ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strömningsmekanik 2011/2012, MTF052

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-10-31
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Alf-Erik Almstedt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

67 svarande

Högst 10 timmar»5 7%
Cirka 15 timmar»9 13%
Cirka 20 timmar»12 17%
Cirka 25 timmar»22 32%
Cirka 30 timmar»12 17%
Minst 35 timmar»7 10%

Genomsnitt: 3.71

- Har alltid svårt att utvärdera tid.» (?)
- Vet ej, troligen för lite.» (?)
- Relativt högt jämfört med andra kurser. Men grymt kul!» (Cirka 25 timmar)
- Jag är ledsen Affe, men de här "läxorna" gjorde jag aldrig, det hanns liksom inte med.» (Cirka 30 timmar)
- Satt många dagar till kl 19-20 med teoriuppgifterna.» (Cirka 30 timmar)
- Tur att den andra kursen vi läste krävde lite tid.» (Minst 35 timmar)
- Alla "små läxor", exempel inlämningar, räkneövningar gör att tidsinsatsen blir enorm!» (Minst 35 timmar) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du deltagit i?

69 svarande

0%»3 4%
25%»3 4%
50%»6 8%
75%»21 30%
100%»36 52%

Genomsnitt: 4.21

- Har svårt att lära mig genom att lyssna.» (25%)
- Missade några på grund av kollisioner med andra kurser. Struntade i de sista, förstod inget.» (75%)
- 90% (dvs missat två...)» (100%)
- 90%» (100%)

3. Ungefär hur stor del av övningarna har du deltagit i?

69 svarande

0%»6 8%
25%»8 11%
50%»3 4%
75%»18 26%
100%»34 49%

Genomsnitt: 3.95

- Jag har varit på några få, men jag tyckte inte att det var så bra och jag har tyckt att jag har fått mer ut av att räkna själv med hjälp av de lösningar som fanns på kurshemsidan.» (0%)
- Kommer från annat program => schemakrock» (25%)
- Genom att ha lösningarna på nätet kan jag lära mig i min takt. » (25%)
- Eller snarare 90 %» (75%)
- 90% (dvs missat två...)» (100%)
- 90 %» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

69 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 37%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»21 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 27%

Genomsnitt: 2.47

- Jag fokuserar inte på målen utan mer vad vi gått igenom vilket borde vara samma sak» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen med kursen ges i mycket generell form och kunde innehålla några fler punkter för att förklara djupare. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Teorifrågorna definerar kursen men en samling av dessa till några få enstaka punkter hade varit uppskattat.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De kändes inte så viktiga...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

68 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»24 35%
Ja, i hög grad»27 39%
Vet ej/har inte examinerats än»16 23%

Genomsnitt: 2.85

- Skiljde mycket mellan uppgifterna i boken och på examinationen..» (Nej, inte alls)
- Vissa teorifrågor kräver att man har pluggat in namn, om frågan hade ställts på ett annat sätt kunde man visad mera förståelse och inte endast hur mycket fakta man kommer ihåg. Problembaserad teori hade varit bra...» (I viss utsträckning)
- Examinationen speglade inte kursen i tillräckligt stor utsträckning. Jag upplevde inte att det som lades fokus på under kursen hade samma fokus på tentan. Hemtalen är lätta i jämförelse med tentorna och förbereder en inte på önskvärt sätt. » (I viss utsträckning)
- Det är svårt att göra en tenta som innefattar allt som vi går igenom i kursen eftersom den är så stor. Dock hade vi labbar osv. som komplettereade detta rätt bra :)» (I viss utsträckning)
- Svar tenta, kort rid for att forbered Sig efter kursens slut » (I viss utsträckning)
- Fast man kunde hoppas på en snällare tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

69 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»18 26%
Ganska stor»31 44%
Mycket stor»14 20%

Genomsnitt: 2.76

- skulle vara bra med lite fler exempel, och inte bara rabbla massa formler.» (Ganska liten)
- För dålig struktur. Tydligare koppling mellan OH och tavla. Använd rubriker när du går över till tavlan för tusan!!!» (Ganska liten)
- För teoretiska. Fler praktiska exempel och färre långa härledningar skulle vara bra.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar. Däremot har jag svårt att förstå hur vi ska hinna repetera när sista föreläsningen är på fredagen och tentan på onsdagen med en annan tenta emellan...» (Mycket stor)
- Jag tycker att det har varit bra föreläsningar, att börja med en sammanfattning av föreläsningen innan var bra för man fick en tydligare övergång och förståelse vad som hörde ihop. » (Mycket stor)
- Föreläsningarna har högt tempo. Kursen innehåller väldigt många områden och det kändes som att nya saker hela tiden introducerades. » (Mycket stor)
- Duktig föreläsare =)» (Mycket stor)

