ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Datorintroduktion, TDA305

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-17 - 2011-10-31
Antal svar: 60
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk fysik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

60 svarande

1 (inte alls)»1 1%
6 10%
20 33%
25 41%
5 (över förväntan)»8 13%

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- delen om linux användande var bra, men den kunde vara mycket tidsödande, men nu vet jag hur jag ska lösa problem i terminalen. Fast det känns som man aldrig kommer använda det igen. Sen saknade jag hur man kommer åt varandras gemensamma utrymmen man skapar. Så jag har aldrig använt dom kunskaperna efter det.» (2)
- Förväntning: Förbättra sina kunskaper i att använda datorn som hjälpmedel tillsammans med andra hjälpmedel. Upplevelse: Lära sig använda datorn som hjälpmedel begränsat till terminalen, dvs. utan hjälp från andra hjälpmedel.» (3)
- Hade inte direkt några förväntningar» (3)
- Jag hade velat ha mer konkreta förklaring till vad olika saker faktikst är och inte bara hur man gör saker, dock handlade labbarna bara om att göra saker, ibland bokstavligen från lektionerna och tyckte att den grundläggande förståelsen bortprioriterades.» (3)
- hade inga förväntningar men den var bra iaf» (4)
- Mer krävande än jag trott, dock inte främst på ett dåligt sätt.» (4)
- Jag hade egentligen inga förväntningar(jag hade inte haft tid att tänka ut några innan jag började), så därför var det över förväntan» (5 (över förväntan))
- Det var mer avancerat än vad jag trodde, vilket gjorde mig glad då jag aldrig gjort något liknande!» (5 (över förväntan))
- Hade ingen aning om vad kursen var för någon innan men blev positivt överraskad och glad över att vi får den här kunskapen i LateX och UNIX.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

60 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
5 8%
13 22%
26 44%
5 (mycket relevant)»15 25%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.86

- Bra att ha ett hum om, detaljkunskap dock aningen överflödigt.» (3)
- Jag kan tänka mej att kursen är ett bra hjälpmedel för att klara kurser i framtiden men jag skulle inte vilja behöva använda de kunskaperna i min framtida yrkesroll. Men nyttan av att förstå system och andra människors arbetssätt e ok.» (3)
- Mer fokus på LaTeX, mindre på terminalpill. De som är intresserade av att lära sig det, gör det ändå.» (3)
- Svårt att säga, men Latex t ex är nog väldigt nyttigt. » (3)
- Vissa moment var relevanta» (3)
- Den underlättar ju datoranvändningen ganksa mycket. Speciellt när man inte kan något om Linux» (4)
- Vi kommer att hålla på mycket med datorer så det är bra att möta dem så tidigt som möjligt, och hinna bli god vän med dem innan man måste brotta ner dem för att de inte vill göra som man själv vill att de ska göra» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

59 svarande

1 (inte alls)»1 1%
4 6%
13 22%
27 45%
5 (Mycket bra avvägt)»14 23%

Genomsnitt: 3.83 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kraven som ställdes var för höga för frågorna» (1 (inte alls))
- För mycket som aldrig togs upp på föreläsningarna alls. » (2)
- Det skulle varit lättare att göra examinationerna om föreläsningarna hade gått igenom t.ex. mer om unix. Nu upplevde jag det som att föreläsningarna tog upp ungefär 20 % av det som kom på examinationen, vilket gjorde det svårt att veta alla svar.» (2)
- Var en del frågor som krävde omfattande användning av internet och apropos/man. Kanske kunde fått lite mer ledning på föreläsningarna, därmed inte sagt att föreläsningarna var dåliga!» (3)
- Jag tycker sättet att examinera denna kurs passade. Tycker dock att det var så att jag fick vänta fruktansvärt länge på hjälp och även vid eximineringen så väntade alldeles för många hur länge som helst på hjälp. Därför tror jag kursen "ta igen" lektioner var så packade med folk.» (4)
- Som jag har förstått det så var det bara labbar och de motsvarade de områden som kursen innehöll» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

60 svarande

<25%»1 1%
25-50%»1 1%
50-75%»6 10%
>75%»52 86%

Genomsnitt: 3.81

- jag var på alla föreläsningar. Utan dem hade jag inte klarat kursen» (>75%)
- Jag tror att jag var med på alla» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

