ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Navigation, del A, SJO601

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-12 - 2011-11-06
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»5 25%
Cirka 20 timmar»5 25%
Cirka 25 timmar»3 15%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»5 25%

Genomsnitt: 2.85

- väldigt mycket hemma arbete, vilket varit bra, men det känns som om det var det enda som man la ner tiden på de första veckorna. » (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 10%
100%»18 90%

Genomsnitt: 4.9

- Missade en lektion» (100%)
- väldigt bra föreläsningar! omöjligt att inte fatta ett intresse för det här ämnet med en så entusiastisk lärare! » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 15%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»17 85%

Genomsnitt: 3.85

- Mera konkreta exempel.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Har ju bara läst Terrester Navigation men där tycker jag att det framgått vad vi ska lära oss och som dem flesta även gjort!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»18 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2

- Mitt tycke är att kursen hade kunnat gå något djupare och lite fortare, men jag vet att många andra tentander ej medhåller i den frågan.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Till mina förkunskaper var de inte direkt rimliga, men efter mycket gnetande gick det att lära in. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 15%
Ja, i hög grad»14 70%
Vet ej/har inte examinerats än»3 15%

Genomsnitt: 3

- bra tenta, där allt som vi lärt oss sattes på prov! » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 5%
Mycket stor»19 95%

Genomsnitt: 3.95

- Har varit kanonföreläsningar! Det som har varit jättebra är att vi haft våra redovisningsuppgifter vilket gjort att vi varit tvugna att läsa mycket hemma. Detta gjorde att tentan inte var några större problem eftersom vi har jobbat med det så pass mycket på egen hand.» (Mycket stor)
- Johan är duktig, han har bra driv. Högt tempo i kombination med mycket repetition gjorde kursen rolig och lätt att förstå.» (Mycket stor)
- Det har varit bra med " ticking " . När vi fick gå fram inför klassen och visa vad vi lärt oss» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»4 20%
Ganska liten»5 25%
Ganska stor»8 40%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.5

- Det övningshäfte som avseddes till kursen hade alldeles för många och för lätta frågor. Jag anser också att det fullgott räcker att vara på föreläsningarna för att förstå kursen, Navigation 1 behövdes således ej. » (Mycket liten)
- använde bara sjökorten, köpte böckerna men de tillförde just inte mycket. de behövdes inte heller eftersom Johan är en grym lärare och la ut tydliga presentationer på pingpong.» (Mycket liten)
- har inte behövts en bok om man hängt med på lektionerna. » (Mycket liten)
- Boken "Terrester" har inte varit till så stor hjälp, Johan har förklarat allt mycket enklare på föreläsningarna» (Ganska liten)
- Vi köpte boken "Navigation 1" för nästan 300 spänn, det var bortkastat. Om man nånsin tittade i den blev man bara förvirrad, den förklarar som om den vore dement.» (Ganska liten)
- Boken "Navigation 1, terrester navigation" känns gammal och lite omständlig. Men visst, den har varit till hjälp. Övningskompendiet har jag haft mycket nytta av.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»9 45%
Mycket bra»10 50%

Genomsnitt: 3.45

- Ping-pong fungerade inte under de första veckorna vilket gjorde att vi inte kom åt den information som lärarna lagt ut där. » (Ganska dåligt)
- När väl pingpong kom igång så har det fungerat bra.» (Ganska bra)
- 1a veckan, mycket dåligt» (Ganska bra)
- En detalj hade kanske varit att det hade varit mycket bra att få instuderingsuppgifter i början som skulle kunna klaras när kursen avslutades. På det sättet kunde det bli lätt att se vad man behövde kunna.» (Mycket bra)
- Bra att alla föreläsningar finns redan från början» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

20 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»14 70%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.8

- Fanns goda möjligheter att fråga både lärare och andra tentander» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.65

