ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-1 Inledande Matematik E, TMV 156

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-06
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»6 16%
Cirka 20 timmar»6 16%
Cirka 25 timmar»12 32%
Cirka 30 timmar»5 13%
Minst 35 timmar»8 21%

Genomsnitt: 3.08

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»0 0%
25%»3 8%
50%»1 2%
75%»7 18%
100%»26 70%

Genomsnitt: 4.51


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

37 svarande

Vet ej, har inte sett/läst målen»8 21%
Vet ej, målen är svåra att förstå»2 5%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»22 59%
Målen är för högt ställda»5 13%

Genomsnitt: 3.37

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»17 47%
Ja, i hög grad»15 41%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.55


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningar varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»7 18%
Ganska stor»16 43%
Mycket stor»10 27%

Genomsnitt: 2.86

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

37 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»3 8%
Ganska stor»24 64%
Mycket stor»8 21%

Genomsnitt: 3.02

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»20 54%
Mycket bra»14 37%

Genomsnitt: 3.29

8. Hur bra har övningarna fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»21 63%
Mycket bra»8 24%

Genomsnitt: 3.09

9. Hur bra har MATLAB-momentet fungerat?

Här avses endast kursmomentet i MATLAB, alltså inte studentledd MATLAB

35 svarande

Mycket dåligt»6 17%
Ganska dåligt»12 34%
Ganska bra»15 42%
Mycket bra»2 5%

Genomsnitt: 2.37

- Som upplägget är just nu, skulle man lika gärna kunna skippa det. Det blir endast som ett stort stressmoment som varken är lärorikt eller givande. Har ändå hyfsade förkunskaper inom programmering och ett intresse för liknade ting, men det här har varit något av det värsta jag har varit med om. Det finns för lite tid i veckan för att få hjälp med det, och eftersom andra delar av matten prioriteras som man inte kan komma ifrån så blir Matlab-delen endast en negativ faktor i det hela. Den laborationstillfället med Fredrik som vi har varje vecka, är delvis för kort, för mycket som ska tas in på för lite tid och man skriver allting bara för att försöka hinna med allt så att man ska ha en chans att klara quizen vid slutet av tiden, men sen när man har gått därifrån så har man glömt allt igen. Förstår inte hur man kan fortsätta med ett förlorande upplägg och planering, för vad jag har förstått så har det funnits liknande problem tidigare? Jag tycker att det är helt katastrofalt. Antingen får man sänka nivån och korta ner innehållet, eller så får man göra Matlab till en egen kurs. Jag har suttit från 8.00 till 23.00 varje dag och pluggat, men ändå inte hunnit med Matlab. Det blir bara som ett moment som man vill ha undanstökat så snabbt som möjligt, så att man kan gå vidare till allt det andra man ska hinna göra. Allt det man ska hinna göra under laborationstillfället är på tok för mycket, man hinner inte ta till sig något. Och eftersom goda förkunskaper möjligtvis fattas, så är det väldigt lätt att man fastnar på en uppgift. Och när man väl gör det, kommer man aldrig hinna klart med resten eller ens lära sig något vettigt av det. Jag skulle vilja att Matlab blev en egen kurs, för upplägget just nu är helt meningslöst. Jag tycker att Matlab är kul när man får ta sig den tiden som man verkligen behöver och får en chans att lära sig något av det. Men just nu är det helt värdelöst. Korta ner innehållet, lägg till någon timme i veckan till enkel föreläsning eller frågestund, eller gör det till en egen kurs.» (Mycket dåligt)
- tidskrävande och höga krav med väldigt lite hjälp» (Ganska dåligt)
- Personligen känner jag, som inte jobbat nått med programmering tidigare, att tempot varit för högt och att undervisningen varit opedagogiskt svag.» (Ganska dåligt)
- Man hade svårt att ta till sig allt då de ar ett högt tempo och många nya moment som skulle avklaras. Med endast en laboration i veckan och det som ´,skulle göras på laborationen kom inte ut på hemsidan förrän kvällen vilket gjorde det svårt att förbereda sig. Jag skulle istället se mer lektioner och kanske någon mer föreläning. Eller bäst av allt ha Matlab som en helt egen kurs nu i början.» (Ganska dåligt)
- Kursen borde ligga som en fristående kurs. Man kanske skulle kunna göra om den till en projektkurs som man endast kan bli godkänd i, det känns som om upplägget skulle bli bättre då. Sedan skulle det vara bra om man kunde få ut övningsuppgifterna som man ska göra under laborationerna en vecka tidigare, då skulle man kunna förbereda sig bättre och hinna göra det man ska under laborationen. Som det är nu har man för lite tid på sig när laborationsövningarna kommer ut dagen innan på kvällen. Det hjälper inte att bara läsa litteraturen, man måste hinna öva på det också. Och då skulle det vara perfekt om man hade fått ut övningarna/uppgifterna tidigare.» (Ganska dåligt)
- Ej tydligt med sammanläkningen med inledande matematik.» (Ganska dåligt)
- För hög nivå för tidigt...» (Ganska dåligt)
- Det är väldigt svårt för någon som aldrig har programmerat förut. Det hade varit enklare om föreläsaren/handledaren inledde varje labb på ett motiverande sett. Övertygad om att matlab är roligt.» (Ganska dåligt)
- Förkunskaper gjorde det mycket lättare, "duggorna" efter varje lektion känns bättre än förra årets inlämningar varje vecka. Man borde kunna få reda på resultaten på de "duggorna" så man vet vad man kunde och inte kunde.» (Ganska bra)
- Det var otroligt svårt med tanke på hur lite labbtid det var. Det kändes inte som man lärde sig grunderna ordentligt.» (Ganska bra)
- Skulle vara bra med facit till MATLAB-uppgifterna.» (Ganska bra)
- Upplevde att det var för lite tid till det, men jag hade inte velat ta från ordinarie matten hursomhelst.» (Ganska bra)
- Ofta brist på datorer.» (Ganska bra)
- Har lärt mig grymt mycket, om man tänker att jag inte kunde något alls från början. o det känns ju bra.» (Mycket bra)

