ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/Kf: Kvantfysik, FUF040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-10-31
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

71 svarande

1 (inte alls)»2 2%
8 11%
25 35%
26 36%
5 (över förväntan)»10 14%

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var var fysiken? Jag kände inte att detta var en introduktionskurs i kvant. Den innehöll för mycket formalism. Som Sakurai säger: Detta är ingen introkurs. Den generella förståelsen av fysiken hos årets och förra årets studenter är mycket lägra än de som läste den "gamla" kvanten.» (1 (inte alls))
- Kursen var väldigt abstrakt och matematisk. Det var svårt att förstå fysiken bakom.» (1 (inte alls))
- Hade förväntat mig mer faktisk kvant. Inser att man behöver bygga upp en grund för att förstå det hela, men det kändes mest som en väldig massa matte, och ingen egentlig fysik.» (2)
- Förväntade mig mindre matte och mer fysik.» (2)
- För abstrakt och matematisk, borde vara lite mer fokus på fysiken.» (2)
- Hade inte egentligen några speciella förväntningar» (3)
- Kursen hade kunnat bli så mycket mer än den var, om vi hade fått en möjlighet att förstå saker och ting. Med nuvarande kurslitteratur var det dock mycket svårt eftersom att den fokuserade på att hinna ta sig igenom så mycket olika saker som möjligt utan att egentligen förklara någonting. Om man jämför med bredvidläsningsböckerna, så skulle man kunna säga att Måns kursbok får man om man tar en av dessa böcker, tar bort alla förklaringar och härledningar och bara presenterar resultaten.» (3)
- Okej att det är en inledande kurs, men jag upplevde den som väldigt mycket matte och lite för lite fysik. Men jag förstår ju att man måste ha grunderna med sig så vad kan man göra egentligen?» (3)
- Allt skulle ju komma i kvanten» (3)
- Jag hade förväntat mig mer atomer, men klarade mig förvånansvärt bra utan.» (3)
- visste inte vad jag skulle förvänta mig» (3)
- Tråkigt att kursen var så matematik fokuserad. Hade varit roligt att få någon faktisk förståelse för vad kvantfysik innebär. » (4)
- Det var lite mer matte än vad jag hade tänkt mig» (4)
- Kvantfysik är fortfarande ganska obegripligt.» (4)
- Förväntansvärdet ligger lite över bohrradien :-)» (4)
- Det nya upplägget/innehållet i kursen är otroligt mycket mer intressant än den gamla varianten av kursen.» (5 (över förväntan))
- Det var en rolig kurs!» (5 (över förväntan))
- En förträfflig kombination av att få tillämpa tidigare färdigheter och nya spännande matematiska verktyg och fysikaliska implikationer. Lite få kopplingar till verkliga fenomen, men på det stora hela den främsta kurs jag har läst hitintills.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

71 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
7 9%
16 22%
21 29%
5 (mycket relevant)»26 36%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.9

- Kommer antagligen inte bli teoretisk fysiker...» (2)
- Relevant kurs. Dock hade lite förklaringar varit på sin plats. Måns har visserligen sagt att man inte behöver förstå, men bredvidläsningslitteraturen kan ju förklara bra, så varför inte kursboken också?» (4)
- Kändes som en ganska formell kurs och det kan vara svårt att inse vilken nytta den kommer ha. Men troligtvis kommer det visa sig i senare kurser» (4)
- Kvantmekanik är relevant för utbildningen, men denna approach på det känns inte så relevant om man inte ska fortsätta med kvanten på mastern. Eftersom de flesta inte kommer läsa mer ren kvant är det väl lämpligt att konstruera kursen till dem, dvs mer allmän och mer förståelse. » (4)
- Eftersom jag tänker läsa en kvantrellaterad master. » (5 (mycket relevant))
- det borde vara bra att läsa kvantfysik inom fysik program» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

