ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Lasthantering, SJO512

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-12 - 2011-11-06
Antal svar: 20
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Fartygsbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Fartygsbefäl klass VII


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

20 svarande

Högst 15 timmar»13 65%
Cirka 20 timmar»3 15%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 1.7

- Mycket tid lades sista två veckorna» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

20 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 10%
100%»18 90%

Genomsnitt: 4.9

- Bra med obl närvaro!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

20 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 50%

Genomsnitt: 3.15

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 11%
Ja, i hög grad»13 72%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 3.05

- Däremot testade examinationen i god grad det praktiska som kursen kan leda till, så som att planera lastning av farligt gods.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»20 100%

Genomsnitt: 4

- En fantastisk lärare som är mycket kunnig kan inte betyda annat.» (Mycket stor)
- Utan undervisning hade det varit kört, det hade varit tungt att ta sig an ämnet på egen hand.» (Mycket stor)
- Hade varit riktigt svårt utan föreläsningar med högskolepedagogik.» (Mycket stor)
- Utan Lektorns förklaringar hade denna kurs varti omöjlig för mig att förstå!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»2 10%
Mycket stor»16 80%

Genomsnitt: 3.7

- Oumbärlig» (Mycket stor)
- Suveränt att Lektorn har sammanfattat allt i de kompendier som gick att köpa.» (Mycket stor)
- känns som om hela kursen går ut på att lära sig att hitta i kurs litteraturen. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»10 50%
Mycket bra»8 40%

Genomsnitt: 3.3

- Ping-Pong fungerade inte för oss studenter första veckorna. Samtidigt hänvisar lärare till ping-pong för material och liknande. » (Ganska dåligt)
- Nästan ingen webb-mtrl» (Ganska dåligt)
- 1a veckan dåligt.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 5%
Mycket bra»18 94%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.94

- Många frågor ställdes och många svar gavs, så som det ska vara.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»2 10%
Mycket bra»16 80%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.85

- Ett härligt gäng» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»12 60%
Hög»8 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Lite för långa föreläsningar» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

20 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 40%
Hög»12 60%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Mycket jobbigt med alla tentor samtidigt. Jag han inte studera tillräckligt för alla utan får istället välja ut vissa och sedan räkna med omtenta på resten...» (Hög)
- Det är tight med 5 tentor på en vecka och att plugga parallellt till dessa tentor. Det går men resultaten kunde blivit bättre...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 5%
Gott»9 45%
Mycket gott»10 50%

Genomsnitt: 4.45

- Intressant men jobbigt ämne. Tackar vår mycket begåvade lektor för otroliga insatser till att göra kursen rolig och förstårlig!» (Godkänt)
- Mycket tack vare att lektorn gjorde ett vansinigt tråkigt ämne så intressant» (Gott)
- Ämnet är rekord-tråkigt i början, men en mycket bra föreläsare lyckades få mig intresserad. Men det var först på slutet som jag verkligen kunde sätta saker i sitt sammanhang.» (Mycket gott)
- Herr Neptun är fantastisk :) » (Mycket gott)
- Kursen gav ett mycket gott intryck även fast det den leder till kanske inte ger ett lika gott.» (Mycket gott)
- Bra lärare undervisning.» (Mycket gott)
- Ett tillsynes astråkigt ämne som, med hjälp av den karismatiske och något excentriske Lektorn, mot slutet blommar ut och blir till någoting i mitt tycke riktigt spännande!» (Mycket gott)
- ämnet är mindre roligt, men lektorn är roligare! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lektorn! :)»
- Arbetstakten»
- Alla roliga sidospår som förgyllde lektionerna»
- Neptun - utan hans käcka sätt blir denna kursen riktigt tuff.»
- Tomas Olsson Neptun. Utan hans vägledning hade jag aldrig klarat det.»
- den sista uppgiften vi fick lösa med märkning, lastning etc inför tentan var kanon, behåll den! Och lektorn förstås :)»
- Lektorn! Han gjorde kursen riktigt bra:)»
- Lektor Neptun samt den egenkomponerade uppgiften vars syfte var att ge ett sammanhang i kursen. Det lyckades den mycket bra med.»
- Vet inte riktigt, kändes i början som att kursen verkade vara det värsta man någonsin läst, men som Thomas sa och lovade så knöt man till slut ihop påsen med all kunskap. Det som man tyckte var onödig information i början insåg man ju sedan vara nödvändigt. »
- lektorn.»
- Läraren»
- Läraren!»
- Lektorn!!!»
- föreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte alla tentor på samma vecka»
- Mer inlärningsupgifter tidigare»
- Mer tid till att göra lasthanteringsuppgifter»
- 4timmars-lektioner är i längsta laget. Man skulle kunnat lägga de med lunch efter 2 h.»
- Fler övningar på separationstabeller och lastning av fartyg.»
- Fyra-timmars-föreläsningarna är dryga men kanske nödvändiga?»
- kanske att man ska göra det klart tidigare vad genomgången av kompendia ska vara bra för, det är svårt att göra roligt men om man vet att det kommer användas vettigt så känns det mycket bättre att göra det. och gärna fler övningsuppgifter.»
- information kring upplägget hur man gör en lasthantering steg för steg, det är lätt att det blir snurrigt annars.»
- Nya flugor!»
- »

16. Övriga kommentarer

- Tack lektorn :)»
- Som sagt, Tomas Olsson Neptun gör hela skillnaden. Vet inte hur det hade slutat med en annan, mindre lämpad, föreläsare.»
- En från början hemsk kurs som med god hjälp av Lektorn och dansk aerobics förvandlades till något riktigt intressant som också på sina sätt förde klassen närmare. Fortsätt så!»
- Lektorn måste få 5+ på min skala. En härligare filur och tillika "trallgök", som förgyller lektionerna med sina sedelärande historier, går ej att finna! Han är helt enkelt i en klass för sig och gör Lasthantering och Farligt gods till något i varje fall jag kommer sakna.»


Kursutvärderingssystem från