förståelse, men två tillfällen är för mycket. Hade varit bättre att besöka ett maskinrum alternativt vara i maskinrumssimulatorn (polhemshuset). Många områden bör ligga på förståelsenivå. Att ha en föreläsning om PLC-programering är knappast relevant för blivande däcksbefäl.»
- Nivån på föreläsningarna har varit alldeles för hög. Då jag inte har några förkunskaper överhuvudtaget så har jag haft svårt att hänga med.»
- Mer ledning under simulatorkörningarna, bättre struktur på kursen, mindre el och mer maskin.»
- Bättre Föreläsningar, Hjälp i simulatorn, »
- Elkursen. Många i klassen, däribland jag själv, har bristande elkunskaper, och vi slängdes in i en kurs som inte förklarade några grunder för oss, vilket hade varit nödvändigt. Kurslitteraturen bör även bytas ut, helst till en svensk bok eftersom ämnet är ganska främmande för vårt yrkesval. Det är lättare att lära sig helt nytt om man får det på svenska. Det skulle även uppskattas om power point-presentationerna var tydligare för att kunna repetera dem i efterhand»
- Vet inte var det brustit, förmodligen i för få lektionstillfällen. Kan inte vara i närheten av att uppfylla de mål som certifikatet ställer. Elendelen var långt över vår nivå, vilket måste ses över. För många, nu bortkastade, lektionstillfällen ägnades åt denna del. »
- Powerpoint föreläsningar väck med det det här är en maskin kurs man måste få skruva och åtminstone få titta på en maskin mer studie besök etc»
- önskar mig möjlighet att besöka ett maskinrum,se hur systemen är uppygda och står i förhållande till varandra. Mer utlärning genom praktisk undervisning»
- El-delen, en mycket trevlig och kunnig lärare men det vi gick igenom var på en nivå som mest trasslade till det för många, det var svårt att se det direkta syftet med lektionerna och inlämningsuppgiften var konstigt utformad. Den medförde ingen direkt kunskap utan bara en massa velande för att leta rätt på info på internet.»
- Vi behöver få ett kompendium innan sommaren som vi kan plugga på för att komma upp i den nivån lärarna förutsätter att vi är i. Varför lägga så många förel. timmar på EL när vi bara ska kunna en förel. till tentan? Lägg dessa timmar på MASKIN istället. Se till att lägga upp materialet på PING-PONG I TID! Scanna material ur DIESEL ENGINE o lägg på PP. den boken är mycket bättre än den vi skulle köpa. Man behöver bilder i färg för att förstå. Gör om ppt enl. dispositon som Hägg eller Weber vilka är mycket informativa, man kan inte bara ha massa bilder på saker man inte ens vet vad det är. »

16. Övriga kommentarer

- Terminens mest använda mening: "Om jag hinner med skall vi..." summerar hela kursen.»
- Ett önskemål är att det skapas ett kompendium på grundnivå "för dummies" så att vi utan förkunskaper har någon möjlighet att förstå vad som sägs på föreläsningarna.»
- En kurs som fick en dålig start redan innan den hunnit börja, med mycket motgångar i form av schemastrul, missuppfattningar och inga vikarier. Det känns inte helt rätt att få ut ett certifikat efter att ha gått den här kursen, nästan som att man fuskat. Johan har däremot varit en väldigt bra och pedagogisk lärare som försökt reda ut kursen så gott det gick.»
- Tror inte det är bra att lägga kurser av denna typ i samma läsperiod som Manöver- och girplaneringen, då den kursen tar upp enormt mycket schematid i form av simulatorkörningar. Fanns inte mycket tid över till andra lektioner. »
- Här finns alla möjligheter att göra en bra kurs. Jag hade sett fram emot denna kursen eftersom det är det närmaste vi kommer maskin på vår utbildning. Jag skulle se att vi bara satt i maskin simulatorn och att lärare förklarade där samtidigt som vi starta upp pannan maskin etc det lär du dig mycket mer på än tråkiga power points »
- det är svårt då man inte riktigt vet om man läst en kurs eller bara delar av en kurs.»
- två av två tillfällen i simulatorn hade vi ingen lärare trots att detta var lektion med obligatorisk närvaro till följd av dubbelbokningar i lärarens schema, detta är inte acceptabelt. Dessutom kändes det som om läraren själv kände omotivation och hopplöshet gentemot kursen vilket gör det väldigt svårt att motivera några elever till att plugga och ta till sig information. Dåligt att det inte fanns någon ersättare vid sjukdom av lärare. Dåligt att kursmaterial först utkom efter föreläsningarna, eller max en timme före, vilket gjorde att man inte kunde förbereda sig och läsa in sig på ämnet innan för att få bättre förståelse. Tycker absolut att kursen skall vara kvar, maskin känns relevant att ha grundläggande kunskaper kring men denna kurs behöver omarbetas totalt!»
- kursen var dåligt förbered. Johan Eliasson verkade ha för mycket att göra och kursen blev lidande av det. El delen var rörig och inlämningsuppgiften var bara förvirrande och oklar.»
- Det känns som vi hade lika många lektioner i el som maskin men fokus borde ligga mer på maskin då det innefattar betydligt mer system som är viktiga att förstå sig på. Kursen må ha haltat från första början och det är höst beklagligt, hoppas det inte behöver drabba nästa årskurs. Bra med simulatorövningar!!!»
- Det här är en kurs jag hade föredragit att ha SI i. »


Kursutvärderingssystem från