ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIEPL ht11 Ingenjören och samhället, TEK390

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-07 - 2011-11-04
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 82%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Ekonomi och produktionsteknik


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»2 8%
Cirka 20 timmar»11 47%
Cirka 25 timmar»8 34%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.47

- Väldigt ojämn fördelning» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 8%
100%»22 91%

Genomsnitt: 4.91

- Tycker ibland att 80% närvaro som krav är lite högstadienivå, vi går ju i skolan för att vi vill inte för att någon ska tvinga dit en. Bättre att kräva närvo på exempelvis seminarie o gäst föreläsningar, det är försvarbart. För att försvara de som fick extrauppgifter för de missa sem. var står det att seminariet ännu viktigare att gå på, tecknas inte det in av de övriga 80%-en?!» (100%)
- Obligatorisk närvaro känns lite onödigt. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 13%
Målen är svåra att förstå»2 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 47%

Genomsnitt: 3.13

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»20 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»11 50%
Ja, i hög grad»9 40%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- saknade vissa delar av kursen i examinationen. » (I viss utsträckning)
- Svårt att avgöra med hemtenta tycker jag» (I viss utsträckning)
- hemtenta var något nytt, det var svårt att veta man förväntades kunna då man inte fått någon feedback på det som blivit inlämnat tidigare i kursen» (I viss utsträckning)
- Jättebra med hemtenta i en kurs som denna!» (Ja, i hög grad)
- Att examinera med hemtenta känns väldigt lyckat i den här kursen! Man sätter sig verkligen in i ämnet när man jobbar så intensivt med det, och hela kursen inkluderas» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»6 25%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»6 25%

Genomsnitt: 2.83

- Intressanta och inspirerande föreläsningar med bra diskussioner.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 4%
Ganska stor»16 66%
Mycket stor»7 29%

Genomsnitt: 3.25

- Tycker dock att massa artiklar inte alltid är det lättaste att administrera....köpa dem i ett kompendie?!blir ju hundratas sidor om man vill skriva ut dem för att kunna stryka under till hemtentan...miljövänligt? » (Ganska stor)
- Bra fördelning av inlärning på undervisning/litteratur. » (Ganska stor)
- Vissa artiklar kändes lite ur tiden. Hade varit kul med lite nyare och mer aktuella, även om jag förstår tanken med tidsaxeln.» (Ganska stor)
- Användes flitigt vid skrivning av hemtentamen vilken var en stor del av min inlärning.» (Ganska stor)
- Sätt artiklarna i ett kompendie så man kan köpa dem i samlad form.» (Ganska stor)
- Tentan testade bara på det man läst» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»14 58%

Genomsnitt: 3.41

- hemsidan krånglade en del » (Ganska dåligt)
- ,est studieportalen som krånglar!» (Ganska dåligt)
- halvdana kopior som inte gick att söka i(i adobe reader) som man kan göra med vanliga texter som är skriva "på riktigt" » (Ganska dåligt)
- Lite jobbigt att behöva skriva ut så många texter.» (Ganska bra)
- Ständigt krångel med filinlämning» (Ganska bra)

9. Hur tyckte du att Intervjuuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?

24 svarande

Dåligt»2 8%
Acceptabelt»5 20%
Bra»9 37%
Mycket bra»5 20%
Utmärkt»3 12%

Genomsnitt: 3.08

- Dock tyckte jag att föreläsaren vinklade detta lite väl mycket efter dennes egna/personliga åsikter. Tycker att man kanske ska lyssna lite mer till vad man faktiskt kom fram till. » (Acceptabelt)
- Tyckte inte att diskussionen fungerade efteråt då jag tycker att Ann-Sofie allt för tydligt visade hennes egna personliga åsikter och klassen fick inte utrymme till sin egna diskussion.» (Acceptabelt)
- Lite mycket fokus på kvinnlig, tycker nästan att nyexade män vore lika intressant.» (Acceptabelt)
- Kul och intressant moment. » (Bra)
- Det var annorlunda men kul att prata med en ingenjör som arbetat ett tag. » (Bra)
- Intressant.» (Mycket bra)
- Väldigt bra inslag i kursen. Jättebra att vi fick intervjua en kvinnlig ingenjör. Intervjua en ingenjör = intervjua en manlig ingenjör, tyvärr. » (Utmärkt)
- Jag tycker absolut att det är en mycket bra uppgift. Det var väldigt intressant att få prata med en kvinna i branschen och personligen tycker jag det är ett jätte viktigt område att ta upp och diskutera. Även om alla inte höll med om att det är nödvändigt att diskutera problemen med diskriminering av kvinnor så var intervjun i sig inpirerande och motiverande inför arbetslivet.» (Utmärkt)