67 svarande

1 (inte alls)»1 1%
3 4%
10 14%
27 40%
5 (Mycket bra avvägt)»26 38%

Genomsnitt: 4.1 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ingen tenta...» (1 (inte alls))
- Nästan alla uppgifter var rena matematiska bevis som inte gav något över huvudtaget för förståelsen för fysiken-» (2)
- jag tycker det svårt, och lite tråkigt....» (2)
- I och med att alla hjälps åt (vilket är trevligt) blir det en sorts betygsinflation, som gör att man kan få en femma trots att man inte hade klarat av en salstenta. Detta känns väldigt olikt tanken med F.» (3)
- Väldigt mycket fokus på just matematiken i uppgifterna, men det kanske är det som är kvant.» (3)
- Öh, tenta? Har jag missat något? :)» (3)
- Vissa frågor var lite för matematiskt lagda.» (3)
- Vissa av inlämningsuppgifterna bestod mest av matematiska bevis och i princip ingen kvantfysik. Mer "fysik" i problemen. » (4)
- Inlämningsuppgifterna reflekterade kursens innehåll bra.» (4)
- En uppgift på varje kapitel var bra. Dock var många av uppgifterna av typen "Visa att...". Det känns mer som en mattekurs.» (4)
- Delvis frågade inlämningsuppgifterna på sådant som inte gicks igenom varken på föreläsningar eller fanns i litteraturen.» (4)
- om vi då menar inlämningarna, för tenta hade vi ju ingen. möjligtvis det diagnostiska provet om det räknas hit.» (4)
- här tänker jag mig att inlämningsuppgifterna motsvarar tenta» (4)
- Den enda uppgiften som jag inte tycker har varit väl avvägd är den på kapitel 10, den var alldeles för stor. » (5 (Mycket bra avvägt))
- Utmärkt sätt att examinera, mycket bättre än en tenta som aldrig blir lika heltäckande.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Välavvägd blandning av frågeställningarna i inlämningsuppgifterna.» (5 (Mycket bra avvägt))
- Det var ju uppgifter på varje kapitel och man fick även använda tidigare kunskaper» (5 (Mycket bra avvägt))
- Det var ju kursen innehåll...» (5 (Mycket bra avvägt))
- En fråga på varje kapitel/område är en mycket bra fördelning.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

71 svarande

<25%»1 1%
25-50%»3 4%
50-75%»12 16%
>75%»55 77%

Genomsnitt: 3.7

- Läser om den nu och deltog något mer förra året. Väldigt bra innehåll på dom jag varit på.» (<25%)
- 100%» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

71 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
16 22%
32 45%
5 (mycket bra)»21 30%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.04 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Var lite högt tempo och det var väldigt svårt att hänga med.» (2)
- Var oftast givande men de får gärna ta upp antingen annat eller mer detaljerat av vad som står i boken. I år var det mest bara samma innehåll som i boken.» (3)
- Jag skulle gärna sett att föreläsningarna gått djupare och att inte så mycket tid spenderats på de "enkla" delarna man redan hade läst i kurslitteraturen.» (3)
- Föreläsningarna var bra, dock kändes det mycket som att man kunde läsa sig till det essentiella ur föreläsningarna på samma tid själv genom kompendiet.» (3)
- Kunde ha haft tydligare koppling mellan matematik och fysik.» (3)
- Hade gärna sett att man fick en förklaring på vad man kom fram till, nu kändes det mest som att man fick en matematisk formel som man själv fick fundera ut vad den betydde.» (3)
- Lite väl matematiskt. Skulle gärna ha haft mer fysik.» (3)
- Som jag såg det så kändes det som att läsa direkt ur boken. Var dock en bra möjlighet att få förtydligat de lite konstigare partien. Hade kanske varit bättre med extra föreläsningar, kändes lite tråkigt att inte allting hans med utan att man fick ta ganska mycket egen inläsning.» (3)
- Mer konkreta exempel på hur de olika resultaten kan tolkas fysikaliskt hade underlättat.» (3)
- Extremt abstrakta och inte alls lätta att förstå» (3)
- Bra tempo men för lika kompendiet.» (4)
- Lite okonsekvent mellan att gå direkt efter det som stod i boken och att verkligen sväva iväg. » (4)
- Ta lite mindre material från boken och prata om samt tolka resultat mer.» (4)
- Stabila och strukturerade föreläsningar» (4)
- Något matematiktunga» (4)
- Bra kvalité, men alldeles för få! Kvantmekanik är svårt att lära sig själv.» (4)
- Föreläsningarna var mycket efter kompendiet, och däför saknade jag tolkningar och förklaringar om varför vi räknade ut vissa saker.» (4)
- Som nämnt kan de första 5 kapitlen avhandlas typ på en vecka. Det är de senare kapitlen som kräver tid.» (4)
- bara om föreläsaren skriver lite mer tydligt...:)» (4)
- Saknar lite verkliga exempel. Kändes ibland som att föreläsaren bara följde kurslitteraturen rakt av. » (4)
- Måns är en bra föreläsare.» (4)
- riktigt duktig föreläsare» (4)
- Måns är en bra föreläsare!» (5 (mycket bra))
- Mycket intressanta och underhållande föreläsningar, de var ett nöje att gå på och väckte nyfikenhet och engagemang apropå kursens innehåll.» (5 (mycket bra))
- Bra föreläsare!» (5 (mycket bra))
- intressanta och bra tycker jag! ibland svårt att greppa koncept som är viktiga men det krävs kanske mer än en föreläsning för att göra det. » (5 (mycket bra))
- Bra föreläsare. Lagom nivå på föreläsningarna. Kunde ha varit några fler för att hinna med allt som togs upp i boken.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

