ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering CAD och programmeringsteknik för V, VSM171

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-21 - 2008-01-29
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: Mats Ander»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. CAD: Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»27 72%
Cirka 20 timmar»5 13%
Cirka 25 timmar»3 8%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.45

- Hade relativt goda kunskaper sedan tidigare» (Högst 15 timmar)
- Undervisningstiden räckte.» (Högst 15 timmar)
- Enligt kurs-PM så var ca 30h schemalagt, och jag satt nog bara någon timme eller två utöver schemalagdtid.» (Cirka 30 timmar)

2. Progr: Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»20 54%
Cirka 20 timmar»9 24%
Cirka 25 timmar»4 10%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 1.83

- Arbetade mycket med kursen i slutet då jag började få grepp om innehållet.» (Högst 15 timmar)
- Enligt kurs-PM så var ca 40h schemalagt, och här satt jag betydligt mer än med CAD. Kanske runt 50-55h totalt.» (Minst 35 timmar)

3. CAD: Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»0 0%
75%»9 24%
100%»27 72%

Genomsnitt: 4.67

- endast övningar» (25%)

4. Progr: Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»1 2%
75%»13 35%
100%»22 59%

Genomsnitt: 4.51

- endast övningar» (25%)
- var bortrest i 2 veckor» (75%)
- deltog inte i övningarna, utan gjorde uppgifterna på egen hand. bra att det inte är obligatoriskt (underlättade för mig, iom att jag läste en kurs som klashade med denna)» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. CAD: Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 13%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 45%

Genomsnitt: 3.13

6. Progr: Hur begripliga är kursens mål?

37 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 13%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 48%

Genomsnitt: 3.18

- Bra att få kursmål för varje vecka,som en check-lista.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. CAD: Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»31 88%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2

- För mycket information på en gång under föreläsningnarna.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Progr: Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

9. CAD: Testade examinationen (inlämningsuppgifter) om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»15 41%
Ja, i hög grad»20 55%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.61

- inlämningsuppgifterna var mest krångliga på så sätt att det var mycket olika siffror som man skulle hålla reda på. Det anser jag inte tillhöra själva CAD-kursen.» (I viss utsträckning)

10. Progr: Testade examinationen ( inlämningsuppgifter och datortentamen) om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 13%
Ja, i hög grad»29 80%
Vet ej/har inte examinerats än»2 5%

Genomsnitt: 2.91

- Tänkte hög grad, men sen tänkte jag på att det aldrig finns ett sett att lösa en uppgift. Därmed blir det lite svårt att se om man verkligen uppnåt målen för man kanske missat lära sig någon operation.» (I viss utsträckning)
- Kändes som att tentan var något lättare än väntat. Jag var tex övertygad om att bli underkänd och fick istället en fyra.» (I viss utsträckning)
- lagom svårighetsgrad och rättvisa uppgifter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

11. CAD: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»3 8%
Ganska liten»12 32%
Ganska stor»18 48%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.62

- den infon man fick av en lärare stämde ej med vad man fick för info av en annan lärare. Kunde autocad innan som tur var.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna var för röriga, man hade glömt det mesta när man väl satt vid en dator sen. Det var bättre att gå igenom under Övningarna.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna var värdelösa. Sega, och svåra att följa med i. Däremot var övningarna helt okej. » (Ganska liten)
- Mer undervisningen i datorsalen än den i föreläsningssal.» (Ganska stor)
- Något rörig undervisning men annars bra och informativ» (Ganska stor)

12. Progr: Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»21 56%
Mycket stor»6 16%

Genomsnitt: 2.83

- Samma som för Cad... ngt bättre.» (Ganska liten)
- Hade en del förkunskaper i programmering sedan tidigare så en del av kursen var repetition. Undervisningen var annars mycket bra med tydliga förklaringar och exempel.» (Ganska stor)
- Man måste ändå lägga en hel del tid på övningarna för att kunna aplicera det man lärt sig.» (Ganska stor)
- Bra föreläsningnar, strukturerade och väl planerade.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna i MatLab gav mer än de i CAD.» (Mycket stor)

13. CAD: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»15 40%
Ganska liten»16 43%
Ganska stor»6 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Det mesta fick man reda på genom föreläsningar och genom anvisningar av lärare.» (Mycket liten)
- Till just inlärande inte så mycket, mer som uppslag för genomförandeinstruktioner. (Lager etc)» (Ganska liten)
- Vi hade ingen kurslitteratur.» (Ganska liten)

