ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TDA545 Obj.or. programvaruutveckling IT, TDA545

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-01
Antal svar: 68
Procent av deltagarna som svarat: 68%
Kontaktperson: Erland Holmström»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Informationsteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din tidigare erfarenhet.

1. Hur var dina erfarenheter av programmering innan du började på Chalmers?

68 svarande

Aldrig programmerat»19 27%
Väldigt lite men sett lite programmering»11 16%
Läst programmering på gymnasiet»19 27%
Programmerat mycket men i andra språk»11 16%
Programmerat mycket, även i Java»8 11%

Genomsnitt: 2.67

- Aldrig ens tittat på kod» (Aldrig programmerat)
- Undantaget HTML, PHP & CSS.» (Aldrig programmerat)
- Skulle säga det som gicks igenom under intro kursen» (Väldigt lite men sett lite programmering)
- Läst Java i Programmering A, B och C på gymnasiet » (Läst programmering på gymnasiet)
- programmerat endel hemma, endast läst prgm a på gymnasiet.» (Läst programmering på gymnasiet)
- Läste inget mer efter första året på gymnasiet.» (Läst programmering på gymnasiet)
- Programmering A & B i gymnasiet, vi använde C++.» (Läst programmering på gymnasiet)
- Dock inte Java.» (Läst programmering på gymnasiet)
- Gjorde gymnasieprojekt i Java.» (Programmerat mycket men i andra språk)
- I huvudsak i andra språk*» (Programmerat mycket men i andra språk)
- Mest på Gymnasiet, men några små nyttiga projekt åt en själv också.» (Programmerat mycket men i andra språk)
- Programmering på gymnasiet var helt annorlunda. Det fanns inte samma krav för "snygg" kod och man behövde inte förstå språket fullt ut för att lyckas lösa problem. Trots ett klart MVG på gymnasiet kändes det som att börja om på nytt, med undantag från introduktionskursen som var enkel.» (Programmerat mycket men i andra språk)
- Jag har programmerat en del grejer, bla. till Android, men jätteeffektiv och bra var jag väl aldrig.» (Programmerat mycket, även i Java)
- Även klurigt då och då även om man har erfarenhet.» (Programmerat mycket, även i Java)
- Läser kursen som friståendekurs. Har tidigare läst på chalmers i ca 4 år och då programmerat en hel del matlab och lite java.» (Programmerat mycket, även i Java)
- Projektarbete i 3:an samt ett halvår med egna projekt» (Programmerat mycket, även i Java)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

68 svarande

Högst 15 timmar»15 22%
Cirka 20 timmar»23 33%
Cirka 25 timmar»15 22%
Cirka 30 timmar»8 11%
Minst 35 timmar»7 10%

Genomsnitt: 2.54

- Läser om kurserna för att göra labbarna» (Högst 15 timmar)
- Föreläsningar, labpass och ett par timmar till för lab.» (Högst 15 timmar)
- mindre i början och mer mot slutet» (Cirka 20 timmar)
- Labbarna tog väl den mesta tiden i början.» (Cirka 20 timmar)
- Har gått på alla SI och föreläsningar, har däremot inte lagt lika mycket tid hemma som på DoD pga min tidigare kunskap» (Cirka 20 timmar)
- Svårt att beräkna, olika för varje vecka.» (Cirka 25 timmar)
- massor tid används för att fixa tekniska problem och ofullständig information. » (Minst 35 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

68 svarande

0%»1 1%
25%»4 5%
50%»6 8%
75%»30 44%
100%»27 39%

Genomsnitt: 4.14

- Föreläsningarna men inte några tester/övningar.» (50%)
- Alla föreläsningar inga övningar och några labtillfällen» (75%)
- Inte gått på övningarna.» (75%)
- Ca 80% tror jag.» (75%)
- Inte varit mycket på labhandledningen.» (75%)
- Har varit på alla föreläsningar men inga av övningspassen.» (75%)
- Inte kunnat närvara på övningspass då de krockat med andra kurser. Varit på 100% föreläsningar.» (75%)
- Jag har deltagit i näst intill samtliga föreläsningar och övningstillfällen.» (75%)
- Missade en hel vecka pågrund av sjukdom.» (75%)
- 75-100 då jag har skippat vissa övningar» (75%)
- Borträknat övningspass.» (100%)
- Har missat något övningspass, men har varit närmare 100% deltagande än 75%.» (100%)
- men den ger inte så mycket ,eftersom overhead bilderna baseras på att man har programmerat en del innan. Det går inte studera själv efter detta.» (100%)
- Det mesta!» (100%)
- missat en eller två fö» (100%)
- Missade en föreläsning» (100%)

4. Är du nöjd med den arbetsinsatsen?

68 svarande

Nej jag la för lite tid»26 38%
Ja det var lagom»40 58%
Nej jag la för mycket tid»2 2%

Genomsnitt: 1.64

- Jag har lagt lite för lite tid på att repetera föreläsningar. Har bra koll men det hade kunnat sitta djupare.» (Nej jag la för lite tid)
- Generellt sett så har jag lagt ner för lite tid. Det har räckt för den första kursen, men kommer förmodligen inte gå längre fram.» (Nej jag la för lite tid)
- I början av kursen (första 2-3 veckorna) skippade jag SI-passen och några övningspass för att fokusera på labbarna, då jag kände att jag behärskade momenten sedan förut. Kände dock senare att jag skulle ha gått på allt, eftersom det hade varit bra repetition.» (Nej jag la för lite tid)
- Jag lade väldigt mycket tid på kursen, men det kändes hela tiden som om jag försökte komma ikapp.» (Nej jag la för lite tid)
- Inte hunnit pga andra kurser.» (Nej jag la för lite tid)
- Jag försökte och försökte men kändes som det bara tog stop hela tiden. Labbarna tog upp så mycket tid att man knappt hann lära sig materialet utanför dem. » (Nej jag la för lite tid)
- Hade behövt lägga ned mer egen tid för att få en bättre förståelse» (Nej jag la för lite tid)
- Jag har nog lagt ner mer tid än de flesta. Men jag tycker inte att det varit någon börda, för det är så kul» (Ja det var lagom)
- Jag har ganska svårt att bedöma sånt här.» (Ja det var lagom)
- Något mer / tidigare start med labbarna kanske.» (Ja det var lagom)
- kunde lagt lite mer, men hittade inte så mycket bra "enklare övningar" att göra förrän jag kollade i en annan kursbok.» (Ja det var lagom)
- Laborationerna tog lång tid att göra men jag förstår att man måste jobba hårdare på högskola än på gymnasium.» (Ja det var lagom)
- När man ta in elever som inte har programmerat innan, är det avgörande att börja pedagogiskt , annars fattar man ingenting och man kan sitta fast med bara tekniska problem i evighet.» (Nej jag la för mycket tid)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

68 svarande

Jag har inte sett/läst målen»33 48%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»20 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 19%

Genomsnitt: 2.19

- Jag kommer ärligt talat inte ihåg om jag sett målen... Det står på hemsidan var man hittar dem iaf. Så det är inte någon annans fel än mitt. Däremot kan jag tycka att det vi lärt oss kan kännas lite mycket på en gång för en nybörjare som aldrig sett en rad kod. (För jag tycker det är mycket, och har iof inte läst så mycket java, men känner ändå till typer och loopar och det mest grundläggande)» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kanske sett dem, kommer inte ihåg.» (Jag har inte sett/läst målen)
- han har säker visat dom men det kommmer man ju inte ihåg om han inte visar om dem, eller om man lätt kan hitta dem på kurshemsidan.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Till stor del mitt eget del då de förmodligen låg på kurshemsidan» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kommer inte ihåg målen även om jag såg dem första föreläsningen.» (Målen är svåra att förstå)
- Målet kan uppnås om man får bättre handledning. bättre genomgång grupperad på tidigare erfarenheter.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»35 72%
Nej, målen är för högt ställda»12 25%