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

68 svarande

1 Inte bra»1 1%
6 8%
3 OK»19 27%
24 35%
5 Mycket bra»18 26%

Genomsnitt: 3.76

- För mycket härledning, den medförde ej att förståelsen blev bättre!» (2)
- Läs mindre direkt ur manus, prata från hjärtat pöjk!» (3 OK)
- Mindre bevis mer ex.» (3 OK)
- För mycket härledningar som man ändå inte minns sen. Bättre att lägga fokus på sådant som man kan nyttja.» (3 OK)
- Det går lite snabbt ibland, när det hoppas mellan tavlan och overhead-bilderna. » (3 OK)
- hade vart bra med lite mindre teori och lite mer exempel» (3 OK)
- kändes som att man lärde sig mycket mer på räkneövningarna, men det kan ha varit så att det var lättare att hänga med på räkneövningarna efter att man lärt sig teorin innan.» (3 OK)
- kanske lite väl mycket härledningar ibland» (4)
- Något högt tempo. Tavelstrukturen kunde varit bättre bla i form av tydliga rubriker och logisk följd. » (4)
- Tempot blir högre mot slutet,jag kan också tycka att det finns en viss disparans mellan vad vi förväntas göra på övningarna och vad som gås igenom på föreläsningarna.» (4)
- Väldigt ihoppressat schema» (4)
- Ibland lite väl långa genomgångar av föregående föreläsningar» (4)
- Strukturerade och välplanerade.» (4)
- Bra att OH-bilderna finns utskrivna » (4)
- Jättebra! Affes lugn, hans tydliga sätt att förklara, han var kanon! En av de bästa föreläsare vi haft.» (5 Mycket bra)
- Alf är helt klart en erfaren pedagog» (5 Mycket bra)
- Mycket bra föreläsningar. Duktig examinator.» (5 Mycket bra)

8. Vad tyckte du om övningarna?

66 svarande

Totalt:

1 Inte Bra»1 1%
5 7%
3 OK»14 21%
23 34%
5 Mycket bra»23 34%

Genomsnitt: 3.93

Fördelat på olika grupper:

Abdallah Abou-Taouk: (20 st)
1 Inte Bra1 5%
20 0%
3 OK8 40%
45 25%
5 Mycket bra6 30%

Genomsnitt: 3.75

- testade de flesta. många övningsledare förstod inte vad de gjorde utan skrev bara av pappret som de fått med uppgifter» (1 Inte Bra)
- var inte där» (3 OK)
- Var även hos Martin. Många övningar var bra men några gav inte så mycket, typiskt dem som utgjordes av bevis och härledningar.» (4)
- Bra och gav bra förståelse. Övningen som var en enda lång härledning av en formel var helt onödig, den går ändå inte att komma ihåg.» (4)
- Bäst av alla var Gunnar! Jag var även hos Mohammad, han var också väldigt duktig. » (5 Mycket bra)

Mohammad El-Alti: (11 st)
1 Inte Bra0 0%
23 27%
3 OK2 18%
45 45%
5 Mycket bra1 9%

Genomsnitt: 3.36

- rörigt, skriver fel etc» (2)
- Känndes mest som han skrev av facit och det blev oftast väldigt rörigt. Med lite bättre förberedelse kan det bli bra! » (2)
- Stand-in vikarien var kass. Ge mig 2h och jag kunde ha förberett övningen bättre!» (4)

Martin Johansson: (19 st)
1 Inte Bra0 0%
22 10%
3 OK4 21%
410 52%
5 Mycket bra3 15%

Genomsnitt: 3.73

- De som jag gick på blev rätt röriga, men jag var inte på så många, dels för att jag valde det och delvis på grund av schemakrock.» (2)
- Borde vara mer förklarande. Bra tempo.» (3 OK)
- Övningsledare Martin har varit mycket bra, strukturerad, pedagogisk och haft trevligt bemötande med öppenhet för frågor. » (4)
- Martin var jättebra på att förklara, väldigt pedagogisk! Tydlig och lugn. Det gällde att skynda sig till övningen för att få en plats i hans sal. Så systemet att alla fick välja övningsledare medförde en del hets också, så det är inte bara positivt. Läraren som hade lektionen före strömningsövningen var inte så förtjust i att det stod folk och hängde på låset kvart i tio. Men Martin var så himla bra!» (4)
- Bra förklarat med lagom tempo på övningarna» (4)

Bastian Nebenführ: (10 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK0 0%
42 20%
5 Mycket bra8 80%

Genomsnitt: 4.8

- övningarna var bra, men de passar inte mig att bara lyssna» (4)
- Väldigt duktig övningsledare! » (5 Mycket bra)
- Bastian är helt klart den bästa övningsledaren efter att ha varit på allas övningar. Han är engegerad, trevlig, pedagogisk. Det finns inget att klaga på hos honom.» (5 Mycket bra)
- FÜHRER!!!» (5 Mycket bra)
- Bästa övningsledaren hittills. Fattar att man kommer dit för att få lösningsgången och inte för att titta på algebra.» (5 Mycket bra)

Guillaume Jourdain: (6 st)
1 Inte Bra0 0%
20 0%
3 OK0 0%
41 16%
5 Mycket bra5 83%

Genomsnitt: 4.83

- Väldigt underskattad övningsledare!» (5 Mycket bra)
- Riktigt intresserad övningsledare som verkligen vill att vi skall förstå, stor eloge.» (5 Mycket bra)
- Lätt att diskutera med och att ställa frågor till» (5 Mycket bra)
- det var jättebra att gruppen var så liten, vi var typ max 8 personer. Det gjorde att det fanns möjlighet att ställa frågor. Det är de mest lärorika räkneövningarna jag haft sen jag började chalmers» (5 Mycket bra)

