ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1, Maskinteknik A, SJO651

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-14 - 2011-11-06
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinbefäl klass VII
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinbefäl klass VII

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
9 svarande

0 0%
1 12%
2 25%
5 62%
0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
9 svarande

0 0%
1 14%
2 28%
3 42%
1 14%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
9 svarande

0 0%
0 0%
3 60%
1 20%
1 20%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.6 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
9 svarande

0 0%
1 14%
2 28%
3 42%
1 14%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.57 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
9 svarande

0 0%
0 0%
1 12%
2 25%
5 62%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
9 svarande

0 0%
1 12%
2 25%
2 25%
3 37%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- Ämnet»
- vet ej»
- Att alla dokument finns tillgängliga på PingPong.»
- labbarna»
- Labbarna och Pahlm.»

3. Saknade du något i kursen?

- Bra böcker, en relevant övningsbok.»
- Mer praktist»
- Studiebesök i verkligheten.»
- nej»
- Mer praktiskt, mindre matte.»
- Bättre kurslitteratur. Använde internet mer än kurslitteraturen då jag fann den mycket obehjälplig.»
- i maskinteknik B var en av de första sakerna vi gjorde att starta 2 motorer under en labb och undersöka temperaturerna. Detta borde ingå i maskinteknik A istället. »

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Den övningsbok som finns men som vi inte blev rekomenderade att använda.»
- vet ej»
- De lektioner när man bara sitter och jobbar på egen hand medan läraren hela tiden lämnar rummet, vilket gör att man ändå inte har någon hjälp av henne.»
- nej»
- Viss matte, det blev för mycket.»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Vi hade två lärare på kursen. Tyvärr hade den ena ingen kontakt med den praktiska verkligheten. Utan att skämmas erkände hon sin okunskap om saker i ämnet, trots att hon undervisat i flera år. I många fall har studenterna i gruppen hjälpt varandra där lärarens kunskaper och pedagogik brustit.»
- jag lärde mig det mesta på föreläsningarna»
- Det var alldeles för mycket matteberäkningar, det har man inte så stor nytta av på en klass sjua. Jag vill lära mig hur man använder saker och hur det fungerar i praktiken, inte sitta och räkna hela tiden. Det blir alldeles för abstrakt då. Först ska man lära sig vad saker är och hur det fungerar, sen kan man väl räkna lite på det.»
- Att ingen av lärarna fanns tillgänglig under tentamen var riktigt dåligt. »

Att få hjälp och svar på frågor
8 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 14%
Lärorikt»4 57%
Mindre lärorikt»2 28%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.14

Föreläsningar
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 25%
Lärorikt»6 75%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.75

Övningar
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 50%
Lärorikt»4 50%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.5

Projektarbete
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 33%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»6

Genomsnitt: 1.66

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 37%
Lärorikt»2 25%
Mindre lärorikt»3 37%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2

Laborationer
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 50%
Lärorikt»3 37%
Mindre lärorikt»1 12%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.62

Studiebesök
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 100%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1

Gästföreläsare
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Mindre lärorikt»0 0%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 2

Kurslitteratur
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 25%
Mindre lärorikt»6 75%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 2.75

Självverksamhet
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 16%
Lärorikt»4 66%
Mindre lärorikt»1 16%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2

Tentamen
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 11%
Lärorikt»4 44%
Mindre lärorikt»4 44%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.33

Tillfällen för kritik (feedback)
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»3 75%
Mindre lärorikt»1 25%
Ingick inte i kursen»5

Genomsnitt: 2.25

Annat
6 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 66%
Mindre lärorikt»1 33%
Ingick inte i kursen»3

Genomsnitt: 2.33

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.79


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.79
Beräknat jämförelseindex: 0.69

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från