ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Termodynamik, KVM091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-18 - 2011-11-01
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

11 svarande

1 (inte alls)»1 9%
1 9%
5 45%
3 27%
5 (över förväntan)»1 9%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket engineering» (2)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

11 svarande

1 (ej relevant)»2 18%
3 27%
4 36%
1 9%
5 (mycket relevant)»1 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.63

- Jag ser ingen mening med att ha läst kursen termodynamik i mina framtida studier.» (1 (ej relevant))
- Jag antar att det är bra att lära sig att sätta sig in i problem man egentligen inte har grunden för.» (3)

3. Vad tyckte du om introföreläsningen för TM?

Ge gärna konkreta förbättringsförslag inför nästa år i kommentarsrutan!

11 svarande

1 (inte alls bra)»4 40%
1 10%
2 20%
3 30%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 2.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsaren hade inställningen från början att den egentligen inte behövdes, vilket är fel. Det är stor skillnad på hur K, Kfare och TMare jobbar.» (1 (inte alls bra))
- Jag tyckte att det var för lite och för snart inpå att kursen började för att det skulle vara till någon hjälp.» (1 (inte alls bra))
- Introföreläsningen bör omfatta kemiska begrepp och förklara dem snarare än visa exempel» (1 (inte alls bra))
- - Hade heller sett att man gick igenom mer grundläggande begrepp och förklarade dem, snarare än att gå igenom hela termokursen på två timmar. Även om det hjälpte lite.» (2)
- Lätt meningslös, det som gicks igenom kunde vi lärt oss själva eller snappat upp senare.» (3)

4. Anser du att introföreläsningen gav dig tillräckliga förkunskaper i kemi?

11 svarande

Ja»3 30%
Nej»7 70%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 1.7

- Jag upplevde det inte som att några större kemikunskaper krävdes i kursen som helhet så ja, en två timmars föreläsning räckte.» (Ja)
- Räckte till att klara tentan» (Ja)
- Någon timma kan uppenbarligen inte ersätta all den kemi som de andra programmen har läst. Det är helt enkelt för lite för att det ska vara till någon hjälp.» (Nej)
- Nej, gå hellre igenom vad typ entropi och entalpi och så vidare är. Berätta gärna vad isoterm och sånt betyder också. Det tog ett tag innan poletten trillade ner där.» (Nej)
- Men jag tror det!» (Deltog ej)

5. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

9 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 11%
2 22%
2 22%
5 (Mycket bra avvägt)»4 44%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gick ej på tentan.» (?)
- Deltog ej...» (5 (Mycket bra avvägt))

6. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

11 svarande

<25%»1 9%
25-50%»1 9%
50-75%»2 18%
>75%»7 63%

Genomsnitt: 3.36

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 18%
5 45%
3 27%
5 (mycket bra)»1 9%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.27 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jobbigt och rörigt upplägg när vi hoppade från kapitel till kapitel. JÄVLIGT RÖRIGT, hela kursen.» (2)
- Nikolas var bra men Vamlings var röriga» (3)
- eftersom det är två olika föreläsare så överlappar dessa ibland varandra och ibland lämnar de ett glapp emellan sig istället» (3)
- För mycket bara stå och skriva upp formler från boken. Nikolas föreläsningar var lite bättre än Lennarts.» (3)
- Man lärde sig mycket men när föreläsarna skulle hålla på med powerpoint så tappar man koncentrationen» (4)
- Nikolas föreläsningar var bättre än Lennarts» (4)
- En aning röriga med otydliga gränser mellan påståenden och exempel.» (4)

8. Vad tyckte du om räknestugorna?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
4 50%
2 25%
5 (mycket bra)»2 25%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.75 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag gick till två olika räkneövningsledare och den ena var mycket bättre, minns inte namnet på denne men den andre var Bobo» (3)
- Bobo är en skön kille» (4)

9. Vad tyckte du om laboration 1?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
8 72%
1 9%
5 (mycket bra)»2 18%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kunde inte göra den då det var något som var trasigt.» (3)

10. Vad tyckte du om laboration 2?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 9%
5 45%
3 27%
5 (mycket bra)»2 18%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

11. Vad tyckte du om laboration 3?

11 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
3 27%
5 45%
5 (mycket bra)»3 27%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt bra labb, jag fick med mig rätt mycket kunskaper som jag kom ihåg.» (5 (mycket bra))
- Mycket lärorik.» (5 (mycket bra))