9. Vad tyckte du om lab. omströmmade kroppar?

68 svarande

1 Inte bra»1 1%
4 5%
3 OK»21 30%
28 41%
5 Mycket bra»14 20%

Genomsnitt: 3.73

- ej deltagit» (?)
- Extremt dåligt att inte erbjuda hörselskydd, ljudnivåerna var direkt skadliga och många gick därifrån och hade ont i öronen. » (1 Inte bra)
- Svårbegripligt, beror möjligtvis på hur tidigt man gör den.» (2)
- Själva labben var bra men att det var 3 grupper på 2 stationer var mindre bra. Vi blev klara först 75 minuter efter labben skulle ha slutat då vi inte fick göra försöken fören en station blev ledig.» (3 OK)
- man lärde sig inte jättemycket på dem, speciellt inte datorövningen.» (3 OK)
- Fast det tog någon vecka innan polletten föll ned.» (4)
- Labb 1 var bra i Lv1-Lv3 allt senare än det kändes det onödigt. Det är mycket dåligt att gå den labben i Lv6-7. » (4)
- Synd bara att den låg så utspritt, dvs om man hade labben tidigt i kursen fick man inte mycket ut av den.» (4)
- Den här manometergrejen var lite långsam. Men det var en intressant lab! Väldigt mycket att göra dock, och vi var inte klara förrän 12:30. Mycket credd till Martin (igen) och Bastian dock som lät oss stanna kvar efter 11:45 och göra klart, fast de var lika hungriga och trötta som vi. Bra doktorander!» (4)
- För kort tid, en maskin till hade varit bra, annars bra.» (4)
- nog bästa labben hittils!» (5 Mycket bra)
- Lärde sig mycket!» (5 Mycket bra)

10. Vad tyckte du om lab. vindtunneldemonstration?

70 svarande

1 Inte bra»13 18%
15 21%
3 OK»31 44%
7 10%
5 Mycket bra»4 5%

Genomsnitt: 2.62

- kul att se vindtunnel, men förstod inte koppling till konstruktionsuppg» (1 Inte bra)
- I stort sett helt onödig, alldeles för kort och innehållslös» (1 Inte bra)
- Ingen laboration, man gick hela tiden med intrycket om att den var väldigt viktig och essentiell för konstruktionsuppgiften, dåligt upplägg.» (1 Inte bra)
- Kul att se en vindtunnel. Det var typ allt.» (1 Inte bra)
- Förstod aldrig var poängen var. » (1 Inte bra)
- Helt onödig. man lär sig ingenting alls och den tiden kan man lägga på att plugga.» (1 Inte bra)
- Kändes onödigt att ha en lab där det endast visas vad en vindtunnel är.» (1 Inte bra)
- Onodig» (1 Inte bra)
- Gav inte så mycket. Läste man bara lab PM så hade det räckt med att titta på klipp på youtube istället..» (1 Inte bra)
- Fanns inget samband mellan själva labben och uppgifterna som hörde till.» (1 Inte bra)
- Den kändes inte riktigt planerad. I konstruktionsuppgiften skulle man inte göra uppgift 12 förrän man gått på demonstrationen, meningen med det förstår jag inte riktigt. Att det inte fanns något utsatt tillfälle för handledning i datorsal för labben var mindre bra. Det hade behövts åtminstone ett tillfälle för det.» (2)
- Det hände inte så mycket. Vi fick inte göra någonting, det hände nästan ingenting. Vi fick titta på lite rök, men han mätte inte ens någonting. Det var klart på 20 min, och det var ändå bokat 1 timme, så han hade gärna fått visa rök då i hela timmen på olika sätt, bara det hade varit roligare. När man har ett så bra verktyg som en vindtunnel hade varit roligt att få använda den lite!» (2)
- handledaren pratade tyst och det var svårt att hålla fokus när han bara stod och pratade i 45 min och att det ej fanns plats till att skriva eller sitta!» (2)
- Jag förstod inte vad målet var, vi gick dit tittade på en vindtunel sen va det klart.» (2)
- Tycker inte den gav speciellt mycket.» (2)
- fick liten ledning och hjälp. matlag programmeringen tar mycket tid men ger inte så mycket.» (2)
- Demonstrationen var trevlig, efterarbetet högst oinspirerat. » (2)
- Bra att få se demonstrationen men infon före gav inget. Hörde inte vad handledaren sa och man fick stå upp i en timme.» (2)
- Kunde ha varit ett riktigt experiment» (3 OK)
- Termo-gunnar räddade den!» (3 OK)
- För omfattande efterbearbetning!» (3 OK)
- Eftersom inga mätningar gjordes "vi fick inte labba själva" så hade en inspelad film lika gärna funkat. Hade varit mycket bättre om vi själva fick göra mätningar med ett mål utsatt, ex: Ta fram Tw. Här är utrustningen, lös det. Så skulle vi själva få lista ut vad som behövdes göras. Därefter kan det kompletteras med fler uppgifter.» (3 OK)
- Den var inte riktigt som jag tänkt mig. Det var väldigt mycket teori och väldigt lite vindtunnel. Kanske beror det på att ordinarie övningsledaren blev sjuk...» (3 OK)
- Gav lite, men såg inte sambandet till mätningarna.» (3 OK)
- Intressant att se en det var inte så mycket till labb» (3 OK)
- Bra för förståelsen» (4)
- Själva labben var bra men det var svårt att se. Jag tycker att det var lite för många studenter där samtidigt. Uppgifterna som var till den var inte så bra beskrivet.» (4)

