ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Envrionmental approaches to Sustainable Building 3A, ARK185

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-03-26 - 2008-04-07
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Michael Edén»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Goals and fullfilment of goals

The learning outcomes are given in the course programme, that is the knowledge, understanding, skills and perspectives you are expectd to reach. Notify for each outcome how well they have been fulfilled.

1. Learning outcome 1

create design concepts about different aspects of sustainable architecture

14 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»2 14%
Sufficient»8 57%
Excellent»4 28%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.14

- otydlighet präglar kursen, inga referens exempel ges, inga föeläsningar där arkitektur o miljö egentligen hanteras samtidigt.. » (Insufficient)
- The course provides a good frame to finally combine sustainable theories into design. We could approach architectural design from a different starting point than we did before.» (Excellent)

2. Learning outcome 2

combine design with investigations

14 svarande

Very insufficient»1 7%
Insufficient»1 7%
Sufficient»7 50%
Excellent»5 35%
No opinion»0

Genomsnitt: 3.14

- ingen föreläsning alls om utforkanade, "resarchbased design"» (Insufficient)
- very good balance of the combination design and investigations» (Excellent)
- There is a lot of space/time for research. Chalmers provides ideal facilities for such work.» (Excellent)

3. Learning outcome 3

understand and use information about sustainable architecture in given project assignments

14 svarande

Very insufficient»1 7%
Insufficient»1 7%
Sufficient»10 71%
Excellent»2 14%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.92

- Detta kunde jag göra också på grund av erfarenheter från höstens kurs Design for sustainable development in a nortehrn context. Utan den hade det vart svårare. Bra förkunskaper gör det lättare.» (Very insufficient)
- då föreläsningar förekom hade man velat ha större kontakt mellan föreläsaren och de färdiga projekten. kanske kunde dessa föreläsare också ha varit handledare?» (Insufficient)
- There could have been a bit more expectations from the teachers. I understand though that work in Chalmers is always up to the student, not pressured from the staff. Some pressure is good sometimes though.» (Sufficient)

4. Learning outcome 4

communicate important issues in a design project

14 svarande

Very insufficient»0 0%
Insufficient»1 7%
Sufficient»12 85%
Excellent»1 7%
No opinion»0

Genomsnitt: 3

- både och. många i klassen är redan duktiga konceptutvecklare men hur ett miljökoncept kan hanteras och bli misshandlat i verkligheten saknas. vi blir duktiga på att visa det vi tror är hållbart men inte medvetna om att detta kan vara något som inte gynnar ett projekt ute bland bygghererar som anser att denna term signalerar dyra och dåliga projekt. att vara smart och visa att lösningarna genererar mer än bara allmän miljö-cred har ej disskuterats.» (Sufficient)
- Regular presentations with feedback are the best way to grasp the material that was studied. Without these reflections, you quickly forget about your research.» (Sufficient)

5. Are the aims and goals reasonable in relation to your pre-knowledge ?

14 svarande

No, the goals are to elementar»1 7%
Yes, the goals are reasonable»13 92%
No, the goals are too ambitious»0 0%
No opinion»0

Genomsnitt: 1.92

- The preset goals were too low in some instances, though I believe this might have more to do with personal educationbackground than with overal ambition. Good results were achieved, though the eventual result could have been better still.» (No, the goals are to elementar)
- som repititionskurs har det varit bra. takten i projekten har varit bra och det har varit bra med givna grupper som hela tiden byts ut.» (Yes, the goals are reasonable)

6. Are the goals reasonable in relation to the scope and amount of credits?

14 svarande

Too small scope in relation to credits»0 0%
Reasonable scope in relation to credits»13 100%
Too wide scope in relation to credits»0 0%
No opinion»1

Genomsnitt: 2

- Lägger man ner det arbete som krävs stämmer det väl överens med poängen, bra takt. Men det är tyvärr lätt för vissa att smita undan. De får poäng alldeles för lätt på grund av att deras grupper gör uppgifterna åt dem.» (Reasonable scope in relation to credits)
- Research-work is of a very high standard. The standard for the eventual results should be set a bit higher.. I believe our group could have accomplished more with some more directed pressure.» (Reasonable scope in relation to credits)


Education and course administration

7. What support have you got for your learning from course literature and other material?

14 svarande

Very little»0 0%
Rather little»5 35%
Rather big»6 42%
Very big»3 21%
No opinion»0