59 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 3%
8 13%
26 44%
5 (mycket bra)»22 37%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Upplägget var inte si o så för det kändes som vi missade ta upp en o annan sak ibland.» (3)
- Det var ibland svårt att hänga med då det pratades mkt och fort utan att det gick att följa med och förstå, samt det var svårt att läsa på tavlan» (3)
- Man kunde halka efter rejält när det var något litet man inte förstod.» (3)
- Bra att gå på föreläsningarna, eftersom det var svårt att hitta till de relevanta ställena i kurslitteraturen. Dock var det ibland svårt att hänga med, eftersom man inte hinner skriva ner alla kommandon och även få ner vad de gör. » (3)
- Relevanta men en aningen snabbt tempo ibland» (3)
- Som tidigare nämnt, kunde täckt lite mer. Annars mycket positivt.» (4)
- Christian är väldigt duktig som föreläsare.» (4)
- Mycket välplanerade och tydliga, gav väldigt mycket. Christian är en bra föreläsare. » (5 (mycket bra))
- Föreläsaren var den bästa jag varit med om» (5 (mycket bra))
- Det mesta kunde jag, men det är alltid bra med repetition (som är kunskapens moder som det brukar heta)» (5 (mycket bra))
- Mycket information, tydliga och bra» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om laborationerna?

60 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
10 16%
20 33%
23 38%
5 (mycket bra)»6 10%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Synd att det bara fanns expert version av första uppgiften.» (2)
- Deltog på kanske 25%. Tufft att jobba i en sådan miljö med mycket sorl och dålig luft sent på eftermiddagarna, svårt med plats. Jobbar personligen mycket mer effektivt i lugnare miljö.» (2)
- Tog tid att få hjälp. » (2)
- Dom var för svåra med tanke på att det vi gått igenom på föreläsningarna höll en mycket lägre svårighet. Internetlaborationen var inte så bra eftersom man inte kunde gå tillbaka och titta på sina svar vilket gjorde det svårt att lära sig saker.» (2)
- Jag tyckte inte det kändes som man fick den hjälp man behövde från handledarna, de kändes inte som de vill hjälpa till (det kändes som de vill att man skulle klara allt själv, de gav ofta tipset "använd grep", något som jag redan gjort utan att veta vad jag letade efter). Jag hade tyckt det var bättre om de visat och förklarat, jag förstod väldigt lite av det jag gjorde nu. » (2)
- Mycket folk, tog lång tid att få hjälp och att bli rättad.» (2)
- Det var rätt svårt att ta sig igenom laborationerna. Hade varit bra med mer exempel på föreläsningarna om exempelvis loopar. Annat också. Alltså mer konkreta exempel på föreläsningarna på sådant som laborationerna innefattar. » (3)
- Svårt att få hjälp och inte så mycket plats. Bra hjälp när man fick den dock.» (3)
- Lite ont om tid.» (3)
- Generellt bra, men ibland svårt att veta var man skulle hita informationen till frågorna. » (3)
- Gott om hjälp, utvecklande frågor.» (4)
- Oftast svårt att få datorer då det var fler människor än datorer i alla grupper.» (4)
- Krävande med lärorika» (4)
- En del frågor som inte hade någon direkt koppling till vad som sagts på föreläsningarna, men annars bra.» (4)
- Något ont om tid för att bli godkänd då det inte sas att vi kunde bli godkända två och två från början» (4)
- Tyckte att det var alldeles för få lärare under de sista lektionerna.» (4)
- Kunde ha framgått tydligare var man förväntades hitta information för att lösa uppgifterna, t.ex. Google.» (4)
- Var på en lagom nivå så att man kund hinna med dem och de andra kurserna» (5 (mycket bra))

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

60 svarande

1 (Mycket liten)»3 5%
7 11%
13 21%
25 41%
5 (Mycket stor)»12 20%

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kändes som man hade väldigt lite hjälp av föreläsningarna under laborationerna. Jag hade gärna velat se mer exempel på hur man letar reda på kommandon och hur man kombinerar dem.» (2)
- Mestadels har det varit laborationerna då man ska lära sig att göra saker och därför behöver göra själv» (2)
- Det var tyvärr svårt o förstå när jag aldrig hört talas om terminalen innan! Men det blev bättre i slutet och Von har gjort mig mer intresserad av de olika programmen vi lärt oss använda.» (3)
- Labbarna har nog varit viktigare än föreläsningarna » (4)

