ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Statistisk databehandling, TMS150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-10-31
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp


Kursens innehåll


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på TM!

Lycka till!

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

13 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
2 15%
4 30%
5 (över förväntan)»7 53%

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Den var roligare än alla andra statistik/sannolikhetskurser» (4)
- Hade låga förväntningar i och med de låga ambitionerna i tidigare statistik kurser i programmet. » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

13 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
0 0%
5 38%
5 (mycket relevant)»8 61%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.61

- Väldigt användbara grejer tror jag.» (4)
- Bra att lära sig använda matematik. » (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 7%
0 0%
3 23%
5 (Mycket bra avvägt)»9 69%

Genomsnitt: 4.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker att kraven var ganska låga. Man skulle kunna göra exakt samma kurs där kravet för godkänd är det samma som kravet för 5a idag. Imed att kraven var så låga vet jag att många valde att inte göra något förens i slutet av terminen, och det hindrade dem ändå inte från att bli klara i god tid. » (2)
- Labbar!» (4)
- Examinationen i avseende på projekten var väldigt bra, tentan var rätt svår dock, konstigt att den inte fanns » (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

13 svarande

<25%»1 7%
25-50%»1 7%
50-75%»0 0%
>75%»11 84%

Genomsnitt: 3.61

- Jag orkade inte gå, man kunde ju ändå läsa sig till det mesta i labbeskrivningen.» (<25%)
- Då alla anteckningar lades upp innan föreläsningen kunde man se om det var saker man inte förstod och kunde därefter avgöra om man skulle gå eller ej.» (25-50%)
- Imed att det var så få föreläsningar känndes det konstigt att strunta i dem. » (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 9%
3 27%
5 (mycket bra)»7 63%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 4.54 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Not much said that could not be read in the course material.» (3)
- Gav alltid vad som behövdes för att klara projekten.» (4)
- Bra och strukturerade» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om laborationshandledningen?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
1 10%
3 30%
5 (mycket bra)»6 60%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vera är rolig och hjälpsam.» (4)

7. Vad tyckte du om laboration 1?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 15%
6 46%
4 30%
5 (mycket bra)»1 7%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- C-grejen är fortfarande på is, dryg som sören. Lång och lite tråkig labb.» (2)
- Lite väl omfattande. Hade behövt lite mer instruktioner.» (3)
- Lite väl tidskrävande och påfrestande i och med att man i princip var tvungen att lära sig två helt nya programmeringsspråk. Jag hade varken programmerat i C eller R innan, och jag tror det var samma för många andra med, så det blev ett ganska jobbigt moment. » (3)
- Lite omständig men man lärde sig onekligen många olika programvaror och språk. Var bra att man kunde instalera alla program på datorn redan från början. Möjligen skulle man göra att programmet i C skulle skrivas i mex även i denna lab.» (3)
- Bra introduktion till olika program och en hyfsat intressant uppgift, ganska lätt men bra introduktion.» (4)

8. Vad tyckte du om laboration 2?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 15%
5 38%
5 (mycket bra)»6 46%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Roligare än labb 1» (3)
- Intressant » (5 (mycket bra))

9. Vad tyckte du om laboration 3?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 15%
4 30%
5 (mycket bra)»7 53%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tog tid med bootstrap...» (3)
- Har bara hört lite vagt vad bootstrap var innan, synd att sista uppgiften tog så lång tid att köra så om man inte hade tålamodet så struntade man i den.» (5 (mycket bra))

10. Vad tyckte du om laboration 4?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
3 23%
3 23%
5 (mycket bra)»7 53%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Stokastiska processer e alltid kul, lite väl lätt kanske när man förstod konceptet dock...» (5 (mycket bra))

11. Vad tyckte du om laboration 5?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
2 15%
4 30%
5 (mycket bra)»7 53%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra men Mathematica är ett riktigt konstigt program... Bryter mot alla konventioner» (4)

12. Vad tyckte du om laboration 6?

13 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 7%
5 38%
3 23%
5 (mycket bra)»4 30%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.76 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Quite hard and time consuming if you had never used C before.» (3)
- Kul att få lära sig använda C, i Matlab dessutom. Det var drygt att göra statistik i C dock.» (3)
- Kul att faktiskt få göra en monte carlo integration nån gång på riktigt, lite jobbigt i C men äh...» (4)

13. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

12 svarande

1 (Mycket liten)»1 8%
1 8%
4 33%
2 16%
5 (Mycket stor)»4 33%

Genomsnitt: 3.58 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lärde sig mängder i denna kursen, men undervisningen var inte viktig för inlärningen. Den hjälpte enbart som ett komplement för den egna inläningen. » (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.17


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

14. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

13 svarande

Ja»0 0%
Nej»13 100%

Genomsnitt: 2

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

1 (För låg)»1 7%
1 7%
7 53%
4 30%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.07

- Kunde varit lite bättre utspritt (tänker framförallt på att första laborationen tog lite väl mycket tid).» (3)
- Alldeles lagom förutom laboration 1.» (3)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»8 61%
Har ej sökt samarbete»3 23%

Genomsnitt: 4.07

17. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 15%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.92

- Vera svara snabbt o bra» (Mycket bra)
- Vera hjälpte en mycket bra då man bad om det» (Mycket bra)
- Vera var grym på att hjälpa till!» (Mycket bra)
- Man kunde maila och få snabba svar!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 7%
5 38%
1 7%
5 (Mycket stor)»6 46%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är ju de där labbeskrivningarna man fått ögna igenom en del.» (3)
- hade ingen. » (3)
- Bra anteckningar» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.92


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

13 svarande

Ja»11 84%
Nej»2 15%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.15

- Bra hemsida» (Ja)
- Hur många poäng man kunde få på varje labb och hur många poäng som krävdes för varje betyg.» (Nej)
- Synd att det inte var klart innan vilka betygsgränser och så vidare som gällde. Det var oklart tills en bit in på kursen vad som krävdes. » (Nej)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examinationsformen. Jättebra att man fick lämna in igen och göra om det som inte blev rätt första gången, det var en chans att faktiskt lära sig av vad man gjort fel.»
- Vera»
- Arbetsbelastningen, examinationsformen. Mycket bra lärare!»
- Vera»
- Vera, hemsidan och kursen»
- Labbarna i sin helhet.»
- Allt»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tydligare vad som gäller för vilka betyg.»
- Lägg till någon teori del på varje projekt så man inte bara programmerar»
- Informationen om betygssättningen. »
- Högre krav på godkänt och möjligen andra betyg. »
- Inget»

22. Övriga kommentarer

- Rolig kurs :)»
- Kul kurs!»
- Mycket bra kurs i allmänhet. »
- mycket bra kurs»
- Jag har ovanligt lite att säga om den här kursen.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.15
Beräknat jämförelseindex: 0.78


Kursutvärderingssystem från