14. Progr: Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»19 51%
Mycket stor»14 37%

Genomsnitt: 3.21

- Väldigt bra bok!» (Ganska stor)
- Bra och pedagogisk litteratur med tydligt och välformulerat innehåll samt lärorika exempel.» (Mycket stor)

15. CAD: Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»13 35%
Mycket bra»23 62%

Genomsnitt: 3.59

- Krongel med att ladda ner filer ibland.» (Ganska bra)

16. Progr: Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»10 27%
Mycket bra»26 70%

Genomsnitt: 3.67

- lång tid innan man fick betyg, annars bra» (Ganska dåligt)
- Bra med utdelat material,alla föreläsnings anteckningar (program).» (Mycket bra)


Arbetsklimat

17. CAD: Vilken övningsgrupp tillhörde du/ Vilken datasal jobbade du i ?

37 svarande

Torsdagar VÖ23»15 40%
Torsdagar VÖ33»10 27%
Måndagar VÖ23»6 16%
Måndagar VÖ33»6 16%

Genomsnitt: 2.08

- Lite osäker, men jag var i grupp B. Tror det var torsdagar i VÖ23» (Torsdagar VÖ23)
- Hög ljudnivå, varmt och dålig luft.» (Torsdagar VÖ33)

18. Progr: Vilken övningsgrupp tillhörde du/ Vilken datasal jobbade du i?

37 svarande

Grupp A torsdagar VÖ23 (Bernd)»14 37%
Grupp B torsdagar VÖ33 (Håkan)»9 24%
Grupp C tisdagar VÖ23 (Bernd)»6 16%
Grupp D tisdagar VÖ33 (Håkan)»8 21%

Genomsnitt: 2.21

- Dock satt vi mycket mycket hos Håkan, då Bernd inte alltid förstod vad man sa.» (Grupp A torsdagar VÖ23 (Bernd))
- Hög ljudnivå, varmt och dålig luft.» (Grupp B torsdagar VÖ33 (Håkan))

19. CAD: Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»3 8%
Ganska dåliga»6 16%
Ganska bra»16 43%
Mycket bra»12 32%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- hjälpen var aldrig till någon hjälp.» (Mycket dåliga)
- Det var många som behövde hjälp. Dom svarade inte heller direkt på det man frågade.» (Ganska dåliga)
- lärarna var inte synkade med varandra, utan en hjälplärare kunde säga åt en att göra en sak och en annan nåt annat (bl.a. blev vi tillsagda att vi skulle spränga dimensionsmåtten för att lättare kunna flytta dem dit vi ville ha dem, vilket visade sig vara ganska dåligt) fick även avdrag för smådetaljger som en hjälpledare hade tipsat om. inte viktigt för kursen som helhet, men bidrog till lätt och onödig irritation.» (Ganska dåliga)
- Många som ville ha hjälp så därför kunde det ibland ta ett litet tag innan man fick svar på sina frågor. Annars fungerade det väldigt bra.» (Ganska bra)
- man fick ofta vänta länge på att få svar på frågorna (få lärare - många studenter)» (Ganska bra)

20. Progr: Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»20 54%
Mycket bra»15 40%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Svårt att förklara och förstå Bernd.» (Ganska dåliga)
- flera gånger var det många som behövde hjälp, men när man väl fick hjälp var den väldigt bra!» (Ganska bra)
- Eftersom kursen låg på väldigt grundläggande nivå fanns det mycket frågor om hur programmet fungerade, men jag upplevde inte att Bernds svenska var tillräckligt bra för att svara på den typen av frågor. Han är säkert mycket duktig och kan det tekniska, men han har svårare att förklara hur programmet fungerar på en lättförståelig nivå.» (Ganska bra)
- Samma här som med CAD att det ofta var många elever som ville ha hjälp och kanske lite för lite lärare. Men å andra sidan gick det hyfsat snabbt innan man fick hjälp.» (Ganska bra)

21. CAD: Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 32%
Mycket bra»25 67%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- gjorde 2:a inlämningen själv pga resa» (Ganska bra)

22. Progr: Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 25%
Mycket bra»27 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

23. CAD: Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»8 21%
Lagom»25 67%
Hög»3 8%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.91

24. Progr: Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»25 67%
Hög»9 24%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.21

- Delvis hög.» (Lagom)

25. CAD: Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 16%
Lagom»24 66%
Hög»5 13%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.02