Genomsnitt: 2.22 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- har inte läst målen» (?)
- Då jag inte har någon bild av vilka målen var så kan jag inte uttala mig.» (?)
- Förmodligen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Skummade över dem nu, verkar bra» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är ju dock svårare för folk som inte kunde programmera innan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är bättre om man skriver på hemsidan vilka förkunskaper man förvantas att ha. Det står ingenting om programmeringsförkunskaper och en del tekniska förkunskaper.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Så otroligt svårt att sätta nivå i en sådan kurs. för oss som aldrig programmerat innan blir detta en väldigt kämpig kurs samtidigt som flera i klassen bara "gled" igenom den.» (Nej, målen är för högt ställda)
- de flesta målen var helt ok men det fanns enstaka tex lab 2 var lite för svår enligt mig eftersom jag inte hade programmerat innan och det var väldigt mycket nytt i just den labben.» (Nej, målen är för högt ställda)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»17 31%
Ja, i hög grad»19 35%
Vet ej/har inte examinerats än»16 29%

Genomsnitt: 2.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- har inte läst målen» (?)
- Gillade frågan där man fick välja svårighetsgrad på uppgiften» (I viss utsträckning)
- Att behöva programmera med papper och penna gör inte rättvisa till mångas programmeringskunskaper.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker tentan skulle ha haft flera mindre frågor, istället för bara en handfull stora moment.» (I viss utsträckning)
- Angående tentan: Det var på tok för stressigt! Antingen får du ha mindre antal uppgifter, eller ha mindre text etc att sätta sig in i på varje uppgift. En av uppgifterna 5, 6 eller 7 borde skippats. Eller gör en 5 timmars tenta så hade det vart ok.» (I viss utsträckning)
- Väldigt svårt att programmera för hand, på tid, när man på 8 veckor lärt sig från noll. Tentans svårighetsgrad kändes bra men för mig som väldigt oerfaren tog tiden slut, inte kunskapen. Vilket orsakat att jag inte hann slutföra alla uppgifter.» (I viss utsträckning)
- I och med att man skriver på papper så hinner man inte med lika mycket. Blir dessutom klumpigt att ändra eller lägga till om man missat något. Inte så mycket att göra åt det dock...» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte det var bra, utom sista förstod inte alls vad som menade. Har man sett ett sådant föremål som beskrivits klarar man lättare av den uppgiften. Detta är varför jag inte tycker om den. Visst ska man klara att reda ut abstrakta saker absolut men det var en faktiskt sak som man kan googla om man råkar ut för det i ett annat sammanhang.» (I viss utsträckning)
- vissa av frågorna var alldeles för långa hade varit bättre med kortare och fler» (I viss utsträckning)
- Examinationen var ett bra test på kursens innehåll» (Ja, i hög grad)
- Jag var mycket positivt inställd till uppgiften där man fick välja ett alternativ! väldigt bra sätt att kontrollera kunskap, och nivån på denna.» (Ja, i hög grad)
- Jag hoppade av utbildningen strax före tentan.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Kände inte jag behärskade kunskaperna tillräckligt » (Vet ej/har inte examinerats än)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.58


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Alldeles för lite konkreta exempel på föreläsningarna, allt känns väldigt luddigt. Tror det skulle vara väldigt bra med 5 min genomgång på vad vi gjorde förra lektionen i början av varje lektion. Känns inte som kursen riktas till oss som aldrig programmerat!! Allt är på en så hög nivå, och om man vill ha hjälp tar det minst 30 min på ett lärarhandlett labbpass. Behövs något för att vi också ska kunna hänga med!»
- på övningarna pratar man mycket och allting går snabbt. Det är svårt att anteckna och dessutom får man ingen facit så man kan kolla sjäv. Facit är otroligt viktig om man inte kan ämnet från början och inte hänger med på föreläsningarna.»
- Laborationerna var väldigt svåra att förstå vad ni ville att man skulle göra. Det ska inte vara exakta instruktioner såklart, men det var ändå ganska svårt att förstå när man inte riktigt hade fria händer och var tvungen att göra på erat sätt för att ni skulle kunna testa dem.»
- hittade även http://programmedlessons.org/java5/index.html som var väldigt pedagogisk upplagd med övningar för varje delmoment osv.»
- Jag lär mig mer av att göra.»
- Alla ovan är viktiga, men för mig var det minst lika viktigt att sitta hemma och försöka själv.»
- SI-passen har varit till störst hjälp»
- Föreläsningarna var väldigt sega de första 5 veckorna då jag kunde mycket men det gav fortfarande mycket i form av hur man ska koda för att det ska bli så bra som möjligt»
- Tycker vi borde ha 2 övningar. En där vi diskuterar uppgifterna i grupp och en där övningsledaren går igenom uppgifterna medan vi ger förslag. Lite som ett SI-pass fast ändå med typiska uppgifter från övningarna.»
- Gick inte på så många övningstillfällen då jag ansåg att jag redan förstod övningarna.»
- Latade mig istället för att gå på övningar, vilket jag inte borde ha gjort»
- programmering tycker jag man lärde sig som bäst av att testa själv»
- Föreläsningarna behöver fler konkreta exempel, som nybörjare var det svårt när grunderna inte gick igenom ordentligt. Övningarna var mycket bra, det var då jag uppfattade det mesta.»
- Jag läste för lite hemma vilket medförde att föreläsningarna i för hög utsträckning rörde material jag inte stiftat bekantskap med tidigare. Då blir det svårt att ta till sig den kunskap som delgavs. Angående övningarna var dessa mycket nyttiga. Även här kunde det ibland bli lite väl avancerat, mitt eget fel i hög utsträckning men som tips till nästa årskurs så kanske kunde ha två olika svårighetsgrader på övningarna. En som var mer baserad kring de fundamentala grunderna. »
- Laborationerna var mest givande just för att jag ständigt diskuterade med min personen i min laborationsgrupp huruvida olika saker fungerar.»

Föreläsningar
68 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»15 22%
Ganska stor»32 47%
Mycket stor»16 23%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Övningar
68 svarande

Mycket liten»16 29%
Ganska liten»10 18%
Ganska stor»21 38%
Mycket stor»8 14%
Vet ej»13

Genomsnitt: 2.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laborationer
68 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 10%
Ganska stor»23 34%
Mycket stor»37 55%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

9. Vad tycker du om laborationerna?

Lab 1 handlade mest om att skaffa labpartner, registrera sig i fire och komma igång lite.
Lab 2 var RatNum och rowSumsEqual.
Lab 3 var Counter och Secant.
Lab 4 var Memory.
Svar 1 betyder att labben inte gav något/var dålig.
Svar 5 betyder att labben var toppen.
Motivera dina svar dvs varför var en lab dålig.