11. Vad tyckte du om Datorövningen (ICEMCFD och Fluent)

70 svarande

1 Inte bra»18 25%
13 18%
3 OK»27 38%
8 11%
5 Mycket bra.»4 5%

Genomsnitt: 2.52

- orelevant» (1 Inte bra)
- Ger inget att följa step-by-step, om övningen skall vara kvar bör det utvidgas så att man verkligen kan lära sig hur man användar programmet» (1 Inte bra)
- För lite lärande, det enda man gjorde var att följa instruktionerna.» (1 Inte bra)
- Sämsta reklamen för att läsa master/arbeta hos er någonsin. Allt krånglade och det var press att bli godkänd. Varför kunde det inte vara en genomgång istället?» (1 Inte bra)
- Jag antar att det är meningen att man skall lära sig nått. Jag ser inte på vilket sätt denna skall ge eleven djupare förståelse, vet inte riktigt vad den handlade om, typ en plan platta kanske? Allt man gjorde var att mata in värden i ett program. » (1 Inte bra)
- Inte så givande att följa ett recept på något man inte har en aning hur det fungerar... » (1 Inte bra)
- Följde en instruktion utan att förstå vad man gjorde egentligen.» (1 Inte bra)
- Onodig» (1 Inte bra)
- Vem som helst kan följa en sådan instruktion.» (1 Inte bra)
- den gav inte så mycket, hade varit bättre med en föreläsning om programmet istället» (1 Inte bra)
- Svårt att förstå syftet med att följa en step-by-step utan att förstå vad man gör. Kändes som momentet endast tog tid från övriga studier.» (1 Inte bra)
- Sitta o knappa efter en mall, utan o ens få ett försök till förklaring!?» (1 Inte bra)
- programmet hängde sig och krånglade hela tiden, sen så var instruktionerna bristfälliga och ibland felaktiga. Det var tur att abbe var så bra på att gå runt och hjälpa alla, annars hade vi aldrig blivit klara. » (1 Inte bra)
- Enkel men jag vet inte vad den gav förståelsemässigt förutom att vi nu känner igen programmet.» (2)
- Lärde sig ingenting. Slöseri med tid.» (2)
- Förstod inte riktigt vad vi skulle göra eller vad vi gjorde. Hade varit bättre om vi kanske hade fått något lab-pm att läsa igenom på förhand.» (2)
- Gav ingen större klarhet utan man försökte mest följa instruktionerna så gott man kunde.» (2)
- känns som 3 timmar i onödan. Man gör massa saker men man förstår inte varför. Den är till för att ge oss en inblick i programmet men man kommer ändå inte komma ihåg något från det.» (2)
- Intressant att veta vilket program man använder men egentligen totalt oväsentlig övning. » (2)
- Säkert nyttigt, men väldigt torrt. » (2)
- Förstod inte mycket.» (2)
- Man följde i princip endast det som stod, jag tyckte inte att det gav så mycket.» (3 OK)
- Jättebra att bli instruerade för ett program som Ansys Fluent men jag förstod typ ingenting. Men det är väl så första gången. Bra intro till en ev. fortsättning i Applied Mechanics antar jag att det var tänkt?» (3 OK)
- Man förstod inte alltid vad det var man gjorde, man bara gjorde det.» (3 OK)
- Man får inte så mycket förståelse för hur programmen fungerar då det bara vara att klicka i det som stod i pmet.» (3 OK)
- Bra simulering, hade dock varit bra med två olika där vi upprepade men för ett annat flöde. Detta vid två olika tillfällen.» (4)
- Man fick en inblick i vad man kan göra. Efter att ha läst FEM-modellering innan tyckte jag att det var lite småhäftigt» (4)
- Ger viss känsla för ICEMCFD och Fluent men mindre för ämnet strömningsmekanik i sig. » (5 Mycket bra.)

12. Vad tyckte du om konstruktionsuppgift 1?

69 svarande

1 Inte bra»5 7%
13 18%
3 OK»37 53%
12 17%
5 Mycket bra»2 2%

Genomsnitt: 2.89

- svår att förstå.» (1 Inte bra)
- Väldigt dåligt planerat. Oerhört förvirrande när konstruktionsuppgiften vävs ihop med "laboration 2" som inte ens är en laboration där man ska försöka förstå påhittade mätresultat. Sedan vävs detta slutligen ihop med datorövningen som man inte har lärt sig något av och så ska man se samband och kunna kommentera alla tre momenten. Väldigt stressande att "lab 2" och datorövningen sker så sent. Dessa moment bör tas bort helt eller omkonstrueras så att de är en del av konstruktionsuppgift 1 istället för separata moment.» (1 Inte bra)
- Allt för svår och omfattande» (1 Inte bra)
- I slutändan handlar sådana här konstruktionsuppgifter mest om att leta fel i Matlab, utan att öka förståelsen för vad man egentligen håller på med. » (2)
- Luddigt hur och vad man skulle redovisa.» (2)
- konstruktionsuppgift 1, labbarna, demonstrationen och datorövningen, allt var bara en enda röra, vilket tillhödre vad? vad fick jag göra/inte göra? var skulle jag använda vad? när och hur skulle det redovisas och för vem? ... » (2)
- känns som om att den var bra med den och dataövning +labbar+ övningsuppg bidrog till att belastningen blev alldeles för hög!» (2)
- Vår grupp hade för dålig koll på kursen vid detta tillfälle för att förstå helheten.» (2)
- Första halvan var bra andra halvan var inte så bra. Mycket som var oklart.» (3 OK)
- svår! ganska icke-intuitiv» (3 OK)
- Var svårt att sätta sig in i matlabkoden! » (3 OK)
- Rörig.» (3 OK)
- väl omfattande!!!» (3 OK)
- till viss del för svår, blir att man bara blir förbannad och skiter i att lära sig. alternativt så va jag för osmart...» (3 OK)
- Jag tror att det hade varit mer givande om grupperna varit mindre.» (3 OK)
- Lite rörigt då det var många olika saker skulle vara med. Skulle kunna vara lite mer uppenbart vad som skulle redovisas» (3 OK)
- Intressant men svår att programmera!» (4)
- Kul! Matlab är alltid roligt. Att vara i grupp om 4 är också roligt för man jobbar ofta två och två och det är kul med omväxling.» (4)
- Den var ganska krävande och tog rätt mycket tid. Mycket arbete lades på matlab» (4)
- Man förstår lite mer men vissa uppgifter är onödiga. » (4)
- Bra att man fick gott om tid att gå igenom den så att man kunde förstå ett antal oklarheter» (5 Mycket bra)