- har jobbat i grupp varje vecka med tickingen, har varit otroligt bra och utvecklande för min egen del. Har alltid trott att jag jobbat bäst ensam, men nu är motsatsen bevisat! :) » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»10 50%
Hög»9 45%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Som sagt hade jag inte haft något emot djupare förståelse» (Låg)
- I början tyckte alla att det var lite väl mycket arbete med kursen men det var alla tacksamma för när tentan kom» (Hög)
- Men roligt» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 30%
Hög»14 70%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- Eftersom alla tentor ligger samtidigt är det svårt att hinna studera tillräckligt till dem. Istället blir det lätt att man satsar på några och får räkna med omtenta på resten. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»4 20%
Mycket gott»15 75%

Genomsnitt: 4.7

- En kul och nyttig kurs» (Mycket gott)
- Riktigt bra lärare som också var riktigt kunnig och duktig pedagog.» (Mycket gott)
- mycket tydligt att Johan Magnusson vill att eleverna ska klara tentan och skaffa sig verklig förståelse för ämnet, han ansträngde sig till det yttersta för vår skull och det uppskattas.» (Mycket gott)
- högt betyg tack vare att johan (magnusson)är en sådan bra lärare!» (Mycket gott)
- En av de bästa kurser jag har läst med en lärare i världsklass! mycket bra.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- ticking»
- Läraren bör vara den samma. Även upplägget, test tentorna och föreläsningarna är bra! »
- Kursens strukturering»
- Läraren, simulator passen, tickingen»
- Redovisningstillfällena»
- Det är bra att man har redovisningsuppgifter nästan varje vecka, det skapar mer inlärning eftersom man måste göra det»
- Att eleven får "ha lektion" på olika uppgifter»
- De flashiga powerpointarna»
- Powerpoint presentationerna. Enkla, tydliga, lärorika.»
- Högt tempo och mycket repetition. Practice/ticknings-tillfällena var mycket bra, de gjorde att man var väl förberedd till tentan. »
- Lärarens goda pedagogiska kunskaper vad det gäller föreläsningarna. Lyhördheten. De kontinuerliga "läxorna" man fick på de delar vi gick igenom.»
- Johan ska ni ha kvar!!! Annat bra är tickingen, simulatorpassen och besticksprovet inför tentan. Vi gavs alla chanser och uppmuntring därtill att förstå ämnet, mycket bra genomförd kurs.»
- Ticking. Inget jag gillar men man tvingade sig själv att plugga.»
- Ticking»
- Ticking»
- tickinguppgifterna. det var ett mycket bra sätt för att tvinga sig själv att plugga.»
- tickingen, verkligen bra, läraren bör också bevaras! »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- uppdatera facit till gällande data»
- Något snabbare fart i kursen, kanske högre krav på självstudier»
- Det enda som var riktigt tungt var alla uppgifter till den första redovisningen, men tror det var ett missförstånd då Johan trodde att vi skulle haft en föreläsning emellan. Men kanske en något mjukare start första 2 veckorna hade varit bra. »
- Takten, det gick lite för fort emellanåt»
- Mer individuellt Sjökortsarbete i klassrummet med lärare. Alla vågar inte ställa frågor i klassrummet och alla har inte möjlighet att sitta med sina klasskompisar.»
- Ett lägre tempo och att i högre grad få klart för sig vilka moment och hur viktiga de är innan man i kursen sätter igång med dem.»
- lite mer gyrokompass.»
- ingenting! klockrent!»

16. Övriga kommentarer

- Johan är en fantastisk undervisare!»
- Nöjd med kursen!»
- Johan Magnusson var en mycket bra och engagerad lärare som arbetade mycket med att få tentandgruppen att förstå vad det var han pratade om»
- Bra lärare! Engagerad och har intresse av att alla ska få G. »
- Rolig kurs mycket tack vare en engagerad och bra lärare!»
- Jättebra kurs, mycket beroende på läraren! Nöjd»
- Hejja Johan Magnusson, honom vill vi ha i fler ämnen!! Han tar våra frågor seriöst och kan svara på så många sätt att till slut finns det ingen som inte har förstått hur man ska lösa en uppgift.»


Kursutvärderingssystem från