10. Hur tyckte du att Filmuppgiften fungerade som lärmoment och examination i kursen?

24 svarande

Dåligt»3 12%
Acceptabelt»2 8%
Bra»11 45%
Mycket bra»6 25%
Utmärkt»2 8%

Genomsnitt: 3.08

- Kändes inte som det tillförde någonting » (Dåligt)
- kul att se filmen med den ingången» (Bra)
- En tydlig film som visade hur utvecklingen har gått.» (Mycket bra)
- Jätteintressant att analysera en film, bra sätt att ta till sig information. » (Utmärkt)

11. Hur tyckte du att Uppgiften kring arbetsmiljö och ergonomi fungerade som lärmoment och examination i kursen?

24 svarande

Dåligt»2 8%
Acceptabelt»5 20%
Bra»11 45%
Mycket bra»5 20%
Utmärkt»1 4%

Genomsnitt: 2.91

- TYcker det är bra, men otroligt svår text på engelskan» (Bra)

12. Hur tyckte du att Hemtentamen fungerade som lärmoment och examination i kursen?

24 svarande

Dåligt»1 4%
Acceptabelt»9 37%
Bra»3 12%
Mycket bra»6 25%
Utmärkt»5 20%

Genomsnitt: 3.2

- Inte min favorit examination men fungerar gör den. Dock lite väl snäv, mest fokus på industriella revolutionen enligt min mening.Är även bra att testa. » (Acceptabelt)
- Hemtentamen tog mer tid än vad en vanlig tenta hade tagit, men tanken var bra...» (Acceptabelt)
- Svårt att säga eftersom jag personligen inte är intreserad av historia. Det gör det svårt att intressera sig för hemtenta i ämnet.Men jag tror hemtenta är ett okej sätt om man lyckas täcka det viktigaste i kursen.» (Acceptabelt)
- Svårt att visa vad man kan, ännu svårare att veta om det man skriver om är rätt då de fanns massa text» (Acceptabelt)
- inget som jag uppskattade personligen, svårt att veta hur djupt man skulle gå in i frågorna då vi inte fått feedback på de tidigare uppgifterna» (Acceptabelt)
- Nytt sätt att göra tentamen på och tycker tyvärr inte att jättemycket fokus borde läggas på att man "måste" hitta 3 texter som har med en fråga att göra. Självklart bör man ha med en text som är central till frågan men efter det känns det som att elevens egna åsikter bör få reflekteras. » (Bra)
- Kan vara bra med hemtenta, dock feedback från inlämningsuppgifterna innan vi ska skriva tentan så man vet vad man ska fokusera på och utveckla. » (Bra)
- Bra att tentamen blir ett moment man lär sig av i sig.» (Mycket bra)
- Tyckte dock vi borde fått feedback på tidigare uppgifter innan hemtentan så att man visste om det var skrivit på "rätt sätt", för flummigt eller liknande. » (Mycket bra)
- Hemtentan gjorde att man verkligen var tvungen att förstå och läsa igenom alla artiklar. Kursen fick då en tydligare röd tråd. Väldigt bra kurs!» (Utmärkt)
- Jättebra att få en annan typ av examination för en gångs skull!» (Utmärkt)
- Det var när jag skrev hemtentamen som alla bitar och delar föll på plats. Jag fick en djup förståelse för många delar av kursinnehållet och kopplingarna mellan dem. Jag ser enbart fördelar med hemtentan och har svårt att se att någon annan form av examinering skulle slå den.» (Utmärkt)

13. Hur tyckte du att Studiebesök 1 (Textilmuseet) fungerade som lärmoment i kursen?

24 svarande

Dåligt»1 4%
Acceptabelt»1 4%
Bra»10 41%
Mycket bra»5 20%
Utmärkt»7 29%

Genomsnitt: 3.66

- Gav inte så mycket mer än vi visst men intressant att få se i verkligheten.» (Bra)
- Roligt att se, men gav inte så väldigt mycket. Hade varit kul att kombinera med ett företagsbesök på Gina Tricot, Lindex eller något liknande. » (Bra)
- Roligt med varierande moment. Skapar större förståelse när man får se och höra om kursinnehåll på olika sätt. Lättare att ta till sig information.» (Bra)
- Mkt givande att se det som man pratar om» (Utmärkt)