Matrisfråga

- Lab1 gjorde det den skulle. Lab2 visade på ett bra sätt hur man kan använda sig av objektorienterad programmering. Första delen av lab3 var bra och lärorik. Andra delen av lab3 var en aning rörig och otydlig med vad som skulle lämnas in. Lab4 var rolig och lärorik. »
- Labinstruktionerna behöver vara lite strukturerade, så att det blir tydligare vad som krävs av varje moment. Däremot behöver de inte vara lika "avslöjande" angående problemlösning. Åtminstone inte om mer undervisning läggs på att introducera programmerarens tankesätt.»
- Secant, för mycket matte, för lite prog.»
- Tyckte labb 3 var väldigt luddig. Var tvungen att slå upp sekantmetoden på diverse sidor för att förstå något, då laborationstexten var mycket intetsägande. När vi fick retur på den fick vi mer eller mindre kommentaren "metoden är fel". Väldigt hjälpsamt.»
- Alla labbar gav väldigt mycket, för man fick testa på att använda teorin som gåtts igenom på föreläsningarna. Om man inte förstod då så förstod man oftast efter labben. Det som var bra var att man fick testa på det viktigaste (antar jag) som gåtts igenom. Sen kan man ju diskutera hur laborationerna är utformade. Det tog ett tag innan jag förstod "tänket". Det är inte så svårt att förstå att det som står ska vara med i t.ex. en metod ska vara med där, men där låste man sig ibland och tänkte att det också var det ENDA som skulle finnas med i metoden etc. Ibland är det ju uppenbart att man måste ha med något mer i metoden, men jag uppfattade det ganska ofta som att det var en strikt beskrivning av metoden, varken mer eller mindre skulle tillföras. En annan lurig sak var t.ex. när det stod att man "inte behövde skapa en konstruktor än", sen kom en uppgift som krävde en konstruktor ( enligt handledare ), och DÄREFTER (nästa deluppgift) stod det att NU ska man göra en konstruktor (tror det var i Counter). Sådana saker kanske känns självklara när man skriver uppgiften, men för den som läser är det inte alltid lika lätt att hänga med. »
- Bra i allmänhet, men svårt för oss som aldrig programmerat att lösa problemen. Dessutom tycker jag vissa av rättarna inte alls höll samma standard.»
- Jag tycker Secant-labben var för krånglig vad det gäller matten. Fick ägna för mycket tid för att försöka förstå den, vilket jag fortfarande känner att jag inte gör. (Matten alltså, inte rekursion).»
- 1. Varför sådant stort fokus på Unix? Visst, jag använder Linux dagligen och hade inte några problem med labben. Men för folk som är nya till programmering måste det varit överväldigande att utöver programmeringen behöva installera Linux och lära sig det. Många har säkert inte ens installerat ett OS tidigare. Och vad är grejen med Emacs? Nano måste ju vara mycket mer användarvänligt om man inte klarar av något mer än terminalen. 2 & 3. Extremt tråkiga labbar som är väldigt svåra att förstå. Ett av huvudproblemen är att programmering handlar om att skriva instruktioner, och nu försöker vi skriva instruktioner efter kassa instruktioner, utan att i vissa fall heller ha något realistiskt att testa dem med. 4. Bästa labben, helt kart. Mycket mer frihet och inte lika stort fokus på att få varje rad kod rätt - utan att det är resultatet som är det viktiga. Något jag stört mig på i alla labbar har varit att kvalitén varit rätt igen kass. T.ex. skits det VÄLDIGT ofta fullständigt i kodkonventioner. Svenska namn, små och stora bokstäver på fel ställen, måsvingar skits det ibland i, indenteringar är inte konsistenta och å,ä och ö som inte funkar. Och en sak som jag funderat på: varför är labbdokumenten vartannat i PDF och vartannat HTML. :-|»
- Jag gillade laboration 2, då RatNum-uppgiften verkligen visade objektorienterade koncept och hur man ska tänka. Verkligen givande. Laboration 3:s Counter-uppgift var även den bra, då det var kul med arv och interface. Dock gillade jag inte alls sekant-uppgiften. Tänk över om den ska vara med överhuvudtaget nästa år. Alldeles för mycket matematik i förhållande till den programmering man använde. Jag tror säkert det finns flera bättre uppgifter som testar rekursion. Laboration 4 var kul, även om det är klurigt med spelprogrammering :)»
- Jag tycker att labbarna var bra, men attt det skulle ha varit lite tydligare vad man skulle ha gjort i vissa lägen. En del instruktioner var helt obegipliga. Men det ska heller inte vara en punktlista där precis allting står, utan man måste vara tvungen att tänka till en del i alla fall :)»
- Counterlabben var lite speciell, lite för abstrakt, alltså man visste inte riktigt vad det man gjorde var bra för. »
- Lab 1 var bra som "intro" till labbarna, annars kändes den ganska fånig. Dock bra att få någorlunda grund i Unix. Sekant-uppgiften i Lab 4 var relativt otydligt formulerad. Att bara läsa av papperet och försöka förstå var svårt, skulle varit lättare om man också fått en kompletterande "muntlig" förklaring och samtidigt haft chans att ställa frågor om den. I övrigt roliga labbar.»
- Det var alldeles för lite tid för vissa laborationer.»
- Lab3: Du "ändrade förutsättningarna lite" ganska sent utan att specificera exakt vad som ändrades, irriterande (jag uppmärksammade ändringarna ganska sent iaf..). »
- Lab1 var väl nödvändig men gav inte så mycket. Lab2 var ganska bra formulerad och lärorik. Lab3 var bra programmeringsmässigt men "svårläst" vad gäller instruktionerna. Något otydlig. Lab4 var lärorik och kändes skönt med en lite friare labb utan så mycket specifikationer även om det kändes konstigt med svenska metod/klassnamn.»
- Tyckte att det var väldigt irriterande att det blandades hej vilt mellan svenska och engelska i handledningen. Ena metoden skulle ha ett svenskt namn medan en annan skulle ha ett engelskt. Kanske inte jätte stor grej men som nybörjare kan det vara bra att få vara konsekven med att man håller sig till ett språk i sin kod.»
- Första labben var helt enkelt inte särskilt intressant eller motiverande, men jag förstår om den var nödvändig för grundkunskap.»
- Secant-metoden orsakade matematiska problem och inte programmeringsproblem. Vilket kan diskuteras om de skall vara sån pass stor inriktning på matematik så pass tidigt i en programmeringskurs. Speciellt då vi inte läst någon matematik alls inför kursen.»
- Alla uppfyllde sina syften väl, laboration fyra var dock dessutom riktigt rolig. :)»
- De var väldigt lärorika. Väldigt vaga instruktioner bitvis, satt ofta lika länge och undrade vad jag skulle göra som hur jag skulle göra det. Tror saken blev lite svårare då jag inte programmerat förr och kände ett visst behov av att ledas bättre i rätt riktning.»
- Counter i lab3 var det just inget fel på men Secantmetoden hade lite fel inriktning. Måste finnas ett bättre sätt att lära sig rekursion som är mer fokuserat på programmeringen istället för matten. 80% av tiden nedlagd på del2 var att försöka sätta sig in i sekantmetoden. Felet var ju att den var alldeles för snäll, vilket medförde att det var så pass svårt att veta om slutvilkoret fungerade eller om det bara råkade fungera för att metoden är så pass snäll.»
- För mycket matte i secant-labben, känns som om man kan lära ut rekursiva funktioner på ett bättre sätt. Ibland kunde labborationerna ha ganska otydliga instruktioner (med det menar jag inte att vi ska få instruktioner steg för steg om exakt hur vi ska göra allt, utan det var svårt att veta vad uppgiften gick ut på). »
- 1: Man kastades rakt in i en Unix-miljö, något vi kunde fått lite kunskap om innan. Annars en enkel lab som hjälpte att bli vän med Fire. 2:Kändes svårt för mig som aldrig programmerat, tog många sena kvällar på skolan att bli klar med, men det var lärorikt. 3.Också lärorikt, men Secant skulle jag inte kunna göra om ifall jag tvingades. 4. Jag gjorde aldrig lab4.»
- Lab1 är för mycket unix och för lite programmering. Okej att unix är bra att kunna, men någon måtta får det väl ändå vara. Labben gick ju att göra på 30 minuter.»
- Alla labbarna var bra utformade och gav mycket kunskap. Ofta var labbdokumenten svåra att tyda pga tryckfel samt konstig meningsbyggnad.»
- Lab 1 var inte värdlös och ja den gav något, man ska ju kunna använda terminalen. Men emacs som Erland rekommenderade var inget bra alls, fick problem med tabbarna samt så var editorn väldigt svår att navigera mellan funktioner i. Lab 3 tycker jag var alldeles för flummigt formulerad. Abstraktion i alla ära osv men det är lite slöseri med tid att sitta en massa timmar och börja göra en mer kompilcerad räknare än uppgiften anger som vi dessutom måste skriva om. Visst lär man sig av det men det är ganska mycket tidspress så man har inte tid att spilla bort en halv dag som så simpla saker som feltolkning av uppgiften. Sista var superbra, dock hade det varit bra att få se exempel på hur andra spel är uppbyggda och haft en diskussion i klassrummet om den. Alternativt få en vecka ytterligare och hoppa över första labben. Första labben skulle kunna göras i intron.»
- Tyckte speciellt att sista labben var för svår, min labbpartner räddade mig.»
- Labb 3 handlade väldigt lite om programmatiska färdigheter och mycket mer om matematiska färdigheter. Jag menar inte att man inte skall behöva matematiska kunskaper alls, men det borde inte väga in så mycket på betyget.»
- Labb 3 hade på tok för mycket fokus på matematiken bakom programmet»
- kändes som att secantlabben var rätt luddigt beskriven»
- lab4 var nog den som gav mest men den var också mest otydlig»
- väldigt hög inlärningskurva»
- L1 Mycket bra start rimligt. Kunde haft mer basics i början... L3 Counter var rolig och förståelig, sekanten tog tid, var svår och gav inte så mycket. L4 Kul uppgift men svår. »
- Laboration 1: Bra för att komma igång. Dock onödigt att tillhandahålla den nödvändiga informationen på flera olika ställen. Laboration 3: Countern får full poäng, byggdes upp steg för steg vilket var bra. Dessutom trevligt med något lite mer konkret. Sekanten krävde för mycket tid i förhållande till hur mycket programmering som krävdes, dvs för mig som aldrig tidigare stött på sekantmetoden hamnade merparten av arbetet på att förstå matematiken bakom.»
- Jag tycker personligen att det är intressant att koppla programmering direkt till matematik.»