71 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 1%
14 22%
26 41%
5 (mycket bra)»21 33%
Deltog ej»9

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ibland något för rörigt och stressigt för att kunna hänga med i resonemanget.» (3)
- Hade kunnat varit fler» (3)
- Skiftande kvalitet, kändes ibland orelaterat till examinationen» (3)
- Lite förvirrat på vissa håll, men i överlag bra. » (3)
- Det gick väldigt fort ibland, vilket gjorde att det var svårt att hänga med. Övningsledaren var dock bra.» (3)
- De var bra! Var värdefullt att få lite genomgångar från räkneövningsledarna istället för Måns, om det var något man hade svårt att ta till sig på föreläsningen.» (4)
- Lite svårt att hänga med i räkneövningsledarens tempo.» (4)
- Stor variation mellan räkneövningsledare. Louise var toppen.» (4)
- beror på vilken räkneövningsledare man är med.» (4)
- Lite för mycket fokus på räkningar, dvs lösning av integraler osv, vilket gjorde att man mest skrev av istället för att fokusera på vad som gjordes och varför. Dessutom var det en otroligt stor skillnad mellan de olika övningsledarna. » (4)
- De gav en bra vägvisning om hur man löser den sortens uppgifter som skulle lämnas in.» (4)
- Ibland lite svåra att hänga med i, men det kan å andra sidan bero på att det är ett svårt ämne» (5 (mycket bra))
- Louise var duktig!» (5 (mycket bra))
- Gick främst på Louise övningar, som jag tyckte var väldigt bra» (5 (mycket bra))
- Mycket bra!» (5 (mycket bra))
- Räkneövningarna präglades av ett ytterst pedagogiskt upplägg och redovisade metoder hjälpte mycket vid konstruktion av egna lösningar till inlämningsuppgifterna. Dock var det ibland så att en räkneövning inte hamnade på ett lämpligt sätt tidsmässigt, det hände att ett ämne som endast hade gåtts igenom en timme innan på föreläsningen behandlades varvid studenterna inte hade hunnit ta till sig innehållet och sålunda hade svårigheter med att följa resonemanget på övningen. Till nästa år vore det rekommenderat att ha en eller två dagar mellan föreläsning och övning för att underlätta inlärningen.» (5 (mycket bra))
- Mycket trevlig och duktigt räkneövningsledare för KF!» (5 (mycket bra))
- räkneövningsledarna försökte förklara så bra de kunde (oftast mycket bra). » (5 (mycket bra))
- Det var trångt» (Deltog ej)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

1 (Mycket liten)»2 2%
8 11%
19 27%
21 30%
5 (Mycket stor)»20 28%

Genomsnitt: 3.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna var mycket likt kompendiet.» (2)
- Den har varit bra, men det som sägs på föreläsningarna är nästan ord för ord det som står i häftet.» (3)
- Har läst mycket i boken. Ibland kan föreläsningarna vara på en nivå så att man inte fattar om man inte läst texten innan.» (3)
- i efterhand stor, genom att kolla på mina anteckningar. Man förstod inte många saker på direkten» (3)
- det verkar som man kan klara med bara boken....» (3)
- Tydligare än kompendiet.» (4)
- det är från föreläsningarna man tagit det mesta av informationen, de och boken kompletterar ju varandra väl.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

8. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

70 svarande

Ja»0 0%
Nej»70 100%

Genomsnitt: 2

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 1%
27 38%
37 52%
5 (För hög)»6 8%