14. Hur tyckte du att Studiebesök 2 (Volvo Lastvagnar) fungerade som lärmoment i kursen?

23 svarande

Dåligt»0 0%
Acceptabelt»1 4%
Bra»2 8%
Mycket bra»12 52%
Utmärkt»8 34%

Genomsnitt: 4.17

- Intressant att få se verkligheten. Studiebesöket var välordnat och informativt.» (Bra)
- Tycker att det är väldigt bra att vi får komma ut o se hur det ser ut i real life!» (Mycket bra)

15. Har kursen påverkat synen på din blivande yrkesroll?

23 svarande

Nej»10 43%
Ja»13 56%

Genomsnitt: 1.56

- Ett ytterligare perspektiv på saker och ting» (Ja)
- Kursen har faktiskt fått mig att tänka i helt andra banor när det gäller masterval. Hållbar utveckling-delen i slutet av kursen/hemtentan var väldigt intressant. » (Ja)
- Den har gett en bredare syn på arbetsområden. Tagit upp intressanta utvecklings områden som vi inte pratat så mycket om i tidigare kurser. Gjort mig mer nyfiken på arbetslivet.» (Ja)
- Har öppnat ögonen för ev. problem som kan uppkomma.» (Ja)
- Fått bredare syn på begreppet ingenjör. Också väckt intressanta tankar och idéer inför framtiden.» (Ja)
- Medvetenhet inför ingenjörens roll och relaterade ansvar vilka sällan talas om. Innehållet i form av Verkligheten uppskattas. Även synen på ingenjörer. Därtill genus, nuvarande läge samt historik och framtid. Tror kursen banat god väg för uppfattning om ingenjörens roll i samhället.» (Ja)
- Jag har blivit inspirerad till att vilja förändra, påverka och ta ansvar som ingenjör. Många delar av kursinnehållet som tex jämställdhet, förhållanden i andra länder, miljö osv. väcker känslor. I mitt framtida yrke vill jag vara med och arbeta för att samtliga situationer skall förbättras.» (Ja)
- att man kanske kommer få mer ansvar kring diverse områden och frågor man inte tänkt på » (Ja)
- Jag har fått mer förståelse för ingenjörsyrket. Intressant att läsa om hur yrkesrollen förändrats genom historien. » (Ja)

16. Min favorittext bland föreläsningsanknuten litteratur var följande: (Ange gärna varför du tyckte om den.)

- Tyckte bäst om Berners artikel, svårt att säga varför men var väl den som tilltalade mig bäst.»
- Green and Competitive. Intressant och framförallt positiv text.»
- Jag tyckte om Harward buiseness casen i slutet av kursen, de med anknytning till hållbar utveckling. Det var intressant att ha två artiklar med helt olika utgångspunkter. »
- Green and Competetiv och Morderna textilier. De rör områden som intresserar mig och som är aktuella idag. Potentilla områden för oss att arbeta inom. »
- dillard, för den tillförde faktiskt information om man jämför med de andra»
- Green and Competitive och Its not easy being Green. Områden som jag är intresserad av.»
- Green and competitive, den var positivt framställd och gav hopp om en grönare framtid.»
- Etgar. Co-production. Mycket modernt och högaktuellt. Mera! »
- Green and competative. »
- Schön, om globaliseringen »
- Dillard 1977. Den var övergripande och förklarande»
- Den på slutet som handlade om miljön och de möjligheter som finns, kul att läsa om vad som är på gång och vilken teknik som används.»
- nummi vs uddevalla»
- Jag tyckte Berners artikel om kvinnor i ingenjörsyrket vad intressant. »

17. Den text bland föreläsningsanknuten litteratur som jag tyckte minst om var följande: (Ange gärna varför du inte tyckte om den.)