8. Ungefär hur många timmar har du lagt ner på kursen?

59 svarande

<20»11 18%
20-40»23 38%
40-60»18 30%
60-80»6 10%
>80»1 1%

Genomsnitt: 2.37

- Kände till det mesta sedan tidigare så jag behövde inte lägga jätte mycket tid på det» (<20)
- Inkl. föreläsnigar» (20-40)
- skulle snarare tro 30-50...» (20-40)
- Svårt att uppskatta» (20-40)
- Kanske...» (40-60)
- Vissa saker tog bara så sjukt lång tid att förstå o fixa med, speciellt LateX» (>80)

9. Vilket moment anser ni var svårast i kursen?

58 svarande

UNIX»6 10%
Tillämpad UNIX»40 68%
Internet»8 13%
LaTeX»4 6%

Genomsnitt: 2.17

- Inget av momenten utgjorde något problem.» (?)
- Många moment som var svårt att lista ut hur det fungerade rent syntax-mässigt. Även mycket som inte hade gåtts igenom.» (UNIX)
- Jag gjorde expertlabben, vilket resulterade i att den första laborationen hade avsevärt högre svårighetsgrad än de övriga.» (UNIX)
- De två första delarna tog extremt mycket tid. Många väldigt svåra frågor som känns en aning överflödiga och som man förmodligen aldrig kommer använda.» (UNIX)
- Några av commandsen hade man ingen aning och det är ganska svårt att gissa utifrån tom hand (och terminalen har ganska dåliga förklaringar för dem) » (Tillämpad UNIX)
- Anvädning? När? » (Tillämpad UNIX)
- Tillämåad Unix som helhet, dock var mailkonfigurationen på Internet-labben svår och hade kanske krävt någon form att genomgång.» (Tillämpad UNIX)
- Både UNIX och Tillämpda UNIX var svåra, jag har aldrig gjort något liknande tidigare och många av uppgifterna tyckte jag kändes irrelevanta, till viss del för att jag inte förstod vad jag gjorde, men det kändes också som vissa frågor var väldigt onödiga och oapplicerbara på det som jag gör på datorn. » (Tillämpad UNIX)
- Internet var också svårt, speciellt eftersom man inte kunde se frågorna eller svaren när man väl blivit godkänd. Gjorde labben två veckor innan nästa labtillfälle, och därför är det svårt att komma ihåg allt. » (Tillämpad UNIX)
- Verkar som att det var olika mailservrar för olika personer. Outlook.5100 eller vad den nu hette fungerade bestämt inte för mig. För mig var det mail.student.chalmers som gällde. Allt det bidrog till att man slet sitt hår lite extra » (Internet)
- För att Microsofts hjälpsida gav felaktiga instruktioner för Thunderbird så jag fick räkna ut hur jag skulle göra själv» (Internet)
- tyckte det var svårt att få information om frågorna på laben. » (Internet)

10. Vilket kursmoment tog längst tid?

60 svarande

UNIX»9 15%
Tillämpad UNIX»39 65%
Internet»8 13%
LaTeX»4 6%

Genomsnitt: 2.11

- Tog tid att leta reda på kommandon och flaggor. Troligen till stor del p.g.a. att det var första inlämningsuppgiften och typen av datorspråk var nytt.» (UNIX)
- Just när det gäller tillämpad unix tycker jag inte alla uppgifter kunde besvaras endast med kunskaper från föreläsningarna.» (Tillämpad UNIX)
- Utan jämförelse. » (Tillämpad UNIX)
- LaTeX-laben gjorde jag efter Lisebergsrapporten, och därför var den inte så svår, men det blev också lättare när man använde Kile. » (Tillämpad UNIX)
- För de uppgifterna kom upp sist.» (Internet)
- Man fick väldigt lite intruktioner för hur man skulle göra med mail programmet. Och guiderna på nätet är aldrig totalt exakta. » (Internet)
- Outlook live var ett helvet och tog mycket längre tid att använda än nödvändigt» (Internet)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.7


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Paula Edwardson paula.edwardson@chalmers.se, programchef: Jana Madjarova jana@chalmers.se

59 svarande

Ja»0 0%
Nej»59 100%

Genomsnitt: 2

- Inte något allvarligt men det känns som att man av vissa handledare blir bemött av en attityd som inte är den bästa. Som att man är lite dum. Jag förstår att man säkert låter dum ibland men har man aldrig tidigare i sitt liv hållit på med ex. UNIX (och inte ens hört talas om det innan) så är saker inte så självklara i laborationerna. Man ska ju inte behöva känna sig dum över att fråga om hjälp. Vissa handledare var bättre. Någon sade något i stil med: "Jag förstår att detta kan kännas konstigt..." och det är ett mycket bättre bemötande än det där lite överlägsna. Bemötandet kan göra stor skillnad på hur man upplever kursen! » (Nej)
- Inte som jag märkte i alla fall» (Nej)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