12. Vad tyckte du om laboration 4?

11 svarande

1 (inte alls bra)»1 9%
20-40»3 27%
4 36%
2 18%
5 (mycket bra)»1 9%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt mycket efterräknande som inte gav så mycket.» (1 (inte alls bra))
- Charlotte sa ungefär att TM-gruppen var den sämsta hon haft och skrek massa random saker ut i luften så man blev rörig i huvudet.» (20-40)
- En aning rörig.» (4)

13. Vad tyckte du om projektet?

11 svarande

1 (inte alls bra)»1 9%
2 18%
2 18%
3 27%
5 (mycket bra)»3 27%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.45 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Gav inget alls, för mycket engineering» (1 (inte alls bra))
- Handlade mest om att mata in nobrainer-kod i Matlab» (2)
- Det var väldigt välbalanserat, krävde inte för mycket tid men gav väldigt mycket i form av forståelse och fördjupning.» (4)
- Man lärde sig väldigt mycket, dock så var momentet där man skulle söka efter olika mätvärden på nätet rätt tidskrävande och onödigt.» (4)
- Lärorikt.» (5 (mycket bra))
- Helt okej arbetsbelastning, kul med lite matlab.» (5 (mycket bra))

14. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 27%
6 54%
2 18%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Svamling var ju inte så bra, och Nikola pratade för snabbt och för svagt så det var svårt att höra vad han sa.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

15. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

11 svarande

Ja»0 0%
Nej»11 100%

Genomsnitt: 2

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

1 (För låg)»0 0%
0 0%
2 18%
7 63%
5 (För hög)»2 18%

Genomsnitt: 4

- Lagom!» (3)
- Det var mycket att göra med alla laborationer och projektet och att försöka hinna med räkneuppgifterna.» (4)
- Jag lade all min tid på termodynamiken.» (4)
- Jag la ner det mesta av min tid på termodynamik istället för de andra kurserna.» (5 (För hög))

17. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.36

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»1 9%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 3.09

- det var bra kommunikation med den övningsledare som var för ens egen grupp men det var svårare att komma i kontakt med tex ens projekthandledare särskilt för matematik studenter som inte är bekanta med kemihuset» (Ganska bra)
- En eloge till föreläsarna för deras engagemang i studenterna!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

19. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

11 svarande

1 (ej prisvärd)»2 22%
3 33%
3 33%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»1 11%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 2.44

- Kass bok» (1 (ej prisvärd))
- boken är amerikansk, frångår SI, svårläst och ofullständig» (1 (ej prisvärd))
- Data & Diagram hade en väldigt användbar sida, men det kändes drygt att spendera 400kr på en bok som vi antagligen bara kommer läsa en sida, denna sida kunde delats ut med resten av paprena vi fick i början. Sid 5 med användbara formler.» (2)
- Den var som kursen, sjukt rörig.» (2)
- Lånade boken av en fadder.» (Köpte inte boken)

20. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

1 (Mycket liten)»1 9%
2 18%
4 36%
2 18%
5 (Mycket stor)»2 18%

Genomsnitt: 3.18 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.18


Kommentarsfrågor

21. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

11 svarande

Ja»6 66%
Nej»3 33%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.33

- Kurshemsidan var rätt dålig, det var svårt att hitta all information» (Nej)
- det saknas information om tentan på kurshemsidan» (Nej)
- GÖR EN NY KURSHEMSIDA!!!» (Nej)

22. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Laborationer, annat praktiskt och "verklighetsnära"»
- Bra information och struktur kring kurshemsida osv.»
- Allt»

23. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsarnas attityder kring hur bra TMare eller kemister klarar kusren behöver förbättras! Deras attityd baserades på missvisande statistik. Av dem TMare som skrev tentan förra året så var det många som fick 5a. Men det var väldigt många Tmare som inte skrev tentan alls för dem tyckte att kursen var för svår. Detta betyder inte att alla får TMarna antas ta femma i kursen.»
- Kurshemsidan, det var för svårt att hitta all information.»
- Lite mindre engineering»
- kursboken, introföreläsningen, föreläsarnas samarbete»
- Föreläsningarna behöver struktureras upp en aning.»
- En föreläsare som håller sig till en sak i taget. Annan bok. Ny kurshemsida. Gör allt mindre rörigt och mer strukturerat. Jösses!»
- Poängtera mer att labb 1 inte nödvändigtvis utförs på första labbtilfälle! (Det fick vi nämligen för oss)»
- Inget»

24. Övriga kommentarer

- Nej»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.32
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från