- Oj, var en engelska texter om kommunikation och en om control-revolutionen som inte föll mig i smaken. Svåra att förstå och se sammanhang i.Reagerade även att många av artiklarna var i äldsta laget. Måste ju finnas nyare texter som är mer väsentliga?! bland annat vad det gäller "kvinnliga ingenjören" och framtiden...har ju trots allt hänt en del sen 70-talet! eller?»
- Co-production-texten var ganska intetsägande.»
- Industriella revolutionen. Tylorism. de historiska texterna för jag tycker det är svårt att hitta ett intresse för historia hur viktigt det än är.»
- Controll revolution - väldigt svårläst & svårförstådd»
- Controlrevolution, svårläst»
- Nån av de tidigare, tyckte vi höll på för mycket med historien, bättre å titta på vad framtiden har att erbjuda»
- beninger och lindqvist, vad handlade beniger om egentligen? högst oklart.»
- Schwarz artikel var alldeles för lång vilket gjorde att jag inte orkade läsa igenom den alls.»


Arbetsklimat

18. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»16 66%
Har ej sökt hjälp»3 12%

Genomsnitt: 3.91

- Feedback på inlämningsuppgifterna saknas som sagt» (Ganska bra)
- svarade på mail snabbt» (Ganska bra)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 25%
Mycket bra»18 75%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

24 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 66%
Hög»7 29%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.37

- Väldigt ojämn, vilket skapade stress vid vissa moment» (Lagom)
- Lagom/hög» (Lagom)
- Väldigt ojämn.» (Lagom)
- hemtentamen tar PÅ TOK för mycket tid i anspråk i förhållande vad man får tillbaka (vad man lär sig) samma sak med alla inlämningsuppgifter tar oxå alldeles för mkt tid i förhållande till vad man får tillbaka.» (Lagom)
- Personligen tyckte jag att det var tungt med så mycket artiklar att läsa innan föreläsningarna. Men det är ju min personliga åsikt, läsning är inte min starka sida. » (För hög)

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»16 69%
Hög»4 17%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 3.17

- Lagom/hög» (Lagom)
- Bra kombo att ha denna kurs och flervariabeln eftersom de är mycket olika och även examinationen skilde sig åt. » (Lagom)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Dåligt»2 8%
Godkänt»8 33%
Gott»6 25%
Mycket gott»7 29%

Genomsnitt: 3.66

- såg ingen röd tråd hon pratade om, det va ett stort svart nystan av allt och ingenting. för mkt historia. inlämningsuppgifter som man inte ser någon mening i, dvs lär sig inget av dem. drygt prat om genus och hur synd det är om alla kvinnor som är ingenjörer, vilket dessutom kändes som ett missvisande och felaktigt påstående, vad ska vi göra åt saken att det knappt inte finns några professorer som är kvinnor, inte mitt problem direkt. tur att man fick en vecka till med hemtentan, annars hade det blivit väldigt dåligt och stressigt, men dåligt att det överlappade på lp2, borde istället fått den en vecka tidigare, alltså lv6. otydliga frågor på tentan som inte har nåt entydigt svar, kommer man få betyg baserat på sina åsikter? EXTREMT dåligt att vi inte fick nån respons på inlämningsuppgifterna innan tentan, inte ens första uppgiften som lämnades in 9/9, och än idag, 4/11 (!) vet vi inte hur man presterat på dem, tentan kommer väl inte vara rättad förrens tidigast i februari eller? » (Mycket dåligt)
- Tyckte det var för mycket fokus på historien» (Godkänt)
- Nyttigt att lära sig att jämföra äpplen och päron. » (Gott)
- Tycker verkligen att alla blivande ingenjörer borde läsa en sån här kurs där man belyser alla problem på det sätt vi gjort och tar sig en funderare kring dessa. Intressanta ämnen, dock kan jag ibland känna att vi fokuserade lite väl mycket på problemen och ältande kring dem istället för framtiden och hoppet. (Ex. Kvinnor i mansdominerade världar).» (Gott)
- Jättebra kurs! Den här kursen gav mig verkligen något och var väldigt inspirerande inför kommande arbetsliv. Den knöt också ihop många av de olika delar vi lärt oss tidigare. » (Mycket gott)
- Intressanta och framförallt engagerade föreläsningar! Ann-Sofie har gjort ett jätte bra jobb. Hon är väldigt engagerad, tar sig tid och det märks att det hon undervisar i berör henne. Kul med textilbranschen då vi tidigare mest haft exempel från vovo. » (Mycket gott)
- Viktig kurs som engagerar! Roligt med en föreläsare som är engagerad och engagerar.» (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken och gästföreläsarna. Mats Willander var suverän! Mer gäst föreläsare de ger en bra bild av vad arbete som ingenjör kan innebära"»
- Även om många blev upprörda över genusföreläsningarna tycker jag att det är jätteviktigt att den finns kvar. Det är visserligen upprörande, men det är ju så det ser ut. Det kanske kan vara bra att också ta med hur man kan hantera vissa situationer som kvinna och vad man som både man/kvinna kan göra åt situationen. Det kan också vara bra att ta med mer statistik så att fler förstår att verkligheten faktiskt ser ut såhär och att det inte bara är en objektiv observation. »
- Studiebesöken och gästföreläsarna! Det är jätte kul att lyssna på- och få komma ut till företag och se hur det fungerar i praktiken. »
- Studiebesöken som gav en bra ankytning till "verkligheten".»
- Hemtentan.»
- studiebesök»
- Upplägget, studiebesök, seminarium med diskussioner, gästföreläsningar.»
- Omfånget. Gästföreläsare. Studiebesök. Urvalet av artiklar vilka var av ibland motsatta natur. Upplever att studenterna fick hela sanningen. Även standardföreläsningarna med tillhörande diskussioner var utmärkt. Engagerande!»
- Hemtentamen, studiebesök på Volvo, jämställdhetsdebatten och miljöbiten. »
- Studiebesök, gästföreläsare.»
- Besök på Volvo »
- Föreläsningen om affärsmodeller samt den delen om vilka möjligheter som döljer sig i miljövänliga innovationer. Studiebesöken»
- Studiebesöken tyckte jag var intressanta och givande. »