Genomsnitt: 3.67

- 3.5» (3)
- Lagom» (3)
- Det var väldigt mycket att göra i inlämningarna, men man slapp tentapluggandet» (3)
- det är ett svårt ämne så är det svårt att säga på den här frågan...» (3)
- hög men inte ovanligt hög för F» (4)
- Lagom med inlämningsuppgifter.» (4)
- Uppgifterna har lagt väldigt mycket fokus på matematisk "knep-å-knåp". Detta är tid man istället skulle kunna lägga på att träna på den kurscentrala metodiken.» (4)
- Belastningen var hög, men då inlämningsuppgifterna var belönande att lösa ordentligt spelade detta inte någon roll, och de andra kurserna ska hinnas med ändå.» (4)
- Mest mitt eget fel, väntar för länge med att börja med inlämningsuppgifterna...» (4)
- Första veckan blev den väldigt hög efterom första inlämningen kom så tidigt, skall man ha fyra inlämningar är det väl på sätt och vis oundvikligt, men kanske kunde man ha tre, men en lite mer omfattande första inlämning efter tre veckor.» (4)
- Det är riktigt mycket arbete men det är roligt och utmanande. » (4)
- Det gick i perioder, dagarna innan deadline för inlämningsuppgifterna var det väldigt mycket att göra.» (4)
- Det var olika per inlämning, men inlämnings omgång 3 var väldigt jobbig och tog väldigt mycket tid jämfört med de andra.» (4)
- Fraförallt inl.uppgfiterna omgång 3 var svåra. I övrigt, lagom.» (4)
- absolut hög, men utmanande på ett roligt sätt! klurigt är ju kul.» (4)
- Hade den andra kursen haft högre arbetsbelastning så hade det varit jobbigt. Nu hade den inte det som tur var.» (4)
- Under den tredje inlämningsdelen var det alldeles för hög arbetsbelastning» (5 (För hög))
- Det blev väldigt stressigt med inlämningsuppgifterna. Jag tillhör den andel som hellre har tenta än inlämingsuppgifter.» (5 (För hög))

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 15%
Mycket bra»57 81%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.87

- man får diskutera med kompisar om inlämning, det är väldigt viktigt.» (Ganska bra)
- Inlämningarna var ett mycket bra sätt att samarbeta med andra studenter.» (Mycket bra)
- Toppen (Y)» (Mycket bra)
- Det hade nog varit svårt att klara kursen om man ej fick sammarbeta.» (Mycket bra)
- Med rådande svårighetsgrad har kursen hängt på det.» (Mycket bra)
- Personligen är jag av åsikten att samarbete rörande inlämningsuppgifterna bidrar till klarare analyser, förfinad förmåga till kritiskt tänkande och givande diskussioner som fördjupar ens kunskaper i ämnet. Vidare, i framtida yrkesliv vinner man inte många fördelar av att ensam sitta i en vrå och komponera egna, om än fantastiska lösningar, såvida man inte kan presentera dem för andra, låta dem bli granskade och allmänt dela med sig av sina insikter. Dessutom kommer man i kontakt med andra individer vilket stärker vänskapsband och den positiva andan hos studenterna sinsemellan. Jag tycker att samarbete bör främjas.» (Mycket bra)
- Vi behövde varandra för att klara många uppgifter eller för att förstå problemformuleringarna.» (Mycket bra)

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 4%
Ganska bra»25 35%
Mycket bra»31 43%
Har ej sökt hjälp»12 16%

Genomsnitt: 3.73

- För lite föreläsningar och räkneövningar. Specielt med tanke på att kursen är på 6 poäng» (Ganska bra)
- Det vore fint med något seminarium där man kan diskutera om frågeställningarna. Vi har gjort det i bland kompisarna men det skulle vara gott att ha med någon som kan svara och inte bara gissa också.» (Ganska bra)
- Inte så många räkneövningar där man kunde ställa frågor, men när Måns var på kontoret svarade han på frågor, det var bra. Kanske skulle vara bra med någon konsultationstid i kursen?» (Ganska bra)
- Dels för att man kan fråga alla andra som läser kursen eller lösa det tillsammans men även direkta frågor har man kunnat ställa på flera sätt beroende på när de dyker upp.» (Mycket bra)
- Måns undanvarade alltid ett par minuter om man kom och frågade, och kom med mycket bra svar, även räkneövningsledarna var till stor hjälp.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

12. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

71 svarande

1 (ej prisvärd)»1 1%
1 1%
5 7%
18 25%
5 (mycket prisvärd)»46 64%
Köpte inte boken»0

Genomsnitt: 4.5

- Boken har återigen bevisat vad många redan visste: en föreläsare bör inte använda sin egenskrivna kurslitteratur. Boken var visserligen konsistent och så, men den kan liknas vid att ta Sakurai och ta bort alla förklaringar så att bara ekvationer återstår. Blir lite svårt att förstå då. Jag satt 2 hela dagar med ett kapitel i kursboken och lärde mig mindre än då jag läste 15 minuter i en bredvidläsningsbok. Dåligt.» (1 (ej prisvärd))
- Eftersom jag inte gick på räknestugor eller föreläsningar har boken varit min största informationskälla. Därav tycker jag att det är alldeles för abstrakta formuleringar. Den borde gå att göra betydligt mer pedagogisk. » (2)
- Bra upplägg och trevlig att läsa men det blir lite svårt att verkligen förstå då det mesta bara pressenteras utan någon härledning. » (3)
- Köpte som bredvidläsningslitteratur boken "Quantum Mechanics" av Herbert Kroemer, vilken jag ansåg kompletterade kompendiet bra och borde föreslås som bredvidläsning nästa år, då den även var prisvärd (ca-pris 380 :-)» (3)
- Den var ju bra sett till priset, men, jag känner att jag iaf skulle behövt en bok som gick in mer på djupet» (3)
- Men Haken Wolf är svindyr och nått liknande men till rimligt pris skulle behövas» (4)
- Absolut prisvärd, men det var lite onödigt när det var exakt samma sak som på föreläsningar. Man skulle kanske kunna ha mer plats för egna anteckningar i boken så hade man kunnat fukusera mer på förståelsen?» (4)
- Var ju verkligen inte dyr kurslitteratur» (4)
- Häftet var väldigt billigt, men hade nog inte varit fel att investera i någon bredvidläsningslitteratur.» (5 (mycket prisvärd))
- Häftet var bra för pengarna.» (5 (mycket prisvärd))
- Bredvidläsningsboken är dock för dyr » (5 (mycket prisvärd))
- väldigt billig» (5 (mycket prisvärd))
- Billig, men ibland lite minimalistisk.» (5 (mycket prisvärd))
- Prisvärd men den kunde ha varit utförligare» (5 (mycket prisvärd))
- Billig och bra.» (5 (mycket prisvärd))

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
3 4%
12 16%
23 32%
5 (Mycket stor)»32 45%

Genomsnitt: 4.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag kan tänka mig att det är en annan sak om man är aktiv på föreläsningar och räknestugor men som ensamt inlärningsverktyg behöver boken förbättras.» (1 (Mycket liten))
- Inte särskilt pedagogisk uppbyggd kurslitteratur. Allt va extremt teoretiskt och väldigt korta, eller inga, förklaringar på vad som gjordes.» (2)
- Boken var mer som föreläsningsanteckningar, den gick igenom samma saker på samma sätt som föreläsningarna. Det kanske hade varit bra med en bok som inte är skriven av föreläsaren själv, för att man ska kunna få en annan bild av kursinnehållet.» (2)
- Har i stor utsträckning använt annan litteratur för att försöka förstå materialet från föreläsningar och räkneövningar.» (3)
- Kunde varit mer utförlig, dvs mer ingående på vad saker egentligen betyder, och varför man gör som man gör.» (3)
- Den har inte räckt till för tolkning av fysiken.» (3)
- Kurslitteraturen känns fortfarande tunn. Snarare som en presenation av kvantfysik än en förklaring.» (3)
- Det var det enda jag hade att tillgå som inlärning, men det kunde inte förbättra min förståelse. Eftersom jag inte förstod föreläsningarna speciellt bra kunde jag inte heller söka djupare förståelse i litteraturen eftersom den var skriven av föreläsare, alltså gav samma diffusa bild. Texten, som föreläsningarna, var för abstrakta och allmänna. Bara efter en vecka med tillämpad kvant och en förelänsning om kvant i exprimentell fysik så känner jag att jag fått mer förståelse än under hela denna kurs. Det är bara en massa formalia som är ostrukturerat presenterad, fysikaliskt omotiverad och svårbegriplig.» (4)
- Komplettera gärna kompendiet med några fler enkla typexempel.» (5 (Mycket stor))
- Kurslitteraturen speglade kursen väldigt väl. Skulle dock gärna sett mer ingående förklaringar av vissa moment, mer fysikaliska exempel samt mer fördjupning.» (5 (Mycket stor))
- Häftet var bra, om än väldigt kompakt skrivet. Det fungerade väldigt bra som stöd inför föreläsningarna, men kunde ibland vara ganska svårt att ta till sig om man inte varit/inte förstod någon del på föreläsningen.» (5 (Mycket stor))
- Nästan allt.» (5 (Mycket stor))
- "Modern Quantum Mechanics" var ett briljant komplement till kompendiet och underlättade förståelsen av ett flertal moment i kursen.» (5 (Mycket stor))
- Mycket lämnas underförstått i kurshäftet och en mycket större tydlighet om vad som är postulat, vad som är härlett och vad som är "gissat-men-det-funkar" önskas. » (5 (Mycket stor))
- jag köper bara Måns bok» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.15