60 svarande

1 (För låg)»0 0%
4 6%
29 48%
19 31%
5 (För hög)»8 13%

Genomsnitt: 3.51

- Jag tror inte kursens verkningsgrad var så hög men att kunna göra uppgifterna utan att dra ut på tiden något så enormt var svårt :(» (3)
- Lagom. » (3)
- Lagom» (3)
- Kursen i sig var inte farlig, men var mycket vid sidan så i början av högskolestudierna.» (4)
- Man borde kanske säga till studenterna att det som gäller är samarbete under laborationerna.» (4)
- Det var inte så att vi hade mycket att göra rent arbetsmässigt, men eftersom jag inte upplevde att jag fick tillräckligt med information för att klara kursen blev det väldigt mycket jobb och väldigt stressigt!» (4)
- För hög för att vara en 1.5 HP-kurs, i alla fall.» (5 (För hög))
- Jämfört med kursens storlek var labbarna för omfattande» (5 (För hög))
- För få timmar med lärarhjälp för en okunnig elev. » (5 (För hög))
- För hög, men bara i förhållande till antal hp, annars var det ju inte så hårt» (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

60 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»19 31%
Mycket bra»38 63%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.68

- Snackade lite med några ibland men satt mest själv med labbarna. Hade nog varit bra att jobba parvis... » (Ganska dåligt)
- Man har helt klart när man kunnat förklara resonemang o så vidare för medmänniskor. Lika så har jag fått hjälp annars hade jag inte varit klar idag» (Ganska bra)
- Eftersom jag jobbade mycket på egen han så har jag inte samarbetat så mycket med andra studenter.» (Ganska bra)
- men jag sökte inte speciellt mycket samarbete» (Ganska bra)
- Har inte känt någon nämnvärd friktion under samarbete» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

59 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»14 23%
Ganska bra»26 44%
Mycket bra»10 16%
Har ej sökt hjälp»7 11%

Genomsnitt: 3.1

- För att gå ett varv på frågelistan tog över en timme så var det rätt ut sagt åt helvete dåligt. Det kanske kan bero på att det inte var tillräckligt många som kunde besvara frågor till mängden frågor som ställdes..» (Mycket dåliga)
- Det gick ganska bra att få hjälp i början men sedan gick blev listorna väldigt långa. Det skulle vara bra om man också kunde få hjälp utanför labbtillfällena. Att det fanns mer extratillfällen dit de som behöver mer hjälp kan gå. » (Ganska dåliga)
- för dålig bemanning på laborationerna» (Ganska dåliga)
- Det kändes inte som handledarna vill ge ut svaren utan man skulle hitta dem själv, detta var dock väldigt svårt i vissa fall.» (Ganska dåliga)
- För få handledare» (Ganska dåliga)
- Ibland var de ovilliga att svar, för att "man ska kunna själv". Ja, men jag hade inte frågat om jag inte redan försökt.» (Ganska bra)
- Ibland väldigt lång väntetid för att få hjälp.» (Ganska bra)
- Det var tyvärr många som hade frågor!» (Ganska bra)
- Bra på föreläsning, svårt på lab. » (Ganska bra)
- Ofta var det för lång kö.» (Ganska bra)
- Har ej sökt hjälp, men de verkade vara mycket bra.» (Har ej sökt hjälp)
- Jag rådfrågade man» (Har ej sökt hjälp)