Laboration 1
68 svarande

3 4%
13 20%
25 38%
14 21%
10 15%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laboration 2
68 svarande

0 0%
4 6%
15 23%
29 44%
17 26%
Vet ej»3

Genomsnitt: 3.9 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laboration 3
68 svarande

2 3%
10 15%
23 35%
17 26%
12 18%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Laboration 4
67 svarande

0 0%
4 6%
9 14%
22 35%
27 43%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat material varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Snälla, sluta med OH. Texten blir uppstyckad och förkortad. Det blir svårt att fatta vilka kodsnuttar som hör ihop. Det vore bra om man kunde se en kod i sin helhet medan den förklaras.»
- Läste alldrig boken, hittad bätte sidor på internet.»
- Det enda jag lärt mig av boken var import static.»
- Javas API har varit till stor hjälp, men oftast har det man sökt funnits bland OH-bilderna, vilket är bra.»
- Boken var totalt värdelös, testade att läsa den, men den gjorde bara allt krångligare och engelskan är lite väl svår för mig. Alla som haft förra årets bok säger att den varit grym så riktigt jäkla löjligt att vi inte får ha den pga att det är en ny föreläsare! Kompisar förklarar bättre än bok, OH-bilder och hemsidan tillsammans. Vilket i säg är pinsamt!»
- SI-passen borde finnas med som val, jag tyckte att dom gav mycket.»
- Det blir jobbigt när man måste leta efter bra kompisar som kan ämnet. Det skapar konflikter mellan kurskompisar.»
- Jag läste mycket i boken, och den var mycket teoretisk. Mycket text i förhållande till den faktiska informationen man fick ut.»
- Köpte aldrig någon bok.»
- Boken användes nästan aldrig.»
- Boken: För mkt att läsa, ganska pratigt det lilla jag läste, kändes som det tog mer tid att läsa än vad det gav hjälp till att lösa labbarna. Du kanske skulle fixa fram lite instuderingsfrågor varje vecka som man får söka svar på i boken eller liknande. Man vill ju läsa boken, men känns det omotiverat för att det känns som det inte ger något så läser man inte.»
- Beror på att jag arbetat en hel del med objektorienterade språk och java. Jag behövde snarare hjälp att minnas syntaxer och att lära mig ny metodik fick jag från föreläsningarna.»
- http://programmedlessons.org/java5/index.html är en väldigt bra sida som hjälpt mig mycket med syntaxen och logiken.»
- Jag läste nästan inget i boken. OH-bilderna hjälper jättemycket, men jag behövde fortfarande göra anteckningar hemma. Jag utgick mycket från OH-bilderna. Försök gärna lägga ut OH-bilderna åtminstone i samband med föreläsningarna, eller allra helst innan om möjligt. Det är guld värt att kunna läsa dem innan. Bra med övningsuppgifter och samlad info på hemsidan. Fortsätt med det. »
- Boken var intressant och gav mycket djupare förståelse för flera element inom det vi höll på med. OH-bilderna var inte alltför användbara efter föreläsningen för mig då sjävla föreläsningen till en del var reptiton till att börja med. Kurskompisar har varit väldigt bra då det kommer upp saker man inte tänkt på själv och man repeterar bra genom att lära ut»
- Java Direkt av Jan Skansholm har varit hur bra som helst! BYT TILLBAKA. »
- Alla andra resurser var väldigt bra, så det fanns inte så mycket anledning att läsa särskilt mycket i boken.»
- Boken av Skansholm var mer givande för mig, den hade bra exempel och visade bättre på hur man programmerade. Nino&Hocsh gav ingenting. »
- att göra uppgifter är för mig mest givande»
- Övningar var också ganska stor men återigen kanske borde haft mer basics. »
- Boken fick jag tag på först efter halva läsperioden, mitt eget fel, så den användes i låg utsträckning. »
- Jag har svårt att läsa mig till programmering. Jag behöver antingen programmera eller diskutera.»

Boken (Nino&Hosch)
68 svarande

Mycket liten»30 49%
Ganska liten»13 21%
Ganska stor»13 21%
Mycket stor»5 8%
Vet ej»7

Genomsnitt: 1.88

OH-bilder
67 svarande

Mycket liten»4 6%
Ganska liten»16 24%
Ganska stor»32 49%
Mycket stor»13 20%
Vet ej»2

Genomsnitt: 2.83

Hemsidan
67 svarande

Mycket liten»9 14%
Ganska liten»24 38%
Ganska stor»26 41%
Mycket stor»4 6%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.39

Webben
67 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»12 17%
Ganska stor»26 38%
Mycket stor»26 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.11

Kurskompisar
67 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»17 25%
Ganska stor»26 38%
Mycket stor»23 34%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.05

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

66 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»35 53%
Mycket bra»27 40%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Materialet kommmer ut sent och man kan inte förbereda sig väl innan föreläsning.» (Mycket dåligt)
- Sena OH bilder på sidan och sällan uppdaterade nyheter gjorde sidan till mer av ett ställe man gick in för labben och inte mycket mer» (Ganska dåligt)
- Hemsidan har varit nere några gånger, men annars har det varit bra.» (Ganska bra)
- Lite dålig info ibland, bland annat om när lektioner var lv6 och lv7» (Ganska bra)
- Men för bövelen, uppdatera sidan =) Apple använder väl inte ens den där loggan längre.» (Ganska bra)
- Lägg till en RRS-feed på senaste nytt. (lär väl du själv eller en av labbhandledarna kunna lösa på 20 minuter) » (Ganska bra)
- OH-bilderna kunde gärna laggts ut, minst en dag innan föreläsningen så man kunde gått igenom dem i förväg.» (Ganska bra)
- Inga problem jag kan komma på, förutom att ni behöver göra något åt hela Chalmers webb. Det är ingen kritik mot it-programmet, men chalmers hemsida (inkusive studentportalen och allt liknande) är en röra. Snälla, ta ner allt och gör om, och gör enkelt. man ska inte behöva leta överallt, och sedan hitta det på ett helt annat ställe än där det borde vara. T ex gamla studentportalen fungerar bättre än nya, indelning i labgrupper etc..» (Ganska bra)
- Tycker den kunde utformas på ett mera användarvänligt sett så man ser tydligare vad som finns där. Ex. om du håller över en menyflik så ser du vad du kan välja under den. Höll nästan på att missa "self ex..." .» (Ganska bra)
- Det fanns, var inte svårt att hitta men inte speciellt hjälpsamt. » (Ganska bra)
- Bra med att man får föreläsningen i pappersform.» (Mycket bra)
- Det var bra att man fick OH-papprena på föreläsningarna!» (Mycket bra)
- Lätt att hitta all information. » (Mycket bra)

12. Vill ni ha mer "dator"-intro?

Vill ni ha mer introduktion till "datorn" dvs Unix, Eclips, emacs mm?
Även sånt som filöverföring mellan egen dator till cth, komprimering mm kan ingå här.
Berätta vad som fattas i kommentarrutan.