Kommentarsfrågor

14. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

71 svarande

Ja»58 86%
Nej»9 13%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.13

- Saknades vid minst ett tillfälle en ändring av inlämningsuppgift på hemsidan. Vill minnas att ändringen gavs på föreläsningen, men då det med största sannolikhet fanns studenter som ej närvarade på denna föreläsning hade det varit bra med en notis på hemsidan.» (Nej)
- Ej betygs krav» (Nej)
- Har saknats information om hur resultaten på inlämningarna svarar mot olika betyg.» (Nej)
- Fucking betygsgränser. Det bryter mot Chalmers regler för examination att inte ha klara betygsgränser för de olika betygsstegen. Relativ bedömning är enligt studentkåren förbjudet. Så se då till att sätta betygsgränser först, så kan du ju sänka dem sedan om de visade sig vara för höga. Men att ha relativ bedömning leder ju till en väldigt hetsig stämning när alla bara försöker få bättre resultat än de andra. Riktigt, riktigt dåligt.» (Nej)
- Egentligen inget att klaga på, men det hade varit bra om det när det ändrades formuleringar i inlämningsuppgifterna hade kunnat läggas upp på hemsidan.» (Nej)
- inget kurs-PM. Oklart vad som är målen i kursen, och vad som krävs för nå respektive betygsnivå» (Nej)
- Saknade tolkningar mycket, och eftersom en femtedel av alla poäng ges av tolkningar var det en VÄLDIGT stor brist.» (Nej)
- Tydliga betygsgränser saknades. Det borde framgå redan från kursstart vad som krävs för att få en 3:a, 4:a respektive 5:a.» (Nej)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gillade upplägget med inlämningsuppgifter och kursen allmänt»
- Bra med inlämningsuppgifter istället för typade tentor»
- Experimenten på sista föreläsningen.»
- Examinationsformen! »
- Kursupplägg, räkneövningar.»
- Trevligt med projektinlämningar, så fortsätt med det! Väldigt lärorikt.»
- Examinationsformen»
- Själva innehållet.»
- Examinationssystemet»
- Kursens upplägg...»
- Måns som föreläsare.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Måns är gullig.»
- Upplägget med inlämningsuppgifter»
- Examinationsformen är bra och bör bevaras.»
- Räknestugorna/övningarna»
- Att examinationen sker via inlämningsuppgifter.»
- Upplägget med inlämningar.»
- Inlämningsuppgifter istället för tentamen. Kan bara svara för mig själv, men jag tycker att det är ett mycket bättre sätt att lära sig på.»
- Räkneövningar med bra exempel och tillämpningar.»
- kompendium, inlämningsuppg.»
- Föreläsaren, övningsledarna, kompendiet och inlämningsuppgifternas struktur (ser inte att en tentamen skulle kunna göra det utmärkta kursinnehållet rättvisa).»
- Examinationsformen (inlämningsuppgifter i stället för tenta).»
- Det är bra att fysikaliska tolkningar krävdes för full poäng på inlämningsuppgifterna, men detta stod inte helt klart från början. Var tydligare med att betona det från början!»
- Inlämningsuppgifterna, de tog tid att lösa , men man lärde sig väldigt mycket »
- Måns som examinator, upplägget att examinera via inlämningsuppgifter, man lär sig väldigt mycket på att jobba i grupp med dem.»
- inlämnings uppgifterna»
- Inlämningsuppgifter istället för tenta. Räknestugorna.»
- Inlämningsuppgifterna och kursupplägget»
- måns föreläsningsupplägg, upplägget på kursen med inlämningar och så.»
- föreläsaren och inlämningsuppgifterna»
- Upplägget med inlämningsuppgifter fungerar bra och har varit lärorikt.»
- Föreläsaren, examinationsmetoden, upplägget.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer "kvantfysik" i uppgifterna.»
- Bättre struktur på räkneövningarna.»
- Det vore väldigt bra om kvant- och termoföreläsarna pratade mer mad varande gällande deadline för inlämningsuppgifter och duggatillfällen. »
- Mer tolkningar på förel. mot en djupare förståelse?»
- Ändra kursen så att det öveegår från matte till fysikkurs»
- Är rädd att betygshetsen kan förstöra för många nästa år. Vi som satsar på överbetyg har antagligen redan lagt ner 20 % mer tid på kvanten än föregående år, och om det blir många 5:or även i år (och kraven höjs ytterligare) så tror jag det kan bli lite väl tungt för dem. Hade även varit bra med en kort genomgång av alla inlämningsuppgifter i efterhand för att förklara uppgiften och ge dem en fysikalisk tolkning. Hade nog varit att bra om räkneövningsledarna gjorde det, för att få ett annat perspektiv på det än det som Måns tänkt sig när uppgiften formulerades.»