- Antar att ni menar alla kurser även om ni benämner frågan som cad.» (Lagom)

26. Progr: Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»21 56%
Hög»14 37%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.4

- Antar att ni menar alla kurser även om ni benämner frågan som progr.» (Hög)


Sammanfattande frågor

27. CAD: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»14 37%
Gott»18 48%
Mycket gott»4 10%

Genomsnitt: 3.67

- Lite för grundläggande, man kunde gjort lite mer avancerade övningar» (Gott)
- Man fick lära sig grundläggande om programets utseende och funktioner samt hur en ritning ritas upp i CAD, hur en sådan kan se ut och hur den skall läsas. Kanske lite väl inriktat på hur anvisade inställningar och specifika önskemål skulle vara satta till inlämningarna, istället för att lära sig att hantera själva programmet.» (Gott)
- Tycker allt var bra, föreläsare, övningsledare, övningstillfällen mm. Det som var negatvit var att inlämningsuppgifterna kändes som ett lotteri. Tycker inte att det fanns tydliga mål på vad som skulle betygsättas. Hade även vart bra om man fick veta hur poängen på de två uppgifterna skulle vägas. Det svaret man fick när man fråga var att uppgift två är viktigare än uppgift ett, men när båda inlämningsuppgiftera räknades ihop vägdes de lika mkt.» (Gott)
- tråkigt att det var så kort del. kunde ökat tempot och gjort fler eller svårare inlämningar + hade varit användbart att jobba med 3d» (Gott)

28. Progr: Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 16%
Gott»20 54%
Mycket gott»11 29%

Genomsnitt: 4.13

- Tycker man fått en mycket bra grund att stå på för att kunna hantera MATLAB i framtiden och för att vidarutveckla sina kunskaper.» (Mycket gott)
- Bra upplägg» (Mycket gott)

29. CAD: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bra med inlämningsuppgifter (dvs ingen tenta),men de bör redigeras så att inte svårigheten ligger i att hitta rätt siffror på hur lång en vägg är t.ex.»
- Övningarna och teorin om ritningar.»
- Övningen att göra ritning av rummet man befann sig i. Det gjorde den lättare att förstå.»
- Datorlabbarna, de vi gjorde iår kändes alla relevanta och välgenomtänkta»
- inlämningsuppifterna»
- inlämningsuppgifter istället för tenta.»
- Parallellerna till byggnadssektorn.»
- Övningarna var bra, där fick man lära sig mycket om hur programmet fungerar. Inlämningarna var delvis lärorika men som sagt lite för inriktade på specifika inställningar i programmet.»
- De praktiska uppgiferna. Bra att ta in konkreta verkliga saker som ex. ett rum som man själv mäter upp och sen göra en ritning efter det.»
- Arbete två och två. Samt inlämningsuppgifter.»
- pass»
- Allt som hade med övningarna att göra var bra så man borde inte ändra på något.»
- uppritandet av datasalen»
- övningarna»

30. Progr: Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Håkan, och boken.»
- Datalogiteorin och nivån och typen av uppgifter.»
- se fråga 29»
- inlämningsuppifterna»
- Övningar som trappan och betongstatistiken kändes relevant för utbildningen, kanonexplosioner och berg-och-dalbanor kändes kanske mindre relevant.»
- Hela upplägget.»
- inlämningsuppgifter kombinerat med tentamen. »
- Håkan var en väldigt bra lärare.»
- Litteraturen, upplägget på föreläsningar, inlämningsuppgifterna. Det mesta tycker jag faktiskt skall bevaras. Tycker att Programmeringstekniken var en mycket bra kurs!»
- Inlämningsuppgifterna. Lärde mig det mesta på att görda dem.»
- Upplägget på kursen. Håkan var väldigt pedagogisk och bra. Så behåll honom.»
- Tentamen kändes bra.»
- Möjligheten att få hjälp.»
- kurslitteraturen»
- nivån på inlämningsuppgifter»
- övningarna»