68 svarande

För mycket redan.»2 3%
Bra som det är.»35 54%
För lite.»21 32%
Alldeles för lite.»6 9%
Vet ej»4

Genomsnitt: 2.48

- Filöverföring mellan egen dator och cth hade dock kunnat vara med.» (Bra som det är.)
- Visst är det bra att ha lite datorintro, men det känns aningen fel att ha det som del av en programmeringskurs.» (Bra som det är.)
- Om det ska vara mer tycker jag att det ska vara frivilligt. Jag var förvånad att det var så många som aldrig kodat tidigare som sökt till IT. :P» (Bra som det är.)
- Unix/emacs-delen kunde man skippat, då det egentligen inte hade något med själva kursen att göra. Det kanske kunde tas upp i kursen datorintro? En utförligare introduktion till Eclipse hade varit fint dock, då det verkar vara editorn som majoriteten använde, och den är rätt utförlig.» (Bra som det är.)
- Jag har använt verktygen mycket förut, men jag kan tänka att det är nyttigt för andra som inte sett de förut.» (Bra som det är.)
- Men lite Unix i dator-intro istället för att göra det till en labb» (Bra som det är.)
- lite mer Eclipse kanske, jag upptäckte Eclipse senare än nödvändigt tyckte jag (körde jGRASP vilket i jämförelse med Eclipse var lite slös på tid).» (Bra som det är.)
- Det beror på, introkursen som sådan var bra. Lite synd att den gick parallelt med nollningen. Hade föredragit 2 veckor nollning och två veckor heltidsstudier, i vilket fall introkursen kunde varit aningen mer omfattande.» (Bra som det är.)
- fast det är ju inte en intro till unix oxh emacs, utan mer till programmering som sådan.» (Bra som det är.)
- Att lära sig operativsystemet Unix hade va» (Bra som det är.)
- En del hade väldigt mycket problem med UNIX-miljön, själv använder jag mycket Linux sedan innan så det var inga problem för mig.» (Bra som det är.)
- Bra för genomsnittet, men jag hade redan förkunskaperna gällande UNIX. » (Bra som det är.)
- hade dock varit intressant att få lära sig emacs eller vim mer ingående» (Bra som det är.)
- man lär sig när man sätter sig själv behöver bara en liten kom igång» (Bra som det är.)
- Gärna något om eclipse» (För lite.)
- Ansluta till datorer hemifrån och sånt skulle vara trevligt att få veta mer om. Informationen finns väl på Chalmers hemsida men det skulle vara lättare att lära sig om någon lärare gick igenom det tycker jag.» (För lite.)
- Det låter väldigt bra med de förslag du själv nämner i frågan.» (För lite.)
- Skulle vara intressant och veta mer om Unix som system samt filöverföring mellan egen dator och cth.» (För lite.)
- Möjligen lite mer unix. En introduktion till Eclipse hade varit bra» (För lite.)
- Det skulle ha varit kul att få lära sig lite mer om Unix, Eclipse med mera. Men samtidigt kanske inte tiden räcker till då.» (För lite.)
- Lära sig lite mer Unix, samt hur man kommer åt sina filer hemifrån. IDE behövs nog inte!» (För lite.)
- Mer info om att använda datorresurserna på skolan. Programmeringsdelen var bra, men mer datorintro "i övrigt" skulle vara bra att ha.» (För lite.)
- Kanske lite mer om hur överföring mellan egen dator till CTH.» (För lite.)
- Hade varit bra om det hade varit mer live-kodning så man såg hur exemplena fungera» (För lite.)
- Eclipse skulle man kunna gå igenom direkt efter dator-intron så man får ett vettigt verktyg att jobba med.» (För lite.)
- Hade varit bra att bli insatt i eclipse redan från början.» (För lite.)
- Mer unix, ja tack. Annars är den bra.» (För lite.)
- Hade varit kul med lite mer programvaruinfo, o lite grundläggande fakta runt omkring programmering.» (För lite.)
- Kanske inte programmen men det grundläggande i programmering. » (För lite.)
- Jag tyckte hela grejen med unix datorer och emacs var dåligt förklarat och du förväntades förstå själv utan handledning. Kunde också vart tydligare med hur man skulle komprimera labbfilerna då det flere ställen bara stod "gör en tarboll". » (Alldeles för lite.)
- man sitter fast med tekniska problem och det tar otroligt mycket tid att jaga runt och fråga runt och tiden rinner ut.» (Alldeles för lite.)
- Sistnämnda, filöverföring mellan egen dator till cth skulle vara bra att känna till. Och mer intro till unix, eclipse och emacs hade varit bra. Ibland kände jag mig lite vilsen...» (Alldeles för lite.)
- Mer kunskap om unix hade inte varit fel då jag ändå kommer sätta mig mer med det själv» (Alldeles för lite.)
- JA självklart! Men helst under intron med.» (Alldeles för lite.)
- Deltog ej på datorintron så har ingen uppfattning.» (Vet ej)

13. Fyller nuvarande datorintron sin roll väl?

Dvs som en intro till Java programmering täckandes enkla kontrollstrukturer och enkla typer och i förhållande till den här kursen dvs Obj.or.programutveckling.
Beskriv ev. önskade förändringar i kommentarrutan.

63 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»5 7%
Ganska bra»36 57%
Mycket bra»20 31%

Genomsnitt: 3.17

- Vet inte, var inte med på datorintro.» (?)
- Kan inte riktigt svara på detta då jag bara gjorde uppgiften och blev godkänd efter att ha gått på en genomgång.» (?)
- Deltog ej på datorintron så har ingen uppfattning.» (?)
- Har ej gått datorintro.» (?)
- kursen baseras på att man har bra minne och att man kan en hel del redan. Overhead bilderna var sena att läggas ut på hemsidan.» (Mycket dåligt)
- Flera av mina kurskamrater skulle behöva en längre och djupare datorintro. Introduktion till de tankesätt man bör ha vid grundläggande programmering saknades.» (Ganska dåligt)
- Den var inte så genomgående som den borde varit. Och vi borde fått lärt oss eclipse från början. » (Ganska dåligt)
- Var tvungen att läsa till det själv, tyckte inte det framgick tydligt eller förståeligt. » (Ganska dåligt)
- Lite väl pang på. Här hade jag föredragit ifall det varit mer fokus på grunderna och nästintill ingen programmering. Att grunderna kring t.ex. klasserna lärdes ut, tog ett bra tag innan jag som nybörjare greppade statiska klasser osv.» (Ganska dåligt)
- Minns inte riktigt då det var tre år sedan jag läste intron.» (Ganska bra)
- Många frågor som ställdes under introduktionen fick svaret det ska ni inte kunna ännu, så jag säger inget. Och vissa frågor fick ett svar som bara var halva sanningen vilket visade sig senare i programmeringen. Jag tycker datorintron ska va bättre kopplat till upplägget i programmeringkursen, dvs vara mer objektorienterad. Under intron nämndes ej objekt överhuvudtaget. Som jag förstått det i boken så är det bättre att lära sig på "rätt" sätt från början så varför påbörja nåt och sedan börja om på nytt igen?» (Ganska bra)
- Var bra med repetition och man lärde sig alltid något fasten man läst programmering innan» (Ganska bra)
- Svårt för nybörjare att lära sig sådant på 2 veckor som andra haft år på sig att lära. » (Ganska bra)
- Eclipse skulle man kunna gå igenom direkt efter dator-intron så man får ett vettigt verktyg att jobba med.» (Ganska bra)
- Lite mer programmering vore inte fel, och kanske lite info om vad som komma skall så man kan förbereda sig. Säg att det kommer bli tufft om man inte programmerat förr, så man inte upptäcker det mitt i kursen.» (Ganska bra)
- Som sagt, vi som aldrig programmerat skulle behöva mer..» (Ganska bra)
- Tycker inte kursen täckte tillräckligt mycket. Känns som om att vi borde haft mer förkunskaper innan programmeringskursen.» (Ganska bra)
- Hade gärna velat ha mer förslag på hur man kunde förbättra sin kod efter att man klarat slutuppgiften. Irriterande att String[] arg-parametern gjordes till nåt mystiskt som var alldeles för komplicerad för oss att förstå. » (Ganska bra)
- Ja, hade OOP varit upplagt på samma sätt som intron hade det varit mycket lättare, där får man vara med och svara, dem förklarar konkreta exempel och livekodar. Introföreläsningarna kändes som om de var för att man skulle lära sig något. OOP-föreläsningarna kändes bara som om det var sammanfattningar av något lite snabbt som ingen fatta.» (Mycket bra)
- Jag tycker det var bra. Dock kunde jag redan programmera så jag gick inte på speciellt många av lektionerna. Men jag tycker att ni borde tänka om ang. att tvinga elever som inte vet bättre till jGrasp och Emacs. Eclipse känns som ett mycket bättre program för javaprogrammering. Ni kan ju iaf visa det kanske, så att de som vill kan testa. Bland annat hanterar Eclipse projekt bättre än jGrasp och det är mycket lättare att koda då Eclipse ger kodförslag (eller vad det heter på svenska). Att Eclipse skulle vara "för stort" för nya användare tror jag heller inte på. Man behöver inte lära sig alla funktioner för att använda programmet. Men skulle man vara nyfiken i framtiden på vad som finns så finns det där - reda att användas.» (Mycket bra)
- Eftersom alla ligger på väldigt olika nivå då man påbörjar sina studier på IT är det viktigt att ha någon form av övergång. Tycker att intron och första kursen i programmering fungerade som en bra sådan.» (Mycket bra)
- Själv kunde jag allt som kursen behandlade, men den verkade väldigt bra för de utan förkunskaper.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.36