10. Hur fungerade SI:n i kursen

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»7 18%
Mycket bra»22 59%
Ej närvarat»5 13%

Genomsnitt: 3.78

11. Kommentarer angående undervisning och kursadministration

- Där pusselbitarna föll på plats»
- SI: Mycket uppskattad hjälp till inlärningen. Varje SI:s tillfälle kunde ha haft ett mer klart upplägg, nästan varje gång gjorde vi något annorlunda.»
- Helt underbart! Grymt kul och lärorikt för min del.»
- Det ända momentet i SI som jag lärde mig något ifrån var när undervisarna gick igenom svaren.»
- De gånger jag själv var motiverad gav det mycket!»
- På SI-borde vi studenter få en chans att räkna i boken calculs, så att man hinner i fatt samt att man får chansen att fråga SI-ledarna. »
- Väldigt röriga föreläsningar.»


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»18 48%
Mycket bra»8 21%
Har ej sökt hjälp»9 24%

Genomsnitt: 3.64

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

37 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»11 29%
Förbli densamma»23 62%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.62

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

37 svarande

Sänkas markant»2 5%
Sänkas lite»14 37%
Förbli densamma»20 54%
Höjas lite»1 2%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.54


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»1 2%
Godkänt»16 43%
Gott»14 37%
Mycket gott»5 13%