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

59 svarande

Ja»49 92%
Nej»4 7%
Vet ej»6

Genomsnitt: 1.07

- Mer innehåll på föreläsningar, eventuellt ett bra kompendium.» (Nej)
- I stort sett bra, men vissa enskilda frågor kunde ta väldigt lång tid pga att det var svårt att hitta information om dem, tex. "räkna och" -frågan i UNIX-labben.» (Nej)
- Det var väl egentligen det som jag genomgående tyckte saknades, allt som oftast ställdes jag inför frågor utan att veta svaret, men även utan att veta var jag skulle hitta information om det. Kurslitteraturen (den där hemsidan i orange) var långt ifrån tillräcklig» (Nej)
- Det var svårt att hitta det relevanta i kurslitteraturen, spciellt om ssh.» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den starka kopplingen mellan föreläsningarna och labbarna.»
- Christian von Schultz!»
- Jag tycker Det mesta var behövligt och bra att man lärde sig i slutändan. »
- Examinationsformen, tycker dock man ska har rätt att använda hjälpmedel som internet för att besvara handledarnas frågor. Då terminalanvändandet kursmomenten i sig fungerar som hjälpmedel finns det ingen anledning att man inte skulle få använda sig av andra hjälpmedel som datorn erbjuder.»
- Föreläsningarnas upplägg och den tydliga kurshemsidan. »
- Föreläsningarna var ganska bra. Så de bör vara ungefär på samma sätt. »
- LaTeX-momentet, internetlabben var väl okej.»
- von!»
- Det mesta fungerade!»
- Nivån på kursen och innehållet var bra»
- Tillämpad Unix»
- Christian von Schultz»
- Internetdelen, väldigt "allmänbildande", skulle även vara bra med en föreläsning om hemsidor.»
- UNIX»
- Det mesta, man fick på ett effektivt sett lära saker som är nödvändiga att kunna under fortsatta studier.»
- Innehållet i kursen och tempot»
- Von, antalet laborationer (eller fler tillfällen), repetitions tillfället, uppsamlings laborationerna»
- Latex, gärna mer. Eller så tycker jag det för att det var den delen jag förstod bäst. »
- Kursen var bra i sin helhet»
- Laborationstillfällena.»
- bra upplägg med att ta det steg för steg på lektionerna»
- Väldigt bra texter fanns att läsa på kurshemsidan.»
- Allt»
- Det mesta.»
- De bra föreläsningarna om grunderna i början så att vi som inte är så bra hänger med och kan få möjlighet att bli grymma. »
- »
- Latex.»
- Jag vet inte riktigt, det känns som att det enda relevanta överhuvudtaget i kursen var LaTex, men det lärde jag mig via Fysiken omkring oss ändå.»
- Fokus på LaTeX eftersom det är väsentligt för utbildningen»
- genomgångarna»
- Det mesta var bra, »
- Föreläsningarna»
- Föreläsaren och Latexföreläsningarna. I»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det var kaos när alla skulle redovisa samtidigt vid uppsamlingstillfällena. Fler handledare under de sista tillfällena hade definitivt hjälpt...»
- föreläsningarna bör innehålla åtminstone lite mer av det som laborationerna innehåller. främst unix. »
- Större fokus på förståelse och förmågan att via nätet och andra källor hitta kommandon, argument, flaggor etc. man behöver, istället för utantill-kunskap. Tyckte det saknades information om en hel del punkter på internetlabben, till exempel mailklient och användning av scp.»
- Mer handledningstid. Mycket mer handledningstid. Fler handledare. Vid de sista handledningstillfällena då i princip alla vill bli godkända borde man ha verksamhet även på våning 7. Som det är nu får inte alla tillgång till dator.»
- fler automatiserade laborationer»
- Som jag skriver väldigt bra här nedanför så tycker jag att man lär sig bäst när man får se någon göra något och sedan får göra något nästan likadant. Man stod i kursen ständigt framför valet att fråga rätt och slätt hur man gör och sen troligtvis glömma det då du inte gjort ett dugg eller använda en vecka åt att hitta svaret. Man vill bara fråga när man gjort något fel och så kan någon rätta en. »
- Kanske man kan delas in i grupper om två och två, för att undvika krånglet på uppsamlingstillfällena. Eller i alla fall understryka att det är tanken att man ska arbeta i grupp.»
- använd mer modern programvara. Det finns bra programvara till LateX som finns på skolans datorer som ingen berättade om.»
- Arbetsmiljön på laborationerna, trots att det är svårt. »
- Mer exempel på föreläsningarna likt de frågor som är i laborationerna. »
- Byt ut Unix-labbarna mot en, mer relevant, labb. Eventuellt kan hållet fyllas med Matlab-grejer.»
- inte von iaf.»
- Ett till laborationstillfälle skulle vara uppskattat, dels för internetlabben, samt för mer tid på Tillämpad Unix.»
- Lite bättre föreläsningar om internet. Det var svårt att lösa internetlabben även om man varit närvärande på föreläsningarna.»
- Fler handledare så att man inte behöver vänta i timmar på att få redovisa»
- Kort genomgång av hur man synkar mailen.»
- Bättre struktur vid labbtillfällen. Inga tillfällen då ALLA ska få plats i datasalarna, då detta är omöjligt. ev, se till så att alla jobbar två och två. Då skulle man kanske få plats.»
- mer förklaring till vilka paket som ska inkluderas i LaTeX beroende på vad man vill göra så som graphicx och olika special paket för att få vissa funktioner att fungera, det inses oftast inte lätt»
- Sättet att få lösenordet till sin mail»
- Mer UNIX»
- Håller med om att det hade varit bra att jobba två och två under hela kursen (jag själv kom på det i slutet) så tipsa gärna om det nästa år.»
- Om möjligt, lite mindre väntetid för att få redovisa. Känns som man satt bort lite väl mycket tid. Redovisa två och två låter som en bra idé!»
- Fler handledare vid laborations tillfällena »
- Ta upp mer tillämpad på föreläsning eller mindre på labbarna. »
- Mer föreläsningar så att laborationerna inte är så främmande när man väl ska genomföra dom.»
- Fler handladare i de sista laborationstillfällena så att alla som vill kan bli godkända.»
- Säg till att man kan bli godkänd tillsammans med någon annan och prioritera en förståelse för data, t.ex. extakt vad en server är/gör, varför man använder datorer och vad som är det faktiska målet med kursen»
- På något sätt korta ner kötiderna vid laborationer. Under lektionerna lägga ner mer tid åt att förklara loopar och t.ex. echo, som tog lite tid att lära sig.»
- Mer laborationstid.»
- Fler handledare vid uppsamlingstillfällena.»
- Handledarnas attityd. Bara för att de tycker att det är lätt så tycker inte alla andra det. Jag trodde de var där för vår skull. Hjälp mig då istället för att trycka ner mig. Annars har kursen varit jättebra och jag har lärt mig mycket. »
- Jag hade velat ha en bättre förståelse för varför det jag lärde mig var viktigt att kunna, nu kändes vissa labbar poänglösa och det gör att jag inte kommer ihåg mycket av det nu i efterhand. »
- Mycket möda för 1,5 hp... Mer Latex, det kursmoment med tydligast relevans.»
- Kurslitteraturen, vissa frågor kändes rätt hopplösa att lista ut svaret.»
- Vet ej»
- lättare att vidarebefodra mailen»
- men hade gärna samarbetat och diskuterat mer med någon.»
- Bättre tillgång till material där man kan hitta bra och relevanta svar, exempeluppgifter»
- Gör UNIX-labbarna enklare och mindre tidskrävande - många på F kände att kursen var jobbigare än TM:s motsvarande kurs, trots att den är på 4.5 och vår Datorintro endast är på 1.5 hp.»