13. Vad tyckte du om konstruktionsuppgift 2?

70 svarande

1 Inte bra»1 1%
3 4%
3 OK»8 11%
1 1%
5 Mycket bra»1 1%
Vet ej, Utförde den inte»56 80%

Genomsnitt: 5.37

- svår att förstå» (1 Inte bra)
- Det kändes helt värdelöst att göra KO2 för att lära sig om dysor inför tenta. Matlab-panik!» (2)
- Blev alldeles för mycket Matlab» (2)
- Den hade säker givit mycket om det funnits tid till att genomföra den, men att ge ut en konstruktionsuppgift onsdag LV7 känns oseriöst. » (Vet ej, Utförde den inte)
- citat av förel.: "ibland kommer det på tentan men om det inte gör det har man lärt sig det helt i onödan" =)» (Vet ej, Utförde den inte)
- Fattar inte varför du en har med den. Tror du seriöst att man skall hinna göra den sista veckan när man dessutom har en massa uppgifter att göra! Sjukt dålig planering! Försök att ha rimliga mål på vad du tar med i kursen!» (Vet ej, Utförde den inte)
- Dumt att ha med i kursen, då ingen ändå hann med den i slutet.» (Vet ej, Utförde den inte)
- Varför delar man ut en konstruktionsuppgift på onsdagen i läsvecka 7, inte en chans att men skulle prioritera det när man har en tenta på måndagen efter.... » (Vet ej, Utförde den inte)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 7%
Ganska stor»40 57%
Mycket stor»25 35%

Genomsnitt: 3.28

- Mest extramaterial» (Ganska stor)
- Dock insåg jag detta lite för sent.» (Ganska stor)
- Föreläsningsanteckningarna har varit bra. Boken tycker jag har varit okej, den har varit lätt att hitta i när man skulle räkna, medan att läsa i den inte har varit lika givande.» (Ganska stor)
- Många röriga kapitel..» (Ganska stor)
- Bra kurslitteratur, dock kunde ekv nr och sidnummer hänvisningar varit uppdaterade till den nya upplagan. Även bilagor borde funnits att hämta ner på hemsidan där kommentarer "tavel beräkningar" släpptes allteftersom. En uppdatering av föreläsningsmaterialet hade alltså varit uppskattat.» (Ganska stor)
- Kurskompendiet med föreläsningsanteckningar var bra. Kompletteringsmaterial till GS-ekvationer var givande. Stort minus till att läslistan ej var bättre uppdaterad. Boken (white 6e upplagan)var invecklad och bökig (vem använder inte SI-enheter, på TD använder de en mycket mer användarvänlig bok. » (Ganska stor)
- Boken är bra!» (Mycket stor)
- I slutet slog jag allt i boken. Vi blev kompisar» (Mycket stor)
- Mycket bra med extramaterialet! Lätt att hänga med på föreläsningarna och lätt att gå igenom det hemma på egen hand! » (Mycket stor)
- Boken var till stor hjälp med uträkningar men den va inte så bra på att lära ut teori. Hade behövt någon annan bok för det. » (Mycket stor)
- Föreläsningsanteckningar har haft stor betydlese» (Mycket stor)

15. Vad tyckte du om boken av White, Fluid Mechanics?

70 svarande

1 Inte bra»0 0%
7 10%
3 OK»31 44%
22 31%
5 Mycket bra»10 14%

Genomsnitt: 3.5

- Väldigt mycker text.» (2)
- Amerikansk = mycket blaj.» (2)
- Har bara använt den till tabellerna, och någon enstaka formel. Läser aldrig i böckerna.» (3 OK)
- Bra exempel, dock lite svårläst» (3 OK)
- Det tog ett tag och brödtexten är jobbig att läsa.» (4)
- Dålig på teori.» (4)
- Med tilläggen som gjordes under föreläsningarna så var boken till stor hjälp. Dock verkar upplaga 6 något bättre.» (5 Mycket bra)