Genomsnitt: 2.85

- har saknat referensbibliotek med litteratur som rört ämnet (solar architecture tex) som ej lånats ut fr bibl » (Rather little)
- There should be a collection of books in the class room.» (Rather little)
- There is soo many to read and suc a few time, but it gives you the impuls to learn more, so it is a good start. » (Rather big)
- The facilities/material available in Chalmers are more than plenty.» (Very big)

8. How did the organisation, memoranda, direct information etc. function?

14 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»2 15%
Rather well»9 69%
Very well»2 15%
No opinion»1

Genomsnitt: 3

- Organisationen är lite svag. Mer klara riktlinjer om vad som gäller. Det har blivit en del ändringar i sista minut. Gör en bättre plan för hur redovisningar ska presenteras till exempel. Om alla är i samma format eller inriktade på att bli en bok i slutet blir det bättre resultat.» (Rather bad)
- Not very good information. Not very well organised.» (Rather bad)
- The workshops are short so we knew what to do, the programm was clear. The presentations sometimes too long, but we get the chance to present and discuss well!» (Rather well)
- There was no hinder in the work because of organisational problems. Communications could be a bit more efficient though still. Perhaps a bigger task for the course committee or to hire assitants?» (Rather well)


Work environment

9. How do you rate the possibilities to get assistance and ask questions?

14 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»2 14%
Rather well»3 21%
Very well»7 50%
I have not asked for assistance»2 14%

Genomsnitt: 3.64

- Not a lot of time for assistance.» (Rather bad)
- More meetings with the teacher would have been good in the design process.» (Rather well)
- The supervisors were good shoosen, and we needed them, so good job. » (Very well)
- There are little problems to contact whomever you need. Only perhaps the problem of time (short assignments).» (Very well)

10. How has the cooperation between you and students in your group been?

14 svarande

Very bad»0 0%
Rather bad»0 0%
Rather good»4 28%
Very good»10 71%
I have not tried to cooperate»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- The group worked together excellent. Atmosphere was/is great. Constant groupwork contributes to this.» (Very good)
- This part of the course was easier to achieve cause the realtionship with the group was shorter...and smoother.» (Very good)


Concluding questions

11. What is your overall opinion of the course?

14 svarande

Very bad»0 0%
Bad»0 0%
Passed»1 7%
Good»11 78%
Very good»2 14%

Genomsnitt: 4.07

- Bra kritiker. Både Traian och Stefan Wallner tillförde mycket!» (Good)
- I had high expectations, I missed a bit of theory in the form of lectures, specific for the topics. The one of Varis was very good. And I liked the fact that Stefan Wallner was there to give comments, cause then we hear what is common in reality and he has a critisism were we can learn from.» (Good)

12. What should be preserved next year?

- Landskapsakitekternna i Eko-centrum-skissen gav mycket. Lärorikt! Bra att jobba parallelt med kurserna.»
- The lectures and assignments were very good.»
- The oral presentations and the working in groups. »
- tempot, många snabba inlämningar. gruppindelning.»
- keep this system of having a lot of small project (solar, material, water...) which can enrich the longest design project. »
- »
- Constant groupwork, regular deadlines, partly realistic frame (working with client, existing sites,...), regular consultations with specialized people.»
- The lectures»
- Contact with professionnals, architects, ingeneers and others. »
- varis bokalders»

13. What shuold be changed the nest year?

- -Mellankritik på bostadsprojektet. -Bostadsprojekt i en mer urban miljö. Ekobyar i all ära, men det finns mer nödvändiga och intressanta problem att tampas med i staden och hur vi anpassar livet där till mer hållbart. -Går det att få Varis Bokalders som kritker eller handledare? Tror att ett snack med honom i mindre grupper, om projekt, skulle ge mycket. »
- More lectures, and maybe half a day more time for the tasks. »
- bättre med konsulter som handledare än arkitketer. seminarium om materialdetaljer ist för kritik med för många kritiker som mest ville framhäva sin egen förmåga. in med ngn föreläsning om landskapsarkitketur, gärna workshop med ngn från nod landskapsarkitektur.»
- the longest project in stromstadt can be longer in order to can go deeper in some detail.»
- More collaboration with the previous course!»
- Stronger frame... earlier deciding on way of presenting, clearly formulated demands of the assignment and such so you know what to work too. A bit more pressure to help push students to excell.»
- Nothing»
- More meetings with the teacher would be good during the design process.»

14. Other comments

- I liked the course and I learned a lot.»
- A lecture regarding every taks. We missed the landscaping lecture.»
- This course was really good. But I think the assignments could be worked on more and learn more about them. So I think the period of time that we were working on them were rather short to get deep to the subject. »


Kursutvärderingssystem från