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

67 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»2 2%
Ganska bra»27 40%
Mycket bra»28 41%
Har ej sökt hjälp»9 13%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Otroligt dåligt! Flera gånger som vi suttit i ca. 1,5 timmar och väntat på hjälp på labbtillfällen! Och då kan det handla om en jätte liten fråga!» (Mycket dåliga)
- Man kan inte fråga så mycket om man inte kan ! Många elever som inte har programmerat kan ha samma problem och varför inte gruppera dem och ge dem en bra genomgång ? Då minskar tidsspillan att ta dem var för sig !» (Ganska dåliga)
- Skulle behöva mer tid att sitta med erfarna programmerare och bolla idéer» (Ganska dåliga)
- Fler handledare under handledningstillfällena hade hjälpt. Var väldigt ofta lång kö..» (Ganska bra)
- På laborationshandledningarna har det varit många elever och få handledare. Har varit högt tryck, men inget jätteproblem (än). Ni har ju även funnits tillgängliga via e-mail, vilket har funkat helbra. Jag och min labbkamrat har haft ganska många samtal om programdesign och uppbyggnad med bl.a. Niklas, vilket har varit mycket intressant. Jag skulle ha villat ha fler sådana tillfällen där det finns tid för djupare diskussioner. Niklas har för övrigt varit grymt hjälpsam och schysst under kursen.» (Ganska bra)
- Det går ju att be andra elever om hjälp i t ex hubben, eller på övningstillfällena eller sipassen. Och Erland går att maila. Ändå kändes det ibland som om mitt hjälpbehov var stort nog för mer hjälp.» (Ganska bra)
- Väntetiden på handledningarna var väldigt väldigt långa, fick vänta timtal ett par gånger.» (Ganska bra)
- Fler övningstillfällen och fler labb-ledare under labbpassen. » (Ganska bra)
- Väntetider för vägledande vid laborationstillfällen kunde vara outhärdligt långa.» (Ganska bra)
- Om man har taktiken att samla på sig ett antal frågor och sedan ställa dessa vid samma tillfälle så fungerar det bra. Ibland dröjer det en bra stund innan handledarna har tid att hjälpa en. » (Mycket bra)
- Mailen fanns ju när man undrade något» (Mycket bra)
- Snabba svar på mejl.» (Mycket bra)
- Vissa labbpass var överbefolkade, men så är det väl alltid.» (Mycket bra)
- Är lite av en ensamvarg och vill lösa mina egna problem, om det absolut inte går finns enorma möjligheter med hela IT-sektionens sammanhållning. Antingen kan man gå till Hubben och fråga någon vänlig själv om hjälp, eller så gå man in på ITs IRC-kanal för att få snabb hjälp.» (Mycket bra)
- Frågor på rasten på föreläsning var bra. Det mesta av mina frågor har besvarats på SI passen» (Mycket bra)
- Behövde du hjälp fanns det hjälp att tillgå. » (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»20 29%
Mycket bra»43 64%
Har ej sökt samarbete»2 2%

Genomsnitt: 3.65

- Labbkompis som hoppade av m.m. blev kämpigt.» (Ganska dåligt)
- Jag har samarbetat särskilt med en student som hade få tidigare erfarenheter i området, medan jag har stora.» (Ganska bra)
- I början var det ganska dåligt och sen när jag bytte partner blev det bättre. Men det skaper konflikt mellan elverna.» (Ganska bra)
- Jag hade en bra labkamrat, men det är lätt hänt att den ena åker lite snålskjuts med den andre, som kan och förstår mer.» (Ganska bra)
- Utan klasskompisar hade jag inte kunnat programmera ett dugg!» (Mycket bra)
- Bra grupparbete i labben samt plugget inför tentan» (Mycket bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»38 56%
Hög»23 34%
För hög»3 4%

Genomsnitt: 3.38

- Jag låg väl i mitten bland förkunskaperna så för mig blev taken aldelles utmärkt.» (Lagom)
- För egen del har den inte varit nämnvärt hög, men med tanke på de studenter som inte programmerat tidigare skulle jag nog säga att den är hög (=lagom).» (Lagom)
- Får väl se hur det gick på tentan (kändes bra), men hör till de som programmerat innan och kunde redan en hel del av kursen, så svårt att säga. För mig var den relativt låg, vet dock flera för vilka den var hög. Tror den ligger på en rätt bra nivå dock.» (Lagom)
- Lagom för mig, troligt att andra tyckte den var för hög» (Lagom)
- Den var ett lagom högt tempo, labbarna gick dock väldigt fort fram och det var ibland svårt att få hjälp under labbtillfällena vilket gjorde arbetsbelastningen på oss högre.» (Hög)
- Det kändes väldigt tungt när man satt till 8-9 om kvällarna på laborationerna. Å andra sidan så kändes det väldigt belönande när man lyckades med något eller fick labben godkänd. Men dra INTE upp på tempot eller svårighetsgraden! :D» (Hög)
- Har försökt hänga med och ta in allt, men insett att det är inte rimligt att jag ska klara tentan. Tentan är för de som programmerat innan... Lite tråkigt, för majoriteten i klassen känner detsamma! Mer fokus på de som inte programmerat innan, eller droppa det där om att man inte måste ha programmerat innan man börjar IT!» (Hög)
- Allting nytt är svårt i början» (Hög)
- Just laborationerna kunde vara väldigt stressiga och mycket att göra.» (Hög)
- Men det är nog som sig bör» (Hög)
- Eftersom det var så svårt blev det väldigt mycket.» (Hög)
- Det tar mycket att tid att både göra och förstå hur koden fungerar.» (Hög)
- Hade man strukturerat kursen på bättre sätt hade man kunnat prestera bättre.» (För hög)
- jag förstår att tempot är högt på chalmers, men personligen tycker jag att det är galet. Jag kan inte lägga fem år av mitt liv i tjugo-årsåldern på att sitta i skolan från 8-20 varje dag, och bara leva för helgerna. Så kändes det. Om det är det som blir resultatet av kortare terminstider - förläng dem. » (För hög)
- Det hade varity bättre att fått mer tid till att tenta plugga istället för att stressat över labbarna.» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

67 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 5%
Lagom»37 55%
Hög»22 32%
För hög»4 5%

Genomsnitt: 3.38

- Dock läser jag halvtid för stunden så ta det jag markerat med en nypa salt.» (Lagom)
- Har inget direkt att jämföra med...» (Lagom)
- Hög framåt tentan, men inte för hög, så ganska lagom ändå :)» (Lagom)
- Lägre än jag förväntade mig, men misstänker att det blir högre i framtiden. Spenderade min extra fritid på egna programmeringsprojekt så jag är glad att man fick lite tid över till dem. :)» (Lagom)
- Då jag inte behövde lägga mycket tid på op» (Lagom)
- Uppgiften att tillskansa sig tillräckligt med information för att klara kursen kändes klart överkomlig. Men då jag började egenstudierna för sent blev uppgiften övermäktig vilket medförde ett dåligt resultat. » (Lagom)
- Det var så att man precis hann med det man var tvungen, önskade att dygnet hade några extra timmar ibland. Man lär sig att prioritera iaf...» (Hög)
- Ja.. 50 timmar i veckan gör sitt!» (Hög)
- jag går inte IT-programmet, men jag läste lite för många kurser samtidigt, blev motsvarande 2x studietakt.» (Hög)
- Läste på 150%.» (Hög)
- pga massor av tekniska problem.» (För hög)
- Väldigt mycket krav från digodaten som man verklgien var tvungen att göra tills viss deadline som inföll ofta gick tyvärr ut över programmeringen.» (För hög)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.62