- Byt ut kursboken till antingen Sakurai, Haken/Wolf eller någon annan bok. De var mycket bättre än den som föreläsaren skrev. Det som stod i föreläsarens bok gick han ju dessutom igenom på föreläsningarna. Fixa till poängsystemet så att det inte är relativ bedömning. Ge fixa rättningsmallar till rättarna. »
- mindre räkna på föreläsningarna, mer förklarande»
- Om möjligt göra den mindre matematisk tung. Inlämningsuppgifterna tar pinsamt mycket tid, långt över vad 6HP bör motsvara. »
- Vissa veckor var inlämningsuppgifterna väldigt jobbiga. Kan kanske se över svårighetsgraden så att det blir en jämnare arbetsbelastning.»
- Jag saknade fysikaliska tillämpningar och en introduktion om hur kvantfysik kan tillämpas och varför den är bra.»
- Lite mer struktur!»
- Man borde få meta vad man räknar på. Vad ger alla matematiska resultat för fysisk betydelse? Fler exempel på det. Några lösta exempel i kompendiet vore trevligt.»
- Mer tryck på fysik.»
- Kompendiet måste utökas. Det är för kortfattad - ett par hundra sidor till vore bra. Och kursen borde placeras i fjärde läsperioden så att den kommer efter kursen Matematisk fysik (för de av oss som har valt att läsa denna kurs).»
- Några få uppgifter var svåra att förstå vad man egentligen räknade på. Även om räkningen är abstrakt kan det vara bra att ge ett antal typexempel. Jag tänker speciellt på koherensuppgiften. »
- Mer fokus på fysiken, förklara mer vad allting innebär.»
- Fler skånska exempel.»
- Mer exempel på praktiska tillämpningar på föreläsningarna.»
- Mer tolkningar. Tycker att föreläsningarna ska ägnas till förklaringar och ge ett djupare perspektiv i ämnet. Tycker att det blir väldigt ytligt om man bara styltar upp den ena formeln efter den andra. Sen så tycker jag också att man på hemsidan ska skriva att det är jätteviktigt att ha med tolkningar på inlämningsuppgifterna (för det är det tydligen) istället för att skriva "KANSKE sätta in resultatet i ett större sammanhang"»
- Tydligare kriterier beträffande betygssättning bör presenteras i kurs-pm. Gärna fler fysikaliska tolkningar och roliga experiment.»
- Tycker inte något särskilt behöver förändras.»
- Det känns inte som om kursen handlar om fysik, känns bara som om det är matte man läser.»
- -Betygsgränser -Kursbok -Mer föreläsningar och, framförallt, räknestugor! -Mer fokus på fysiken än på matematiken.»
- Försöka jämna ut inlämningsuppgifterna så tidsåtgången blir jämnt fördelad under kursen.»
- Många av frågorna var av typen att hitta rätt formler och stoppa in dom på rätt ställen, utan att egentligen veta vad man gjorde.»
- Föreläsningarna borde vara mer oberoende från boken, dvs istället för att i princip läsa upp exakt det som står i boken (vilket görs nu), borde man kanske försöka ge en extra synvinkel, t.ex. mer fysikalisk tolkning.»
- Ibland kunde inlämningsuppgifterna vara väldigt specialiserade och då kunde det varit bättre att låta inlämningsuppgiften behandla en mer grundläggande del i kapitlet, så man får större förståelse. Kurslitteraturen hade en lite annorlunda teckenkonvention än vad vi lärt oss, det vore bra om den kunde anpassas i möjligaste mån till den som lärs ut i andra kurser. Vissa härledningar och resonemang i litteraturen blir ibland lite väl övergripande och matfattiga, gärna lite mer här.»
- Mer hjälp till kf, då kf inte läser allt som F läser »
- Jag känner inte att jag kan särskilt mycket om kvantfysik, men desto mer om linjär algebra. Lite mer om fysik för ökad förståelse hade varit trevligt. Det var onödigt att duggan i termon sammanföll med inlämningen.»
- Att det var så ojämn svårighetsgrad på inlämningsuppgifterna. Litteraturen bör bli fylligare.»
- mer föreläsningar så det inte blir så stressigt att gå igenom ibland på slutet.»
- kanske någon form av dugga»
- Det känns som att kursen är för fokuserad på abstrakt och fundamental kvantfysik, som mest är inriktad på att förbereda oss inför mastern Fundamental fysik. För oss som inte tänkt läsa den känns kursen lite väl djup och otillämpad, med för få konkreta exempel och förklaringar. Trots att jag fick högsta betyg så känns det inte som att jag är väl förberedd för den nyss påbörjade kursen i tillämpad kvantfysik. Jag hade hellre sett en tydligare och mer lättbegriplig undervisning av kvantfysikens grunder och koncept istället för en djup matematisk och abstrakt undervisning.»
- Några fler föreläsningar, konsultationstider.»