31. CAD: Vad bör främst förändras till nästa år?

- inlämmningsuppgifterna (se tidigare), föreläsningnara- de måste vara mer strukturerade och ta allt lite långsammare. Det skulle även vara bra med någon sorts kurslitteratur. Flera övningstillfällen.»
- Övningarna är viktiga. Teori om ritningar o dyl kan finnas med på föreläsningar men teori om programmet måste snabbt kunna prövas för egen del för att det ska kommas ihåg och ges relevans.»
- Jag tycker att det vore bättre att arbeta var för sig.»
- betygssättningen, man lär sig mycket från responsen på första inlämningen att, de fel man gör på den är ofta saker man inte gör om senare. Det vore en rättvisare bedömning om man hade en tenta, eller slutuppgift som betyget sattes efter.»
- bättre kommunikation mellan lärare så att man har samma rutiner»
- Roligare/mer inspirerande föreläsningar.»
- föreläsningarna»
- 3D-programmering»
- Föreläsningarna kändes lite onödiga.»
- mindre föreläsningar och mer övning/genomgång vid övning. något mer om 3D cad.»
- Ibland var det lite rörigt vid föreläsningarna och man hängde inte rikgti med. långsammare tempo hade varit bra.»
- Kanske något svårare övningar men med chans att göra ändringar innan betyget sätts.»
- Kanske att inte vara så inriktad på inställningar och utseenden på ritningar inför inlämningarna. Kanske mer inrikta sig generellt på programmet och dess inställningar och hur ritningar kan se ut.»
- Föreläsningarna var inte tillräckligt givande för den tid de tog. Med andra ord: Mer effektiva föreläsningar (kortare) och sedan prova direkt på dator. eller föreläsningar vid datorer.»
- Tydligare riktlinjer för betygssättning på inlämningsuppgifter. Samt att det från början hade vart bra att veta hur betygen i kursen som helhet bedöms.»
- synka lärarna så alla vet kraven»
- Bättre föreläsningsinfo ang. lagerhantering. Vill ha detta i början av kursen då det är så pass viktigt.»
- Föreläsningarna. övningarna var flummiga och hade osäkra krav och mål. »
- Föreläsningarna kunde vara bättre.»
- Lättare att få hjälp, tog oftast för lång tid»
- övningstiderna»
- övningstifällen bör ledas med hjälp av projektor»

32. Progr: Vad bör främst förändras till nästa år?

- Flera övningstillfällen med övningsledare.»
- Programmeringen skulle kunna förändras så att uppgifterna inte skulle vara indelade i moment från början, därmed svårare. Det skulle tvinga fram en fundering om vad som faktiskt behövs göras och vad som efterfrågas.»
- möjligtvis att man kan göra föreläsningarna mer intressanta, har tyvärr ingen åsikt om hur detta ska göras men jag tycker att de som var inte var särskillt givande...»
- Kan inte komma på något, jag tycker att allt har varit bra.»
- vissa övningslärares kompetens»
- mer genomgång vid övning då tillgång till daror finns. Bättre referenser till kurslitteratur (vad som går att hitta var i boken).»
- Jag hade en fundering på om man kanske kunde tjuvstart lite tidigare för att minska belastningen i läsperiod två. CADen slutade ju tidigt i läsperiod ett.»
- Göra den lite lättare och mer grundläggande.»
- Inget som jag kommer på så på rak arm när jag tänker efter. Tycker som sagt att kursen var rolig och lärorik.»
- Ingenting egentligen»
- Se andra punkten ovan.»
- Förkasta kursboken och lägg istället ytterliggare en lektion åt hjälpen som är grymt bra»
-
- Kanske går lite väl fort fram»
- samma som ovan»

33. Övriga kommentarer

- inga övriga kommentarer...»
- Jag tycker att programeringskursen har varit betydligt bättre än CAD-kursen.»
- Liksom all datorrelaterad inlärning får man bäst och nästan endast förståelse när man sitter vid datorn själv. Uppmuntra ombytet mer så att personer turas om som en del i själva uppgiften (hur nu det ska gå till) för att stärka inlärningen.»
- väldigt stor skillnad på svårighetsgrad mellan cad och programmering. svårt att hänga med om man är ovan vid programmering och cad-ritande. en idé för att alla ska få ut något av kursen, ovan som van vore att kanske ha mer betygsrelaterad uppgifter, lite lättare för godkänt och svårare för högre betyg.»
- MatLab var mycket roligt. Tack till Håkan som vet att det inte alltid är så roligt att sitta på föreläsning men som lyckas få det bra med pedagogik och lite goofy humor ,)»
- Mycket dåligt betygssystem. Sades att första uppgiften, CAD, inte skulle väga lika tungt som de andra. Detta visade sig vara falskt. Råkade själv göra en tabbe på uppg.1 och detta drog i sin tur ner betyget, kasst!!!»
-


Kursutvärderingssystem från