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

67 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»3 4%
Godkänt»18 26%
Gott»35 52%
Mycket gott»10 14%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- varför inte kombinera överhead föreläsningar med övningar samtidigt så att man får ett sammanhang ? » (Mycket dåligt)
- Luddigt, okonkret och inget bra upplägg.» (Dåligt)
- Lite småflummiga labbar ibland och inte särskilt konstruktiv kritik från rättarna ibland, men annars så. » (Godkänt)
- Uppgifterna(labbarna) var svårt skrivna, tog mycket tid och kraft bara att lista ut vad man skulle försöka göra» (Godkänt)
- Var väl okej i slutändan, även om jag retar mig på den genomgående låga kvalitén på materialet. De gamla tentorna förstår jag mig inte riktigt på. "tenta nr 9" och "tenta nr 10"? Huh? 9 och 10? Varför saknar flera av tentorna facit? Och varför ser vissa av tentasvaren ut som om de kodats av amatörer? Droppen var när det skets i måsvingar i både for-loopar och if-satser - t.o.m. han som skrivit svaret hade felläst koden p.g.a. det och skrivit fel i svaret. (uppgift 1 på 2008 provet) Föreläsningarna var bra tycker jag!» (Godkänt)
- mer live kodning, svårt att ta till sig koderna i OH-bilderna» (Godkänt)
- Kursen i sig är bra, men tempot och svårighetsgraden var för mig ett problem. För de som programmerat förr, och har ett passionerat intresse för ämnet så är det kanske annorlunda.» (Godkänt)
- Kunde varit bättre. » (Godkänt)
- Uteblivet högre betyg beror på mina egna tillkortakommanden. Kursen i sig kändes som en bra introduktion till programmeringsvärlden.» (Godkänt)
- IT08 som bara gjorde labbarna här. Detta kanske togs upp på föreläsningarna som jag inte var på, och jag vet att det är en del av själva poängen med uppgifterna att man skall behöva tänka, men labbarna kändes ibland lite väl vaga. Inlämningsinstruktionerna bör stateras tydligare. Helst på en enda plats, så att man slipper följa länkar till olika sidor. Det är alltid bra att centralisera information. Ha även en klar ståndpunkt vad gäller om det skall vara svenska eller engelska i koden. Instruktionerna verkade föreslå engelska, medans delar labbar var på svenska.» (Gott)
- Helhetsintrycket är "tungt", men å andra sidan så känns det som sagt väldigt belönande när man tagit sig igenom det, och jag har dessutom lärt mig mer "på djupet" än på gymnasiet (jag läste iof inte java där, men det var ändå inte så djupt, dvs vad som egentligen händer med referencer mm). » (Gott)
- Trots att jag inte gillade vissa moment så var det mycket man lärde sig och det var väldigt nyttigt.» (Gott)
- Jag har lärt mig enormt mycket! » (Gott)
- Enda som drar ned betyget är labb 3... hehe» (Gott)
- labbarna skulle kunna bli lite snällare mot dem som inte programmerat innan» (Gott)
- Även om jag kanske inte klarar tentan så beror det nog inte på att kursen var dålig.» (Mycket gott)
- Lärorik kurs som väl tar upp grunderna i Java och objektorienterad programmering» (Mycket gott)
- Tyckte kursen kändes genomarbetad, och gillar att det är mkt teori kring programmeringen och fokus på varför det funkar att göra vissa saker och andra inte.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- KALLE OCH HOBBE! »
- Laborationerna med självständig kodning och felsökning.»
- Bra som det är.»
- Kalle och Hobbe.»
- Föreläsningarna, laborationerna, det mesta DÄRFÖR ATT det har funkat bra. Kalle och Hobbe är bra för att lätta upp stämningen också. Strukturen på laborationerna var väldigt bra, med deluppgifter och att det dessutom finns tester till de flesta steg så att man kan testa om man gjort rätt eller inte.»
- SI-passen. Utan dem och kompisar hade jag get upp den här kursen!»
- Kalle och Hobbe»
- Jag tycker det som gav mig absolut mest var laborationerna.»
- Kalle och Hobbe.»
- Kurshemsidan, där OH-bilderna läggs ut i förväg. Att ha föreläsningspapper tillgängliga före och efter föreläsningar är guld värt! Då slipper man lägga fokus på att anteckna, och kan istället försöka FÖRSTÅ kunskap under föreläsningens gång.»
- Det mesta»
- Dela ut OH-papper»
- Erland.»
- Föreläsningarna innehåll var väldigt bra att följa, handledningen och demopassen, (Kalle & Hobbe)»
- Tycker kursens upplägg i allmänt är väldigt bra och genomtänkt. En bra kombination av övningar, föreläsningar och labbar. Framförallt bör de strukturerade och genomgående föreläsningarna vara kvar!»
- Oh-bilderna»
- Hur man lägger fokus på att lära sig att skriva på ett objektorienterat sätt och inte på det grafiska (swing).»
- Möjligheten att testa sina kunskaper med lite friare tyglar, som exempelvis sista labben.»
- Tempot och arbetsbördan.»
- Kalle och hobbe samt mac vs pc vs linux. Nej men seriöst, mitt intryck av kursen är riktigt bra. En genomkörare av grunderna vilket ju är syftet. Memorylabben var återigen riktigt kul och lärorik så säger nog den.»
- De praktiska bitarna.»
- Tempot på föreläsningarna. »
- Laborationerna, de gav en känsla för programmering och att man fick en bra bild över hur ett program är uppbyggt.»
- Läraren.»
- Laborationerna då de var mycket lärorika.»
- Mycket bra labbledning. Det fanns tid att få hjälp och hjälpen var mycket kvalificerad.»
- Tentauppgifts-idén som jag nämnde ovan, den var väldigt bra!»
- Boken och kursens inriktning, inte fokus på delar av Java utan mer programmering i helhet»
- Bra genomgångar!»
- Introduktionskursen, eftersom det var där jag lärde mig mest. Laborationerna, eftersom det var enda gången jag verkligen fic se hur man skrev koden.»
- Kalle & Hobbe.»
- labbarna»
- Labb 4»
- Samma som ovan.»
- OH-papprerna som delades ut i början på varje föreläsning, det var jättebra att ha! »
- alla bra laborationer, boken var bra men använde den ganska lite»
- grupparbetet»
- Övningarna.»
- Övningarna. Ibland var det dock lite väl många uppgifter vilket medförde att det blev stressigt i slutet av övningen vilket ibland nästan stjälpte mer än det hjälpte pga av förvirring ifall du inte var helt med på noterna. »