Genomsnitt: 3.56

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI»
- SI:n, studentledda MATLAB:en»
- Den studentledda matlaben»
- Ville (så klart), SI:n, Studentledd MATLAB, MATLAB "duggor"»
- SI:n var jättebra, bra uppgifter och kul att få arbeta i grupp. Väldigt bra ledare som verkligen fick en att våga gå upp inför klassen och lösa tal på tavlan.»
- SI och sättet övningarna fungerar.»
- Tycker båda att SI:n till matematiken och Matlaben har varit klockren! Dock tycker jag att mer skulle behövas läras ut i SI:n till Matlab för det kändes som man fick lite för lite förkunskap. Föreläsningarna har varit lärorika och roliga, dock galet högt tempo vid vissa tillfällen, men precis som Ville har sagt till oss vid flera tillfällen är det mycket att lära ut på så kort tid. Samtidigt tycker jag att det också kan vara nyttigt eftersom man kommer inte i studietempot snabbare!»
- Ville. Eller en föreläsare som är lika engagerad, mycket viktigt.»
- SI-övningarna»
- Ville och SI»
- De många övningar och föreläsningar man hade. »
- SI»
- Duggorna.»
- SI och studenledd matlab.»
- Ville»
- SI.»
- Det mesta.»
- SI, studiementortid, tempo»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Arbetsmomentet i MATLAB»
- Någon merföreläsning i veckan så att man inte ligger efter i planeringen»
- Hålla tempot på föreläsningarna för att det inte skall bli så mycket nytt att läsa in i slutet. I början av kursen gick saker och ting väldigt långsamt, och då var det också som lättast upplevde jag. Sedan när vi kom in på svårare moment som åtminstone inte jag hade läst i gymnasiematten gick det väldigt mycket fortare. Göra övningslektionerna till just övningslektioner och inte ännu fler genomgångar, jag hann inte räkna tillräckligt vilket är hela grunden till att förstå matematiken.»
- Upplägget på föreläsningarna. Det var bra att mycket teori gicks igenom (exempelvis bevis) men det fanns ofta en avsaknad av exempel på faktiska talk som kunde hjälpa en förstå bättre.»
- Matlaben... Sänker hela kursen totalt!»
- Fler övningar då man kan ställa fler frågor istället för att spara frågan hela veckan i väntan om övningen eller vid slutet av föreläsningen (då många ställer frågor)»
- Om möjligt- bättre balans mellan matte och matlab, kanske fler studentledda matlabtillfällen ty det gav mycket att få en förhandstitt på programmet.»
- Lite mindre inlämningsuppgift i matlab»
- Matlab delen bör förändras ytterligare men då SIn var en bra start dock.»
- Känns som man inte hinner med på föreläsningarna. Dem går jättefort. Finns ingen chans att hinna förstå»
- Matlab-delen borde flyttas ut till en enskild kurs på kanske 1 hp. Jag tror att det skulle fungera bättre då eftersom det skulle bli en tydligare målbild över vad man ska kunna och inte efter genomförd kurs. Den skulle kunna fungera som en projektkurs där man endast kan få godkänt. »
- Matlab»
- SI-möten, där studenter räknar i boken calculs, då får man också chansen att få sina frågor besvarade av SI-ledarna»
- Komma fram till var kärnan i kursen faktiskt är, hur målen binder till verkligheten och resten av utbildningen»
- Kanske att man snabbt går igenom ett mycket enkelt exempel på föreläsningarna för att förstå lite mer innan man börjar på de svåraste. Ibland kändes det som om man kastades in i de svåraste uppgifterna innan man hunnit fatta principen.»
- Inget»
- Matlabundervisningen kan göras mer motiverande.»
- Byta lärare eller lära Vilhelm pedagogik.»
- Kanske skulle vara bra att lite tvinga folk in i studiecirklar fast frivilligt då. Kanske i mentorsgrupperna. Speciellt efter första läsperiod då mer tid finns.»

18. Övriga kommentarer

- Studentledd MATLAB bör inte ha alla tillfällen i början, att ha minst ett moment under pågående MATLAB undervisning. Jag tror att det skulle vara bra för att få svar på frågor man har m.m.»
- Det känns som om jag, med hjälp utav kurslitteraturen, behövt lära mig själv det mesta av kursens innehåll på egen hand. föreläsaren är bra fast brister en del det pedagoskiska »
- Hög arbetsbelastning denna period, »
- Det känns som om det är lite för mycket moment i kursen, man blir lätt lite "förvirrad" av allting man ska hålla reda på innan tentan. Men man förstår att man måste ha allting i samma kurs som en repetition så det kan vara svårt att sprida ut det.»
- Föreläsningarna med Vilhelm har knappt gett någonting mer än irritation. Det går inte att göra tre exempel parallellt på tavlan. Man ser inte vad han skriver. Övningarna har fungerat som föreläsningar. Han har stressat igenom lektionerna men ändå behövt lägga in extraföreläsningar utanför planerad tid. Uselt.»
- Hade svårt i början förstå vikten att verkligen gå igenom satser och bevis. Kan också vara bra att efter kursen verkligen påminna om vikten av tidigare kunskaper och att man inte skall ta det allt för lugnt efteråt.»


Kursutvärderingssystem från