16. Vad tyckte du om extramaterialet från institutionen?

69 svarande

1 Inte bra»1 1%
1 1%
3 OK»38 55%
15 21%
5 Mycket bra»14 20%

Genomsnitt: 3.57

- Inscannade OH-bilder, inte bra.» (1 Inte bra)
- Symboler som skiljer från Whites. Lätt att bli förvirrad.» (3 OK)
- Tittade inte särskillt mycket på detta.» (3 OK)
- Minska ner overheaden till hälften åtminstone så slipper man ha så mycket papper» (3 OK)
- Tycker att allt det ska läggas ut på kurshemsidan så man kommer åt det ifall man tappat bort eller glömt det hemma o vill kolla på datorn istället.» (3 OK)
- Skulle bli bättre med lite rubriker och liknande som gör det lättare att hitta vad man söker.» (3 OK)
- Bra med föreläsningsanteckningar och att övningarna läggs upp på hemsidan.» (4)
- jättebra med föreläsningsanteckningarna!» (4)
- Vissa teorifrågor gick inte att hitta i boken eller i föreläsningsanteckningar, ta bort dessa!» (4)
- De utskrivna föreläsningsanteckningarna var kanon! Utan dem hade det inte alls gått lika bra. Gamla hederliga OH med och inte PowerPoint = Himla skönt! Att lösningar till alla hemtalen lades ut var också fantastiskt! Känns nästan som lite curling-föräldertänket, vilket är otroligt gött för oss, men känns lite läskigt i ett större perspektiv.» (5 Mycket bra)
- Enda nackdelen är att frågor är felöverstatta och facit stämmer inte alltid. Skulle behöva tittas igenom och korrigeras av övningsledare eller examinator. Gjorde i princip bara övningstal och tentatal för att de felande hemtalen kostade för mycket tid. » (5 Mycket bra)
- Skönt att slippa skriva ut allting själv skulle eventuellt kunna tillföra en formellsamling.» (5 Mycket bra)

17. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, mm?

68 svarande

Mycket dåligt»6 8%
Ganska dåligt»9 13%
Ganska bra»44 64%
Mycket bra»9 13%

Genomsnitt: 2.82

- Sjukt dålig information om konstruktionsuppgiften och hur den skulle gå till.» (Mycket dåligt)
- Dålig information och dåligt upplägg av kursen. Tex så var det jätte många hemtal sista veckan, vilket gjorde att man hade ont om tid att plugga till tentan.» (Mycket dåligt)
- Använd något som fungerar istället för att sprida det över flera olika system. » (Mycket dåligt)
- Blir stora problem och krångel när man blandar flera olika system, pingpong studieportalen etc....» (Mycket dåligt)
- jobbigt med labb-bokning på lista utanför inst. » (Ganska dåligt)
- Med tanke på att vi fick köa för att skriva in oss i en grupp.» (Ganska dåligt)
- "Ping-pong is not the shit"» (Ganska dåligt)
- Dumt när hälften ligger på kurshemsidan och andra hälften på pingpong» (Ganska dåligt)
- Anmälan till lab via listor ??? hallå... Pingpong är fett omständigt 14 länkningar innan man hamnar det man vill åt på kurshemsidan, tröttsamt. » (Ganska dåligt)
- syftar främst på anmälningen till labgrupper» (Ganska dåligt)
- Anmälan till laborationer hade väl kunnat ske via studentportalen.» (Ganska dåligt)
- Ovant att använda pingpong, dock inte kursens fel i sig.» (Ganska dåligt)
- Det går att göra anmälning i PingPong, bättre än att ha listor utanför instutionen...» (Ganska bra)
- Kursadmin för strömning har funkat bra. Däremot vill jag rikta kritik mot hela studieportalen som sådan. Vissa saker ligger uppe på pingpong, andra på nya studentportalen som ofta krånglar. Den enda som funkar hyfsat bra är den "gamla" studentportalen men som å andra sidan saknar många tjänster.» (Ganska bra)
- Kunde släppt övningsförklaringar (eller kanske hemtalen!) i förväg.» (Ganska bra)
- Hade ju helst sett att den inte gjorts på ping pong...» (Ganska bra)
- Att vi fick stå i kö och skriva upp oss på en lista för gruppanmälan känns lite sorgligt, på Chalmers tekniska högskola. Men så är också Studieportalen något av det mest tragiska som finns. Pingpong fungerade bra. Bra att det lades ut ett schema med hemtal och liknande.» (Ganska bra)
- hemsidan bör ha allt utdelat material.» (Ganska bra)
- Dock strul vid labbanmälan» (Ganska bra)
- Hade varit bättre om man kunnat anmäla sig till labbar via internet» (Ganska bra)
- Var problem att logga in i början av kursen men på slutet var den klockren.» (Ganska bra)
- Bra med mail som informerade» (Ganska bra)
- Bättre om det varit på studentportalen och inte pingpong.» (Ganska bra)
- Dåligt att facit inte laddades upp på kurshemsidan efter tentan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

18. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

68 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»28 41%
Mycket bra»26 38%
Har ej sökt hjälp»13 19%

Genomsnitt: 3.75

- Dock fanns det ingen att fråga om» (Ganska bra)
- Vill ge Gunnar mycket Cred här...han tog sig ofta tid att förklara! » (Ganska bra)
- Föreläsaren var svår att få tag på för att ställa frågor. Övningledare ställde ofta upp.» (Ganska bra)
- Snälla övningsledare som gärna svarar på frågor, finfint!» (Mycket bra)
- Grymt bra doktorander som ställde upp. » (Mycket bra)
- Lätt att få tag på övningsledare som kan hjälpa en.» (Mycket bra)
- tack vare räkneövningar» (Mycket bra)

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

68 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 23%
Mycket bra»50 73%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.79

- Jag har haft riktigt kul och träffat massa roliga människor!» (Mycket bra)

20. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»11 16%
Hög»39 57%
För hög»16 23%