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre info»
- Undervisningsmetod. Jag skulle vilja att föreläsaren för varje moment går igenom konceptet och sedan visar, gärna genom programmering live på projektor, hur det genomförs. Den färdiga koden skulle delas ut eller finnas tillgänglig online i tid till föreläsningen. Utnyttja att de flesta tar med sig egen dator. Jag ser programmering som ett delvis praktiskt ämne. Föreläsaren drar ganska hastigt igenom viktiga punkter, och fastnar ibland på att förklara oväsentliga fall för de mer erfarna programmerarna.»
- Laborationerna bör vara bättre beskrivna. Många gånger satt vi och funderade på vad du menade och i vissa fall tyckte vi det saknades information. De var även dåligt konstruerade. Informationen man behövde i laborationspapperet var ej strukturerat och ibland kunde man läsa en uppigft och sedan på ett helt annat ställe läsa ett tillägg osv. Själva uppgifterna var bra men hur ni förmedlade uppgiften var mindre bra. En annan sak jag tänkte på var att i datorintron blev vi rekommenderade att använda JGRASP, i boken för denna kurs rekommenderas DrJava, du rekommenderar någon annan, och i nästa programmeringskurs(om jag förstått det rätt) så rekommenderas Eclipse. Tycker ni borde samarbeta och komma fram till en sak! Eventuellt välja eclipse från början då det är den vi i slutändanförmodligen kommer använda. Jag tycker det är värt det trots att eclipse kan vara svårt att komma in i.»
- Svårt att säga tyvärr.»
- Secant uppgiften.»
- Tydligare labbinstruktioner, mer konstruktiv kritik i labbreturer.»
- Fler övningstillfällen och framför fler övningsuppgifter. Det är svårt att applicera det man hör på föreläsningarna till labbar och övningar. »
- Lite mer "välformulerade" laborationsuppgifter. Jag vet att du sa i början av kursen att elever skriver "förklara bättre hur man ska göra i uppgifterna", och det kan jag förstå att du inte kan, eftersom det är det som ÄR uppgiften. Däremot så skulle uppgifterna kunna vara lite mer lättlästa, inte så invecklade (texten). Ibland står det förklarat jättebra inom parentes efter något krångligt, som förtydligar, ha gärna med mer sånt. Något annat lite klurigt är t.ex. i lab Memory, där det förutsätts att korten skapas "DOLT" eller hur det nu var. Nu vet jag inte om det var en del av uppgiften att man skulle kolla i testprogrammet och förstå det, men om det inte var det så hade det underlättat om det stått från början i uppgiften: "Korten skapas "dolda" eller något liknande, eftersom det inte är en fråga om programmering utan hur man tycker att ett korts tillstånd ska vara när det skapas, alltså en smakfråga.»
- Allt annat...»
- omskrivning av delar av labborationsuppgifterna, se fråga 18.»
- Övningspassen borde göras lite längre, tyckte alltid handledarna fick brist på tid. Sen kanske dom borde använda dator/projektor mer än svarta tavlan, så slipper så mycket tid gå åt till att dom skriver.»
- övningarna bör ha facit så man kan öva på egen hand och sen kan man diskutera och fråga och gå genom övningarna gemensamt. Då blir det mycket mer effektivt för de som inte kan. Teknisk dataintro i samband med kursens behov bör finnas. det sparar tid! »
- - Examinationsmetod - Vissa labbeskrivningar - Fler handledning/diskussions-tillfällen»
- Personligen så skulle individuella laborationer varit att föredra.»
- Gärna lite mer exempelkodning på föreläsningarna»
- Kontrollera ändrade uppgifter noggrannare så att felaktig/förvirrande information inte står i uppgiftsbeskrivningen. Gäller såväl lab/övning som tentamen.»
- Annan kurslitteratur.»
- Laborationsuppgifts-formuleringarna. Är medveten om att det handlar om problemlösning och att kunna läsa och förstå frågeställningen. Men många gånger var labbarna lite konstigt formulerade och tvingades läsa om en mening tre, fyra och fem gånger. Svårigheten med labbarna var ofta mer att förstå frågeställningen än programmeringsmässigt. Alltså, förståelse för frågeformuleringen tog mer tid än förståelse för stoffet. I övrigt var labbarna väldigt generösa med "tips" och "hjälp" i utförandet vilket jag personligen ser som en överflödig lyx. Sammanfattat: Mer "Vad" som ska göras och mindre "hur" i labbarna.»
- Mer live-kodning»
- Var konsekvent med språket.»
- Lite tydligare laborationsbeskrivningar skulle inte skada, en stor del av tiden gick åt att lista ut VAD som skulle göras, inte HUR.»
- Hämta inspiration från http://programmedlessons.org/java5/index.html för att kanske lägga upp kursen mer logiskt för personer som aldrig programmerat förut då de kan bli väldigt mycket. Det blir som mycket enklare om man tar de på låg nivå.»
- Personligen förstår jag inte varför du avråder de som inte har programmerat förut från att använda Eclipse. Har använt det från första början och, visst, man använder inte alla funktioner (i början använde man knappt några) men man får åtminstone hjälp att hitta fel och "ifyllnadsfunktion". Eftersom det ändå ska användas senare och man lär sig en hel del på att leka runt och exponeras för miljön så borde det ju snarare vara en fördel att använda det från första början kan tyckas.»
- Vissa av labbarna borde nog göras en och en. Jag känner nu efteråt att anledningen till att jag klarat mig så bra som jag faktiskt har (givet omständigheter) är att jag lagt ned mycket tid själv, utan min partner på labbarna. Vårt sammarbete har fungerat väl, men jag har ändå varit noga med att skriva 100% av all kod själv (min partner har givetvis skrivit sin egen kod också), vilket jag nu känner har varit nödvändigt för att få nog praktisk erfarenhet av programmering för att klara mig.»
- Optimering av labb(ar).»
- Lite mer "bildligt" när relationer och metod-anrop och liknande förklaras. Det kan va svårt att beskriva programmering med text.»
- Inget jag kan komma på.»
- Föreläsaren.»
- Mer genomgång av tenta uppgifter i slutet av kursen. Kanske en hel tenta, mest för att förstå hur du vill att vi ska svara samt tänka på uppgifter. »
- kanske något annat med swing, laborationsmässigt. »
- Gärna mer repetition!»
- Mer livekodning så att man får se hur läraren tänker när han kodar, eller om man väljer att redovisa lösningarna mer ingående på SI-passen/övningarna. Mer problemlösning, vad kan gå fel när man kodar.»
- Jag tycker inte att boken var särskilt bra. Det skulle även vara roligt med några andra labbar.»
- inget»
- Färre (el. Mindre) uppgifter på tentamen så man hinner med alla! Trist att veta att man kan en uppgift men inte har tid»
- Eventuellt mer med allmän programmeringsfakta.»
- Minska på tempot. Cirka hälften av årets nuvanrande klass har aldrig tidigare programmerat så jag tycker att det borde varit mer anpassat för den delen av klassen, sedan kan det finnas större uppgifter till de som vill avancera. Det var även för få handledarledda labbtillfällen enligt mig. Vi har suttit flera gånger och försökt labbat och behövt hjälp men det inte varit ett labbtillfälle med handledare förrens te dagar senare. Det gynnade inte oss alls. »
- tydligare läsanvisningar i boken. tips till övningsuppgifterna ifall man kör fast eller inte lyckas tolka frågan kanske en extra föreläsning med tentauppgifter?»
- labbarna»
- Fler exempel med all kod på föreläsningarna så man kan testa hemma själv. Fler övningar. Kanske indelning mellan nybörjare och erfarna programmerare. Mer av grunderna förklarat. »
- SI-passen. Jag närvarade på torsdagspassen och tycker inte dessa gav mig alls lika mycket som övningarna. Vid ett tillfälle ställde jag och min labkompis en fråga angående en lab eftersom vi vid tillfället kört fast. Vi blev då hänvisade till att labbar behandlades vid labtillfällena, vilket kändes tråkigt då ledarna inte hade något annat för sig. »
- Att storma in under tentamen och ändra uppgifter är oacceptabelt. Det gjorde att jag både förlorade tid på att göra om något jag trodde var färdigt och jag förlorade en del av min koncentration.»

21. Övriga kommentarer

- Bra engagemang av dig Erland på föreläsningarna! Fortsätt med det!»
- I örigt så har allt flutit på bra tycker jag :)»
- Att skriva kod på papper på tentan var enligt mig ett ganska dåligt sätt att bedöma kunskaperna. Jag ser helt enkelt inte vilken nytta det tjänar att skriva perfekt kod under tidsbegränsning. Jag förstår att skriftlig tenta är det bästa alternativet just nu, men försök gärna få in mer teori i frågorna, och inte bara massa koduppgifter. Mer teori och tänk om objektorienterade koncept, och andra "tänkarfrågor". Eftersom en programmeringstenta på datorer är uteslutet pga. risk för fusk kanske ni helt enkelt måste anpassa innehållet i tentan till förhållandena. Även labbeskrivningarna kan arbetas om lite. Jag förstår att vi ska tänka själva och lösa problem, men vissa beskrivningar har varit lite väl lösa där de inte har behövt vara det. »
- null ,)»
- Allmänt bra»
- Kalle och Hobbe är ett mycket trevligt och uppiggande inslag i föreläsningarna.»
- Angående hjälpmedel på tentan: Du sa ett flertal ggr på föreläsning att det förmodligen skulle finnas utdrag från API eller liknande tillgängligt på tentan och att du ska lägga upp det på hemsidan innan tentan så vi ska kunna kolla på det. Så när du skriver under senaste nytt om "Java Reference Guide" antar man ju att det är den som kommer finnas tillgänglig där, lite snopen blev man ju när man kom till tentasalen och det inte fanns någon sådant där... »
- Mycket bra jobb Erland, tack för denna kursen.»
- Ber om ursäkt för att jag glömde bort att svara på denna utvärdering.»
- Skulle gärna sett aningen mer kodexempel under föreläsningar. Det jag känner att jag behöver för att greppa teorin är praktisk erfarenhet. Det är lättare att börja koda själv om man en gång sett det gjort, svårt att greppa konceptet bara genom teoretiska genomgångar. Överlag har det dock varit väldigt bra föreläsningar.»
- Njae inget speciellt. Tack för mig!»
- Först säger du till oss att vi inte får skriva på svenska för då blir det oläsligt i ditt linux. Sedan skriver du på svenska så det blir oläsligt i mitt windows. Skulle gärna se att engelska används åt båda håll.»
- bra med kalle o hobbe på föreläsningarna»
- Kul med små inslag av Kalle och Hobbe eller Mac skämt när folk blev trötta. »
- Uppskattat inslag med Kalle och Hobbe, dock lyste de lite väl mycket med sin frånvaro på slutet av kursen...»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.74

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.31
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från