18. Övriga kommentarer

- Jag tyckte i allmänhet att det var en ok kurs. Det kändes lite jobbigt då man inte kunde något sen innan men det var behövligt att tvingas arbeta med det. Dock kunde det varit en lite bättre genomgång på hur man gör rent praktiskt i vissa lägen då det tar sån tid att alltid fråga. och det behövs oftast att någon visar en de första gångerna. Och om någon visar en exakt hur man gör på en fråga förlorar man den frågan som ett tillfälle att testa själv. »
- Nu efteråt känns det som en hyfsad kurs som kanske krockade lite med allt annat vi höll på med. Nästa år rekommenderar jag att starta den tidigare så man har det klart till fysiken iaf.»
- Det skulle vara bra med "räknestugor" i datarelaterade saker där man kan få hjälp med sina loopar osv. Jag tycker att det är ganska svårt att få hjälp. »
- För lång kö vid godkännandet! Kommer ha den här kursen släpandes nu ett tag framöver... »
- Roligaste kursen LP1»
- Jag tycker att jag har fått fram det jag ville säga»
- Internet laborationen var för enkel, skulle inte varit svars alternativ!»
- Uppsamlingstillfällena blev lite kaotiska när det var väldigt många som kom och skulle bli godkända på flera labbar. Om flera försökte klara sina labbar vid det labbtillfället som var schemalagt för just den delen skulle det gå smidigare mot slutet, istället för att vänta med sina redovisningar. »
- Ja, pointera att det är bra att arbeta två och två :)»
- Att vara ännu tydligare med hur gynnsamt det är att samarbeta vid laborationerna, skulle vara till stor fördel.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.7
Beräknat jämförelseindex: 0.67


Kursutvärderingssystem från