Genomsnitt: 4.01

- Konstruktionsuppgifterna i Miljö och Energiteknik-kursen tog på tok för mycket tid från Strömningen.» (Lagom)
- Sett över hela perioden var den okey, mot slutet var det dock för mycket, då alla inlämningar och liknande låg under de sista 2 veckorna, för båda kurserna.» (Hög)
- Det har varit tufft.» (Hög)
- 30 sidor ny teori 4-5 dagar innan tentan var väl tufft... » (Hög)
- Går väldigt fort fram..» (Hög)
- Svårt att ligga i fas med två kurser som tar maassa tid.» (Hög)
- Men beror mest på mina övriga aktiviteter...» (Hög)
- Allt kom på slutet, labbar, konst.uppg osv» (Hög)
- Lite väl högt tempo emellanåt» (Hög)
- Inte optimalt att få nytt material hela tiden fram till tentaperiodens början tillsammans med att tenta låg såpass tidigt i veckan » (Hög)
- Kändes tidigt att det skulle krävas stor arbetsbelastning på denna kurs och skulle väll uppskatta att jag lagt ner 70% på strömningen och 30% på energi- och miljötekniken.» (Hög)
- Väl låg i början, alldeles för hög i slutet. Varför var det så många nya moment de sista tvp veckorna?! Högre tempo i början av kursen, för att avlasta i slutet hade varit bra.» (Hög)
- För många kursmoment, även om KO2 inte är obligatorsik så är matlabprogrammeringen tidskrävande och Inlämningarna i vår andra kurs var också tidskrävande. Skulle lära mig mer på att bara räkna tal.» (För hög)
- För mycket material i kursen. Blev väldigt mycket helgpluggande. Stressigt inför tentan.» (För hög)
- För mycket material att gå igenom! » (För hög)

21. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

68 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 23%
Hög»31 45%
För hög»21 30%

Genomsnitt: 4.07

- För hög i slutet» (Lagom)
- miljökursen var lugn» (Lagom)
- 3 kurser» (Hög)
- Alla inlämningar och liknande låg under de sista 2 veckorna för båda kurserna, annars lagom.» (Hög)
- Litet för många andra saker.... (exjobb, jobbsök)» (Hög)
- Men beror mest på mina övriga aktiviteter...» (Hög)
- Båda kurserna är uppstyckade i teori/läsdel, räknedel och lab/konstruktionsdel. Detta gör att det blir väldigt svårt att under den korta tiden av en läsperiod få någon struktur i det man gör. » (Hög)
- Även här så var det svårt att hinna med att repetera till båda kurserna då de låg så nära inpå varandra» (Hög)
- Hinner inte att plugga båda.» (För hög)
- Strömmingsmekaniken tog mycket tid från den andra kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

22. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

69 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 7%
Godkänt»27 39%
Gott»27 39%
Mycket gott»10 14%

Genomsnitt: 3.6

- Intressant men det är alldeles för många moment i kursen och alldeles för mycket härledning!» (Dåligt)
- Framgick dåligt vad som var obligatoriskt.» (Godkänt)
- Mycket att lära sig med svåra uträkningar.» (Godkänt)
- Det känns som kursen är aningen ihoptryckt, det hade varit trevligare med två kurser med mer fördjupning. (Ta bort HU!)» (Godkänt)
- Intressant ämne, känns absolut relevant att läsa. Bra examinator.» (Gott)
- Kul kurs, synd bara att det var så mycekt information på så kort tid.» (Gott)
- Det är en väldigt intressant kurs som jag tycket förtjänar mer tid så att en djupare förståelse hinner uppnås.» (Gott)
- Intressant och kul kurs. Känns praktiskt tillämpningsbar. (då syftar jag inte på att detta var pga laborationerna och konstruktionsuppgifterna)» (Gott)
- Jag är väldigt glad att jag läste denna kursen.» (Mycket gott)
- Affe var kanon! Lösningarna till hemtalen kanon!» (Mycket gott)
- Rolig kurs, dock hög belastning men rolig.» (Mycket gott)
- Det har helt klart blivit mer intressant ju mer man läst » (Mycket gott)

23. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbar och konstruktionsuppgifter, räkneövningar.»
- Lab 1»
- Föreläsningarna och dess anteckningar.»
- Konstruktionsuppgiften»
- Föreläsningsanteckningar, övningar/hemtal på hemsidan.»
- Behåll det mesta. Det är bra!»
- Affe»
- Föreläsningarna och upplägget på dem»
- Att lösningsgångarna för räkneövningarna och hemtalen läggs upp på hemsidan.»
- termogunnar»
- Martin Johansson! Och Affe såklart. Allt utdelat material, övningarna.»
- Lab 1 var mycket givande!»
- Föreläsningsanteckningarna»
- Övningarna var bra. Labbarna. Boken. »
- Alf är en superföreläsare, Bastian som övningsledare»
- Affe som föreläsare. Den extra kurslitteraturen och teorifrågorna.»
- Bastian.»
- Förelsäningsanteckningar och föreläsningsstrukturen är bra.»
- lab 1»
- Bra övningsledare och omstömmade-kroppar-labben var riktigt bra!»
- Laboration 1»
- Föreläsningarnas struktur samt de förtryckta föreläsningsanteckningarna.»
- Bastian»
- Övningarna»
- affe» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

24. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ha en räknestuga i alla fall en gång i veckan. Men främst: Det var obefintligt med repetition sista läsveckan. Öka tempot på föreläsningarna så du har tid att repetera i alla fall en föreläsning. Jag skulle inte ha något emot att repetera hela sista läsveckan och ha ett betydligt högre tempo på de första läsveckornas föreläsningar.»
- Datorövning»
- Tentatiden! En eller två dagar till innan tenta hade påverkat mitt resultat betydligt. Speciellt som vi lärde oss nytt in i det sista. Teorirepetition som hamnade mkt i skymundan vilket ger en dålig start på tentaskrivandet också för räknedelen.»
- Upplägget av inlämningarna samt laboration 1.»
- "lab 2" och datorövningen, konstruktionsuppgift 1 i helhet. Övningsledarna är inte säkra på sin sak.»
- Måste framgå tydligare vad som är obligatoriskt. Att Lab 1 och 2, kontruktionsuppg 1 (men inte 2) och datorövningen var obligatoriska stod inte i kurs-pm, vilket innebär att de inte är obligatoriska.»
- Öka tempot i början så att det blir tid över för repetition.»
- Titta litet på labbarna och om man verkligen lär sig något av dem. »
- Inget»
- Tydligare formulering till uppgifterna till laboration 2, det var svårt att förstå ibland. Ett exempel är att det kan vara bra att tala om i vilka enheter som den data man får är i.»
- Lägga in en dugga i LV4 som ger bonuspoäng till tentan hade jag velat ha. Det hade varit ett bra mått på om man hänger med eller inte och vad som förväntas av en. Läslistan som man fick i början var ganska dålig. I mina ögon innehåller en givande läslista vilka sidor man skall läsa inför vilken föreläsning under vilken läsvecka. Tydlig struktur! sidhänvisning occh ekvationshänvisning bör stämma. Det försvårade ínlärningen mycket då man hänvisades till fel ekvation i tex samband med härledning. »
- Ändra tempot till en jämnare och lägre belastning, det är skillnad på att hinna lära sig räkna och att hinna förstå.»
- bokstavskombinationen vi hade datalab på»
- Om KÖ2 ska göras får den nog bli obligatorisk. Tydliggöra hur man ska se ett samband mellan KÖ1, lab 2 och Ansys Fluent-grejen, jag förstod alrig vad man skulle jämföra med vad. Men antalet labbar och KÖ ska definitivt bevaras, det är ju det man lär sig av! Fast vindtunnellabben gav inte så mycket. Tja, ingenting faktiskt, utom att det är fräckt med rök.»
- Skär ned på det som ingår det är en 7.5p kurs ej 15p!!!»
- Mindre omfattande konstruktionsuppgift 1 och lab 2. Tog oförskämt mycket tid sent i läsperioden!»
- Vissa övningar fanns det inte möjlighet att bli färdig med alla uppgifter. Vindtunnellabben bör vara mer interaktiv.»
- Gå igenom konstruktionsuppgiften lite tidigare hade varit bra då det blev väldigt hektiska dagar mot slutet»
- Bättre information om datorövningar, labbar, konstruktionsuppgifter osv. Det var ofta oklart när och hur det skulle göras/lämnas in.»
- Ta bort Vindtunnellabben. Lägga konstruktionsuppgiften tidigare.»
- Mindre tidskrävande konstruktionsuppgifter ta bort datorlabben.»
- skulle vara bra med en eller två duggor för att samla lite extrapoäng till tentan. hellre dugga än konstruktionsuppgift enligt mitt tycke»
- white »
- Föreläsningarna behöver förbättras.»
- bättre organisation och information, pm mer utförligt»
- datorövningen»
- Vindtunnellabben. »
- Ta bort vissa delar i kursen så det inte blir så stressigt!»
- kursen är väldigt omfattande, är verkligen allt lika viktigt?»
- Datorövningen kan tas bort.»
- lab. vindtunneldemonstration»
- Redovisning av lab, dataövning konstruktionsuppgift o allt i en enda soppa känns inte som ett vinnande koncept.»
- mindre "rå" teori på föreläsningar»
- Inte gå igenom nytt material fredagen innan tentaveckan. Planera så att det blir mer tid mellan Strömningsmekanikstentan och den andra som går, i det här fallen Energiteknik. Tyckte att jag hade väldigt lite tid med fem räkneuppgifter samt terifrågorna. Det gick heller inte att "hoppa över" någon teorifråga för att komma tillbaka till den, eftersom de och räknedelen skulle lämnas in var för sig.»

25. Övriga kommentarer

- Rolig kurs!»
- Måste framgå tydligare vad som är obligatoriskt. Att Lab 1 och 2, kontruktionsuppg 1 (men inte 2) och datorövningen var obligatoriska stod inte i kurs-pm, vilket innebär att de inte är obligatoriska.»
- Tack!»
- Lägg inte två tentor med en dag mellan, definitivt inte när kursen avslutades fredagen innan. 1½, dag för att repetera och förbättra kunskaper räcker inte! »
- En specifik "office hour" hade varit bra att ha för frågor redan från början av kursen.»
- Trevliga människor med ett brinnande intresse som leder kursen. Ett stort tack till dessa människor.»
- Var extremt hög arbetsbelastning»
- Ordna så att man i alla fall har 2 hela dagar på sig att repetera Strömningsläran»
- Intressant kurs, men mycket teori. Det hade blivit mer intressant om vi hade fått räkna på experimentella fall, tex kap 7,6 "Experimental external flows»


Kursutvärderingssystem från