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mindre fokus på industriella revolutionen, mer framtid och vad man kan arbeta med som ingenjör!»
- Mer fokus på positivt, som tex Green and Competitive-texten. För negativt då det t ex gällde kvinnliga ingenjörerbiten. Viktigt att kursen ger postiv och motiverande syn på vår framtida yrkesroll.»
- Genus-riktigt bra och behövligt! Sista frågan på hemtentan - kan hållbar utveckling vara vinstgenererande - är en väldigt intressant frågeställning. »
- Jag tycker att man kanske kunde minska historiebiten om den industriella revolutionen och istället lägga ytterligare tid på dagsläget,framtidsutsikter,utvecklings- och arbetsmöjligheter för oss. »
- Om det ska vara inlämningsuppgifter är det oerhört viktigt att redan efter första inlämningen få någon form av feedback så man vet att man ligger på rätt nivå. I år har man inte haft ngn chans att förbättra sig då vi fortfarande inte har fått någon bedöming av det vi lämnade in läsvecka 2. Mycket dåligt.»
- Att inte ha alla moment som obligatoriska eftersom jag för min egen del blir stressad över att bli sjuk eller missa lektioner av annan anledning. Räcker om seminarierna var obligatoriska. »
- Önskar mer fokus på nuet och framtiden. För stort fokus på historia. Mer uppdaterade artiklar! Feedback på inlämningsuppgifter innan hemtenta!»
- tentamen och texterna, kändes inte som de tillförde något»
- Ann-Sofie bör ibland tänkta på att inte visa allt för tydligt hennes personliga åsikter. Klassen behöver forma egna slutsatser.»
- Sättet att knyta ihop säcken kring de olika problemen vi tagit upp, kanske med lite mer positiv framåtanda.»
- Var observant för schemakollisioner. Att missa fredagar var tråkigt. »
- Jag saknade lite mer aktuella artiklar, de flesta var minst femton-tjugo år gamla. »
- Delar av kursinnehållet kan ändras. Bort med mkt historia, mindre fokus på genus och mer av aktuella ämnen. Texter från forntiden (framförallt 70,80-tal, i viss mån även 90-talet) känns många gånger irrelevanta då utvecklingen inom vissa områden irrelevanta då utvecklingen inom området torde ha varit stor. Typ Berner»
- Känns att detta borde vara en G/U kurs, då det borde vara svårt att objektivt bedömma hemtentan.»
- Banta ner historiebiten till en eller två veckor»
- mindre historia mer nutid/framtid/miljö/ergonomi »
- Tycker inte att alla föreläsningar borde varit obligatoriska.»

25. Övriga kommentarer

- Jättebra kurs! En av de bästa hittills! Ann-Sofie är jättebra, kul med förebild för en gångs skull! »
- Tack för en jätte bra och inspirerande kurs!»
- Jättebra kurs!»
- Kul med mycket studiebesök, bra att få komma ut å se hur det ser ut»


Kursutvärderingssystem från