ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11, lp1 Stabilitet och fartygskonstruktion, LNC061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»10 37%
Cirka 20 timmar»9 33%
Cirka 25 timmar»3 11%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»3 11%

Genomsnitt: 2.22

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 14%
100%»24 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 50%

Genomsnitt: 3.28

- Trodde det skulle vara mindre teoretiska frågor» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Läraren tyckte inte att materialet i kompendiet var något att ha, utan att "hans" uppgifter på pingpong var bättre. så det blev lite konflikt om vad man skulle ta på allvar och förvänta sig att få på tentamen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»27 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 14%
Ja, i hög grad»19 70%
Vet ej/har inte examinerats än»4 14%

Genomsnitt: 3

- Väldigt bra tenta som tog med lite av varje!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»18 64%

Genomsnitt: 3.6

- Det va svårt att räkna på föreläsningarna. Mycket hög ljudnivå och svårt att få hjälp» (Ganska stor)
- Lektionerna är ibland något ostrukturerade (men fortfarande bra), hade tex föredragit övningar i mindre grupper. » (Ganska stor)
- I stort sett all min inlärning har undervisningen stått för.» (Mycket stor)
- Inlärningen var till stor hjälp.» (Mycket stor)
- All ära åt Jan skoog som har varit en utomordentlig lärare.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»3 10%
Ganska liten»7 25%
Ganska stor»14 50%
Mycket stor»4 14%

Genomsnitt: 2.67

- Boken mindre bra. Mycket material i boken som vi inte använde. Dessutom ganska rörigt upplagd. Oviktig till bra power-points.» (Mycket liten)
- Övningsuppgifter har varit till mycket stor hjälp. Kurslitteratur har varit till mycket liten hjälp.» (Ganska stor)
- De hydrostatiska tabellerna har varit oumbärliga, men det andra häftet har jag aldrig tittat i, allt som behöver läras täcks av undervisningarna.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»12 42%

Genomsnitt: 3.32

- Läraren var kanon, hans övningar var jättebra. men visst material stämde inte, och facit stämde ganska sällan.» (Mycket dåligt)
- Buggar gjorde att jag ibland inte kunde logga in ibland hemmifrån» (Ganska dåligt)
- Förutom att det ibland har varit svårt att komma in på ping-pong.» (Ganska bra)
- Power-pointsen och de övningsuppgifter som delades ut och fanns på ping pong var till stor hjälp. Mycket bra att föreläsnings power-pointsen var utlagda i förväg.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 3.78

- För stor grupp. Skulle vara bra med mindre grupp vid ett antal tillfällen.» (Ganska bra)
- Hade jag varit Jan skulle jag tröttnat på alla som inte lystnar första gången men han har ett tålamod som imponerar. » (Mycket bra)
- Mycket bra med halvklass vid räknetid.» (Mycket bra)
- Jättebra lärare.» (Mycket bra)
- Men möjligheterna är oklanderliga.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 28%
Mycket bra»20 71%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Har fungerat bra, men kanske kunde de räkneuppgifter som fanns ha varit gruppuppgifter. Då hade det troligtvis blivit en större morot att arbeta i grupp. Viktigt med bra samarbete.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»23 82%
Hög»4 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- I.E. tillräckligt låg för att bara behöva plugga någon dag inför tentamen.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»20 71%
Hög»7 25%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.32

- Jag har en dotter som jag knapt träffat. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 17%
Gott»16 57%
Mycket gott»7 25%

Genomsnitt: 4.07

- Rolig lärare som gör lektionerna intressanta. » (Gott)
- Bra lärare.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- praktiska momenten»
- Läraren»
- Fortsätt i samma stil.»
-
- indelning och räkning i smågrupper då hjälpen från föreläsaren blir bättre. »
- Samma inställning i undervisningen, att ge studenten det praktiska hjälpmedlet, dvs lära ut de metoder som utövas ombord. »
- Jan han är mycket engagerad och noga med att man förstår. »
- Att det hålls en öppen å go dialog mellan studenter och lärare!»
- Lärarens historier från verkliga livet –, speciellt de som inte har något med kursen att göra. De är mycket uppskattade!»
- Upplägget med att 4h lektionerna är uppdelade i både föreläsningar och räknetid. Samt att power-pointens finns på pingpong innan föreläsningarna.»
- Läraren. Jan Skoog verkar kanon.»
- Jan skoog»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer praktiska moment »
- Kurslitteraturen»
- Ingenting behöver förändras.»
-
- Fler halvklasstillfällen som man kan räkna i. »
- Att vid några tillfällen ha mindre grupp vid räkneövningar. Då gärna i en vanlig sal.»
- jag tycker att uppläget har varit bra. »
- Övningar i mindre grupper, tydligare mål på varje föreläsning»
- Bättre och mer relevanta övningsfrågor men jag tror att jan redan vet det. »
- ¤ timmars föreläsningarna! Går inte att räkna i 4 timmar. »
- Visa "Brødrene Dal Og Proffessor Drøvels Hemelighet" del 6, de har en väldigt bra sammanfattning av stabilitet vid ungefär 9:46. http://www.youtube.com/watch?v=vGGEG__Bhzc»
- Mer tydlig information om vad för sorts tentamen. Uppdaterad kurslitteratur.»
- Bättre kursmaterial.»

16. Övriga kommentarer

-
- Jan skoog är en mycket bra föreläsare och lärare! behåll honom! »
- Givande och bra kurs. Jag har hela tiden förstått det jag räknat på samt, mycket tack vare lärarens metodik, kunnat koppla detta till verkligheten vilket skapat en god motivation!»
- Jan kan bli lite otydlig ibland i sin undervisning. Går det inte att ha mer praktiska övningar i det här för att skapa större förståelse i vad vi faktiskt räknar på. Man skulle kanske tillexempel kunna ha en båtmodell där vi testar att "lasta" olika konditioner i olika densiteter osv.»
- go föreläsare!»


Kursutvärderingssystem från