17. Övriga kommentarer

- kravet att kunna fysikaliskt tolka alla uppgifter kändes ofta väldigt svårt. Inte bara att vi precis börjat lära oss kvant, som i sig är ett svårt ämne, men det är inte mycket praktiska exempel i kursen, i vare fall inte som jag insåg. Det skulle kunna tryckas mer på fysikaliska effekter. Ett exempel var någon räkneövningsuppgift om potentialgropar. Den tog väl någon haltimme att göra och sen säger räkneövningsledare i förbifarten "Ja här ser vi att elektronen skulle kunna tunla igenom detta", sen var det inte mer med det. Just sådana effekter vore roligt att få höra mer om»
- Kul kurs!»
- Trevlig kurs!»
- »
- Inga relativa betygsgränser, det är mot reglerna! »
- Jätteintressant kurs, jätteintressant ämne. Tycker att räkneuppgifterna har varit väldigt svåra och få. Hade hellre haft fler och några lättare, så man har en chans att förstå vad det är man gör. Framförallt saknas koppling till verkligheten: har lärt mig räkna på tillstånd i Hilbertrum, men kopplingen därifrån till vad det motsvarar i verkligheten har blivit lite tunn.»
- Bra sätt med inlämningsuppgifter, på så sätt arbetar man kontinuerligt med kursen och lär sig löpande. »
- Bra föreläsare. »
- Grymt rolig Kurs =) Riktigt peppad inför mer plugg.»
- Det var en tung teoretisk kurs men det har gjort att man fått fundera och diskutera en hel del med andra. Vilket kanske ökar förståelsen till slut.»
- Rättningen av inlämningsuppgifterna var alldelees för sträng, och det kändes väldigt orättvist. Det är heller inte kul när man inte vet vad man gjort fel, eller när man tycker att man gjort rätt och förstått allt och ändå får ett barnsligt fel»
- Mer Tomas Tranströmer och fler katter i kompendiet!»
- Oerhört intressant och rolig kurs, mycket bra upplägg och innehåll!»
- tycker jag är kursen svårt, för att jag vill läsa ingenjörsprogram så är jag inte rikitgt intresserad av kursen...»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.92
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från